تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده

ابن سیرین درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده می گوید: اگر شخصی خواب ببیند که نوزاد تازه متولد شده ای سخن می گوید و آن نوزاد دختر است دلالت بر صاحب فرزند شدن بیننده خواب دارد. همچنین اگر کودکی را در خواب ببینید که حرف می زند و آن کودک برای شما آشنا می باشد نشان دهنده آن است که به زودی یکی از نزدیکان صاحب فرزند می شود و اگر نوزادی که در خواب دیدید دختر باشد خویش شما صاحب فرزند پسری می شود و اگر پسری را در خواب دیدید خویشاوند شما صاحب فرزند دختری خواهد شد.

شیخ طوسی درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده می گوید: دیدن این خواب دلالت بر ازدیاد مال و ثروت و رفع مشکلات و سختی ها و بیماری برای بیننده خواب دارد.

تعبیر خواب حرف زدن نوزاد دختر تازه متولد شده

 امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد دختر تازه متولد شده می فرمایند: اگر شخصی چنین رویایی را ببیند و از مشاهده چنین اتفاقی سخت متعجب و حیرت زده شود بر او مژده باد که به زودی یکی از اقوام و نزدیکان او که در بستر بیماری است شفا پیدا خواهد کرد و از بستر برخواهد خواست.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد دختر تازه متولد شده می گوید: ایشان در رابطه با دیدن چنین خوابی معتقد است که تعبیر این رویا در هر حالتی خوب و نیکو می باشد و می تواند نمایانگر از بین رفتن مشکلات و سختی ها باشد. از دیگر تعابیری که جابر مغربی برای این خواب پیش بینی کرده است شفای مریض و رفع مرض می باشد.

تعبیر خواب حرف زدن نوزاد پسر تازه متولد شده

دیدن خواب حرف زدن نوزاد پسر تازه متولد شده به روایت از ابراهیم کرمانی چنین تعبیری دارد: اگر کسی در خواب خود بیند که در حال گپ زدن با یک نوزاد تازه متولد شده است و سخنانی از دهان وی می شوند. چنانچه نوزاد پسر باشد چنین خوابی را بسیار نیکو و همراه با خیر و برکت می داند. او معتقد است که چنین تعبیری تنها در صورتی برای این رویا صدق می کند که نوزاد زنده باشد و اگر بیننده خواب در رویای خود با نوزاد مرده ای حرف بزند تعبیر ان یک نوع هشدار است. هشداری برای روبه رو شدن با وضعیتی بد و خطرناک. بنابراین بیننده خواب حدالمقدور از رفتن به سفر و انجام معامله پرهیز کند.

تعبیر خواب حرف زدن و خندیدن نوزاد تازه متولد شده به روایت دانیال نبی

حضرت دانیال نبی درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده می فرمایند: اگر در خواب دیدید که نوزاد تازه متولد شده ای لب به سخن می گشاید و با شما سخن می گوید تعبیرش خیر است. تعبیر این خواب این است که ممکن است یکی از نزدیکان شما به بیماری سختی مبتلا شود و یا مبتلا شده باشد و به امید پروردگار بر آن بیماری فایق آید و سلامتی خود را دوباره باز یابد. همچنین ایشان دیدن چنین خوابی را صحت و سعادت بیننده خواب و اقوام و نزدیکانش می داند و آن را نوعی مژده برای پیروزی بر مشکلات و سختی ها تعبیر می کند. همچنین رسیدن به مال و ثروت بسیار و به دنیا آوردن فرزند برای زنی که نازا بوده است را از دیگر تعابیر دیدن این خواب برشمرده است.

امروز بحث مفصلی درباره تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه به دنیا آمده (دختر و یا پسر) را در این مطلب از توپ تاپ طبق نظر سه معبر بزرگ ابن سیرین جابر مغربی و ابراهیم کرمانی بررسی خواهیم کرد

تعبیر خواب حرف زدن کودک دختر : ابن سیرین میگوید صاحب فرزند شدن معنی این خواب است اگر دیدی نوزاد کودکی که او را میشناسی به تکلم افتاده است دلیل بر اینکه بزودی یکی از خویشان خودت صاحب فرزند خواهد شد اگر نوزاد دختر بود صاحب فرزند پسر میشوی و همین طور بالعکس اگر نوزاد پسر بود صاحب دختر میشود،شیخ طوسی دیدن این رویا را دلالت بر افزایش مال و روزی و همچنین بر طرف شدن انواع مشکلات روحی و جسمی میداند

تعبیر خواب حرف زدن کودک در خواب

دانیال در یکی از کتب خود نوشته است صحبت کردن نوزادان تازه متولد شده در خواب به معنی شفا پیدا کردن بیماران است اگر خواب دیدی که نوزادی پش از تولد شروع به حرف زدن میکند یکی از بستگان نزدیک و یا دورت که مبتلا به بیماری سخت و یا ناعلاج است به لطف و عنایت خدا شفا پیدا خواهد کرد

شخصی به نزد امام صادق (ع) رسیدند و به ایشان گفتند که سحرگاه و قبل از اذان صبح خواب دیدم که نوزاد یکی از همسایگان ما که تازه به دنیا آمده بود بصورت ناگهانی با من شروع به حرف زدن کرد و من و سایرین از شدت تعجب فرار کردیم و دوباره به محل بازگشتم و آرام کنار نوزاد نشتم و به حرف های او گوش دادن و سپس تعبیر این خواب را از امام صادق (ع) پرسیدند بدو پاسخ دادند مژده باد تو را که یکی از افراد قبیله ات که نزد تو بسیار عزیز و گرامی است بزودی از بستر بیماری برمیخیزد و شفا پیدا خواهد کرد

تعبیر خواب حرف زدن کودک: جابر مغربی نیز نوشته اند در همه حال و در هر ساعت دیدن چنین خوابی دارای معانی خوب و خیر است میتوان محو شدن مشکلات گرفتاری ها دردها و افکار مریض را از معانی این خواب دانست ایشان نوشته اند شفا پیدا کردن و بهبودی مریض نیز از معانی همین خواب است

toptoop.ir تعبیر خواب حرف زدن نوزاد پسر در خواب

دوستان عزیز تا اینجا متوجه شدیم که خوشبختانه دیدن این رویا پر از حرف ها و معانی خوب را به همراه دارد پس لازم است اگر شما نیز چنین خوابی را دیده اید آن را بطور مفصل یا خلاصه در قسمت نظرات و انتهای همین مطلب درج نمایید تا دقیق ترین تعابیر برای آن تهیه و برایتان ارسال شود

تعبیر خواب حرف زدن نوزاد ابراهیم کرمانی : یک استثنا و یک هشدار برای این خواب وجود دارد و نمیتوان گفت به هر شکل و با هر توضیحی دارای معنی خوب است چرا که اگر دیدی نوزاد مرده ای در خواب با شما صحبت میکند متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در این صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید.و اگر دیدی بچه ای چند ماهه که شک داری مرده است یا زنده و او را نمیشناسی باتو حرف میزند خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد.

toptoop.ir تعبیر خواب حرف زدن بچه در خواب

اگر دیدی فرد بزرگسالی به یک نوزاد تبدیل شد و به شکل عجیبی با تو سخن گفت  از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر چهره اش را نشناختی  از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست.

علی مدنی نوشته است اگر کسی خواب ببینید بچه های شیر خواره چند ماهه یا زیر یکسال با او و یا بادیگران حرف میزنند میتوان امیدوار شد که دیگر وقت خوش بودن فرا رسیده است اتمام غم و غصه فکر و خیال و همچنین از بین رفتن مریضی ها از معانی این خواب است

528 نظر

 1. مینامیناsays:

  سلام هفت ماهه باردارم فرزند اولم هست و دختر هست ، خواب دیدم فرزندم به دنیا امده ان را در پتو پیچه ام وقتی پتو را باز کردم صورت او را دیدم به من لبخند زد و گفت خواهر میخواهم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام خواهر این خواب نیکو است و به نشانه ی این است که با به دنیا آمدن فرزندتان برکت در زندگی شما دو چندان میشود در واقع حرف زدن و لبخند فرزندتان دلالت بر این دارد که زندگی شما و همسرتان دستخوش تغییرات مثبت و نیک میشود

 2. معصومهمعصومهsays:

  سلام . من قبل از اذان صبح دیدم که مادرم که چهل و خرده ای سال دارد یک دختر به دنیا آورده است و کمی مادرم کسالت داشت همه اعضای خانواده نشسته بودیم و صحبت می کردیم که بچه هم شرو به صحبت کرد و وقتی صحبت می کرد احساس می کردم خیلی بزرگ شده است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راه درستی را انتخاب نکرده‌ای. به نظر می‌رسد این انتخاب آگاهانه نبوده و پایان خوبی هم نخواهد داشت. بهتر از در این‌باره بیشتر فکر کنی.

 3. پونهپونهsays:

  با سلام من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم در حال زایمان طبیعی هستم و پسری بدنیا میاورم. که این کودک با اینکه تازه متولد شدس اما به اندازه پسری هشت ماهس که هم راحت میشینه و هم کلمات ابتدایی که بچه ها در اون موقع میگن رو بیان میکنه. اتفاقا تو خواب حال خودم و خانوادم خوش وخندان نیز بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   يك تشنج عاطفي در خانواده پيش مي‌آيد كه به زودي از بين خواهد رفت. البته مشروط بر اينكه با استدلال و منطق با آن برخورد و رفع شود.

 4. فاطمه کامرانیفاطمه کامرانیsays:

  سلام و وقت بخیر من چندین بار است خواب میبینم که نوزادی با من حرف میزند و من حرفهایش را کاملا متوجه می‌شوم،اما در آخرین خوابی که به تازگی دیدم،کودکی مادرش اورا سپرد به آب و جریان آب از پایین به بالا حرکت میکرد و من اورا در بالای کوه از آب گرفتم و زمانی که از اب بیرون اوردمش باز هم با من حرف می‌زد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما چیزی را از دست داده اید که برایتان ارزش زیادی داشته است ،برای همین نمی توانید آنرا از بین ببرید و پیوسته ناراحت هستید ،سعی کنید با کارو فعالیت اشتباهات گذشته را جبران کنید.

 5. فائزفائزsays:

  سلام .من یک ماه و نیمه که باردارم.بعد از اذان صبح خواب دیدم فرزند دختری به دنیا اوردم و بلافاصله شروع به صحبت کرد.و به او شیر خوراندم .تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیلی ناامید هستی ،دست از ناامیدی بردار و دلت را قوی کن که کلید هر دربسته ای دعاست. از دورویی و تزویر دوری کن و با صداقت پیش برو که موفق خواهی شد.

 6. فاطمه افرینیفاطمه افرینیsays:

  خواب دیدم یه نوزاد چند ماهه بود فکر میکنم دختر بود نميدونم ماله کی ولی خیلی شیرین وناز بود بهم میخندید و حرف میزند دقیقا مثل آدم بزرگا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمی عصبی هستی به همین دلیل نمی توانی به درستی تصمیم بگیری ،سعی کن به اعصابت مسلط باشی تا کارها را به درستی انجام دهی.

 7. الیالیsays:

  سلام .من دیشب خواب دیدم بچه خواهرم که الان 6 سالشه ,دوباره نوزاد شده وداره پستونک میخوره و همینطور پسر خودم که 12 سالشه برگشته به دوران نوزادی ...تو خواب میدونستم که پسرم بزرگه و دیگه نمیتونه پستونک بخوره ولی بازم داشتم این دو تا بچه رو با هم مقایسه میکردم و عکسهای نوزادیشون رو به بقیه نشون میدادم...ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید . به ظاهرتان اهمیت دهید . راهی را که عقل فرمان می دهد انتخاب کنید .

 8. تاراتاراsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم فرزند دختري به دنيا آوردم بسيار زيبا كه با لبخند با من صحبت ميكرد. من در خواب كمي درد داشتم و بعد از اينكه به دستشويي رفتم از گوش راستم چرك رقيقي خارج شد و من گوشم رو شستم و بعد از آن احساس سبكي و بهتري داشتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوست و یا همسرت، به زودی رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد. او تمرکز تو را بهم زده و ناراحتی‌هایش را بی‌مورد سر تو خالی می‌کند. به جای اخم کردن و غر زدن، بهتر است علت را جویا شوی و با او همدردی کنی.

 9. لیلی افتخاریلیلی افتخاریsays:

  باسلام خواب دیدم یه نوزاد پسر که مال خودم نبود بغل منه و هر از گاهی باهام حرف میزنه میگه که منو دست آدم خوبی بسپار و با خنده حرف میزد منم از حرف زدنش اصلا تعجب نمیکردم اون نوزاد لخت بود و لباس به تن نداشت

 10. هانیه امانیهانیه امانیsays:

  سلام من یه پسر سه ماهه دارم دیشب خواب دیدم شروع ب حرف زدن کرد و من و همسرم خیلی متعجب بودیم و مدام قائم میکردم و ساکتش میکردم که کسی چشمش نزنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم هانیه، شما گاهی اوقات در زندگی غافل می مانید و ندانسته کارهای اشتباه و گاه ظالمانه ای انجام میدهید ،از خدا بخواهید شما را ببخشد و سعی کنید خودتان را کنترل کنید.

 11. زیبا نصیریزیبا نصیریsays:

  سلام دیشب خواب دیدم نوزاد ظاهرا پسر دارم که تازه متولد شده به او شیر دادم خواستم باز هم بدهم گفت" ممه نه" خیلی احساس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم، دلی پاک و قلبی پاکتر دارید ولی مردم از آن بی خبرند و شما را به خوبی نمی شناسند و این باعث ناراحتی شما می شود و شما با کوشش و مدارا و لطف خداوند موفق می شوی.

 12. سما حدیدسما حدیدsays:

  من هفت ماهه باردار هستم و خاله ام خواب دیده است که پسرم به دنیا امده و حرف میزند و میگوید من را به مشهد امام رضا ببرید در ضمن من خودم نذر داشته ام که وقتی به دنیا امد او را به امام رضا ببرم و اسم او را امیررضا گذاشته ام در ضمن در شرایط بد مالی قرار دارم لطفا تعبیر خوابم را بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم سما،با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید، زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است.

 13. مریم یکتاپورمریم یکتاپورsays:

  سلام خواب دیدم بچه خواهرم که الان 6 ماهه هست با او حرف زدم و هر چه تکرار می کنم او هم به زبان می اورد و باعث تعجب و شادی ما شده است و برادرم به من کیف زیبایی بعنوان کادو تولدم به من هدیه داده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در کارهای (در شغل) خود انسان موفقی هستید. در آینده موقعیت های بسیار بهتری در انتظارتان خواهد بود. سعی کنید از فرصتهایی که پیش رویتان قرار می گیرد نهایت استفاده را ببرید

 14. احمدیاحمدیsays:

  سلام شوهر من دیشب خواب دیده که دختر ۱۵ماهه ما باهاش بحث می کند معنی اش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی ممکن است در یکی از کارهایی که شما انجام می دهید ایراد و انتقادی نسبت به کار شما داشته باشد که باید به راحتی آن را پذیرا باشید زیرا این موضوع به نفع شما خواهد بود نه ضرر و زیان شما.

 15. دلشاهدلشاهsays:

  درود.. اون بخش از خواب دیشبم که یادمه این بود که نوزاد پسری داشتم که خوشحال بودم از دنیا اومدنش ولی توو کل خوابم یه حس تردیدی داشتم، همینطور که مواظبش بودم دیدم بلند شد چند قدم تَرو فِرز راه رفت و خندیدو نشست ..من همینطور که ذوق زده برای مادرمو اطرافیان تعریفش میکردم، نوزادم که لباس آبی کمرنگِ نه چندان نویی تنش بود، بهم نگاه کردو شروع کرد حرف زدن که متن حرفشو یادم نمیاد .. بعد دیدم یه پسر ۵-۶ساله ی تُخس و حرف گوش نکنی داره شیطنت میکنه و متوجه شدم که بزرگسالیِ همین نوزادمه ولی قیافه ش بنظرم ناآشنا و زشت اومد و من هی مقایسه ش میکردم با قیافه ی خودمو پدرشو نوزادیش که هیچکدوم زشت نبودن و متعجب بودم که این به کی رفته؟ ! .. ضمنا من مجردم و همسرم هم توی خوابم قد بلندو ناشناس بود و نوزادی و کودکی پسرم همزمان کنار هم توی خونه مون بودند!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دلشاه خیر است این رویا نشان دهنده ی این است که در گذر زمان و در اینده شما صاحب فرزندی شیرین زبان و زیبا خواهید شد که همسر و خودتان بشدت به او وابسته میشوید

 16. دلشاهدلشاهsays:

  سپاسگذارم از تعبیر خیر و پاسخِ به هنگامتون ? :) خودمن با شناختی که از خودم و شرایط کنونیم دارم خوابامو اغلب هشدارا و توصیه های ناخوداگاهم میدونم وقتی افراط و تفریط توی کارام هس و بخواب پیشگویانه ای برنخوردم تا الان ..شایدم توجه نکردم!..پیروز باشین:))

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عمایی برایتان پیش آمده که لاینحل است برای حل آن به افراد ناباب مراجعه نکنید چراغ امیدتان روشن می شود و شما به جواب معمای خودتان می رسید.

 17. فرحناز فاضلیفرحناز فاضلیsays:

  سلام،، خواب دیدم چندین بچه دختر و پسر دارم ک در ابتدا خیلی کوچک بودند طوری که هر کدام در پوسته ای دورشان کشیده شده بود و انگار ب جای اینک در شکمم باشند در تخم مرغ هستند!!اما بعد همه شان خیلی سریع رشد میکردند و سنگین میشدند و با من شروع کرده بودند ب صحبت کردن.، 2 تا از بچه ها هم مشکل دست داشتند.، ممنون از پاسخ شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

 18. محدثهمحدثهsays:

  سلام من دو شب پیش خواب دیدم که نوزاد چند ماهه یکی از دوستان خواهرم با من حرف می‌زند و من هم با او حرف میزدم، اصلا درخواب تعجب نکردم انگار که یچیز عادی‌ست میخواستم بدونم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوران خوبي براي توسعه روابط و آشنا شدن با افرادي جديد است. تو مي‌تواني روابط خوب و مستحكمي برقرار كرده و و از آنها بهره‌مند شوي. به زودي خبرهاي تازه‌اي مي‌رسد.

 19. مینامیناsays:

  سلامن من دختر مجردی هستم که خواب دیدم دارم به نوزادم شیر میدم بعد نوزادم ززر لب ی سری حرفا میزدو زمزمه میکردو شبر میخورد من حرفارو شنیدم زیر گریه زدم ممنون میشم تعبریش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هميشه اگر به مشكلات كوچك مالي توجه نكني تبديل به غول بزرگي خواهد شد. براي جلوگيري و مقابله با اين غول بزرگ بايد حوصله به خرج داد و با تلاش و كوشش مسائل را حل كرد.

 20. ماه پنهانماه پنهانsays:

  با سلام.دختری مجرد هستم دیشب برای چندمین بار خواب دیدم صاحب نوزاد پسری شدم و نوزاد در حالی که دارم بهش شیر میدم با من صحبت به زبان فارسی سلیس صحبت میکنه.جزئیات خواب دیشبم به این صورت بود که روبروی ضریح امام رضا ایستاده بودم و نوزادم بغلم بود میخواستم نزدیک ضریح بشم ولی به دلیل ازدحام ترسیدم اما خادم ها نوزادم رو گرفتن و به ضریح چسبوندن و بعد بغلم دادن .وقتی نوزادم رو بغل کردم و روبه ضریح گرفتم و گفتم محمد مهدی به امام رضا سلام کن(من همیشه دوست داشتم پسری به این اسم داشته باشم اما در خواب بین اینکه سجاد صداش کنم یا محمد مهدی شک داشتم اما در نهایت محمد مهدی صداش کردم)بعدش با بچه رفتم جایی نشستم و بهش شیر دادم با من صحبت میکرد و می گفت زودتر بهم شیر بده و منم باهاش حرف میزدم و شیرمیدادم و بسیار حال خوبی داشتم.لطفا تعبیر؟اینم بگم که مراحل بارداری و زایمان رو در خواب نمیبینم از بعد از تولد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی

 21. رضارضاsays:

  با سلام من همسرم چهارماه است باردار است و خواب دیدم نوزاد کوچکم به دنیا آمده است و و پرسیدم نامت چیست و او گفت امیر مهدی. لازم به ذکر است ما در حال حاضر نامی که برای نوزادمان می خواستیم انتخاب کنیم امیر علی بود، البته ما نذری امام زمان در 21 رمضان هر ساله برای گرفتن حاجت می دادیم و الان نمی دانم منظور از این خواب چیست./

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   براي اينكه بتوني اوضاع ماليت را تكان بدهي بايد كمي جسارت و شجاعت داشته باشي. زمينه برايت فراهم شده پس ترديد نكن و با قدرت وارد كار شو. كساني هستند كه در اين كار به تو كمك مي‌كنند.

 22. هستی جنابهستی جنابsays:

  سلام وقت بخیرمن دارای یک فرزند پسر هستم قبل از اذان خواب دیدم زایمان طبیعی دارم و پسری به دنیا اوردم و زمانی که نوزاد تو آغوش گرفتم شروع به حرف زدن کرد و من تعجب کردم .وزایمان بی دردی داشتم. بعد به خودم گفتم من که پسر داشتم کاش دحتر دار میشدم ممنون میشم تعبیر این خواب بگید با تشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به قصد و‌هدفت میرسی و به آن چیزی که از خداوند خواسته بودی میرسی و‌مشکلات اقتصادی ات حل و‌ فصل خواهند شد‌. اگر شغل جدیدی پیدا کردی بدان که در آن موفق‌میشوی

 23. مازیارمازیارsays:

  سلام ساعت 23.45 دقیقه خوابم برد و خواب دیدم که مادرم پسری 3 یا 4 ساله چاق و خوشگلی دارد و پسر بچه خوابیده و من به خانه آمدم دیدم که بیدار شده و در کمال تعجب دیدم که چه زیبا سخن میگوید و دارای علم نیز میباشد از صحبت با آن سیر نمی شدم که یکدفعه ساعت 1.53 از خواب بیدار شدم و گریستم . خواب زیبایی بود دوست نداشتم بیدار شوم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جدایی. متلاشی شدن یک رابطه. سرخوردگی در عشق.حسادت. بی اعتمادی. بی وفایی

 24. مریممریمsays:

  با سلام. حدود شش سال است ازدواج کردم و به دلایل مختلف برای فرزند دار شدن پیگیر جدی نبوده ایم و هر دفعه تصمیم میگیریم مساله یا مشغله ای کاری یا درسی پیش می آید. اما بسیار زیاد خواب فرزند دختر و هم پسر و گاه دوقلو میبینم و چند بار خواب دیده ام که فرزندم فردی فهمیده است و سخن میگوید...دو مورد را ذکر میکنم یک بار در خواب دیدم دختر)چی زیبا دارم که از اسرار با خبر بودو سخن میگفت وگویی حتی راهنمای من بود و من بسیار به او وابسته شده بودم و از کودکی تا حدود پنج سالگی اش را در خواب دیدم و حضرت یوسف را دیدم که گفتند این فرزند در نطفه اش در شرایط خاصی بسته شده. چون من و همسرم سعی میکنیم اداب اسلامی را در این زمینه بسیار رعایت کنیم. دیشب هم خواب دیدم که فرزندپسری دارم که چهره ی چندان نداشت و روز دوم تولدش بود و در حال شیر خوردن بود که بسیاری از کلمه هایی که میگفتیم را سریع تکرار میکرد و من در همان عالم خواب به اطرافیان میگفتم : میبینید میتونه حرف بزنه من قبلا تو خواب دیده بودم که بچم حرف میزنه.. این را در خواب میگفتم. این دو مورد را که یادم بود گفتم ...چون چند بار خواب دیده ام فرزندم حرف میزند و من خوشحالم. ممنون میشم اگر تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو پولی را که نیاز داری به دست می آوری. چگونگی وقوع این امر در دستان خداوند است. مطمئن باش.

 25. باران وزیرنژادباران وزیرنژادsays:

  من خانمی 30ساله ومتاهل هستم خواب دیدم باردار هستم هنگام خرید سیسمونی بسیار ناراحت بودم بعد بدون اینکه به بینارستان بروم در خانه مادربزرگم زایمان طبیعی کردم بچه ای که به دنیا اوردم بزرگتر از نوزاد تازه متولد شده بود از نظر جثه ناگهان بچه شروع به حرف زدن کرد از بیمارستان پرستار اومد بالای سرم و گفت که بچه مبتلا به بیماری قند هستش و من بسیار ناراحت بودم و از همه بیشتر ناراحت این بودم که بچه ای که به دنیا اوردم نوزاد نیست بزرگتره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از موانع و مشکلاتی که احیانا از آنها هراسناک هستید با بردباری و پایداری خود با موفقیت گذر خواهید کرد. ترس از مشکلی شما را بسیار مضطرب و آشفته می کند، اما شما بر این ترس با موفقیت غلبه خواهید کرد.

 26. لیلی کیانیلیلی کیانیsays:

  سلام، من دختری مجرد هستم . صبح بعد از نماز خواب دیدم مادرم که مسن هستند و از لحاظ بیولوژیک نمی توانند باردار شوند، یک نوزاد پسر سه ماهه دارند که کنار من است با او کلمه کلمه حرف می زنم و او تکرار می کند. بعد من از کنارش رفتم و همانطور که ایستاده بودم او هم روی پاهای خود خم شد و بلند شد و به سمت من شروع به راه رفتن کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه این رویا به معنی قربانی نقشه های مزدورانه شدن است کمی بیشتر مراقب باشید خواهرم و حتما برای خود اسپند دود کنید و با ذکر چند صلوات از خطرات ایمن شوید

 27. ل.ال.اsays:

  ناشناس : سلام روز بخیر شب خواب دیدم با این که برادرم و همسرش دوست داره بچه دومش پسر باشه اما بچه دار شدن و دختر هست که با این که سه ماهه بود اما وقتی کلمه ای رو میگفتی اونهم تکرار می‌کرد و حرف میزد که باعث تعجب همه شده بود و میگفتن خیلی باهوشه. در ضمن پدر زن داداشم بیماری سرطان دارن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت شادی پیشرفت و رفاه در جمع خانواده ی شماست

 28. زهرا رحیمیزهرا رحیمیsays:

  سلام من دوماه و نیم باردارم دیشب خواب دیدم بچه ام به دنیا اومده پسره اما تمام دندونهای هر دو فکش کامل در اومده مثل ادم بزرگ و با من حرف میزنه همه میگن چرا بچه تازه متولد شده حرف میزنه و دندون داره منم تعجب کردم میگم نمیدونم بعد دیدم میخوان براش گوسفند قربونی کنن دوتا گوسفند زدن زمین منم بچه ام رو گذاشته بودم زمین یکی از گوسفند ها مال شوهر خواهر شوهرم بود اخه تازه تصادف کرده برای سلامتی اون بود یکیش برای پسر من بعد من دیدم تو پیشونی پسرم لک افتاده اول فکر کردم افتاب خورده اونجوری شده اما وقتی بغلش کردم دیدم خون گوسفند پاشیده رو صورتش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم این روزها و یا در ایام آتی ممکن است با دیدن و یا شنیدن مناظر و اخباری بشدت غافلگیر شوید و محتمل است امید خود را از دست دهید در این لحظات هیچگاه از یاد خداوند بزرگ غافل نشوید

 29. سوداسوداsays:

  سلام من مدتی پیش خواب دیدم یه خانم که صورتش معلوم نبود و میگفتن از معصومین یه بچه به من داد و گفت بیا اینم آون کسی که میخواستی (اسم کسی رو گفت که دوسش دارم) بعد خیلی شب ها یه بچه با همون شخص تو خواب میبینم که باهام حرف هم میزنه. ممنون میشم تعبیرش بگيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی دور شدن بلاها آفت ها و آسیب های اجتماعی از شماست

 30. فرنوش طاهرانفرنوش طاهرانsays:

  سلام من خواب دیدم دختر برادرم که 3 ماهشه داره حرف می زنه تعجب کردم بعد دیدم دختر خودم هم که 3 ماهشه داره حرف میزنه برا اون تعجب نکردم خوشحال شدم وبغلش کردم . ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حتي‌الامكان از بحث و جدل بي‌فايده با او دوري كن چون سرانجام اين دوستي روشن نيست و تو با بحث و جنجال فقط عمر خود را هدر مي‌دهي. بهتر است به فكر آينده‌ات باشي.

