تعبیر خواب حاملگی

چرا خواب حاملگی می بینیم؟

دیدن خواب در موقعیت هایی از زندگی انسان، که در یک شرایط هیجانی قرار دارد، امری طبیعی است. دیدن خواب حاملگی، خواب بچه دار شدن، خواب به دنیا آمدن بچه با جنسیت های متفاوت، خواب باردار بودن دیگران علی الخصوص اطرافیان، آبستن بودن و از این قبیل خواب ها به خصوص در زنان باردار امری شایع می باشد.

زنان باردار در زمان حاملگی با هیجانات روحی زیادی روبرو هستند. طبق بررسی های انجام شده، 78% از زنان باردار در زمان حاملگی، خواب حاملگی و آبستن بودن داشته اند.بارها برای تک تک ما پیش آمده است که دل مشغولی های روزانه¬ای که با آن لحظاتمان را سپری کرده ایم به خواب و رویا تبدیل شده اند. خواب حاملگی نیز از این امر مستثنی نیست. چه در زمان حاملگی و چه در زمان غیراز آن.

اگر بخواهیم بطور منطقی و علمی به خواب حاملگی نگاه کنیم، اگر در زمان غیر از حاملگی در خانواده باشد، نشان از تمرکز افراد خانواده روی بچه زاییدن و بچه دار شدن است. خواب حاملگی در زمان آبستن شدن خانم خانه نیز، نشانه شور و هیجان و استرس و البته اضطراب در بین اعضای خانواده است. اگر این حاملگی برای بار اول باشد نیز قاعدتاَ هیجان و اضطراب را به حد نهایت خود خواهد رساند.

یکی از دلایل مبرهن خواب حاملگی در زنان باردار، تغییرات سطح هورمونی آنها است. ترشح هورمون های زنانه در هنگام آبستن شدن، بالا رفته و سبب خستگی های مفرط و تغییرات در روند زندگی و خواب زنان باردار می شود.

تعبیر خواب حاملگی دیگران

از دلایل دیگر دیدن خواب حاملگی که بخصوص در زنانی که برای اولین بار آبستن بودن را تجربه می نمایند، تغییر شرایط رفتاری با همسرانشان، به خصوص در 3 ماهه اول بارداری آنهاست. از این جهت در جهان امروز بررسی شرایط خواب و کیفیت و الگوی خواب زنان باردار حتی برای پزشکان معالج و خطرات ناشی از تغییر آنها، امری حیاتی تلقی می شود.

برخی از تغییرات الگوی خواب در زنان باردار به شرح زیر می باشد:

- خواب حاملگی به طرز عجیبی واضح تر می شوند.

- بعد از آبستن شدن کابوس ها بیشتر می شود.

- خواب های پر اضطراب از ویژگی های خواب حاملگی است.

- زنان باردار خواب حاملگی را به وضوح به یاد می آورند.

- و ...

خواب حاملگی در برخی متون علمی، عکس العمل بدن برای آسان نمودن مشکلات و کاهش اضطراب ها در زمان بارداری قلمداد شده و از این نظر برای کمک به حل مشکلات و کاهش استرس و القای آرامش به ذهن ناخودآگاه تغبیر شده اند.

بسیاری از روانشناسان بر این عقیده هستند که رویا و خواب در واقعیت هیچ تاثیری ندارند و در واقع این واقعیت زندگی افراد است که رویاها را می سازد. این دسته از روانشناسان، خواب حاملگی را وابسته به احساسات عاطفی و قلبی در خانواده ها، مخصوصا زنان باردار می دانند.

بسیاری از پزشکان هم دلیل خواب حاملگی البته در زنان باردار را همین احساسات و شور و هیجان زمان بارداری می دانند. نتایج حاصل از معاینه زنان باردار نشان می دهد که رویاهایی از قبیل صحبت های عاطفی و دوستانه با حیوانات و بازی با آنها، دیدن رویای بازی با کودک خود بعد از به دنیا آمدنش، همه و همه یک بلوغ عاطفی را در زنان باردار نتیجه می دهد.

انواع خواب حاملگی در افراد:

موارد بسیاری از انواع خواب حاملگی بین افراد به ثبت رسیده است. برخی از آنها بسیار عجیب و دور از ذهن بوده و نشان از ذهن بسیار مشوش فرد بوده است. دیدن تولد بچه های عجیب و غریب، سقط جنین، صحبت با حیوانات در زمان حاملگی، خواب حاملگی اطرافیان و ... از جمله رویاهای مربوط به حاملگی است. اما در بین اکثر خواب های ثبت شده حاملگی، شایع ترین آنها عبارتند از:

- دیدن خود به حالت حاملگی

- دیدن حاملگی دیگران، مخصوصا اطرافیان

- خواب بچه زاییدن

- آبستن شدن دختران مجرد

- بارداری مردان

تعبیر خواب حاملگی:

با بررسی همه این جوانب و نکات درباره خواب حاملگی شاید اینطور به نظر برسد که خواب حاملگی نشان از استرس و اضطراب شرایط و موقعیت زندگی اعضای خانواده باشد. البته این نتیجه گیری آنقدرها هم دور از عقل و فکر نیست. با این وجود تعابیر زیادی نیز برای دیدن خواب حاملگی بیان شده است.دیدن خواب حاملگی می تواند نشانه های مختلفی را در بر داشته باشد، اساتید و بزرگواران تعبیر خواب نقاط مختلف جهان تعابیر و معانی مختلفی برای خواب حاملگی بیان نموده اند، که به اختصار به روایت تعدادی از آنها می پردازیم:

حاملگی

تعبیر خواب حاملگی از زبان امام جعفر صادق (ع):

امام جعفر صادق (ع) درباره خواب حاملگی به مختصر پرداخته است. ایشان بیان می دارند که دیدن خواب حاملگی و بچه زاییدن، اگر بچه پسر باشد و بلافاصله شروع به حرف زدن نماید، نشان دهنده رفع بلا و گرفتاری است. همچنین دیدن زاییدن بچه دختر در خواب به معنای این است که فرزند شما بزرگ خاندان شما خواهد شد.

تعبیر خواب حاملگی از زبان ابن سیرین:

ابن سیرین می فرماید: اگر مردی خواب بیند که شکمش مانند زنان باردار بزرگ شده است، نشانه مال و منفعت است. که هرچه شکم بزرگتر باشد، مال و منفعت هم بیشتر خواهد بود.همچنین ابن سیرین معتقد است که دیدن خواب حاملگی و بچه زاییدن، اگر بچه دختر باشد، نشان از پسر بودن فرزند آن خانواده است و اگر بچه پسر باشد، به معنای دختر بودن فرزند خواهد بود.دیدن خواب حاملگی و بچه زاییدن اگر بچه پسر باشد، از نظر ابن سیرین نشانه خوبی نیست و ایشان غم و اندوه طولانی را هم برای زن و هم برای مرد متصور می شود.

تعبیر خواب حاملگی از زبان منوچهر مطیعی تهرانی:

منوچهر مطیعی تهرانی خواب حاملگی را دال بر غم و اندوه و مشکلات می داند. وی بیان می دارد: اگر مردی به خواب بیند که همسرش حامله است، نشان دهنده رسیدن باری بس بزرگ و طاقت فرسا بر دوش اوست و اگر زنی خواب حاملگی خویش ببیند، غمی عمیق به بر وی مستولی خواهد شد که به اندازه زمان طول حمل جنین ادامه خواهد داشت. همچنین ایشان تعبیر خواب حاملگی دیگران را نشان از رسیدن خبری ناگوار به شما می داند.

تعبیر خواب بارداری و باردار بودن

تعابیر دیگر خواب حاملگی:

تعابیر زیادی برای خواب حاملگی از زبان اندیشمندان این رشته بیان شده است که به مختصر برخی از آنها را مرور می نماییم:

دیدن خواب حاملگی هدفمند بودن زندگی طرف را نشان می دهد. امید و موفقیت در پروژه های کاری که با آن دست و پنجه نرم می کنید و حرکت به سمت جلو از تعابیر این خواب است.

اگر زنی خواب حاملگی ببیند، در آینده زندگی آسوده و آرامی نصیبش نخواهد شد و فرزندانش ناخلف خواهند بود. ور اگر این زن در حال زندگی با همسرش است، نشانی از عدم آسودگی خیال و نداشتن رفاه و آسایش در زندگی با همسرش می باشد.

اگر زن آبستن، خواب حاملگی ببیند، نشان از وضع حمل آسان و بدون مشکل برای او خواهد بود.

اگر خواب حاملگی فرد دیگری را ببینید به معنی داشتن رابطه نزدیک با او خواهد بود.

اگر مرد، خواب حاملگی خود را ببیند، تعبیرش رسیدن مال و ثروت به او خواهد بود.

اگر دختر باکره خواب حاملگی خود را ببیند، در شرف ازدواج قرار خواهد گرفت. باردار بودن دختر باکره در خواب خویش، نشانه احساسات و عواطف قوی او بوده و یک رابطه عاشقانه و عاطفی را در دنیای واقعیت به همراه خواهد داشت.

• دیدن خواب حاملگی دیگران می تواند نشان از علاقه شما به او و حس دوستی و نزدیکی به وی باشد. در واقع شخصی که خواب باردار بودن دیگری را ببیند، در واقعیت علاقه زیادی به دوستی و مراوده با آن فرد دارد.

دیدن خواب حاملگی نامزدتان می تواند تعبیر خوبی نداشته باشد و به نوعی شما را از ازدواج با او منع نماید. به نظر شما با او اهداف و علایق مشترکی ندارید و این دلالت بر اختلاف بین شما خواهد بود.

اگر خواب حاملگی ببینید و در خواب فرزند سقط شود، اهداف و کاری که در ذهن می پرورانید و مشغول به ثمر رساندن آن هستید، به سوی شکست پیش خواهد رفت. در واقع حاملگی یک موقعیت موفق را القا می نماید و سقط جنین، شکست و عدم موفقیت در آن پروژه را نتیجه می دهد.

دیدن خواب حاملگی خودتان، یک ایده و ابتکار جدید را در زندگی شخصی خودتان به دنبال خواهد داشت.

دیدن زن آبستن شده در خواب، نشان از هجمه غم و اندوه به سوی شما خواهد بود.

دیدن خواب حاملگی دیگران در خواب، می تواند از امید و آرزوی شما به یک زندگی جدید و پر امید در آینده باشد.

معبرین غربی دیدن خواب حاملگی برای کسانی که باردار نیستند را معمولا به پروژه ها، اهداف و ایده هایشان در زندگی مربوط می دانند.

خواب بچه زاییدن برای کسی که باردار نیست، نشان از برآورده شدن آرزو های اوست.

دیدن خواب حاملگی خواهر نشان از خیر و برکت برای خانواده است. از تعابیر دیگر خواب حاملگی خواهر، تولد همت و اراده در وجود شما و رسیدن به اهدافتان خواهد بود.

دیدن خواب حاملگی خویشتن، سعی و تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان را محقق خواهد کرد. گویا شما وارد مرحله تازه ای از زندگی تان خواهید شد که با همت بلند شما همراه خواهد بود.

دیدن خواب حاملگی فرزند نابالغ توسط والدین، دلالت بر مال و ثروت برای خانواده خواهد داشت.

دیدن خواب حاملگی دختر باکره را به کشانده شدن آن دختر به سوی بدبختی و سیاه روزی قلمداد کرده اند. (تعبیری از معبران غربی)

دیدن خواب حاملگی به همراه اضطراب و استرس فراوان و تشویش در خواب، به معنای ورودی مالی حرام و شبهه دار به زندگی فرد خواهد بود. باردار بودن نشانه داشتن مال و منفعت به زندگی فرد است و داشتن اضطراب زیاد و تشویش در زمان آن، شبهه دار بودن مال بدست آمده را به فرد القا می نماید.

دیدن خواب حاملگی خویشتن در ماه های اول بارداری، نشان از نارضایتی و احساس تنفر شما از موقعیتی است که در آن قرار خواهید گرفت. ماه های اولیه بارداری همراه با سختی و مشقت زیاد و حالت تهوع است. دیدن رویای حاملگی در ماه های اول باردار بودن، نارضایتی و مشقت شما را در موقعیت جدیدتان نشان می دهد.

خواب حاملگی و در نهایت سقط جنین، نشان دهنده از دست رفتن فرصتی بسیار خوب و طلایی برای شما خواهد بود که افسوس را به دنبال خواهد داشت. فرصت بسیار عالی که در نتیجه سهل انگاری و سستی شما از دست خواهد رفت.

