متن انگلیسی درباره کمک به دیگران + ترجمه

در این مطلب از توپ تاپ متن و مقاله ای مفید و خلاصه درباره ی کمک به دیگران به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است ، بدون شک کمک به دیگران احساسات خوب و خوشایندی را رد و بدل میکند و این عمل همیشه پسندیده و نیک بوده است ، اگر علاقمند هستید تا در مورد موضوع کمک به دیگران عباراتی انگلیسی را نیز شاهد باشید در ادامه همراه باشید.


? Helping others, in addition to have variety of advantages in this field, is required to have a powerful and rational motive. Do you have any motive to help other

If you don’t have any appropriate and reasonable motive to start helping needy human beings. No concerning to motive as a motive forces is absolutely like an automobile without fuel

Have you asked from yourself yet whether you need to help others people? What is your main reason for helping needy persons? Why should you need to help others? There are many questions about this subject. But the most important question which you should ask from yourself Is this one that why should I help people who I don’t know and what is the point my help to these persons?! Have you think about this subject from yourself yet? If not, ok relax and go on !

This question is much more important than what you think. Because there is a group so called “society” where we the people are living within beside each other and together

If we intend this concern from point of view of the psychological behaviors, will reach an interesting and complicated subject as well

Some of the cynical believe that we help needful and poor people because we see our own lives, our future, our circumstances, our positions and our anything involved us in their faces and lives. However, this theory is more philosophical from the view of the group who believe a human being is a selfish organism. The paradigm of this group is so selfishly. These persons are the same who say or justify this paradigm saying a human being only care about three people: I, me and myself

: Men and women help other ones because of various reasons or even excuses. Our purpose is to determine these reasons and excuses

Compassion with needful person: having such a compassion can be possible due to experiences in the past. To experience similar situations concerning to the past depends on needy person and this dependence may be based on relationship of families, friendships, corporations or the others relationships such these. In this case the person who helps needful person try always to imagine their situation of that needful one in their own minds or this state that these people imagine this situation may occurs to themselves. At this point helping begins. This is one of the reasons or excuses that people help the others based on it

Appeasing to internal awkward mood : sometimes the person who need to be helped is sad and only thing can see in his or her appearance is sorrow. Yes ! It must be said that a necessity is not a just economic and sometimes some people need compassion because of sad and sorrow that they are suffering it. In this state even money is useless and more than anything a human need to be listened and paid attention. In some cases endurance of gloom and sad becomes so much difficult and it is required to be shared this sorrow to others.

To decrease sad and anguish feeling : watching the others deplorable circumstances is sometimes so awkward. It is getting worse when you can not do anything. The problem is when the circumstances of some of these group of people even results creation bad feeling on ours. These cases involved physical disable persons, dense and elders and the other persons who have problems like these items

To decrease qualm : some of people need to be supported religiously. These persons have done something is wrong from point of view from religious principles. This event gets these persons have qualm. When this case takes place only holy persons such as priests can help them. Therefore the reason or the excuse for helping these people is dissolving qualm

To be pleased of helping: it seems some of people who watch problems or difficulties of some persons have make them sad. Thus they try to help them to be satisfied. In fact helping these persons results in creation pleasure sense and positive feeling. The paradigm of these people is to be useful. They help others who need to be supported because enjoy to be advantageous and effectual

  As mentioned above the people help others because of many reasons and excuses. But what is important is the positive paradigm to life and accept humanity as a most important reason to help others. Lets help each other because of one reason: Humanity

  ترجمه ی فارسی همین مقاله :

  کمک کردن به دیگران علاوه بر منفعت ها و مزیت هایی که دارد، در این رابطه لازم است کسی که قصد کمک کردن به دیگران را دارد دارای یک انگیزۀ قوی و منطقی باشد. آیا شما برای کمک به دیگران انگیزۀ خاصی برای خود دارید؟ اگر هیچ انگیزۀ مناسب و منطقی برای کمک به دیگران ندارید، همین حالا شروع کنید و کمک به انسان ها را شروع کنید.