 31. نازگلنازگلsays:

  سلام من خواب دیدم یک بچه را در بیمارستان از شکم زنی بدنیا اوردم و پشتش زدم وبجای سرفه کردن حرف میزد ناگهان موقع حمام کردنش اب در بینی اش رفت و من او را به پرستار سپردم و رفتم چون لباس خونه تنم بود لباس پوشیدم و اومدم ولی نمیدونستم چطوری نوزادرو پیدا کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به اینکه خودتان نوزاد را به دنیا آورده اید بیانگر موفقیت در اکثر امور زندگی ست و همچنین حمایت شدن توسط آشنایان و مخصوصا خانواده

 32. ستاره خانمستاره خانمsays:

  با سلام..بنده متاهلم و فرزند ندارم..چند ماهیست خواب بارداری و زایمان میبینم..یکبار خواب میدیدم نوزادو داخل پتو پیچیده بودن وقتی صورتشو باز کردم تا نگاهم به چهرش افتاد یاد ایت الله بهجت افتادم که شباهت زیادی به ایشون داشت..اینبارم که نوزادم بقلم بود با من هی انگلیسی صحبت میکرد و میگفت ای لاو یو و من بی نهایت متعجب بودم ازینکه مگه نوزاد حرف میزنه اونم انگلیسی..ممنون میشم جواب بدین و اینکه سوالات توسط چه کسی تعبیر میشن ایا علم تعبیر خواب دارن؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقيت و سعادت به تو روي خواهد آورد مال يا چيزي را از دست داده اي آن را به دست خواهي آورد . در كارها به خدا توكل كن و به فكر سود و زيانش نباش . تا چند روز آينده خبر خوشحال كننده اي خواهي شنيد

 33. الف حالف حsays:

  سلام علیکم، چند شب پیش خواب دیدیم که برادر کوچکی داشتم که نوزادی بود که چند روزی بیشتر از تولدش نگذشته بود (در صورتی که مادر بنده بالای 65 سال سن دارن) این نوزاد زیبا به شدت خرابکاری کردن و من و پتو رو کثیف کردن. اول مدفوع کرد و بعد میخواست ادرار کنه با عرض معذرت آلتش بزرگ شده بود و منم برای اینکه به اطراف نپاشه دستمو محکم روش گذاشته بودم و میخواستم متمایلش کنم به سمت پایین ولی خیلی محکم بود. در ضمن این نوزاد با من حرف هم میزد و حرف زدنش تو خواب برام چیز عجیبی نبود. آخرش هم دستامو تا آرنج خیلیییی تمیز و با مایع دستشویی شستم که نجاستش پاک بشه. لطفا بفرمایین تعبیرش چی هست. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حرف زدن این نوزاد و همچنین شستن مدفوع ایشان توسط شما علامت آن است که بخاطر کارهای خیری که در زندگیتان انجام داده اید به سعادت و کمال خواهید رسید و مشکلات در برابر شما بی توان و زبون هستند

 34. ماناماناsays:

  سلام.من ۳ماهه باردارم.ساعت ۸تا ۹ صبح خوابی دیدم که عجیب بود برام.بچه عموم حدود ۲۰ روزه که بدنیا اومده و پسره،حالا من خواب دیدم:که تازه بچه عموم دنیا اومده و دختره و صحبت و شیرین زبونی میکنه.و کم کم با کمک گرفتن از دیوار راه هم میره.علت این خواب چیه؟آیا به بارداری خودم مربوطه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله مربوط به بارداری خودتان است و به نشانه ی این باشد که شما نوزادی دختر به دنیا خواهید آورد که دوستداشتنی و شیرین است

 35. مریم نصیریمریم نصیریsays:

  با سلام و وقت بخیر من متاهل هستم و نزدیک اذان صبح خواب دیدم دارای فرزندی پسر شدم که با اینکه نوزاد است ولی به اندازه کودک یک ساله حرف میزند و راه میرود.داشتم شیر میدادم بهش گفت شیر نداری چرا؟بعد گفت مامان دندونامو دیدی شکسته؟ نگاه کردم دیدم ۳تا از دندونای بالاش سمت چپ شکسته.بعد از خواپ پریدم و خواب یکی از اقوام نزدیک که حدودا یک سال پیش فوت شده بود دو دیدم که مرا بوسید.پسر داییم که ۳۸ ساله بود که یک سال پیش فوت شده لود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به یک مراسم عروسی‌ و ‌نامزدی خواهید رفت،شرایط روحی روانیتان بسیار خوب و شاد خواهد شد و از ناراحتی و غم‌خلاص میشوید

 36. لیلالیلاsays:

  زنی هستم ۳۹ ساله با دو فرزند یکی دختر و دیگری پسر من خواب دیدم پسری به دنیا آورده ام با وجودیکه فرزند سوم نمیخواستم ولی او دنیا آمده بود و من خیلی متعجب بودم او حرف میزد و مرا شگفت زده کرده بود به همه میگفتم نوزاد تازه دنیا آمده چگونه حرف میزند .شیر بسیار زیاد از یک سینه ام ( فکر کنم سمت راست )فوران میزد و دهان او بقدری پر میشد که نمیتوانست درست شیر بخورد و به همین خاطر پاهای او لاغر بود من این خواب را بعد از آن صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما فردی جسور و شجاع هستید و به هرچه اراده کنی چون توکل شما همواره به خداست به خواسته و نیاز قلبی خود خواهید رسید.

 37. مریممریمsays:

  سلام.بعدازاذان صبح خواب دیدم دختری بدنیا اوردم ک درشت اندام بود به اندازه بچه ۷.۸ماهه که بعد از دنیا امدن شروع ب حرف زدن کردن وشیرفروان خورد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستانت در نقش مشاور خوب و باتجربه ایفای نقش می کند و بسیار مفید و موثر است و به تو كمك می كند

 38. فرنوش طاهرانفرنوش طاهرانsays:

  سلام ممنون از تعبیر خوابتون ولی برچه اساس تعبیر می کنید که هیچ ربطی نداشت جالبه که من هیچ بحث وجنجالی با کسی ندارم ونداشتم اصولا آدم آرام وبا حوصله ای هستم طوری که همسرم همیشه میگه وتو فامیل زبانزدم . ولی بازهم ممنون از تعبیر تون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چشم به محبت و توجه کسی دوخته ای ،دلت برای او تنگ شده ،ولی بدان بزودی او را می بینی و خوشحال می شوی. خبر خوبی درراه است که زندگیت را بهتر می کند.

 39. بهنازبهنازsays:

  سلام، مادرم خواب دیدند که من نوزاد شدم و از بغلش داخل جوب می افتم و مادرم گریه میکنه و داد میزنه بچم مرد ولی من لبخند میزنم و سالم بیرون میارنم، چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ندانستن قدم بعدی .نا ارامی. اقدام به کاری که می تواند خوب یا بد باشد.تبعید. اخراج. زندان. انزوا. افسردگی

 40. حسنا مقدمحسنا مقدمsays:

  سلام من زن پچه دار وسوهر دارم خواب لحظه درد زايمان وديدن خون به اندازه يك مشت ديدم در آن لحظه مادر وپدر وبعد خواهرم را در كنارم ديدم جنين من در شكمم معلوم بود واز داخل شكم به انگليسي وفارسي سخن ميگفت ومتوجه حرفهايش ميشدم و اين بچه دختر بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صحبتهایی راجع به شخص شما خواهد شد که موجب خشنودی و رضایت قلبی شما خواهد گشت.

 41. ن_من_مsays:

  سلام۰ خواب دیدم نوزاد پسری دارم که با من حرف می زنه و من اصرار دارم که حتما بهش شیر بدم و سینه هام هم پر شیر بودن۰ بعد از این دیدم که نوزاد مدفوع کرده و لباس و پتوش کثیف شده و من می خواستم که بشورم و تمیزش کنم۰ می شه زحمت بکشید و تعبیر خوابم رو بگید۰

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تنوعی در زندگی شما ایجاد خواهد شد به گونه ای که سمت و سوی زندگی شما رو به بهبودی خواهد رفت و زندگی را با طعمی بسیار شیرین تر از قبل خواهید چشید.

 42. ستاره خانمستاره خانمsays:

  سلام و عرض ادب..سالیانه سال است این خواب تکراری را میبینم..خواب میبینم در صف نماز جماعت نشسته ام و جا گرفته ام و منتظر شروع نماز هستم..سیل جمعیت همیشه هست..گهگاهی با افرادی که میشناسم هم هستم..ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده آن است كه اين شخص يك دوست صميمی است يا خواهد شد. اين شخص می تواند يك شخص مو بور يا جوان باشد كه علائم عنصر آب در نمودارش غالب هستند. او مثل يك ستايشگر برايتان است

 43. فاطمه فراستفاطمه فراستsays:

  سلام .خسته نباشین .قبل از اذان صبح خواب دیدم دختر عموی من صاحب نوزادی شده ولی مثل اینکه نوزاد رو‌نمی خواست اون رو اورده بود خانه ی ما ،من حس بسیار خوبی به نوزاد داشتم و خیلی دوستش داشتم .با نوزاد کلی بازی کردم و اون هم مدام لبخند های زیبایی می زد .بعد از مدتی متوجه شدم نوزاد در هر پاش دو پا اضافه و در هر دست یک دست اضافه دارد ولی جیزی از زیباییش کم نبود و‌من فکر کردم با عمل جراحی درست میشه بعد انگار نوزاد بزرگ شده باشه دندان دراورد و مدام مادرش روصدا کرد من که خیلی دوستش داشتم با اینکه کادرش نبودم گفتم بله ...و یک جمله به من گفت ...ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوستان جدیدی خواهید یافت. از جانب دوست و یا همسر خود کمک خواهید یافت. بحث و مساجره ای جزئی خواهید داشت.

 44. سونیاسونیاsays:

  سلام،خواب دیدم باردارم،وبعدازدورانش بچم بدنیااومد یه پسر که باهام حرف میزدازهمه چیه زندگیم خصوصاهمسرم،درضمن من عقدکرده هستم هنوزنرفتم خونه خودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قلب شما در حال حاضر به سمت شخص مورد علاقه خود است ، هم اکنون در فکر شخصی هستید که دوستش دارید.

 45. شادیشادیsays:

  روزبخیر من خواب دیدم خانمی ک نمیشناسم زایمان میکنه و بچه ک بدنیا میاد میذارنش تو بغل من و بعد شروع میکنه ب حرف زدن تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به دنیال کسی هستید که دیدار او فعلا میسر نیست. شکایت نکنید. گرچه برای این دیدار بسیار تلاش کرده اید، اما تا کنون موفقیتی به دست نیاورده اید

 46. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم خواهر مجرد نوزادی بغل داشت که نمیشناختیم.نوزاد بی حال بود ورنگ صورتش کمی سرخ از خواهرم پرسیدم چرا از دیروز بچه تو بغل ات هست و زمین نمیزاری شاید برا همین حالش خوب نیست.بچه رو گرفتم و شروع کردم به حرف زدن وناز دادن به بچه ک چی شده چرا حالت خوب نیست کی اذیتت کرده بچه شروع کرد به حرف زدن یادم نیست چی گفت.ولی از اون حالت بی حالی دراومد تا حدودی.بعدازظهر خواب دیدم.ضمنا منم مجردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی در نزدیکی شماست که بسیار به شما حسادت می کند، مواظب اطرافتان باشید و سعی کنید باعث به وجود آمدن حسادت دیگران نشوید.

 47. مریممریمsays:

  سلام من متاهل هستم و بچه ندارم صبح ساعت ۴ به بعد خواب دیدم نوزادی دارم که پسراست و اون با این که تازه بدنیا آمده با من حرف میزند خیلی راحت عین بزرگترها وهی میگوید مامان خوبی و من تعجب میکنم ممنون میشم تعبیرش را بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خبری از شخصی که شما را دوست دارد و شما نیز به او علاقه داشته و عشق می ورزید دلالت دارد

 48. پردیس پریپردیس پریsays:

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم یک فرزند پسر حدودا زیر یک سال با من حرف می زد به انگلیسی و گفت تو مادرم هستی و اسم پدرش رو هم برد بعدش ازش جنسیتشو پرسیدم گفت پسر هستم ولی اسم خودشو که مدام تکرار می کرد که من یادم بمونه اسم دختر بود , آنوشا پشت سر هم تکرار می کرد خیلی ممنون می شم تعبیر خواب رو برام بفرستیدا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یقین داشته باشید آنچه در آرزوی بدست آوردنش هستید بدست خواهید آورد.

 49. نیرهنیرهsays:

  امروز صبح خواب دیدم ساعت 11 از خواب بیدار شدم ، خواب دیدم پسر خواهر همسرم که هنوز یکماه نیست که به دنیا اومده بعد از دوهفته که ندیدمش بزرگ شده تقریبا یک ساله شده ...بسیار زیبا و تپلو سفید وقتی دیدمش کلی ذوق کردم از رشد سریعش ومادر همسرم دلیل رشد خوبشو شیر خوب مادرش گفت . وقتی اطاق خالی شد به یکباره کودک نشست و شروع کرد با من حرف زدن و اسرار کرد که به کسی درمورد حرف زدنش نزنم و حرفهای هم که میزنه یه راز باشه بین منو خودش . از خواب بیدار شدم اصلا یادم نمیاد بهم چی گفته .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکوئی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 50. اکبراکبرsays:

  من همسرم ۷ ماهه پسر باردار است و من در خواب دیدم که پسرم بدنیا آمده و سخن میگوید تعبیرش را لطف میفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد

 51. سسsays:

  سلام ديشب هنوز كامل خوابم نبرده بود خواب ديدم يك نوزاد پسر بغلم هست و لالايي ميخوانم ناگهان صحبت كرد و گفت صداي تو مثل صداي مادرم است و من گريه كردم از خواب پريدم اما وقتي دوباره خوابيدم همان نوزاد رو ديدم كه به او غذا ميدادم و بغلم بود. نميدونم چرا يادش ميفتم گريه ام ميگيره تعبير اين خواب چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پيشنهادات تازه‌اي مطرح مي‌شود كه بايد هر كدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و سپس تصميم گرفت. به آينده اگر فكر كني مي‌تواني تصميمات بهتري گرفته و نسبت به آنها اطمينان بيشتري داشته باشي

 52. نسیمنسیمsays:

  خواب دیدم نوزاد یه روزه ای بغل کردم خانوادش نمیخواستنش سرپرستیشو قبول کردم یه زنی پیشم بود بچه دار نمیشد بچه رو دادم بغلش گفتم بگو ماما اونم گفت تعجب کردیم بچه تازه یه روز بوددنیااومدن بود ولی دندون داشت بردم به یه مردی نشوم دادمش اونم بچه رو گرفت گفت دو جنسس بچه بعد گفت بچه مرده جسدش اورد داد بهم تعبیراین خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی وارد زندگیت می شود که می توانی او را محرم رازهای ناگفته خود بدانی و به او اعتماد کنی

 53. حسنحسنsays:

  سلام خواب دیدم خونه مادر بزرگم هستم و یک نوزاد چند روزه و یک نوزاد تازه متولد شده پیشم بودن و اون کودک تازه متولد شده داشت درود و صلوات بر حضرت محمد ص میداد به این شکل : و نبینا و شفیعنا و ابالقاسم مصطفی محمد الهم صل علی محمد و ال محمد.

 54. حسنحسنsays:

  سلام ، من خواب ديدم پسر خواهرم كه الان حدود يكسالشه و خيليم خوشگله داشت باهام خيلي زيبا حرف ميزد و من در خواب خيلي لذت ميبردم ، صورتي زيبا و حرفهاي بانمك و بامزه ميزد، ميشه لطفا تعبيرشو بگين،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حرف زدن و لبخند ایشان دلالت بر سلامتی طول عمر برکت و نعمت برای خانواده ایشان می باشد

 55. ارغوانارغوانsays:

  با سلام من خواب دیدم که مادرم یک بچه بدنیا اورده ک دختر است و از طرفی من هم اورا ندیده بودم وقتی اورا دیدم برای اولین بار جثه‌ی یک بچه‌ی ۷ ۸ ماهه را داشت وقتی اورا بقل کردم او با من حرف زد و از من سوالاتی پرسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه‌اي عاطفي شكل مي‌گيرد كه نمي‌توان درباره آن داوري كرد چون هنوز هيچ چيز مشخص نيست. بايد كمي بيشتر انتظار كشيد تا دريافت كه نتيجه و هدف آن چه خواهد بود.

 56. زهرازهراsays:

  سلام خسته نباشید من دختری 20 ساله و مجرد هستم خواب دیدم 3قلوی پسر به دنیا آوردم كه هرسه خوشگل بودند یكی از آنها با اینكه تازه متولد شده بود شروع به صحبت كردن با من می كرد و برای من عجیب بود اما برای بقیه این موضوع خیلی عجیب نبود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سه قلو به دنیا اوردن که خود بیانگر برکت رحمت و نعمت الهی است حال صحبت کردن یکی از آن ها با شما که این خیر و برکت را دو چندان نیز خواهد کرد

 57. رضارضاsays:

  سلام خواب دیدم خونه مادر بزرگم هستم و یک نوزاد چند روزه و یک نوزاد تازه متولد شده پیشم بودن و اون کودک تازه متولد شده داشت درود و صلوات بر حضرت محمد ص میداد به این شکل : و نبینا و شفیعنا و ابالقاسم مصطفی محمد الهم صل علی محمد و ال محمد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پس از یک عارضه جسمی، دوباره سلامتی خود را بازخواهی یافت. امنیت و سلامت از جمله نعمت‌هایی هستند که وقتی قدرشان شناخته می‌شود که نباشند.

 58. محیامحیاsays:

  سلام من صبح خواب دیدم خواهرم یه بچه پسر به دنیا آورده که یکی دو روزش بود و با من خیلی واضح حرف میزد اما با خواهرم نه. بچه اش کمی ناراحت بود و به من گفت عمه شما منو توی بیمارستان انداخته زمین و خیلی کلافه ام کرده. من به خواهرم گفتم بچه آن ضربه دیده؟! گفت آره عمه حواسش نبوده از دستش افتاده. بچه انگاری نگران بود که نکنه آسیبی دیده باشه که روش بمونه تا همیشه. ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با شخص نزدیک یا یکی از بستگان خود مواجه خواهید شد که مشکل کوچک و غم و اندوهی دارد که با مشورت کردن با شما گره از کارش باز خواهد شد و مشکلش بزودی برطرف خواهد شد

 59. فائزهفائزهsays:

  سلام من و خواهرم هردو مجرد هستم.دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم خواهرم فرزند پسری به دنیا اورد و زمانی که من بغلش کردم شروع کرد سوره ی توحید خوند و با من حرف زد و بهم گفت این اقایی که دوسش داری و دعا میکنی بهش برسی ... اصلا مورد مناسبی نیست. به نظرتون تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یادتان باشد که هرکس از شما تعریف میکند،دوست ما نیست و نیتش هم خیر نیست،پس سعی کنید دوستان واقعی خود را بشناسید

 60. آرزو ابراهیمیآرزو ابراهیمیsays:

  ஜ۩۩ஜ ٮّاڔاڽ،ݦهدی،آڔزؤ ஜ۩۩ஜ: سلام،من نزدیک 7صبح خواب دیدم که نوزادی به دنیا آورده ام،بعد میخواستم پوشکشو عوض کنم،آلت تناسلیشو دیدم به شوهرم گفتم نگاه کن بچمون پسره،بچه مدفوع کرده بود و گفت ببخشید،قبلشم خواب میدیم خواهرزادم که پسره اومده خونمون لباسشو درإورد و رو موکتمون جیش کرد عمدا،البته من الان 6هفته باردارم،ربط به جنسیت بچم داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما زندگی خوب و آرامی داشته اید و همیشه همه چیز داشته اید و همین مسئله شما را سست و تن پرور کرده است که برایتان مشکل ساز خواهد بود.

 61. م.ام.اsays:

  سلام.من امروز صبح خواب دیدم که خواهرم که ی چندسالی هست که بچه ندارد روی تخت بیمارستان هست و بچه ای بدنیا اورده که کنارش هست من با خوشحالی سمت بچه رفتم و کمی بعد بچه شروع کرد به حرف زدن،و از مادرم که فوت شده بود انگار پیغامی اورد یا داشت از او حرف میزد که میگفت گفته به بچه هام بگو نگران نباشن من ۶بار کلام الله مجید رو خوندم...یعنی با شنیدن این حرف نوزاد خوشحال شدم در خواب و به این نتیجه رسیده بودم که مادر فوت شده ام برامون دعا کرده و به آرزومون رسیدیم و خدا به خواهرم فرزندی عطا کرده و از این مسئله خوشحال بودم،خواهش میکنم تعبیر این خواب رو بهم بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگه ناراحتی تو دلت داری باید به خدا پناه ببری چون تنها کسیه که میتونه غم و اندوه تو را از بین ببره پس سعی نکن برای برطرف شدن احساس تنهایی به افراد نادرست پناه ببری

 62. میثم قلی زادمیثم قلی زادsays:

  سلام من حدود هفت روز بعد از فوت برادرم صاحب فرزند پسر شدم و حدود شب دوم تولدش در کنار فرزندم خوابیده بودم که ناگهان صدایی شنیدم خیلی شبیه واقعیت بود کسی را ندیدم ولی انگار برادرم بود در قالب فرزندم و صدای او ولی دقیقا کلمه ای که گفته بود یادم نمیاد چه کلمه ای بکار برده بود ولی کلماتی شبیه شکوه وشکایت بود وناگهان نور شدیدی سرم و وجودم را فرا گرفت در حدی که احساس کردم تو سرم چیزی ترکید یا رگی در سرم پاره شد لطفا تعبیرش را بگویید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   يكسري موانع در روابط عاشقانه تو و يا تاخير در ازدواجت بوجود مي‌آيد و از دست تو هم كاري ساخته نيست. به جاي ناراحتي و عصبانيت بايد روحيه‌ات را حفظ كني و حوصله كني تا دوباره اوضاع مساعد شود.

 63. سعید خاکسارسعید خاکسارsays:

  سلام همین الان ۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۳:۲۹دقیقه صبح خواب دیدم که دخترم که دو روز پیش متولد شده در بیمارستان به مادرش میگه من شیر میخوام از فرط تعجب نتونستم تحمل کنم و این مطلب رو دراینترنت جستجو کردم، واقعا اگر تفسیر بنویسید ممنونم ، اصن کلا بهم ریختم چون میدونم خواب دیدن تا قبل اذان صبح تعبیر داره، بزرگواری میکنید من اولین باره توی یک سایت چیزی مینویسم نمیدونم اگرجواب بدید من از کجا مطلع میشم برای همین شمارمو میذارم اگر شد بهم اس ام اس بدید یا نمیدونم ، ولی بهم خبر بدید لطفا ۰۹۲۱۷۸۹۱۱۰۳

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   يشنهادي به تو مي‌شود كه بايد در مورد آن خوب فكر كني و همه جوانب را در نظر بگيري تا پشيمان نشوي

 64. شیوااشیوااsays:

  سلام من خواب دیدم ک پسر داییم که 20روزش هست.الان حدود2ماهه شده و راه میره و کمی حرف میزنه در حد چند جمله و ظاهزش خوب بود و بازی میکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان دهنده ی آینده ای روشن و درخشان برای پسر دایی شماست

 65. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت شمابخیر من خانمی ۲۵ ساله هستم چندسال است ازدواج کرده ام ولی خیلی خیلی بیمارم تقریبا خانه نشین شده ام و توان فرزنددارشدن هم بااین وضع ندارم.مدتهاست دعامیکنم برای شفا اما همین چندروز قبل حدودساعت ۱۱ تا ۱۱ و نیم قبل ازظهر خواب دیدم که طبقه پایین درخانه پدرم داخل یکی ازاتاق ها باهمسرم هستم و یک نوزاد هم دارم(اکنون طبقه بالای منزل پدرم زندگی میکنم)این نوزاد را برداشتم تابه خارج اتاق و هال خانه ببرم وکمی راهش ببرم ...همینطور که میرفتم باهاش حرف زدم گفتم جونی...عشقی...که دیدم اونم باچشمانم بسته و لبخندبرلب گفت جونی...عشقی...آره بعد یهودیدم که انگشتان پاهاش به جای ۵ تا چهار تاست اون یکی پایش راهم دیدم ...همینطور بود اما یه انگشت خیلی کوچیک چسبیده بود بهش به شوهرم گفتم تو دیدی که ۴ تاانگشت داره؟گفت آره دیدم دختریا پسر بودن نوزاد معلوم نبود. ممنونم ازتون لطفا پاسخ بنده رابدهید خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 66. مطهره گلکارمطهره گلکارsays:

  سلام من خانمی 47ساله ام امروز بعد از نماز صبح که خوابیم خواب دیدم دخترم که حدود10ساله از دواج کرده صاحب فرزندی که فکر کنم پسر هم بود شده وروز دوم بدنیا آمدنش بود که در بغل من یک جمله سه حرفی زد(بریم عروس ببینیم)من شوکه شدم ولی بقیه نشنیدن بعد تو بغل باباش بود که دیدم تیکه های مقوای سر جعبه دارو در دهانشه ومیخواست خفه شه که از دهانش بیرون کشیدم. البته چون زندگی خوبی ندارن دخترم نمیذاره بچه دار شه ومن خیلی براش ناراحتم ونمی دونم چکار کنم لطفا تعبیر خواب مرا بگید از شما سپاسگذارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با اطرافیانتان به مشکلات و گرفتاری‌هایی برخواهید خورد پس بهتر است از فکر و اندیشه تان استفاده کنید و آنها را حل و فصل کنید.

 67. اناهیتا استحمامیاناهیتا استحمامیsays:

  سلام.من خواب دیدم صاحب پسری زیبا رو شدم.و او پس از ب دنیا آمدنش با من حرف زد.به اون گفتم من مامان تو هستم او گفت تو مامان من نيستي.بعد از تلاش های بسیار و پرسیدن های زیاد که چرا او مرا مادر خود نميخواند،فهمیدم شوهرم میخواسته او را به برادر شوهرم و خانومش بده.بعد از مشاجره های بسیار که اورا نمی دهم.نوزاده پسر تازه متولد شده ام،منو مامان صدا زد. لطفا تعبیرش را بگوييد.ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به دنیا آوردن نوزاد پسر در این رویا به معنای شروع یک اتفاق یا شنیدن یک خبر خوب برای شماست اما انکار این که فرزند شماست به نشانه ی افرادی هستند که قصد دارند شیرینی این اتفاق را تلخ کنند

 68. دریا مردانیدریا مردانیsays:

  سلام وقت بخیر،من دختر مجردی هستم که هربار خواب میبینیم فرزند دارم،اینبار خواب بچه اییو دیدم که تو قنداق بود و تازه بدنیا اومده بود توی عالم خواب ولی هی سعی میکرد باهام بصحبت بیاد و سره اخر حرف میزد و من توی خواب شگفت زده بودم و خودم و خانوادم خوشحال بودیم.ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیانگر یک موضوع یا یک اتفاقی است که باعث خواهد شد والیدن شما چند روزی غمگین و ناراحت باشند اما بزودی مرتفع می شود

 69. مریممریمsays:

  چند بار خواب دیدم که پسرم که الان هفت ماهشه حرف میزنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فهمیدن یک جریان به طور ناگهانی

 70. ZahraZahrasays:

  باسلام من متاهل هستم وفرزند ندارم خواب دیدم که باردار هستم و فرزند پسر به دنیا اوردم که زیبا بود بهش شیر دادم ولی بچه همون لحظه راه میرفت و کلمات بچگانه اولیه رو استفاده میکرد که پیش خودم توی عالم خواب خوشحال بودم که فرزند باهوش و متفاوتی دارم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساس موفقیت از یک موضوع عشقی

 71. باراناباراناsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که دخترعمویم شش ماهه است وهرچه میگویم تکرارمیکندبقیه باورنمیکردندبااینکه شنیده بودندتااینکه دوباره تکرار کرد حرفامووهمه باورکردند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تا می‌توانید مشغول کار و فعالیت باشید، اما تا زمانی که هوا برای‌تان صاف و یک‌دست شود صبر کنید تا بتوانید موضع جدیدی برای موضوعی خاص اتخاذ کنید.

