تعبیر خواب غذا دادن به بچه گربه

خواب دیدم که به بچه گربه ای ملوس و زیبا غذا میدهم تعبیرش چیه؟ تعبیر خواب دادن چیزی به گربه و یا بچه اش چی میشه؟ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی در خواب ببیند به گربه ای غذا میخوراند و به او شیر و یا طعامی میدهد دلیل بر افزایش مال و ثروت میباشد بطور کلی و بر طبق معبران بزرگ پرورش و نگاهداری حیوانات خانگی در زندگی دنیوی همیشه و هیمشه دلیل بر برکت و افزایش روزی میباشد که مصداق آن در خواب نیز به همین دلیل میباشد یعنی خوراندن طعام به بچه گربه و یا گربه در خواب نیز میتواند نشانه ی رفع گرفتاری و مشکلات و وارد شدن برکت و افزایش مال باشد در این باره اطلاعات و توضیحات خیلی بیشتری آورده شده است و در یک نظر کلی کینه قهر دشمنی و خصومت را برای تعبیر خواب گربه آورده اند

تعبیر خواب دیدن گربه بطور کلی (Dream Interpretation Cat)

 گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

تعبیر خواب دیدن گربه های زیبا و زینی در منزل

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه با رنگ سیاه و چشمانی براق

Dream interpretation feeding the black cat

محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه ای سیاه رنگ با چشمانی براق درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.اگر کسی در خواب ببیند به بچه گربه هایی با تعداد زیاد غذا میدهد میتواند نشانه ای بر رفع خصومت و کینه های دیرین و خانوادگی باشد

85 نظر

 1. n.mn.msays:

  سلام.من خواب ديدم كه بيرون در حال راه رفتن بودم و يه بچه گربه سياه ناز ديدم واونو نشوندم روپام وشروع كردم به ناز كردنش اما چون ناخن هاي تيزي داشت يه قسمت پام درد گرفت اما برام مهم نبود و بازم نازش ميكردم وبعد اون بچه گربه به من لبخند زد.تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید.

 2. N.k.bN.k.bsays:

  من خواب دیدم توی سرمای شدید یه گربه و بچشو بغل کردم آوردم داخل تو پتو پیچیدم تو بغلم بعد شروع کردن به حرف زدن با من

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد .

 3. زینبزینبsays:

  سلام من خواب گربه ایی رو دیدم که همیشه بهش غذا میدم اما تو خواب دیدم رنگش خیلی روشن تر شده و چشماش رنگ بشدت عجیب ابی روشن و براق. هرچی خواستم ببرمش تو خونه نیومد می خواستم برم براش سوسیس بخرم ولی دیدم پولام پیشم نیست رفتم بالا و کیف پول و چاقو برداشتم ولی دیدم یه سگ هم هست و دنبالم اومد و همه تلاشم این بود این دوتا رو ازهم دور کنم تا گربه در ارامش باشه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال رساندن غذا به این حیوان نیکوست و موجب می شود زیان های جدی از شما فاصله بگیرند

 4. ساراساراsays:

  خواب ديدم يه پلاستيك پر مرغ و گوشت دارم همينجور ميندازم روپشت بوم واسه گربه ها اوناهم امدن خوردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است گوشت و مرغی را که گربه خورده است ، نمادی از افزایش یا درامد رزق شما در آینده خواهد بود

 5. آرشآرشsays:

  سلام لطفا تعبیر این خوابمو بگید،، خواب دیدم یه بچه گربه قشنگ رو که بیرون خونه م بود بردم بهش غذا دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی و درگیری‌های ذهنی اخیر شماست

 6. SinaSinasays:

  من خواب ديدم كه چندين و چند گربه در جايي كه من رفته بودم بودند كه بعضياشون وحشي و بعضياشون اهلي بودند، تصميم گرفتيم كه تمامه گربه هارو بگيريم و گربه هاي وحشي را توي قفس بگذاريم ، اين كار انجام شد و گربه ها در ايوان گذاشته شد من از پشت شيشه ديدم كه گربه هاي اهلي روي يه خانه ي مخصوص گربه ها روي ايوان بودند كه يكي از انها يك گربه ي سفيد خيلي خوشگل بود بعدش من به پدرم گفتم كه احتمالا گربه هاي وحشي را در قفس گذاشتن كه دره ايوان را باز كردم كه ببينم گربه هاي وحشي كجا هستند كه يكدفعه گربه هاي وحشي حمله ور به پاي من شدند و به زور وارد خانه شدند كه من از پدرم كمك خواستم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است برخی از اطرافیان شما مخصوصا دوستان در موردتان در مورد بعضی از مسائل گمان بد ببرند و شروع به غیبت کردن کنند

 7. الالsays:

  سلام خواب دیدم شب بود و یه گربه با بچه هاش دم در خونمون وایساده بودن ، یه دونه از بچه گربه ها پرید روی چادر من ، اومدم جداش کنم مامانش به من غرش گربه وار کرد منم از روی چادرم جداش کردم و رفت. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این علامت است که با مردم و اطرافیان با احسان و نیکوکاری رفتار خواهید کرد

 8. شيدااميريانشيدااميريانsays:

  خواب ديدم از سينه خودم به بچه گريه شير ميدادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در اغلب موراد این رویا اشاره به برخی از کمبود محبت ها و یا کم لطفی هایی می شود که در حق خواب بیننده روا شده است.

