تعبیر خواب شستن نوزاد تازه متولد شده

حضرت امام حعفر صادق (ع) فرموده اند تعبیر خواب شستن نوزاد تازه به دنیا آمده رفع تاریکی غم غصه ، بلا ، خطر ، و چشم زخم های خطرناک از سمت همان نوزاد است ، و دیدن چنین رویایی بدون تردید نیکو است و میتواند آینده ای روشن و سلامت را رقم بزند ، اگر ببینی پیشانی اش را می شویی به این معناست که این بچه در دوران جوانی یا بزرگسالی به مقام و مرتبه ای بواسطه حمایت والدینش خواهد رسید و از اسم او همیشه به نیکی یاد میکنند ، اگر دیدی چشم های او را می شویی باید بدانی که صاحب نوزادی خلف و مومن شده ای و باید به داشتن چنین فرزندی به خود ببالی ، اگر دیدی دست های او را با آب می شویی به این معنی است که خداوند بزرگ خانواده ی شما را از گرند هر نوع آسیبی ایمن میسازد

تعبیر خواب شستن بچه در حمام

تعبیر خواب شستن بچه در حمام چیست ؟ اگر ببینی بچه ی خودت را به محض به دنیا آمدن برای شستشو به حمام برده ای و فرقی نمی کند کودکی را به حمام برای شستن برده باشی نشانه آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقه خود دست خواهید یافت.اگر در حین انجام چنین کاری با صدای بلند بخندید و شادمانی کنید نشانگر تفریح دسته جمعی، بسیار مفرح و مطالعه فراوان است.اگر در حین شستن بچه نگران شوی و یا بترسی و بطور کلی اتفاقی ترسناک برای شما بیفتد نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.اگر بچه در آب خفه شد و شما موفق به نجاتش نشدید دلیلش غم و اندوه و مصیبت است

تعبیر خواب شستن نوزاد دیگران در آب

تعبیر خواب شستن نوزاد دیگران در آب حمام چیست؟ اگر دیدی فرزندی به تازگی به دنیا آمده است و یقین داشته باشی از شما نیست و متعلق به یکی از اطرافیانتان مثل همسایه خواهر برادر دوست و یا فامیل است و برای شستنش اقدام کنی ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ منفعت های ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺳﺖ می‌یابد ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﻬﺮه‌مند می‌شود.و همچنین در سال های آینده به افراد زیادی در راه های خیر مختلف کمک خواهید کرد اگر ببینی تعداد زیادی از بچه ها را  میشوری بدین معنی است که تمکن مال شما افزایش خواهد یافت و پولدار می‌شوید

تعبیر خواب شستن نوزاد پسر

تعبیر خواب شستن نوزاد پسر به روایت از ابراهیم کرمانی : جنسیت کودک در این رویا تاثیر زیادی در معنای آن دارد اگر مرد یا زنی خواب دیده باشد مشغول شستن نوزاد پسر است معنای متعادلی خواهد داشت و نشانه یافتن سرگرمی‌ها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است.

تعبیر خواب شستن نوزاد دختر

تعبیر خواب شستن نوزاد دختر : به این معنی است که در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می‌شود و آینده ای بی دردسر و همراه با خوشبختی و سلامتی را پیش رو خواهید داشت، معبران خارجی قویا اعتقاد دارند شستشوی بچه با جنسیت پسر بیانگر پاکی سلامت پرورش فرزندان خلف و عاقبت بخیر شدن جمع خانواده است و همچنین شستن بچه های با جنسیت دختر نیز خبرهایی از زیبایی های بسیار زیاد در روابطه عاطفی و عاشقانه و هچنین دور شدن فوری بلاها خطرات و نگرانی های مختلف از زندگی صاحب رویاست

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...