 72. نازنیننازنینsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دختر خواهرم که ۱۱ ماهه است در بغل من شروع به حرف زدن کامل کرد با گریه و ناراحتی که او را به خانه شان برگردانم پیش مادرش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای دختر خواهرتان حتما اسپند دود کنید و آرام در گوش او سه صلوات بفرستید رویای شما بهمن گفت کسی در روزهای اخیر قصد زدن چشم زخم به ایشان را داشته است

 73. سهند ئیسی منشسهند ئیسی منشsays:

  با سلام.من خواب یک بچه دیدم که پسر بود و شاید یک سال داشت.حس عادی و خوبی بهش داشتم.آخر خوابم چشماش قرمز شد و گفت مراقب زهرا باش.بعد گفتم زهرا؟ گفت زاهارااااا و همینجوری صداش کلفت تر و حش دار تر و کشیده تر شد و بیدار شدم.تعبیرش چیه؟بچه رو نمیشناختم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن

 74. nikinikisays:

  سلام. من خواب دیدم یه کودک چندماهه که بنظر پسر بود با من حرف میزد ولی از اسمش که پدرش صداش کرد فهمیدم که دختره چون هم اسم خودم بود. البته حرف زدنش رو من نمیدیدم فقط صداش رو میشنیدم. بچه ناز و ملوسی هم بود.

 75. نسيمنسيمsays:

  درود و وقت بخير ديشب بعد از مدت ها پسري كه بهم علاقه داشته علاقشو بهم ابراز كرد و خواست كه به پيشنهادش فكر كنم و ديشب خواب ديدم كه اون پسر به نوزادي تبديل شده و از طريق اون نوزاد با من حرف ميزن از طرفيم اطرافيان رو ميديدم كه از حضور اين پس خوشحالن و با قيافه صامت تاييدش ميكنن من نميدونم اين خواب چه نشونه اي براي من دار خوشحال ميشم كمكم كنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشبختانه این هفته برای رفتن به تعطیلات و تفریح, تماشای رویدادهای ورزشی و بازی و سرگرمی با بچه ها نیز فرصت های خوبی نصیبتان می شود.

 76. فاطمه احمدیفاطمه احمدیsays:

  باسلام خواب دیدم کودکی حدود ۷تا ۸ ماهه را بغل کرده ام که فرزند یکی از همکارانم بود اوراددر بغل گرفته‌ بودم و ارام و با محبت بر پشتش می زدم‌ تا بخوابد ناگهان شروع به صحبت کردن کرد و حرفهای قشنگی هم زد که من ذوق کردم و دویدم به سمت دوستان و اشنایان و خوشحالی و گریه که این کودک حرف زد .لطف بگویید تعبیر این خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خاطره ای ناب و فراموش نشدنی.

 77. ماندانا خوشماندانا خوشsays:

  باسلام،من متأهل هستم وچندین بار که برای بارداری اقدام میکنم باروشهای مختلف ولی نشد وهنوز در اقدامم .خواب دیدم مامانم بچه پسر بدنبال آورده وزشت با لباس آبی من کنارش بودم که شروع کرد به حرف زدن .ممنون میشم اگه تعبیرش کنید .با سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بعضي نااميدي‌ها از فکر و دلت خارج خواهد شد.

 78. شهرزادشهرزادsays:

  سلام من خواب ديدم خاله ام صاحب فرزندي شده،كه دختر بود،بعد نوزاد هم بود،ولي اين نوزاد هي حرف ميزد و اينكه راه هم ميرفت،ولي يك زائده اي پشتش بود،و اينكه خاله ي من از داشتن اون بچه يه لحظه ناراحت بود،يه لحظه پر استرس و لحظه اي ديگه لبخند ميزد،و يه چيز عجيبي هم كه بود،خاله ي من اون بچه رو به دنيا نياورده بود اما تو خوابم ميدونستم كه فرزندِ خالمه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حرف زدن و راه رفتن نوزاد به علامت برکت و روزی برای خانواده ی خاله ی شماست اما وجود زائده در پشت گوش میتوانید نشانگر اضطراب و غم هایی باشند که به این فرد خواهند رسید و دوباره تمام می شوند

 79. قدیرقدیرsays:

  اوضاع ناآرام و جنگ را در حواب دیدم و اینکه همسر در آب زایمان می کند و نوزاد پسری بدنیا می آورد که بلافاصله بعد تولد در مورد مسائل جنگ سخن می گوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به دنیا آوردن نوزاد در شلوغی جنگ به آرام شدن اوضاع زندگی و کمتر شدن تنش ها اشاره میکند

 80. رها جهانیرها جهانیsays:

  سلام و درود فراوان به شما دوست عزیز. دیشب خواب دیدم : با برادر زادم که الان ۲ماهش هست ،حرف می زدم نوازشش می کردم، و اون هم با من جملات رو تکرار میکرد،البته به زبون کودکانه. و به همه گفتم عکس و فیلم بگیرید خیلی خوشحال و هیجان زده بودیم، حتی از تلویزیون اومده بودن ازش فیلم بگیرن. برادر زادم به زبون کودکانه به همه ی مهمانها خوش آمد میگفت و دست میداد، البته تو بغل خودم بود فقط. و تمام جملات من رو با خنده تکرار می کرد. اما مادرش رو تحویل نمی گرفت، و من مادر بچه رو به خاطر بی تفاوتیش به نوزاد دعوا کردم و کتکش زدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگید. با سپاس فراوان.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نقل از حضرت امام جعفر صادق (ع) به نشانه ی عمری طولانی همراه با سلامتی و دل خوشی برای نوزادی ست که با تکلم میکرده و شما نیز او رامی شناختید قدم ایشان همراه با خیر و برکت است

 81. رها جهانیرها جهانیsays:

  ممنونم از پاسختون.? برای شخص من که این خواب رو دیدم تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر فرزندم تعبیر این خواب بصورت استثنا برای این نوزاد است (این را دو نفر از کارشناسان همین سایت تایید کرده اند)

 82. زهرازهراsays:

  خانمی متاهل هستم ک دوسال است باروش های مختلف اقدام ب بارداری میکنم ونتیجه نگرفتم دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم صاحب فرزندی پسرشدم که کاملا شبیه همسرم است و مانند کودکی یک ساله کلمات را ادا میکند و من با خوشحالی ب مادرم میگویم ک او باهوش است و حرف میزند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همچنان روزها و ایام ناامید کننده ای پیش رو خواهید داشت اما بدانید خداوند بزرگ شما را دوست دارد ناشکری نکیند چرا که اخبار خوبی را در سالهای آتی دریافت میکنید که سبب هیجان شما می شود

 83. سعیدهسعیدهsays:

  با سلامدختری هستم مجرد پریشب خواب میدیدم که خواهر نامزدم، بچه دارشده و من کنارش بودم و کمکش میکردم، بعد از یکی دوساعت مادرم هم ب ما ملحق شد تو این فاصله نوزاد یکی دوساعته نشسته بود و بیشتر با من صحبت میکرد و از من شیر میخورد که منم از خجالت مادروخواهرم، خودمو کنار کشیدم نوزاد هم از من دلخور شد. لطفا اینو چاپ نکنین اگه مقدوره و جوابشو ایمیل کنین ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اندوه دل و روح شما با خبر خوشی که در راه است برطرف می شود و همه چیز برایتان رنگ و بوی دیگری می گیرد.

 84. سحرسحرsays:

  با سلام، من متاهل هستم و به تازگی قصد بچه دار شدن کردیم، من دیشب خوا دیدم که یه نوازد دختر بدنیا آوردم و بچه کمی دل درد داشت و به دنبال دکتر بودیم که ناگهان بچه در موقعیتهایی صحبت کرد و کاملا مثل بزرگ ها حرف میزد صداش هم بچه گونه نبود، و اینکه من ترسیده بودم و با این حال گفتم خوب فرزندم هست و تو بغل داشتم و بعد یه جا که نون دید بچه نون هم خورد... دیگه کمی ترسیدم و بچه رو زمین گذاشتم با اینکه حواسم بود اتفاقی براش نیافته و بعد بچه رو بغل عمه ام دادم... توی خواب صحنه های عجیب زیاد دیدم یکیش افرادی بودن که خودشونو برای رسوندن به آزادی توی دریا انداختند و همگی مردند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحت حمایت قرار می گیرید و به امنیت و آسایش می رسید.

 85. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام.من باردار هستم و تا هفته بعد پسرم به دنیا میاد.پریروز صبح خواب دیدم پسرم به دنیا اومده.با دوتا بچه دیگه تو یه اتاق خوابانده بودنشون.بعدما رفتیم برش داریم بریم خونه.بغلش کردیم یهو خودش راه رفت و حرف زد و دوتا دندون جلوپایین داشت.انکاربزرگ ترشده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا که سراسر خیر و خوبی بود پس علت نگرانی شما چیست ؟ فرزندی زیبا و خوش قدم به سلامتی به دنیا خواهد آمد انشالله

 86. معصومه. آمعصومه. آsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که مادرم که 55 سالشه یک فرزند پسر بغلشه که مال خودشون بود. و خیلی هم ناز بود. من و برادرام که همه ازدواج کرده ایم (بغیر از آخری) با او تمرین حرف زدن میکردیم که بچه جواب مارو داد و گفت سلام! من متعجب شدم که اینکه هنوز خیلی زوده که بتونه حرف بزنه!در ضمن پدرم که برادر کوچکم را اوایل راضی نبود از داشتنش، اما تو خواب مشخص بود که نوزاد جدید را واقعا دوست دارد!( من خودم ازدواج کردم و هنوز قصد بچه دار شدن نداریم، اما دیشب در مورد پسرخاله شوهرم که نوزاد است و زیباست حرف میزدیم که شبش این خواب رو دیدم) ببخشید طولانی شد گفتم شایدریز توضیحاتم نیاز باشه. پیشاپیش از وقتی که میگرارید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   داشتن نوزاد برای مادرتان فقط سلامتی و آرامش ایشان را تضمین و تعبیر میکند و در کل رویای خوبی بود

 87. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم که پسرعموی1ماهه ام صحبت میکند وخواهردار هم شده است وقتی به هردو میگویم بوسم کنید من رو میبوسند و همه حالشون خوب است ومن فقط متعجب بودم از حضور فرزند دختر وصحبت کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می خواهید هدف بزرگی را به انجام برسانید

 88. محمدمحمدsays:

  در خاب دیدم دختر هفت ماه من که قادر به حرف زدن نیست .در خاب بر رویه فرش نشسته بود و به من گفت من الان دارم در خاب میترسم و نمیتوانم بگویم بسم الله رحمان رحیم تو بجای من بگو بسم الله رحمان رحیم ومن تعجب کردم از حرف زدنش و کمی ترس وجودم را گرفت وبعد گفتم بسم الله رحمان رحیم ودخترم ترسش کم شد .یک چیز دیگه هم گفت بگو بجای من ولی یادم نیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب کنجکاوی و دخالت های دیگران باشید

 89. لیلا سلیمانیلیلا سلیمانیsays:

  سلام دیشب خواب کوتاهی از ازدواج برادرمو رو دیدم بعد از اون دیدم بچه ای تازه بدنیا اومده که متعلق به اونها بود با من شروع به حرف زدن کرد من خیلی جا خوردم و به مامانمم گفتم مگه بچه ای که تازه بدنیا میاد حرف میزنه خیلی خوشگل و ناز بود اما چهار تا چشم داشت دقیقا زیر دوتا چشم همیشگی دوتا چشم دیگه داشت و بینیشم خیلی کوچیک بود در مجموع اونقد ناز بود که من خیلی بوسش میکردم ولی نگران بود و ی جمله از حرفهایی که گفت یادم مونده این بود که با ناراحتی بهم گفت من ۳۴ سالمه یهویی از خواب بیدار شدم از دیدن این خواب با این حالت خیلی نگران شدم تعبیر خواب من چیه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک ماجرا یا یک اتفاق تازه در خانواده شما روی خواهد داد که بسیار خوشایند است.

 90. رویارویاsays:

  سلام خواب خیلی عجیبی بود...خواب دیدم یکی ازفامیلامون که بارداره بچش به دنیا اومده...اون رو بلند کردم که بغلش کنم و اون نوزاد با یه آوازی چندبار جمله لا اله الاالله رو تکرار کرد...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صدای لا اله الاالله نوید بخش آینده ای بسیار درخشان همراه با موفقیت های چشمگیر و سرافراز کننده برای این نوزاد است ، از جانب سایت توپ تاپ تعبیر این خواب را به مادر این طفل برسانید

 91. AniAnisays:

  سلام...زنداداش بنده هشت ماهه باردار هست و دکترا گفتن که بچه ایشون مریض هست و باید سقط شود بعد اذان صبح خواب دیدم که بچه لخت مادرزادی و سالم است طوری که ادعا میکند من سالم هستم و از یک طرف هم صدای قران میامد گویی که خودش قران میخواند و به مادربزرگ بچه مژدگانی سالم بودن و قران خواندن اورا میدهم و مادربزرگ بچه نیز پتویی قهوه ای رنگ و تازه ای را که بر روی زمین پهن بوده جمع کرده و به دست بنده میدهد...لطفا تعبیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نوید بخش عملی ست که همراه با مصلحت انجام میگیرد چنان چه هر زیانی حتی مرگ به این نوزاد رسید امید خود را از دست ندهید چرا که از روی حکمت بوده

 92. ديدمديدمsays:

  شوهرم خواب ديدن در بيمارستان نوزاد پسري با موهاي پر پشت و چشمان درشت سياه تحويلشون دادن كه به محض ديدنشون شروع به صحبت كردن و حتي راه رفتن كرده كه باعث تعجب همه شده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رضایت و خوشبختی

 93. مژگانمژگانsays:

  سلام من متاهل هستم ویک فرزند دختر دارم خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم درحالی ک خبر نداشتم باردارم پسر زیبا و شیرین کلامی بود ومن ذوق می کردم ک بچه یک روزه ام سخن می گوید نوزاد برهنه بود ومن وهمسر درطول خواب درحال خرید برای پوشاک وشیر و... بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همین فرزند در زندگی شما سبب رونق برکت و رزق می شود تعبیر این خواب همین است ، خدا را در همه حال بخاطر نعمات زندگیتان شاکر باشید

 94. مینامیناsays:

  با سلام من دختری مجرد هستم، دیشب خواب دیدم فرزندی دارم که به گمانم دختر بود، زیبا بود، لاغر نبود و من بینهایت دوستش داشتم.ولی در سنی نبود ک قادر به صحبت کردن باشد. با من صحبت می کرد ولی از حرف زدنش متعجب نمیشدم. من در حال خواباندنش بودم ولی روی زمین خوابیده بودیم و من سعی می کردم دستم رو به عنوان تشک بزارم زیر کودک تا بتونه راحت بخوابه ولی باز کارساز نبود بچه مدام میگفت سفته، منظورش زمینی ک روش خوابیده بود سفت و راحت نبود و من هم اذیت میشدم تا اینکه به ذهنم رسید دو سه تا چادری ک اونجا بود رو تا کنم و بزارم زیر بچه ک به نظرم کارساز می اومد ولی دیگه از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در سال های آینده شما در کنار مردی قرار میگیرد که باعث تکامل شما می شود و حاصل این ازدواج نوزادی دختر و زیباست که تغییرات گسترده ای برای شما به ارمغان خواهد آورد

 95. زهرهزهرهsays:

  باسلام من متاهل هستم بعدازنمازصبح خواب دیدم پسری بدنیا آوردم بسیاربسیارزیبا بود تاحالانوزادی به زیبایی اون ندیدم که شروع کردبامن حرف زدن من خیلی جاخوردم ولی خوشحال بودم که حرف میزنه یکدفعه بزرگ شد وشروع کردبه دویدن وبازی کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سختی و مشکلاتی که برطرف خواهند شد

 96. لبیکلبیکsays:

  سلام.بنده یه خانم متاهلم و هنوز بچه دار نشدم. امروز بعد از اذان ظهر خواب دیدم که پسری به دنیا آوردم که هم صحبت میکنه و هم راه میره و مثل بزرگترها خودش به دستشویی میره.تعجب کردیم و من به همسرم گفتم پسر ما هم مثل حضرت عیسی توی نوزادیش حرف میزنه.پسرم چهره ی زیبایی هم داشت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این است که صاحب فرزندی خواهید شد که استعداد ها و توانایی های زیادی را خواهند داشت و به جایگاه مهمی نیز در زندگی دست پیدا میکنند

 97. شهاب پاپلیشهاب پاپلیsays:

  با سلام. من خواب دیدیم خانومم بچمونو به دنطا آورده و من حس پدر شدن خیلی خوبی داشتم. ولی بعد چند مدت بچم داشت صحبت میکرد و همه تعجب کرده بودن که چه زود داره حرف میزنه و میگفتن تا حالا ندیدن بچه توی این سن صحبت کنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک آغاز جدید، احتمال یک تولد، یک کار جدید و یا ارتقاء.

 98. محسن کاظمیمحسن کاظمیsays:

  با سلام خواب دیدم خانمم بچه پسری به دینا آورده که به محض بدنیا آمدن شروع به صحبت کردن کرد که همگی بسیار متعجب شده بودیم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با دوستان نزديك خود قرار ملاقات تعيين كنيد و آنها را ببينيد. ديدن آنها روحيه شما را عوض خواهد كرد.

 99. پریاپریاsays:

  سلام.من خواب دیدم نوزاد دختر داییم که دختر استبه من میگفت اب میخوام و بامن حرف میزد و من ذوق میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی خبر خوشحال کننده ای دریافت خواهید کرد که باعث هیجان و شادی تان می شود.

 100. ساناز شامیساناز شامیsays:

  سلام و وقت بخیر.من خواب فرزند دختر خواهرم که در واقعیت وجود ندارند و دوقلو هستن رو دیدم یکی از این قول ها با من فقط صحبت میکنه خواب خیلی مفصلی بود و ما هم در خانه ای پر از مهمان بودیم و این نوزاد یک ماهه تقریبا داره به من اطلاعاتی از اقوام میده و به اصطلاح پته آنها رو میریزه رو آب و خودش شروع کننده این ماجرا بود. و به من چیزایی رو گفت که توی خواب برام خیلی عجیب بودن و اون نوزاد توانایی خیلی کارا داشت. گفت اگر میخواهی همه حرفت رو باور کنن من کاری میکنم که همه از این سگ بترسن. سگ سیاهی بود اون کاری کرد که چشمان سگ به طور ترسناکی روشن شد و من از اون نوزاد پرسیدم تو جن هستی و با اطمینان به من گفت نه.و در آخر همه فهمیدند که این نوزاد بامن صحبت میکنه. ممنون میشم از انجام تعبیر خوابم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اپر چنین نوزادی وجود خارجی ندارد به این معناست که برکت رزق و روزی راه به خانواده ی خواهر شما باز میکند

 101. لبیکلبیکsays:

  سلام.بنده خواب دیدم که خاله ام که پیر و بیمار هستن و توانایی راه رفتن ندارن از در خانه خارج شده و شروع به راه رفتن و دویدن کردن.به گونه ای که گویا اصلا بیمار و ناتوان نبودن.تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از مهر و محبت و علاقه ای عاشقانه خبر می دهد

 102. ایوب اسیریایوب اسیریsays:

  سلام همسرم ۷ ماهه باردار هستش دیشب خواب دیدم پسرم روز اول تولدش وقتی برای اولین بار گرفتمش تو بغلم باهاش حرف زدم همزمان پسری دیگر متولد شده بود بهش گفتم میدونی اون کیه اون پسر عموت علی هستش اسمشو صدا بزن که صدا زدن گفتم اسم خودتم اسماعیله اونم با لبخند قشنگی صدا زد خیلی و کمی همینجور باهاش حرف زدم اونم هر چی می خواستم بهم می گفت ؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق شما نسبت به یک شخص، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکمتر خواهد ساخت.

 103. سرودمندسرودمندsays:

  سلام من خانمم باردار هست ساعت 11صبح خواب دیدم فرزندم دختر است و قبل از خروج از بیمارستان مثل افراد بزرگ حرف میزند تعبیر چیست ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقت جبران فرصت های از دست رفته است. سعی کنید تغییر در روند زندگی دهید. بازسازی های امید بخش

 104. علی توکلیعلی توکلیsays:

  سلام خواب دیدم خاله بزرگم که ۷۰ سال دارد صاحب فرزند دختر شده بسیار زیبا و دانا که هم راه میرود و هم سخن میگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما خواب دیده اید که فردی سالمند صاحب نوزاد شده است پس تعبیر این رویا طولانی شدن عمر خودتان است

 105. سهاسهاsays:

  سلام من خانم متاهلی هستم و یک پسر دارم 9 ساله دارم امروز بعدازظهر خوابی دیدم که یک بچه نوزاد دارم که به راحتی صحبت می کرد توی خواب از داشتنش خیلی خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نوزادی که در خواب شما براحتی حرف می زده است در واقع خبرهایی از موفقیت سلامتی و شادمانی فرزند خودتان می دهد

 106. معصومهمعصومهsays:

  سلام باتشکر ازشما من ۳۱ سالم متهلم هنوز قصد بچه دار شدن نکردیم ولی دیشب که شب قدر بود از خدا خواستم بچه پاک صالح بهم بده خواب دیدم روضه خون بچشو داده بهم تا نگهش دارم روی صورت بچه اسم ائمه نوشته بود بقلم بود خیلی آرومم میکرد آشناهای مادرش امده بودن و بچه رو می خواستن من بهشون ندادم تا خود مادرش امد وقتی می خواستم بچرو بهش بدم ازش پرسیدم می خوای پیشم باشی اونم گفت مامانم تو باش وچند کلمه باهاش حرف زدم بچه زیریکسال بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن فرزند روضه خوان در این رویا بی تردید بیانگر اخبار و لحظات شادی است که همراه با خانواده خواهید داشت و به آرزوی قلبی خود بسیار نزدیک شده اید

 107. تیامتیامsays:

  سلام. وقتتون بخیر من خواب دیدم که خواهر زاده م که بیست روزه متولد شده، یه سری کلمات ابتدایی رو به زبون میاره و با من صحبت میکنه که غذا بش بدم، اما با قاشق اول غذا پرید گلوش و صورتش سیاه شد. و من زدم پشت کمرش و از بقیه کمک خواستم. ظاهرا همه به منزل ما اماده بودند برای جشن عروسی من، من متاهل هستم. باتشکر که وقتتونو در اختیار ما میذارید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام علیکم ، حرف زدن نوزاد بیست روزه در این رویا بسیار نیکوست و تعبیرش سرنوشت و یا تقدیر روشنی است که در انتظارش می باشد

 108. زهرا بانوزهرا بانوsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب عجیبی دیدم..خواب دیدم مادرم فرزندی به دنیا میاره که پسر هست و از بدو تولد مثل نوزادی که تازه به حرف اومده باشه و راه بره ..راه میرفت و حرف میزد در حد کلمات مامان و بابا و اجی و همه خیلی دوستش داشتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درخشش در جمع دوستان - دوست داشتنی بودن

 109. هانیهانیsays:

  سلام من خواب دیدم دختری بدنیا اوردم که خیلی واضح حرف میزنه و هر لحظه بزرگتر میشه ومن میخام تابزرگتر نشده اونو به همه نشون بدم ک بدونن من بدنیا اوردمش و همسرم و خانوادم خوشحالیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

 110. نسریننسرینsays:

  سلام من خودم ۲ ماهو نیم هست باردارم خواب دیدم فرزند پسر دنیا اوردم در همین ۳ ماهگی ک خیلی هم تعجب کردم تو خواب ک چرا انقد زود ب دنیا اومد!!!و به محض اینکه اولین شیر و بهش دادم شروع کرد به خوندن آیه های قرآنی و منو متعجب زده کرد.شیر سینم هم خیلی کم بود در حد یکی دو قطره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

 111. الهامالهامsays:

  سلام وخسته نباشید ،من چند وقت پیش چند خواب یکسان دیدم ، که دو مرد که مشخص بود سید هم هستند ، به من مرتب می گفتند کارهایت را پیش کسی بازگو نکن،ا و این خواب را سه بار دیدم . ممنون میشم تعبیرش را بگویید ,چ چون این خواب را چند بار دیدم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از آينده هايي نه چندان دور خبر مي دهد و شما را از آنچه مي خواهد پيش بيايد آگاه مي کند.

 112. فاطمهفاطمهsays:

  من خواب دیدم یه نزاد تازه به دنیه اومده باهام حرف میزد خیلی کوچیک و ضعیف بود بچه ی من نبود ولی خیلی دوسش داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر فراواني نعمت و فراخي روزي است

 113. سحر روزیطلبسحر روزیطلبsays:

  سلام، ده ماه هست که خواهر من فوت شده، دیشب مامانم خواب دیده که یه نوزاد تو خونه هست که خواهر فوت شدم(صبا) هست، اون و میسپاره دست خواهر بزرگترم و میگه ببرش بیرون اما بعد از رفتن و اومدن خواهرم دوباره نوزاد و توی قنداق سیاه توی راه پله میبینه، بغلش میکنه و نوزاد با صدای صبا باهاش حرف میزنه اما صورتش و ندیده،حس کرده که باهاش حرف زده و صداش زده،مامانم هم جوابش داده جانم مامان...میخواستم تعبیرش بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ى آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‌شويد.

 114. نادرهنادرهsays:

  سلام من یک پسر ۲ ساله دارم از۶ ماهگی تشنج کرده و حرف نمی زند دیشب خواب دیدم با زبان فارسی با من حرف می زند آخه ما ترک هستیم لفظا تعبیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در بیشتر کارهایتان موفق و سود قابل توجهی را به دست خواهید آورد.

 115. محمدمحمدsays:

  نوزاد دختر ۳ ماهه ایی دارم که شب اول خواب دیدم که درحال شیر خوردن گریه میکند و نا مفهوم حرف میزند بعد از چند شب مجدد خواب دیدم که دست من و عمه اش را گرفته و راه میرفت و به صورت نامفهوم مثل بچه ایی که تازه به حرف زدن میفته صحبت میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که به سعادت می‌رسید

 116. ستیلاستیلاsays:

  سلام . من دختر مجردی هستم و خواب دیدم که صاحب یک نوزاد دختر هستم. خیلی دوسش داشتم و انگار پاره ی تنم بود .یک دفعه از جاش بلند شد راه افتاد و چن کلمه کوتاه صحبت کرد در حد مامان و . . . تعبیرشو میخوام بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مشکلی که پیش می‌آید هیچ دستی دست شما را نمی‌گیرد.