بچه زاییدن پس از خواب حاملگی نشانه ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که با خوشحالی و سرور همراه خواهد بود. اگر احساس پشیمانی و ناراحتی در زمان تولد بچه داشتید، مرحله جدید زندگی شما با غم و شکست و ناراحتی آغاز خواهد شد.

در تعابیر بالا، نظرات معبرین ایرانی، اسلامی و برخی معبرین غربی درباره باردار بودن و حاملگی را بیان نمودیم. هرچند برخی از آنها ممکن با هم در تناقض باشند و همدیگر را نفی نمایند، اما کلیت تعابیر خواب باردار بودن و بچه زاییدن در اکثر نظرات بیان شده از طرف اندیشمندان مثبت قلمداد شده است. اندک نظرات و تعابیر منفی بیان شده، به نوع و نتیجه رویای شما بستگی داشته و شما را از برخی کارها برحذر می دارند.

جمع بندی:

تولد نوزاد و حاملگی در ادیان مختلف نشانه ای از لطف و مرحمت پروردگار به صاحب فرزند قلمداد شده و همه پیامبران از آن به عنوان یک هدیه از سوی خداوند نام برده اند. با این وجود دیدن خواب حاملگی، آبستن شدن، باردار شدن و بچه زاییدن را اگر بخواهیم با معنا و دارای تعبیر بدانیم، نباید تعبیر بدی داشته باشد و قطعا اگر در خواب اتفاق ناگواری رخ ندهد، شما را به رسیدن یک هدیه، یک موفقیت و یک مژده نیک بشارت می دهد.

در هر شرایط با یک خواب انسان نباید زمام زندگی خود را از کف خارج نماید و بذر امید و ناامیدی را به واسطه یک رویا بر همه آفاق زندگی خویش بپاشد. در همه امور باید به خدا توکل نمود و با سعی و تلاش به خواسته ها و آرزوها، جامه عمل پوشاند. در این بین رویاهای پاکی مانند خواب حاملگی، هرچند در پاره ای از اوقات تعابیر منفی نیز برای آن بر شمرده اند، نشانه ای از سوی پروردگار بزرگ در زندگی است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


158 نظر

 1. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم زن عموم حامله است و شکمشم بزرگ بود تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزی زندگیشان زیاد خواهدشد

 2. ساراساراsays:

  سلام خواب دیذم زن داداشم بارداره که برادرم خوشحال و از من میپرسید تو تشخیص میدی جنسیت بچه رو بهم بکو دختر یا پسر اما من اون لحظه نتونستم بفهمم چی جنسیت بجه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوش است

 3. nnnnnnnnnnsays:

  سلام خسته نباشید...من دیدم زن داداشم حامله هست البته اصلا از شکمش نه فقط تو خواب بهم تلقین شد که این حامله هست و برادرمم بنظر خوشحال بود نه ایکه خیلی بخواد بخنده و شادی کنه ولی فهمیدم خوشحاله ...آبا تعبیرش نشانه خوبی برای صاحب خوابه(من)یا برادرم اینا.‌..ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر رزق و روزی در زندگیشان است

 4. NnnnnNnnnnsays:

  سلام من دیدم زن داداشم حامله هست ولی اثری از شکمشو ندیدم فقط احساسم تو خواب این بود که اون حاملست وبرادرمم خوشحاله ..آیا تعبیرش ارتباطی به خودمم داره... تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزی برای شخص حامله است

 5. پریپریsays:

  سلام. خواب دیدم زن داداشم علائم حاملگی رو داره یعنی پوست صورتش تیره و پر از لک شده بود بهش گفتم بارداری گفت نه من بهش گفتم چرا ظاهرت نشون میده بارداری. بعد خواستم براش ماهی بپزم که از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوشایند است

 6. رویارویاsays:

  سلام. من مجرد هستم خواب دیدم باردار هستم و نزدیکای زایمانم هست و میخوام با مادرم برم تهران زایمان کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر مراقب اعمال خود باشید تا دچار رسوایی نشوید

 7. ZariZarisays:

  با سلام و خسته نباشید . من دیشب خواب دیدم که حامله ام وشکمم هم بزرگ شده بود و داشتم با چندنفر که دست به دست هم داده بودیم تو اتاق خونمون رقص لری انجام میدادم چهره آدما برام مشخص نبود کین بعد یه چیز عجیب دیدم پستانام پاین تر از شکمم بودن و دقیقا مثل پستانای بز بودن که کمی هم بزرگ شده بودن من درحقیقت عقد کرده هستم ولی هنوز عروسی نکردم وبه همسرم هم علاقه ای ندارم . تعبیرش خیلی برام مهمه لطف میکنید اگه برام بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه گشایش در کارهایتان و خیر و برکت در زندگیتان است

 8. KhanooomKhanooomsays:

  سلام من ۸ صبح خواب دیدم که مادرم بارداره و من و خواهرم بهش میگیم ما بچه کوچیک نمیخوایم ولی هرجور خودت میخوای. و چند ثانیه بعد من خودمو همینطور که تو واقعیت روتختم بودم رو دیدم که مامانم با عمم میان و میگن که بچه پسره. و تو خواب همش استرس و ناراحتی بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه رزق و روزی در زندگی برای مادرتان است

 9. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم جاریم بارداره و قراره چند روز دیگه بچه به دنیا بیاد من تعجب کرده بودم چون نمیدونستم حامله هست با خودمم میگفتم اون که میگفت هنوز زوده یه بچه دیگه بیارم برادر شوهرم هم میگفت قراره مامان جاریم بیاد و ازش مراقبت کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگی ایشان است

 10. مهتابمهتابsays:

  سلام. خواب دیدم یکی از دوستام که تازه عقد کرده حامله شده و اصلا هیچ رفتو امدی با هم نداریم به خونمون اومده خواستم باش روبوسی کنم خودشو عقب کشید گفت ببخشید سیب خوردی حالم بد میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روزی و رزق در زندگی تعبیر میشود

 11. ساراساراsays:

  سلام خسته نباشید‌.ببخشید من مجرد هستم خواب میدیدم از پسری که دوستش دارم حامله هستم.میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون مراقب باشید رفتارتان باعث رسواییتان نشود

 12. سورناسورناsays:

  معشوقم (همسرم) که با هم عقدیم خواب دیده من حامله ام و بچم پسره و میگه اسمشو بزاریم سورنا،،،،،خودم هم خیلی وقتا خواب میبینم حامله ام تعبیرش لطفا چیه ؟با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده به وجود امدن رزق و روزی در زندگی است

 13. سعيديسعيديsays:

  سلام و عرض ادب. مادر همسرم خواب ديدن من حامله هستم و در شرف ب دنيا اومدن بچه. خودمم ديشب همين خواب رو ديدم تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روزی و برکت در زندگیتان تعبیر میشود

 14. اکرم طاهریاکرم طاهریsays:

  سلام.من متاهل هستم و باردار نیستم ولی خواب دیدم ماه های آخر بارداریم هستش و خیلی استرس دارم که بچم زود به دنیا بیاد و هی با مادرم میرم بیمارستان که نکنه موقع زایمان من بشه ودرد داشته باشم و میبینم که یه زنی که موقع زایمانش بامن یکی بود زایمان کرد و من هنوز دوهفته به زایمانم مونده ودکتر میگه به وقت تو مونده هنوز

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روزی و رزق در زندگیتان است

 15. گل بهاریگل بهاریsays:

  سلام وقت بخیر، من متأهل هستم و بعد از هفت سال دوست داریم بچه دار بشیم ولی نمیشه، دو شب پیش خواب دیدم خواهرم یه چیزایی اورده که یکیش جنین خیلی کوچیک هم داشت گفت اینا فریز شده است اگه بچه میخوایی باید برات (خیلی ببخشید) کاشت کنم، گفتم اره اره میخوام اونم انجام داد بدون اینکه چیزی حس کنم یا اذیت بشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است در زندگیتان روزی و سلامتی ایجاد شود به خداوند توکل کنید انشااله مشکلاتتان حل خواهدشد

 16. ارامارامsays:

  سلام دیشب خواب دیدم توی خیابونم در حالی که توی فکر بودم وارد مغازه ای شدم گفتم ۲۵۰۰ ازم می خواهد خودشم نمی دونه رفتم تو به صاحب مغازه کارت دادم بهش گفتم پولشو کم کنه کمی تعجب کرد و گفت رمزت چنده یهویی دیدم مرده بارداره و ناخناش رو مثل زن کاشته و لاک زده برام عجیب نبود که مرد بارداره و غریبه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای تغییراتی در زندگی واقعی آتی است که هم می تواند خوب و هم می تواند بد باشد.

 17. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم دوتا از دوستانم حامله هستند تو یه خونه ای هستیم و من دارم دکتر یکی از دوستامو دعوت میکنم بیاد تو خونه که دوستامو ببینه ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوش است

 18. ثناثناsays:

  سلام. من خواب دیدم ک با عشقم ازدواج کردیم و خانواده ایشون اومدن خونمون و براشون چای بردم. بعد نمیدونم چطور شد ک ناگهانی ی خانم بارداری رو دیدم ک اصلا نمیشناسمش و پا به ماه بود با هم رفتیم بیمارستان ک بچشو بدنیا بیاره من کمکش میکردم و تا جایی دیدم ک سرم به دستش زدن. سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است هیچ گاه با ایشان ازدواج نکنید

 19. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم باردارند و وقتی این خبر رو به من دادن من خیلی خیلی خوشحال شدم و وقتی متوجه شدم ایشون باردارن که زمان زایمانش بود پون اصلا از شکم پیدا نبود ولی یه پسر تپل خوشگل زایمان کردن اینم بگم خانواده من بشدت دوست داشتن یه فرزند پس داشته باشن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر زیاد شدن روزی و رزق در زندگیتان است

 20. تبسمتبسمsays:

  سلام من در دوران عقد هستم و چند شب پیش خواب دیدم ک حامله هستم و همه خانواده جمع شده بودن تو ی خونه که مراقب من باشن و من با شوهر دختر عموم و دختر عموم اومدم ی جا ک من وسیله هامو جمع کنم من همسرمو تو خواب زیاد نمیدیدمش بعد تو خواب انگار یهو یادم افتاد ک ای وای من ک نامزدم پس چرا حامله ام و انگار هی تو فکر این بودم ک بچه رو بندازم ولی مثلا ی حس مادرانه بهم دست میداد؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 21. آواآواsays:

  سلام من یه دختر مجردم وخواب دیدم حاملم و شکمم بزرگه و برهنه و فک کنم حالم یکم بد بود و بد خواهرم و پدرم میخواستم برم دکتر .و اصلا غیر عادی نبود ک من حاملم تو خواب نمیدونم تعبیرش چیه ممنون ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اعمال و رفتار خود با دیگران باشید تا دچار رسوایی نشوید

 22. رهارهاsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من مجرد هستم خواب دیدم که ازدواج کردم و حامله شدم بچه ام پسره انقدر خوشحال هستم و احساس غرور می کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشی برای شماست

 23. مایسامایساsays:

  سلام من دختر مجردم، تو خوابم فک میکنم متاهلم و حامله هستم شکمم هم بزرگ شده بعدش لباس مخمل قرمز میپوشم و همه به حاملگیم تبریک میگن. بعدش من با همون لباس مخمل قرمز میرم کنار دریا و اصلا احساس گرما نمیکنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی خودمراقب اعمال خود باشید تا دچار رسوایی نشوید

 24. ZahraZahrasays:

  سلام من متاهلم. صب خواب دیدم ک منو دونفر دیگه حامله ایم بعد منو یکی دیگه ک حامله نبود داشتیم بچه هارو ب دنیا میاوردیم بعد نوبت من ک شد گفتم ک میرم بیمارستان ک بچمو ب دنیا بیارم بعد رفتیم خونه پدر بزرگم اونجا گفتن ک بچرو همینجا دنیا بیار هرچی گفتم نمیخوام گفتن نه همینجا بعد بچه سریع ب دنیا اومد ینی تا اومد دردم شرو بشه ب دنیا اومد بعدش دیدم یه بچه خوشگل ک فکر کنم پسر هم بود تو بغلمه و من داشتم سعی میکرد بهش شیر بدم میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تندرستی و زیاد شدن روزی در زندگیتان است

 25. نسریننسرینsays:

  سلام خواب جاریم رو دیدم که شکمش بزرگ شده و حامله است و من خیلی از این موضوع خوشحال شده بودم (توضیح: بدلایلی اصلا باهاش در ارتباط نیستم و اگه واقعا حامله باشه خوشحال نمیشم?) با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ایشان در زندگی دچار غم و اندوه میشوند.