 9. مهگلمهگلsays:

  سلام.من خواب دیدم چند بچه گربه با مادرشون سر راهم هستند و از قرار بچه گربه ها گرسنه هستند.بکی از گربه ها پرید بالا و از روی لباس سینه منو گرفت تا شیر بخوره ولی من انداختمش و دنبال شیشه شیر بودم تا بهشون بدم .و مدام از خودم دورشون میکردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به نیاز های درونی خود مثل نیاز برای کسب فراغت و شادی توجه داشته باشید.

 10. بابکبابکsays:

  سلام. خواب دیدم گربه ای به 5بچه گربه در حال شیردادن بود که با دیدن من از جا بلند شد و بچه هایش از سینه هاش آویزون بودن. تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که برای شما شادی به همراه داشته و باعث زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 11. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم بچه گربه دارم من هرچه کوشش میکنم بچه گربه رو بیگرم بهش شیر بدم دستامو رنج میگره آخر د سختی گرفتم از سینه خودم بهش شیر دادم لطفا تعبیرش چه است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در آینده کارهای خوبی انجام دهید که بازتاب آن در زندگی دیگران هم اثر بگذارد.

 12. فافاsays:

  این پیام ویژه و مخفی است با سلام و خسته نباشید... بنده خواب دیدم در گوشه حیاطی تعدادی بچه گربه همراه با پدر و مادرشون هستند... یکم لاغر بودن و من سعی کردم بهشون آب و غذا و شیر بدم... حتی خیلی هاشون هم تازه متولد شده بودند که من به دنبال سرنگی بودم که داخلش رو شیر بریزم و بهشون بدم تا تغذیه گنن... پدر و مادرشون کرم رنگ و عسلی رنگ بودن و خود بچه ها هم همه رنگی داشتن و تعدادشون تقریبا زیاد بودن و یه دفعه می دیدی یه بچه گربه از زیر یه تخت کوچیک میومد بیرون( جایی که بودن در گوشه حیاط یه تخت کوچیک بود )...به نظر گرسنه میومدن و پناه برده بودن به من. من بسیار خواب گربه میبینم. تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است از افرادی مورد اعتماد ضربه بخورید که باعث ناراحتیتان شود

 13. الهامالهامsays:

  سلام.من خواب دیدم بچه گربه ایی که واسه دخترخاله ام بود و بغلش کردم آرامش کردم چون خیلی ناآرامی میکرد و از شیر خودم بهش دادم خورد ولی وقتی شیر میخورد تبدیل به بچه شده و خوابش برد و تا خواباندمش هنوز بچه بود وتا بیدار شد باز به بچه گربه تبدیل شده بود ... تعبیرش و لطفن میگید ؟ سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان می دهد که برای بروز دادن احساسات و باز کردن درگاه ورود به شخصیت درونی آماده تر از قبل شده اید.

 14. عارفه صفاريعارفه صفاريsays:

  سلام من خواب ديدم كه توله گربه هاي زيادي در اشپزخانه مون بود و مادرش براشون نون خشك ميريخت...همچنين خواب ديدم كه يك زن سياه و زشت براي بچه هاخواهرم كه تازه ب دنيا اومده دعا ميخوند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به افرادی مورد اعتمادتان که به ضرر شما کار میکنند خیر خواهید رساند

 15. اسجداسجدsays:

  در خواب دیدیم که به یک گربه گوشت های با تیکه نسبتا بزرگی می دهم. و گربه گوشت ها را می بلعد و منتظر تیکه بعدی است؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه همدلی با دیگران است

 16. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم با عده ای بالای پشت بوم یک خونه ای هستم و یک بچه گربه زیبا دیدم و از پشت خواستم بگیرمش ولی هی از دستم در میرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر فساد و نیرنگ است

 17. پیمانپیمانsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم ماهی متوسط مرده بود و تیکش تیکش کردم انداختم جلو بچه گربه ها که تعدادشون ۵ ۴ تا بودش مشغول خوردن بودن منم تماشاشون میکردم. بعدش دختر عموم با همسرش دیدم که رفتن و ی پسر داشتن اون موند پیش من و مادرم. من باهاش حرف میزدم توجه میکردم پسره خیلی پرمو بودش صورت، شاید هم کل بدنش دقیق نمیدونم ولی پرمو بودش.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر برکت و افزایش روزی در زندگیتان تعبیر میشود