 117. GandomGandomsays:

  سلام.من باردارم وهشت ماهم تموم شده ووارد نه ماه شدم.و فرزندم دختره.خواب دیدم ک خیلی طبیعی و عادی تو خونه خودم زایمان کردم و هیچ دردی نفهمیدم.وقتی نوزاد متولد شد و مادرم میخواست از من بگیرتش و ببره بشوره سخت بمن چسبیده بود و بعد اینکه مادرم اورا شست و بمن داد من تو بغلم گرفته بودم ک دیدم چشمای خیلی خوشگل و روشنی داره ک خیلی واضح با من حرف میزنه.میخواستم اونو ببرم پیش پدرش ک ببینتش وقتی از خونه خارج شدم دیدم ختمه دونفر از بستگانمونه ک دخترم تواون شلوغی داییشو صدا میزنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر عزم و جاه طلبی شماست

 118. سمیهسمیهsays:

  خواب دیدم میهمان داشتیم بعداز رفتن مبهمان درکوچه دیدم برف تند میامد اما سرد نبود وقتی رفتم کوچه را پارو کنم‌دیدم از تو پارکینگ یک موش و گربه باهم پریدن بیروت تو کوچه دنبال هم میکردن و در نهایت هر دوی انها را من زدم تو ی سرشون و انها رفتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد

 119. Melika MoosaeianMelika Moosaeiansays:

  عرض ادب و احترام خدمت مدیر محترم سایت دیشب قبل از اذان صبح . خواب دیدم نوه عموم که تازه به دنیا اومده توی بغلمه و هزارتا ماچش کردم . یهویی شروع کرد به حرف زدن . و چچچندین بار اسم منو با خوشحالی زد . و پس از اون یه سفره بزرگ انداختند و برنج و کباب دادن و بچه هنوز توی بغل من بود حرف میزد میخندید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ایشان را به تعداد زیاد بوسه زده اید و شاهد صحبت کردنش همراه با خنده بوده اید در مرحله اول نشان دهنده ی آینده روشن و زیبا برای این طفل و سپس عاقبت بخیری و دل خوشی برای خود شماست

 120. TakssTaksssays:

  سلام من خواب دیدم نوزادکوچک چشم ابی دربغل من هست که نمیدانم مال چه کسیه اورامحکم دربغل گرفتم وازدست کسانی فراریش میدهم اوهم باخنده بامن حرف میزدومیگف من بچه ی خوبی هستم وبه حرف پدرمادرم گوش میدم.لطفاتعبیرشوبگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی و هیجان فوق العاده از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد ساخت

 121. س. مس. مsays:

  سلام. مادرم خواب دیده دخترم که شش ماهش هست تو خواب، کامل صحبت میکرده. لطفا تعبیرش رو بگید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عمر دخترتان زیاد می شود و خیر و برکت زیادی در اینده وارد زندگی اش خواهد شد

 122. N.nN.nsays:

  سلام.من مجرد هستم. بعد از نماز صبح خواب دیدم که خواهر متاهلم، دوباره فرزندی دختر به دنیا اورده که این بچه در روزهای اول حرف میزنه و مایه تعجب همه شده. با من حرف زده و من خیلی تعجب کردم.میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟ اما این خواب بعد از نماز صبح بوده .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حرف زدن بچه ی خواهرتان با شما و دیگران و شگفت زده شدن شما نشان از آن میدهد که در سالهای آینده فرزند خواهرتان عاقبت نیک و خوش فرجامی خواهند داشت که سبب رضایت همگان می شود

 123. شمیمشمیمsays:

  با سلام، کسی برای من خواب دیده که من بچه دار شدم و یه دختر بچه بدنیا آوردم، نوزاد هم زیباست و هم خیلی تپل بعد اون شخص ازم میپرسه که به فرزندم چه شیری میدم که اینقدر تپل شده ، در جواب ازمن شنیده که شیر خودم رو به نوزاد میدم و در یخچال رو باز کردم و چند شیشه شیر رو نشون دادم که ببین شیر خودم رو میدوشم و تو یخچال میذارم که نیستم شیر خودم رو بدم . بعد میبینه که نوزاد صحبت میکنه ولی هنوز فقط یه هفته اش. ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درباره یک مسئله یا در یک مشاجره تنش و اضطرابی زودگذر خواهید داشت

 124. رضارضاsays:

  من خانمم ۷ ماهه بارداره من خواب دیدم ک بچمون ب دنیا اومده و میخنده و داره باهام حرف میزنه و وقتی بیدار شدم بعد یک دقیقه اذان صبح میدادن تعبیر چیه ممنونممم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایشان در حال حاضر باردارند و هنوز بچه به دنیا نیامده ولی شما از قبل چنین رویایی را تجربه کرده اید پس نوید این را میدهد نوزادی سالم زیبا و با استعداد نصیبتان خواهد شد

 125. ندانداsays:

  سلام زن برادر من سه ماهه بارداره، ديشب خواب ديدم نوزاد پسر سالم و تپلي بدنيا آورده و زايمان طبيعي و آسوني داشته، و وقتي من بچه اش رو كه خيلي هم درشته بغل ميگيرم توي بغل من زبان باز ميكنه و ميگه "اينجوري بغل نه،اونجوري" بعد من ميخندم ميگم منظورش اينه كه منو توي بغلت فشار نده تعبير داره خواب من؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله ، قطعا با دیدن چنین رویایی باید امیدوار باشید تا مدتی دیگر یک نوزاد با قدم بسیار نیکو همراه با خیر و برکت فراوان به دنیا خواهد آمد

 126. نازنیننازنینsays:

  سلام من قبل از اذان صبح خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم که خیلی کوچک است ولی دست های بلندی دارد به نظرم عجیب بود ولی وقتی در آغوش گرفتمش خیلی دوست داشتنی بود و دیگه دست های بلندش برام مفهومی نداشت و زمانی نگذشت شروع کرد با من صحبت کردن و خیلی صدای زیبایی داشت و کم کم با بقیه صحبت میکرد .خیلی شفاف و واضح حرف میزد البته هیچکدام از صحبتاش و یادم نمیاد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 127. فاطمهفاطمهsays:

  سلام . من هنوز ازدواج نکردم . امروز بعد از اذان صبح خواب دیدم که به خونه ی یکی از دوستان که بارداره رفتم و دیدم که بچشون به دنیا اومده ولی اونا نمیخواستن که کسی اونو ببینه و اونو داخل کمد گذاشته بودند تا این بعد چند لحظه بچه شروع به گریه کردن کرد و اونو مجبور شدند که بچه رو از داخل کمد در بیارن، وقتی بیرونش آوردن گریه میکرد و من اونو گرفتم ، همون موقع از تلویزیون داشت یه دعایی از مفاتیح الجنان پخش میشد که همزمان بچه هم همراه با اون شروع به خوندن دعا کرد و من خیلی تعجب کردم ولی پدر و مادرش هیچ تعجبی نکردند ، میخواستم تعبیر این خوابو بدونم . ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با عزم و اراده و همتی که خدا در وجود تو نهاده می توانی بهترین زندگی را برای خود بسازی

 128. armin hosseiniarmin hosseinisays:

  سلام من چهار ماه دیگه قراره بابا بشم،و جنسیت فرزندم پسر هست و اسمش قراره بذاریم محمد طاها،خواب دیدم بچه ام به دنیا اومده و شب ششمش هست شب اسم گذاری همه فامیلا جمع هستن،جلو جمع همش صداش میزدم محمد طاها محمد طاها،یهو بچه شروع کرد به حرف زدن گفت بابا منو ابوالفضل صدا بزن محمد طاها نه،خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه ؟لطفا تعبیرش رو به ایمیل هم ارسال کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام خوب است اینکه فرزندی که هنوز به دنیا نیامده است در رویای شما قادر به سخن گفتن و آوردن اسمش بوده ، نشان از سلامتی عزت نفس و آینده ی آرام است

 129. فاطمه شهبازفاطمه شهبازsays:

  سلام من متاهلم امروز خواب دیدم نوزاد به دنیا آوردم البته زایمان ندیدم ولی انگار به دنیا اوردمش خیلی خیلی زیبا و سفید و تا اوردمش تو اتاقش و گذاشتم تو جاش گفت مامان منو اینجا نزار بعد تو خواب تعجب کردم و اینکه همش سعی میکردم کسی نبینه که مبادا چشم بخوره.و اینکه قبلا هم خواب دختر دیده بودم ی شکل دیگه که زایمان کردم که اونم خیلی زیبا بود ولی سبزه رو با موهای مشکی بلندتر از سر شانه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آینده ای درخشان است

 130. بهارهبهارهsays:

  سلام من مجردم و خواب دیدم که نوزاد پسری دارم و در آغوشم هست و از او مراقبت میکنم و باهاش صحبت میکردم و اون حرف منو متوجه میشد و بعضی وقتا هم جوابم رو میداد و من هم اصلا از این بابت متعجب نبودم، یادم نمیاد چه حرفایی زدیم فقط اینو یادمه مردی وارد اتاق شد که من ازش خوشم نمیومد (اون مرد اصلا نمیشناسم کی بود ولی انگار توی خوابم میشناختم) به نوزادم گفتم مامانی گریه کن که مثلا به خاطر تو از اتاق بیرون بیایم اونم گریه کرد منم به بهانه نوزاد از اتاق اومدم بیرون بعد هردو به هم نگاه کردیم و به خاطر نقشه ای که کشیدیم خندیدیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در چند سال بعد در آینده ی شما خوشگذرانی ها ، خاطرات و ایام خوشی دیده می شود و نوزادی که در رویای شما صحبت میکرده عیش و نوش و خوشگذرانی تعبیر می شود

 131. Me❤️Me❤️says:

  سلام من دخترم من خواب ديدم كسي كه با اون در ارتباط هستم نوزاد برگشته و تو خاب هم ميدونستم ايشون بزرگه ولي بچه برگشته ازش پرسيدم كه انسان ها تو شكم مادراشون چي ميبينن كه ما نميتونيم ببينيم بعد بم گف من نميتونم چيزي بگم بعد گفت من تو شكم مادرم ديدم چطور زمين نابود ميشه و ازش مواد مذاب در مياره و گفت كه جهان تا ده سال ديگه تموم ميشه و ما چيزايي ميبينيم كه تو نميبينيش بعد از مدتي كه بم گف انگار عذاب وجدان گرفت و گفت من نمي تونم ديگه بات در ارتباط باشم تروخدا بم بگيد اين خابم چه معني داره تازه بيدار شدم خيلي استرس و ترس دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بایستی انتظار یک پیشرفت قابل توجه در زندگی کاری خود را داشته باشید

 132. فاطمه ولی زادهفاطمه ولی زادهsays:

  سلام من دختری هستم که نامزدم با کسی که دوستش دارم و دوستم داره خواب دیدم نوزاد پسری بغلمه و در پارچه ای سفیده و بسیار زیبا من کلا بچه دوست دارم اون بچه می خندید و با من حرف میزد و هر چی میگفتم مثلا سلام کوچولو اونم تکرار میکرد نزدیکان ما اونجا بودن و تعجب کرد بودن و خوشحال بودن همه من اونجا ناراحت بودم و میگفتم مگه و من همسرم بچه دختر نمیخواستم پس چرا پسر دار شدیم و دنبال اون بودم ولی اون نبود میگفتم ایمان کجاست؟، و خیلی ناراحت بودم بچه بزرگ شد یهو و داش ت بازی میکرد ولی من دوس ش نداشتم و ناراحت نبودن اون بودم و همه جز من خوشحال بودن آیا این خواب به حقیقت تبدیل خواهد شد؟?? من قبلا هم خواب دیده بودم دوستم منو ترک کرده و اینطوری شد حالا خیلی نگرانم این کابوس من در خواب خبر از آیندهدباشه مثل همیشه البته اون شب که این خواب رو دیدم خیلی افکارم خراب بود و معمولا بخاطر مشکلاتی که هس و تا حالادخیلی خوب مدیریتش کردیم اکثرا اوقات دلشوره دارم ولی خیلی همو دوست داریم و کنار همیم و باهم جلو میریم و بهم ایمان داریم میشه تعبیرش رو لطف کنین بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خنده و تکرار صحبت های شما توسط نوزاد نشان دهنده ی آینده ی روشن شما در کنار افرادی ست که به آن ها عشق می ورزید

 133. سارا مسارا مsays:

  خواب دیدم جاریم نوزاد دختری بدنیا اورده که دو ردیف دندون کامل داره و حرف میزنه توی خواب یکم ترسیدم ازش تهبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید به این مسئله امیدوار باشید که جاری شما با مسائل و یا ایام خوشی در آینده رو به رو خواهند شد

 134. بهمن صحراییبهمن صحراییsays:

  سلام، دیشب خواب دیدم پسر دو ماهه من شروع به صحبت کردن کرد و من متعجب و خوشحال بودم و به نظرات و صحبتاش با جان و دل گوش میدادم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تکلم بچه ی دو ماهه و لذت بردن به این خاطر نیکوست و می باید به آینده و موفقیت حتمی این شخص در آینده ی دور امیدوار باشید

 135. سیاسیاsays:

  سلام من حدود یه سالی عروسی کردم دیشب خواب فرزندان دوقلوی خواهرمو دیدم که تازه متولد شدن یه ماهی میشه الانم خونه بابامم ..خواب دیدم تو خونه بابامم که خانوادگی نشستیم که نوزادان که یکی پسره یکی دختر شروع کردن با من صحبت کردن که بیشتر دختر با من صحبت می کرد و همگی تعجب کردیم .... لطفا تعببیرش باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید بدانید موضوعات مختلفی با گذر زمان پیش خواهد آمد که سب دلخوشی و شادمانی برای خواهرتان خواهد شد

 136. الههالههsays:

  سلام.من خواب ديدم فرزند پسري دارم كه تازه متولد شده و دارم بهش شير ميدم.بعد ديدم كه داره حرف ميزنه كامل حرف نميزد كلمه هاي كودكانه ميگفت.بعد من مجردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می باید با دیدن چنین رویایی منتظر یک یا چند اتفاق مثبت و خیر در زندگی خود و در سال های آتی باشید

 137. رضوان حاجی پوررضوان حاجی پورsays:

  سلام من خواب دیدم که نوزاد دختر لاغر و نحیفی که تازه متولد شده رو توی بقل گرفتم و نشستم، اون نوزاد حالت نیمه عریان بود و اصلا نمیدونم بچه ی کی بود،،همینجوری که خواب بود من دستمو زیر سرش گذاشته بودم و داشتم نگاهش میکردم که یکهو شروع کرد با من صحبت کردن.الان هیچکدوم از حرفاش یادم نیست فقط من توی خواب خیلی حس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در این مورد خوب نیست ممکن است خبرهای بسیار تلخ و یا آشفته کننده ای را در اطراف خود بشنوید

 138. فرشته منصوريانفرشته منصوريانsays:

  سلام ديشب خواب ميديدم خواهرم كه حامله است الان دوماهشه بچه اش بدنيا اومده و با اينكه نوزاد بود بغل من بود هرچيزي رو بهش نشون ميدادم ميپرسيدم اين چيه ؟جوابمو ميداد ومن تعجب كرده بودم كه مگه ميشه اين نوزاد ازكجا همه رو بلده و ميتونه صحبت كنه و چقدر باهوشه لطفا تعبيرش رو بهم بگين ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یاءس و ناراحتی از زندگی تان دور می شود

 139. اعظماعظمsays:

  سلام وقت تون بخیر خواهر زاده ام که ناشنوا هست حدود ۸ ماهه که عقد کرده و نامزدش هم ناشنواست، توی خواب دیدم ایشون یک بچه بدنیا آوردن که پسر بود منم گذاشته بودم روی پام که نوزاد شروع کرد به حرف زدن با من ،هم میخندید و هم حرف میزد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این دو ناشنوا هستند اما باید بدانید که تعبیر این خواب میگوید خداوند آن ها را دوست دارد و اتفاقا عنایت ویژه ای نیز به زندگی شان خواهد داشت

 140. فرهاد فتوحیفرهاد فتوحیsays:

  سلام. خواهرزاده ی من ۸ ماهشه.دیشب تو خوابم اومد و خیلی واضح با من حرف میزد.همش میگفت دایی بیا به من سر بزن بیا من حرف بزن.این حرفشو تکرار میکرد.اینم بگم که من تنهایی تهران زندگی میکنم و خواهرم اینا شهرستان هستن و ۳ ماه میشه ندیدمشون...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر رابطه یی ، قول روزهای خوبی را میدهد

 141. ففsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم نوزاد خواهرم كه زير يك ماهشه و تازه به دنيا اومده تو بغلم گفتم و داره اسم منو تكرار مي كنه هرچي ازش مي پرسيدم بهم مي گفت. و ما خيلي تعجب كرديم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این است که عمرش دراز می شود

 142. سودابهسودابهsays:

  سلام خسته نباشید. دیشب خواب دیدم تازه زایمان کرده ام و از بیمارستان به خونه اومدم. گویا نوزاد رو زودتر از من به خونه اورده بودن. به مادرم گفتم بچه رو بیار شیر بدم یک روزه شیر نخورده و در همین حال پستانم رو فشار دادم و شیر زیادی ازش خارج شد. نوازد یک دختر خوشگل بود و به نظر تازه تولد شده نمیومد کمی بزرگتر نشون میداد وقتی گرفتم توی بغلم بلافاصله چند کلمه که یادم نمیاد گفت. من و زن برادرم خیلی تعجب کردیم حتی به زن داداشم گفتم حتی از دختر تو هم زودتر زبان باز کرد و حرف زد . از وقتی بیدار شدم خیلی حس خوبی دارم .من متاهل هستم و هنوز هم فرزندی ندارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این حس خوب در انتهای این رویا ، به طور واقعی در زندگیتان جریان پیدا میکند و باید منتظر یک روز فرخنده و خوش یمن باشید.

 143. طیبهطیبهsays:

  من دیشب خواب دیدم بچه دوستم ک الان حدودا چهار ماهش هستو دخترم هست تو خواب با من حرف میزد و من تو خواب همه ش بخودم میگفتم چرا حرف میزنه تو این سن. اما خیلی هم تعجب نکردم. ناگفته نماند من با مادر این بچه رابطه صمیمانه ای داشتم اما بعد ازدواجشون به دلیل و به هم زنی از هم فاصله گرفتیم. قهر نیستیم و هر از گاهی باهم صحبت میکنیم. اما دیگه هیچی مث سابق نیس. و انگار دوتا اشناییم و دویت نیسیم دیگه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است و نشان میدهد وجود این فرزند در این خانواده سبب خیر و برکت و شیرینی زیاد در زندگی ست

 144. تابانتابانsays:

  سلام ، من دم صبح خواب دیدم که دختر خالم که شش ماهش هست یکدفعه شروع به حرف زدن بامن کرد که منو مادرش ترسیدیم از تو اتاق بلند شدیم و بردیمش خالم اونو به شوهرش داد که شوهر خالم گفت من دوتا گوشت اضافه تو قفسه ی سینم دارم.... دختر خالم همش حرف میزد که الان صحبت هاش یادم نیست .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلیل است بر یافتن مطالب در آینده ی نزدیک

 145. آواآواsays:

  سلام. من خواب دیدم من خواب دیدم جاریم پسری رو بدنیا آورده وقتی من و خانواده ام برای دیدنش رفتیم(چون خانواده ام ازم دوره هیچ وقت نشده که در بیرون از خواب با من به چنین جایی بیان) نوزاد که البته بزرگتر از یک نوزاد بود در اتاقی که من و خویشاوندانم تنها بودیم شروع به صحبت کردن کرد و من دویدم و رفتم که به مادرش بگویم..مادرش در حیاط بود و حیاط پراز مهمان بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خانواده ی جاریتان باید منتظر چند جریان و یا اتفاق خوشایند و ماندگار در زندگی باشند

 146. نسرین انسرین اsays:

  سلام من در خواب دیدم که نوزاد ۵ ماهه برادرم که پسر هست با من حرف میرنه تعبیرش چی می دونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیرش خیر خوشی و راحتی زندگی برای خانواده ی برادر خودتان است

 147. dr.leylidr.leylisays:

  سلام من متاهلم و تاحالا بچه دار نشدم، خواب دیدم که بچه دار شدم و این پروسه ی بارداری و به دنیا اومدن بچه خیلی زود گذشت شک دارم ولی انگار بچم یه پسر بود اما به طرز عجیبی سریع شروع به راه رفتن و حرف زدن کرد دست منو گرفته بود و راه میرفت و بهم میگفت من قبلا یه بار زندگی کردم و این زندگی دوم منه و درمورد زندگی اولش برام حرف میزد و من ازش میترسیدم و درحالیکه بقیه دنبال این بودن که از این شرایط عجیبی که داشت به نفع خودشون ازش سوء استفاده کنن من باید ازش مراقبت میکردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوبی و نیکی از طرف بستگان

 148. پرستو عباسیپرستو عباسیsays:

  سلام من بعدازظهر خواب دیدم که دوتا نوزاد دوقلو پسر دارم که به سختی دستم گرفتم تو خونه دارم راه میرم بعد گزاشتمشون زمین یکیشون بیدار شد و حرف زد گفت من بیدارم اون یکی داداشممباید بیدار بشه ومنو همسرم به هم خندیدیم و داشت دادشه دوقلو شو بیدار میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می‌دهد

 149. پرنیاپرنیاsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم بچه دارشده من نوزادشو بغل میکنم و میخوابونمش بعد بامن حرف زد گفت حوصلم سر رفته بعد خالم حمومش برد در ضمن من بیمارم امکان داره شفا بگیرم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است

 150. مهدامهداsays:

  درود من خواب ديدم كه خواهرم زايمان داشته و نوزاد تازه دنيا اومده اي كه تازه تنش لباس پوشيديم شروع به صحبت كرد و نوزاد دختر بود اولش ماها عادي در حال حرف زدن بوديم باهاش بعد من متوجه شدم و به بقيه گفتم اين نوزاد حواستون هست؟ اين نبايد الان حرف بزنه و اون نوزاد خنديد و ادامه حرفاشو گفت و حتي داشت راجع به خواهر بزرگترش يعني خواهرزاده من كه ٥ سالشه و دختر خاله من حرف ميزد تاريخ تولد خواهرش رو ميدونست روز تولد خودشو ميدونست و حرف هايي زديم البته توي خوابم بيشتر خودم و مادرم بوديم بقيه افراد كمرنگ بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همین رویا سبب می شود تا چند حادثه ی نیک در زندگی خواهرتان ظهور کند و روحیه و امیدواری او را به شکل قابل توجهی تقویت کند

 151. NahidNahidsays:

  سلام خسته نباشید من یک ماه باردار هستم و شوهرم خواب دیده که فرزندمان پسر است و وقتی به دنیا می آید به پدرش میگوید به من دست نزن تو میگفی پسر باشد و پسر هم شدم ولی بهم دست نزن من خیلی از این خواب میترسم تعبیرش چی است؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقا معنای بدی ندارد این فقط ناشی از فکر و خیال های زیاد و یا استرس های اخیر همسرتان است و ارتباطی با سلامتی یا جنسیت نوزادتان ندارد.

 152. جوانجوانsays:

  سلام من روز هايي كه اقدام به بارداري كردم شب در خواب ديدم زايمان طبيعي خيلي راحتي داشتم كه بدون دكتر دختري زيبا به دنيا آوردم وبعد از به دنيا آمدن با كلمات ابتدايي با من سخن مي گفت ،و هنوزم نمي دانم باردار هستم يا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خاطراتی برای شما تداعی خاطر می شود که سبب تحول و شادمانی در زندگی تان می شود که البته این مورد مربوط به آینده است

 153. S@EntezarS@Entezarsays:

  باسلام..دیشب خواب دیدم اصلا بدون اینکه باردار باشم دختری بسیار زیبا دارای چهره جذاب بدنیا آوردم بچه فراتر از سن نوزادی بود اون دختر باهام حرف میزد و من حس خوبی بهش داشتم و ب خودم میگفتم آینده ی خوبی در انتظار این بچه است.و حس ارامشی داشتم.در ضمن فامیلی ک برا این بچه بود غیر از فامیل شوهر من بود ولی دختر من بود و من الان چند ماهی هست که منتظرم باردار شوم.لطف کنید تعبیرشو واسم بفرستید...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر از راه آمدن ایام مطلوب تر و رونق گرفتن زندگی بواسطه اتفاق های شادمان کننده است

 154. Entezar@Entezar@says:

  با سلام..استاد گرامی مدتها پیش در حالت خواب و بیداری خوابی دیدم ک هنوز برایم روشن نیست.در حالت خوابو بیدار دیدم ابرهای آسمان از هم باز شد و نور فوق العاده ی شبیه پرتوهای خورشید از ابرهای بیرون زد و ندای آسمانی به من گفت ما فرزندی به تو عطا میکنیم نامش را ابوذر بگذار..و از اون حالت بیدار شدم لطف کنید تعبیرشو واسم بفرستید..ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام علیکم ، خیلی خوب است و این یعنی اینکه الطاف خداوندی نصیب شما و خانواده تان خواهد شد

 155. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم بچه خواهرم که یک و نیم سالشه دو تا ناف داره یکی جلو و یکی پشت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است این یعنی برکت و رونق در زندگی والدین این فرزند

 156. LeylaLeylasays:

  سلام من متاهل و داراي يك فرزند دختر هستم. در خواب ٤ نوزاد شير خواره ديدم كه اصلا نميشناختمشون و با من حرف ميزدن و ميگفتن به ما شير بده، از ترس زبونم بند اومده بود و بهشون شير دادم تعبيرش چيه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   داشتن 4 نوزاد نوید دهنده ی 4 مورد یا اتفاق خوش در زندگی تان است که سبب منفعت یا خیر می شود

 157. فریبافریباsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم که بچه دار شدم این نوزادی که متولد شده بود ظاهرا پسر بود و من اسم دخترانه روی آن گذاشته بودم(باران) بعد افراد زیادی هم اومده بودن خونمون منم بچه رو بغلم گرفته بودم و هر حرفی میزدم رو میشنید و به آن واکنش میداد و چند اسم رو گفتم و اون تکرار می کرد منم خوشحال بودم که حرف میزنه.ممنون میشم اگه این خوابو برام تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت های شما بزرگ تر خواهند شد ان شاءاله

 158. علیعلیsays:

  من مرد هستم دیدم تو خونم یه خانم ناشناس با بچه اشزندگی میکنن به بچه خیلی محبت کردم امدم انگار هتل بود یا قصر من خونه من انگار در طبقه بالا بود به کارگرا گفتم چه کار کنن بهد خودم روی میز سرو غذا دراز کشیدم بعد دیدم نمیدونستم بچه دارم بچه ای کوچیک بدنیا امد بند نافش خودم جدا کردم شبیه انشان نبود شبیه این ادن فضایی بود (ای تی} رفتیم یه جا اشپزخانه بزرگ کلی اشپز کلی دیگ یه دفعه بچه حرف زد گفت بابا من از این غذا می خورم گفتم نه تو باید بریم خونه بگم اون خانومه بهت شیر بده انگار بچه حفره چشمش خالی بود و انتها نداشت تا جاییکه دنیاهی دیگه رو میشد دید وبا اینکه حفره چشم خالی بود بازم میدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، هشداری است که مراقب باشید که رفتارهای شخصی نامناسب انجام ندهید

 159. Entezar@Entezar@says:

  با سلام.من یک خانم هستم خواب دیدم لباس جنگی زمان حضرت علی را پوشیدم و همراه مالک اشتر برای جنگ با کفار میروم.اول باهم نماز خواندیم و بعد ب جنگ رفتیم من کمی ترس داشتم ولی مالک شجاعانه در نبرد تن ب تن میجنگید و من بچه هارا برای پناه گرفتن فراری میدادم..ممنون میشم تعبیر خوابمو بفرستید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی های خانوادگی یا مالی از سمت شما دور می شود ، ان شاءاله

 160. z.az.asays:

  من دختر هستم، حدود ساعت ۶ صبح خواب دیدم نوزادی دارم در بقل و منتظر هستم در جایی تا نوبتمان شود، او اصلا گریه نمیکرد، با شیشه به او شیر میدادم (یا شاید هم شیشه را جا گذاشته بودم و داشتم برای اول بار شیر خودم را میدادم)، او بعد از شیر خوردنش گاهی حتی حرف میزد، دیگران اما متوجه نمیشدند، بچه ای عاقل و بزرگ به نظر میرسید به گونه ای عجیب بیشتر از سنش. خودش به من گفت چشم چپش نمیبیند، من چک کردم، در زاویه خاص یه جوری بود اما به نظرم مشکلی نبود. خیلی زیبا هم نبود، اما ظاهر نرمال با موهای مشکی. وسایلم پخش روی میز بود و حتی ساک بچه نداشتم (یعنی انقدر برای بچه دار شدن آماده نبودم و حتی به این فکر میکردم که این یهو از کجا اومده و من حالا چه جوری به کارای خودم برسم..)، خانم مستخدم اونجا بعدا دستم به شیر دادن بود وسایلم را درون یک نایلون بزرگ گذاشت با یه گره ی شل بر روی زمین تکیه داد به یکی از صندلیها. این بچه را کاملا مال خودم میدانستم ولی نمیفهمیدم از کجا آمده چون مردی در زندگی ام نبود. دو خانم که باهم بودن و یکیشان منتظر جواب باروری اش بود از من خواست چون انگلیسی بلدم جواب سونواش را بخوانم (درخواستش حالت درخواست کمک داشت، انگار که من کاری میتوانم برای او بکنم و خواندن من برای انها شگون دارد..)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده ای روشن و خوشایندتر از انتظار خواهید داشت

 161. M.khaiamM.khaiamsays:

  سلام خانمی هستم خواب دیدم یک نوزاد پسر شیر خواره در بغل من حرف میزد وهر چه میخواست میگفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رویدادهایی منفعت آمیز در امور کاری و شخصی شما رخ خواهد داد.

