تعبیر خواب سبزی

تعبیر خواب سبزی در بین تعبیر کنندگان خواب اسلامی و غربی کمی متفاوت است. شما در ادامه این مطلب بصورت کامل با تعبیر خواب سبزی و اتفاق های مختلف آن، آشنا خواهید شد. اما در ابتدا بهتر است نکته ای را با شما در میان بگذاریم، تعبیر خواب سبزی از نظر بسیاری از تعبیر کنندگان خواب نشانه ی نیاز های اولیه است که برطرف نشده اند.

معروف ترین تعبیر های ارائه شده برای خواب سبزی

اگر شما در عالم رویا و خواب انواع غذاها و خوردنی ها را مشاهده کنید، دیدن هر کدام از آن ها می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. پس حتما باید برای تعبیر خواب بدانید که چه غذایی و خوردنی میل کردید یا درست کردید یا ... چون تعابیر آن ها کاملا با هم متفاوت هستند. در ادامه معروف ترین تعبیر های خواب ارائه شده برای خواب سبزی را مشاهده می کنید.

تعبیر خواب سبزی خوردن از کتاب فرهنگ تفسیر رویا

اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی بودید و بعد از آن از دهان شما آتش خارج شد، علامت این است که شما یا از مال حرام استفاده می کنید و یا این که گناهان زیادی دارید. اگر در عالم رویا سبزی شما خوش طعم باشد و بوی خوشی در دهان شما ایجاد کند، نشانه ی اتفاقاتی خوب و خوشایند برای شما است که در راه هستند. همچنین در خواب اگر سبزی بد طعم و ناخوشایندی را می خوردید، علامت نامیمونی است و باید بیشتر حواستان را جمع کنید.

تعبیر خواب سبزی از تعبیرکنندگان کهن

اگر در عالم رویا و غیر واقع سبزی دیدید علامت این است که فکر راحت و آرامی دارید و باید شکرگزار آن باشید اما اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی بودید بدانید که غصه و نگرانی در شما وجود دارد که باید زودتر آن را از بین ببرید.

تعبیر خواب سبزی ، تعبیر خواب سبزی خوردن

تعبیر خواب سبزی از آنلی بیتون

آنلی بیتون از روانشناسان بزرگ دنیا محسوب می شود که با تعبیر های بی نظیر و علمی خود، توانسته است به افراد زیادی در دنیا برای پیدا کردن مسیر درست کمک کند. در ادامه تعبیر خواب سبزی از آنلی بیتون را می توانید بخوانید.در عالم رویا و خواب اگر دختری در حال استفاده کردن از سبزی برای درست کردن شام باشد علامت این است که به زودی با مردی مهربان و خوش اخلاق ازدواج می کند که او را خوشبخت می کند.

در عالم رویا اگر شخصی مشاهده کند که دارد سبزی می خورد، باید بسیار محتاطانه رفتار کند چرا که به زودی در هنگامی که غرق شادی و خوشبختی است متوجه می شود که مورد سو استفاده شخص یا اشخاصی قرار گرفته است و بسیار اندوهگین و افسرده می شود.دیدن انواع سبزیجات پلاسیده و پژمرده در عالم خواب به شخص هشدار می دهد که به زودی با اندوه و غمی بی پایان مواجه خواهد و باید خود را برای آن آماده کند و همه سعی خود را برای عوض کردن این موضوع به کار ببرد.

تعبیر خواب سبزی از روانشناسی یونگ (روانشناسی قدیمی چینی)

اگر در خواب سبزی مشاهده می کنید، نشانه آن است که شما به یک ثروت روحی نیاز دارید و هنوز خودتان را باور نکرده اید! مشاهده کردن سبزیجات پژمرده و پلاسیده در عالم غیر واقع و رویا نشان می دهد که شما از موضوعی رنج می برید و ناراحت هستید! نگران نباشید مشکلات زود گذر هستند و نیامده اند که بمانند. شما می توانید مشکلات خود را حل کنید و از رنج خود خلاص شوید.

تعبیر خواب سبزی از دیدگاه های مختلف معبران

تعبیر خواب سبزی از کتاب جامع سرزمین رویاها

از منظر نویسنده کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب به شما در پیدا کردن معنا و مفهوم آن خواب کمک می کند. در ادامه تعبیر خواب سبزی از این کتاب جامع تعبیر خواب را مشاهده می کنید:

مشاهده کردن سبزی در عالم رویا و خواب نشانه آن است که کار سخت و بی فایده ای در پیش روی شما قرار دارد. توصیه می کنم ناامید نشوید و همه چیز را به خدا بسپارید.

اگر در حال مشاهده سبزیجات در مزرعه هستید، نشانه و علامتی است که به شما می گوید از غم و اندوهی رنج می برید و باید خودتان را از آن خلاص کنید!

احساس کردن بوی سبزیجات پخته در عالم رویا علامتی برای این است که به زودی مسائلی که بر شما مخفی بوده است، آشکار خواهد شد.

اگر در حال خوردن سبزی در عالم رویا هستید متاسفانه باید بگویم که پولی را از دست می دهید. نگران نباشید این اتفاق فقط یکبار می افتد و شما می توانید پول بیشتری را در آینده بدست آورید.

تعبیر خواب فروختن سبزی

اگر در خواب و عالم رویا، آشنایانی را مشاهده می کنید که در حال فروختن سبزی هست در عالم واقعیت این گونه تعبیر می شود که به زودی خبر موفقیت یکی از آشناهای خود را می شنوید و از شنیدن آن خوشحال خواهید شد. فروختن سبزی در عالم خواب توسط خودتان، علامتی بر این است که به زودی با روزهای شادی روبرو خواهید شد. پس خدا را شکر کنید و از آن ها استفاده کنید و بدانید که فرصت ها با سرعت ابر در حال گذر هستند.