 18. farnaz radfarnaz radsays:

  خواب دیدم برف خیلی زیبایی از آسمون میبارید و من داشتم زیر برف به یه بچه گربه گوشت مرغ میدادم بخوره... تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بیان کننده برخی کمبود محبت ها و کم لطفی های باشد که در حق بیننده رویا میشود

 19. حبیبحبیبsays:

  با سلام در خواب دیدم روی پشت بام دو بچه گربه یکی با بازیگوشی دنبالم می آید و من به او 3 تیکه قند میدم یک بچه گربه بزرگتر مرا نگاه میکند فقط و سپس بچه گربه اولی جهت غذا باز به دنبال من می آید و من فرار میکنم و در نهاینگت از ردب پشت بام فرار میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است برخی از اطرافیان شما مخصوصا دوستان در موردتان در مورد بعضی از مسائل گمان بد ببرند و شروع به غیبت کردن کنند

 20. مریم صفریمریم صفریsays:

  خواب دیدم به بچه گربه از سینه خودم شیر میدم ولی خودم بچه نداشتم سینم شیر داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از انجام کارهای اشتباه و ناپسند دوری کنید

 21. صبا احمد زادهصبا احمد زادهsays:

  با سلام.من خواب دیدم یه گربه ی سیاه کوچیک دائم دور و برم تاب میخوره و من بهش غذا میدم ولی یه سگ یا گربه ی زرد رنگ بود که اجازه نمیده سیاهه غذاشو بخوره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه همدلی و محبت در حق دیگران است

 22. NilNilsays:

  سلام من خواب دیدم بچه گربه سفیدی از سینه خانوم کناریم ک نمیشناختمش در حال شیر خوردنه تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر محبت شما نسبت به اشنایانتان است

 23. غلامحسین اقاغلامحسین اقاsays:

  دیشب خواب دیدم به گربه گوشت میدم تغبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده رفع خصومت در زندگیتان است

 24. G.AG.Asays:

  سلام من یک گربه ای داشتم که ۱ ماه پیش مرد و من خیلی ناراحت شدم و برایش گریه هم کردم(هنوز هم گریه میکنم). خوابی که دیدم این بود: گربه ام در آشپز خانه منتظر من است من هم وارد آشپزخانه شده و گوشتی از یخچال در می آورم و بدون اینکه حواسم باشد گربه ام شروع میکند به لیسیدن گوشتی که در دستم است من این را میفهمم و گوشت را از او دور میکنم وقتی این کار را کردم گربه ام اول روی ۲ تا پاهایش ایستاد و بعد آمد به سمت من و خودش را لوس کرد و چشمانش سیاه و براق شد...تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا نماد شخصیتی واقعی در دنیای بیداری است که احتمالا فردی مخرب و آسیب رسان است. بهتر است خیلی سریع اعتماد نکنید.

 25. فافافافاsays:

  سلام،من خواب دیدم دارم به یه گربه ازسینه م شیر میدم، تعبیرش لطف میکنید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. افرادی در زندگی شما هستند که نیاز به کمک دارند اما قادر به بیان آن نیستند.

 26. مسعودمسعودsays:

  سلام من خواب دیدم دارم به گربه ای غذا سوسیس میدهم بعد از کمی خوردن در خیابان ، یک زن که فکر میکنم صاحبش بود گفت نده ، به گربه ی دیگه رفتم غذا بدم که صاحب اون گربه هم گفت نده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر محبت و مهربانی شما نسبت به نزدیکانتان است

 27. فردین صیدیفردین صیدیsays:

  خواب دیدم در خانه یکی بودم که نمیشناختمش یک گربه اومد چشاش پر اشک بود و گرسنه بود صاحب خانه بهش طعام نمیداد من بهش گفتم از یخچال بهش مرغ بده بخدا من پولشو بهت میدم تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر افرادی مورد اعتماد در زندگیتان است که مورد لطف شما قرار میگیرند

 28. NazninNazninsays:

  سلام.خواب دیده شده.بچه گربه ای تبدیل به دختر بچه ای فوق العاده زیبا شده و خواب بببننده به اون دختر بچه اب و غذا میداد.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده محبت شما نسبت به اقوام است

 29. حسین اسدیحسین اسدیsays:

  سلام من خواب دیدم به دوتا بچه گربه جلو در خونمون تیکه های نمک میدم و اونا هم خیلی خوب میخورن ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به حیله ی دیگران اعتماد می کنین

 30. حسین فلاححسین فلاحsays:

  سلام من خواب دیدم به دوگربه ی گرسنه غذا میدادم بعد این وسط دوتا سگ هم پیداشون شد سگها از ترس گربه ها جرأت نمیکردن غذا از من بگیرن من خودم با دلسوزی بهشون غذا میدادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مشاجراتی را شاهد باشید

 31. رضا زراعترضا زراعتsays:

  سلام خواب دیدم دوتا بچه گربه میخواستن پاهامو لمس کنن و من رفتم یه بلندی که نتونن اینکارو بکنن بعد رفتن سمت دختر یک سالم و دخترم بهشون غذا میداد یکی گربه ها برگشت و منو نگاه کرد ک چشمان عسلی بسیار زیبایی داشت و توی خواب صدای همسرمو میشنیدم که از زیبایی چشمای خودش تعریف میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواندبیانگر محبت شما نسبت به اطرافیان و اقوامتان باشد

 32. royyyroyyysays:

  سلام، من خواب دیدم عاشق یه مردی شدم قرار بودباهم ازدواج کنیم البته من متاهلم دیدم یه بچه گربه توسی رنگ نسبت بهم حسادت داشت و بهم وابسته شده بودهمش منو دنبال میکرد ک بهم نزدیک بشه خودشو لوس میکردمیخاست منو لیس بزنه و ابراز محبت کنه ک پیش خودم نگهش دارم،ازش خیلی ترس داشتم،هی از خودم دورش میکردم ولی اون همش بیشتر بهم نزدیک میشد و بهشم مرغ پخته تیکه تیکه دادم ک بخوره بچه گربه ای نری بودتعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی به شما حسادت میکنه

 33. نسترننسترنsays:

  سلام روزتون بخیر .خواب دیدم جایی هستم که دارن یه بچه گربه رو اذیت میکنن منم اولش همراهشون شدم فرار کرد و میخواست از زیر در رد بشه گیر کرده بود و بچا اذیتش میکردن ولی من دلم براش سوخت و نزاشتم بچه گربه پرید رو دستم گربه ای سفید نارنجی بود بردمش تو کوچه و بهش غذا دادم بعد این گربه بدل شد به خرگوش کوچولو که بهش سیب و نون میدادم خیلی دوست داشتنی بود نازش میکردم ولی بعد حواسم پرت شد رو اون بچه خرگوش رفت میخوام ببینم تعبیرش چیه ؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر محبت شما نسبت به اطرافیان و علل الخصوص اشنایان است

 34. نیمانیماsays:

  دیشب خواب دیدم تعدادی گربه درکناری ایستادن در بین اونها بچه گربه خسته ایی بود که خیلی به شدت گرسنه بود. همسرم بهم گفت حالا هر چی شده بهش بده ولی من گفتنم نه این بچه خیلی گرسنه است یه ظرف تن ماهی بزرگی باز کردم و گذاشتم جلوش. آنچنان با اشتیاق میخورد که انگار از بدو تولد چیزی نخورده بود. ناگهان ساعت ۴ صبح از خواب پریدم و این خواب کل روز منو مشغول خودش کرده. خیلی واقعی بود. من خواب زیاد نمی بینم ولی اگر ببینم مطمئنا چی چیزی رخ میده. منو راهنمایی کنید لطفا.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شخصی هست که حرفاش باعث نگرانی و ناراحتی شما میشه

 35. حسین اسدیحسین اسدیsays:

  سلام من خواب دیدم با یه گربه درگیر میشم و بهم حمله میکنه و دستمو گاز میگیره من هر چقدر میزنمش ول نمیکنه تا اینکه دستمو میندازم تو دهنش و دهنش جر میخوره انقدر ادامه میدم که انگار کل دهنشو داغون میکنم و از جا میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به فتنه و بلایی اشاره داره ختم انعام بخونین

 36. سهیل مهذبیهسهیل مهذبیهsays:

  سلام وقت بخیر.خواب دیدم توی مغازم هستم(مغازه شال و روسری دارم) ولی توی خواب فکر کنم تیشرت بود توی قفسه ها مشتریم بود توی مغازه داشتم با مشتریان حرف میزدم ی گربه اومد مثکه میشناختمش‌.سرش کج و موج بود و بزرگتر از حالت عادی،گربه بهم گفت با ی حالت خواهش دار،ک غذا بده بهم.مثله اینکه قبلا هم بهش داده بودم،منم براش ی مشت برنجه پخته توی مشتم سفتش کردن انداختم جلوش،خورد رفت. ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 37. حسامحسامsays:

  ببخشید چرا پیام های من رو تایید نمیکنین دو بار پیام گذاشتم میبینم نیست در حالیکه نفر بالاییم همین امروز پیام گذاشته پیامشم منتشر شده

 38. nesanesasays:

  سلام،من دیدم دارم برمیگردم خونه. ی بچه گربه ی کوچیک و خیلی خوشگل توسی توحیاط بود ازخونه براش سوسیس و گوجه برداشتم و یه چیزدیگه ک یادم نمیاد رفتم بهش بدم ازم فرار میکرد و انگار مضطرب بود جیغای یواش میکشید تا بالاخره راضی شد داشتم بهش غذا میدادم انگار خیلی ناراحت ام بود دوتا گربه ی بزرگ دیگه با رنگ تیره هم بودن که میخاستن ازون غذا بخورن ولی من نمیزاشتم و دورشون میکردم اونام خیلی خشن نگام میکردن تعبیرش چی میتونه باشه؟و آیا زمان خواب هم تاثیر گذاره؟چون من بعد از اذان صبح خوابیدم

 39. سید ساداتسید ساداتsays:

  خواب دیدم اممم ۴ تا گربه که دو تا بزرگ تر سفید و دو تا کچولو سیاه بودن داشتن به پا های من چسپیدن با دندان های شان گاز گرفتن ولی بعدن برای شان نان با شیر دادم روی صفره

 40. پرپرsays:

  سلام من خواب دیدم تو خونه ی مادر بزرگم هستم مامانم تو اتاق پایین خوابیده بود و همش داد میزد که آروم باشم سرو صدا نکنم بعد منم رفتم پایین دیدم چند تا گربه نشسته یا خوابیده تو حیاط احساس کردم گشنشونه منم رفتم بالا براشون نون آوردم دونه به دونه بهشون نون دادم اونا هم خوردن ولی هرچی میدادم بیشتر میخواستن سیر نمیشدن بعد اون گوشه یکیشم دیدم که از توی پنجره بهم ریز نگاه کرد رفت نون هم نخورد

 41. StarStarsays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون. خواب دیدم داشتم از در خونمون رد میشدم که توی ماشین کسی که نمیشناختم گربه دیدم و یک تکه گوشت بهشون دادم ولی وقتی دیدم نمیخورن پشیمون شدم و به صاحبشون گفتم اگر نمیخورن گوشت رو بده میخوام بدم به یه سگ زخمی که توی بالکن خونمون هست و او هم یه تکه گوشت بزرگ تر و بهتر بهم داد و وقتی داشتم میرفتم سمت خونه، صاحب گربه ها صدام کرد و من با تعجب برگشتم و گفتم اسم منو از کجا میدونست.

 42. SepidSepidsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم یه گربه سیاه و سفید با چشمای رنگی با سه تا بچش جلوی در بودن بهشون غذا دادم خوردن فرداش دوباره اومده بودن رفتم یکم نگاهشون کردم خواستم برگردم خونه واسشون غذا بیارم مادرش نمیذاشت جلومو گرفته بود انگار فکر میکرد میرم دیگه نمیام یه خواهشی تو چشماش بود منم دیگه نرفتم گفتم بقیه برام بیارن و بعدش دادم بهشون.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 43. مریممریمsays:

  سلام من در خواب بعدظهر دیدم یک گربه کور حنایی وسیاه اومده بود پشت در ساختمان با یک گربه دیگه من دلم به حال گربه کور سوخت و بهش غذا دادم تعبیرش چیه اصلا خواب اون موقعه از ظهر تعبیر داره؟

 44. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که اولش توی شهرستانم با دختر عموهام داریم خوش میگزرونیم بعدش یهو میام خونمون تو تهران میام میبینم توی بالکنمون کلی یاکریم و گربه هستن که با هم دوستن هر کدوم یه طرف نشستن من به گربه ها سوسیس و کالباس میدم نمیخورن به زور بهشون میگم باید بخورین که چن تاشون میخورن سوسیس و کالباس نمیخورن و اصلن گربه ها و یاکریم ها با این که دره بالکنمون بازه نمیان تو خونه بعدش یهو میرم پیشه یکی از دوستام که الان نزدیکه ۸ ماهه باهاش حرف نمیزنم و باهام دوستیشو تموم کرد بغلم میکنه اما کم بعد یهو دوست دخترش میاد که با اونم کات کرده اونو اومقدر بغل میکنه که من بغض گلومو میگیره و دارم خفه میشم که من که اسنهمه مدت باهاش دوس بودم اصلن بهم اهمیت نمیده بعدش یهو از خواب پا میشم البته جایی که دوستمو میبینم توی کوچه ی دوست صمیمیم که الان باهاش خوبم هست ممنون بابته پاسخگوییتون

 45. محمدجواد سالاریمحمدجواد سالاریsays:

  سلام خواب دیدم ک تیکه نانی به گربه مادر دادم و تا پرت کردم دو تا از بچه هاش هم اومدن دوتا تیکه دیگه هم دادم بهشون رنگ گربه ها هم زرد و سفید بود بعد بلند شدم و رفتم سمت گربه ها و یهو پرواز کردم گربه ها بهم خیره بودن ی محو شودم