 26. ویداویداsays:

  سلام من خواب دیدم میرم شیرینی فروشی سفارش میدم میبینم عمومو خانوادش اونجان بعد من محلش نزاشتم دوباره عمومینا رفتن دختر عمومو پسرش موندن من پسر دختر عمومو شیرین زبونی میکرد ناز دادم بعد دختر عموم بهم گفت حاملس و شکمش بزرگـ بود منم پاشدم بهش تبریک بگم داداشم انگار یه پس گردنی اروم بم زد من اخم کردم بهش با دختر عموم روبوسی کردم تبریک گفتم بهش تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خبرهای خوشی به شما برسد

 27. فریبافریباsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم حامله ام شکمم داشت بزرگ میشد و دکتر گفت هفت ماهمه قبلشم اصلا متوجع بارداری نبودم. وقتی خانواده و فامیل فهمیدن همه خوشحال شدن ازم مواظبت میکردن تعارفم میکردن اما یهو خودم ب این فکر افتادم من مجردم چرا تا حالا ب ذهن هیچکس نرسید ک من این بچه رو از کجا دارم و کسی بهش فکر هم نکرد ?بعد هی شکمم بزرگ میشد تکون توش احساس میکردم بعد باز کوچیک میشد مثلی ک بادش خالی میشه ب مامانم قضیه گفتمو گفتم بهتره بریم دکتر و اصلا چرا من حاملم من ک شوهرندارم خطایی هم نکردم شاید یه بیماری دارم اینجور شده. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان میتواند نشانه خیر و برکت و روزی در زندگی شما باشد

 28. ZahraZahrasays:

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم ک رفتم بیمارستان تا سونو بشم تا بفهمم حامله هستم یانه بعد ب مادرم گفتم ک بره بپرسه ک گفته بودن حاملس اینقد خوشحال بودیم و قرار بود بریم شیرینی بگیریم رفتم خالم بهم گفت ک یه کیک تولد بزرگ بگیر بعدم رفتم یه چنتا کفشم برا کادو گرفتیمو ولی کیکو ندیدم ک بگیریم فقط انتخابش کردیم بعدم خبرو ب همه دادیم ک من باردارم بعد رفتیم یه جا تو حیاط منو شوهرمو دوتا از جاری هامو خواهر شوهرم نشسته بودیم چایی میخوردیم و خوشحال بودیم البته اینو بگم ک در واقعیت من مشکوک ب حاملگی هستم تا چند روز دیگه معلوم میشه ک هستم یانه.لطفا تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگی شماست

 29. محنامحناsays:

  سلام من دیشب خاب دیدم باردارم (مجرد هستم) و حتی نمیدونستم پدر بچه کیه و مطمئن بودم با کسی رابطه نداشتم رفتم قرص گرفتم که سقطش کنم ولی نشد و به دنیا اومد یه دختر سفید تپل با چشای سبز . من ازش متنفر بودم چون در حین بارداری همش خونریزی داشتم در اخر تصمیم گرفتم بفروشمش اما بین خانواده اختلاف افتاده بود که این کارو بکنم یا نه خیلی تو خاب اذیت میشدم و ناراحت بودم و مریض. منون بابت سایت خوبتون ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگی شماست

 30. MmMmsays:

  با سلام. من متاهلم ودو ماه قبل فرزندم را چند روز قبل زایمان از دست دادم. در خواب دیدم که من وعمه ام هردو بارداریم ومنتظر شروع درد زایمان هستیم. شکم هایمان به وضوح بزرگ شده بود. درد عمه ام شروع شده بود. خوابم چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوشی برای شماست که جنبه مثبتی روی زندگیتان دارند

 31. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من ساعت ده صبح از خواب پریدم دوباره خوابیدم خواب دیدم مادرم شش ماهه حاملس توی خواب بهم نشون داد که بچه داره لگد میزنه پای بچه از زیر پوست شکمش معلوم بود خیلی ذوق کردم مامانم میگفت دختره بهش گفتم اسمشو بزاریم آزیتا همون لحظه یه حیوون اومد توی خونه خرطوم داشت حالت مورچه خوار رنگش سبز بود مامانم گفت اینو بیرون کنم دنبالش کردم داخل حیاط توی اب پر جوجه بود حیونو از دیوار فراری دادم مشغول بادکردن آدامس شدم دختر هسایمون یه تابلو طرح فرشته کشیده بود میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما خوشحال خواهید شد

 32. SarahSarahsays:

  با سلام.من دیشب خواب دیدم مادرم باردار هستند(سه ماهه) و پدرم از این موضوع بسیار خوشحال هستند درحالیکه من بسیار بسیار بسیار بسیار ناراحت بودم و همش می خواستم یک اتفاقی بیفته بلکه جنین سقط بشه حتی در خواب داشتم به مادرم اصرار می کردم که جنین را سقط کند اما ایشان زیربار نمی رفت و من در خواب بسیار کفری،عصبی،ناراحت و نگران بودم از این بابت.تعبیرش چه می تواند باشد؟سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا می تواند نشان هایی از استرس و اضطراب شرایط و موقعیت زندگی اعضای خانواده خودتان باشد.

 33. میم قیمیمیم قیمیsays:

  خواب دیدم دوست قدیمیم حامله بود ولی ۴ماهش بود و خوشحال بود، تا اینکه هر دو از خونشون اومدیم بیرون در دوردستها آتش سوزی شده بود هی بما نزدیک میشد ما فرار کردیم و بما نرسید ولی من تنها شدم و رسیدم به دریا،تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر زیاد شدن روزی در زندگیشان است

 34. MahniaMahniasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم،تازه متوجه شده بودم که باردارم و ماه های اولم بود،در واقعیت با همسرم مشکل دارم و مدتی هست خونه پدرم هستم،و در خواب هم نگران این موضوع بودم که من الان با همسرم مشکل دارم شوهرم بفهمه ناراحت میشه،میشه تعبیرشو بهم بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است شرایط هیجان انگیزی در زندگی برایتان فراهم شود

 35. الهامالهامsays:

  سلام خسته نباشید ،من خواب دیدم دختر داییم باردار بود و در واقعیت متاهل هست، بعد داشتم به شکمش نگاه میکردم یکدفعه از بیرون بچه دیده میشد یعنی دست بچه و تمام اندامش مشخص شد و حتا پلکهاش و نشست به صحبت کردن و داشتیم میگفتیم شبیه کی هست درست شبیه یکی از داییهایم شد و همینطور حرف میزد ،خیلی ممنونم از تعبیر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در شرایط هیحانی قرار بگیرید

 36. NashenasNashenassays:

  خواب ديدم با دوتا جاريم داشتم ميرفتم خير يكى از جاريام حامله بود ويه آهى كشيد انگار درد داشت گفت بچه لگد زد (در حقيقت اون جاريم هم حامله هستن)چى ميشه يعنى؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه روابط عاشقانه و عاطفی است

 37. مهربانمهربانsays:

  سلام بنده نامزددارم‌.خواب دیدم خانه ی عمم هستم‌.برادرم میگه تو سه ماهه بارداری وشروع میکنه به کتک زدن من.عمم هم میزنه.من فرارمیکنم و توراه اقامونومیبنم میگم بدوفرارکن وفرارکردیم.توخواب میدونستم کسی نمیدونه صیغه خوندیم.رفتیم تواتاق ی درمانگاه قایم شدیم اوناهم دنبالمون تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر زیاد شدن روزی در زندگیتان است

 38. تبسمتبسمsays:

  سلام همسرم چند شب پیش خواب دیده بود ک یکی داره موهاشو شونه میکنه و موهاش پرپشت میشه تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر بهتر شدن وضعیت زندگی است

 39. SarahSarahsays:

  با سلام و عرض خسته نباشید.من صبح زود حد فاصل بین ساعت 6 بامداد تا 8 صبح خواب دیدم در ماه نهم بارداری هستم ولی خب مجرد بودم و البته یک دختر نوجوان.در خواب بسیار افسرده و ناراحت بودم بابت بارداری ام.شکمم هم بزرگ شده بود ولی در حد پنج ماه ولی خب من اینقدر بابت بارداری ام ناراحت و مضطرب بودم که همش می خواستم شکمم رو پنهان کنم و با دیدن هر علامتی از بارداری در بدنم بهم می ریختم.حتی به به فکر از بین بردن جنین هم بودم.تعبیرش چه می تواند باشد؟سپاس.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست و جامع ندارد و بارداری مجردان بر رسوایی تعبیر میشود

 40. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم ک رفتم پیش دکتر زنان و دارم براش توضیح میدم ک قرصامو چجوری مصرف کنم بعد چند دقیقه ک حرف زدیم گفت ک بخواب تا سونو گرافیت کنم وقتی دستگاه رو گذاشت اول رو شوخی گفت ک پسره بعد گفت ک جنسیت دختره خیلی خوشحال شدم و پرسیدم چندماهمه گفت سه ماه(در واقعیت من باردارمو چهل روزمه و یکم خونریزی دارم ک فعلا بهترم)میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر داشتن اضطراب و استرس از انجام کاری است

 41. ShakilaShakilasays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم همراه شخصی ک دوسش دارم ولی چن وقتی هست ک بهم زدیم و همونطور ب همراه دوتا از دوستانم و دوس پسرشون و مادرم توی رستورانی هستیم و من هی سفارش غذا میدم و میخورم و در برابر شکایت بقیه شخص احساسیم میگ ک تو الان دو نفری و باید بخوری همینطور تو خاب خوشحال بودم ی دفعه مراسم عروسی خودم و شخص احساسیم و دوستام و شخص احساسیشون توی باغ باهم برگذار میشد میشه تعبیرشو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه لحظات خوشایند و روزهای خوبی برای شماست

 42. مهرنوشمهرنوشsays:

  سلام خسته نباشید ممنون میشم خواب همسرم رو تعبیر کنید همسرم خواب دیدن من چند قلو باردار هستم سه تا از اونها یک پسر و دو دختر در منزل به دنیا اومدن که پسره میمیره و همسرم بلافاصله منو میرسونه بیمارستان بقیه قل ها اونجا بدنیا میان تو این فاصله همسرم میره آرایشگاه وقتی برمیگرده خونه میبینه که گربه دوتا دیگه از قل ها که از بیمارستان آورده بودیم خونهگذاشته بودیم (توی اتاق بچه ای که الان دارم در واقعیت)رو با خودش برده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه قرار گرفتن در شرایط هیجان انگیز است

 43. زریزریsays:

  سلام من مجرد هستم برادر من دیشب خواب دیدن من صاحب یه دختر تپل و خوشگل شدم اما نمیتونم به درستی بهش شیر بدم ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در روابط خود با دیگران محتاط تر باشید تا دچار ابروریزی نشوید

 44. آذر بانوآذر بانوsays:

  سلام مجرد هستم چند روز پیش خواب دیدم از پسری که مدتی دوستش داشتم ولی سعی میکردم فراموشش کنم حاملم شکمم بزرگ شده بود البته توی خوابی که دیدم اون بهم محرم بود تعجب میکردم با خودم میگفتم چطوری این اتفاق افتاد میدونستم پسره و به بقیه که گفتم خوشحال نشدن ولی خیلی هم ناراحت نشدن و می گفتن هرکس خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه وقتی هم بیدار شدم لگنم کاملا درد میکرد در ضمن اون از علاقه ی من بی خبره یا شایدم خبر داره ولی من نمی‌دونم داشتم فراموشش میکردم روز دوم این خواب رو دیدم نزدیک ساعت ۸ صبح

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی خبر بچه دار شدن یکی از فامیل نزدیکتان را بشنوید

 45. آذر بانوآذر بانوsays:

  یعنی برای خودم تعبیر نداره؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در این مورد خیر

 46. مهتامهتاsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم که حامله شدم رفتم دکتر تا معاینم کنه ... از حاملگی خودم متعجبم چون شوهر ندارم همش با خودم‌ میگم خدایا این بچه از کجاست پس ، خیلی نگرانم بخاطر فکر مردم در مورد خودم ... که یک دفعه شکمم بزرگتر شد و یه پسر خیلی خوشگل توی بغلم دیدم ...هر کسی بچمو میدید بغلش میکرد باهاش بازی میکرد بهم تبریک میگفتن ولی خانوادم ناراحت بودن میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید تا دچار رسوایی و ابروریزی نشوید

 47. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام خواب دیدم که مادرم حامله هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است روزی در زندگیتان زیاد شود

 48. اسمااسماsays:

  سلام ککنع که وقت میزارین کن خواب دیدم یه چادر خاکستری سرم هست و یهو زایمان کردم بی هیچ درد و ناگهانی بچه بغلم بود نمی‌دونم دختر بود یاپسر تو یه پارچه کاملا پوشیده بود دست و پا میزد خیلی کوچیکه و استخوانی بود من ندیدمش دادمش به یه خانم با پیراهن سبز اون بهش شیر داد من شیر نداشتم بعد یه نفر اومد بچه رو دزدید گریه و زاری شیون دوباره بچه رو با گریه پیدا کردن آوردن دادم به همون خانمه که شیرش بده صورت بچه رو‌دیدم سفید ناز با ولع شیر میخورد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر متاهل هستید بر روزی تعبیر میشود وممکن است به شما حسادت شود

 49. رضارضاsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم من منو بارداره ولی به خودم میگم من که هستم . چطور هنوز به دنیا نیامدم ولی اسمم هست همه منو میشناسن و یه طور دیگه هم دیدم . دیدم خانومم که بچه دوممو حامله هستند منم تو شکمشم و قراره با بچه به دنیا بیام. ممنونم از لطفتون .....خانمم حامله هستند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی رزق و روزیتان زیاد شود

 50. سیماسیماsays:

  سلام من دختر مجردم ، خواب دیدم باردار شدم و نمیدونستم از کیه ، ناگهان یادم اومد که با کسی رابطه داشتم که ناخواسته بوده و شروع کردم به گریه کردن مادرم ازم مراقبت میکرد و دلداریم میداد یهو دردم گرفت و بچه به دنیا اومد ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در زندگی خود دقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

 51. س آ کس آ کsays:

  سلام.دوشب پیش خواهرم خواب دیدن که من باردارم و6ماهم هست وامام ازم توخواب میپرسه بارداری میگم نه وبعد که مامانم میگن اگه باردارباشی ونگی ناراحت میشم دیگه راستشوبهش گفتم.البته حقیقتاتوبارداریهای قبلی دیرتربه مادرم بارداریمو میگفتم ..من متاهلم ودوباره ناموفق داشتم.خواهرم گفت که همون شبی که خواب دیدم رفته بودم مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین ع .گفتن که تومراسم برای من وبقيه افراد که حاجت داشتن خیلی دعا کرده بودن.حاجت من بچه سالم وصالح هست.حالا نمیدونم چون توفکرش بودن خواب دیدن یانه تعبیر خاصی داره...خواهش میکنم اگه تعبیر داره یانه بهم بگید..ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشان دهنده شرایط هیجان انگیز است

 52. مریم داوودیمریم داوودیsays:

  باسلام.یک از دوستانم خواب دیده که من حامله هستم و شکمم هم خیلی بزرگه. و تو خواب روش نمیشده به من بگه تو که مجردی چرا حامله ای! میگفت هی ازت می پرسیدم حالت خوبه مشکلی نداری.. من هم خیلی عادی بهش پاسخ میدادم .نه مشکلی نیست و حالم خوبه. لازم به ذکر ه که من مجرد هستم و تا کنون ازدواج نکردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی واعمال خود دقیق تر شوید تا دچار رسوایی و ابروریزی شوید

 53. الههالههsays:

  سلام وقت بخیر خواهر شوهر من بتازگی زایمان کرده درخواب دیدم انگار ماه آخرش بود وشکم خیلی بزرگی داشت و به خانه ما مهمانی آمده بود موقع رفتم با دوچرخه رفت تعبییر خاصی دارد در ضمن این خواب را بعد اذان صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر زیاد شدن روزیشان در زندگی است

 54. والیوالیsays:

  سلام من خواب دیدم جایی کار میکنم که صابکارم اشناس نسبت دور داریم بعد صابکارم با خـاهرش توو مغازه بودن میرم توو مغازه باهاشون سلام علیک میکنم میببینم خواهره حاملس میگم بارداری میگه اره این بچمم دختره براش خوشحال میشم و نگا میکنم میبینم صاحبکارمم شکمش بزرگه فکر میکردم حاملس که گفت تازه زایمان کرده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روزی و رزق در زندگیتان تعبیر میشود و نشان دهنده تندرستی است

 55. NrgNrgsays:

  سلام.دوستم خواب دیدن که من باردارم و یک ماهه هستم ،به من تو خواب گفتن فکر کنم این یکی هم مثل قبلی پسره ومن در خواب از این بارداری راضی وخرسند بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است شخصی از دوستانتان بچه دار شود

 56. فاطمهفاطمهsays:

  سلام، من ديشب خواب ديدم باردارم و حدودا توي ماه پنجم يا ششم بود ( اين حسي بود كه از اندازه شكمم در خواب داشتم)، ولي مسئله اي كه برام جالب بود حركت بچه توي شكمم بود، همه رو لحظه به لحظه حس ميكردم ، انقدر واقعي بود كه حتي بعد از بيدار شدن ، حسش توي وجودم بود، من مجردم واين چندمين بار در طول اين يكسال هست كه خوابهاي مشابه رو ميبينم، هر دفعه كاملا شكم بزرگ و البته وجود يه موجود زنده در درونم رو كاملا احساس ميكنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی یکی از دوستان نزدیکتان صاحب فرزند شود

 57. فریبافریباsays:

  سلام خواب دیدم ۱۵ قلو حاملم بعد مراقبم بودن خانوادم. این همه بچه تو شکمم باهم جاشون نبود مثلا دونه دونه رشد میکردن ب دنیا میومدن جا برای بقیه باز بشه. ۵تا از بچهام دنیا اومدن با خودم میگفتم ۱٠تا دیگ مونده. بچهام خیلیم ریزو کوچیک بودن اندازه کف دست ولی کاملا سالم. خیلیم راحت ب دنیاشون میووردم اصلا درد نداشتم میگفتم حالا خوبه ۱۵ قلو هس باعث شده کوچیک باشن درد نکشم. (درضمن من مجردم) لطفا تعبیرشو بهم بگید من برای حاجت رواییم ۴٠روز میخام حدیث کسا بخونم ۱۵روزشو خوندم میخاستم ببینم ربط داره. خاهشا دقیق بهم بگید تعبیرو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در کارها و روابط خود دقت کنید تا دچار ابروریزی و رسوایی نشوید

 58. T.ghT.ghsays:

  سلام من تو دواران‌ نامزدیم دیشب خواب دیدم که حامله هستم خیلی ناراحت شدم و بعد اومدم ب مامانم و عمه هام گفتم قرار شد بریم بچرو بندازیم تعبیرش چیه؟ من بجز این خواب ی باره دیگ ام دیده بودم ک حامله ام تو هیچکدوم از این خوابا همسرمو نمیبینم معنیش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزیتان ممکن است در زندگی زیادتر شود

 59. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید من مجردم و ۱۸ سالمه خواب دیدم که علائم بارداری دارم شکمم ورم کرده و هر چی که میتوردم بالا میاوردم به طورکلی علائمش رو داشتم اما مطمئن نبودم که باردارم حی خاصی هم درخوابم نداشتم اما به چند نفر گفتم که باردارم در صورتی که از بارداریم مطمئن نبودم بعد رفتیم کافی شاب نمیدونم با جه کسی بود اما مرد بود و من نالت تهوع داشتم از صاحب مغازه پرسیدیم سرویس بهداشتیشون کجاست و بعد نشسی تیم اون افا به من میگف چی میخوری اما من میگفتم هیچی فقط بریم خونه اخرش یه چیز سفارش داد و رفتیم ممنون میشم تعبیر کنید این خواب رو امروز صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خبر بچه دار شدن یکی از خویشاوندان نزدیکتان را بشنوید

 60. حدیثحدیثsays:

  سلام من خواب دیدم زن داداشه معشوقم بارداره و از شنیدن خبرش یه حس حسادتی بهم دست میده وقتی میگگه ۴ماهمه و بچه پسره ..بعد یه خانوم غریبه ایو دیدم که حاملس د روو ویلچر بود چند نفر بهش میخورن شکمش از جلو خونی شده بود خون قرمز ولی اصلا احساس درد نمیکرد و من داشتم نگاش میکردمو رد میشدم تعبیرش چیه٠

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی است

 61. ب سب سsays:

  سلام استاد در خواب دیدم خونه مادرشوهرم مهمونیه همه به خاطر محرم لباس مشکی تنمونه یهو خواهر شوهرم باردارمو با یه خانم ناشناس دیدم که به اتاق رفتن منم رفتم اونا لباس بلند سفید بر تن داشتن بعد شروع به سجده کردن بعد صدای خواندن قران شنیدم بعد منم به سجده رفتم یه نبات به من دادن نبات گرد بود و میدرخشید وقتی سر از سجده برداشتیم زن ناشناس گفت نبات مال من است بعد ازم گرفتش منم راحت دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بچه دار شدن یکی از خویشاوندان شماست

 62. مبینامبیناsays:

  سلام خسته نباشید،،مادر من خواب دیدن ،که مادر بزرگم که پیر هستن حاملن ونزدیک سه ماه شونه ومادرم به مامان بزرگم میگه،من وخواهرشون (ینی خاله هام)گهوارشو برات میخریم،، مامان بزرگم خیلی خوش حال نبودن که باردارن در خواب،،،ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابشان میتواند نشانه بچه دار شدن یکی از اقوام و خویشاوندانتان باشد

 63. آواآواsays:

  سلام وقا بخیر من یه دختر مجردم ..و چند بار خواب دیدم ک حامله شدم و بچم داره سقط میشه و نگران اینم کسقط شده و اصلا مشکلی برل حاملگیم خودمو اطرافیانم نداریم ...خیل ترسناکه خوابم نمیدونم تعبیرش چیه سقط بچه ممنون میشم تعبیرشو بگید..?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید رفتارتان باعث ابروریزی نشود

 64. زهرازهراsays:

  سلام، تورو خدا خوابم زو تعببرکنیدببخشید من دختری مجردم خواب دیدم از برادرم حامله شدم بعد تو خواب اینقدر ناراحت بودم و ترس داشتم که از خواب پریدم مادرم می فهمید خیلی خب ناراحت بود وقتی به داداشم گفتم که من از تو حامله شدم اصلا باورش نمی شد و میگفت خب سقطش کنیم من گفتم نه ماه های اول که نیست گناه داره سقط بشه یادمه تو خواب با مادر و داداشم داشتیم می رفتیم برای وضع حمل بچه . و من همش میگفتم دیگه آبروم رفت دیگه اون عزت و دختری رو پیش بقیه ندارم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی خود دچار بی ابرویی شوید مراقب رفتار خود باشید

 65. سسsays:

  سلام من حدودادوساعت قبل خواب دیدم که انگار باردارهستم وماه های اولم هست وانگاریکم دردزیرشکم دارم مثل حالت قاعدگی وگفتم برم دکتربخاطر یکم دردم وروی شکمم خوابیده بودم خودم به پهلو وازروی شکم بلندکردم گفتم باردارم وانگار اطرافیام نمیدونن که باردارم وخودمم نمیدونستم جنسیتش رودراین حین هم خواب دیدم که انگاردوباره جشن عروسی گرفتم توی ی تالار وشام دادم اماخودم نرفتم گفتم حالانمیدونم کسی اصلا اونجا بوده؟ایناهاخواب های پریشون نبودن که باهم دیدم یااینکه تعبیر دارن؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه گشایش در کارها و هدفمند بودن در زندگی است

 66. لیلا احمدیلیلا احمدیsays:

  سلام وقت بخیر۔من خانم مطلقه ای هستم که یه خواستگار دارم و همدیگه رو خیلی دوست داریم۔خواب دیدم باهن ازدواج کردیم و من چندماهه باردار هستم میخواستم ببینم تعبیرش چی هست؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن روزی در زندگیتان است

 67. ساراساراsays:

  سلام.من در واقع مجردم(قبلا جدا شدم) دیشب 18مهر خواب دیدم ازدواج کردم(همسرم تو خواب یادم نیست کی بود ولی میدونم دوسش داشتم) و بعد دوماه از ازدواجم ؛ دوماهه باردار بودم و همه بهم مژده میدادن..منم میگفتم چرا انقد زود باردار شدم بعد میگفتم خب وقتشم بود و بچه رو دوست داشتم و همش میخواستم تو وجودم حسش کنم و میگفتم یعنی الان من مادر شدم !! مراقب خودم بودم و پیاده روی میرفتم میگفتن واست خوبه.. دوستمم میگفت چه زود باردار شدی.. ولی برام مهم بچه م بود که حس خوبی داشت ? ممنون از زحمات شما مدیر محترم?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات خوشایند جدیدی در زندگی شماست

 68. ثریاثریاsays:

  سلام من قبل ازبیدارشدن برای نمازصبح خواب دیدم خواهرشوهرم حاملست وشکمش جلواومده وتوخواب باخودم فکرمیکردم قراربودمن اول بچه بیارم الان بچه اون بدنیابیادتامن بچه دارشم ازبچه من بزرگتره ممنون میشم تعبیرشوبرام بگیدواینکه تعبیرش برای کی هست من یاکسایی که توخوابم بودن؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن رزق و روزی در زندگیتان است

 69. ههsays:

  سلام دوست شوهرم به همسرم گفته که دیشب خواب دیدم خانمت بای جعبه شیرینی اومده محل کاروگفته که باردارهست سه قلو دوپسروی دختر ممنون میشم تعبیرشو بگید.مربوط به بیننده خواب هست یا...؟ باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوب است

 70. ههsays:

  سلام دوست شوهرم به همسرم گفته که دیشب خواب دیدم خانمت بای جعبه شیرینی اومده محل کاروگفته که باردارهست سه قلو دوپسروی دختر ممنون میشم تعبیرشو بگید.مربوط به بیننده خواب هست یا...؟ باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه استرس و اضطراب شرایط و موقعیت های زندگی است

 71. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام بر مدیر عزیز خسته نباشید خواب دیدم که حامله شدم شکمم بزرگ شده بعد دیدم چشمای بچه سبز رنگه مادر شوهرم میگه چقد خوشگله بچه پسر بود ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن روزی و رزق در زندگیتان است

 72. أمينأمينsays:

  سلام استادببخشيد؛من دوتابچه دارم ونزديك سي وهشت سال سن دارم اما حدودساعت شش صبح بودكه خواب ديدم حامله هستم شكمم بزرگ شده بود وقشنگ حركات بچه توي شكمم مشخص بوددرخواب اصلاچيزغيرطبيعي نبودوامرى عادي واسم تلقي ميشداماخوب دربيداري كه لازم نيست بگم يه مرداونم حامله اومنم مسلمان وخيلي هم پايبندچي بگم متشكرم اگه تعبيركنيد!!!!!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکت و آسایش و راحتی در زندگیتان زیاد میشود

 73. مريم رئيسىمريم رئيسىsays:

  سلام من مجردم خواب ديدم باردارم و بايد توى خونه كسى پيشم ميموند بعد مادر بزرگم كه حدود ١٠ ساله فوت شده توى خوابم بالاسرم بود تسبيح به دست، و بعد از اون كه زمان زايمانم نزديك شده بود حركات بچه را خيلى واضح ميديدم اما بچه به دنيا نيومد چون از خواب بيدار شدم. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکت و روزی در زندگیتان زیاد میشود و ناراحتی و اندوه کم

 74. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر استاد یکی از دوستانم ک مجرده خواب دیده حامله است و پدر بچه اش همون فردیه که در واقعیت بهش علاقه داره ولی اون اقا یک سالی میشه که ازدواج کرده و ناگهانی تصمیم به طلاق گرفتن حالا دوستم میگه در خواب اون اقا به مناسبت حاملگیشون براش جشن گرفته بوده و کلمات عاشقانه بهشون میگفته تعبیرش چیه استاد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب اشاره به بچه دار شدن یکی از اقوام دارد

 75. مهربانمهربانsays:

  با عرض سلام و خداقوت. دیشب خواب دیدم مادر همسرم که ۵۴ سالشون هست باردار هستن و رفتن بیمارستان برای زایمان‌.بچه شون دختر بود.بعد امدم خونه دیدیم یه دختر یکی دوساله هم خونه دارن . البته نتونستم نوزاد تازه به دنیا امده رو ببینم. بنده بنابر دلایلی فعلانتونستم مادر شم و خیلی درگیر پریشان هستم. پیشاپیش ازتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بچه دار شدن یکی از اطرافیان شماست

 76. T.ghT.ghsays:

  سلام من مادرم فوت کرده بابام زن گرفته دیشب خواب دیدم که با مامانم و بابام داریم زعفران پاک میکنیم تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن شادی های زود گذر در زندگیتان است

 77. زهرهزهرهsays:

  سلام خسته نباشید.من دختری مجرد هستم که خواب دیدم حامله هستم اما اول نمیدونستم این بچه از کیه.تا یه دختری ک میشناسم بهم گفت این بچه فلانیه.که من اون اقارو میشناسم.بعدم خودمم به این نتیجه رسیدم ک بچه همون اقاست.با مشورت با یه پسر دیگه ک در بیداری میشناسمش و اشناییم تصمیم گرفتیم ک به پدر بچه نگیم.من بچه رو ک دخترم بود بدنیاآوردم.بعد خوابم قطع شد تا دیدم کنار استخرم.تو یه اتاق با یه اقایی ک نمیشناسم در حال بوسیدن هم بودیم.که دیدم همون پسر آشناکه درباره بچه باهاش مشورت کرده بودم با یه دختر دیگه داشت رد میشد.منم رفتم دنبالش.با یه لحن عصبانی ازش پرسیدم تو اینجا چیکار میکنی اونم ناراحت شد منم رفتم دنبال بچم.دیدم بچم پیش مامانم و خواهرامه کنار استخرنشستن.بعد رفتم دنبال همون پسر آشنا دنبالش گشتم ک از دلش درارم یه عالمه در بود من یه درو باز کردم دیدم همونه اما در قالب یه پسربچه۵ساله ظاهر شده بود ک ناراحت بود.(من ارتباطی با پسری ک پدر بچه بود ندارم)ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی وکار خود کارهایی ناشایست انجام دهید که باعث شود دچار ابروریزی و رسوایی شود

 78. سمانهسمانهsays:

  سلام من خانمی هستم هفته های اول بارداریمه چن شب پیش خاب دیدم بچه خاهرم ک (دختره)تو خاب پسر نوزاد بود تو بغل مادرم بعد لباس تنش نبود دستگاه تناسلیش از نافش اویزون بود انگار با یه بند نازک ک خودمونم تعجب کردیم چرا اینجوریه تعبیرش چیع

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به خاطر شرایطی است که در ان قرار دارید و تعبیر خاصی ندارد

 79. raadraadsays:

  سلام وقتتو بخیر من مجردم و خواب دیدم با اون شخصی ک بهم علاقه مندیم ازدواج کردم و حامله ام شکمم ی کم برامده شده بود انگار بچه دختر بود بعد یهو خوابم تغییر کرد تو مدرسه بودم میگفتن این مدرسه تعداد دانش اموزاش کمه شما برین بشینین سرکلاساش تا وقتی میان بازدید فک‌کنن تعداد دانش اموزاش زیاده ی دختری بود تو مدرسه (میشناسمش )اومد ازم پرسید پسر اقوامتو ک‌ با خواهرم عقد کرده چطور ادمیه منم گفتم نمیدونم من باهاش برخوردی نداشتم تا حالا هم بهم بدی نکرده شما خودتون بیایین تحقیق کنین لطفا تعبیرش کنین ممنون میشم

 80. MmMmsays:

  سلام...من دختری مجرد هستم و خواب دیدم که ازدواج کرده بودم و باردار بودم، آیا تعبیری دارد؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید دچار دردسر نشوید

 81. raadraadsays:

  سلام وقتتو بخیر من مجردم و خواب دیدم با اون شخصی ک بهم علاقه مندیم ازدواج کردم و حامله ام شکمم ی کم برامده شده بود انگار بچه دختر بود بعد یهو خوابم تغییر کرد تو مدرسه بودم میگفتن این مدرسه تعداد دانش اموزاش کمه شما برین بشینین سرکلاساش تا وقتی میان بازدید فک‌کنن تعداد دانش اموزاش زیاده ی دختری بود تو مدرسه (میشناسمش )اومد ازم پرسید پسر اقوامتو ک‌ با خواهرم عقد کرده چطور ادمیه منم گفتم نمیدونم من باهاش برخوردی نداشتم تا حالا هم بهم بدی نکرده شما خودتون بیایین تحقیق کنین خواهش میکنم تعبیرش کنین ممنون میشم??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. خبرهای خوبی به گوش شما می رسد که می تواند تاثیرات مهمی در زندگی شما داشته باشد.

 82. حوریاحوریاsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم حاملس و اروم نشسته کنار تخت چسبیده به دیوار و حتی یه کلمه حرف نمیزنه فقط شکمش ورم کرده و با دوست پسرش اومده اما پسر تو خواب خیلی خوشکل شده بود و برعکس دوستم حرف میزد با من و دوستم. منم کنار تخت پیششون نشسته بودم که پسره شروع میکنه به موهای من دست زدن موهای من بلنده اما تو خواب بلندتر بود و همش سعی داره به من دست بزنه و نگاهاش عجیبه دوستم هم با اینکه جلومونه اما نه حرکتی میکنه نه حرفی میزنه فقط شکمشو گرفته و منم همش تو فکر اینم که دوستم‌نفهمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر مال و منفعتی است که در روزهای پیش رویتان برایتان به وجود خواهدامد

 83. مهساعسکریمهساعسکریsays:

  سلام من امروزصبح خواب دیدم نمیدونم چقدردرسته خواب دیدم خواهرکوچکم که بچه کوچیک داره حامله است وداریم 1جایی میریم 1دفعه انگار1ماشین میادهمه سوارمیشن برن مثل ابنکه جایی گیرکرده باشیم دقیق یادم نیس ماهم داریم سوارمیشیم منو خواهرکوچکموخواهربزرگم من همه روهل میدم که برین توخواهرمن حاملس سختشه میریم توماشین مامانمومیبینم که نشسته مامان من فوت کردن بعدمیگه بچه روبده من ساکت کنم خواهربزرگمم همین حرفومیزنه من بچه رومیدم به مامانم شروع میکنه قربون صدقه رفتن وباشیشه بهش شیرمیده وخواهرکوچکم که بارداربودهمونجاوابساده بودتعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. روزنه های امید جدیدی در زندگی شما پدیدار می شود.

 84. فاطمههفاطمههsays:

  سلام خواهر من در واقعیت چند سال هست که ازدواج کرده و یک بچه هم داره من خواب دیدم همین خواهرم حامله شده ولی شکمش بزرگ نبود چون تازه جواب آزمایش گرفته بود و می دونستم که تازه حامله شده و شوهرش خیلی خوشحال بود و می گفت : باید برای خانواده خودش جشن بگیره . میشه تعبیر کنید؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. دیدن خواهر باردار در رویا از پیش آمدهای نگران کننده خبر می دهد.

 85. faranfaransays:

  با سلام. دختری هستم که خواب دیدم حامله ام ولی بچه سقط شد و انگار بچه ناقص بود من سقط شدن و بچه رو ندیدم ولی اینجوری تو ذهنم هست. و تو خواب فک میکردم باکرع نیستم یعنی دیگه. خیلی نگرانم لطفا حتما جواب بدین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. از افکار پریشانی که در بیداری درگیرشان هستید رها خواهید شد.

