تعبیر خواب غذا دادن به بچه گربه

خواب دیدم که به بچه گربه ای ملوس و زیبا غذا میدهم تعبیرش چیه؟ تعبیر خواب دادن چیزی به گربه و یا بچه اش چی میشه؟ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی در خواب ببیند به گربه ای غذا میخوراند و به او شیر و یا طعامی میدهد دلیل بر افزایش مال و ثروت میباشد بطور کلی و بر طبق معبران بزرگ پرورش و نگاهداری حیوانات خانگی در زندگی دنیوی همیشه و هیمشه دلیل بر برکت و افزایش روزی میباشد که مصداق آن در خواب نیز به همین دلیل میباشد یعنی خوراندن طعام به بچه گربه و یا گربه در خواب نیز میتواند نشانه ی رفع گرفتاری و مشکلات و وارد شدن برکت و افزایش مال باشد در این باره اطلاعات و توضیحات خیلی بیشتری آورده شده است و در یک نظر کلی کینه قهر دشمنی و خصومت را برای تعبیر خواب گربه آورده اند

تعبیر خواب دیدن گربه بطور کلی (Dream Interpretation Cat)

 گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

تعبیر خواب دیدن گربه های زیبا و زینی در منزل

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه با رنگ سیاه و چشمانی براق

Dream interpretation feeding the black cat

محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه ای سیاه رنگ با چشمانی براق درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.اگر کسی در خواب ببیند به بچه گربه هایی با تعداد زیاد غذا میدهد میتواند نشانه ای بر رفع خصومت و کینه های دیرین و خانوادگی باشد

31 نظر

 1. n.mn.msays:

  سلام.من خواب ديدم كه بيرون در حال راه رفتن بودم و يه بچه گربه سياه ناز ديدم واونو نشوندم روپام وشروع كردم به ناز كردنش اما چون ناخن هاي تيزي داشت يه قسمت پام درد گرفت اما برام مهم نبود و بازم نازش ميكردم وبعد اون بچه گربه به من لبخند زد.تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید.

 2. N.k.bN.k.bsays:

  من خواب دیدم توی سرمای شدید یه گربه و بچشو بغل کردم آوردم داخل تو پتو پیچیدم تو بغلم بعد شروع کردن به حرف زدن با من

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد .

 3. زینبزینبsays:

  سلام من خواب گربه ایی رو دیدم که همیشه بهش غذا میدم اما تو خواب دیدم رنگش خیلی روشن تر شده و چشماش رنگ بشدت عجیب ابی روشن و براق. هرچی خواستم ببرمش تو خونه نیومد می خواستم برم براش سوسیس بخرم ولی دیدم پولام پیشم نیست رفتم بالا و کیف پول و چاقو برداشتم ولی دیدم یه سگ هم هست و دنبالم اومد و همه تلاشم این بود این دوتا رو ازهم دور کنم تا گربه در ارامش باشه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال رساندن غذا به این حیوان نیکوست و موجب می شود زیان های جدی از شما فاصله بگیرند

 4. ساراساراsays:

  خواب ديدم يه پلاستيك پر مرغ و گوشت دارم همينجور ميندازم روپشت بوم واسه گربه ها اوناهم امدن خوردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است گوشت و مرغی را که گربه خورده است ، نمادی از افزایش یا درامد رزق شما در آینده خواهد بود

 5. آرشآرشsays:

  سلام لطفا تعبیر این خوابمو بگید،، خواب دیدم یه بچه گربه قشنگ رو که بیرون خونه م بود بردم بهش غذا دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی و درگیری‌های ذهنی اخیر شماست

 6. SinaSinasays:

  من خواب ديدم كه چندين و چند گربه در جايي كه من رفته بودم بودند كه بعضياشون وحشي و بعضياشون اهلي بودند، تصميم گرفتيم كه تمامه گربه هارو بگيريم و گربه هاي وحشي را توي قفس بگذاريم ، اين كار انجام شد و گربه ها در ايوان گذاشته شد من از پشت شيشه ديدم كه گربه هاي اهلي روي يه خانه ي مخصوص گربه ها روي ايوان بودند كه يكي از انها يك گربه ي سفيد خيلي خوشگل بود بعدش من به پدرم گفتم كه احتمالا گربه هاي وحشي را در قفس گذاشتن كه دره ايوان را باز كردم كه ببينم گربه هاي وحشي كجا هستند كه يكدفعه گربه هاي وحشي حمله ور به پاي من شدند و به زور وارد خانه شدند كه من از پدرم كمك خواستم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است برخی از اطرافیان شما مخصوصا دوستان در موردتان در مورد بعضی از مسائل گمان بد ببرند و شروع به غیبت کردن کنند

 7. الالsays:

  سلام خواب دیدم شب بود و یه گربه با بچه هاش دم در خونمون وایساده بودن ، یه دونه از بچه گربه ها پرید روی چادر من ، اومدم جداش کنم مامانش به من غرش گربه وار کرد منم از روی چادرم جداش کردم و رفت. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این علامت است که با مردم و اطرافیان با احسان و نیکوکاری رفتار خواهید کرد

 8. شيدااميريانشيدااميريانsays:

  خواب ديدم از سينه خودم به بچه گريه شير ميدادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در اغلب موراد این رویا اشاره به برخی از کمبود محبت ها و یا کم لطفی هایی می شود که در حق خواب بیننده روا شده است.

