همه چیز درباره تعبیر خواب وضو گرفتن

آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده که در سایت های مختلف گوگل یا کتاب های تعابیر خواب به دنبال تعبیر خواب وضو گرفتن بگردید؟به جرات می توان گفت تعبیر خواب وضو گرفتن هم از آن دسته تعابیر پسندیده ای است که هر بیننده خوابی از آن راضی و خرسند است. 

همان گونه که این عمل زیبا و شایسته در عالم بیداری هر مؤمنی را روسفید و درخشان می کند در عالم خواب و رویا نیز فواید بسیاری را برای شخص خواب بین به ارمغان می آورد. به طور حتم دیدن وضو گرفتن در خواب حکمت و دلایل متعددی دارد.

اما آنچه که ممکن است بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب به ذهنمان می رسد این است که فواید معنوی وضو در اعمال دنیایی مان است. ما در این بخش از مقاله خود تصمیم گرفتیم تا با شرح کامل تعبیر خواب وضو گرفتن در حالات و شرایط مختلف، شما عزیزان را از چنین تعبیر خوابی آشنا سازیم.

تعبیر خواب وضو گرفتن چیست؟

به عقیده بسیاری معبران که در کتاب های تعبیر و تفسیر خواب آمده است تعبیر خواب وضو گرفتن بسیار نیکو و پسندیده است. به ویژه اگر در عالم خواب به طور کامل وضو گرفته و خود را برای ادای نماز آماده کرده باشیم. 

برخی معبران کهن درباره چنین خوابی چنین روایت می کنند: اگر کسی خواب بیند که با آب زلال و شفافی در حال وضو گرفتن است تعبیرش آن است که از غم و غصه بسیاری رهایی می یابد. اگر چه دیدن این خواب در حالت کلی بسیار خوب و پسندیده است اما بنا به حالات و موقعیت های مختلف شخص خواب بین تعابیری متفاوتی هم دارد. 

مثلاً اگر در خواب خود را در حال وضو گرفتن بینیم و دیگران شاهد چنین اعمالی از ما باشند تفسیرش آن خواهد بود که در راه خیری قدم بزرگی برمی داریم که دیگران هم خبردار خواهند شد.

تعبیر خواب وضو گرفتن به روایت مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب وضو گرفتن چنین بیان می کند. اگر کسی خواب بیند که در یک مکان ناشناخته ای در حال وضو گرفتن است در حالی که آب کدر، گل آلود و کثیف باشد تعبیرش به نشانه همان خواب بد است. 

در واقع معنی اش آن است که بیننده خواب به مشکل یا بیماری گرفتار می شود که از راه چاره اش عاجز می ماند. همچنین ایشان در جای دیگر درباره خواب وضو گرفتن چنین روایت می کند چنانچه کسی خواب بیند که بر سر یک چشمه گل آلودی ایستاده و تصمیم به گرفتن وضو گرفته است چنانچه را با دست به داخل چشمه می زند و آب روشن و زلالی از آن بیرون آید معنی اش آن خواهد بود که به مشکل و گرفتاری دچار می شود که بعد از گذشت چند صباحی از آن مشکل رهایی می یابد.

تعبیر خواب وضو گرفتن به سختی به روایت به روایت محمد بن سیرین

به روایت محمد بن سیرین همانند سایر معبران بزرگ دنیا دیدن خواب وضو گرفتن به سختی به شرط آنکه شخص خواب، خود از خوابی که دیده راضی و خرسند باشد خوب و پسندیده است. به روایت ایشان تعبیر خواب وضو گرفتن به سختی با آب پاک و زلال بر حاصل شدن مراد و مقصود با تلاش و کوشش فراوان دلالت دارد. 

به روایت دیگر ابن سیرین اگر شخصی خواب بیند که در حال وضو گرفتن برای ادای نماز است چنانچه این شخص در بیماری به سر برد معنی اش آن است از مریضی و بیماری شفا می یابد.

تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد به روایت مغربی

به روایت مغربی اگر کسی در خواب، خود را در مسجد یابد به طریقی که برای ادای نماز در حال وضو گرفتن است معنی اش آن خواهد بود که مقصودش هرچه زودتر برآورده خواهد شد. اما اگر خواب بیند که در همان حال به اتفاقی غیر تصور وضویش باطل شد بر درمانده شدن از کسب و کار وی دلالت می کند.

تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد به روایت دانیال نبی

دانیال نبی (ع) درباره تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد چنین می فرماید: چنانچه کسی در خواب خود بیند که در مسجد در حال وضو گرفتن برای اقامه نماز است دلیل که بر مرادش نایل آید. اگر چنین شخصی وامدار و بدهکار باشد تعبیرش این خواهد بود که به یقین قرض و دینش ادا گردد. اگر شخص بیمار یا درمانده در کاری باشد قطع به یقین از گرفتاری و بیماری شفا یابد. به روایت ایشان هیچ تعبیری زیباتر و نیکو تر از وضو گرفتن در مسجد برای ادای نماز نیست.

به تعبیر دیگری از دانیال نبی (ع) اگر شخصی خواب بیند که در مسجد در حال وضو گرفتن است به طریقی که دیگران به وضو گرفتن وی نگاه می کنند معنی اش آن است که گره ای از مشکلات بیننده خواب به دست آن ها گشوده می شود.

تعبیر خواب وضو گرفتن مرده به روایت امام جعفر صادق

به روایت امام جعفر صادق تعبیر خواب وضو گرفتن مرده بر احوالات نیکو وی در نزد خداوند دلالت دارد. به روایتی از ایشان چنانچه شخصی خواب یکی از مردگان خود را بیند به طریقی که وی در حال وضو گرفتن برای ادای نماز بود معنی اش آن است که شخص مرده در نزد خداوند جایگاه ارزنده ای دارد.

اما اگر خواب بیند که شخص مرده ای وی را به وضو گرفتن در مسجد وادار نموده به طریقی که شخص خواب بین به تقلید از متوفی عملیات وضو را انجام می دهد نشانه آن است که فرد مرده برای بیننده خواب از درگاه خداوند طلب بخشش و آمرزش خواهد کرد.

تعبیر خواب وضو گرفتن مرده در مسجد به روایت ابراهیم کرمانی

خواب گذاران و معبران بسیاری از جمله ابراهیم کرمانی درباره وضو گرفتن مردگان در خواب تعابیری ارائه کرده اند که هر کدام از این تعابیر بخشی از حالات و موقعیت بیننده خواب را روایت می کنند. ابراهیم کرمانی چنین روایت می کند: اگر کسی خواب بیند که یکی از بستگان یا آشنایانش را که چندی است دار فانی را وداع گفته در مسجد یابد به نحوی که وی را به وضو گرفتن برای اقامه نماز سر وقت دعوت کند معنی اش آن خواهد بود که اراده و ایمان سست شخص خواب بین از بین رفتن و ایمان قوی و عزم راسخ وی برای پیشبرد اهداف دینی اش به وی باز می گردد. همچنین اگر شخص ضعیف الاراده در کاری چنین خوابی را ببیند معنی اش آن خواهد بود که با توان و قدرت بیشتری نسبت به انجام همان کار اقدام می کند.

تعبیر خواب وضو گرفتن به اشتباه

شاید دیدن چنین خوابی که به اشتباه در حال وضو گرفتن باشید برای شما هم اتفاق افتاده باشد. بعید نیست به محض بیدار شدن احوالتان دگرگون‌شده و مدام جویای تعبیر آن باشید که چرا شب گذشته چنین خوابی را دیده اید. آیا تعجب و حیرت در کنار اندکی نگرانی و تشویش تمام وجودتان را فراگرفته است؟ باید با شما بابت انتخاب این مطلب ما در جهت تعبیر خواب وضو گرفتن به اشتباه تبریک بگوییم. چرا ما در ادامه مطلب خود تمامی جزئیات این خواب را مو به مو برایتان تشریح می کنیم.

اگر کسی خواب بیند که در حال وضو گرفتن است و نمی داند علت انجام این کارش چیست معنی اش آن است بی پروا در کار خیرخواهانه ای قدم می گذارد. اما چنانچه بیند که تمامی مراحل وضو گرفتن را به اشتباه انجام می دهد به طریقی که خود آگاه از انجام اشتباهش است تعبیرش نمی تواند نیک و پسندیده باشد. تعبیر چنین خوابی آن است ایمان وی در دنیا ضعیف و سست می گردد.

