آمار

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان

بطور کلی دریافت و یا صدای شنیدن چیزهایی که باعث می شود درون آدمی آرامش خاصی جاری شود و یا حال او را بهتر کند همیشه توام با معانی قابل درک پیچیده و زیباست ، منوچهر مطیعی درباره تعبیر خواب شنیدن صدای اذان میگویند اگر در موقع صبح باشد و طلوع افتاب را ببینیم دلالت بر حاجت روا شدن و مخصوصا رسیدن به مراد دل است ، محمد این سیرین میگوید بانگ اذان در صبحگاه در رویاهای ما بیانگر بهبود یافتن بیمار از مریضی های سخت و دردناک ، و همچنین رسیدن به آرزوهای قلبی ست ، اگر هنگام ظهر باشد به علامت اصلا دین و اعتقاد است و تغییرات بزرگ معنوی در زندگی صاحب رویا اتفاق خواهد افتاد ، ابراهیم کرمانی میگوید اگر کسی خواب ببیند صدای اذان ظهر را می شنود مال و نعمت بسیار پیدا کند و صاحب فرزندان پاک ولی با تعداد کم شود

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان صبح


تعبیر خواب شنیدن صدای اذان صبح به روایت هامونی: به این معنی باشد که از همه ی آفت های دنیوی و بلاهای مختلفی که در کمینش باشد ایمن می شود و در راه دین و اعتقاداتش یگانه و مخلص باشد همچنین دلیلی بر دراز شدن طول عمر خودش و خانواده اش می باشد و بدون تردید بر مرادهای دلش پیروز خواهد شد

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان ظهر


تعبیر خواب شنیدن صدای اذان مغرب به روایت حضرت صادق (ع): به این معنا باشد که مال و یا رزق و روزی اش را بیشتر در راه خدا صدقه میکند به دیگران کمک خواهد کرد و خداوند او را از مال دنیا درمدت زمانی مشخص بی نیاز خواهد کرد ، همچنین میتواند نشانگر محبوب شدن و یا مورد قبول واقع شدن در میان اکثریت مردم نیز باشد

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان مغرب


تعبیر خواب شنیدن صدای اذان ظهر به روایت عبدوس:به این دلیل باشد که صدقات بسیار کند ، دوران جوانی و میانساسی را بدون خطر و بلا سپری کند ، به اهل بین و مخصوصا همسرش در یک زندگی طولانی مدت وفادار بماند، فرزندانی صالح را پرورش دهد و در این دنیا رضایت خانواده ی خویش (پدر و مادر) را جلب کند که به این سبب روزی اش دو چندان شود تنش سالم و راه به سعادت پیدا کند
کاربران عزیز تا به این جای کاردانستید که هر یک از بانگ ها در زمان های مختلف مثل (صبح ظهر و عصر) معناهای مخصوص به خود را داشتند که همگی آن ها طبق نوشته های معبران نیکو بودند و بی شک دیدن چنین رویایی خواهد توانست در مدت کوتاهی از زمان در زندگی واقعی تغییرات مثبت و قابل توجهی را ایجاد کند که در نهایت سبب شادمانی دل خوشی شود
سوال
: خواب دیدم من و مادر خدابیامرزم روی ایوان ایستاده بودیم و مشغول خوردن توت فرنگی بودیم که ناگهان صدای اذان صح را شنیدیم با مادرم فوری رفتیم وضو گرفتیم و نماز را در حیاط خواندیم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: از آنجایی که شما همراه با یک مرده بانگ خوش اذان صبح را شنیده اید و بعد از آن هم مشغول خواندن نماز شده اید تعبیرش بخشش گناهان فرد فوت شده و آرامش برای او و همچنین عمری بلند برای خود شما همراه با اینده ای درخشان و توام با خوشبختی ست

تهیه و تنظیم: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. ms pms psays:

    خواب دیدم که کسی که دوستش دارم و برادرم (تنی نبود) جایی وایساده بودن...من و چند نفر دیگه میرفتیم که ببینمشون اما صدا‌ی اذان اومد که به ما گفتن تا اخر اذان جلو نرین...من داشتم گریه میکردم و برادرم هم با دیدن من گریش گرفت...کسی که دوستش دارم صداش زد تا برن اما برادرم نرفت ولی اون رفت...صدای اذان که قطع شد اونا هم نا پدید شدن....تعبیرش چیه؟