 46. زینب رحمانیزینب رحمانیsays:

  خواب دیدم چوچه ی گربه خیلی ناز است و برایش شیر میدهم میخورد و چند روز بعد کلان می شود بعد یک چوچه گربه ی کار دیگری در جای آن میبینم به آن نیز شیر میدهم و بعد در جایش میمانم یک موش کوچک را میبیند میرود تا آن را گیر کند یعنی چه؟

 47. مرتض امیریمرتض امیریsays:

  سلام.خواب دیدم ۶ تا از نصف گربه و نصف دیگه اردک هستن و بازی میکنن و مادرشون که اومد گربه بود کاملا و همه شون رو شیر داد و من داشتم با خوشاحالی فیلم میگرفتم

 48. سولیسولیsays:

  سلام من خواب دیدم که بچه گربه ای با مادرش پشت بوم خونه بودن و من بهشون غذا دادم و اینکه من تقریبا تو هفته سه روز خواب گربه میبینم

 49. malimalisays:

  سلام.من خواب دیدم که تو راه مسافرت وسط خیابون ماشین رو نگه داشتیم و من و خانوادم به یک عالمه گربه غذا دادیم.میشه تعبیرشو بگید.ممنون.

 50. آرتیم نادراکآرتیم نادراکsays:

  خواب دیدم که یک گربه ماده ی بالغ اومد نزدیکم و از سینم شیر خواست من گفتم نه و از خودم روندمش فردی که کنارم بود گفت این تازه زایمان کرده و من بلافاصله اونو بغل کردم و از سینه ی خودم بهش شیر دادم گفتم توله داره باید بره به اونا شیر بده

 51. نازنین امینینازنین امینیsays:

  خواب دیدم برف باریده و شبه گربه ها دمه در هستن براشون نون خشک دادم و قبل این کار در خواب با پدر شوهرم وپدرم به شدت در خواب در گیر بحث کردن بودیم که من امدم دمه در گربه هارو دیدم و بهشون نون خشک دادم

 52. محمدعلی شادمهرمحمدعلی شادمهرsays:

  خواب دیدم درحال تکه تکه کردن مقداری گوشت گوسفندی هستم که به نظر می رسه قسمت قلب گوسفند گربه ی میاد کنارم من از ترس این که گربه بهم آسیبی نزنه تیکه از قلب گوسفند رو بهش می دم ولی گربه سیر نمی شه چند بار این کارو می کنم ولی گربه سیر نمی شه نمی دونم خودم اونو بستم کس دیگه ی گربه ازم کمک می خواد من هم اونو آزاد می کنم ولی موقع که آزاد می شه دیگه گرسنه نیست و ازم ناراحته و از اون مکان دور می شه

 53. ماندانامانداناsays:

  سلام من 15 سالمه ازدواج نکردم خواب دیدم که دوتا بچه دارم. ولی آدم نیستنو گربه بودن. (تو واقعیت این دوتا بچه گربه حیوون خونگیمن) بعد بهشون از سینه خودم شیر دادم.

 54. زهرازهراsays:

  سلام.خواب دیدم بچه گربه ای که تو حیاط خونمون داریم اومده تو اتاقم.ومن هم از ساندویجی که خودم دارم میخورم از نونش بخش میدم بخوره.بعد بقیه نونستندویج رو تیکه تیکه میکنم کف دستم میگیرم تا با چه گربه بخوره.میسه بگین تعبیر ش چی میشه؟

 55. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من ۲۳سالمه و مجرد هستم خواب دیدم ک تعداد زیادی جوجه اردک بودن چون در معرض خطر بودن من بردم خونه ریختمون توی ی تشت آب تا ازشون مراقبت کنم یدفه دیدم که داخل دیوار اتاقم ی سوراخ هست ک انگار اونجا گربه هستش منم ع ترس جوجه ها سوراخو بستم و سعی کردم گربه رو دور کنم ولی نرفت بهد فهمیدم سه تا توله گربس(سیاه و همسان) داخل سوراخ، دلم سوخت اینام آوردم بیرون گذاشتم توی ی سبدو بهشون شیر دادم این وسط دیدم مامانم جوجه اردکارو از پنجره انداخته بیرون منم با گریه رفتم جمشون کردم برشون گردوندم هی میترسیدم که مرده باشن ولی جوجه مرده ندیدم

 56. هیچکسهیچکسsays:

  چند بار دارم این خواب رو میبینم اما تو دیدن تصویر اون شخص مشکل داشتم خواب دیدم در خانه باغ پدربزرگم هستم ک یک مرد دارد به گربه غذا میدهد من هم نگاه میکردم تا انکه ان مرد به من نزدیک شد (در خواب های قبلی نزدیک نیامد) بعد دیدم عمو من استو یک تکه قارچ هم به من داد تا به ان گربه بدهم و تمام شد

