تعبير خواب سبزي اسفناج

عبدوس می گوید دیدن اسفناج در خواب به تعبیر ضعیف شدن و لاغری است اگر ببینی سبزی اسفناج پاک میکنی نشانه ی آن است که تنگدست می شوی و از خورد و خوراکت در روزهای آتی کم میشود و به دنبال آن ضعیفتر و لاغر تر می شوی اگر ببینی رنگ برگش زرد و یا سفید است نشانه ی بیماری و غم است اگر دیدی یک دسته یا یک سبد از آن را از دیگران هدیه میگری تعبیر قرابت و خوشیست اگر دیدی آن را با چاقو میبری و یا قطعه قطعه میکنی نشانه ی این است که زنت را طلاق می دهی دور ریختن برگ سبزی اسفناج در خواب دلالت بر بسته شدن کار است

شخصی به نزد یکی از معبران میرسد و به ایشان میگوید همسر من خواب دیده که در حال خریدن و سپس فروختن سبزی اسفناجی هستم که رنگش زرد فاسد و خراب هستم این رویا چه تفسیری دارد دانیال به ایشان گفتند خراب بودن و زردی برگ های اسفناج نشانه ی مریض شدن کودکت فروختن آن به مردم نشانه ی آوردن مال حرام به زندگی ست

سوال سلام من خواب دیدم که از بازار چند کیلو اسفناج تازه تهیه میکنم و شام را غذای اسفناج درست میکنم و با خانواده میخوریم تعبیرش چیست

پاسخ محتمل است جمع خانواده ی شما به سبب شنیدن خبری بد و ناراحت کننده چند روزی را در غم به سر ببرد

پرسش من خواب دیدم که شخص مرده ای به من چند کیلو اسفناج میده ولی من ازش قبول نمیکنم هر چقدر اصرار داشت من آن ها را نپذیرفتم تعبیرش چیست

پاسخ از بصیرت و روشن بینی خاصی برخوردار هستید که می تواند راهنمای شما در کارهایتان باشد. این خصوصیت را در خود تقویت کنید تا به موفقیت برسید و پیشرفت کنید.

ابراهیم کرمانی نیز نوشته اند دور ریختن سبزی اسفناج در خواب به تعبیر دردسرهای بزرگ است مانند یک بیماری جدی کادو دادن یا کادو گرفتنش نشانه ی سود و منفعت است و پختن و جوشاندن آن در اب داغ نیز به معنای خوش شانسی غیر منتظره است

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...