به توپ تاپ خوش آمدید ❤️

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

بوسیدن لب در خواب می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، که به جزئیات خواب و همچنین شرایط زندگی فرد بیننده خواب بستگی دارد. در اینجا به برخی از تعابیر رایج بوسه گرفتن از لب در خواب اشاره می‌کنم: عشق و محبت: * بوسیدن لب معشوق یا همسر در خواب، نمادی از عشق و ...

تعبیر خواب جر و بحث با مادر

تعبیر خواب جر و بحث با مادر

تعبیر خواب جر و بحث کردن با مادر همیشه به معنای دلخوری و درگیری با وی در واقعیت نیست. چنین رویایی می تواند به تعارضات درونی ما مربوط باشد و یا دوراهی هایی که با آن در دنیای بیداری درگیر هستیم. از همین روی بهتر است معنای چنین رویایی را جدی بگیرید.