تعبیر خواب وضو گرفتن به اشتباه به روایت امام جعفر صادق(ع)

به روایت امام جعفر صادق اگر کسی خواب بیند که در حال وضو گرفتن به اشتباه است بر ایمان ضعیف وی در دنیا دلالت دارد. همچنین می توان تعبیر این خواب را به از دست دادن اموالی که شخص خواب بین در اختیار دارد نسبت داد. 

اما اگر کسی خواب بیند که در جایی که افراد زیادی در آن وجود دارند( مکانی شبیه به مسجد ) در حال وضو گرفتن است به طریقی که تمامی عملیات مربوط به وضو گرفتن را به اشتباه و خطا انجام می دهد. 

چنانچه این کار را در برابر دیدگان شخص عالمی انجام دهد و وی روش درست وضو گرفتن را به بیننده خواب نشان دهد معنی اش آن خواهد بود که دست یاری از سمت بزرگی در خانواده بیننده خواب به سوی او دراز گردیده و او را از گمراهی نجات می دهد. 

همچنین ایشان درباره دیدن چنین خوابی این‌گونه روایت می کنند: اگر در طول زندگی خود به مراتب دیدن چنین خوابی برایتان اتفاق افتاد معنی اش آن است که حواستان به اموالی که دست می آورید باشد. چرا که ممکن است خطایی در شیوه به دست آوردن اموالتان باشد که موجب شود به یک باره آن را از دست دهید.

تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز نخواندن

به روایت محمد بن سیرین تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز نخواندن بر نرسیدن به مراد و مقصود دلالت دارد. اگر کسی خواب بیند که برای ادای نماز سر وقت در حال وضو گرفتن است. اما پس از انجام عملیات وضو از خواندن نماز امتناع کند معنی اش آن خواهد بود که به دنبال اهدافی که هست نمی رسد. چنانچه شخص خواب بین در خواب خود پس از گرفتن وضو به اقامه نماز پرداخت اما آن را نیمه کاره رها کرد معنی اش آن است که به زودی فوت خواهد کرد.

تعبیر خواب وضو گرفتن و مسح کردن

به روایت ابراهیم کرمانی تعبیر خواب وضو گرفتن به همراه مسح کردن بسیار نیک و پسندیده است. اگر کسی خواب بیند که در حین انجام عملیات وضو گرفتن عملیات مسح کردن را هم انجام می دهد نشانه آن است که اتفاق بسیار میمون و مبارکی در زندگی اش رخ خواهد داد.

اگر کسی که چنین خوابی را می بیند مجرد باشد تعبیرش ازدواج برای وی در آینده ای بسیار نزدیک است. چنانچه فرد متأهلی این چنین خوابی را ببیند نشانه آن است که شخص خواب بین به زودی از جانب خداوند دارای فرزند صالح خواهد شد.

تعبیر خواب وضو گرفتن و مسح کردن به روایت مطیعی تهرانی

به روایت مطیعی تهرانی که خواب بینیم که در حال وضو گرفتن و مسح کردن برای اقامه نماز اول وقت هستیم معنی اش آن خواهد بود که اتفاقات خوشایندی در انتظارمان است. چنانچه در خواب خود با آب باران وضو گرفته و مسح کنیم تعبیرش آن است که اموال بسیاری نصیبمان می شود. چنانچه با انجام عملیات وضو بر پیشانی خود مسح کشیم نشانه آن است که دارای فرزندی صالح و دانشمند خواهیم شد به گونه ای که از وجودش مفتخر خواهیم شد.