 57. عاطفهعاطفهsays:

  خواب دیدم به یه بچه گربه لاغر وضعیف غذا میدم البته این غذا شیر بود انقد شیر زیاد بود که داشت خفه میشد ولی نجاتش دادم

 58. aasays:

  سلام خواب دیدم که توی خیابون خلوت که اخر شب بود و کسی نبود به یه گریه غذا میدادم و نوازش میکردم اون رو بعد یک گربه اومد و خواست به اون تجاوز کنه من مانع شدم توی همین حال یکی از دوستانم اومد و با من حرف زد و یک شخص مثل پسر بچه به جون گربه افتاد و وقتی گربه به سمت من اومد کاملا حالش بد بود و یکی از دست هاش رو از دست داده بود و خون ریزی شدید داشت و من نمیتونستم بهش دست بزنم

 59. اسما جاناسما جانsays:

  سلام. من خواب دادم دو تا گربه خوابیده بودن بعدش یک دانه بچه گربه دیگر هم اومد بعدش گربه بزرگه اشاره به پستان های خود کرد و بچه گربه هم رفت شیر خورد تعبیرش چیست

 60. اسما مهریاسما مهریsays:

  سلام من خواب دیدم که ب گربه و سگ غذا میدادم گربه رنگش خاکستری رنگ بود و سگرو چنگ میزد تعبیرش چیه؟

 61. زارعزارعsays:

  سلام من خواب دیدم به بچه گربه ای که تو تختم هست از پستان خودم شیرش میدم ورنگ گربه هم خاکستری بود من خانمی متاهل هستم

 62. زارعزارعsays:

  سلام من خواب دیدم به بچه گربه ای که تو تختم هست از پستان خودم شیرش میدم ورنگ گربه هم خاکستری بود من خانمی متاهل هستم

 63. فاطیمافاطیماsays:

  سلام من خواب دیدم که اجنه با من کار دارن و حتی خونه هایی داشتن که سعی میکردن منو ببرن اونجا ولی موفق نشدن و رفتن تو جلد گربه سیاه با چشم سبز و گربه سفید و به من نزدیک شدن و از شیر من تغذیه کردن و رفتن و یه موجودی رو از همون طریق تقویت کردن. این خواب چه تعبیری میتونه داشته باشه؟!

 64. غزلغزلsays:

  سلام ،من هفت ماهه باردارم و فرزندم دختر است در خواب دیدم بچه گربه های کوچولویی هستند که همشون دختر ،فقط یکیش پسر بود به بچه گربه ها از پستان خودم شیر میدادم و اونا هم میخوردن اما آخریش که پسر بود نمیخورد تعبیرش چیه

 65. سید هادی حسینیسید هادی حسینیsays:

  من در خواب دیدم گربه داره تو کاسه آبگوشت داداشم غذاش را میخوره هر چی میزدم نمی رفت بعد خودم با قاشق بهش غذا دادم معنی خواب من چی میشه

 66. رومینارومیناsays:

  سلام من تو خواب دیدم که به یک گربه سفید طوسی با چشمای براق پنیر میدم ولی اون پس میزنه ولی گربه خیلی ارومی بود و همش میخواست که نازش کنم تعبیرش چیه ممنون میشم بگین

 67. ابوالفضلابوالفضلsays:

  سلام یکی از اطرافیان خواب دیدن که من به گربه ای که سرش قطع شده و خونی بوده غذا دادم ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 68. نغمه نظرینغمه نظریsays:

  سلام خواب دیدم گربه ای زایمان می‌کند و بعد ۷ تا بچه زایمان کرد و من رفتم شیر تهیه کردم و به همه شیر دادم

 69. هستیهستیsays:

  خواب دیدم گربه کوچولو ای که رنگش طلایی بود سر و کله اش از بالکن خونه پیدا شد و منم بهش غذا دادم اونم سوسیس بود.

 70. پرستوپرستوsays:

  من خواب دیدم نظری اش رشته درست کردیم . من میرم یه نگاه بنازم به دیگ غذا میبینم یه عالمه گربه چنتا مرغ یه راسو اونجان از غذا ریختن رو زمینو دارن میخورن . منم همشونو بیرون کردمو چنتا از گربه هاروبه شدت زدم .یه نگاه به اش کردم چیزی دست نخورده بود

 71. محبوبه رشیدیمحبوبه رشیدیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم دارم یک بچه گربه رو نوازش میکنم تعدادشون چهارتا بود رنگش سبز بود توی ایون خونمون توی شب نشسته بودم اومد سمتم بعد به مادرم گفتم بقیشون دارن میرنیادم نمیاذ ولی فک کنم بهش غذا هم دادم

 72. سبحانیسبحانیsays:

  خواب دیدم بچه گربه سفید و تمیزی هست برش داشتم هرجوری بود گرفتمش بهش از شیری ک دست همسرم بود دادم ولی گلوش موند بالا اورد ولی باز ک بهترشد برش داشتم و انگار هیی میخاست با انگشتام بازی کنه میبرد درون دهانش ممنون میشم تعبیر کنید

 73. ملیملیsays:

  من در خواب دیدم به خونه مادربزرگم یه گربه ای اومده و داریم بهش غذا میدیم تعبیرش چیه؟؟؟

 74. سارا خانیسارا خانیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم منو خواهرم تو خونه بابام نشسته بودیم بعد یه گربه اومد تو اتاق گرسنه بود خواهرم بهش تیکه نون داد ازش نبرد من بهش ماهی بزرگ دادم که از ناهار مونده بود گرفتش رفتم دنبالش اول غریبی کرد با ناخنش چنگ انداخت بعد مهربون شد ماهی رو برد با بچه هاش بخوره تو حیاط منم رفتم دنبالشون نگاشون میکردم بچه‌اش هم خواستن چنگ بندازن بعد بهشون فهموند من دوسشون دارم اونام مهربون شدن تعبیرش چی میشه؟؟؟

 75. razavirazavisays:

  سلام .من خواب دیدم با مرده ای اشنا دارم غذا می خورم فکر می کنم دل بود .نمیدونم دل چی بود .بعد یک گربه امد از پشقاب غذا خورد گربه دوم امد.به اون مرده گفتم اگه این گربه ها غذا می خورن از این ظرف ظرف من را عوض کن.تا اینجا دیدم.تعبیرش چی میشه

 76. ElyElysays:

  سلام.میشه خوابمو تعبیر کنین..دیشب خواب دیدم یه بچه گربه که هر روز میاد توحیاطمون توی یه جای تقریبا خشک و بدون غذا هست چن تا بیسکوویت دستم داشتم میخواستم خودم بخورم ولی انداختم برای گربه.

 77. مهسامهساsays:

  سلام من خواب عجیب و طولانی ای دیدم. یه تیکش چند تا بچه گربه بود سه یا چهار تا. سیاه نبودن. توجهم به اونا رفت و بهشون غذا دادم. تعبیرش چی میشه؟ همشون خوشگل بودن اما تاریک بود اون مکان و من ازشون نمی ترسیدم یا این که در بیداری از گربه میترسم

 78. فاطمهفاطمهsays:

  سلام لطفا جواب بدید من خواب دیدم توی ی مکان عمومی ک آشنا های زیادی بودن ی بچه گربه مظلوم اومد پیشم میخواستم بهش غذا بدم ولی بابام غر میزد ک کار اشتباهی میکنی من بهش غذا دادم ولی نمی تونست غذا رو پیدا کنه فقط بو می‌کشید

 79. AslAslsays:

  من خواب دیدم تو خونم یه گربه تو کوچه هست ارفتم براش گوشت اوردم دادم خورد

 80. محمدمحمدsays:

  سلام میشه این خواب منو تعبیر کنید.؛ من خواب یه گربه و بچه گربه دیدم که بهش غذا دادم، بعد وارد یه خونه شدم کف خونه پر مورچه بود من براشون غذا میریختم و اونا ریز ریز برمیداشتن

 81. نیما نورینیما نوریsays:

  سلام من خواب دیدم یه بچه گربه سیاه و یک سفید تو حیاط خونه قدیمیه مادر بزرگم هستن ، ومن گوشت براشون انداختم نخوردن و به من زل زده بودن تعبیرش چیه ؟ با تشکر

 82. حمید رضا حدادپورحمید رضا حدادپورsays:

  سلام خواب دیدم که خانمم یه گربه سیاه روی زانوی خودش نشانده بود و از یه ظرف حدود ۳ کیلویی پر از آش بهش آش میداد با تشکر تعبیر رو بفرمایید

 83. نسیم گلینسیم گلیsays:

  با سلام من خواب دیدم یه مهمونی بودیم یه بچه گربه بی حال و زخمی اومد پیشم بقیه یجوری بدی باهاش رفتار می کردن من بهش غذا دادم بد از چند دقیقه متوجه شدم یه گوشه خوابیده بهش گفتم اخی خوابیدی؟ گفت اره خیلی برام جالب بود که باهام حرف میزد ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 84. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم گربه دازشده یه نفر شیر اون داره میخوره وبچه گربه داره میاد اینم خواست شیر که دهنش بود مخواست بده به بچه گربه ممنون میشم برام تعبیر را ارسال کنید

 85. مطهرهمطهرهsays:

  خواب دیدم بچه گربه ای رو داخل حیاط خونه مادر بزرگم که ناز کردمش و بهش غذا دادم