تعبیر خواب ترسیدن از چیزی (3)

شاید بارها پیش آمده باشد که خواب دیده باشید از چیزی ترسیده اید اما بعد از بیدار شدن بدرستی به یاد نداشته باشید آن چیز چه بود ، ایا ادمیزاد بود یا باد طوفان دریا و ...معبران برای اینگونه خواب های پریشان نیز تعبیر اورده اند ، محمدابن سیرین میگوید چنان چه ببینی از چیزی ترسیده ای که نمیدانی هویتش چیست به علامت دشمن و یا فردی نادان در کنار شماست که قصد رساندن زیان به شما را دارد و ممکن است در روزهای آینده از جانب همین فرد عصبانی شوید ، اگر ببینی بعد از ترس بر او غلبه کردی و یا موفق با شکستش شدی به این نشانه است که در زندگی چشم زخم های مختلف و یا رفتار و برخورد افرادی که در اصل با شما دشمن هستند در شما اثر نمیکند و شما راه خود را با موفقیت ادامه میدهید و در نهایت به پیروزی خواهید رسید ؛ حضرت امام صادق نیز فرموده اند ترس های مختلف در رویاهای ما ایمنی در زندگی دنیا هستند
سوال
: خواب دیدم از چند جانور عجیب غریب که شبیه به انسان بودند اما دم و گوش های بلند داشتم ترسیدم و فرار میکردم که بین راه من را گرفتند و بلعیدند تعبیرش چی میشه؟
پاسخ
: بلعیده شدن توسط چیزهای ترسناک به این معناست که بخاطر خطاها و یا رفتارهای غلط خودتان در این دنیا تاوان پس میدهید
به نقل قول از ابراهیم کرمانی و دکتر مدنی ترس از چیزهای متفاوت در خواب هاي ما شادي و اخبارخوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از فرد غریبه ای که تا به حال او را جایی مشاهده نکرده اید ،ترسيديد از جانب نزدیکان يا اهل بيت خودتان آسيب و زيان مي بينيد.
تهیه و تنظیم: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...