  شما تا به حال از خودتان پرسیده ایدکه شما هم به این قضیه نیاز دارید که افراد دیگر کمک کنید و باید این کار را انجام دهید؟ چرا شما باید به دیگران کمک کنید؟ علت آن چیست؟ سوالات بسیار زیاد دیگر در این رابطه و این که به دیگران کمک کنیم یا نه وجود دارد. اما مهم ترین سوالی که بهتر است و باید از خودتان بپرسید این است که من چرا و به چه دلیلی باید به مردمی که آن ها را اصلاً نمی شناسم کمک کنم؟  و کمک من به این اشخاص با چه هدفی باید صورت بگیرد و اصلاً دلیلش چیست و چه اهمیتی دارد؟ تا به حال در مورد چنین موضوعی با خودتان به اندازۀ کافی فکر کرده اید؟ اگر نه، یعنی اگر به دلیل کمک به دیگران فکر نکرده اید، راحت باشید و شروع کنید. از خودتان بپرسید.

  این سوال خیلی بیشتر از آن چه که فکرش را بکنید اهمیت دارد. به خاطر این که گروهی وجود دارد که به اصطلاح جامعه نامیده می شود و جامعه جایی می باشد که ما مردم درون آن در حال زندگی هستیم، با هم دیگر و کنار هم بوده و زندگی می کنیم.

  اگر ما قصد داشته باشیم از نقطه نظر رفتارهای روانشناسانه و کنش های روان شناختی به این موضوع نگاه کنیم به یک موضوع جالب و همچنین پیچیده ای خواهیم رسید.

  برخی از افراد بدبین و منفی گرا اعتقادشان بر این است که ما به مردم نیازمند و فقر کمک می کنیم به این خاطر که زندگی ها، آینده ها، شرایط خاص و محیطی زندگی ها، موقعیت ها و هر چیز دیگری که مربوط به خودمان است را در چهره و زندگی آن ها، یعنی اشخاصی که به کمک نیاز دارند و نیازمند محسوب می شوند، می بینیم. هرچند، این نظریه از نگاه گروهی که اعتقاد دارند که انسان  یک ارگانیزم خودخواهانه می باشد، بیشتر فلسفی می باشد. نگرش و نوع نگاه به زندگی این گروه بسیار خودخواهانه است. این اشخاص همان کسانی هستند که می گویند و یا این که این نگرشی را توجیه می کنند که این نگرش نگاهش به انسان این گونه است که، انسان فقط به سه نفر اهمیت می دهد: من، خودم و خویشتنم.

  خانم ها و آقایانی که به دیگران کمک می کنند دارای دلایل یا حتی بهانه های مختلفی هستند. هدف ما این است که این دلایل و بهانه ها را، حتی الامکان مواردی که مهم تر از موارد دیگر هستند، را مشخص کرده و به شما توضیح دهیم:

  همدردی با شخص نیازمند: دارا بودن یک چنین همدردی زیبایی به واسطۀ تجربه های مربوط به آن در گذشته است. تجربه کردن موقعیت های مشابهی که به گذشته مربوط می باشد، به اشخاصی که نیازمند به حساب می آیند بستگی دارد و این وابستگی ممک است بر پایه و اساس روابط خانوادگی و قوم و خویشی، رابطه های دوستانه، روابط کاری با همکاران خود و رابطه هایی از این دسته می باشد در این مورد، شخصی که به به شخص نیازمند کمک می کند، تلاش می کند تا همیشه موقعیت اشخاص نیازمند را در ذهن خود تجسم کنند و یا اینکه ممکن است آن موقعیتی را که از وضعیت اشخاص نیازمند در ذهن خود تصور می کنند را برای خودشان هم نیز متصور شوند و این وضعیت برای خودشان نیز رخ داده تصور کنند. درست در این نقطه است که کمک رسانی و انجام کمک آغاز می شود. این موردی که ذکر کردیم یکی از دلایل و یا بهانه هایی است که آن ها بر پایه و اساس آن به دیگران کمک می کنند.

