تعبیر خواب نشستن کنار رودخانه

دانیال پیامبر (ع) تعبیر خواب نشستن کسی کنار رودخانه را بر هفت وجه می داند اول رفتن به زیارت عتبات عالیه دوم رسیدن به پست و مقام و جایگاه بالا سوم ریاست کردن بر دیگران چهارم نازل شدن نعمت و برکت پنجم راه اندازی کسب و کار جدید و یا تجارت ششم تغییر محل زندگی و هفتم رسیدن به علم و دانش بالا اگر ببینی در کنار رودخانه نشسته ای و مقداری از آب آن را میل میکنی دلالت بر مردی بزرگوار و درستکار است اگر ببینی آب رودخانه کثیف بود به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی برسد 

سوال: ک سلام خواب دیدم همراه با همسرم در کنار رودخانه ای بسیار زیبا و باصفا نشسته بودیم و مشغول شکستن تخمه بودیم که ناگهان آب رودخانه شروع به جوشیدن و بالا امدن کرد که از ترس و وحشت اون محل را سریع ترک کردیم تعبیرش چی میشه ممنون

پاسخ : جای نگرانی وجود ندارد به معنی خوشبحتی زیاد در خانه است به نقل قول از جابر مغربی چنان چه کسی خواب ببیند در مجاور رودخانه ای نشسته است ناگهان منظره ی رودخانه را عجیب و غیرقابل باور ببینید به نشانه ی برکت نعمت اسایش و رفاه و در اکثر موارد نشانگر ازدیاد خوشبختی برای زن و مرد است

شیخ مفید آورده اند چنان چه ببینی در کنار رودخانه نشسته ای مشغول استراحت هستی و لباس هایت را داخل آب می شویی و با این کار آب را گل آلود و یا لجن میکنی به به علامت این است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان اگر ببینی برای زلال شدن و یا بهتر شدن رنگ آب در تلاش هستی نشانه ی آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست اگر ببینی تنها در مجاور رودخانه نشسته ای و در حال گریه کردن و یا بی تابی کردن هستی نشانه ی آن است که همسری شایسته خواهی یافت و زندگی ات همراه با خوشی و سعادت خواهد بوداگر ببینی وسط آب های رودخانه به سورت چهار زانو نشسته ای خوب و خیر است و دلالت بر آن دارد که زندگی شما سرشار از لذت و خوشی می شوید و به امتیازات مهم اجتماعی دست پیدا خواهی کرد

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...