تعبیر خواب مغازه سبزی فروشی

دکتر محمد اسماعیلی محقق و روانشناس در مورد تعبیر خواب مغازه سبزی فروشی نوشته اند دیدن چنین رویایی به علامت یک سری از تغییرات مثبت و سازنده ای است که در زندگی فرد و در مدت زمان خیلی کوتاهی رخ می دهد به عنوان مثال انجام دادن کاری بزرگ با نتیجه ای عالی موفقیت در یک ازمون مهم جلب رضایت همسر و خانواده و یا رونق گرفتن یکباره در کسب و کار است در واقع سبزی نماد جنبش فعالیت تلاش و کوشش و طی کردن مسیرهای موفقیت بصورت پله به پله است و حالا مغازه ی سبزی فروشی در رویاهای ما این تلاش و این پشتکار را در زندگی واقعی دو چندان میکند و سبب می شود به انچه که در سر داریم در مدت زمان مشخصی برسیم
سوال : خواب دیدم همراه با شوهرم از کنار یک مغازه ی بسیار بزرگ سبزی فروشی رد می شدیم و اتفاقا از آن فروشگاه مقداری سبزی خوردن و سبزی َآش خرید کردیم تعبیرش چیه؟
پاسخ: به علامت این است که شما و همسرتان دیر یا زود اقدام به کاری خواهید کرد که سبب جلب توجه دیگران و خصوصا اعضای خانواده تان می شود و همچنین این رفتار شما سبب می شود تا دیگران شما را تشویق و ترغیب کنند
تعبیر خواب سبزی فروش

به روایت شیخ طوسی: اگر ببینی که دیگران که از اشنایان نزدیک تو هستند مشغول فروختن سبزی هستند بیانگر این است که در رزوهای آینده خبر کسب موفقیت یکی از آشنایان خود را در یک کار بزرگ و مهم می شنوی چنان چه خواب ببینی خودت در حال فروختن سبزی هستی و فرقی ندارد چه نوعی باشد بیانگر روزها و ایام شادی است که پیش رو دارید

پرسش : خواب دیدم خودم به همراه زنم در منزل در حال فروش سبزی هستیم که چند نفر از همسایگان نیز به کمک ما امده بودن و مشتری های خیلی زیادی پشت در منتظر بودند تا نوبتشون بشه و این خواب برای من خیلی عجیب بود تعبیرش چیه؟

پاسخ: این نشان دهنده ی یک شادی و خوشبختی بزرگی است که نصیب شما و همسرتان می شود و همچنین دیگران در آن سهم داند و یا به عبارتی دیگر بیانگر یک فرصت بسیار مناسب و یا یک شانس برای شما و خانواده تان است

معبران خارجی دکان سبزی فروشی و خود سبزی فروش در رویاهای ما را نشانگر شادی سلامتی تکاپو شروع شدن سال خوب کم شدن قحطی گرسنگی و احساس لذت و خوشبختی میدانند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...