به توپ تاپ خوش آمدید ❤️

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد چنانچه کسی در خواب ببینید شخصی که مرده است بیمار است و در بستر بیماری افتاده است. تعبیرخواب او برایش خوب نخواهد بود. بعضی از مفسرین و معبرین تعبیر این خواب را ضررو زیان در مال، گرفتار شدن در یک توطئه و دسیسه و همچنین طرد ...

تعبیر خواب ازدواج باکسی که دوستش داری

تعبیر خواب ازدواج باکسی که دوستش داری

تعبیر خواب ازدواج باکسی که دوستش داری ، شاید برای شما تجربه ی یک رویای شیرین را رقم بزند ، چرا که موفق شده اید خوابی را ببینید که حداقل درباره ی آن در زندگی بیداری و در واقعیت فکر میکنید و بخشی از وقت شما را همین مسئله پوشش داده است ، در نگاه کلی میتوا...

تعبیر خواب فوتبال بازی کردن

تعبیر خواب فوتبال بازی کردن

تعبیر خواب فوتبال بازی کردن ، مسئله ای است که شاید برای هر کسی ( جوان ، پیرمرد ، پیرزن ، دختر و ...) اتفاق بیفتد ، بعضی از افراد به هیچ وجه در دنیای واقعی و یا بیداری اهل ورزش نیستند و میانه ی خوبی هم با ورزش فوتبال ندارند ، ما در خواب دیده اند که در ح...

تعبیر خواب کرم سفید در بدن

تعبیر خواب کرم سفید در بدن

تعبیر خواب کرم سفید در بدن ، بدون شک می تواند تجربه ی یک رویای چندش آور و حتی شاید زجر آور را برای شما رقم بزند ، شاید شخصی از کرم در زندگی بیداری می ترسد و حتی تصورش را هم نمی کند که یک روزی کرم ها روی بدنش حرکت کنند ، اما در یک شب ناآرام خواب می بیند...

تعبیر خواب زنی که ریش دارد

تعبیر خواب زنی که ریش دارد

تعبیر خواب زنی که ریش دارد ، در حالت کلی نمی تواند چندان خواب جالب و یا امیدوار کننده ای باشد ، چرا که داشتن ریش برای زن حتی در عالم واقعیت یا بیداری نیز موضوعی زننده و شاید زشت می باشد ، در این بخش از توپ تاپ سعی داریم تا کمی بیشتر و بهتر در مورد این ...

تعبیر خواب رفتن به خانه دوست

تعبیر خواب رفتن به خانه دوست

تعبیر خواب رفتن به خانه دوست  ، در کل معناهای قابل تامل و نیکی را به همراه دارد، و بیشتر می تواند نمادی از فزونی ، برکات ، و یا اتفاق های امیدوار کننده و شاد باشد ، اما در حالت کلی توصیه می شود ، چنان چه خواب دیده باشید به خانه ی یکی از دوستان خود رفته...

تعبیر خواب گرفتن زن دوم در خواب

تعبیر خواب گرفتن زن دوم در خواب

تعبیر خواب گرفتن زن دوم در خواب ، بدون شک در لحظات اولیه و یا چند دقیقه پس از بیدار  شدن می تواند ، موجی از احساسات و یا افکار پیچیده و غیر قابل هضم را برای برخی از افراد به یادگار بگذارد ، در این مطلب از توپ تاپ قصد داریم تا با چند جمع بندی کلی بتوانی...

تعبیر خواب گرفتن چیز از مرده

تعبیر خواب گرفتن چیز از مرده

اگر کسی در خواب ببیند که جام آبی از مرده گرفت تعبیر خوابش فزونی مال، روشنی زندگانی دنیا و برکت و فراوانی است. اگر آبی که در جام است پاک و گوارا باشد دلالت بر مال حلال و پاک دارد و نشانه آن است که ناپاکی و ناخالصی در مال بیننده خواب وجود ندارد. تعبیر خو...

تعبیر خواب در مورد افتادن دندان

تعبیر خواب در مورد افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن دندان ، بطور کلی موضوعات دیگری را نیز در بر میگیرد و تقریبا یکی از مسائل پیچیده و شاید مبهم در زمینه ی تعبیر خواب همین مسئله ی دندان می باشد ، چرا که برای افراد مختلف به شکل های متعدد و گوناگونی این رویا اتفاق می افتاد و در واقع می تو...

تعبیر خواب بوسیدن دست | توپ تاپ

تعبیر خواب بوسیدن دست | توپ تاپ

سوال پر تکرار کاربران سایت در طبقه تعبیر خواب : تعبیر خواب بوسیدن دست چی میشه؟شبهات و حاشیه های دیکر با موضوعات تعبیر خواب بوسیدن دست مرده که جزو مهمترین و کلیدی ترین سوالات در انجمن های مختلف بوده است حدود 90 درصد از معبران عمل بوسه زدن در خواب را وار...

تعبیر خواب نذری دادن و گرفتن برنج و قیمه

تعبیر خواب نذری دادن و گرفتن برنج و قیمه

تعبیر خواب نذری دادن و گرفتن برنج و قیمه ، ممکن است رویایی باشد که شما را به تفکر وادار کند ، شاید شما در زندگی بیداری اصلا اهل نذری دادن نباشید ولی به طور ناگهانی خواب دیده باشید کسی برای شما نذری برنج و قیمه آورده باشد و یا برنج و قیمه را به کسی یا ک...

تعبیر خواب نامزد شدن دختر

تعبیر خواب نامزد شدن دختر

تعبیر خواب نامزد شدن دختر ، یکی از رویاهایی می باشد که به طور قاطع می توان گفت برای بسیاری از خانم ها به صورت کرات اتفاق می افتد و شاید در نگاه اول عموم این رویا را کمی مرموز و حتی حساس تلقی کنند ، در این بخش از توپ تاپ می خواهیم به صورت اختصاصی درباره...

تعبیر خواب معلم شدن

تعبیر خواب معلم شدن

تعبیر خواب معلم شدن ، در واقع نشان میدهد که شما در حال حاضر و یا حتی در گذشته های دور برای خود اهداف مشخص و جامعی را تعیین و سازماندهی کرده اید ، که به آن ها امیدوار بوده یا هستید و قصد دارد تا آن ها را در طول زمان به انجام رسانید . ممکن است در این راه...

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل ، در همان نگاه اول و در همان رویای اول می تواند باعث ایجاد دلهره و یا ترس های کاذب برای بیننده ی خواب باشد ، اغلب ما و به خصوص خانم ها شایعات و مطالب متنوع و حتی نادرستی را درباره ی تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن مت...

تعبیر خواب اشخاص معروف

تعبیر خواب اشخاص معروف

تعبیر خواب اشخاص معروف ، یکی از رویاهایی می باشد که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد و این یک مسئله ی غیر قابل انکار است ، بارها پیش آمده است که اشخاصی بیان کرده اند که یک فرد بسیار معروف و شناخته شده را خواب دیده اند و حتی با او مکالمه ک...