متن انگلیسی درباره شخصیت افراد + ترجمه

افراد می توانند شخصیت شما را با بو کردن تشخیص دهند.آنها می توانند با بو کردن تیشرت شما متوجه شخصیت شما بشوند.در یک مطالعه مشخص شد مردم زمانی که لباس های افراد را بو می کردند و به طور همزمان در حال تماشای یک ویدیو از آنان بودند توانستند شخصیت فرد را حدس بزنند ،در این مطلب قصد داریم در خصوص تیپ های شخصیت صحبت کرده و خصوصیات هر یک را برای شما توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

People can smell your personality

People can guess your personality by simply smelling your t-shirt.

The study showed that people were as accurate at guessing personality when smelling their clothes as when watching a video of them.

Not all personality traits were easy to spot, though.

The researchers found that people were good at identifying these three personality traits:

Neuroticism, extraversion and dominance.

افراد می توانند شخصیت شما را با بو کردن تشخیص دهند.آنها می توانند با بو کردن تیشرت شما متوجه شخصیت شما بشوند.در یک مطالعه مشخص شد مردم زمانی که لباس های افراد را بو می کردند و به طور همزمان در حال تماشای یک ویدیو از آنان بودند توانستند شخصیت فرد را حدس بزنند.هرچند می توان گفت ویژگی های شخصیتی به طور کامل مشخص نبود اما یک حدس نسبی را انجام دادند


Optimists report a higher quality of life

Optimists report higher levels of mental and physical functioning than pessimists, research reveals.

افراد خوشبین سطح زندگی بالاتری نسبت به سایرین دارند.در واقع می توان گفت افرادی که دارای شخصیتی خوشبین هستند و با دید مثبت به مسائل نگاه می کنند سطح روحی و فیزیکی بالاتری نسبت به افراد بدبین تجربه می کنند


help-seeker

People belonging to this group are very kind and love to help others. They often do not wait for the requests of others and they do not hesitate as soon as they feel they need their presence. People are sympathetic, honest and kind, they are very friendly, generous and self-sacrificing, they believe they should always be ahead of others.

شخصیت مددکار

افرادی که شخصیت مددجویان دارند به شدت مهربان بوده و علاقه زیادی دارند که به دیگران کمک کنند. بیشتر مواقع جهت کمک منتظر درخواست دیگران نبوده و به محض اینکه احساس کنند حضورشان در جایی لازم است بدون معطلی به آنجا می روند. افرادی همدل، صادق و مهربان هستند، رفتاری بسیار دوستانه دارند ، سخاوتمند و فداکارند، آنان اعتقاد دارند که همیشه باید دیگران را بر خود مقدم بدارند.


Successful character

These people often work hard to grow and seek the name. People are busy and competitive and take whatever action they need to make progress. Energetic, active, resourceful, goal oriented and self-confident. These people would like to be useful and not be idle for a moment. It is important for them to be successful. Evaluate and measure the success of others.

شخصیت افراد موفق

این افراد غالبا برای پیشرفت سخت کار کرده و به دنبال کسب شهرت هستند. غالبا این تیپ شخصیت پرکار و اهل رقابت بوده و برای پیشرفت کردن، دست از هیچ تلاشی بر نمی دارند.افرادی پرانرژی، کوشا، کاردان، هدف گرا بوده که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند. این افراد مایلند جزو افراد مفید جامعه باشند  و یک لحظه هم بیکار نباشند. برای آنها مهم است که موفق باشند. موفقیت های دیگران را با خود می سنجند و ارزش گذاری می کنند.


Romantic personality

Romantics are very emotional and timid. They are usually sad and have varying mental states, and each day they may have a different mood from the day before. The feeling of depression in this group is common and may lead to bedtime and persistently contemplating irreparable mistakes of the past and rarely living in the present. Their mental employment is lost. What is available is worthless, and it's hard to get what it's getting. It calls for attention and the lack of attention makes them sad.

رمانتیک

افرادی که شخصیت رمانتیک دارند بسیار احساساتی بوده و غالبا زود رنج می باشند. معمولا غمگین بوده و حالات روحی متغیری دارند و ممکن است روحیه امروز آنها با فردا متفاوت باشد. داشتن حس افسردگی در این گروه موضوعی رایج است و حتی این امکان وجود دارد که روزها در رختخواب به سر ببرند و مدام به اشتباهات غیرقابل جبران گذشته فکر کنند و به کمتر در زمان حال زندگی می کنند. اشتغال ذهنی آنها با امور از دست رفته است. آنچه در دسترس است، بی ارزش است و آنچه به دست آوردنش سخت است را می خواهند. خواستار توجهند و عدم توجه آنها را غمگین می کند.


Curious and thoughtful these people are very introverted (they do not enjoy being together and escape from the society) cannot express their feelings. These people are usually curious and researcher, because they are more interested in understanding the nature of things and phenomena (in the galaxies, the microscopic world, animals, plants, and even the inner world of their own personality) are. They want to know how the world works and are always on searching, questioning and thinking about different things.

شخصیت کنجکاو و فکور

این افراد را می توان در رمزه افراد درونگرا جای داد (از بودن در جمع لذت چندانی ن نبرده و از اجتماع گریزان هستند)نمی توانند احساسات خود  را به خوبی بیان کنند. افراد معمولا به عنوان افرادی کنجکاو و محقق اطلاق می شود ، چرا که باید گفت این افراد فراتر از سایر تیپ های شخصیتی به دنبال فهمیدن چرایی و چگونگی اشیا و پدیده ها (در کهکشان ها، دنیای میکروسکوپی، حیوانات، گیاهان و... و حتی دنیای درونی شخصیت خودشان) هستند. آنان  به دنبال این هستند بدانند که نحوه کار دنیا چگونه  بوده و همیشه در حال جستجو، پرسش و تعمق در چیزهای گوناگونند.


Peaceful personality

This type of personality brings peace and reconciliation with others. They always want to mediate to reconcile others. They are looking for a balance and welcoming, friendly and easy to maintain. This is called the peace-loving brigade, because these people sacrifice themselves and others more than other brigades to achieve peace.

شخصیت صلح طلب

این نوع تیپ شخصیتی به دنبال صلح و آشتی با دیگران می باشند. همواره می خواهند میانجی شوند تا دیگران را با یکدیگر آشتی دهند.به دنبال تعادل بوده و پذیرا، مهربان بوده و سخت گیر نیستند . به این تیپ شخصیتی صلح طلب اطلاق می شود؛ به سبب اینکه این افراد بیشتر از تیپ های دیگر برای رسیدن به صلح و آرامش برای خود و دیگران فداکاری می کنند.

گردآورنده : توپ تاپ


در ادامه ببینید :

جملات زیبا در مورد شخصیت انسان


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...