 162. NbNbsays:

  سلام،من خواب دیدم خواهر زاده ی نامزدم که ۳ ماه بیشتر نداره و پسر نیز هست تو بغل نامزدم هستش اومدم بغلش کنم زورم نرسید انقدر سنگین بود ولی سعی کردم تو بغلم نشوندمش و بهم لبخند زد و گفت دوستم داره ،نامزدم از شنیدن حرف زدن کودک خیلی ترسیده بود جوری که رفت عقب نشست منم میخواستم فرار کنم ولی انقدر ناز بود و ناز حرف میزد موندم کنارش نامزدمم موند ولی با فاصله

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خب پس اتفاقات شیرین و همچنین آینده ای روشن برای خانواده ی این نوزاد در راه خواهد بود.

 163. محمدوارستهمحمدوارستهsays:

  باسلام.خواب دیدم بچه شیرخواربغلم بودوحرفهایی میزد که نشان ازهوش بالای اوبود.وپیش خانمم بردمش که کنار مسجد بود واز صحبت وهوش بالاوزیباییش باخانمم گفتم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است ، شگفت زده شما از تکلم او و سپس آوردنش حوالی یک مسجد خبر از آینده ی پربار و درخشان برای شما و خانواده تان میدهد

 164. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید من امروز ساعت 9 شب یا 10 شب خواب میدیدم عروس برادرم نوزادش رو به دنیا آورده و برادرم نوزاد رو داده به من تا مادرش از بیمارستان مرخص میشه پیش من باشه.بعد این نوزاد که پسر بود خیلی زیبا بود و شبیه بچه های 9 8 ماهه بود رفتاراش .ولی اندازه ی نوزاد بود و فقط یک روزش بود و چهره ی خندانی داشت .این بچه کلمه هایی معنی دار میگفت مثل مامان ننه یک دفعه هم به سرطان اشاره ای کرد.البته در خانواده ی ما کسی سرطان ندارد.بعد من این بچه رو خیلی دوست داشتم .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در راه رسیدن به اهداف خود مسیری را غلط طی میکنید و شاید تغییر روش و مسیر ، مفید حالتان واقع شود.

 165. HHsays:

  سلام من خواب دیدم یه پسر بچه که پدر مادرش رو هم میشناسم و الان ۳ ساله هست کوچیک شده بو چند ماهه بود عروسی پدرش بود و خونواده ش رفته بودن و این بچه میگفت میخواد فقط پیش من بمونه ولی از حرف زدنش نمیترسیدیم همش تو بغل من بود پوشکشم عوض کردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، حکایت از اخباری خوب و خوشایند دارد.

 166. ارزو سارزو سsays:

  سلام من خواب دیدم که صاحب نوزلد دختری شدم این خواب رو قبل از اذان صبح دیدم. در خواب دختر کوچولو رو بغل کرده بودم و مادرم هم بود از اینکه این دختر کوچولو حرف میزنه و اینقدر باهوشه و جواب سوالها رو میده تعجب کرده بودم و کمی هم ترسیده بودم. من ازدواج کردم و سالهاست آرزوی بچه دار شدن رو دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، همچنان با امید و روحیه به زندگی ادامه بدهید و به برخی از حرف های خاله زنکی اطرافیانتان بی توجه باشید

 167. سبزواریسبزواریsays:

  سلام من یک دختر دارم و بچه دومم دختره که هشت ماهه باردارم وبدلیل حرف پدر شوهرم که پسر نیست ناراحت بودم که یکی از آشنایان که این موضوع را نمیداندخواب دیده فرزنددخترم به دنیا آمده و ایشان وقتی به من میرسد میگوید ان شاالله قدمش خیر باشه من هم گفتم نه خیر نیست همان لحظه نوزاد حرف میزند میگوید خیر است خیر لطفا تعبیر این خواب را بگوئید خیلی ذهنم را مشغول کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اینکه نوزاد در مورد خوش یمن بودن به دنیا آمدنش زبان به دهان می گشاید ، خوب است و حتما دلالت بر نعمت ، برکت ، روزی و شادمانی ست.

 168. زهرا احمدي نژادزهرا احمدي نژادsays:

  خواب ديدم كودك ١٠ ماهه ام (دختر)يكدفعه كامل همه كلمات را ميگويد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از برخی از استعداد های پنهان این فرزند میدهد.

 169. sisisisisays:

  سلام من ديشب خواب ديدم كه يه بچه دارم كه مثل عرسك گذاشتم روي تاغچه و يادم رفته كه بهش اب و غذا بدم تا اينكه يكي از بستگان امد و من بهش گفتم مرده؟؟؟ گفت نه .من بچه را بغل كردم .بچه از بي غذايي چشماش جمع شده بود البته بچه شر خواره.به من گفت من همه چيزو ميبينم .من خيلي ناراحت شدم پيش خودم گفتم حالا تو روحيش اثر ميزاره بهش اب و غذا دادم چهرش بهتر شد توي خواب بهش ميگفتم دخترم ولي من بچه اي ندارم .و همش فكر ميكردم كه بگم اين بچه از مجا امده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خیر شما به دیگران خواهد رسید و ثواب های زیادی برایتان نوشته خواهد شد ان شااله.

 170. سنگ صبورسنگ صبورsays:

  سلام... من حدود سه هفته اس که عروسی کردم... امروز قبل اذان صبح خواب دیدم که دارم توی خونه وضع حمل میکنم... بعدش یه پسر به دنیا آوردم... پسره حرف زد... من تعجب کرده بودم... بعدش نگاهش کردم... فکر کنم اندازه اش شده بود اندازه بچه یک سال ونیمه... بعدش بااینکه تازه زایمان کرده بودم بلند شدم اونجا رو که انگار با مدفوع کثیف شده بود جارو کردم... انگاری دردم داشتم ولی تمیزش می کردم... همسرم هم با دوستش خونه بود... بعدش دیدم انگار تو یه خونه دیگه هستیم و همسرم داره تو خودش ادرار میکنه...و ادامه خوابم این بود که از پله ها رفتم بالا و سمت یه خونه و دیدم که یه پسر جوان فکر کنم کنار شوهرمه... پسره باهام حرف می زد... ولی توی حرف زدن مشکل داشت... یعنی زبونش مشکل داشت ونمی تونست درست حرف بزنه... یه جاهایی شبیه به آدم هایی که زبونشون درست کار نمیکنه صحبت می کرد وکلا مشکل داشت... و اونجا من فهمیدم که این پسر جوون همون پسریه که من به دنیاش آورده بودم و حرف زده بود... خیلی نگران تعبیرشم... میشه لطفا راهنماییم کنید؟ ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انتظار خبرهای خوبی باشید.

 171. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم کلاس ریاضی نشستم بغل دستم یه خانمی بود با نوزادش که تازه متولد شده بود بطوری قرمزی صورتش هنوز مشخص بود که بیقراری و گریه میکرد نوزاد رو من بغلم گرفتم سرشو رو شونم گذاشتم بازم اروم نمیشد بعدش یکی از لباساشو در اوردم بچه اروم شد و خندید بهم پاهاشو تکون میداد برام و بهم گفت اخیش گرمم بود راحت شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات جزئی که به زودی برطرف می شوند

 172. اكبر شهبازىاكبر شهبازىsays:

  سلام امروز صبح خواب ديدم با پسرم فرهاد كه شش ماهش هست بيرون از منزل با داخل ماشين خودمان در حال حركت بوديم كه دو تا موتور سوار در حال حركت بودن و پسرم گفت موتور من تعجب كردم و به پسرم گفتم تو حرف ميزنى و او خنديد چندين بار اين صحبت كردن كوتاه در فواصل زمانى اتفاق افتاد تمامى شرايط خواب به صورت واقعى و خوب بود ( مطابق زندگى خودمان )

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکوست و چون این اتفاق در زمان رانندگی رخ داده ، بیشتر نماد موفقیت یا پیشرفت است.

 173. ن.بن.بsays:

  سلام.امروز صبح خواب دیدم که نوزادتازه متولد شده روی میز بود و توی کیسه اب مادر.به هواهرم نگاه کردم گفتم خب درش بیار گفت صبر کن ببینیم چی میشه گفتم خفه میشه ها .گفت نه. یکم نگاه کردیم بنظر من داشت نوزاد سیاه میشد اومدم کبسه رو پاره کنم خود نوزاد پاره کرد و من کمکش کردم و در اوردمش. میدونستم بچه خودمه اما توی خواب باردار نبودم. نگاهش کردم خندید و بالکنت زبان یه کلمه گفت که خاطرم نیست رو به شوهرم کردم و گفتم این یکی هم شبیه خودته .)ما 1دختر 2ساله داریم( بعدم نوزاد خندید دیدم4تا دندان بالا داره و 4 تا دندان پایین . و یکم بالا سرش پهن تر از بقیه صورتش بود اما متوجه نشدم دختر بود یا پسر لطفا تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حقایقی در زندگی شما وجود دارند که مشتاق به پذیرش آنها نیستید

 174. p. mp. msays:

  سلام من خانومی متأهل هستم و فرزند هم فعلا ندارم. خواب دیدم فرزندی به دنیا آوردم اما از زودتر از 9 ماه به دنیا آمد و نارس بود و تو خونه ی خودمون جای گرم گذاشته بودیمش تا خوب شه?بعد از چند مدت که خوب شد اومدم بهش شیر بدم به همسرم گفتم از وقتی بچه به دنیا اومده بهش شیر ندادم نه بعد یه هو بچه شروع به حرف زدن کرد و گفت خواب بودم و چیزی نخوردم. منم از شدت تعجب زبانم بند اومده بود هی میخواستم به همسرم بگم بیا ببین بچه داره حرف میزنه ولی زبونم بند اومده بود. تعبیر این خواب چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوشحالی و هیجان جدید از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد ساخت.

 175. ماندانامانداناsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که نوزادی دارم تازه به دنیا آمده که یک دفعه با من حرف زد و من از این بابت متعجب شدم . بعد متوجه شدم که به بچه خیلی مدت هست شیر ندادم، به بچه شیر دادم و شیر فراوانی هم داشتم طوری که از سینه ام می ریخت. نمی دونم بچه پسر بود یا دختر. ولی در خواب با خودم می گفتم که چقدر باهوش است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بيانگر داشتن روزهاى خوب است

 176. مهدی باقریمهدی باقریsays:

  همسر من ۴ ماهه باردار است . قبل از اذان صبح خواب دیدم در حال نوازش شکم همسر باردارم هستم و یکدفعه پسربچه زیبایی بصورت طبیعی زایمان شد و بیرون آمد و شروع به گریه کرد و حرف میزد و مدام از گشنگی درخواست شیر میکرد . حتی بند ناف او نیز به همسرم وصل بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، قول یک اتفاق شادی بخش را در اینده نزدیک می دهد.

 177. Shaghayegh AghajaniShaghayegh Aghajanisays:

  من خواب نوزاد ۴ماهه رو دیدم حدودا ک دختر بود و خیلی ناز بود و می خندید با من بعد تو همون روز هم اسمم و صدا کرد هم بهش می گفتم هر چی تکرار می کرد هم نشست هم غلت می خورد و فقط میامد بغل من و پیش مادرشم نمیرفت و محکم منو بغل کرده بود و حاظر نبود ثانیه ای‌ ولم کنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه آن است که به خاطر خانواده خود دچار نگرانی خواهید شد.

 178. ابوالفضلابوالفضلsays:

  سلام خواب دیدم در خانه خودم به همره مادرزنم و همسرم در حال گفتگو هستیم مه من روی صندلی نهار خوری و پشت مادرزنم قرار داشت به خواب رفتم. بعد از بیدار شدن سراغ بچه مون گرفتم. بچه نداشتیم. مادر زنم گفت بچت خیلی زشت به دنیا اومده گفتم هر چی هست بچه خودمه میخوام ببنمش. قبل اینکه بلند شم یکباره بچه لاغر با موهای بژ رنگ خیس به سمت دوید که چهرش نامشخص بود و موهاش را با شلوارم در چند ثانیه خشک کرد و به سمتم با لبخند برگشت و منم بغلش کردم و خوشحال بودم شروع به صحبت کردن با من کرد و منم تعجب کردم که چگونه بچه تازه متولد شده هم راه میره هم صحبت میکنه هم متعجب بودم و هم ترسیده بودم و هم حس میکردم مدت طولانی خوابیده بودم. لحظاتی بعد با داشتن تمام این احساسات صدایی شبیه به برخورد ظروف آمد البته خیلی خفیف به سمت همسرم که در یخچال را باز کرده بود رفتم که دیدم یخچال تاریک است و مادر زنم هم به سمت سرویس بهداشتی می رود و منم هم به دنبالش تا مانع ترس دخترم بشم که اونجا نبود بعد از اون فقط صدایی از دخترم شنیدم که گفت بابایی مار من نبود و من هم نگران شدم که دخترم کجاست و در همین حین از شدت ترس و نکرانی از خواب پریدم ضمنا دخترم بسیار شبیه مادرش بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیوسته پیش برو زیرا که شتاب در کار جز پشیمانی حاصلی نخواهد داشت.

 179. حبیبحبیبsays:

  سلام من خواب دیدم که خداوند فرزند دختری بمن داده است که مشخصا توانایی صحبت کردن دارد و اینکه تمامی دندان هایش نیز در دهانش روئیده اند. تعابیر خواب را مطالعه کردم همه نشان از خیر و برکت داشت انشاالله

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مسیر زندگی خود را انتخاب کن و بدان که هرچه تعلق کمتر باشد زندگی آسانتر است.

 180. مریم اعتمادمریم اعتمادsays:

  سلام من دو ماهه باردارم مادرم خواب دیده که نوزادی را از آب میگیرد و مادرم ابتدای قرآن ونوحه را میخواند وبچه با صدای صوتی زیبا ادامه ی ان را می خواند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این تعبیر برای بیننده ی خواب خواهد بود : نگرانیهایتان رفع می شود و شاهد موفقیت های تازه ای در آینده خواهید بود

 181. Ali GhorbaniAli Ghorbanisays:

  سلام من قبل از اذان خواب ديديم كه يه نفر يه نوزاد رو بهم ميده كه نگه دارم براش بعد نوزاد كه تو بغل من خواب بود بيدار ميشه و شروع به خنده و بهونه گيري ميكنه.نوزاد پسر بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه ی تبریکاتی همراه با شادی در آینده است

 182. Jabbar rahdarJabbar rahdarsays:

  سلام خواب دیدم همسر که در واقعیت نیز ۷ماهه حامله هست دختری هفت ماهه به دنیا آورده که همانند نوزاد ۹ماهه سالم هست .وقتی نوزاد رو روی زمین گذاشتیم ناگهان شروع به حرف زدن کرد و ما متعجب شدیم من آدم زیاد مذهبی نیستم ولی در خواب بلافاصله الله اکبر گفتم و او هم تکرار کرد سپس من هر چی میگفتم او با خنده تکرار میکرد بیشتر سخنانی که گفتم تشهد.....الله اکبر و در این ردیف بودند و او هم تکرار میکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، سلامتی کامل معنا می گردد

 183. مریمریsays:

  با سلام من خواب دیدم برادرم که مجرده تازه زن گرفته و نوزاد دختری دارد من اول بچه دیدم زیاد خوشگل نبود اما بسیار شیرین و خنده رو بود با وجود اینکه نوزاد بود اما به من عمه میگفت فقط همین کلمه میگفت من خیلی از دیدنش ذوق کرده بودم و دوستش داشتم ممنون میشم اگر تعبیرش بگیید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به اهداف و مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید اشاره دارد. لازم است تا این موقعیت ها و انگیزه های جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.

 184. طاهره رضایی جوطاهره رضایی جوsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم دخترم تازه به دنیا امده داره باهام حرف میزن بهم گفت مامان طاهره منم همش خوشحال بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 185. جمالجمالsays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم که پسری دو سه ماه دارم.که میتونه راحت صحبت کنه.در خواب‌ دیدم که سر خیابان تو محل بغل مادرش داره برای مردم صحبت میکنه و مردم رو ارشاد میکنه.وبعضی از حرفاش که بچه گونه ونامفهوم بود من خودم ترجمه میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

 186. هدیه علیزادههدیه علیزادهsays:

  با سلام، من با اینکه باردار نیستم خواب دیدم یه دختر به دنیا آوردم سر پا تو راه روی بیمارستان تو بغلم هست به صورتش نگاه کردم گفتم: دخترم خوبی؟ اونم دقیقا همین جمله ی منو تکرار کرد. جالبش اینجاست که یه بچه ی دیگه هم تو شکمم بود و داشت لگد میزد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 187. سید علی مومنپورسید علی مومنپورsays:

  دیشب زنم خواب دیده پسر 6ماهم به صحبت میکنه و اولین کلمه ای که گفته الله اکبر بودش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا قدرت اراده ی خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای پیگیری پروژه ها و مسئولیت های جدید استفاده کند.

 188. مهرسا واحديمهرسا واحديsays:

  سلام.نه ماهه باردارم و بيشتر وقتا خواب فرزندمو كه ميبينم پسر هستش و يكي دو دفعه تو خواب ديدم دختره.تو بيشتر خوابهامم ميبينم كه نوزاديه و زير يك ماهس ولي خيلي خوب حرف ميزنه مثلا يه بار خواب ديدم برادرشو صدا ميكنه و ميگه داداش و ديشبم خواب ديدم كه هركسو كه ميبينه سلام ميده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 189. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که دخترم یک ماه است به حرف زدن شروع میکند با من سخن میگوید لطف نمایید تعبیرش کنید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی مسئولیت هایی که برای شما چالش آفرین شده اند به مشاوره و گفت و گو با دیگران بپردازید.

 190. AAsays:

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم که بچه دار شدو نوزادم تو خواب حرف میزد و خواستم بهش شیر بدم ولی نمی خورد و غذای بقیه رو خورد همه خانواده ام بودن ولی کسی به عنوان همسرم نبود ولی همه چیز عادی بود و کسی تعجب نمی کرد و همه عادی برخورد میکردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 191. الهام فروتنالهام فروتنsays:

  سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده یه نوزاد پسر بهم داد و من میدونستم که بچه ی منه وقتی بغلش کردم بهم گفت اسم من علی یا مرتضی یا محمده خیلی ترسیدم و تعجب کردم که حرف میزنه ولی بعد بهش یه عالمه کیک دادم خورد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های واقعی خود را مرور کرده و از آن ها برای پیشبرد اهداف و مسئولیت های خود در زندگی استفاده کنید.

 192. برزگربرزگرsays:

  سلام من خواب دیدم فرزند ۴ ماهه پسرم ناگهان با با تلاوت قرآن به حرف آمده . تعبیرش چی میتونه باشه بزرگوار . ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای به ثمر رساندن اهداف خود به برنامه ریزی دقیق و منسجمی بپردازید.

 193. هدایتیهدایتیsays:

  سلام من ماه هفتم بارداریمه درخواب دیدم نوزادم ب دنیاامده واسم من را صدامیزند ومیخندد تعبیر خواب من چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بر عهده ی خود احساس می کنید.

 194. بهاربهارsays:

  سلام. مدتیست خوابی عجیب میبینم که به شکل های گوناگون تکرار میشه اما دو باری از طریق نوزاد تکرار میشه. من مجرد هستم خواب دیدم یک دوست بچه دار شده و همزمان که در بغل من است با من شعری را میخواند وقتی به مادرش گفتم او به پشت سر من اشاره کرد ک نوزاد تکلم نمیکند بلکه موجود پشت سرم است وقتی پشت سرم را دیدم از وجود شیطان مطلع شدم و شروع ب خواندن سوره ناس کردم اما بجز یک ایه بقیه سوره زبانم قفل میشد و به زبان فارسی از خدا میخواستم شرشیطان زل از سر من و خانواده ام کم کند .دیشب هم خواب دیدم فرزند خواهرم ک ۱۶ روز است ب دنیا امده در خواب حرف زد و من با وحشت از او دور شدم و تند تند اعوذ به الله و بسم الله میخواندم و زبانم مثل چوب خشک میشد این خواب ها ک شیطان را احساس میکنم و کوچک و بزرگ شدنش را میبینم به شکل های مختلف تکرار میشود لطفا راهنمایی فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. شیطان در خواب به این معناست که لازم است درگیری های فکری خود را کنترل کرده و اجازه ندهید احساس عذاب وجدان بر شما غلبه کند.

 195. فرنازفرزانفرنازفرزانsays:

  سلام،دوتاخواب به فاصله دوشي پشت سرهم ديدم تاسوعاشب وعاشوراشب،يكي نوزاددختر يك روزه اي دربغلم كه بچه من بودوحرف ميزد-خواب ديگر يكي از دوستانم كه حجاب خوبي نداشت رفته بودكربلا وبايكي ازدوستام رفتم ديدنش،سه انگشتر به كإنسان زادتا برداريم،ازيكي انگشتر هاخيلي تعريف كردن،من اونو برداشتم،بعدش دوستم انگشتر قرمز رو برداشت پيش خودم مي گفتم كاش من برداشته بودم(من بچه ندارم،يعني بچه دارميشم؟)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

 196. عاطفه زرکوهعاطفه زرکوهsays:

  سلام من نزدیک صبح خواب دیدم دخترم که تازه چهار ماه دارد یه کلماتی رو داره میگه مث به به به به و در اخر هم گفت مادر همه اطرافیان شنیدن و خوشحال بودم که اول گفت مادر اولین کلمه اش مادر بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

 197. مهتابمهتابsays:

  من یک ماه و چند روزه که باردارم دوتا خواب پشت سرهم دیدم یکی مغازمون بود که 3تا بچه بودن که یکیش کوچیکتر از از اون دوتا بود یه صدایی هم میومد که میگفت آب بریزین ته مغازه چند تا گوجه توش بندازین بچه ها گوجه رو بردارن بازی کنن بچه ها خوشحال گوجه هارو برداشتن دوتا شون گذاشتن پشت دوچرخه و تو پاساز بازی میکردن اون کوچولو هم توی مغازه داشت با آب بازی میکرد.خواب دوم هم نوزادی بود تو ماشین که حرف میزدمی میگفت. مامان پا هام سردهرو منم بغلش کردم پاهاشو گرفتم سمت. بخاری ما شین گفتم گرم شدی گفت آره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های احساسی مثبت و جدیدی دارد که زندگی خانوادگی شما را گرم تر خواهد کرد.

 198. هلماهلماsays:

  سلام من 5ماهه دختر باردارم دیشب خواب دیدم ک زایمان طبیعی بسیارراحتی داشتم دختری بدنیا آوردم ک بسیارزیبابود موهایی داشت ک تا جای ابروهاش میومدبلافاصله بعد بدنیااومدنش بهش شیر دادم دخترم بعد از1روز حرف زد مامان و بابا میگفت تمام کلمات رو براحتی بلد بود وراه میرفت توی همین خابم بود ک متوجه شدم باز باردارم و بارداریم چندقلو بود خیلی توی خاب متعجب شده بودم میشه راهنماییم کنید خیلی فکرم مشغول شده ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به اتفاقات مثبت جدیدی در زمینه های احساسی در زندگی شما دارد و همزمان مسئولیت های جدیدی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 199. سجاد بهادریسجاد بهادریsays:

  خواب دیدم صاحب نوزاد پسری شدم بسیار شبیه به مادرش او سوای صحبت کردن با من شعر هم میگفت! و من در خواب این را معجزه تلقی کردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موفقیت های جدید شما در زندگی دارد که به واسطه ی تلاش و مهارت شما به دست خواهند آمد.

 200. سحر حیدیسحر حیدیsays:

  خواب دیدم، نوزاد پسری داشتم که یک ماهش هم نبود و به من و اطرافیان سلام کرد که من از اینکه این نوزاد تازه بدنیا اومده صحبت کرد بسیار خوشحال شدم و حس افتخار داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موفقیت های مادی جدیدی دارد که در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده و در عین حال مسئولیت های جدیدی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 201. علیرضا حیدریعلیرضا حیدریsays:

  سلام من دیشب هنگام اذان صبح خواب دیدم فرزندم که پسرم که ۹ماهه هست نشسته و شروع به حرف زدن کرد اول معلوم نبود چی میگه ولی بعدش حرف زدنش هی واضح میشد و دیگه درست و خوب حرف میزد من ازاین اتفاق خیلی خوشحال شدم و به مادرم و همسرم گفتم و همگی خوشحال و متعجب بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موفقیت های مالی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 202. جیرانجیرانsays:

  باسلام ‌... دوتا از خواهرای من بار دار هستن... من خیلی عجیب دیشب خواب دیدم یه بچه برامون به دنیا اومده..اولش فک کردم بچه ی یکی از این خواهرای بار دارمه...بعد دیدم نه بچه ی خواهر بزرگترمه که اصلا بار دار نیست و اتفاقا پسر و تپل و سبزه رو هم بود...داشت تو خونه برای خودش بازی میکرد و یدفه منو بین صحبتای نامفهومش صدا زد..من جیغ کشیدم گفتم منو صدا زد همه گفتن بابا صدای اون یکی خواهر زادته نه این بچه..من نزدیک نوزاد متولد شده شدم و باهاش بازی کردم و گفتم خاله رو یبار دیگه صدا بزن دومرتبه و چند مرتبه اسممو صدا زد‌..همه هم ب درستی حرفم پی بردن و متوجه حرف زدن این کوچولوی تازه متولد شده شدن..این بچه هم مرتب لبخند میرند... ب نظرتون تعبیرش چطور میتونه باشه؟ اینکه اون خواهرم ک باردتر نیست بچه آورده و...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که به علت تلاش و مسئولیت پذیری شما در زندگی در حال ایجاد شدن هستند و به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود بپردازید.

 203. فاطمه غلامیفاطمه غلامیsays:

  سلام من چند روز پیش خاب دیدم که نوزاد بچه ای در خاب با این که یه طفل شیرخواره بود . شروع به قرآن خاندن کرد . و بعد به سجده رفت . و همه متعجب شدند . اما صدای اون نوزاد بچه گانه نبود انگار صدای یه بزرگسال بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شنیدن صدای قران در این رویا می تواند خبردهنده از امنیت و دور ماندنتان از خطر در زندگی واقعی باشد.

 204. نگار احمدینگار احمدیsays:

  سلام.من خواب دیدم که مجرد بودم ولی حاملع بودم و همون روز زایمان کردم و یه دختر خیلیییی خوشکل بدنیا اوردم واون دندون هاش کامل بود،و حرف میزد باهام و همش میخواستیم بریم دکتر نمیشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می باید منتظر اتفاق های مطلوب و امید بخش بیشتر برای خود در یک الی چند سال اینده باشید.