 9. مهگلمهگلsays:

  سلام.من خواب دیدم چند بچه گربه با مادرشون سر راهم هستند و از قرار بچه گربه ها گرسنه هستند.بکی از گربه ها پرید بالا و از روی لباس سینه منو گرفت تا شیر بخوره ولی من انداختمش و دنبال شیشه شیر بودم تا بهشون بدم .و مدام از خودم دورشون میکردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به نیاز های درونی خود مثل نیاز برای کسب فراغت و شادی توجه داشته باشید.

 10. بابکبابکsays:

  سلام. خواب دیدم گربه ای به 5بچه گربه در حال شیردادن بود که با دیدن من از جا بلند شد و بچه هایش از سینه هاش آویزون بودن. تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که برای شما شادی به همراه داشته و باعث زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 11. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم بچه گربه دارم من هرچه کوشش میکنم بچه گربه رو بیگرم بهش شیر بدم دستامو رنج میگره آخر د سختی گرفتم از سینه خودم بهش شیر دادم لطفا تعبیرش چه است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در آینده کارهای خوبی انجام دهید که بازتاب آن در زندگی دیگران هم اثر بگذارد.

 12. فافاsays:

  این پیام ویژه و مخفی است با سلام و خسته نباشید... بنده خواب دیدم در گوشه حیاطی تعدادی بچه گربه همراه با پدر و مادرشون هستند... یکم لاغر بودن و من سعی کردم بهشون آب و غذا و شیر بدم... حتی خیلی هاشون هم تازه متولد شده بودند که من به دنبال سرنگی بودم که داخلش رو شیر بریزم و بهشون بدم تا تغذیه گنن... پدر و مادرشون کرم رنگ و عسلی رنگ بودن و خود بچه ها هم همه رنگی داشتن و تعدادشون تقریبا زیاد بودن و یه دفعه می دیدی یه بچه گربه از زیر یه تخت کوچیک میومد بیرون( جایی که بودن در گوشه حیاط یه تخت کوچیک بود )...به نظر گرسنه میومدن و پناه برده بودن به من. من بسیار خواب گربه میبینم. تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است از افرادی مورد اعتماد ضربه بخورید که باعث ناراحتیتان شود

 13. الهامالهامsays:

  سلام.من خواب دیدم بچه گربه ایی که واسه دخترخاله ام بود و بغلش کردم آرامش کردم چون خیلی ناآرامی میکرد و از شیر خودم بهش دادم خورد ولی وقتی شیر میخورد تبدیل به بچه شده و خوابش برد و تا خواباندمش هنوز بچه بود وتا بیدار شد باز به بچه گربه تبدیل شده بود ... تعبیرش و لطفن میگید ؟ سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان می دهد که برای بروز دادن احساسات و باز کردن درگاه ورود به شخصیت درونی آماده تر از قبل شده اید.

 14. عارفه صفاريعارفه صفاريsays:

  سلام من خواب ديدم كه توله گربه هاي زيادي در اشپزخانه مون بود و مادرش براشون نون خشك ميريخت...همچنين خواب ديدم كه يك زن سياه و زشت براي بچه هاخواهرم كه تازه ب دنيا اومده دعا ميخوند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به افرادی مورد اعتمادتان که به ضرر شما کار میکنند خیر خواهید رساند

 15. اسجداسجدsays:

  در خواب دیدیم که به یک گربه گوشت های با تیکه نسبتا بزرگی می دهم. و گربه گوشت ها را می بلعد و منتظر تیکه بعدی است؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه همدلی با دیگران است

 16. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم با عده ای بالای پشت بوم یک خونه ای هستم و یک بچه گربه زیبا دیدم و از پشت خواستم بگیرمش ولی هی از دستم در میرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر فساد و نیرنگ است

 17. پیمانپیمانsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم ماهی متوسط مرده بود و تیکش تیکش کردم انداختم جلو بچه گربه ها که تعدادشون ۵ ۴ تا بودش مشغول خوردن بودن منم تماشاشون میکردم. بعدش دختر عموم با همسرش دیدم که رفتن و ی پسر داشتن اون موند پیش من و مادرم. من باهاش حرف میزدم توجه میکردم پسره خیلی پرمو بودش صورت، شاید هم کل بدنش دقیق نمیدونم ولی پرمو بودش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر برکت و افزایش روزی در زندگیتان تعبیر میشود

 18. farnaz radfarnaz radsays:

  خواب دیدم برف خیلی زیبایی از آسمون میبارید و من داشتم زیر برف به یه بچه گربه گوشت مرغ میدادم بخوره... تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بیان کننده برخی کمبود محبت ها و کم لطفی های باشد که در حق بیننده رویا میشود

