تعبیر خواب ترسیدن از روح

محمد ابن سیرین نوشته اند اگر کسی خواب ببیند از چیزی شبیه به روح (ارواح) می ترسد به علامت این است که بخاطر افکار بیهوده زندگی خود و خانواده اش را به خطر می اندازد و دست به کاری میزند که انتهای آن ندامت است اگر کسی ببیند که دیگران از روح می ترسند به این نشانه است که بیگانه ای وارد زندگی شما خواهد شد که پس از گذشت مدت زمان کمی برای شما آرامش و امنیت خاطر به ارمغان می آورد و از بودنش در کنارتان احساس خوشحالی و رضایت دارید اگر زن بارداری خواب ببیند از روح می ترسد و پا به فرار میگذار به این نشانه است که در کار بزرگ و خیلی مهمی از رقیب یا دوستان خود سبقت میگیرید و دیگران نیز شما را در این امر مهم یاری میکنند اگر ببینید که والدینتان (پدر ومادر) از روح ترسیده اند به این علامت است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره میگیرید و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید

سوال: خواب دیدم با همسرم در بالکن دراز کشیده بودیم که ناگهان روحی که انگار پارچه ی سفید روی سرش کشیده بود به طرف ما پرواز کرد بعد ما خیلی ترسیدیم و دو نفری و پا برهنه به داخل کوچه دویدیم در حال فرار کردن بودیم که ناگهان برگشتم دیدم همسرم به زمین خورده و روح سفید رنگ هم بهش رسیده و روی سینه اش نشسته بود من با دیدن این صحنه از ترسم بیهوش شدم و روی زمین افتادم لطفا تعبیرش را بگید سپاسگزارم

پاسخ: این رویا به این نشانه است که برای شما و همسرتان در همین روزها اتفاقی خواهد افتاد که باعث شگفت زده شدن شما می شود و کاری را باهم شروع خواهید کرد که از دیگران و مخصوصا رقیبانتان سبقت میگیرید

جابر مغربی نوشته اگر خواب ببینی روحی به شما حمله کرده است که قیافه اش برای شما تقریبا اشنا به نظر می رسد و یا اینکه احساس کنید قبلا او را در جایی دیده اید به این نشانه است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است و حتما میبایست ارتباط خود را با ایشان کمتر و یا برای مدتی قطع کنید اگر روح دقیقا شبیه به دوست شما باشد به این نشانه است که یکی از رفقای شما در اثر حادثه ای جان خود را از دست خواهد داد

پرسش: من خواب دیدم تعداد زیادی روح وارد منزل ما شده من همسر و فرزندم داخل خونه بودیم و با دیدن ارواح شروه به گریه کردن و جیغ زدن کردیم بعد شوهرم با اونا حرف زد گفت از جون ما چی میخواید بعد به ما گفتند مامور شدیم تا جان شما سه نفر را بگیریم و خیلی وحشت کرده بودیم تعبیرش چیه؟

پاسخ:دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد

ابراهیم کرمانی آورده اند اگر کسی خواب ببیند مرده ای به شکل روح در امده و به منزل ایشان آمده است و با دیدن وی می ترسد دلیل بر اینکه از عمرش کاسته شود و در دنیا از خیر برکت و رزق محروم می شود اگر زنی را شبیه به روح ببیند به این نشانه است که یکی از همسایگان نزدیک و یا یکی از اقوام و بستگان خویش را از دست بدهد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...