همچنین تعبیر خواب وضو گرفتن و مسح کردن پاها به مسافرت در آینده نزدیک و پیش بردن کارها به صورت منظم و قانونمند دلالت دارد.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب تیمم کردن

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

تعبیر خواب ایستادن در صف نماز

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان

تعبیر خواب امام جماعت شدن

تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا


14 نظر

 1. مهدیمهدیsays:

  سلام خواب دیدم که با آب فراوون که تمیز بودن وضو گرفتم، بعد من دست و صورتم خیس بود خواستم با عموم رو بوسی کنم ولی عموم خیلی ناراحت بود ولی من هرجور بود باهاش رو بوسی کردم ولی همچنان ناراحت بود. بعد هرکار کردم که نماز ظهر و عصر یا شایدم نماز مغرب و عشا رو بخونم نتونستم ولی از آخر یه نماز دو رکعتی که فکر کنم نماز صبح بود رو خوندم و احساس راحتی میکردم ازینکه از آخر تونستم نماز بخونم. بعد رفتم پیش زن عموم که چنتا بوته زرشک نارس سبز داشت و اونارو پاک می‌کرد و منم ازون بوته های خار دار اصلا خوشم نمیومد. و بعد نشستم تو توالت و مدفوع کردم که فکر کنم زن عموم دید و بعد که کارم تموم شد بلند شدم مدفوم رو شستم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، بطور کلی این رویا نشان دهنده ی کاهش تدریجی ناراحتی ها ، مشکلات روزمره و یا برخی از دغدغه های شخصی در زندگی تان خواهد بود.

 2. Fazele farahkhizFazele farahkhizsays:

  سلام خسته نباشید..ببخشید من تقریبا اواخر بارداریم و بعد تقریبا بیست روزگی بچم این خواب دیدم .. فضاها متفاوت بود اما اصل موضوع یکی.. خواب دیدم میخوام وضو بگیرم اما خیلی سخت و زمان بر چون هرچی اب میریزم مثلا رو دستام یا صورتم یامسح سر میکشم بلافاصله خشک میشه یاانقدر رطوبتش کم میشه که هی باید تکرار کنم باراول که خواب دیدم یادم نیست اما بار دوم یادم بالاخره وضورو تمام کردم و به نیت نماز بود و همش توخواب میگفتم یه وقت باطل نشه تاوقتی که میخوام نماز بخونم ابی هم که باهاش وضو میگرفتم زلال بود وهربارم تو خواب عصبانی بودم و کلافه انقدر که سخت بود وضو گرفتنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، این رویا شما را دعوت به صبر و امید بیشتر در زندگی میکند و همچنین بیانگر کمتر شدن استرس ، نگرانی و یا رنج در زندگی خواهد بود.

 3. ساراساراsays:

  سلام وقتتون بخیر. خواب دیدم در جایی مثل نمازخونه هستم و میخواد نماز اقامه بشه ولی من وضو نداشتم، رفتم با آب شیر که زلال بود و روی سنگریزه ها میریخت وضو گرفتم. برام جالب بود که نتیجه استفاده از سنگریزه تمیزتر و زیباتر از کاشی و سرامیکه و باعث تمیزی محل وضو گرفتن شده. یادمه به سختی مسح پا کشیدم. وقتی وضو تموم شد دیدم پام با کود حیوانی کثیف شده، نمیدونستم وضوم رو باطل میکنه یا نه ولی گفتم اشکال نداره دوباره وضو میگیرم. ولی بعدش در حال رفتن برای نماز بودم. بیدار که شدم سرچ کردم مطمئن شدم کود حیوانی دام حلال گوشت نجس نیست. من حاجت بزرگی دارم که خیلی براش دعا میکنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس، خوشی و خیر در زندگیتون پیش میاد که ناراحتی های کوچیک در کنار آن هیچ هستند.

 4. الاله مشرقیالاله مشرقیsays:

  باسلام من ونادرم چندبار درخواب دیدیم که پدرم که در واقعیت نماز نمیخونن مشغول وضوگرفتن هستن البته من درخواب دیدم که پدرم بعد از وضو نماز وقرآن باصدای بلند میخونن ممنون بابت تعبیر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ایشون باطن خوبی دارن و احتمالا کار خیری انجام دادن که مورد رضایت خداوند بوده

 5. عباسیعباسیsays:

  دوستم خواب دید که من بهش گفتم که مامانم گفته الان توی این شرایطی که همه مریض شدن همیشه با وضو باشین و پسرم همیشه با وضو واس همین اون چیزایی که از خدا خواسته بهش داده...میخواستم بدونم تعبیرش چیه ازینکه مادرم خواسته اونا با وضو باشن چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب سلامتی تون باشین و زیاد دعا کنین

 6. کیاناکیاناsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم وکیلم به من گفت: من نماز شب میخونم و خیلی هم زیبا اینکارو میکنم. ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس در مسیر معنویت قرار میگیرین

