تعبیر خواب یاکریم مرده

همانطور که میدانید نگهداری پرنده ی یاکریم در منزل به هیچ وجه توصیه نمی شود و ما در سنین کودکی شنیده ایم که پرورش و یا زندانی کردن یا کریم در قفس باعث بروز نحسی ها و بدبیاری های زیادی میشود یاکریم بانگ غم انگیز و زیبایی دارد که کمتر کسی تمایل دارد تا آزاری به این موجود برساند امروز در این مطلب از توپ تاپ درباره تعبیر خواب یاکریم مرده صحبت خواهیم کرد و به یکی الی چند سوال کابران در همین زمینه برای روشنتر شدن مطلب پاسخ خواهیم داد اگر کسی ببیند یاکریمی را از قصد می کشد به نشانه ی این است که مرگ و یا اجل یکی از آشنایانش نزدیک شده است اگر زن بارداری این رویا را مشاهده کند نشانگر این است که نوزادی مرده به دنیا خواهد آورد اگر ببینی خون از بدن یا کریم می اید به نشانه ی حادثه و گرفتاری شدیدی است که غصه و غم زیادی از آن حاصل می شود و باعث خواهد شد تا ماه ها یا سال ها در انزوا به سر ببرید

سوال: خواب دیدم داخل اتاق خودم یه یاکریم بود که مرده بود وقتی دیدمش خیلی دلم سوخت و گریه کردن تعبیرش چی میشه ممنون چون شنیدم دیدن این رویا نحسه

پاسخ کارشناس سایت: گریه و یا ناراحتی برای این پرنده حکم پاک کنی را دارد که تمام رنج ها و غصه های شما را پاک میکند و دوباره شادی و انرژی زیاد را به شما هدیه میکند و فقط کافی است صبر داشته باشد تا شاهد این تغییرات گسترده در زندگیتان باشید

پرسش : خواب دیدم با همسرم و فرزندم به طبیعت رفته بودیم که روی شاخه ی درخت یک جفت یاکریم نشسته بودند که جوجه هم داشتند بعد من تفنگ شکاری خودم را به قصد شکار به سمت اونا گرفتم که همسرم مخالفت شدیدی میکرد ولی من کار خودم را کردم و هر دو را کشتم و از درخت به پایین افتادند تعبیرش چی میشه خیلی استرس دارم

پاسخ: متاسفانه این رویا به نشانه ی این است که شما در غم مرگ همسر و یا فرزند خود می نشینید و در روزها یا ماه های آینده داغدار و سیاه پوش می شوید فوری صدقه پرداخت کنید و با مدیریت سایت توپ تاپ در تلگرام برای دفع خطر مکاتبه کنید

شیخ طوسی شیخ مفید و علی مدنی نوشته اند دیدن یاکریم مرده در اکثر موراد به نشانه ی غم و غصه ی بسیار زیاد است که هیچگاه فراموش نمی شود رویایی که میتواند آرامش آسایش و رفاه شما را در هم بریزد و در دنیای واقعی به جز گرفتاری و اضطراب و استرس نتیجه ای نداشته باشد 

1 نظر

  1. علیرضاعلیرضاsays:

    سلام وخسته‌نباشید دیشب‌خواب‌دیدم یاکریمی‌دراستخری درحال غرق‌شدن‌است خواستم‌نجاتش‌بدم امانشدرفت زیرآب امایکی‌دیگه‌افتادنجاتش دادم ازش‌نگهداری‌کردم‌بعدش پرکشیدورفت ممنون‌میشم تعبیرشوبگید این‌پرسشویه‌سایت‌دیگتونم پرسیدم اماادرسشویادم‌رفت عذرمیخوام اومدم‌اینجابپرسیم دوباره لطف‌میکنین‌تعبیرشوبگید