 86. mmsays:

  سلام. من و پسری با هم رابطه ی عاشقانه ای داشتیم که اون پسر از دنیا رفت. پدرش خواب دیده که با پسرش توی ماشین نشستند، پسرش جای راننده و ایشون صندلی کنار راننده، بعد پدر بهش گفت که فلانی (یعنی من) حامله است. پسرش هم گفته خب چه کارش کنم. ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر نگرانی هایی است که در مورد اینده ی شما دارند برای شادی روشحان قران بخوانید

 87. مهتامهتاsays:

  سلام خواب دیدم که انگار با عشقم (کسی که در حال حاضر دوسش دارم اما نامزد نیستیم ولی هدفمون ازدواجِ اما خانوادش راضی نیستن فعلا)نامزد هستم ، حس میکنم که باردار شدم خیلی خیلی متعجب میشم و مادرم روی تخت دراز کشیده میرم و به مادرم میگم مامان من حامله ام ولی بخدا ما اقدامی نکردیم برای بچه دار شدن نمیدونم چطور حامله شدم!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید در روابط خود کمی عاقلانه تر رفتار کنید تا دچار دردسر نشوید

 88. سمانهسمانهsays:

  سلام خواهر بنده خواب دیده بوده که من باردار هستم و درحالیکه من فقط تازه ازدواج کردمه و باردار نیستم اما خواهرم منو دیده بود که با حالتی بدون ذوق دارم بهش میگم باردارم البته بقول خودش تازه باردار شده بودمه ...چه تعبیری میتونه داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده افزونی نعمت و روزی در زندگیتان است

 89. ندانداsays:

  باسلام ...متاهل هستم ودوفرزند دختروپسردارم درخواب دیدم باردارم وفقط یک فرزند دخترم رودارم اما پسرکوچیکم نبود ...پیرزنی رادرخواب دیدم که پانزده سال پیش مربی خیاطی بنده بودن ایشون چندسال پیش فوت شدن ...ایشون بسیار باخدا بودن ..نمیدونم چراخواب ایشون رودیدم ...درخواب شکم من رو که ظاهرش بزرگ هم بود معاینه میکنه ومیگه شما باید همین امروز نوبت بزنی برای سزارین ...گفتم حالا نمیشه فردا برم گفت چون میخوای سزارین بشی باید زودتر بری وگرنه ممکنه دردت بگیره ...دخترم به همسرم زنگ میزنه واون میگه امروز وقت ندارم ولی وقتی میاد خونه ازواژن من خون میاد که یعنی اماده میشدم برای زایمان ...امادردی نداشتم درخواب همسرم میترسه ولی من میگم اشکال نداره میخواستم برم سزارین کنم فوقش طبیعی زایمان میکنم وبعد ازخواب میپرم ببخشید طولانی شد وبسیار سپاس گزارم از تعبیر زود هنگام خواب هایم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر به دست اوردن روزی و رزق در زندگیتان باشد و بهتر است برای ارامش روح امواتی که دیدید سوره حسر را تلاوت کنیدانشالله خیر است

 90. رویارویاsays:

  سلام.من سال گذشته سقط جنین داشتم و بعد از اون هم از شوهرم جدا شدم.خیلی بابت اون سقط هنوز ناراحتم و غصه می خورم.دیشب خواب دیدم جایی توی یه ظرف مکعبی بزرگ که پر از آب هست چیزی از گلوم درون اون آب انداختم.توب که نگاه کردم دیدم یه جنین هست که چشماش بسته ولی رو به من لبخند می زنه.ممنون میشم تعبیر کنین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر روشنایی و صفاو صمیمیت در زندگیتان است

 91. لیلیلیلیsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم باردار هستم و گریه میکنم از این بابت لطفا تعبیر خواب رو برام بگید بینهایت سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر هدفمند بودن زندگی را نشان می دهد. امید و موفقیت در پروژه های کاری که با آن دست و پنجه نرم می کنید و حرکت به سمت جلو از تعابیر این خواب است

 92. سحرسحرsays:

  سلام من دختر مجردی هستم و به یه فردی علاقه دارم دیشب خواب دیدم که شکمم ورم داره و حامله هستم کلی گناه نبود که حامله بودم و توی خوابم چیز بدی نبود ، دستم رو گذاشتم رو شکمم و جنین حرکت کرد و منم میگفتم این پسر فلانی(همونی که بهش علاقه دارم) و مدام اسم اون فرد رد میاوردم و بچه من یه جنین کوچیک بود شکمم خیلی بزرگ نبود نمیدونم چرا پدر بچم رو نمیدیدم انگار رفته بود حایی و من می گفتم باید برگرده خواهش تعبیرش رو زود بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر هدفمند بودن زندگی را نشان می دهد. امید و موفقیت در پروژه های کاری که با آن دست و پنجه نرم می کنید و حرکت به سمت جلو از تعابیر این خواب است

 93. فاطمه کوهیفاطمه کوهیsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید به معبر عزیز خواب دیدیم مادرم که در دنیای واقعی یاعسه هستند و امکان بارداری ندارند در رویا باردار هستند و من از این موضوع خیلی ناراحت و غصه دار بودم هیچکس راضی نبود و فکر کنم که مادرم بچه رو سقد کرد تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده زیاد شدن رزق و روزی در زندگیتایشان است

 94. پریپریsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه ماشین هستیم و مادرم و دوستش و عمه ام باردار هستند از ظاهرشون مشخص نیست ولی من خبر داشتم که باردارن اما وقتی حرکت میکنیم عمه ام میگه که بچش افتاد و بلد نبوده که چیکار کنه و ما وارد یه ساختمان میشیم و عمه ام میره دستشویی تا بچشو قایم کنه و بعد ناخن کوچیک دست من اول نصفه میشکنه و یکم بعد کامل درمیاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا در زندگی شمامیتواند نشانه مال و منفعت است.

 95. لیلالیلاsays:

  سلام من یه خانم 45 ساله هستم.خواب دیدم باردار هستم ولی خیلی مظطرب و ناراحتم بعد که بارداری رو قبول کردم اسم بچه رو سارا گذاشتم. لطفا تعبیر کنین.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مرتکب گناهی می شوید که باید توبه کنید

 96. رویارویاsays:

  سلام من ۱۹ سالمه مجردم خواب دیدم هفت ماهه باردارم حالم خیلی بد بود همه مسخرم میکردن همش گریه میکردم و ناراحت بودم تو خواب آدم بدی ام نیستم سعی میکنم همیشه از گناه دوری کنم نمیدونم چرا همچین خوابی دیدم میشه لطف کنین تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است کمی بیشتر مراقب رفتار خود باشید تا موجبات رسوایی شما فراهم نشود

 97. FatemehFatemehsays:

  سلام خسته نباشین من دو شب قبل خواب دیدم یکی از فامیل ها(قرار با برادر این خانوم عروسی کنم)یه بچه داره باز بچه دار شده این بار چندقلو باز هم دیشب خواب دیدم ک خبر بارداری همین خانوم و بهم دادن ..تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رزق و روزی در زندگیتان است

 98. س.دس.دsays:

  سلام. خداقوت.ببخشید خواهرم چندشب پیش گفت دیشب تانزدیکای صبح خواب دیدم یه نوزاد دخترداری که درحال شیردادن بهش بودی ودختره حرف میزد.خواهرم توخواب خیلی خوشحال بوده وشوهرم میگفتن که به اندازه جونم دوستش دارم. ...الانم باز خواهرم بهم پیام داده که تاصبح خواب میدم که بارداری وشکمت بزرگه وخواهرمم خیلی توخواب خوشحال بوده.. ..راستش من دوتا بچه ازدست دادم والان بازاقدام کردم ولی به کسی نگفتم که اقدام کردم. اینو گفتم که یه وقت شایدبگیدچونفکربوده خواب دیده...ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید. تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خبر خوب و با برکتی به شما می رسد که باعث خوشحالی شما می شود

 99. مهسا احمدیمهسا احمدیsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما . در عالم خواب یکی از دوستام که حامله هست رو دیدم که تو خواب هم حامله بود مثل چیزی که تو واقعیت هست و دیدم که خودم هم حامله هستم و روم نمیشه برم تو جمع و به شکمم نگاه کردم دیدم بزرگ نیست مثلاً چهارماهه بودم و پیش خودم گفتم شکمم زیاد بزرگ نیست و میخواستم برم تو جمع البته تو خواب جمعی رو ندیدم و تو فکرم میخواستم برم تو جمع دوستام و مثل اینکه جلوی کسی که خجالت می‌کشیدم برم گفتم اون که میدونه پس مشکلی نیست و میخواستم برم پیششون . ممنوووون میشم برام تعبیرش کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مرتکب گناهی شدین یا می خواین بشین که باشد توبه کنید و ازش فاصله بگیرین

 100. موناموناsays:

  دیشب خواب میدیدم که حامله ام.میدیدم شکمم کاملا بزرگه حدودا 8 ماه اینا.کاملا حس میکردم بچه داره لگد میزنه.خودم توی خواب هم تعجب کرده بودم آخه فکر کنم یهو متوجه شدم و هم یکم ناراحت شدم(چون در حال طبیعی اصلا دلم بچه سوم نمی خواد) و هم تو دلم میگفتم حالا که شده کاش دختر باشه.یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر سعادتمندی و افزایش نعمت در زندگیتان است

 101. لنالناsays:

  باسلام خواب دیدم یکی از اشناها بارداره و من داشتم شکمشو میدیدم که جنین حرکت میکرد و حرکاتشو کامل میدیم که جنین صورتشو فشار میداد به شکم مادرش و من صورتشو از زیر پوست شکم مادرش دیدم باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای شخص باردار نشان دهنده روزی است

 102. توکل برخداتوکل برخداsays:

  باسلام خدمت مدیر محترم مامانم دیشب خواب دیده بودکه دختر دوستش که ازدواج کرده است حامله است ومامانم توخواب شکم شو که بزرگ شده لخت دیده این تعبیرش چی میشه بعد من خاهرم بارداره مامانم توخواب به دختر دوستش میگه توزود تر از دختر من زایمان میکنی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده برکت مال و عمرتان است

 103. سمانهسمانهsays:

  سلام من دیدم باردارم ولی شکمه چندان بزرگی یادم نیست داشته بودم و اینکه در آخر دیدم گرمای شدیدی وجود داشت و من بنظرم خیسه عرق شده بودم بنده متاهلم اما باردار نیستم تو واقعیت...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشکل کوچیکی براتون بوجود میاد

 104. مرجان قاسميمرجان قاسميsays:

  سلام خسته نباشيد زن داداش من يه دختر داره با يه پسر خوابشو ديدم ضعيف و لاغر و رنجور شده و تو خواب ميدونستم كه باردار بوده و پا به ماه فهميدم كه بچه سومش افتاده و مرده وقتي فهميدم اين اتفاق براش افتاده خيلي گريه كردم در ضمن ما خيلي با هم رفت و آمدي نداريم ،ولي تو خواب همگي دور يه سفره بزرگ جمع شده بوديم و غذا ميخورديم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به دورهمی فامیلی دعوت شوید

 105. طيبه يسطاميطيبه يسطاميsays:

  سلام خسته نباشين من الان توي ماه اول بارداري هستم و استرس دارم نزديكاي ظهر خواب ديدم رفتم دستشويي جنينم سقط شد و كلي ناراحت بوووودم و الان كه اين خواب و ديدم اصلا ذهنم داغون شده به كل ممنون ميشم تعبيرخواب منم بفرمايين

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جایی برای نگرانی وجود ندارد و این رویا بنا به شرایطی است که در ان قرار دارید

 106. اتانازاتانازsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم با پسر جوان خوش سیمایی توی رختخواب هستم هر دو لباس بر تن داشتیم. که پسر با ارامش و محبت بهم گفت عزیزم تو یکماه حامله ای و من باردارت کردم من بهش گفتم محال تو هر گز بمن دست نزدی تن منو حتی ندیدی. لبخند زد و گفت عزیزم تو بارداری و من اصلا از این خبر نه راحت نشدم فقط از خودم میپرسیدم چطور ممکن من باردار باشم وقتی کسی لمسم نکرده. لباس ساتن سفید بلندی تنم بود و پسر جوان سعی داشت منو بپوشونه . و اون جوون قیافه بسیار جذابی داشت. موهای خرمایی چشمهای روشن و پوستی سفید و اصلا محاسن نداشت.شبیه پسرهای نوجوان بود. تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده هدفمندبودن شما در زندگی باشد

 107. narinnarinsays:

  سلام، خواهرم که متاهله ودوتا بچه داره خواب دیده بود حامله ست، توخوابش این طوری بگم‌ که بچه ای نداشته ، بچه ی بزرگ الانشو بگیم که توی خواب دیده که بااون حامله بوده ،وقت زایمانش بوده،اونو میبرن تو یه زیرزمینی خانه ای،بعد برای سزارین آمپول بی حسی رو به جای کمرش به یکی از دندان های آسیای بالا میزنن دندونهاش بی حس میشه ودکتر میره و دیربرمیگرده بی حسی دندانش دیگه نمیمانه با دکتر بحسش میشه که تو خیلی وقته آمپول بی حسی رو به دندانم زدی والان بیحسیش نمانده،وبرای سزارین چطورباید آمپول بیحسی رو به دندان بزنین،دکتر هم گفته الان دیگه اینجوریه آمپولو به کمر نمیزنن ،دکتر هم چاقویی رو میاره ومیگه درد داشته باشه یانه من الان کارمو انجام میدم،خواهرمم میگه منو با بدون بیحسی چرا میخواینن عملم کنین من چطور این همه درد رو تحمل کنم،.. تعبیرش خوبه یا بد،ممنون از سایتتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تندرستی و افزونی مال و رزق در زندگی ایشان است و جایی برای نگرانی وجود ندارد

 108. مریممریمsays:

  سلام.من دختر مجرد ۱۶ ساله هستم خواب دیدم که حامله هستم و توی خواب به قدری ناراحت بودم و میگفتم که من که شوهر نکردم و حامله هستم حالا چه کار کنم آبروم میره جواب مردم رو چی بدم‌ ولی مامانم اصلا ناراحت نبود و به من میگفت این نعمتی که خدا به تو داده و باید خدا رو شکر کنی و ناراحت نباش و شکر کن ولی من همینجور اضطراب داشتم.ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب روابط و رفتار خود در زندگیتان باشید تا دچار رسوایی نگردید

 109. nnnnsays:

