تعبیر خواب یاکریم چیست؟

تعبیر خواب یاکریم چیست و چه معنایی دارد؟ دیدن خواب پرندگان مختلف، از آن دسته خواب های رایجی است که تعابیری گوناگون برای آن ها از سوی خواب گذاران و تفسیرگران خواب و رؤیا گفته شده است. 

برخی از آن ها ممکن است اهداف و آرمان هایمان را در دنیای واقعی به تصویر بکشند و در عین حال بسیاری دیگر هم احتمالاً یک هارمونی از عشق و امید به زندگی را در ذهنمان تداعی کنند. به طبع تعبیر خواب یاکریم هم از چنین قاعده ای مستثنی نیست.

آنچه که درباره این پرنده از سوی بسیاری از خواب‌گزاران غربی رایج است این می باشد که دیدن یاکریم در خواب در احساسات ما را در شرایط و موقعیت های مختلف منعکس می کند. اگر شما هم می خواهید بدانید که دقیقاً تعبیر خواب یاکریم چیست در ادامه این بخش از مطلب نیز ما را همراهی نمایید. امیدواریم این مطلب نیز همچون سایر مطالب ما درباره تعبیر خواب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

همه چیز درباره تعبیر خواب یاکریم

به روایت بسیاری از خواب گذاران، یاکریم در خواب نشانه هایی از عشق، صلح، آرامش و آزادی است. چنانچه شخص محبوس و اسیر شده در زندان در خواب خود بیند که کبوتر یاکریم در دست گرفت و در حال نوازش کردن آن است تعبیرش آن خواهد بود که از اسارت آزاد شده و خلاصی می یابد. چنانچه بیماری چنین خوابی را بیند به گونه ای که در حال دانه دادن به یاکریم است نشانه آن است که به زودی از بیماری خود شفا می یابد.

تعبیر خواب یاکریم به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب یاکریم چنین روایت می کند: اگر شخصی خواب بیند که در دوست دست ها صدای خوش یاکریم به گوشش می رسد به طوری که با این صدا حسی از آرامش به وی دست دهد تعبیرش آن خواهد بود که در آینده ای نزدیک آرامش و امنیت زندگی اش را فرا خواهد گرفت. 

در روایتی دیگر ابن سیرین درباره دیدن یاکریم در خواب اینگونه بیان می کند: اگر شخصی در خواب خود یک دسته کبوتر یاکریم زیبا و سفید دید که بر بلندای خانه وی مأوا گزیده اند معنی چنین خوابی این است که آرامش و امنیت حرف اول را دز زندگی شخص خواب بین می زند. اما چنانچه برای وی یاکریم ها دانه بریزد تفسیرش آن است که در آینده ای نزدیک پیشرفت بسیاری خواهد داشت.

تعبیر خواب دیدن یاکریم خسته

هرچقدر که دین یاکریم در خواب تعابیر خوب و پسندیده به دنبال دارد تعبیر خواب یاکریم خسته و بیمار نیز می تواند به همان اندازه تأثیراتی منفی در دنیای واقعی مان داشته باشد. در واقع دیدن یاکریم خسته و بیمار در خواب به معنای بیماری و غم و اندوه در دنیای واقعی است. 

اگر شخصی خواب بیند که یکی از اعضای خانواده اش یک عدد یا کریم بیمار و خسته در دست دارد نشانه آن است که اندوهی بزرگ، آرامش و امنیتش را برهم می زند. چنین خوابی احتمال دارد خبر از بیمار شدن آن شخص یا معلول شدن وی را دهد.

تعبیر خواب لانه گزینی یاکریم

اگر کسی در خواب بیند که بر بالای بام خانه اش یک یاکریم لانه گزینی کرده است اگر شخص خواب بیند مجرد باشد معنی چنین خوابی برای وی این است که به زودی صاحب همسر می‌شود. در واقع این خواب برای افراد مجرد بر تشکیل زندگی و ازدواج دلالت دارد.

اما اگر بیننده خواب متأهل باشد و در خواب بیند یاکریمی زیبا و سفید در پشت بام خانه اش لانه کرده تعبیرش آن است که صاحب فرزند پسری زیبا و سالم خواهد شد. همچنین دیدن لانه کردن یاکریم در حیاط خانه بر تولد فرزند دختر برای صاحب خواب دلالت دارد.

تعبیر خواب خریدن یاکریم به روایت جابر مغربی

جابر مغربی می گوید اگر کسی خواب بیند که کبوتر یاکریم سفید و زیبایی خریده و آن را با خود به خانه می آورد تفسیر چنین خوابی این است که شخص خواب بیند مسافر و به غربت رفته ای دارد که پس از مدت ها به سوی وی باز می گردد. در روایت دیگری از ایشان اگر در خواب خود بینیم که یاکریم در خانه مان داریم که به ناگاه می میرد مفهوم این خواب این است که مسافرتی یا برنامه ریزی ما برای انجام دادن کاری کنسل خواهد شد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن یاکریم به روایت ابن سیرین

ابن سیرین می گوید اگر در خواب دیدید که از طرف شخصی یاکریم هدیه گرفتید معنی این خواب پیشرفت در زندگی شخصی و کاریتان است. دربیانی ساده تر هدیه گرفتن یاکریم در خواب به معنای به دست آوردن مال زیاد است. همچنین اگر دیدید که یک یاکریم زیبا هدیه گرفتید که بر روی تخم خود نشسته است بدانید که تعبیر چنین خوابی دست یافتن به اهدافتان در کوتاه ترین زمان است.

تعبیر خواب یاکریم به روایت امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق تعبیر خواب یاکریم را بر وجه روایت می کند: اول زن و همسر/ دوم فرزند و فرزندان صالح/ سوم مال و ثروت/ چهارم رشد و ترقی در کارها/ پنجم مسافری که از غایب رسد.  در روایت دیگری از ایشان اگر شخصی خواب بیند که در حال دانه دادن به دسته ای از کبوتر یاکریم است تعبیر چنین خوابی، صلح، عشق و آرامش است. 

اگر شخص خواب بین با کسی کدورتی داشته و قهر باشد به زودی با وی آشتی می کند. اگر جوان و مجرد باشد ازدواج برایش رقم خورده است. در واقع در آینده ای نزدیک عاشق می‌شود و ازدواج می کند. اگر متأهلی باشد که از همسر خود جدا شده است به زودی به وی مصالحه نموده و دوباره به زندگی قبلی اش بازمی گردد.

تعبیر خواب دانه دادن به یاکریم حرم به روایت یوسف نبی(ع)

یوسف نبی(ع) درباره تعبیر خواب دانه دادن به یاکریم حرم چنین می فرماید: اگر شخصی خواب بیند که در حال دادن به یاکریم های اطراف حرم است و از این کار خود بسیار خرسند و خوشحال است تعبیر چنین خوابی گشایش در کارها و مشکلات است. اگر صاحب خواب پدری باشد که صاحب دختر دم بخت است معنی اش آن است که به راحتی برای دختر خود جهیزیه تهیه می کند. اگر صاحب پسر باشد تعبیر خواب این است که در آینده ای نزدیک او را صاحب شغل و همسر می کند.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...