تعبیر خواب شوهر دادن دختر

toptoop.irتعبیر خواب شوهر دادن دختر

به نقل از عمار تفتی اگر کسی در خواب ببنید که دخترش را شوهر داده است و یا پدری دختر خود را در کنار شوهر ببینید نشان بر وارد شدن رزق برکت و روزی به خانه است همیشه و همیشه ازدواج دختر از نظر معبران بزرگ تاریخ نشان از خیر و برکت داشته است گویند که پدری کهنسال به نزد عمار تفتی می اید و خواب خود را چنین تشریح میکند در خواب هنگام اذان صبح دیدم که دخترم را شوهر داده ام و دخترم در کنار شوهرش ایستاده اند و به من نگاه میکردند معبر چنین پاسخ دادند شادمان باش که چنین خوابی تعبیر خوش و خوبی دارد و بزودی برکت نعمت و فراوانی مال روانه ی منزل تو میگردد دقت داشته باشید سایر دوستان میتوانند خوابی را که در همین زمینه یعنی شوهر دادن دختر دیده اند را در قسمت نظرات سایت درج کنند تا بزودی تعبیر درست و دقیق آن برایتان ارسال گردد

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...