تعبیر خواب نشستن کبوتر روی این قسمت های بدن !

کبوترها موجودات دوست داشتنی هستند و خیلی ها علاقمند هستند که تعدادی از آن ها را در منزل و یا در مکان های مختلف دیگری نگهداری کنند ، در این مطلب از توپ تاپ قرار است بحث مفصلی را درباره ی نشستن این حیوان روی اعضای مختلف بدن صحبت کنیم ، استاد مدنی گفته اند اگر ببینی کبوتر سفید رنگی روی سر شما نشسته است تعبیر آن این است که به دختری علاقمند می شوی و یا حداقل به به این فکر فرو می روی که رابطه ی جدید و عاشقانه ی تازه ای را شروع کنی ، در اکثر موارد دیدن چنین رویایی برای پسران مجرد زن خواستن و یا رفتن به خواستگاری می باشد ، اگر ببینی دو پرنده روی سر شما نشسته اند به این علامت است که در آینده دو همسر اخیتار خواهید کرد ، و یا اینکه دوبار وصلت میکنید ! اگر دیدی در چنین موقعیتی اجازه ندادی تا بنشیند خوب نیست و خبر دهنده از مشکلات طاقت فرسا در زمینه ی عشق است ،اگر ببینی چند کبوتر بطور همزمان روی سرتان نشسته اند نشان میدهد کشمکش های بسیار زیاد و بدون فایده ای را با قشر زنان خواهید داشت و ممکن است وقت زیادی را صرف قانع کردن دیگران تلف کنید ، شیخ طوسی نیز گفته اند نشستن این موجود روی سر مردان خبر از ازدواج و تشکیل خانواده می دهد و دیدن آن برای افراد متاهل خوب نیست بلکه ممکن است زندگی خانوادگی آن ها به خطر بیفتد و باید فوری برای این رویا صدقه پرداخت کنند .اگر ببینی که روی سر دیگران نشسته است نشان میدهد که دیر یا زود بهتان خبر میدهند که یکی از نزدیکان یا دوستانتان وصلت کرده و یا حداقل اینکه در این فکر فرو رفته است ، و درباره ی آن با شما نیز مشورت خواهد کرد ، اگر ببینی کفتر روی سر فرد مرده ای نشسته است و این صحنه را از نزدیک می بینی خوب نیست و دچار غم و اندوه می شوی.

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی شانه

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی شانه چیست ؟ علامه طباطبایی گفته اند دیدن چنین موقعیتی در رویا به چند علامت مختلف و مهم است که حتما در زندگی اتفاق خواهند افتاد و زمان دقیق آن مشخص نیست ، اولی زن یا دختر است که ممکن است دل به کسی بسپارید و شدت عشق و علاقه در شما تشدید شود و مجبور شوید تا اقدام جدی برای تشکیل خانواده انجام دهید ، دومی بدست آمدن مال و ثروت در مدت زمان کوتاه است بطور مثال ممکن است کار یا معامله ی تازه ای را شروع کنید که در آن بخت با شما یار شود و بتوانید به موفقیت ها و پیشرفت های زیادی دست پیدا کنید که در نتیجه ی آن بر مقدار ثروتتان افزوده می شود ، سومی خبر بسیار مهمی است که از جانب دیگران خواهید شنید که این خبر میتواند تاثیرات زیادی در کفیت و کمیت زندگی شما داشته باشد ، و چهارمی کسب کردن رتبه و مقام بالاتر و بهتر ، معبران خارجی تعبیر خواب نشستن کبوتر روی شانه را برای زنان یا مردان متاهل خطرناک میدانند و گفته اند ممکن است تردید ، شک ، و یا موارد گمراه کننده ی زیادی بین زن و مرد جریا پیدا کند و باعث بروز اختلاف ها با شدت بالا شود 

تعبیر خواب نشستن کفتر روی دست ها چیست ؟ استاد مدنی می گوید اگر روی کف دست شما قرار بگیرد خوب است و بیان میدارد در زندگی به یک یا چند تا از آرزوهای مهم و دوست داشتنی خود دست خواهید یافت و یا حداقل اینکه مهمترین موانعی که بر سر راهتان برای رسیدن به چنین اهدافی قرار دارد از میان برداشته می شود ، اگر ببینی کبوتری از اوج آسمان ها پرواز کرد و مستقیم روی کف دستتان قرار گرفت نشان میدهد با کسکیه محبوب و عزیز شما می باشد ازدواج میکنید و زندگی سالم ، طولانی و خوشی را در کنار او سپری خواهید کرد ، اگر ببینی جوجه کبوتر روی دست شما نشسته است فقط یک معنا دارد و آن هم دیدن محبت مهر و منفعت از طرف زنان یا دختران است

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی پاها چیست ؟ محمد ابن سیرین در یکی از کتب خود نوشته اند دیدن چیزی شبیه با این رویا ، یعنی گشایش و راحتی در کارهای بسته ، و گفته اند اگر ببینی تعداد کبوتر روی هر دو پای شما قرار دارند به چهار علامت مختلف است ، اولی آسان و راحت تر شدن کارها ، دومی نفع و فایده های زیاد که از طرف جنس مخالف می رسد ، سومی کارهای خیر و بزرگ ، و چهارمی اتفاق جدید نیکو در زندگی ، شخصی به نزد معبری رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم دو کبوتر یکی سیاه و دیگری سفید روی پاهای فرزندم نشسته بودند و او در حال دادن گندم به آن ها بود تعبیرش چیست ؟ معبر به این مرد پاسخ دادند فرزندت با زنی زیبارو و پاکدامن وصلت خواهد کرد و همچنین اموری که مربوط به خودتان است نظم و ترتیب می گیرنند.

ممکن است علاقمند به مطالعه ی مطلب پایین نیز باشید

تعبیر خواب جوجه کبوتر سفید

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. افسانه اقرلوییافسانه اقرلوییsays:

    سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که یه کبوتر سفید خیلی بزرگ، هم قد خودم کنارم راه میره و سرشو روی شونه م میزاره بعد جای دو تا بال رو روی شونه های من قرار میده(نه خود بال، یه حالتی که انگار قراره از اونجا بال برای من دربیاد) و بعد دیدم یه کبوتر کوهی بزرگ، هم قد خودم هم اونجا هست

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      از یک ماجرای عاطفی کوتاه ولی بسیار خوشایند بهره مند خواهید شد