تعبیر خواب خودکشی دوست

خواب دیدم یکی از دوست هایم اقدام به خودکشی میکند چه تعبیری دارد؟ در این مطلب از توپ تاپ نظر و عقیده چند معبر توانا را درباره تعبیر خواب خودکشی دوست را برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب خودکشی دوست از دیدگاه شیخ طوسی : اگر کسی در خواب ببیند رفیق قدیمی و صمیمی او یا کسی که با او سلام علیک ساده دارد در حال خودکشی کردن است (فرقی نمیکند با چه آلتی باشد طناب و یا پرت شدن از پرتگاه) دلیل بر اینکه نفاق و دریگری بینشان اتفاق می افتد خودکشی در خواب نشانه ی دعوا درگیری و فحاشی است

تعبیر خواب خودکشی رفیق (دوستان) از دیدگاه کرمانی: اگر کسی خواب ببینید جمعی از دوستان او اماده ی خودکشی هستند به وسیله ی پرت شدن از پرتگاه یا با استفاده از طناب دار و ...دلیل بر اینکه نزاع و درگیری بینشان اتفاق می افتد

همچنین سوالات پرتکراری را نیز در این زمینه مطرح کرده بودند:تعبیر خواب خودکشی دوست دختر چیست؟گاهی به دلیل علاقه و یا تفکرات زیاد به دختری که علاقمندش هستیم ممکن است شب ها خواب های عجیب و غریبی را مبنی از مردن و یا اعدام شدن دوست دختر با طناب دار ببینیم که این خواب جزو خواب های پریشان میباشد و در نتیجه افکار زیاد و یا پرخوری های قبل از خواب میباشد فرقی نمیکنید خودکشی دوست پسر و یا دوست دختر جزو همان دسته از خواب های پریشان است که لازم در این زمینه کاربرتن شرح خلاصه ای از خواب خود را در قسمت نظرات سایت کامنت نمایند تا تعبیرش برایشان ارسال گردد

ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...