تعبیر خواب دختر دار شدن (2)

خالد اصفهانی آورده اند اگر مرد یا زنی خواب ببیند صاحب فرزند دختر شده است این بهترین نشانه برای برآورده شدن آرزوها؛اهداف خرد و بزرگ؛ و یا تکان خوردن اوضاع و احوال زندگی از هر جهات باشد در واقع دیدن این رویا میتواند نشاطی فراموش نشدنی را به در واقعیت به صاحب رویا تقدیم کند،شخصی به نزد حضرت امام جعفر صادق (ع) رسید و به ایشان گفته هنگام اذان صبح خواب دیدم همسرم آبستن است و درد شدیدی را تحمل کند و فوری برای وضع حمل او یکی از زنان و همسایگان را خبر دار کردیم و من در اتاق خانه ام سخت نگران و مضطرب بودم و بعد از گذشت دقایقی صدای نوزاد به گوشم رسید و وقتی فهمیدم حال همسر و نوزادم خوب است خیلی خرسند شدم و نوزادم دختر بود،این شخص تعبیر خواب خود را از امام بزرگوار جویا شدند پاسخ شنیدند بشارت بر تو باد که خداوند بزرگ دعاها و خواسته های تو را بزودی اجابت میکند تو میتوانی از همین لحظه برای رسیدن خبرهای بسیار خوب و نیک خودت را اماده کنی

تعبیر خواب دختر دار شدن از دیدگاه استاد جابر مغربی:

دیدن این رویا برای مردان و زنان بهترین حالت ممکن است و در اینده ای بسیار نزدیک مهمترین اتفاقات برای این خانواده روی خواهد داد چه از نظر مالی و چه از نظر روحی،اگر ببینی که تو صاحب نوزاد دختر شده ای و شادمانی میکنی بدون شک تعبیر این است که همین خرسندی را در زندگی تجربه خواهی کرد صاحب رویا و خانواده اش شادمان خواهند شد

تعبیر خواب اگه بچه دار بشی و بچت دختر باشه از دیدگاه شیخ طوسی:

چنان چه شخصی خواب ببیند صاحب فرزند دختر مرده ای شده است این به نشانه ی بخشش گناهان و یا عاقبت بخیری صاحب رویا است،اکثر معبران این رویا را نشانه ای از براورده شدن حاجات میدانند

اگر کسی ببیند همسرش از مرد غریبه ای صاحب فرزند دختر شده است تعبیر بی آبرو شدن و یا فقر شدید مالی و کم شدن برکت در زندگی صاحب رویاست

تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران به روایت ابن سیرین

دیدن چنین رویایی ممکن است این معانی را به دنبال داشته باشد،ممکن است در اینده ی نزدیک  دیگران با شما درباره ی اهداف کاری سر صحبت را باز کنند و شما هم دنباله ی گفتگو را بگیرید و پیش بروید. وقتی روی کارتان تمرکز کنید متوجه می شوید که باید به چیزهای زیادی دقت کنید. شاید دل تان بخواهد که روند انجام امور را آسان تر بگیرید، اما اکنون باید از این فرصت استفاده کنید تا خودتان را در این پروژه ی کاری به همه نشان دهید و موضع تان را ثابت کنید. به شما توصیه می شود که با اعتماد به نفس حرکت کنید تا همکاران تان به شما بپیوندند و از شما راهنمایی بگیرند.

سوال: سلام من خواب دیدم که همسایمون (در اینجا منظور دیگران است) صاحب یه نوزاد بسیار زیبا و دختر شده وقتی رفتم خونشون براش شیرینی و گل بردم چون باهم دوست بودیم نوزادش را بغل کردم بوسیدم و بهم انگار لبخند میزد تعبیرش چیه؟

پاسخ:این رویا در واقع حالات روحی شما را نشان میدهد و چند تفسیر برای این خواب وجود دارد ، به همین خاطر ترجیح می دهید که خیلی در جمع دیگران حاضر نشوید. اما با گذشت زمان به تدریج احساس امنیت بیشتری خواهید کرد. اگر چه دل تان می خواهد که به خودتان سخت نگیرید، اما به هر حال از شما انتظار می رود که تا چند روز آینده جانب عقل را بگیرید و درست برنامه ریزی کنید. اکنون باید با همه ی توان تان کار کنید، مطمئن باشید که پاداش همه ی زحمات تان را خواهید گرفت. یادتان باشد که اکنون باید طوری رفتار کنید که خودتان و فقط خودتان را تحت تأثیر قرار دهید.

مطالب مرتبط...

2 نظر

  1. بنده خدابنده خداsays:

    منم خواب دیدم رفیقم بچه دار شده بچش دختر بود گریه میکرد تعبیرش چیه

  2. صادقیصادقیsays:

    سلام من خواب دیدم دختر بچه ای از پدرش بسیار میترسد و من متوجه میشم و سوار به تاکسی میشم و میرم نجاتش بدم پدر دختر بچه میخواست اون رو بزنه من مانع شدم دختر بچه خیره و شوکه دعوای پدر و مادرش رو نگاه میکرد من چشماشو گرفتم چیزی نبینه و بغلش کردم نترسه، بعد دیگه پدرش آروم شد من گفتم حالا با این دختر بچه چکار کنم پدرش که اینجوریه در همون حال بودم که مرحوم پدرم رو دیدم که با ابرو اشاره کرد به پسری که دوستش دارم ولی نمیدونه پسره چون من بهشون نگفتم و من رو نمیشناسن اصلا. پدرم با ابرو اشاره کرد به اون پسر و حسم گفت پدرم منظورش اینه که دختر بچه مال اون پسر هستش و بعد پدرم به من گفت 5 ماه. اصلا نفهمیدم منظورشان چیه. چه تعبیری داره