 19. حبیبحبیبsays:

  با سلام در خواب دیدم روی پشت بام دو بچه گربه یکی با بازیگوشی دنبالم می آید و من به او 3 تیکه قند میدم یک بچه گربه بزرگتر مرا نگاه میکند فقط و سپس بچه گربه اولی جهت غذا باز به دنبال من می آید و من فرار میکنم و در نهاینگت از ردب پشت بام فرار میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است برخی از اطرافیان شما مخصوصا دوستان در موردتان در مورد بعضی از مسائل گمان بد ببرند و شروع به غیبت کردن کنند

 20. مریم صفریمریم صفریsays:

  خواب دیدم به بچه گربه از سینه خودم شیر میدم ولی خودم بچه نداشتم سینم شیر داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از انجام کارهای اشتباه و ناپسند دوری کنید

 21. صبا احمد زادهصبا احمد زادهsays:

  با سلام.من خواب دیدم یه گربه ی سیاه کوچیک دائم دور و برم تاب میخوره و من بهش غذا میدم ولی یه سگ یا گربه ی زرد رنگ بود که اجازه نمیده سیاهه غذاشو بخوره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه همدلی و محبت در حق دیگران است

 22. NilNilsays:

  سلام من خواب دیدم بچه گربه سفیدی از سینه خانوم کناریم ک نمیشناختمش در حال شیر خوردنه تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر محبت شما نسبت به اشنایانتان است

 23. غلامحسین اقاغلامحسین اقاsays:

  دیشب خواب دیدم به گربه گوشت میدم تغبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده رفع خصومت در زندگیتان است

 24. G.AG.Asays:

  سلام من یک گربه ای داشتم که ۱ ماه پیش مرد و من خیلی ناراحت شدم و برایش گریه هم کردم(هنوز هم گریه میکنم). خوابی که دیدم این بود: گربه ام در آشپز خانه منتظر من است من هم وارد آشپزخانه شده و گوشتی از یخچال در می آورم و بدون اینکه حواسم باشد گربه ام شروع میکند به لیسیدن گوشتی که در دستم است من این را میفهمم و گوشت را از او دور میکنم وقتی این کار را کردم گربه ام اول روی ۲ تا پاهایش ایستاد و بعد آمد به سمت من و خودش را لوس کرد و چشمانش سیاه و براق شد...تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا نماد شخصیتی واقعی در دنیای بیداری است که احتمالا فردی مخرب و آسیب رسان است. بهتر است خیلی سریع اعتماد نکنید.

 25. فافافافاsays:

  سلام،من خواب دیدم دارم به یه گربه ازسینه م شیر میدم، تعبیرش لطف میکنید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. افرادی در زندگی شما هستند که نیاز به کمک دارند اما قادر به بیان آن نیستند.

 26. مسعودمسعودsays:

  سلام من خواب دیدم دارم به گربه ای غذا سوسیس میدهم بعد از کمی خوردن در خیابان ، یک زن که فکر میکنم صاحبش بود گفت نده ، به گربه ی دیگه رفتم غذا بدم که صاحب اون گربه هم گفت نده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر محبت و مهربانی شما نسبت به نزدیکانتان است

 27. فردین صیدیفردین صیدیsays:

  خواب دیدم در خانه یکی بودم که نمیشناختمش یک گربه اومد چشاش پر اشک بود و گرسنه بود صاحب خانه بهش طعام نمیداد من بهش گفتم از یخچال بهش مرغ بده بخدا من پولشو بهت میدم تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر افرادی مورد اعتماد در زندگیتان است که مورد لطف شما قرار میگیرند

 28. NazninNazninsays:

  سلام.خواب دیده شده.بچه گربه ای تبدیل به دختر بچه ای فوق العاده زیبا شده و خواب بببننده به اون دختر بچه اب و غذا میداد.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده محبت شما نسبت به اقوام است

 29. حسین اسدیحسین اسدیsays:

  سلام من خواب دیدم به دوتا بچه گربه جلو در خونمون تیکه های نمک میدم و اونا هم خیلی خوب میخورن ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به حیله ی دیگران اعتماد می کنین

 30. حسین فلاححسین فلاحsays:

  سلام من خواب دیدم به دوگربه ی گرسنه غذا میدادم بعد این وسط دوتا سگ هم پیداشون شد سگها از ترس گربه ها جرأت نمیکردن غذا از من بگیرن من خودم با دلسوزی بهشون غذا میدادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مشاجراتی را شاهد باشید

 31. رضا زراعترضا زراعتsays:

  سلام خواب دیدم دوتا بچه گربه میخواستن پاهامو لمس کنن و من رفتم یه بلندی که نتونن اینکارو بکنن بعد رفتن سمت دختر یک سالم و دخترم بهشون غذا میداد یکی گربه ها برگشت و منو نگاه کرد ک چشمان عسلی بسیار زیبایی داشت و توی خواب صدای همسرمو میشنیدم که از زیبایی چشمای خودش تعریف میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواندبیانگر محبت شما نسبت به اطرافیان و اقوامتان باشد