  تسکین بخشی حال و حالت ناخوشایند درونی اشخاص نیازمند: گاهی اوقات شخصی که به کمک نیاز دارد و باید به وی کمک شود، غمگین و ناراحت است و تنها چیزی که می توان در چهره و ظاهر وی مشاهده کرد، غم و اندوه فراوان است.بله ! باید گفت نیاز فقط در نیاز مالی، اقتصادی و پول خلاصه نمی شود و گاهی اوقات برخی از مردم به همدردی و درد دل کردن با کسی نیاز دارند. به خاطر این که این نوع اشخاص نیازمند از غم و اندوه فراوان و عمیقی در حال زجر کشیدن هستند. در این حالت ها، حتی پول هم بلااستفاده و بی مصرف است و بیشتر از هر چیز دیگری شخص نیازمند با آن نیاز دارد این است که حرف ها و گفته ها و ناگفته های دردناک وی توسط شخص دیگری شنیده شود و به وی توجه شود و نادیده گرفته نشود. در برخی موارد تحمل و به دوش کشیدن بار غم و اندوه و غصه بسیار سخت می شود و در این حالت لازم است که غم و اندوه این شخص نیازمند به همدردی و شنیده شدن و این که خودت را در غم و اندوه وی شریک کنید تا بار اندوهی که به تنهایی به دوش می کشد را بتوانید به اندازۀ سهم خودتان سبک کنید.

  کاهش غم و احساس اضطراب و افسردگی:  تماشای شرایط تأسف بار دیگران گاهی اوقات بسیار ناخوشایند می شود. حتی زمانی که هیچ کاری از دست تان بر نیاید این حس ناخوشایند بدتر می شود. مسئله این جاست، زمانی که شرایط پیرامون برخی از این دسته از مردم حتی موجب ایجاد احساس بدی بر روی خودمان می شود. این موارد شامل اشخاص معلول فیزیکی، افراد کند ذهن  و کهن سالان و دیگر اشخاصی که مشکلاتی مشابه این موارد دارند، می شود.

  کاهش احساس گناه: برخی افراد به لحاظ دینی و توسط اشخاص دینی نیازمند می باشند. این اشخاص کاری را انجام داده اند که از نقطه نظر اصول و احکام دینی اشتباه به حساب می آید. این اتفاق باعث می شود که شخص دچار احساس گناه یا گناهداری شوند. وقتی این چنین احساسی رخ می دهد، فقط اشخاصی که از نگاه دین و مذهب، روحانی و صاحب نظر محسوب می شوند؛ از قبیل کشیش ها که می توانند به این اشخاص، که بار احساس گناه را به دوش می کشند، کمک کرده و از آن ها حمایت می کنند. بنابراین علت و یا بهانۀ  مورد نظر برای کمک کردن به این افراد این است که احساس گناه آن ها را از ذهن شان خارج ساخته و آن را رفع کنند.

   احساس خوشایند و لذت کمک کردن: به نظر می رسد بعضی از انسان ها که شاهد مشکلات یا سختی های برخی اشخاص می باشند، آن ها را درگیر غم و اندوه می کند. بنابراین، سعی می کنند به آن ها کمک کنند چون احساس خوشایندی را دریافت می کنند. در واقع کمک به این اشخاص به ایجاد حس خوشایند و لذت بخش و مثبت در آن ها، منجر می شود. نگرش این اشخاص به دنیا این است که برای دیگران مفید باشند. این دسته از افراد به دیگرانی که نیاز به حمایت دارند، کمک می کنند. به این دلیل که آن ها از این که مفید و موثر باشند، لذت می برند.

   همان طور که بالا ذکر شد، مردم به دیگران با دلایل و بهانه های بسیار زیادی کمک می کنند. ولی آن چه که بیشترین اهمیت را دارد نگرش مثبت به زندگی و پذیرش انسانیت به عنوان مهم ترین علت جهت کمک به دیگران، می باشد. بیایید به یکدیگر کمک کنیم فقط به خاطر یک دلیل: انسانیت.

   خلاصه ی مطلب :

       Helping Others have variety of advantages. However it is only parameter determines why, when, where we should help others is motive. People help persons who need to be helped with different motives. Most important motive is humanity obviously

   کمک کردن به دیگران مزایای فراوانی دارد. اما تنها پارامتری که مشخص می کند که ما چرا، کی و کجا باید به دیگران کمک کنیم، انگیزه کمک است.مردم به اشخاصی که نیاز به کمک دارند با انگیزه های متفاوتی کمک می کنند. مهم ترین انگیزه بدون شک انسانیت است.

   دانلود این مطلب در فایل word

   مطالب مرتبط...

   هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...