تعبیر خواب رابطه با همجنس خود

هرآنچه که مربوط به تعبیر خواب رابطه با همجنس خود است را در این بخش از مقاله ما مطالعه کنید. در بسیاری موارد انسان ها از دیدن برخی خواب ها همچون برقراری رابطه جنسی با همجنس خود احساس ناخوشایندی دارد که گاه این احساس با خجالت از گشتن به دنبال تعبیری مناسب برای آن همراه است.

 از منظر روانشناسی و به تعبیر روانشناسان بزرگی همچون زیگموند فروید شخصیت انسان به مثابه کوه یخی است که بخش عمده آن را ضمیر ناخودآگاه تشکیل می دهد. طبیعی است که در عالم خواب و رؤیا این قسمت فعال شده و گاهی اوقات هم به سمت خواب های شیطانی رود. 

بسیاری مفسران قدیمی درباره چنین خواب هایی تعابیر گوناگونی ارائه داده اند. به عنوان مثال بسیاری از آنان دیدن رابطه جنسی با همجنس در خواب را بر ترکیب کردن جنبه های مختلف زندگی شخص خواب بین تعبیر می کنند. در واقع چنین خوابی به این موضوع اشاره دارد که بیننده خواب در عالم بیداری با جنبه های مختلفی از زندگی روبه رو می شود.

دیدن رابطه با همجنس خود در خواب چه تعبیری دارد؟

بدون شک تمامی خواب ها نمی توانند تعابیر مطلقی داشته باشند. به این معنا که تعبیری تماماً بد یا خوب ندارند. به طبع تعبیر خواب رابطه با همجنس خود نیز تز این قاعده مستثنی نیست. اگر کسی خواب بیند که در حال برقراری رابطه جنسی با همجنس خود است نشانه آن است که اهدافی را که در زندگی اش دارد در آینده تحقق می یابد. در واقع بسیاری معبران غربی چنین خوابی را بر تحقق بخشیدن به برنامه های مختلف زندگی تعبیر و تفسیر کرده اند.  اما چنین خوابی ممکن است به روایت معبران اسلامی تعابیر متفاوت تری داشته باشد.

تعبیر خواب رابطه با همجنس خود به روایت معبران اسلامی

محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب بینید که با همجنس خود رابطه جنسی برقرار نمودید معنی چنین خوابی این نیست که شما به همجنس گرایی و لواط علاقه نشان می دهید در واقع نشانه آن فراغت و آسودگی شما به عنوان بیننده خواب است. به تعبیر ابن سیرین چنین خوابی به موقعیت و شرایط شخص خواب بین بستگی دارد. چنانچه فرد بیماری چنین خوابی را بیند نشانه آن است که از غم و بیماری شفا می یابد.

تعبیر خواب رابطه یک زن با همجنس خود

اجازه دهید دیدن خواب رابطه یک زن با همجنس خود را به روایت ابراهیم کرمانی تعبیر کنیم. وی درباره چنین خوابی این‌گونه روایت می کند اگر زنی خواب بیند که با زنی دیگر رابطه جنسی و لواط برقرار نموده اگر بیننده خواب مجرد باشد تعبیرش آن است که مردی به خواستگاری اش می آید که ازدواج با وی به مصلحت نیست. چنانچه شخص خواب بین متأهل باشد و با کسی که در خواب همجنسگرایی کرده مجرد است معنی اش آن است که اموالی به زندگی شخص خواب بین وارد می شود که به وی آسیب می رسانند.

تعبیر خواب رابطه با همجنس خود از دیدگاه معبران غربی

از دیدگاه بسیاری معبران غربی تعبیر خواب برقراری رابطه جنسی با همجنس خود نمی تواند چیزی به غیر از نیاز به برقراری رابطه عاطفی شخص خواب بین در بیداری باشد. بنا به چنین تعبیراتی اگر کسی در خواب خود بیند که با همجنس خود صرفه نظر از زن یا مرد بودن رابطه جنسی برقرار نموده است نشانه آن است که در دنیای واقعی به همان فرد تعهد یا دینی دارد که بایستی پرداخت کند 

آنلی بیتون می گوید اگر زنی خواب بیند که با همجنس خود در حال برقراری رابطه جنسی است به طوری که او را نمی شناسد نشانه آن است که بیننده خواب در موقعیت جدیدی از زندگی قرار می گیرد که تا حدودی برایش مبهم و غیرقابل باور است.

لوک اوینتهاو درباره تعبیر خواب رابطه با همجنس خود چنین بیان می کند: چنانچه شخصی در خواب خود را در حال برقراری رابطه جنسی با همجنسش بیند نشانه آن است که به موقعیتی که در آن قرار دارد دلبستگی بسیاری نشان می دهد. 

اگر بیننده خواب مرد باشد معنی اش آن خواهد بود که پیشرفت هایی در زندگی کاری اش مشاهده می کند. اما چنانچه شخصی که این خواب را می بیند زن باشد معنی اش آن است که به رابطه عاطفی خود دلبستگی بسیاری دارد.

تعبیر خواب دیدن رابطه همجنسگرایی

اچ میلر می گوید دیدن رابطه جنسی دو هم جنس در خواب معنی اش آن است که خوبی هایی از آن دو نفر به شخص خواب بین هم می رسد. در تعبیر دیگری از ایشان اگر کسی خواب بیند که دو مرد با یکدیگر رابطه جنسی دارند و وی نیز آن ها را شناخته و مخفیانه نظاره گر رابطه شان است تعبیرش آن خواهد بود که زوایای پنهانی از اهداف و فعالیت های آن دو نفر بر بیننده خواب آشکار شده و نفعی هم از آن ها به وی خواهد رسید.

