تعبیر خواب رد شدن از رودخانه

جابر مغرب میگوید تعبیر خواب رد شدن (گذشتن) از رودخانه به علامت عبور از مراحل سخت و غم انگیز زندگی و حل شدن بخش زیادی از گرفتاری ها رنج و غصه های آدمی است و به بیانی دیگر شروع دوران خوب و ایده آل زندگی است اگر ببینی خودت در حال رد شدن از رودخانه هستی شانس بزودی به تو روی می آورد و باید از آن بدرستی استفاده کنی همچنین شیخ مفید نوشته اند گذر کردن از رودخانه ی تنگ به معنی آشتی با کسانی می باشد که مدت ها از آنان کینه به دل داری و وصل شدن رابطه هاست اگر ببینی دیگران در حال عبور کردن از رودخانه می باشند به این معناست که یک نفر بزودی در زندگی همراه و حامی شما خواهد شد و به ایشان تکیه میکنید اگر ببینی پدر و مادرت در حال رد شدن از رودخانه می باشند

سوال: خواب دیدم با شوهرم رفته بودیم لب رودخانه ای که تو روستامون هست بعد وسط رودخانه ماهی های قرمز رنگ زیبا در حال حرکت بودند بعد پابرهنه شدیم دست همدیگه را گرفتیم و از وسط رودخانه رد شدیم تعبیرش چیه؟

پاسخ: وجود ماهی های سرخ رنگ در این رویا به نشانه ی برآورده شدن آرزوها و رد شدن از رودخانه به همراه شوهر به معنی سعادت رفاه و کم تر یا رفع شدن تمام مشکلات روحی است

تعبیر خواب رد شدن از رود به روایت ابراهیم کرمانی : اگر آب را زلال دیدی به حاجات مهم خودت می رسی و به چند نفر کمک میرسانی اگر ببینی آب لجن شده بود به نشانه ی حوادث پیش بینی نشده ای مثل زلزله طوفان و ...است اگر ببینی در آب افتادی و غرق شدی به نشانه ی بیماری و افسردگی ست اگر ببینی بدون لباس وارد رودخانه شدی به نشانه ی بی حرمت و بی عزت شدن نزد دیگران است اگر ببینی تو را به داخل رودخانه هل میدهند به نشانه ی ضربه ای است که از دوستان نزدیکت میخوری اگر ببینی فرد مرده ای در حال رد شدن از رودخانه ای ست به این معنی است که اجل یکی از اقوام نزدیک شما نزدیک شده است

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...