تعبیر خواب عقرب قرمز | توپ تاپ

عقرب قرمز در رویاهای ما یکی از بستگان و خویشان نزدیک است که همیشه ساز مخالف می زند در تمامی امور دخالت میکند و باعث اصلی برپا شدن دعوا و درگیرهای خانوادگی است خالد اصفهانی میگوید اگر خواب ببینی از کژدم با رنگ قرمز نیش می خوری دلالت بر این دارد که یکی از دوستان و اطرافیانت بر علیه شما دسیسه و یا خیانت میکند و با اعمالی که از خود نشان میدهد باعث خشم شما می شود در واقع تعبیر اصلی عقرب های سرخ رنگ جنگ و خونریزی ، به هم خوردن نظم حاکم بر اعضای خانواده، انواع مختلف اشوب های شخصی و خانوادگی دشمنی و کینه توزی کردن است

سوال: خواب دیدم که یک عقرب قرمز خیلی بزرگ انگشت شصت پای راست نامزدم را نیش میزنه و خون از پاهایش جاری میشه تعبیرش چیست؟

پاسخ: این رویا به این معناست که در ایام آینده بحثی بین شما و ایشان بالا میگیرد و منجر به عصانیت دادو فریاد و یا حتی جدایی موقت می شود

تعبیر خواب نیش زدن عقرب قرمز به روایت محمد ابن سیرین: اگر ببینی که دیگران نیش میخورند به این نشانه است که در کار شما دخالت و یا قضاوت میکنند به جای شما تصمیم گیری میکنند و یا اینکه در تصمیمات و امور مهم شما ابراز مخالفت خواهند کرد و این افراد بیشتر از اقوام نزدیک شما هستند چنان چه ببینی فرد مرده ای را نیش میزند نیکوست و به علامت سلامتی بلندی طول عمر و کم شدن گرفتاری هاست اگر ببینی معشوق شما نیش خورد دلالت بر مشاجرات زیاد بین زن و مرد است و چنان چه ببینی کژدم قرمز رنگ را بعد از نیش زدن کشتی به این معناست که بر دسیسه دشمنان و یا حسودان چیره خواهی شد و آن ها را شکست میدهی

پرسش: خواب دیدم تعداد زیادی از عقرب های قرمز در گوشه ای از اتاق خانه ی من جمع شده بودند و هیچ آزاری نداشند و من ازشون نمی ترسیدم و فقط تماشا میکردم تعبیرش چیه؟

پاسخ: بنا به یک روایت از شیخ طوسی جمع شدن کثیری از عقرب ها در محلی از خانه بدون اینکه ایجاد دردسر کنند به علامت بدست آوردن ثروت زیاد از طریق مال حلال و تلاش ادمی ست

یک معبر و مفسر تایلندی نوشته اند عقرب زرد و قرمز یعنی ترکیبی از این دو رنگ در رویاهای ما نشانه ی شانس در ازدواج و یا بدست آوردن معشوق است و به مرد یا دختری مهربان دلسوز و خوش قدم که یک حامی مورد اطمینان است دلالت میکند که با ورود خودب ه زندگی شما سعادت و خوشبختی شما را فراهم میکند

سوال: من خواب دیدم عقرب سرخ دست پدرم را نیش میزنه و من فورا کشتمش تعبیرش چیه؟

پاسخ: همانطور که در توضیحات بالا آورده شدن دیدن این رویا و یا نیش خوردن اعضای خانواده توسط کژدم قرمز به دعواها و اختلافات خانوادگی اشاره دارد که در مقطعی از یک زمان خاص ایجاد می شوند و بزودی نیز تمام می شوند

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. MahsaMahsasays:

    سلام.خواب دیدم که از جایی که خیلی آب گرفته بود رد میشدم.که یه چیزی توی آب زیر پام تکون خورد.فکر میکردم یه چیزی شبیه تمساحه. ترسیدم و توی آب اینطرف و اونطرف میدویدم.و آخرش تکون خوردن زیر پام تموم شدتا اینکه از اون آب بیرون اومدم.لباسامو تکوندم. یه دفه از داخلش کلی عقرب قرمز ریخت بیرون و فهمیدم که اون تمساح نبود. همین عقربا بودن و وقتی توی لباسم رفتن تکون خوردن اون آب زیر پام تموم شده بود. اما اثری از نیش زدن نبود.فقط خیلی ترسیده بودم.

    • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

      سلام دشمنانتان سعی در ضربه زدن به شما رادارندکه باعث وحشتتان خواهدشد