تعبیر خواب رابطه با همجنس خود و لذت نبردن

منوچهر مطیع تهرانی می گوید اگر در خواب بینید که با همجنس خود رابطه جنسی برقرار نموده اید اما هیچ احساس خوشایندی از آن ندارد تعبیرش آن است که در آینده نزدیک مرتکب اشتباهاتی می شود که آسیب های بسیاری به زندگی اش وارد می کند.

لیلا برایت می گوید انجام رابطه با همجنس خود و لذت نبردن از آن بر به وجود آمدن کدورت های هرچند کوتاه میان بیننده خواب و شخص مقابل دلالت دارد.

تعبیر خواب رابطه با همجنس خود و ارضا شدن

ابراهیم کرمانی چنین می گوید اگر کسی در خواب بیند که با همجنس خود رابطه جنسی برقرار نموده و منی از وی خارج گشت معنی اش آن خواهد بود که در کار یا برنامه ای که پیش رو دارد پیروز می شود. به تعبیر ایشان مجامعت و رابطه داشتن با همجنس در خواب چنانچه شخص خواب بین دختر یا پسر مجرد و جوان باشد تعبیرش را به حاجت روایی و ازدواج با شخصی توانگر نموده است.

محمد بن سیرین می گوید چنانچه مردی خواب بیند که زنش با زنی دیگر مجامعت نموده به گونه ای که وی به تماشای آن رابطه نشسته است معنی اش آن خواهد بود که رازی از همسر وی فاش خواهد شد.

تعبیر خواب رابطه با همجنس مرده

تفسیر گران غربی امروزی درباره تعبیر خواب رابطه با همجنس مرده چنین می گویند اگر شخصی خواب بیند که با همجنس خود رابطه جنسی برقرار نموده چنانچه بداند که آن شخص متوفی می باشد اگر شخص خواب بین مرد باشد تعبیرش آن است که در رابطه اجتماعی و کاری اعتماد به نفس خود را از دست خواهد داد.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

تعبیر خواب نزدیکی از پشت | توپ تاپ

تعبیر خواب دوجنسه بودن نشانه سردرگمی است!9 نظر

 1. ا.لا.لsays:

  سلام و خسته نباشید شب خواب دیدم جایی هستم و لباس تنم نیست و یک دختر دیگه هم اومد که اونم چیزی تنش نبود و خیلی زیبا و خوش هیکل بود و به خواست من باهام رابطه برقرار کردیم و هردومون خیلی راضی بودیم و لذت میبردیم

 2. برزوبرزوsays:

  سلام من خواب دیدم با چهار نفر رفتیم خونه غریبه ای‌ در آشپزخانه یک نفر تو اون گروه فامیلمان بود با پسری 20 سال لواط انجام داد و آب منی ازش خارج شد من از دستشان خیلی ناراحت شدم تعبیر ش چیه 18 خرداد این خواب دیدم

 3. مينا ساداتيمينا ساداتيsays:

  سلام من خواب ديدم با شخصي كه (صبحم در موردش بايكي حرف ميزدم)داريم همو ميبوسيم و از اين كار لذت ميبريم(البته حرفي كه ميزديم خيلي خوب بود يعني تعريفشو ميكردم)و تو خواب بعد از اينكه بايه دختر ديگه رايطه داشت اومد سراغ من من هم دخترم

 4. زهرازهراsays:

  سلام و وقت بخیر .من دیشب خواب دیدم که یک جای هستم و با دو دختر زیبا دعوام میشه خوب اونا منو میخوان بزنن منم هم تو و یک دست من تو عورت اون دختر میخوره و دست میزنم به او و اون هم چیزی میگه منو تو خواب خیلی خوشم میاد و لزت میبرم خیلی دست میزنم و وقتی دستم دور میکنم دکه با هاش جنگ نمیکنم خواب جالبی بود میشه تعبیر کنید لطفت.

 5. زهرازهراsays:

  سلام و وقت بخیر .من دیشب خواب دیدم که یک جای هستم و با دو دختر زیبا دعوام میشه خوب اونا منو میخوان بزنن منم هم تو و یک دست من تو عورت اون دختر میخوره و دست میزنم به او و اون هم چیزی میگه منو تو خواب خیلی خوشم میاد و لزت میبرم خیلی دست میزنم و وقتی دستم دور میکنم دکه با هاش جنگ نمیکنم خواب جالبی بود میشه تعبیر کنید لطفت.

 6. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم ک با خالم رابطه دارم ... خالم ناراحت بود نمیدونم چرا اما داشت گریه میکرد من میرم بغلش میکنم تا اروم بشه اما اون با من رابطه برقرار میکنه منم نمیدونستم چیکار کنم اما احساس لذت میکردم تعبیر این خواب چیه؟؟

 7. آیدینآیدینsays:

  خواب دیدم مرد دیگری با من در تخت است و آلت های هر دو ما تحریک شده و به یکدیگر میمالیم انقدر که هر دو همزمان ارضا و منی هایمان با هم ترکیب و روی تخت میریزد

 8. SamarSamarsays:

  سلام من خواب ديدم مادر خودم که در قید حیات نیستند الت تناسلی مردانه داشت وبا من از پشت رابطه جنسی انجام داد بعد اب منی را روی من خالی کرد

 9. نوشیننوشینsays:

  امروز صب تا دیروقت خواب بودم و خواب دیدم با هم عروس خودم رابطه داریم و ارضا شدیم تعبیرش چیه تازه اون خیل وقته باهم رابط نداریم و قهر هستیم ...