تعبیر خواب کشتن عقرب زرد

اگر کسی خواب ببینید که کژدم بزرگ و زردی را می کشد تعبیرش چیست؟در این مطلب از توپ تاپ درباره کشتن کژدم به رنگ های مختلف صحبت خواهیم کرد تا انتها همراه باشید

تعبیر خواب کشتن عقرب بزرگ و زرد رنگ از دیدگاه ابن سیرین: دلیل بر دشمنی و ضعف است اگر کسی خواب ببینید که عقربی را میکشد دلیل بر اینکه دشمن به او سخنی سخت و ناراحت کننده می گوید

تعبیر خواب کشتن کژدم زرد از دیدگاه جابر مغربی: اگر کسی خواب ببینید که عقربی را میکشد یا له میکند و فرقی نمیکند با چه آلتی باشد دست (دمپایی) جارو چوب یا سنگ دلیل بر اینکه بر دشمنان و یا دشمن خود پیروز میشود

تعبیر خواب کشتن عقرب سیاه بزرگ از دیدگاه ادوراد: در این باره گفته است این خواب بر سه دلیل دلالت دارد اول دشمن دوم حاسد و سوم سخن چین که بستگی به نوع رویایی که دیده میشود توضیحات و معانی متفاوت میباشد

تعبیر خواب کشتن عقرب قرمز از دیدگاه شیخ طوسی: از بین بردن و یا کشتن عقرب یا عقرب هایی با رنگ قرمز دلیل بر دعوا و درگیری با دوست و اشناست که در این جدال تو پیروز شوی

اگر به مطالب و تعابیر بالا دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که تفاوت کوچکی در معنای هر کدام از تعابیر برای رنگ عقرب وجود داشت و ای نشان دهنده این است که رنگ و یا حالات اشیا جانوران و ... میز در تفسیر ان تاثیر گذار است

سوال کاربران ک خواب دیدم که در کنار خانواده ام نشستهبودم من پدر مادر و دو برادرم مشغول تعریف کردن بودیم و تماشای تلویزیون نشسته بودیم خیلی اتفاقی دستم را زیر قالی کشیدم و داشتم اشغال های زیر قالی را پاک میکردم یک مرتبه متوجه زدم عقربی با رنگ های متفاوت مثل سفید سیاه زرد و آبی روی دستم نشسته بشدت ترسیدم و فریاد کشیدم ناگهان دستم را نیش زد و خون اومد پدرم دوید و عقرب را کشت و بعد من را به بیمارستان منتقل کردن و سرم زدم این خواب چه تعبیری دارد؟

پاسخ : اگر کسی خواب ببینید عقربی (با رنگ های اشاره شده) در ابتدا او را نیش میزند و سپس کشته میشود دلیل بر اینکه از اسیب و بلالیی که قرار است به شما وارد شود توسط عمل و کار خیری که انجام داده اید در امان خواهید بود

برای دیدن مطالب مرتبط و بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

کشتن عقرب

تعبیر خواب عقرب زرد بزرگ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...