تعبیر خواب خرد کردن چیزی

باز هم یک بحث کامل در این مطلب از توپ داریم با موضوع تعبیر خواب برای خرد کردن چیز ها یا خوراکی های مختلفی که در آشپزخانه و یخچال وجود دارند که بتریب هر یک از آن ها را برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب خرد کردن پیاز: ابن سیرین گفته است اگر کسی خواب ببیند تعدادی پیاز را با چاقو و یا کارد خرد میکند دلیل بر اینکه در روزهای آینده اتفاقات تلخ و ناخوشایندی موجب میشود تا او رنجور و غمگین شود و برای این اتفاق های بسیار گریه کند,همچنین ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است خرد کردن پیاز در خواب معنای خوبی ندارد و بیشتر دلالت بر پدید آمدن حوادثی است که ما اصلا آن ها را دوست نداریم

تعبیر خواب خرد کردن گوشت قرمز:اگر کسی خواب ببیند گوشت قرمز خریده و خودش آن را خرد میکند نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. و شاید برای شما برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود.اگر دیدی گوشت را خرد کردی و آن را خوردی شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد.

ادوارد در یکی از کتب خود نوشته است خرد کردن گوشت قرمز یا سفید در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید و اگر آن را با همسرت و یا دوستانت خرد میکردی موردی پیش می‌آید که از انجام کاری هراس دارید

اگر گوشت را برای نذری دادن خرد میکردی تجسم مکانیسم دفاعی روح ما است در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچ وجه بد نیست.سایر معبران در این زمینه نوشته اند دیدن گوشت خرد شده در خواب نشان آن است که رازی دارید بزرگ و مخاطره‌آمیز که می‌ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید.. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می‌کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید.

تعبیر خواب خرد کردن مرغ:خوشبختانه این رویا برخلاف سایر چیزها معنای بدی ندارد ابن سیرین می گوید خرد مردن مرغ و یا جوجه در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می‌شود و تقسیم آن  اندیشه و خرد است.اما اگر دیدی به هنگام بریدن مرغ دست خود را بریدی و خون جاری شد زیانی به شما می‌رسد و کاری انجام می‌دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. اگر خواب دیدی مرغ زنده ای را گرفتی و سر او را بریدی و خوردی دلیل بر اینکه سخت بیمار میشوی و نشانه ی مرگ است !

تعبیر خواب خرد یا قطعه قطعه کردن ماهی و سایر گوشت ها:نفعی عاید شما می‌شود و چنانچه دیدی دیگران میبرند  از شما به او سودی می‌رسد که خودتان راضی نیستید.

تعبیر خواب خرد کردن یا بریدن سبزی:پول است و به‌خصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می‌شود برخی از معبران، خرد کردن سبزی و میوه اتی مثل سیب پرتقال موز هلو و ... را را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که دیدن خرد شده ی سبزی و میوه هایی که ذکر شد میراث یا دفینه و یا سپرده‌ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.

 

2 نظر

 1. سارا صادقیسارا صادقیsays:

  سلام صبحتون بخیر ممنون از زحماتتون سایت خیلی خوبی دارید. صبح ساعت ۶ بود خواب دیدم از بانک ملت تماس گرفتن و گفتن تو قرعه کشی برنده ماشین شدید.اگر لطف بفرنایید تعبیرش رو بگید ممنون میشم. با تشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   طالعت روشن است . موفقيت و سعادت به تو روي خواهد آورد پس اندوه به دل راه مده مال يا چيزي را از دست داده اي آن را به دست خواهي آورد

 2. م.آم.آsays:

  سلام خواب خورد كردن خيار ديدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خرد کردن خیار به نشانه ی رد شدن از تنش و پریشانی و رسیدن به یک حال خوب و آرام ست