 205. محمد سعیدیمحمد سعیدیsays:

  با سلام بنده در خواب دیدم چون پدرم ازدواج مجدد کرده اند صاحب فرزندی شده است که توی روز اول بدنیا اومدنش من بغلش کردم و شروع کرد از اتفاقات افتاده در تاکسی موقع انتقال از بیمارستان به خونه رو تعریف کردن و من با ذوق این موضوع رو به هر کسی که می رسیدم میگفتم. با دقت که بهش نگاه کردم موهاش و چشماش و مژه هاش بسیار به من شبیه بود و موقعی که توی بغلم بود به اطراف که نگاه کردم محیط قبرستان بقیع رو میدیدم و گلدسته های حرم پیغمبر و به خانومم گفتم قبرستان بقیع میبرمت( چون خودم قبلا رفتم ). و داخل اون محوطه فواره آب زیبایی بود که قطراتش موقعی که داشتیم از کنارش رد میشدیم به صورتم خورد. سپس داخل ساختمانی بودیم که هوا منقلب شد و باران شدیدی شروع شد و ما از پنجره بیرون رو میدیدیم که ناگهان رنگ هوا چند سری به سرعت عوض شد و نور رعد و برق وحشتناکی رو دیدیم( خود رعد و برق دیده نشد و فقط نور و صداش حس شد ) و تگرگ شدیدی شروع به بارش کرد. ممنونم اگر تعبیر این خواب عجیب را برایم بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به صبر و زمانی دارد که برای رسیدن به خواسته ی قلبی خود لازم است پشت سر بگذارید.

 206. سهيلاسهيلاsays:

  سلام وقت بخير من امشب خواب ديدم يه بچه تو خونمون چهار دست و پا راه ميرفت و خيلي شيرين بود و خيلي راحت حرف ميزد و من خيلي تعجب كرده بودم و وقتي ميخنديد يه حس خيلي خوبي به من ميداد و يه بچه ي ديگه هم بود كه گوشه اي نشسته بودمعمولي بود و هنوز حرف نميزد و من ميگفتم به مامانو بابام كه ببينين اين بچه ميتونه و لي اونيكي هنوز نميتونه حرف بزنه...انگار هر دو بچه رو خونوادم به فرزندي قبول كرده بودن و من خيلي خوشحال بودم و به بابام گفتم چند سال ديگه بفرستيمشون مهد كودك ولي اون گفت هر دوتارو نميتونم پولشو ندارم يك در ميان ميرن و من ناراحت شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به تحقق یافتن برخی خواسته های فعلی شما می باشد که این خواسته ها به طور همزمان مسئولیت های جدیدی را برای شما به همراه خواهد داشت.

 207. سارا جهانیسارا جهانیsays:

  سلام بنده متاهل هستم و هنوز قصد بچه دار شدن را ندارم دیشب خواب دیدم یک نوزاد در خانه مادرم دنیا اوردم تپل و زیبا بود و زایمان بدون دردی داشتم همسرمم بود بعد ازینکه بچم رو دنیا اوردم مادرم لباس تنش کرد و داد دستم نفهمیدم جنسیتش چیه و نمیدونستم چجوری باید بگیرمش بغلم و بهش شیر بدم مادرم راهنماییم میکرد یهو صحنه خواب عوض شد و دیدم مادرم بچمو نشونده رو پاش و اون بچه خیلی چاغ تر و خیلی خیلی زشت تر شده بود با حالت تمسخر مانندی داشت حرف میزد ولی معلوم نمیشد چی میگه چون خیلی نامفهوم بود همونطور که نشسته بود به من نگاه میکرد خیلی ترسیده بودم و بعد بیدار شدم خواب خیلی شیرینی بود چون اولش نوزاد خیلی نازی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا قول فرا رسیدن ایام خوب و امیدوار کننده ای را می دهد.

 208. nilanilasays:

  سلام بنده دیشب خواب دیدم دختر دایی م (که تازه دو ماه به دنیا اومده)تو خواب حرف می زد همه ش ممانشو صدا می زد و خیلیم خوش رو بود...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و مسئولیت هایی است که با شناخت انگیزه های درونی خود می توانید از این فرصت ها برای رشد و پیشرفت خود در زندگی یا گسترش منافع تان بهره بگیرید.

 209. نفیسه معینیاننفیسه معینیانsays:

  سلام یکی از دوستانم خواب دیده که من بچه دار شدم و بچه ۲ ماهه داره صحبت میکنه و دوستم خیلی تعجب میکنه این در حالی هست که من در شرف تمام کردن یک رابطه ۶ ساله هستم که نزدیک به ازدواج بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که معاشرینی دلپذیر خواهید داشت

 210. پرستو جباریپرستو جباریsays:

  با سلام 5 ماهه باردارم و پسر هست، خواب دیدم پسرم بدنیا آمده و من بعد از چند ساعت بغلش گرفتم شیر بدم که یهو فقط یه جمله گفت نمیخوای به من شیر بدی، خیلی خوشگل و موهای زیبایی داشت منم سریع به شیر دادن کردم، تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از خداوند کمک بخواهید و همه چیز را به او بسپرید تا به آرامش برسید.

 211. نازنیننازنینsays:

  درود وقتتون بخیر من خواب دیدم ک داداشم اومد پیشم و گفت جواب ازمایش همسرش مثبت شده و بارداره،بعد ی مدتی بچه ب دنیا اومده بود و نوزاد بود و بغلم بود،بچه دختر بود و خیلی تو بغلم اروم میگرفت؛و کاملا و زیبا صحبت میکرد حتی بمن میگفت مامان(مجرد هستم) تعبیرش چ چیزی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای موفقیت در هر کاری باید با ریزبینی نقاط ضعف خود را پیدا کرده و برای رفع آن ها بکوشید.

 212. ابراهيم كاظميانابراهيم كاظميانsays:

  پدرم دو شب پيش خواب ديده است كه نوزادي در خانه ما مرده است و اورا به قبرستان ميبرد كه در حين اينكه اورا ميخواهد در قبر بگذارد نوزاد زنده ميشود اورا به خانه مي آورد در خانه اين نوزاد شروع به حرف زدن ميكند و به مثابه بچه خواهرم كه پسري 4 ساله هست مي شود و حرفهاي بزرگ گانه و حكمت گونه ميزند كه همسايه ها ميگويند اورا مخفي كنيد كه كسي او را چش نكند كه اين پسر اينگونه حرف ميزند. تعبيرش چي هستش؟ پدرم 65 سال سن دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خدا توکل کن که هرکه به او توکل کند، بر مشکلات و سختی ها فائق می آید

 213. سلناسلناsays:

  سلام وخسته نباشید من متاهل هستم ویک فرزند دختر دارم مادر شوهرم در خواب دیده که ما فرزند پسر داریم و۹ ماهه است ومی تواند حرف بزند وشعر بخواند وبه همه سوالات جواب دهد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هیچ کاری را دست کم نگیرید. برای رسیدن به اهداف عالی باید صبوری پیشه کرده و نهایت تلاش خود را به کار ببرید.

 214. رویارویاsays:

  با عرض سلام .تو خواب میدیدم ک دختر دوستم ک ۲ ماهه هست داره صحبت میکنه مثلا میگه فلان چیزو بیار یا فلان کار رو بکن و..بعد ماهم دورش جمع شدیم و باهاش بازی میکنیم اما از حرف زدنش متعحب نیستیم فقط من ب دوستم گفتم دخترت ماشالله چ زود زبون باز کرده و اون تایید میکنه .واینکه اسمش ی چیز دیگه ست اما من از دوستم پرسیدم اسم دخترت چیه و اون گفت فاطمه هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توکل به خداوند، تلاش و علاقه و سرعت عمل می توانید به موفقیت برسید.

 215. رهارهاsays:

  سلام.خسته نباشید.خواب دیدم خواهر زاده هفت ماهم شروع کرد به صحبت کردن و اسم منو صدا کرد.تو خواب خواهرم با حالت تعجب و شگفتی گفت وای ببین چقد دوست داره اولین کلمه ای ک گفت اسم توعه...مرسی ک وقت میذارین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منفعت به بیننده ی خواب خواهد رسید.

 216. میر مجیدمیر مجیدsays:

  سلام. خواب دیدم دخترم که الان ۲ ماهشه یکدفعه شروع به صحبت کردن کرد. اولش در حد لحظه ای ترس یا شاید تعجب داشتم ولی بعدش شگفت زده بودم. حسم این بود که چقدر مغز حرف میزنه. نمیشه بگم خوشحال ولی چیزی بین شگفت زدگی و خوشحالی بود اون لحظه در خواب.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیهوده روی مسائل کوچک زندگی حساس نباشید.

 217. پرستو جباریپرستو جباریsays:

  با سلام 5 ماهه فرزند پسر باردارم یکبار خواب دیدم که بچه ام به دنیا آمد و یکم بعد شروع به صحبت کردن کرد و گفت نمیخوای به من شیر بدی؟ با تعجب شروع به شیر دادن کردم، بار دوم دو هفته بعد خواب دیدم که بدنیا آمد و من خواستم شیر بدم دندوناش رو نشون داد و گفت من که بچه نیستم شیر بدی به من غذا بده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دعا کنید و دل به او بسپرید. برای پیروزی و موفقیت درمورد هر کاری خوب فکر کنید.

 218. فاطمه داودیفاطمه داودیsays:

  سلام وقت بخیر من چند روز پیش تو خواب دیدم دختر جاریم ک سه ماهشه شروع ب حرف زدن کرده و من با ذوق ب کلماتی ک میگه گوش میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، زیاد شدن توانایی های شخصی ؛ ذوق زدگی و پیشرفت در امور شخصی میتواند از معانی این مورد باشد.

 219. مریم کارگرمریم کارگرsays:

  سلام وخسته نباشی،خواب دیدم بدون اطلاع صاحب فرزند پسری شدم،که با اینکه غافلگیر بودم ولی حالم خوب بود،در عرض یکی دوساعت سه چهار سال بزرگتر شده و-شباهتش به پسر دختر عمویم که دو سه سالش هست داشت- واز شباهتش به اون خیلی راضی نبودم ولی بی نهایت شیرین زبان وباهوش بود وصحبت میکرد،من درد بعد از زایمان داشتم و بیشتره افراد خانواده م در خانه ام حضور داشتن و سفره ای بزرگ که هنوز خالی بود وچیزی شبیه باقلو وشیرینی بهم تعارف میکردن یه مداح زن که از اشنایان هست در جمع ما حضور داشت برای مولودی خوانی منتطر بود اقایون برن ،پدر ومادرم جوان تر وشاداب تر بودن، همه خوشحال ومن هنوز در شوک ولی عمیقا خوشحال،ومتوجه درد بعد از زایمان که میدانستم به زودی میگذره،ممنون از شما منتظره جوابتون هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است.

 220. بيگيبيگيsays:

  سلام خواب ديدم يه نوزاد دختر بسيار زيبا با موي بلند وناخن هاي صورتي بامن حرف ميزد -مادرم كه فوت كرده و ارزو داشتن اوررا در خواب ببينم -نوزاد را به حمام برد وكمي مويش را كوتاه كرد وقتي كودك را از حمام بيرون اوردم تا خشك كنم از كوتاه شدن موهايش شكايت داشت كه ناگهان بيدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شخصی از اطرافیان کاری را انجام خواهد داد که باعث ذوق زدگی و یا هیجانتان خواهد شد.

 221. خدیجه ادبی بهارخدیجه ادبی بهارsays:

  سلام من یک خانوم متاهل هستم چند شب پیش قبل از اذان صبح خواب دیدم که یک نوزاد تقریبا سه ماهه که حرف میزد و به من میگفت من مهدی هستم پسر تو رنگ چشمانش آبی بود و از دهان آن آب میچکید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبر داشته باشید و نگران نباشید

 222. طاهره كاظميطاهره كاظميsays:

  سلام من متاهلم ولي فرزند ندارم، ديشب خواب ترسناكي ديدم. خواب ديدم يه نوزادي دارم كه ناقص بود، قيافه اش خيلي زشت و عجيب بود، و حرف ميزد(متوجه نميشدم چي ميگفت) و من خيليي ازش ميترسيدم. با ترس از خواب بيدار شدم داشت اذان صبح ميگفت. ميشه لطف كنيد تعبيرشو بگين، خيلي وحشت كردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبور باشید و با شکیبایی موانع را پشت سر بگذارید. از کارهای عجولانه و استرس بیهوده برحذر باشید

 223. سپنتاسپنتاsays:

  سلام من دختر مجرد 20 ساله هستم خواب دیدم تو خواب یه نوزاد یک روزه ک ب دنیا اومده و لخته و مثل اینکه نوزاد پسر هس و تو بغل ما هس بهم گفت یه لیوان اب برام بیار بعد من و دوربریام تعجب کردیم من با ترس و بهت ب مادرم گفتم میبینی؟داره حرف میزنه میگه برام یه لیوان اب بیار همینطوری تو شوک بودیم من رفتم تلویزیونو عوض کنم گف عوض نکن جنگ زده هان بذا بمونه ما همگی اون جنگ زده هارو نگا کردیم گریه کردیم براشون لطفا تعبیرشو برام بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما در آینده زندگی خوبی خواهید داشت

 224. دریادریاsays:

  سه ماه پیش خواب دیدم ی بچه بدنیا اوردم وقتی گذاشتنش تو بغلم مرده بود.حالا خواب دیدم بچه بدنیا اوردم گذاشتنش تو بغلم باهام حرف زد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به این معناست که به زودی در میان اقوامتان شخصی صاحب فرزند میشود.

 225. زهرا.کزهرا.کsays:

  سلام.من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم نوزادی به دنیا اوردم که ظاهرا طبیعی به دنیا اورده بودم ولی اندامم تغییر به خصوصی نکرده بود فقط دنده ی چپم کمی درد میکرد و مقدار خیلی کمی خونریزی داشتم ... نوزاد من که جنسیتش را نمیدانستم در بغلم با من حرف میزد ولی من تعجب نکرده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای خبری خوش و یا وصال است.

 226. هانیه سعیدیهانیه سعیدیsays:

  مادر من خواب دیدن که یه پسر به دنیا اوردن و نوزاد به صورت نامفهوم صحبت میکند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موانعی برسر راهتان قراربگیرد

 227. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام صبح خواب دیدم نوزاد زیبایی در خانه ی پدریم هست که بعدا متوجه شدم دختر خودمه. مدام بغلش می کردم ولی انگار درست بلد نبودم و هربار که می خواستم زمین بذارمش یکم سرش به زمین می خورد. اون نوزاد لالایی که براش می خوندم رو با من تکرار می کرد. من از یه جایی در خوابم داشتم به این فکر می کردم که چه اسمی براش انتخاب کنم. اسم گلبرگ به نظرم زیبا اومد ولی یکم مردد بودم و می خواستم با دقت بیشتری اسم رو با همسرم انتخاب کنم. داشتم با خودم فکر می کردم اسمش رو بذارم نفس. نفس اسمی است که همسرم گاهی در بیداری من رو صدا می زنه و اسم واقعیم نیست. در خوابم به اون نوزاد خیلی علاقه پیدا کرده بودم و حس می کنم از نظر چهره شبیه به خودم بود. من یک پسر 8 ساله دارم و اخیرا همسرم دوست داره مجددا بچه دار بشیم ولی من به خاطر عدم شرایط روحی مناسب تردید دارم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای روبرو شدن با تغیرات و موقعیت های جدیدی در زندگی است.

 228. مژگانمژگانsays:

  خواب دیدم حامله هستم تو بیمارستان بیهوشم کردند. وقتی بهوش آمدم یه دختر بسیار زیبا با چشمان درشت و موهای بسیار بلند و بلوند رو به بغلم دادند و من بوسش کردم ولی ناگهان بچه شروع به حرف زدن کرد و تمام دندونهاش تو دهنش بود دندونهای جلو خیلی بزرگ بودند. بعد از مرخص شدن حتی بچه یک روزه شروع به راه رفتن کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای نیک بختی و موفقیت در زندگی است.

 229. م.رم.رsays:

  سلام خاله ی من حدود یک ماهه که فارغ شدن دوقلوداشن یه پسر ویک دختر که دخترش بنا به دلایلی بعد از دو روز فوت شدن حالا من خواب دیدم پسرش که زندش دست خانواده ی خالمه و دختره که مرده دسته منه وپیش من زندگی میکنه وحرف میزنه ولی اون اصلا شبیه دختر خاله ی من که فوت شده نیس ولی تو خواب دختر خالم بود...................ولی من حس میکنم یه چیزی داره بهم الهام میشه که به زودی خواهم مرد>>>>>>

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نوزادی که دست خاله شما بوده دچار بیماری باشد از سلامتش مطمئن شوید

 230. افسانه بهروزیافسانه بهروزیsays:

  سلام ،دیشب خواب دیدم دختر یکی از فامیلامون که ۸ ماهشه،داره صحبت میکنه و جمله های کامل میگه،خیلی تعجب کرده بودم.تعبیرش چیه،ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام.خواب شما علامت آن است كه بزودي سرگرميها و شاديهاي لذتبخشي تجربه خواهيد كرد .

 231. اميرحسين ملكوتياميرحسين ملكوتيsays:

  با سلام من خواب ديدم به پسر داييم كه ٣ماهشه دارم غذا ميدم بخوره قبلش توِ غذا ماريجوانا ريخته بودم برنج و مرغ بود فك كنم بعد همش نگران بودم كه براي بچه بده و استرس داشتم تو خواب يه مقداري بهش دادم كه توش علف نباشه بعد حرفم ميزد هم قبلش هم بعدش تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای سلامتی و تندرستی بچه کوچک و افزایش روزی است.

 232. مریم آقاییمریم آقاییsays:

  سلام وقت بخیر مادر من خواب دیدن که صاحب فرزند شدن و این نوزاد حرف میزد،مادر من یه خانم ۵۰ ساله هستن،میخواستم ببینم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن نوزاد بر شادی وارامش تعبیرمیشود

 233. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم ک دایی من صاحب فرزی پسر شده و ان بچه رو برای یک چند روز دست ما میسپارن و بچه پیش خواهرم کم طاقتی میکرد و پیش من ارام میگرفت و من ک با بچه ب زبان بچه گانه صحبت میکردم ک دیدم بچه ی یک روزه شروع ب صحبت کرد و علاوه بر صحبت هر زمانی ک در بغل من بود من ب هر کس ک فکر میکردم ب من زنگ میزد و وقتی ان پسر بچه صحبت میکرد من گریه میکردم و ترسیده بودم از کار های عجیبش تعبیرش رو میگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش خیر و برکت و روزی در زندگیتان است.

 234. زهرا امیریزهرا امیریsays:

  سلام من نزدیک۱ونیم ساله عروسی کردم و بچه ای نداریم من خواب دیدم یه بچه بدنیا اوردم که گفتن دختره منم گفتم پس اسمی که برای دخترم انتخاب کردم روش میذارم خیلی ناز بودخانوادمم بودن خودم و خواهرم بچه رو بغل کردیدم یه چیزی گفت به خانوادم گفتم اما گفتن نه ولی دقت‌کردن متوجه شدن و دیدم بزرگ شدنشو واینه خیلی باهوش بود و ورزشکار بقیه گفتن چه فایده قشنگ نیست منم ناراحت شدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است.

 235. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم که توی قبرستون بسیار زیبا هستیم با خانوادم و من یه قبر پر از گل رو شروع کردم به کندن قبر برای خودم.. بعدش دیدم که یه دختر کوچولو دارم بسیار زیبا بود ولی انگار نامشروع بود و مادرم اونو تو انباری گذاشته بود.. اما من پیداش کردم و بغل گرفتمش و برام مهم نبود که بچه نامشروعه این رو هم بگم که من متاهل هستم و در انتظار بچه ام، خواخش میکنم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای سلامتی و طول عمر برای شما و افزایش رزق و روزیتان است.

 236. پیتیپیتیsays:

  من 7 ماهه باردارم. بچه اولمه و دختره. ماه پیش خواب دیدم فرزندم به دنیا اومده و همه فامیل برای دیدنی از من و کودک به خونمون اومدن. بچه رو بغل میکنن و با ذوق با بچه صحبت میکنن، یه دفعه نینی زبون باز میکنه و جواب حرفهاشون رو میده. فامیلا هم از ترسشون بچه رو میزارن زمین و فرار میکنن.من این خواب رو برای کسی تعریف نکردم. چند روز پیش یکی از بستگان خیلی دور رو دیدم و بهم گفت دیشب خواب دیدم بچت به دنیا اومده و ما اومدیم خونتون دیدنی تو و بچت . بچه رو بغل کردیم و داشتیم ذوقش میکردیم و باهاش حرف میزدیم، یه دفعه نینی زبون باز کرد و جواب حرفهای مارو داد. ما هم ترسیدیم و بچه رو گذاشتیم زمین و فرار کردیم. میشه بگین تعبیر این خواب چیه؟ و چجوری ممکنه 2 نفر یه خواب انقدر مشابه ببینن. خیلی فکر درگیر این خواب شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام علامت ان است که سرگرمیها و شادی های لذتبخشی را تجربه خواهید کرد

 237. MMsays:

  سلام و روز خوش من خانومی متأهل هستم وفرزندی ندارم و چنین خوابی دیدم نمیدونم دقیقاً قبل از اذان صبح بود یا بعدش که خواب دیدم نوزادی را بصورت ناخواسته باردار هستم و زمانیکه بدنیا آمد پسری زیبا و سالم بود و من بسیار خوشحال و راضی بودم از تولدش.و هنگامی که میخواستم همراه نوزاد به خانه برگردم در آغوشم با من بسیار کوتاه و با صورت خندان حرف زد و من ابتدا متعجب شدم و بعد خوشحال و سپس بی تفاوت. میخواستم تعبیر این خواب رو بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش خیر و برکت و روزی در زندگیتان است.

 238. ح نح نsays:

  سلام لطفا ممنون میشم خواب مرا تعبیر کنید خواب دیدم دختر ۲ ماهه رییسمان در بغل من داره صحبت می کنه شعر میگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از قضاوت های نادرست پرهیز کنید

 239. ن قن قsays:

  سلام..خسته نباشید..من یکسال ازدواج کردم و فرزندی ندارم...بعد از اذان صب خاب دیدم ک فرزند پسری و رو بمن دادن و گفتن ک بچه منه...ولیمن اصلا نمیدونستم ک باردارم و یا زایمان کردم...به بچه با شیشه شیر دادم و به اون میگفتم مامان شیرتو بخور اون گفت اوهوم...بعد من بهش میگفتم نگو اوهوم بگو باشه مامان..اونم میگفت باشه...حتی تو عالم خاب میگفتم به همسرم من هنوز سیسمونی این بچه رو کامل نخریدم...تو خاب خوشحال بودم ک باهوشه و زود میفهمه..اخه من دوست همسرم پسر بچه ایی داره ک بعد 2 سال هنوز خوب حرف نمیزنه...حالامیخاستم تعبیر این خاب بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده امال و ارزوهای شماست در اینده و هدف هایی که دارید

 240. محمد دهقانمحمد دهقانsays:

  قبل اذان صبح خواب دیدم ک مادرم ک تقریبا چهل سال دارد یگ دختر به دنیا اورده چهره ی نوزاد بع درستی پیدا نبود ولی یک نوزاد یک روزه بود ک با ما حرف میزد و چیزی هم میخورد گاهی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبی خوابتان نشانه افزایش روزی در زندگیتان است

 241. HaghHaghsays:

  سلام،لطفابه حرفام گوش كنين من يه دختر٢٥ساله هستم كه خيلى زياديه نفرو دوس دارم درحاليكه ايشون حتى روحشم ازوجودمن خبرنداره!!ديگه حسابش ازدستم دررفته كه چه قدردعاكردم كه خدايه روزى منوبه ايشون برسونه(ايناروواسه اين گفتم شايدلازم باشه?) سه چهارروزه پيش توخواب ديدم يه نوزادتوحياط خونمون هست قيافه ش هم جورى بودكه انگارفقط چندثانيه س كه به دنيااومده،هوانسبتاسردبودمن بغلش كردموچسبوندم به صورتم،داغيه پوستشوحتى بعده بيدارشدنم هم روصورتم حس ميكردم،توخواب باخودم فكرميكردم كه اخه اين بچه ى كيه تو حياط ما؟!بچه روكه بردم سمت صورتم درست پشت سربچه ويكم دورتر اون آقاروديدم،فهميدم كه بچه همون آقاست(واقعامعذرت ميخوام)...اون شبى كه اون خواب روديدم تقريباازچندروزقبلش تصميم گرفته بودم كه منطقى باشم وازفكركسى كه حتى منونميشناسه دربيام!!امامن هر وققت اينجورى نااميدميشمو تصميم ميگيرم كه ديگه به ايشون فكرنكنم يه همچين خوابايى ميبينم كه دوباره به فكرميندازه منو... ببخشيدسرتونو درداوردم ممنون ميشم جواب بدين

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای جدید و اتفاقات خوبی است

 242. محمدمحمدsays:

  سلام، من تازه پدر شدم و پسرم ۱۶ روز پیش بدنیا امد، قبل نماز صبح خواب دیدم نوزاد تو بغل من هست و به من گفت سردمه، تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی آشنایی‌های تازه

 243. زینبزینبsays:

  سلام‌ من دختر مجردم وخواب دیدم یه نوزاد دختر دارم به پنج شیش ماه میخورد خودم شیرش دادم بعد خیلی خوب میتونست صحبت کنه باهام. پنجره رو باز کردم دیدم بارون خیلی شدیدی شروع شد بچه رو گرفتم بغلم بردمش دم پنجره خیلی ذوق میکرد بعد بارون تبدیل شد به برف شدید واسه چند دیقه و دوباره شد بارون شدید. بعدشم با بچه رفتیم یه جایی دو تا مهمونی بود که تو یکیش غذا میدادن تو یکیش میوه میدادن بچه گفت بریم اونجا که میوه میدن رفتیم اونجا همه آشنا بودن ولی میوه نخوردیم یه کمی غذا خوردیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است مراقب خود باشید تا مورد سر افکندگی نشود

 244. پرستو نجفیپرستو نجفیsays:

  سلام. من یه پسر سه ماهه دارم خواب دیدم حرف میزنه میشه تعبیرشو بهم بگین؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 245. شیوا شمسشیوا شمسsays:

  ی نوزاد دیدم خیلی ضعیف بود اندازه ی کف دست بود تکون نمی خورد ،تا بغلش کردم جون گرفت و چشماشو باز کرد و تکون خورد قوی شد ،اندازه ی نوزاد نرمال شد و شروع کرد باهام حرف زدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رویاروی با اتفاقات جدید است

 246. مهسامهساsays:

  سلام من متآهل هستم ،صبح خواب دیدم صاحب فرزند دختری شده ام که بسیار زیباست و نوزاد درشتی است،و می تواند سخن بگوید و قشنگ کلمات را به زبان کودکی ادا کند ومن متوجه کلام و سخن او میشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 247. محدثه 7777محدثه 7777says:

  سلام من یکم بعد از اذان صبح خواب دیدم خواهرم یه نوزاد پسر داد بغلم و گفت بچته,داشتم قربون صدقه بچه میرفتم که یهو شروع کرد حرف زدن, لطفا تعبیرشو بگید یجا خوندم تعبیر امام صادق این بود که مرگ نزدیکه یکم ترسیدم میخوام بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جای نگرانی نیست و بر شرایط جدید در زندگیتان تعبیرمیشود

 248. محمدمحمدsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم که بارداره و ۳ هفته دیگه بچش به دنیا میاد بچش به دنیا اومده و یک بچه دختر تپل به دنیا اورده بود و این دختر با من در کمال تعجت حرف میزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 249. بیتا انوریبیتا انوریsays:

  سلام.من نه ماه هست باردارم و فرزندم دختر هست،خواب دیدم فرزندم به دنیا امده و خیلی جسه بزرگی نسبت به این که همون روز به دنیا امده هست دارد و سخن میگویدو من به او شیر میدهم.همسرم هم چند روز پیش خواب دید فرزندمون به دنیا امده و موهای پر پشتی دارم و حرف میزند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوبی در زندگیتان است

 250. الیالیsays:

  سلام دختر مجرد ۲۶ ساله ام، در خواب دیدم سه فرزند نوزاد دارم، فرزند دختر بغلم بود و باهام حرف میزد. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 251. NeginNeginsays:

  سلام خواب ديدم كه دختر تازه متولد شده ي خالم خونه ي ماست و من و مامانم ازش مراقبت ميكنيم يه دختر سفيييد و خوشگل و تپل بود كه باهام حرف ميزد اسممو صدا ميزد و ميگفت شير ميخوام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر شادمانی تعبیر میشود

 252. سجاد محمدیسجاد محمدیsays:

  سلام من خواب دید م می رم خونه‌ی برادر شوهرم از در که وارد شدم نوزادی را دیدم که مال بچه برادر شوهرم نوزاد در قنداق بود و تلاش برای آزاد کردن دست های خود می کرد من رسیدم دستهای او را در آوردم و نوزاد را روی شانه گذاشتم و نوزاد شروع به حرف زدن کرد و صورت نوزاد زیاد زیبا نبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن اتفاقات جالب در زندگیتان است

 253. اکرماکرمsays:

  سلام من یک ساله که ازدواج کردم.دیشب خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم،که تپل هم هس.بهش شیر میدادم از سینه خودم.چند باری هم حرف زد اون نوزاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 254. نهال محمدینهال محمدیsays:

  سلام وقت بخیر. من بعد از اذان صبح که نماز خوندم و خوابیدم خواب دیدم خواهر دوقلویم که در حال برگزاری مراسم عقدش هستیم خواب دیدم فرزند پسری به دنیا آورده و بعد از بیمارستان به خانه ما آمدند این فرزندتازه به دنیا آمده راه می‌رفت و من تعجب کمی تعجب کرده بودم و سعی می کردم بگیرمش تا نیفته ولی رفت بغل مادرش و همون طور که موقع شیر می خورد صورت من نگاه می کرد و به مادرش می گفت خاله نمیذاشت راه برم منو اذیت می کرد. ممنون می شوم اگر برایتان مقدور هست تعبیر خواب بنده را نیز تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمالا در بیداری مشغول برنامه ریزی و یا عملیات بر روی یک فرد خاص هستید.