  سلام شوهر بنده دیدن من دارم بهش میگم بچه دار شدیمه و جنسیتشم پسره البته تو واقعیت هیچ بچه ای نداریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افزونی رزق و نعمت در زندگیتان است

 110. مینا مهریمینا مهریsays:

  باسلام و وقت بخیر من متاهلم و یک بچه دارم دیشب خواب دیدم باردارهستم و حرکاتشو و تکونهای زیادشو تو شکمم حس میکردم و تعجب کردم از حرکاتش با خودم حس میکردم که جنسیتش دختر باشه خوشحال بودم و استرسم داشتم ک به همسرم اگر بگم ناراحت میشه. تو واقعیت هم همینطوره دوست نداره همسرم بچه. ممنون از وقتی ک میذارید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افزونی رزق و روزی در زندگیتان است

 111. SarahSarahsays:

  با سلام.من دیشب خواب دیدم دبیر فیزیکم که خانم هستند تولدم آمدند و کلی خوشحال بودند و فردای روز تولد بدون اینکه مشخص باشه باردارند زایمان کردند و صاحب فرزند پسر شدند و کلی خوشحال بودند. تعبیرش چه می تواند باشد؟سپاس.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوبی براتون می افته در جهتی که باعث خوشایندی شماست

 112. نیازنیازsays:

  درود بر شما،خانمی مجرد هستم.دیشب خواب دیدم که وارد استخری شدم که داخل استخر هم خانوم بود و هم آقا.مسئول استخر با من همراه بود،همین حین خودم رو لخت دیدم به خودم نگاه کردم و از شدت خجالت رو یه صندلی نشستم،هیچ کی من رو نگاه نمیکرد،لباسهام رو تن مسئول استخر دیدم،خانمی رو دیدم که باردار بود و جوان وناشناس،از سینه هایه خودش داشت شیر می خورد،(سینه هاش بزرگ بود)،مسئول استخر لباسهایه من رو که به تن داشت در آورد و به خودم داد، و اونها روپوشیدم. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باغید کمی بیشتر مراقب روابط خود باشید ممکن است اسرارتان فاش شود

 113. توکل برخداتوکل برخداsays:

  باسلام خدمت مدیر محترم مامانم دیشب خواب دیدا که درخانه مادربزرگم که سال ها پیش فوت کرده هست ومادربزرگم بهش میگفته چرااندفعه حامله شدز به من چیزی نگفتی بعد مامانم گفتا میخوام ازاینجا برم دکتر تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید سلامتی خودرا چک کنید

 114. آشیانهآشیانهsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم رو تخت بیمارستانم و باردارم همه دوستا و اشناها هم بالا سرم بودن و داشتن میبردنم سزارین کنن و بهشون گفتن بچم انگار میخواد زود دنیا بیاد اونا هم گفتن به سلامتی و هم خودم خوشحال بودم هم دوستام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار اشتباهاتی شوید که باعث ابروریزی شود

 115. محمدیمحمدیsays:

  سلام من خواب دیدم که مامانم حامله ست و بعد بهم گفت که دو قلو باردار بوده که یه دختر به دنیا آورده و الانم هم نوبت پسر هست که تو شکمش هست گفت قبل زایمان میرم به دخترم سر بزنم و اون یه جای دیگه بود که یادم نیست کجا بود ، یه خواب دیگه هم دیدم اون ماله نوزاد بود من ازدواج نکردم ولی تو خواب دیدم یه نوزاد برام آوردن که بهش شیر بدم ولی شیر نمی آمد بعد بهشون گفتم اینبار هم نوزاد رو بهم بدین حتما شیر میاد بعد بچه رو گرفتم و بعد دقیق حس کردم که داره ازم شیر میاد تو دهن بچه ممنونم بابت توجه و تعبیر وزحمتتون خدا خیرتون بده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر خوبی بهتون میدن و مشکلی ازتون حل میشه

 116. BoLBoLBoLBoLsays:

  سلام و خسته نباشید خواهرم خواب دیده مادرم بارداره و بچه پسره ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیادی روزی است

 117. مرضیهمرضیهsays:

  با سلام. من باردارم ولی گاهی خواب میبینم که بچم سقط میشه و میفته ولی بدون درد و بدون ناراحتی ولی از خواب که بیدار میشم ناراحت میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جایی برای نگرانی وجود ندارد و بر شرایطی که در ان قرار دارید دلالت دارد

 118. اسمااسماsays:

  سلام خواب دیدم حامله ام و همینطور دیدم دو فرزند دیگه هم دارم در حالی که یک پسر فقط دارم. از اینکه حامله ام خوشحالم و مقداری آبریزش دارم ابی که لکه های سفید توش داره ( مثل سفیده تخم مرغ اب پزی که اصلا خوب اب پز نشده) برای همون رفتم دکتر دکتر قبول نکرد ما رو ببینه ، در حد ۷ ماهه شکمم بالا امده بود فرداش دیگه قطع شده بود ولی همچنان نگران اون آبریزش قبلی بودم هم من و خواهر بزرگم رفتیم دوباره دکتر خواهرم خیلی اصرار داشت حاملگیم بمانه و با دکتر حرف میزد در نهایت شنیدم که دکتر گفت که تا یه هفته یا ۱۰ روز دیگه نتیجه مشخص میشه و شاید ختم حاملگی بدهیم بعدش دکتره تو خیابان کنار مطبش باهام حرف میزد که من خودم میرم هر روز "شنا" و هر هفته یادم نیس چی ولی فکر منظورش این بود که به فکر خودت باش به خودت برس و اینا.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر منفت و روزی است که در زندگی به شما خواهد رسید

 119. فدرافدراsays:

  سلام،من دومین باره خواب میبینم پسرعمم خبر بارداریه زنشو بهم میده،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بچه دار میشن

 120. MMsays:

  سلام سال نو مبارک. من خواب دیدم با اقایی عقد هستم و ایشون رو دوست ندارم چون جذاب و زیبا نیستند میخواستن طلاق بگیرم و به خاطر همین چون از ایشون توی دوران عقد باردار شدم میخواستم بچه رو بندازم اما هر با موفق نمیشدم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به شرایطی اشاره داره که خوشایند شما نیست

 121. ژیوار زیباژیوار زیباsays:

  سلام .تشکر ازشما ک تعبیر می کنید .من خانوم متاهل هستم و یک پسر ۱۴ ساله دارم .و زایمانم سزارین بوده. خواب دیدم ک باردار هستم و وقت زایمانم رسیده و در بیمارستان بودم و روی تختی دراز کشیده بودم و دکترها گفتن ک الان می تونم زایمان کنم بعد یک دکتر شکم من رو فشار داد ک من طبیعی زایمان کنم ولی من ترسیدم گفتم تو رو خدا منو سزارین کنید و اونها اصرار منو دیدن قبول کردن.و از خواب بیدار شدم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر افزونی نعمت در زندگیتان است

 122. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم بارداره وخودشم خبرنداره بعدبچه به دنیااومده بود ودختربودبود بعد مامانم گفت کشته اش ومن ناراحت شدم بعد مادربزرگم هم میگفت بچه زندایی ات افتاده زندایی من واقعابارداره ولی مادرم باردارنیست درواقعیت باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و خوابتون رو برای کسی تعریف نکنین

 123. مریم اصغرنژادمریم اصغرنژادsays:

  سلام.من خواب دیدم عمه و دخترعمم باهم حامله هستن و قرار مادر و دختر در یه تاریخ زایمان کنن

 124. N.ghN.ghsays:

  سلام خواب دیدم که زن پسرخالم بارداره(در واقعیت هم بارداره)و یه لباس سورمه ای پوشیده و تپل و خوشگل شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روزی در زندگیتان است

 125. لاوینلاوینsays:

  سلام دیشب خواب دیدم که یکی از ادم های بزرگ ( از نظر دین و خداپرستی که ایشان را میشناسم ) به من لباسی داد و به من یاد داد که نماز بخوانم بعد در خواب دیدم ک باردارم و در حال زاییدن هستم اما شکمم اصلا بزرگ نشده بود فقط احساس میکردم درد دارد من باکره هستم و در خواب نیز همین را میگفتم و مطمن بودم ک من دختری باکره هستم و خیلی نگران درد زایمان بودم و همش دعا میکردم شب بود و حیاطمون تاریک بود مامانم میخواست که من بچرو توی حموم به دنیا بیارم ولی من میگفتم نه درد داشتم ولی الان ندارم فکر کنم الان وقتش نیست توی خواب مجرد بودم و پدرم از من پرسید چرا این کارو کردم چرا اون کسی ک این کارو کرده ولت کرده گفتم ولم نکرده میاد ... توی خواب واقعا معشوقه خودم و میدیم دیشب یه اتفاق بد افتاد واسه من یه سری حرف که پشت سرم زده شده بود و اون برای جبران کردنش رفت و تا صبح نمیدونم کجا بود و با کی دعوا میکرد هنزم تموم نشده بعد از اون ماجرا این خواب دیدم اگه میسه به طور کامل تفسیرشو بگید ممنون ... در ضمن توی خواب پریود بودم و خون میدیدم در حالی که زن باردار اصلا پریود نمیسه ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنین منطقی باشین و خودتون رو توی دردسر نندازین

 126. مریم اصغرنژادمریم اصغرنژادsays:

  سلام .خواب دیدم عمه و دخترعمم باردار هستن و مادر و دختر قراره در یک تاریخ باهم زایمان کنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزی در زندگیتان است

 127. طاييطاييsays:

  سلام خسته نباشين من باردارم و خواب ديدم كه پام در رفته و با آتل بستمش و ميلنگم راه ميرم خواستم بدونم تعبيرش چيه خيلي استرس گرفتم باتشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جایی برای نگرانی نیست

 128. نازیلانازیلاsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من مجردم اما صب خواب برام حلقه طلا اوردن دستم کردم بعدش دیدم حامله ام وقت زایمانمه رفتیم پیش یک دکتر همه خانمای حامله نشسته بودن منم نشستم بعد به دکتر شکممو نشون دادم گفتم با اینکه می خوام زایمان کنم شکمم اصلا بزرگ نشده بعد دکتره خندید گفت اشکالی نداره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب رفتار و اعمال خود در زندگی باشید

 129. snsnsays:

  سلام شوهرم دیده بود که من باردارم ولی شکمم هنو جلو نیومده بوده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبری میشنوین

 130. رویارویاsays:

  باعرض سلام.و خسته نباشید.در خواب دیدم در پاساژ میگردم و لباس هارو نگاه میگردم که بیرون مغازه ها بطور مرتب کنار هم تن مانکنها بود.در بین لباسها چند تا مانکن باردار دبدم که لباس های مختلف حاملگی تنشان کرده بودند.که نظرمو به خودش جلب میکرد.بعد یک زن جپان قد کوتاه حامله هم با عجله همبرگر بدست از جلوم رد شد و رفت.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس خودتون را سرگرم کارهای بیهوده نکنین

 131. rrsays:

  سلام وقت بخیر من متاهل هستم ولی خواب دیدم حامله هستم چن شب قبل خواب دیدم دختر به دنیا آوردم و خواهر شوهرم خواب دیده بود دوقلو به دنیا اوردم یه دختر و یه پسر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به خبر خوبی اشاره دارد

 132. شینشینsays:

  سلام من خواب دیدم که من و مادرم بارداریم بچه من پسر بود و مادرم دختر.من پسر رو به مادرم دادم و مادرم دخترو به من داد.و بعد تعریف کردن برای خواهرم اونم گفت که دو هفته پیش دقیقا همین خواب و برای خودش و مادرم دیده میشه لطف کنید تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به دغدغه های فکری که دارین اشاره دارد

 133. خاتونخاتونsays:

  سلام مادر من خواب دیده که همه خانواده دسته جمعی اومدن خونه پدرشوهرم و اونجا مراسمی هست که همه گریه میکنن.مادرم منو که میبینه به خواهرم میگه که من سه ماهه باردارم اما خواهرم بهش میگه که من ۷ماه قهر بودم و تازه برگشتم پیش شوهرم پس چطور باردارشدم. (من هنوز خونه پدرم هستم و باخانواده همسرم و خودهمسرمم قهریم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دعای 22صحیفه سجادیه رو بخونین و به درگاه خدا دعا کنید برای حل شدن مشکلتون

 134. پريپريsays:

  سلام من خواب ديدم اوني مه قبلا دوستش داشتم الان ارتباطي نداريم و حتي بهش فكرم نميكنم ازش باردار شدم و زنگ زدم بهش بگم دوستش جواب داد منم عصبي بودم بهش گفتم بگو خودش جواب بده ميام ميكشمش بعد از كلانتري اومدن دنبالم گفتن كتك خورده به شما مشكوكه بايد بيايد كلانتري رفتم منو بردن تو ي اتاق گفتن حرف بزنيد من حبر بارداريمو بهش دادم و قبول كرد خوشحال شد

 135. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم حامله هستم رفتم بیمارستان ولی بچه نبودتعبیرشوبگید.ممنون

 136. حنانهحنانهsays:

  سلام دختر همسایه مون ماه دیگه زایمان داره نزدیکای ساعت 8 به بعد خواب دیدم اومده ازم کلم خواست بهش دادم داشت توضیح میداد که برای آش میخواد بعد دیدم دارم از جلو خونه شون رد میشم با غرور بهم با سرش سلام داد بعد بی اجازه اود خونه باز کلم برداشت رفت ..اونجوری که خوندم دیدن زن حامله نشانه غم هست..درسته؟

 137. ParisaParisasays:

  سلام خواب دیدم دختربرادرم بارداره (ولی در واقعیت باردار نیس)لباس صورتی تنشه و یکی از دختراش همراشه نشستن روی صندلی و با صدای بلند میخندن . منم داشتم چراغ خواب میخریدم اونا هی داشتن میخندیدن که یهو دیدم دختربرادرم خورد زمین..