تعبیر خواب فروختن سبزی ؛ تعبیر خواب چیدن سبزی

تعبیر خواب سبزی چیدن

اگر در خوابتان خودتان در حال سبزی چیدن بودید، خوشبختانه خبر از آن است که تمامی نگرانی های مالی شما از بین می رود چرا که شما دارای یک روح قوی و پس انداز گر هستید. مشاهده کردن افرادی در حال سبزی چیدن در عالم رویا علامت و هشداری برای شخص خواب بیننده است که به زودی دعوا و مشاجره ای دارد و باید با احتیاط بیش تری رفتار کند.

تعبیر خواب سبزی تره

اگر در عالم رویا و غیر واقع سبزی تره دیدید می تواند، نشانه و علامت های زیر را با توجه به شرایط شما داشته باشد:

_شما در نظر افراد و آشنایان خود فرد زشتی هستید!

_شما مال حرام می خورید و یا این که گناهان زیادی دارید. توبه کنید و در سبک زندگی خود تجربه کنید.

_شما فردی هستید که روزی حلال می خورید و از ورود مال حرام به زندگی خود جلوگیری می کنید.

_شما در حال جمع آوری و پس انداز کردن مال حرام هستید و نفرین زیادی برای شما هست.

_ و ...

  تعبیر خواب سبزی خریدن

  اگر در خواب خود در حال خرید سبزی هستید، شما به زودی با دست خودتان بدبختی را به زندگیتان وارد می کنید و از انجام این کار بسیار سخت پشیمان خواهید شد. پس محتاطانه تر رفتار کنید و تصمیمات درستی بگیرید. اگر در خواب و عالم رویا افراد غریبه ای را دیدید که در حال خرید سبزی هستند به زودی اتفاق ناخوشایندی از سمت افراد غریبه به شما می رسد. نگران نباشید، خدا با شماست. صدقه دهید و به خدا توکل کنید.

  اگر در عالم رویا و غیر واقع افراد آشنایی را در حال خرید سبزی دیدید، نشانه ی بسیار بدی است که از سمت افراد فامیلتان یا آشنا های شما خطر بزرگی شما را تهدید می کند. سعی کنید ناامید نشوید و به خدا توکل کنید. خدا همواره حامی شماست و نمی گذارد به شما گزند و آسیبی برسد.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از محمد بن سیرین

  سبزی ترخون نشانه و علامت شخصی نفرت انگیز و بد رفتار است. اگر در عالم خواب مشاهده کردید که سبزی ترخون در دست دارید و یا کسی به شما سبزی ترخون داد، با دقت حواستان را جمع کنید چرا که یک مرد نفرت انگیز و بد رفتار به زودی به شما آسیب خواهد رساند. در عالم رویا اگر در حال دادن سبزی ترخون به شخصی هستید و یا آن را دور می اندازید، علامت خوبی است که در حال دور شدن از آن شخص نفرت انگیز هستید.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از تعبیر کنندگان کهن

  ترخون نشانه ی یک زن فوق العاده است. این زن چابک، زرنگ، زیبا و کمی شیطان است. این زن در عین زیبایی، زیاد صحبت می کند و زبانی نیش دار دارد. اگر در عالم رویا و خواب در حال چیدن دسته ای از سبزی ترخون بودید علامت و هشداری برای مشاهده این زن در عالم واقعیت است.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از منوچهر مطیعی تهرانی

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی سبزی ترخون علامت و نشانه ای برای فصل بهار است و دیدن آن در خواب نشانه ی ناگواری نیست! اگر در خواب خود سبزی ترخون دیدید، خوشحال باشید چرا که نشانه شادی و نشاط درونی است. اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی ترخون بودید، متاسفانه نشانه این است که غم و رنجی در راه است اما نگران نباشید چرا که غم بزرگی نیست!

  تعبیر خواب سبزیجات مختلف

  تعبیر خواب سبزی خرفه

  اگر در خواب سبزی خرفه را دیدید، نشانه ی فکر و خیال زیاد شما در عالم واقعیت است کمی از این فکر و خیال ها کم کنید و به زندگی خود برسید اما اگر در خواب در حال خوردن سبزی خرفه بودید، نشانه بدی است و این گونه تعبیر می شود که غم و اندوهی برای شما در راه است.

  تعبیر خواب سبزی شنبلیله

  فرقی نمی کند که در رویا و خواب خود در حال چه کاری با سبزی شنبلیله هستید، خوردن، چیدن، دیدن و ... تفاوتی ایجاد نمی کند. تعبیر خواب شما این است که به زودی یک معلم سخت گیر و دلسوز پیدا خواهید کرد که به شما در رسیدن به موفقیت کمک می کند.

  تهیه کننده : توپ تاپ

  مطالب مرتبط...

  1 نظر

  1. ناشناسناشناسsays:

   سلام و درود بر شما خواب دیدم در حال گذاشتن دسته های مختلف سبزی در صندوق عقب ماشینم هستم و یک دوستی داشت به من میگفت که این چه کاریه انجام میدی و من در جوابش گفتم که من به خاطر خانواده ام این کار را میکنم و نمیتونم منکر انها بشم. منظورم پدرمادر و خواهر برادرهام هستند آخه من دختر مجردی هستم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    خوابتان نشانه اتفاقات خوب و خوشایند است