 255. bahar slllbahar slllsays:

  من خواب دیدم دریک مکانی نوزاد دختری خوابیده گویابرای یک خانواده فقیربود رفتم کنارنوزاد ودیدم نیازبه تعویض پوشک داره خواستم این کاروبراش انجام بدم که دیدم شروع به حرف زدن کرد تعجب کردم که این نوزاد چطورحرف میزنه وبه من گفت نمی خواداین کارانجام بدی من عادت دارم مادرم خیلی دیربه دیرمن وتعویض میکنه چون بخاطرنیازمالی سرکارمیره وهرزگاهی به من سرمیزنه خیلی دلم براش سوخت واحساس میکنم تمیزش کردم درست یادم نمیاد ولی درخوابم انگارخیلی خوشحال شد وشروع به بازی کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است شرایطی جدید برایتان ایجادشود که باعث مسرتتان شود

 256. پانته ا برخوردارپانته ا برخوردارsays:

  سلام نوزاد ١٣ماهه دارم خواب ديدم با صداي مردانه داره صحبت ميكنه تقريبا ساعت ٥صبح بود كه اين خوابرو ديدم چه تعبيري دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات لاینحلی در رابطه احساسی خود خواهید داشت .

 257. مهسامهساsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم یه جایی شبیه پشت بام هستیم و یه نفر بچه بغلش بود اومد سمتم بچه مرتب به من میگفت ماما ماما و دستاش و باز کرد که بیاد بغلم، منم با دیدنش ذوق کردم بغلش کردم اونم چسبید به من انگار که بچه ی خودمه،تو خواب باور کردم بچه خودمه(در واقعییت من متاهل هستم ولی بچه ندارم) دختر یا پسر بودنش و متوجه نشدم ولی سفید بود و چشمایی درشت داشت و خیلی شیرین بود، یهو خواهرم و دیدم پشت سرم که بچه خودشو بغل کرده بود اون یه پسر داره و دوسالشه(در واقعیت هم هست) ولی داشتم نگاه میکردم و تعجب کرده بودم، بدن و چثه بچه من از اندام پسر خواهرم بزرگتر بود، انگار تو خواب داشتم فکر میکردم و میدونستم خواهرم که زودتر از من بچه دار شده بود پس چرا بچه من بدنش و چثه بزرگتره!!! ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر این است که در زندگی بیداری مضطرب بوده و یا اعتماد بنفس کافی ندارید.

 258. masimasisays:

  سلام دختری ۲۷ ساله ام حدودا سه سال است یک خواب تکراری را میبینم که وقتی بیدار میشم تموم انرژیمو میگیره خواب میبینم با بابام مدام در حال بحث و دعوا هستیم طوری که یا دل من میشکنه تو خواب یا دل ایشون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه محبت بین شما و خانواده تان است

 259. علی اقبالی دویچعلی اقبالی دویچsays:

  سلام. متاهل هستم. خواب من اینگونه بود که وارد بیمارستان میشوم و همسرم بر روی تخت خوابیده است مادرش هم بر روی صندلی نشسته و کودکی در آغوش دارد که گویا دختر است و کاملا ساکن است و فرزندی که پسر است در کنار همسرم است، به نوزاد که نزدیک میشوم با دستش انگشت اشاره من را می‌گیرد و مرا بابا خطاب می‌کند؛ من با تعجب می‌گویم که بچه ام با من حرف می‌زند اما گویا تنها کسی که صدایش را می‌شنود منم. بعد او را به آغوش میگیرم،نوزاد به من لبخند می‌زند، لبخند که می‌زند میبینم دندان دارد که همگی یکدست سفید و مرتب هستند و با تعجبم می‌گویم دندان دارد؛ دو سه کلام دیگر با من صحبت می‌کند ولی خاطرم نیست چه می‌گوید. سرش به سمت بدنم می‌چرخاند و در این لحظه من دلم می‌خواهد فریاد بزنم و بگویم پسرم تو همه کس منی اما نمی‌گویم و بعد فرزندم به من نگاه می‌کند و او چشمانی دارد درشت و چشم روشن که فکر میکنم آبی بودند و به من لبخند می‌زند. در این حال از خواب بیدار میشوم در حالی که موهای تنم سیخ شده اند. و اینکه نوزاد دیگر که در آغوش مادرش بود دختر بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی همسرتان است

 260. مهسا رخشندهمهسا رخشندهsays:

  سلام.من باردارم خواب دیدم نوزادم بعد از زایمان حرف زد و اول اسم خودشو گفت بعدشم حرفای دیگه.تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن خوشحالی در زندگی است

 261. Shokrieh RamezaniShokrieh Ramezanisays:

  من زن بیوه ای هستم که امشب خواب دیده ام که صاحب نوزادی شده ام که سخن می‌گوید و مشخص نبود که دختر بود یا پسر و او تب داشت یکم و او ادرار کرده بود در حدی کت باید تمام لباسش را تاثیر میکردم ناگهان از دهانش قورباقه سیاه و یک رنگ دیگر هم بیرون آمد همچنین پاهایش در اواخر خابم بزرگ شدند اوبه من گفت امشب خابت نخواهد برد مادر انگار حس درون و نگرانی و حیرت مرا متوجه می‌شد من او هراسان و نگران او را بغل کردم بردم اتاقی دیگرکه زنی بزرگ‌تر و من حس میکردم او بیشتر از من متوجه خاهد شد و مرا راهنمایی خواهد کرد که چکار کنم با او در حال صحبت بودم که از آن خواب هراسان پریدم الان نگران هستم آیا معنی خوابم بد بوده یا خوب لطفا من را راهنمایی کنید هر چه سرچ کردم به جواب دقیقی نرسیدم متشکر میشم جواب منو بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای پریشان است

 262. الههالههsays:

  سلام من خواب دیدم بچه فامیلمون که دختره تازه به دنیا اومده ولی من تا حالا ندیدمش اومده بغلم و بهم گفت که دوسم داره ..تا وقتی که بغلم بود خوشحال بود و من مراقبش بودم ولی وقتی دادم دست مادرش از بلندی افتاد مرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد محبت قراربگیرید و عمرشان نیز طولانی است

 263. نازلینازلیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که صاحب یک پسر شدم و خیلی خوشحالم که بدون بارداری و سختی بچه دار شدم ولی صحبت میکرد و من میگم دوست داشتم عین بچه های دیگه بود و ازاول عین بزرگها نمیشد ولی خیلی خوشحال بودم بچه دار شده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن رزق و روزی در زندگیتان است

 264. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه دشت سرسبز کنار جوی زیبا با مادرم نشسته بودم که دختر بچه زیبایی رو دیدم خیلی دلم میخواس بغلش کنم که یکی اونو داد بهم وقتی نگاهش کردم بهم گف خبر خوشی بهت میرسه همین که خواستم داد بزنم بگم حرف میزنه مادرم بهم گف که نگم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب شادیتان میشود

 265. عمادیعمادیsays:

  باسلام طرفای صبح خواب دیدم دختری به دنیااورم که صورت زشت بود ومن بعدزایمان نگاهش نمیکردم من باردارهستم ۸ماهه.توروخدا یعنی چی این خواب بچم هم دختره ترسیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جای نگرانی وجود ندارد و بنا به شرایطی که در ان قرار دارید رویا دیده اید

 266. مینومینوsays:

  سلام خواب دیدم نوزاد 5-6ماهه یکی از آشنایان ( دربیداری چنین چیزی وجود ندارد) با زبان کودکانه اما خیلی سلیس با من حرف میزند بنظرم پسربچه بود و همینطور که روی شکم دراز کشیده بود من بغلش کردم و قربون صدقه ش می رفتم اما او شروع به گریه کرد و من را پس میزد و روی یک کارت یا شاید مانیتور سمبلهایی را نشان من میداد .یک شکل واضح که یادم هست یک دست باز به طرف من به معنای منع من از نزدیک شدن به او بود که من تعجب میکردم چرا پس زبانی نمی گه و اینطوری میگه که بغلش نکنم.... درقسمتی می دیدم که کار وپیگیری اداری مربوط،به شغلم دارم نمیدونم داشتم رئیس دانشکده محل کارم را می دیدم که داره با من حرف میزنه یا داشت این صحنه یادم می آمد که ته دلم حس ناچاری از دیدن و گوش دادن به اورا داشتم بارندگی شده و جویهای آب پر شده جوری که به هر مانعی میخورد فوران می کرد و من چادر مشکی و کفش پاشنه بلند داشتم(جدیدا" خیلی خودم را این تیپی می بینم برخلاف واقعیت) و خودم را سرزنش می کردم که چرا این کفشها را پوشیده ام که به مشکل بخورم کفشها را درآوردم و به انگشتهام آویزان کردم و چادرم را با دست دیگر جمع کردم که از پلهای آهنی که حالت نرده دارند رد بشوم پلهای روی جویهای پهن همه کج و معوج بودند حتی در یک جایی سر راهم حالت شیب تند داشت که من ترسیدم از روی آن سر بخورم و توی آب بیفتم نگاه کردم دیدم کنار آن چند کنده درخت بصورت ردیف هستند من هم پاهامو روی آنها قیمت وسط که خشک بودند میگذاشتم و با آرامش رد شدم و با خودم می گفتم نهایت جورابهام خیس میشن ، آب که تمیزه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی این رویا می تواند به فرد خاصی اشاره کند که شما بایستی او را از زندگی خود حذف کنید.

 267. الناز قاسميالناز قاسميsays:

  سلام خواب ديدم نوزادم كه ٤ ماهه است يكدفعه شروع به صحبت ميكنه، من و پدرش از دور نگاه ميكنيم درحاليكه دخترم بغل كسي ديگه است مثل يك مصاحبه ي تلفني، و من از اينكه دخترم حرف ميزنه گريه ي شوق ميريزم و توي خواب ميگم كه اين دختر زود هم راه افتاده حالا زود هم حرف ميزنه، دختر من ٧ ماهه و نارس بدنيا اومده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن موقعیتی غیر منتظره در زندگیتان خواهدبود

 268. ثناثناsays:

  سلام. خواب دیدم ک سر سفره هستیم یک بچه کوچک ( فک کنم پسر بود ) که زیر یک سال داشت، خیلی سلیس و قشنگ حرف میزد. من هم خوشحال و با تعجب گفتم آخه تو کوچولو چه میدونی اینا چیه ک انقد قشنگ حرف میزنی. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن شادی های جدید در زندگیتان است

 269. فروزشفروزشsays:

  سلام من یک دختر ۸ ماهه دارم بعد از اذان صب خواب دیدم او زبان باز کرده و به من یک جمله خنده دار گفت ن کلی ذوق کردم وسیر خندیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده خوشحالی در زندگی است.

 270. مصطفی شیری زادهمصطفی شیری زادهsays:

  سلام من یک نوزاد پسر ۲ ماهه دارم اسمش محمدطاهاست قبل از نماز صبح خواب دیدم به طور معجزه آسایی محمدطاها زبان باز کرد و گفت "مفاتیح الجنان" من در خواب فکر کردم معجزه شده که این طفل سخن گفته، حرف زدنش یکطرف، مفاتیح الجنان گفتنش یک طرف دیگر ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن شادمانی در زندگیتان است

 271. مادر نیکانمادر نیکانsays:

  دیشب خواب دیدم نوزاد پنج ماهه ام در خواب صحبت می کنه و اولین کلمه ای هم که گفت الله اکبر بود تعبیر این خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقات عیر منتظره جالبی برایتان ایجادشود

 272. مهسا رحیمیمهسا رحیمیsays:

  سلام من دیشب درخواب دیدم که باگریع از نوزاد پسری خواسته ای دارم که توبه خدا بگوید وآن نوزاد هم بامن حرف میزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی باعث رنجش شما در زندگی بوده باشد

 273. Mahdi JafariMahdi Jafarisays:

  سلام من تو چورت یک ساعته رفتم و بعد های دیدم که غیر از خانواده ام یک انسان نمیدیدم و دم در میرفتم موجودات عجیبی میدیدم و در را می بستم و هی یک نوری داشت میامد به سمت خانه ما من هی نور را میکشیدم بیرون که یک دفعه دختر بچه خواهرم که یک سالشه به صدا درآمد یه چیزی گفت و آخرش گفت می اید و اون حضرت زهرا (ع) هست و من شروع به گریه کردن شدم و از خاب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست و واضح ندارند و پریشان هستند

 274. Mitra ahmadiMitra ahmadisays:

  با سلام من خواب ديدم داداشم كه ٢٦سالش هست انگار تو خواب تازه بدنيا اومده و با اينكه سنش كمنتر از يكسال ميشه حرف ميزنه و راه ميره و من كلي براش ذوق مي كردم و در اغوشش ميگرفتم. ميشه بگين تعبير اين هواب چي هست؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلامممکن است که شما در زندگی شکست بخورید

 275. مژگانمژگانsays:

  باسلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم نوزادی به دنیاآوردم که درآغوشم مشغول شیرخوردن است ومن شیرزیادی داشتم لباس نوزادی، کلاه ودستکش دستش بود که یک جفت ازدستکشهایش ازدستش درآمده بود همینکه مشغول شیرخوردن بود به من گفت دستکشم رادستم کن من هم باخوشحالی ولبخند گفتم الان دستت میکنم عزیزم وبه همسرم نگاه کردم وگفتم دیدی خودش حرف زداوهم لبخندزد لطفا تعبیرش روبگیدممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما در زندگی دچار اندوه میشوید

 276. محمد رحیمیمحمد رحیمیsays:

  سلام.من اقا و مجرد هستم.من در خواب دیدم صاحب نوزاد پسری شده ام که وقتی اورا به من دادند هم اسم خودم بود و به راحتی باهم حرف میزدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسئولیت های جدیدی بر عهده شما گذاشته شود

 277. علی فلاحعلی فلاحsays:

  با سلام همسر من در هفتمین ماه بارداری هست و خدا بهمون یه دختر داده. دیشب خواب دیدم که دارم پوشک دخترم رو عوض میکنم و بعدش اوت رو شستم. بعدش بردمش بیرون و هر هر وقت از پله های جایی عبور میکردیم با هم بسم الله الرحمن الرحیم می گفتیم و در راه با هم حرف میزدیم. در حین پیاده روی سر دخترم روی شانه من من بود و من مدام صلوات می گفتم و شکر میکردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن اتفاقات غیر منتظره خوشایند در زندگیتان است

 278. سارا .خسروانیسارا .خسروانیsays:

  با سلام .زن داداش من ۶ ماهه باردار هست و نوزادشون دختر هست و بعد از یک مشکل خیلی بزرگ که برای باردار شدن داشتن ، در کمال ناباوری باردار شدن‌.من در عرض کمتر از ۵ روز دوبار خواب دیدم که دخترشون به دنیا اومده و بلافاصله شروع به صحبت کرد.بار اول چهره نوزاد رنگ پریده و بیمارگونه بود و بار دوم با نشاط و خندان و باز هم مثل یه انسان بالغ صحبت میکرد. با توجه به مشکلاتی که قبل از بارداری داشتن و الانم مدتی تحت مراقبت بودن الان من نگرانم و اینکه من بیشتر خوابهام اتفاق میوفته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر این است که در میان خویشاوندانتان بزودی فردی صاحب فرزند میشود

 279. سیناسیناsays:

  سلام..خسته نباشید..من خواب دیدم پسر خواهرم که حدودا ۳ ماهش هست وقتی صداش زدم با لبخند و صدای زیبایی با من سخن گفت..وقتی به خواهرم گفتم که اون با من صحبت کرد اومدن باهاش حرف زدن که ببینن واقعا حرف میزنه یا نه ولی جلوی اونا حرفی نزد..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خویشاوندانتان به زودی صاحب فرزندی شوند

 280. الهه مالهه مsays:

  سلام .من دیروز خواب دیدم که بچه رو بدنیا اوردم بصورت طبیعی و نوزاد بعداز بدنیا اومدن شروع کرد به حرف زدن .حرف هاش کودکانه بود ولی خیلی تعجب انگیز بود که صحبت میکرد . و من دختر مجردی هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید.

 281. الهه مالهه مsays:

  سلام .من دیروز خواب دیدم که بچه رو بدنیا اوردم بصورت طبیعی و نوزاد بعداز بدنیا اومدن شروع کرد به حرف زدن .حرف هاش کودکانه بود ولی خیلی تعجب انگیز بود که صحبت میکرد . و من دختر مجردی هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است

 282. جوادجوادsays:

  سلام خواب دیدم نوزاد دوستم که دختره ته ریش داره و باهام حرف میزنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است وقایع خوشایندی برایتان اتفاق بیوفتد

 283. احداحدsays:

  با سلام و خسته نباشيد. ديشب خواب ديدم دخترم كه ١٧ روزه به دنيا اومده با من به زبان عربي صحبت كرد. ميگفت من رو زود زود حموم ببريد و موهام رو يكم كوتاه كنيد. در ضمن تو اين مدت اثبات شده كه از آب و حموم خوشش مياد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از خویشاوندانتان صاحب فرزند شود

 284. hassanhassansays:

  سلام با عرض خسته نباشید. دیشب اول یه خواب دیدم که یکی از فامیلامون زایمان کرد و من کمکش کردم در ضمن بچه خیلی کوچیک ولاغر بود . بعدش خودم یه بچه پیدا کرده بودم (بچه خودم نبود) و ازش پرستاری میکردم و با من حرف میزد و میخندید و بغلم میکرد ممنون میشم کمکم کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر رفع شدن مشکلات روحی و جسمی است

 285. HadyaHadyasays:

  با عرض سلام و ادب من دیشب خواب دیدم که یه دختر کوچولو به اشاره برام میگه تو بزودی صاحب خیلی فرزندان میشوی . اون کوچک بود به حرکات دست برام فهماند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از خویشاوندانتان صاحب فرزندی شود

 286. پریسا علیاییپریسا علیاییsays:

  دیشب در خواب دیدم در. خانه ی قدیمی پدر. بزرگم دو فرزند دوقلو که تازه به دنیا امده اند و من مادرشان هستم در بغلم صحبت میکنند هر چه می پرسم جواب میدهند و همه تعجب میکردند واینقد پر جنب جوش بودند که یکی از انها از دستم افتاد ولی من گرفتمش و هر چه میگفتم جوابم را میدادند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقاتی هیجان انگیز برایتان در زندگی رخ دهد

 287. مڗگان محمدیمڗگان محمدیsays:

  باسلام و سپاس .من یک پسر دارم و چند سقط داشتم واز بچه دار شدن میترسم اما خیلی بچه ودوس دارم دیشب خواب دیدم نوزادی در آغوش دارم وبهش شیر میدم در ابتدا شیرم کم بود ولی هرچه نوزاد میخورد بیشتر میشد که بعد از اینکه یک سینه را خورد نوزاد گف حالا سینه دیگر ووقتی شروع به خوردن کرد بی نهایت شیرر سرازیر شد طوری که به زمین میریخت و یپاسگذارم از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه بحث و اختلافات خانوادگی است

 288. یاسمنیاسمنsays:

  خواب دیدم مادرم نوزاد دختربدنیا اورده و تو بغل من باهام صحبت میکرد...دقیقا خواب بدنیا اومدن بجه رو مادرم ی شب قبل هم دیده بود ...تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه سلامتی است

 289. سمیه از فساسمیه از فساsays:

  دختر بچه ای داشتم در خواب باچشمهای ابی ک با من صحبت میکرد تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقاتی خوشایند برایتان رخ دهد

 290. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام مدیر عزیز و گرامی من خواب دیدم که خواهر شوهرم که بارداره درد داره همون جا بچه اش بدنیا اومد ولی بچه داشت جون میداد نمیدونم فوت کرد یانه و لخته های خون خیلی بزرگ از واژنش بیرون زد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه زیاد شدن نعمت و روزی است

 291. HmHmsays:

  باسلام،من یک پسر شش ماه ونیم دارم ،خواب دیدم که من کلماتی را که تکرار میکنم پسرم به صورت واضح می تواند بگوید ،در خوابم هم تعجب کرده بودم وهم خوشحال بودم ،درخوابم دخترو همسرم را صدا زدم تا حرف زدن پسرم را ببیند و آنها هم کلی خوشحال و متعجب شدند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی شادی بخش و هیجان انگیز در زندگیتان رخ دهد

 292. RshRshsays:

  سلام روزتون بخير حدود ساعت ٧ صبح خواب ديدم كودك پسري را به صورت زايمان طبيعي به دنيا آوردم كه روي يپيشاني و شقيقه اش دو سوراخ بود كه يكي چشم سومي بود و بسيار نگران بودم، نوزاد گريه نكرد مادرم از ديدنش برآشفته شد و رويش را برگرداند و خواست تا بچه سه چشم را از منزل بيرون بگذاريم خودم هم دلهره داشتم و بچه را زمين گذاشتم ولي ديدم بچه شروع به راه رفتن و صحبت كردن كودكانه در حد بچه خاي يكي دوساله كرد و با برادرهايم در حال صحبت كردن است در ضمن كم كم آن سوراخ و آن چشم سومش محو شد و شبيه نوزادان معمولي و سالم شد ولي همچنان همه از او نگران بودند و قصد بيرون كردنش را داشتيم و ميخواستيم تا كسي متوجه نشده به همه بگوييم بچه مرده به دنيا آمده بود، البته خودم ته دلم خيلي راضي نبودم به اينكار ولي از نظر روايات مذهبي از اينكه فرزند سه چشم به دنيا آورده بودم خيلي خيلي غمگين و مضطرب و ناراحت بودم لطفا راهنمايي بفرماييد. با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست ندارد و ممکن است اتفاقات خوشایندی برایتان رخ دهد

 293. Saeideh21Saeideh21says:

  سلام وقت بخیر من مجردم موقعه اذان صبح خوابیدم ک مادرم نوزادپسری اورده اورا بغل کردم درحالی ک لبخند میزدب من گفت الله اکبر تعبییرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجو امدن اتفاقات خوشایند است

 294. افسونافسونsays:

  خواب دیدم در سونوگرافی به طور واضح با پرستار دیدیم که نوزادم پسر است و در پسر متولد شده بود ولی ناگهان دیدم الت دخترانه دارد و بعد دیدم لبخند میزد و زیبا بود و ذوق میکرد اما دوتا دندان کوچک در هنگام لبخند در دهانش پیدا بود که تنجه زده ولی نترسیدم و فقط متعجب شدم و همان لحظه به فکر فرو رفتم که تعبیر این خوابم چیست و ناگهان بیدار شدم...در خواب میدانستم که خواب میبینم ...لطفا اگر میدانید تعبیرش کنید.سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، قرار گرفتن در موقعیت های پیچیده یا سخت و همچنین شاهد اتفاقات عجیب و غریب از معانی این مورد است.

 295. مینا عربیمینا عربیsays:

  سلام خواب دیدم نوزادی ک نمیسناسم کیه در بعلم پیشگویی آینده مرا میکند؟؟؟آیا پیشگویی او اتفاق میفتد؟؟چون ازش پرسیدم مطمینی آینده اینجوربرام میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده برطرف شدن مشکلات روحی و جسمی شمادارد

 296. الهه ملکیالهه ملکیsays:

  من خواب دیدم که (شماهم ببخشید)رفتم دستشویی موقع دسشویی کردن بچم بدنیا اومد بعد وقتی بغلم گرفتم با من حرف میزد.میشه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 297. مریم حقمریم حقsays:

  من دختر مجردی هستم در خواب دیدم فرزند پسری به دنیا آوردم که زیبایی خاصی دارد چشمان آبی خاص موی فر بور وتنومند که حس می کردم باید پدر قوی هیکلی داشته باشد اما در خواب نمیدانستم پدرش کیست وقتی خواستم به اطرافیان نشانش بدهم حرف زد و من شوکه شدم بعد رو به خودم که گرفتم حرفهایی به خود زد که یادم نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی برایتان ایجاد شود

 298. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم دختر خاله ام که متاهل است صاحب فرزند دختری شده من به دیدنش رفتم دیدم فرزند زیبا رویی است و چهره بزرگی دارد و مینشیند و با من حرف میزند و میخندد تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است یکی از خویشاوندانتان صاحب فرزند شود

 299. اهواهوsays:

  سلام مجردم و خواب دیدم پام خیس بود خالم گفت فکر کنم وقت زایمانت رسیده اب بچه پات رو خیس کرده چند تا لکه نزدیک مچ پام بود خالم فاصله شون رو اندازه گرفت گفت اگه فاصله یکی باشه بچه دو قلو و هم جنسه اگه نه یه پسر یه دختره دیدن یه جنین توی جفت دست خالم بود گفتم نگاه یکیشان دختره دعا کنید یکیش پسر باشه من پسر دوست دارم جنین توی جفت چنان ونگ می زد که صداش رو واضح می شنیدم خالم گفت هنوز وقتش نرسیده بدنیا بیان انگار بعد دوتاش توی شکمم بودن وقتش که رسید توی تشت بدنیاشون آوردم ولی نمی دونم جنسیت چی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلات روحی و جسمی از زندگیتان برطرف میشود و زندگی آرامی خواهید داشت

 300. یامهدی عجیامهدی عجsays:

  سلام من نذر کردم اگه باردارشدم بچه ام پسربود اسمشوبه نیت امام حسین ع حسین بذارم الان یکماه ونیمه باردارم وفرزنداولمه دیشب خواب دیدم بچه ام به دنیا اومده توبغلمه توخواب ازم میپرسن این کیه منم گفتم این پسرم حسین هستش یدفعه با اینکه نوزادبود زبون باز کرد وگفت نه اسم من احد هستش تعبیرچیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   انشالله حاجات دل و خواسته تان برآورده میشود

 301. ملیکا علاییملیکا علاییsays:

  سلام خسته نباشید من متاهل هستم خواب دیدم یه بچه پسر به دنیا آوردم از اون ب خوبی پرستاری میکردم چن بارم هم بهش شیر دادم اون یه دفعه بزرگ شدمیتونست حرف بزنه راه بره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیلی ناامید هستی ،دست از ناامیدی بردار و دلت را قوی کن که کلید هر دربسته ای دعاست. از دورویی و تزویر دوری کن و با صداقت پیش برو که موفق خواهی شد

 302. زهرا نمايىزهرا نمايىsays:

  سلام من دخترى مجرد هستم و خواب ديدم كه انگار يك نوراد دختر خوشگل رو كه صحبت هم ميكنه و من نسبتم رو باهاش نميدونم دادن به بغلم و خواستن تا يه جايى ببرمش و من تو مسير باهاش صحبت ميكردم و خيلى خوب حرف ميزد تعبيرش چيه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نعمت و روزی و برکت و خیر در زندگیتان زیاد میشود

 303. فاطمه بیاتفاطمه بیاتsays:

  با سلام. من دختری مجرد هستم در خواب دیدم دوقلوی پسر زیر یک سال دارم. که راه می روند ولی هنوز حرف نمی زنند در حد بچه یک ساله سفید و چشم و ابروی مشکی و زیبا . خیلی ورجه ورجه می کردن و من شاد بودم. یکیشون ک کنارم بود شروع به حرف زدن کرد کاملا رایج و من خیلی تعجب کردم سریع بغلم گرفتم و بردم پیش مامانم و گفتم دوباره بگو ولی پیش مامانم دیگه حرف نزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه ی این است که با به دنیا آمدن فرزندتان برکت در زندگی شما دو چندان میشود در واقع حرف زدن و لبخند فرزندتان دلالت بر این دارد که زندگی شما و همسرتان دستخوش تغییرات مثبت و نیک میشود

 304. مینا مهریمینا مهریsays:

  سلام روزتون بخیر من یک پسر نزدیکدوسال دارم و کلمه کلمه حرف میزند دیشب خواب دیدم کامل جمله گفت بهم و حرف زد باهام خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اتفاقات و لحظات خوشی در زندگیتان رخ میدهد

 305. حدیث سلیمانیحدیث سلیمانیsays:

  سلام من یک ماه و نیمه که بار دارم دیشب خواب دیدم که در حال زایمان طبیعی هستم و نوزاد دختری با موهای بلند و مشکی به دنیا آورده ام و از وجود او خیلی خوشحال بودم کودکم در خواب بود و لبخند میزد و وقتی بیدار شد چند کلمه ای حرف زد و بعد خواب دیدم که در حال عوض کردن پوشک او هستم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دارای معانی خوب و خیر است میتوان محو شدن مشکلات گرفتاری ها دردها و افکار مریض را از معانی این خواب دانست ایشان نوشته اند شفا پیدا کردن و بهبودی مریض نیز از معانی همین خواب است

 306. رامین فیضیابرامین فیضیابsays:

  خانومم در خواب دیدم که صاحب فرزندی شده پسر بود و باهاش حرف میزد و دو روزه هم بزرگ شده بود مثل بچه ی پنج ساله و خودشم ترسیده بودم که این چطوری حرف میزنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   داشتن فرزند در خواب نشانه زیاد شدن مال و مکنت و نعمت و روزی است منتظر اتفاقات خوبی در آینده باشید

 307. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دختر مجرد هستم قبل اذون صبح خواب ديدم پسر خاله ي دوستم كه الان يك سالش است ولي تو خوابم حدودا ٢ماهه بود من بغلش كردم كه گريه شد اروم شه توي بغلم اروم شد ديگه و ميخواستم بخوابونمش وقتي باهاش صحبت كردم اونم جواب مم رو داد نوزاد خيلي نازي بود و خيلي ناز حرف مي زد و كامل متوجه مي شدهمه چيز رو.ممنون از توجهتون???

