تعبیر خواب امام جماعت شدن

تعبیر خواب امام جماعت شدن در شهر و یا روستا چیه؟ خواب دیدم که بر منبر مسجدی رفته ام و مشغول سخنرانی هستم عده ای از مردم هم به حرف های من گوش میدادند به یاد دارم که در خواب امام جماعت دسته و یا گروهی از مردم بودند این خواب چه تعبیری دارد؟ ابن سیرین و کرمانی این خواب را دلیل بر عمل و کار خیری میدانند که در نتیجه ی ان اتفاقات خوب و خوش آیندی در زندگی فرد به وقوع می پیوندد اگر کسی در خواب ببینید که گروهی از مردم او را قبول دارند و در حال شنیدن سخنان وی هستند دلیل بر اینکه بزودی روزنه هایی تازه و پر امیدی برایش اتفاق بیفتد بطور کلی منظور ما از عنوان این مطلب پیش نماز شدن هم میتواند باشد روزی یکی از جوانان به نزد حضرت یوسف (ع) میرسد و میگوید خواب دیدم که در محلی عده ای از افراد گرد هم جمع شده اند و نزدیک به اذان ظهر بود گویا که منتظر کسی بودند وقتی نزدیک تر رفتم همگی جلوی من قیام کردند و سپس من روی منبر رفتم کمی سخنرانی کردم و سپس به عنوان پیش نماز در صف جلو مشغول خواندن نماز شدم و بقیه افراد نیز پشت شر من حاضر شدند این خواب چه تعبیری دارد حضرت پاسخ دادند خرسند باش که تو بزودی به یک مقام و پست ارزشمند منسوب میشوی که به سبب ان جمعی تو را حمایت خواهند کرد

 اگر در خواب ببینی پیش‌نماز عده‌ای شده‌ای، تعبیرش این است که سروری می‌کنی، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر کسی که پیش‌نماز نیست در خواب ببیند برای عده‌ای پیش‌نماز شده است، یـعـنـی بزرگتر و رئیس و سرور آن‌ها می‌شود و از او اطاعت می‌کنند (همانطور که نمازگزار تابع پیش‌نماز است). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیش‌نماز زن‌ها می‌باشی، یـعـنـی رئیس عده‌ای ضعیف و ناتوان می‌شوی.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عدۀ زیادی آمادۀ نماز بودند و به تو گفتند که پیش‌نمازشان بشوی و «پادشاه» هم به تو گفت که پیش‌نماز شوی، تو هم قبول کرده و پیش‌نماز شدی، یـعـنـی در آن مکان رئیس و فرمانروا می‌شوی

تو چه خوابی دیدی؟ کامنت کن تعبیرش را بدون !

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...