تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

خواب دیدم گربه ی زنده را گرفتم کشتم و بعد گوشتش را خام خوردم تعبیرش چیه ؟ خالد اصفهانی میگوید تعبیر خواب میل کردن گوشت پخته  شده ی گربه به نشانه ی دیدن خیانت و یا بی وفایی معشوق است اگر ببینی خام میخوری دلیل بر اینکه همسرت تو را ترک میکند یا بخاطر ماجرایی مشاجره ی لفظی شدید بین زن و شوهر اتفاق می افتد اگر ببینی گوشتش را همسرت میخورد بیانگر این است که ایشان رابطه ای عاشقانه را با فردی دیگر به تازگی بدون اطلاع شما آغاز کرده است اگر ببینی گربه را کشتی و گوشتش را خوردی به علامت بی آبرویی و رسوا شدن در جمع مردم است اگر ببینی دوستان نزدیکت مشغول خوردن گربه می باشند به نشانه ی جنگ و خصومت با اقوام نزدیک خانواده است

سوال : سلام خواب دیدم یه بچه گربه را با تفنگ شکاری زخمی کردم و بعد مردنش زدمش به سیخ و کبابش کردم خوردم تعبیرش چیه؟

پاسخ:بخش اول رویای شما به این نشانه است که تا چند صباح دیگر دل معشوق خود را می شکنید به ایشان بی وفایی میکنید و او را برای همیشه ترک خواهید کرد و بخش دوم رویایی شما بیانگر این است که در ادامه ی زندگی دچار غم و گرفتاری های جدید می شوید

دانیال پیامبر فرموده اند اگر ببینی پدر و مادرت برای شما گوشت گربه تهیه میکنند تا از ان بخوری به این نشانه است که غم بزرگی شما را در بر خواهد گرفت و تا مدت ها افسرده و رنجور میمانید اگر ببینی همراه با همسرت گربه میخورید به این معناست که اطرافیان در پی ضربه زدن به شما هستند و باید با هر کسی رفت و امد نداشته باشید و از گفتن رازهای شخصی خودتان ب افراد غریبه خودداری نمایید اگر ببینی همراه با دوستت گربه خوردی  به معنی ناکامی یکی از دشمنان شماست

حضرت امام جعفر صادق نیز فرموده اند گربه نماد بی وفایی مرموزی و خیانت است و خوردن گوشت آن ضرر،قهر و دعوا،جدایی،کینه توزی،ستم به دیگران است

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...