 138. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم من و دختر عموم حامله شدیم و شکم من خیلی کوچیکتر از دختر عموم بود لطفا تعبیر میکنید 🙏

 139. ساحلساحلsays:

  سلام من مجردم و خواب دیدم باردارم و احساس خیلی بدی داشتم اول احساس کردم پسری که دوستش دارم حاملم کرده و تو شکمم احساس میکردم چرکو خونم هست مامانم فهمید و بهش گفتم پسری که دوستش دارم بهم گفته اگه حامله بشی ازواج میکنیم بعد مامانم منو با خودش برد بیرون که روحیم خوب بشه بعد یدفعه رفتیم یه جایی و به بازیگر مرد دیدم احساس کردم اون حاملم کرده و اونم گفت از کجا معلوم بچه مال من باشه و دست از سرم بردار منم خیلی گریه کردم و ناراحت شدم ممنون میشم تعبیر کنید

 140. .مریم..مریم.says:

  سلام من یک دختر 19 ساله مجرد هستم و حدود 3 ساله که از عشق سابقم جدا شدم دیشب خواب دیدم که از عشق سابقم حامله شدم با این که ارتباطی نداشتیم باهم و اینکه توی خوابم هم ایشون رو ندیدم حامله بودم و بنظر که سه یا دوماهه بودم بهش پیام دادم که موضوع رو بهش بگم ولی بعد از سلام کردن پشیمون شدم و ادامه ندادم فکر میکردم بچم دختر میشه تعبیر خوابم چی میشه ممنون

 141. شعبانیشعبانیsays:

  عرض سلام . . . اگر زنی خواب ببیند دخترش در حاملگی قرار دارد وپیش دکتر که رفته اند دکتر میگوید بچه سقط شده تعبیرش چیست همچنین در حین خواب ناراحت بوده اند . . ممنون از پاسخگویی تان

 142. .مریم..مریم.says:

  سلام من یک دختر 19 ساله مجرد هستم و حدود 3 ساله که از عشق سابقم جدا شدم دیشب خواب دیدم که از عشق سابقم حامله شدم با این که ارتباطی نداشتیم باهم و اینکه توی خوابم هم ایشون رو ندیدم حامله بودم و بنظر که سه یا دوماهه بودم بهش پیام دادم که موضوع رو بهش بگم ولی بعد از سلام کردن پشیمون شدم و ادامه ندادم فکر میکردم بچم دختر میشه تعبیر خوابم چی میشه ممنون

 143. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دختر مجرد هستم خواب ديدم كه حامله ام و يكم شكمم بالا اومده ولي هنوز باكره بودم اينو مطمعن بودن توي خواب مادرم يه زن چادر خيلي مؤمن و اخمو بود ميخواست من با زور به يه پسر كه پليس بود ازدواج كنم و همراه با اون پسر و پدرش رفتيم خونشون كه مادر خواهرشم اونجا بودن همه خوشحال بودن ولي من يكمي ناراحت بودم و به شكمم نگاه ميكردم و از طرفي هم يكم خوشحال بودم

 144. سمیهسمیهsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که مجردم و اما باردارم و نمی دونستم که از کی باردارم و چرا و یادم نمی اومد تعبیرش چی می تونه باشه؟

 145. فخریفخریsays:

  تاحالا چند بار خواب دیدم حامله هستم و از بقیه مخصوصا دوستانم میترسم که بهشون بگم و کلی ناراحت و غمگین هستم و البته من مجرد هستم

 146. علی صعلی صsays:

  با سلام من علی هستم ظهر خواب بودم بعداز ن زدکی خانم باردارشده تعبیران خواب چی

 147. nahalnahalsays:

  با سلام، بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم خواهرم که پزشک موفقی هست و دو تا بچه هم داره شش ماهه بارداره، و بعد هم رفت توی حیاط خوابید و یک مرد و بچه سیاهپوست اومدن نگاش کنن. من بهش گفتم بیا توی خونه بخواب. ممکنه تعبیر بفرمایید.

 148. کیمیا برازندهکیمیا برازندهsays:

  سلام خواب دیدم ۹ ماهه باردارم ودرمنزل پدریم هستم مجردم اما درخواب همیر داشتم خونریزی وکمی درد داشتم و دختر دیگه ای همسن من درخانه مان مثل من نه ماهه بارداربود دلم میخواست فارغ بشم که یه خانم بهم گفت ۴۸ ساعت بیشتر نمونده ۴۸ ساعت اخرتا زایمان اینجوری میشه وخواب تمام شد

 149. RahaRahasays:

  سلام من 18 سالمه مجرد و باکره هسم خواب دیدم باردارم از کی یادم‌نمیاد ولی این خبر و داشتم به بقیه میگفتم مثلا مادرم و خاله هام

 150. ناشناسناشناسsays:

  سلام. من مجردم (اما باکره نیستم) خواب دیدم که از پسری که عاشقش هستم حامله شدم و اوایل بارداریم بود ، یه ذره شکمم بزرگ شده بود،، دو بار تست دادم هر دوبار جوابش مثبت بود.بعد که مطمئن شدم حامله ام به مادرم و بقیه اهل خونه گفتم اما اونا دعوام نکردن (چون درواقعیت پسری که دوسش دارم اومده بود خواستگاری سالها پیش اما نشد باهم ازدواج کنیم، ولی باهم موندیم، همه ی اهل خونه این اقا رو میشناسن ) و تو خوابمم کسی از بارداریم تعجب نکرد.ولی خودم یه کم گریه کردم و مادرم و خالمم همینطور . و به پسری ک دوسش دارم خبر دادم گفتم بابا شدی ، اونم اومد خونمون و همینطوری داشت با مادرم صحبت میکرد و میگفت که ما توی دوران دوستیمون چی گذشته و منم حرص میخوردم که چرا داره اینا رو ب مادرم میگه.

 151. منصوریمنصوریsays:

  سلام من خواب دیدم زن پسرخاله ام که چند ماهه که عقد کردن حامله است و خاله ام سریع میره به فامیلا میگهه و همه براشون ‌کیک های کوچیک میارن لطفا تعبیرش رو بگین مرسی

 152. سولماز محمدیسولماز محمدیsays:

  سلام خواب دیدم برادر شوهرم اومده خونه ما و شله زرد اینا اورده(به دلایلی که به من بی احترامی کرده اصلا رابطم باهاشون خوب نیست و تاحالا نه ما خانه انها رفتیم نه اونها اومدن خانه ما،شوهر من برادر بزرگتره هست)و بعد من حال زنش میپرسم میگه حامله هست ،۲،۳ ماهه.من الکی خودم خوشحال نشون میدم ولی در اصل خیلی ناراحت شدم،بعد با ماشین ۳ تایی من و شوهرم و برادر شوهرم رفتیم بیرون ،برادر شوهرم پشت ماشین ما نشست و من کنارش و شوهرم عقب نشست...تو راه هم حرف کار و اینا شد و من با شوهرم دعوام شد و جروبحث کردیم،تعبیرش چیه؟توروخدا بگید

 153. mobinaaamobinaaasays:

  سلام من دو شب پشت سر هم خواب دیدم که دو دختر بچه که از اقوام‌و آشناهایمان هستند باردار شدند اما یکیشان باکره نبود تعبیرش چیه؟؟ ممنون از پاسخگوییتون

 154. رهارهاsays:

  سلام.من خواب دیدم که باردارم (۹ماهه)و اصلا نمیدونم کی و چجوری باردار شدم.بعد میگفتم من که ازدواج نکردم.هر چی فک میکردم یادم نمیومد حتی با کسی بوده باشم.با این حال تو خواب آرامش داشتم پریشون نبودم پذیرفته بودم و رفته بودم زایشگاه واسه زایمان.هیچ دردی نداشتم.با خودم میگفتم چرا زایمان طبیعی کنم من که به چشم دارم میبینم چقد دردناکه(و خیلی شجاع و نترس رفته بودم زایشگاه واسه زایمان)اینم بگم خودم ماما هستم.با خودم میگفتم الان درد ندارم ولی بعدش دردش زیاده کاش با یکی از دکترا صحبت کنم ببینم سزارینم کنه :| و به شکمم نگاه میکردم زیاد بزرگ نبود.آرامش و پذیرش و آمادگی واسه ریسک زایمانه واسم عجیب بود وقتی بیدار شدم.هرچند آخرش کمی ترس به دلم افتاد تو خواب.دوست دارم تعبیرشو بدونم

 155. مریم میرزاییمریم میرزاییsays:

  سلام من اول ماه پنجم حاملگی ام بود که برادر کوچکم خواب میبینه که برادر بزرگم در زد و گفت که امسال بچه دار نشید چون هربچه ای به دنیا بیاد یا نمیمونه یا از دنیا خیر نمیبینه. بعدش هم من سونوگرافی رفتم و فهمیدم بچم معلوله و سقطش کردم. آیا تا آخر سال نباید بچه دار شم طبق خوابی ک برادرم دیده؟

 156. نرگسنرگسsays:

  سلام خسته نباشید تشکر از سایت خوبتون من چنشب پیش خواب دیدم که باردارم ولی در واقعیت مجردم ولی توی خواب با یه اقایی ک الان یادم نمیاد کی بود و حتی چهرشم یادم نیس ازدواج کردم ولی عمیقا از ازدواج راضی نبودم و باردار هم بودم واصلا خوشحال نبودم و میخواسم بچه رو سقط کنم و مامانمم راضی بود از تصمیمم چون من درواقعیت خیلی ادم بلند پروازیم و میخوام ب موفقیت برسم توی خوابم میگفتم من هنوز برای مادر شدم خیلی سنم کمه م تصمیم دارم درس بخونم و موفق بشم لطفا تعبیرشو بگین

 157. ........says:

  سلام من متاهلم و درحال اقدام برای بچه دار شدنیم ولی هرکار میکنیم باردار نمیشم ساعت ۵ صبح تا ۷ بود خاب دیدم باردارم بچم به دنیا میاد هیچ دردی ندارم بعد با همسرم بچرو میبینیم جنسیتشو یادم نیس فک کنم پسر بود خیلی خیلی خوشگل بود خاب بود و بهمون لبخند میزد تعبیرش چیه

 158. ترانهترانهsays:

  سلام من خواب دیدم که یکدفعه شکمم خیلی بزرگ شده مثل خانم هایی که نزدیک بارداری شان است و با یکی از اقوامم شروع کردیم به رفتن پیش دکترای مختلف و من اصلا دلیل این اتفاق رو نمی دونستم و باورم هم نمیشد اما هر دکتری که میرفتم میگفتن که شما بارداری در صورتی که می دونستم خودم امکانش نیست و من واقعا مضطرب و عصبی بودم و بعدش ما رفتیم به یک مطبی که برای من خیلی آشنا بود انگار چنبار دیگه رفته بودم اونجا وقتی منتظر نوبتم بودم به یه اتاقی رفتم مثل اتاق منفی که مثل سالن های کاخ بود فوق العاده تجملاتی و بزرگ پر از وسایل ارزشمند ولی کسی اونجا نبود بعدش رفتم به یه جایی مثل سرویس بهداشتی و اونجام یه زوج بازیگر دیدم بعد که اومدم تو اینه به خودم نگاه کردم شکمم برگشته بود به حالت قبل میخواستم ببینم تعبیر خوابم چی میشه ممنون میشم چون حسی که نسبت به خواب داشتم عجیب بود برام یکم