 7. aziazisays:

  سلام من‌خواب دیدم رفتم کربلا و خانه ای اونجا کرایه کردیم باچند تا از برادرهام و یکی از زنداداش هام خواب دیدم رفتم وضو بگیرم برای نماز. از شیر ابی توی حیاط بودچون اونجا گل بود کفشهایم گلی شد من به سختی وضو گرفتم و کفشهایم را شستم همزمان تلفن زنگ زد و مادرم که فوت کرده میخواست با من صحبت کنه اما هر کار میکردیم نمیشد با مادرم صحبت کنم مادرم درخواب با برادرم به راحتی صحبت میکرد اما بامن نمیشد به خاطر همین من بغض کردم و گریه کردم و همان جا از خواب بیدار شدم

 8. زینبزینبsays:

  با سلام و احترام بنده خواب دیدم به نیت نماز وضو میگیرم ولی خیلی زود آب روی اعضای وضو خشک می‌شدند وقتی مسح پاهامو خواستم بکشم چون جورابهام نازک بودن درشون نیاوردم ولی احساس کردم دستم کاملا خشکه به هر حال مسح رو کشیدم و به خودم گفتم اشکال نداره میرم خونه دوباره وضو میگیرم و نمازمو میخونم ممنون میشم تعبیر خواب منو بفرمایید. بنده به تازگی مسوولیت‌های کاری زیادی بهم محول شده و نمیدونم این خواب ربطی به این موضوع دارد یا خیر.

 9. ترنم سالاریترنم سالاریsays:

  سلام، من خواب دیدم که مادر خاستگارم از من میپرسن که کجا آب هست برم وضو بگیرم من ندیدم که وضو گرفتن یا نه ولی جاشو نشونشون دادم... تعبیرش چیه؟؟

 10. عفت خوش اندامعفت خوش اندامsays:

  خواب دیدم دروضوخانه مسجدوضوگرفتم بعدکه اومدم مسح پابکشم دیدم به دستم مدفوع چسبیده بعدهم به چادرمشکیم چسبیده بودمدفوع روی سکووضوخانه بودهمش فکرمیکردم که مدفوع ازدخترخواهرم است

 11. عفت خوش اندامعفت خوش اندامsays:

  خواب دیدم دروضوخانه مسجدوضوگرفتم بعدکه اومدم مسح پابکشم دیدم به دستم مدفوع چسبیده بعدهم به چادرمشکیم چسبیده بودمدفوع روی سکووضوخانه بودهمش فکرمیکردم که مدفوع ازدخترخواهرم است تعبیرش چیست؟

 12. آرامآرامsays:

  سلام من خواب دیدم که توی یه مسجد با دوستم داریم وضو میگیریم بعد از چند دقیقه که وضومو گرفتم و داشتیم حرف نیزدیم من دستمو زیر اب بردم و دوستم تامید داست که وضوت باطل شده منم میڭفتم نه وضو که گرفته بودم باطل نشدهولی اخرش که اصرار داشت شک کردمو و گفتم نمیدونستم اینطوری باطل میشه قبل از این تیکه خوابم خواب دیده بودم خونه عموم همه فامیل جمعن و منو تحویل نمیگیرین به جز دختر عموم و با خودم میگفتم چرا این رفتارو دارن که بعدش لباس پوشیدم و با دختر عموم بیرون رفتیم و سر از اون مسجد در اوردم

 13. ریحانهریحانهsays:

  سلام من خواب دیدم دارم وضو میگیرم ولی مکانش رو یادم نیست مسح سر کشیدم ولی به مسح پا که رسیدم آب کم آوردم سعی کردم از دست یا صورت بگیرم اونم خشک شده بود. تو رد خدا زود پاسخم رو بدین. منتظر ایمیلتون هستم

 14. حمید خالقیحمید خالقیsays:

  خواب دیدم که وضو گرفتم برم نماز بخوانم بسیار با عجله اما نزدیک درب مسجد شدم دیدم پاه هایم کثیف است تا خواستم برگردم پاه هایم را بشورم به دلیل اینکه مردم در نماز اذیت نشن بیدار شدم لطفا تعبیر چی میشه