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه همدلی و کمک در حق دیگران و اطرافیانتان است

 308. ali timali timsays:

  سلام وقت بخیر من مجرد و 24 سالم هست تعببیر این خواب رو نتونستم جایی پیدا کنم اگه میتونید کمکم کنید خواب دیدم داخل یه جمع شلوغییم با کسی مشغول صحبت کردن هستم بعد ازمدتی یکی که کنار دستم نشسته به من میگه که این که باهاش صحبت میکنی بچس و من دقت میکنم و خیلی متعجب میشم یه بچه حدودا 2 ساله میبینم و پیش خودم با تعجب فکر میکنم این چطور حرف میزنه و اینم بگم که ناشناس بود برام ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دوستان و هم صحبت های جدیدی در زندگیتان پیدا میکنید

 309. فرناز سجادیفرناز سجادیsays:

  سلام خواهر شوهر من خواب دیدند من یک پسر زیبا به دنیا آوردم که حرف میزده و عمه می گفته وبعد چهار تا از خانمهای فامیل که دوتا شون فوت کردند کنار من که زایمان کرده بودم نشستند و یکی از خانمهای فوت شده مدام صلوات میفرستند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی در زندگیتان رخ دهند که باعث مسرت شما در زندگی شود

 310. سحاب مددیسحاب مددیsays:

  خواب دیدم که دم د بودم و در را میزدم از اون سو دو کودک زیبا می امدند که وقتی به من نزدیک شدن شبیه جن شدند و من از ترس فرار میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده اتفاقات مثبتی است که در زندگی برایتان ایجاد میشود

 311. سید مسعودسید مسعودsays:

  با سلام بنده دو سالع که متاهلم ولی بچه ای نداریم دیشب خواب دیدم صاحب فرزند پسری شده ام و او در نوزادی صحبت میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه وجود دوستان خوش زبانی در اطراف شماست

 312. سمیه .سمیه .says:

  سلام خواب دیدم تو خونمون نوزادی به دنیا اومده(خواهرم حامله هست بچه اونه)ولی هنوز فارغ نشده بعد دیدم بغلش کردم بردم پیش خواهرزاده هام دیدم هنوز خوابه بهش گفتم هنوز خوابی یهو دیدم حرف زد تو عالم خواب گفت اره منم چون مجردم از اینده ازش سوال پرسیدم گفتم من ازدواج میکنم گفت اره گفتم کی؟ گفت ۵ روز دیگه گفتم شغلش چیه گفت ادبیات بعدش دیدم دمای بدنش زیاد شده گرم گرمه با خودم گفتم نکنه از آینده پرسیدم گرم شده بعد دیدم یهو نیس گفتم شاید از آینده پرسیدم خدا گرفت تعبیرش چیه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بزودی یکی از خویشاوندانتان صاحب فرزند شود

 313. صغراصغراsays:

  سلام. من خواب دیدم که رفتیم خونه ی داییم که الان یه دختر یک ماهه داره. دختر داییم زبون باز کرد و به من گفت دوستت دارم و یک بار دیگه هم تکرار کرد... من خیلی هیجان زده و منعجب بودم که چطور یه نوزاد داره حرف میزنه!!! تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است دوستان و همنشینان جدیدی در زندگی پیدا کنید

 314. ادریس رحمانیادریس رحمانیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم دختر دو ماهه من شروع به حرف زدن کرد و من تعجب کردم و خیلی خوشحال شدم با همسرم . من 30 سال سن دارم و دارا یه دختر دو ماهه هستم. شغل اصلی راننده تاکسی و یکم بورس سپاسگزارم از اینکه جپاب میدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اتفاقات خوشایندی است که در زندگی ممکن است برایتان رخ دهد

 315. م.طياريم.طياريsays:

  سلام من دختري مجردهستم،خواب ديدم سه قلوزايمان كردم(دوپسر ويك دختر)ويكي ازپسرهاي نوازاذدشروع به صحبت كردن كرد ومن و خواهرم برامون خيلي جالب بودوخواهرم درخواب به من ميگفت ميدونم اتفاقاي خيلي خوبي برات ميافته واينكه توخواب برام جاي شرمساري نداشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده اتفاقات خوشایندی است که در زندگیتان ممکن است برایتان رخ دهد

 316. SamiraSamirasays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه بچه نوزاد هست که انگار مامانم دنیا اورده ولی من بهش رسیدگی میکردم و بهش میگفتم مامان بغلم میخوابید بیدار میشد بهم میخندید و کمی بعدش بامن حرف زد گفت مامان !من رفتم بیرون یه آقا من و دیده (لاستیکش و باز کرده) از شدت عصبانیت و نگرانی بغلش کردم و دنبال اون مرد میگشتم از برادرام پرسیدم گفتن کجاست و طوری نشده نگران نباشم ولی من همینطور عصبانی رفتم سمت مغازه اون آقا وقتی رسیدم دیدم نیست همسایشون گفتن با صاحب مغازه دعواشون شده و بیرونش کرده بعدم بچه رو اوردم خونه صورت و دستاش و با آب شستم ولی خیلی دوست داشتم اون بچه من باشه درضمن من چادری نیستم ولی تو خواب چادر مشکی سرم بود اونم به من میگفت مامان تعبیرش چی میشه میشه بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده اتفاقات خوشایندی است که در زندگیتان برایتان رخ خواهد داد که باعث خواهدشد هیجان زده شوید

 317. رعنارعناsays:

  باسلام من باردار هستم و فرزندم پسر است دیشب خواب دیدم بدنیا آماده و من خودم میگویم یا ابوالفضل و فرزندم هم همین را تکرار میکنید خیلی شوکه شدم میخواستم تعبیرش را بدانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه دهنده آسایش و آرامش در زندگی و احساس خوب است

 318. شادیشادیsays:

  سلام وقت بخیر ،متاهل هستم و فرزند ندارم، من سه شب متوالی یه خواب به صورت مختلف میبینم که فرزند دختری رو زایمان میکنم و بهش شیر میدم واون شروع میکنه به صحبت کردن و راه رفتن شب اول دیدم که سریع هم بزرگ شد و با این که چند ساعت از تولدش میگذشت مثل بچه های ۵ساله بود ولی شب دوم و سوم مثل نوزاد چند ماهه اما راه میرفت و چند کلمه صحبت میکرد و توی تمام اون خوابها من و اطرافیانم خوشحال بودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلات روحیتان برطرف میشود و هم صحبت جدید پیدا میکنید

 319. دریادریاsays:

  باسلام،من متاهل و دارای دو فرزند هستم.من خواب دیدم که دو تا نوزاد تازه متولد شده دارم یکی که اصلا حرف نمیزد ولی اون یکی که تو بغلم بود شروع کرد به حرف زدن ، اون نام ائمه رو صدامیزد میگف یاحسین یا امام زمان یاسیدالشهدا...و بااینکه ی نوزاد تازه متولد بود اما دندان هایش کامل بود و گرسنه بود مدام ازمن شیر میخواست ولی کم میتونست بخوره .وقتی این خواب رو دیدم غسل واجب بر گردنم بود،ممنون میشم اگه تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه همنشینی با دوستان جدید است

 320. هانیهانیsays:

  خواهرم در واقعیت حاملست خواب دیدم با خواهرم قهرم و بچش ب دنیا اومده ی بچه ی خیلی درشت ک انگشتاش قرمز و کبود ی حالت چنگ مانند داره بعد یهو همه دور هم جمع شدیم قوربان صدقش میریم بچه ک پسره همش میخنده اینو بردم بیرون یهو حرف زد راه رفت دویدبغل همه انگار این بچه قبلا بوده همه میشماختنش خیلی عجیب بود احساس میکردم برادر کوچولوم دوباره متولد شده خیلی فکرمو درگیر کرده این خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده روزی و رزقی است که در زندگی به شما خواهدرسید

 321. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام. من خواب دیدم باردار هستم و نوزاد دختری را به دنیا می آورم.بعد ازاینکه اورا بغل میکنم شروع به صحبت کردن میکند و از خدا و شهادت در راه خدا با من صحبت میکند و من از شوق گریه میکنم. لطفا راهنمایی کنید که تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. رویای شما نشانه های خوبی به همراه دارد. این احتمال وجود دارد که فردی به تازگی وارد خانه و خانواده شما شود.

 322. رهامرهامsays:

  با سلام من یه پسر 10 ماهه دارم.زن برادرم خواب دیده که بالای سر پسرم ایستاده و من هم در اتاق نشسته ام که پسرم شروع به صحبت کردن میکنه و میگه " آب آب " ...بعدشم شروع میکنه به قرآن خواندن..میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن اتفاقات خوشایندی در زندگیتان میباشد

 323. amenaamenasays:

  سلام من سه ماهه باردارم شب خواب دیدم فرزندم هنوز موقع به دنیا امدنش نیست پنج یا شش ماهه هستم یهوویی بچه متولد میشه اما بند ناف به من وصله بچه فکر کنم دختر بود اما دختر بزرک 3 4 ساله که کامل صحبت میکنه و حرف مارو گوش نمیده و کار خودشو انجام میده و اینطرف و اونطرف میره و چون با بند ناف به من وصل بود منم به دنبالش ازونطرف اضطراب و ترس که چرا چنین بچه ای به دنیااوردم و در به در دنبال دکتر که چه جوری بچه رو برگردونم به جای اولش چون میگفتم هنوز زوده متولد بشه و براش ضرر داره اما مادرم میگفت نگران نباش الان که حالش خوبه تو خواب خیلی ترسیده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده اتفاقات خوشایندو تازه ای است که در زندگیتان ممکن است ایجاد شود و بیانگر افزونی نعمت و روزی در زندگیتان است

 324. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم با فامیل های نزدیکم دورهم جمع بودیم که دختر 3ماهه ام یکدفعه شروع کرد به حرف زدن . دو تا از خواهر شوهرام با تعجب به دخترم نگاه کردم اما من تعجب نکردم و رفتم براش اسفند دود کردم . دقیق نمیدانم چه ساعتی خواب دیدم . ممنون میشم تعبیر خوابم رو بیان کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی هیجان انگیزی در جمعهای خانوادگی و زندگیتان رخ دهد

 325. نازینازیsays:

  سلام من تعبیر این خواب بدام خیلی حیاتی خواب دیدم شوهرم با یه زن ازدواج کرد و بهشون گفت که منم میدونم خلاصه ازدواج کردن خونه ما بعد یه نوزاد بدنیا آوردن شبیه شوهرم ولی حرف زد و یه چشم پشت گوشش داشت و یکی هم پشت سرش ولی من بچه رو دوست داشتم و از این ازدواج خوشحال البته اولش ناراحت شدم کمی تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بانگر اتفاقات هیجان انگیزی است که ممکن است برایتان اتفاق بیوفتد

 326. noshAfarin sadatnoshAfarin sadatsays:

  سلام من یک دختر دوساله دارم که تاحال حرف نمی زند چندین بار خواب دیدم که حرف میزند واین خواب را دیگران هم دیدند لطفا تعبیرش را بگویین برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر به وجود امدن لحظات شادی بخش در زندگیتان باشد

 327. مونا.ممونا.مsays:

  سلام خواب من مجرد هستم ولی خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم البته مثل اینکه ازدواج کرده بودم ، و دارم بهش شیر میدم از اینکه یا او بچه دار شدم کمی کلافه بودم و یه بار موقع شیر دادن بچه نوزاد گفت شیر تموم شد و من فکر میکردم باید غذای مقوی بخورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقات خوشایندی است که در زندگی برایتان به وجود خواهدامد

 328. سعید رادسعید رادsays:

  من مردی ۳۱ ساله هستم و پسری دارم که یکساله است و هنوز صحبت نمی کند در خواب دیدم که شروع به سخن گفتن کرده است و با من حرف می زند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برکت به زندگی شما می آید

 329. حافظ بحافظ بsays:

  پسر مجرد هستم خاب دیدم نوزادی با چهره ای خاص به راه افتاد در بغلم نشست از من سوالایی درباره قران پرسید و گفت که یادم نیست گفتم تو نشانه ای برای من گفت بله گفت چه دعایی هر روز میخوانی گفتم اناانزلنا گفت سوره یا ایه سید را بخان روزی ۲۰ بار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند نشان دهنده اتفاقات خوشایندی باشد که درزندگیتان خواهدافتاد

 330. الینالینsays:

  سلام خواب دیدم دختر سه ماهه دارم،داره بامن حرف میزنه تعبیرش چیه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   آرزوتون برآورده میشه

 331. زیبازیباsays:

  سلام خواب دیدم با خواهرزادم که 15 ماهه هستش تلفنی صحبت میکنم طوری که از روان صحبت کردنش متعجب میشم و میگم این نوزاد کی شروع کرد به حرف زدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نمادی از رویدادهای هیجان انگیز در زندگیتان باشد

 332. مسعودمسعودsays:

  سلام پسری 36 ساله و مجرد هستم. در خواب دیدم که نوزادی که بسیار تازه متولد بود با صدایی مردانه در حالی که در آغوش مادرش بود با من صحبت می‌کرد. یادم نمی آید چه میگفت فقط می‌دانم صحبت‌های مهمی نبودند. در ضمن من در خواب مادرش را ندیدم اصلا. تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بر برطرف شدن مشکلات روحی و جسمی شما دلالت داشته باشد

 333. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام خسته نباشین من اولش خواب دیدم ک از درخت انار،انار چیدم دانه های اناره خیلی سرخ بود خوردم بعد از درخت گلابی گلابی چیدم ولی نخوردم نگه داشتم بعدش فرزنده برادرم ک یک ماه بیشتر ندارد و دختر است را به بغل من دادن بعد من هر حرفی ک میگفتم به بچه بچه تکرار میکرد بعد در خواب ب برادرم گفتم ولی باور نکرد بعد جلو مادرش به بچه چند کلمه گفتم ک تکرار کرد و مادرش دید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شادمانی های غیر منتظره در زندگی برای شما در اینده ای نزدیک اتفاق بیوفتد

 334. هانیههانیهsays:

  سلام خسته نباشیدمن متاهلم قبل ازاذان خواب دیدم صاحب نوزادی شدم خودم شروع کردم حرف زدن بانوزاد یهویی خودش گفت بابا بعدمن بهش گفتم بگومامان و...واون تکرارمیکرد فقط کلمه میگفت جمله نمی گفت بعدبه یکی گفتم بره به شوهرم بگه بیادببینه یهویی اتاقی که داخلش بودیم تغییرکردفضاترسناک شد من متوجه شدم که نبایدبه کسی بگم تعبیراین خواب چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده زیاد شدن رزوی و رزق در زندگیتان است

 335. لطیفلطیفsays:

  خواب دیدم که مادر شوهرم آمده بود روسری سرش بود قرآن جلویش انگار میخواند البته او خیلی وقته که فوت کرده است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خبر خوشی به شما می دهند

 336. علیرضا فرزادیعلیرضا فرزادیsays:

  با سلام . نزدیک یه ساله که ازدواج کردم فعلا هم فکر بچه نیستیم ولی امروز تو خواب دیدم بیمارستان هستم یه نوزاد دادن بغلم وقتی برگشتیم خونه نوزاد هم بزرگ شده بود هم داشت حرف میزد و راه میرفت منم به خانمم میگفتم این بچه رو تو بیمارستان عوض کردن انگار به این زودی نباید راه بره و حرف بزنه .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نعمتی دارین که باعث برکت و خیر برای شما منتها شما قدرش رو نمیدونید

 337. ندانداsays:

  سلام من نزدیک صبح خواب دیدم دختر ۶ ماهم داره حرف میزنه اسم پسرعمش رو اورد خیلی واضح و به عربی گفت حبیبتی یعنی عزیزم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقاتی خوشایند در زندگیتان است

 338. آنيتاآنيتاsays:

  سلام.من امروز ظهر خواب ديدم كه دو فرزند پسر دارم يك روزه و دوقلو ،حالم روحيم خراب بود و مادرم بامن قهر بود شوهرم تمايلي به منو بچهام نداشت(من الان مجردم) و اينكه باهام حرف ميزدن بچهامو غمامو اروم ميكردن بقيه دوسشون داشتن اما پنهان ميكردن علاقشونو يواشكي از بقيه بچهامو بغل ميكردن و كلي جزئياتِ ديگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احساسا و عواطفتون که دچار چالش میشن و کمی اذیت میشین

 339. ز رحیمیز رحیمیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم نوزادی که متولد شده از پدر و مادری مسن بود صحبت میکند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبری به شما می دهن که مربوط به گذشتس

 340. نرگس زاغینرگس زاغیsays:

  با سلام من خواب دیدم که فرزند برادرم که چند روز پیش متولد شده شروع کرد به صحبت کردن و من با تعجب به اطرافیان میگفتم ببینید او دارد حرف میزند ممنون میشم تعبیر خواب من را بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است رویدادهای هیجان انگیزی برایتان رخ دهد

 341. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من در خواب دیدم در جمعی نشستم و نوزادی که احساس میکردم دخترِ خواهرمه، روبروم. نوزاد از شدت گرسنگی از من میخواست و حرف میزد که بهش شیر بدم، یکی اومد بهش شیر داد ولی انگار اون بچه میخواست من بهش شیر بدم. با اینکه شیری نداشتم ولی پستانم رو توی دهنش گذاشتم تا بخوره و ساکت شه. در ضمن بنده متاهل هستم ولی هنوز عروسی نگرفتیم و بچه ای نداریم... ممنون میشم جوابم رو بدین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی برای شما رخ دهد که باعث شادی شما گردد

 342. ش.عش.عsays:

  سلام در خواب یک نوزاد پسر داشتم، داشتم شیر بهش میدادم دیدم دندان دارد ترسیدم تو خواب یکی یکی دندانهایش بیشتر میشد بعد شروع به راه رفتن و حرف زدن کرد بعد اون یکی از علما محل آمد گفت ببرش بیرون از خونه این بچه میمیره بعد به شوهرم یک آمپولی دادن دستش گفتن بزن به بچه وبعد از آمپول بچه مرد ولی جنازه بچه رو من میخاستم ببرم که خاکش کنم.من دوتا پسر دارم.تو خواب از طرفی فکر میکردم پسر یک دونه دارم از طرفی فکر میکردم اون نوزاد پسردومم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی درزندگی برای شما رخ دهد که باعث مسرتتان خواهدشد

 343. ط مط مsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که یک نوزاد پسر بچه خوشگل که حدود 8یانه ماهش بود تو خونه مابود و کم کم داشت بعضی جملات نامفهوم را به زبان می آورد و حرفای منو متوجه می شد و من تعجب کرده بودم که چطور زود شروع به حرف زدن کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده شادمانی واتفاقات هیجان انگیز در زندگیتان است

 344. الههالههsays:

  سلام.من ۱ساله توعقد هستم.خواب دیدم بچه ی پسر به دنیااوردم واو حرف میزد.حتی جسمش شبیه بچه هایی که تازه به دنیا امده نبود یکی دوماه بزرگتر نشان میداد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی برایتان رخ دهد

 345. رازرازsays:

  من خواب دیدم دختری دارم که یه هو سه چشم میشه داره با من حرف میزنه وچشن وسطش انگار داره یه شکلی میشه انگار داره از بین میره نمیدونم کوچیک میشه،تغیر میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   یه بیماری براش پیش میاد که رفع میشه

 346. بهار دوستیبهار دوستیsays:

  بهار یکشنبه ١٣بهمن ٩٨ سلام من متاهل هستم اما قصد ندارم ک بچه دار بشم اما خیلی خواب میبینم ک بچه دار شدم آخریش این بود ک خواب دیدم تو ماه آخر بارداری هستم و وقتی بچم ب دنیا اومد خیلی درشت و تپل بود یهو دیدم میگه علی اولش گفتم شاید اشتباه شنیدم اما دوباره بهش گفتم بگو علی و اونم چندبار دیگه گفت بعد ب مامانم گفتم کلی متعجب و ذوق زده بودم مامانم گفت ن حتمن صدای ای اوی بچگانه بوده گفتم ن بخدا حرف زد و دوباره ازش خواستم بگه علی و گفت و مامانم هم شنید و بعدش دیگه متوجه شدم ک کامل حرف میزنه اما خواستیم ک کسی جز افراد نزدیکمون متوجه این موضوع نشن و خیلی برامون جالب بود و افراد نزدیک میومدن ک از نزدیک ببینن جریان رو و اونم باهاشون حرف می زد جنسیت بچه اصلن یادم نیس ینی تو خواب هم نمیدونستم چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر های خوش و خیر و برکت در زندگی

 347. الهام بردبارالهام بردبارsays:

  سلام من مجرد هستم . دیشب خواب دیدم ک دو قلو دختر باردار هستم . ب دنیا ک اومدن من رفتم سرکار . وقتی برگشتم دیدم ک یکی از دخترام نیست خواهرم گفت ک دخترخالم یکی از بچه ها رو برده و گفته ک تو نمیتونی اونو بزرگ کنی . من خیلی گریه کردم ب خواهرم گفتم ک دخترمو بیارین اونم رفت اوردش . وقتی اومد بغلش کردم و خیلی گریه کردم . دخترم نگاهم کرد لبخند زد و بعد با تن صدای ی بچه حدودا 5 ساله اولش گفت بابا من تعجب کردم چون چند ماه بیشتر نداشت بعد بهم گفت مامان تو منو دوست نداشتی بخاطر همین منو دادی ب یه نفر دیگه بهش گفتم اگه دوست نداشتم الان توی بغلم نبودی من بدون تو نمیتونم زندگی کنم بعد گفت ک هر وقت بزرگ شدم همه چیزو برام تعریف کن بگو ک چی شد بعدم بغلم کرد و من فقط گریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود در زندگی باشید ممکن است

 348. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. ماه اخر بارداری هستم.خواب دیدم بچه ام به دنیا امده و خیلی خیلی کوچک است .موقع شیر دادن دیدم دندان دارد و ترسیدم و متوجه ترسم شد و راه رفت و موقع راه رفتن حرف هم میزد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بچتون شیطنت و بازیگوشی خواهد داشت

 349. BaherBahersays:

  سلام من خواب دیدم خاهرم که حامله است پیش از وقت ولادت کرده خیلی روزتر از وقتش بعد پرسان کردم طفل پسر است مادر گفتن نی دختر است بعد که طفل را دیدم همرایم حرف زد حرف حرف هایش به یاد ندارم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی درزندگی برایتان رخ دهد

 350. کوثرکوثرsays:

  سلام من سه ماهه باردارهستم وخواب دیدم بچه من سه ماهه بدنیا اومده وپسره خیلی هم خوشگل بود سالم هم بود مثل بچه ای ک نه ماهه بدنیا میاد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شادی و خوشحالی از جانب بچتون بهتون میرسه

 351. فاطمه مرادیفاطمه مرادیsays:

  سلام خسته نباشید.. خواب دیدم شب بود تو یه خیابون بودم تو یه ماشین صندلی عقب تنهای تنها نشسته بودم ، یه بچه بغل من بودکه اصلا نمیشناختمش ، به نظرم دختر بود و سنشم حدودا یک هفته بود یا چن روز.. دورش یه پتو سفید بود هرچی به صورتش نگاه میکردم قابل تشخیص نبود نورانی بود صورتش.. بعد گویا من خیلی عجله داشتم و ناراحت بودم میخاستم بچه رو بزارم برم همیمجورم تو دلم غرغر مبکردم که کار دارم ، همون لحظه بچه با دستاش انگشت اشاره منو محکم گرفت گفت ابجی؟دستاشم بقدری سفید بود که حد نداشت..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقات هیجان انگیزی است که در زندگی برایتان رخ خواهد داد

 352. ل.ال.اsays:

  سلام وقت بخیر برادرم یه دختر داره ولی خواب دیدم همسر برادرم یه پسر داره که چند ماهه هست و من خیلی پوشش دارم و فقط وقتی من بغلش میکنم با من حرف میزنه و سلام میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رویدادهای ایده الی است که برایتان ممکن است ایجادشود

 353. فاطمه مرادیفاطمه مرادیsays:

  سلام بازم خسته نباشید..من دیشب بازم خواب دیدم که یه بچه نوزاد تقریبا 8 روزه وایستاده بود یه چادر نمازی سفید هم سرش بود داشت صحبت میکرد خیلیم روون صحبت میگرد بعد همشم درحال خندیدن بود..هرکسی هم رد میشد میگفت وای ماشالله به این قایمش کنین کسی ببینه چشم میخوره..تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس خیری بهتون میرسه

 354. ن.فن.فsays:

  سلام دخنری مجردهستم قبل اذان صبح خواب دیدم که زایمان طبیعی بدون درد داشتم و سه قلو به دنیا اوردم روزاول تو خونه همسرم به من به توجه بودو منم اونو نمیشناختم کنار بچه ها بودم که یکیشون بهم میگه پوشکشوعوض کنم منم خیلی خوسحال میشم واحساس میکنم بچه باهوشی دارم بعد که میرم دوش بگیرم متوجه به دردی میشم میرم دکتر ومیگن که یه دوقلو دیگه ام دارم ومتوحه اون نسدن تو خواب حس میکزدم ک قراره سزارین بشم..قبل زایمانمم احساس ناراحتی میکردم ازین موضوع ک بجه هام خیلی زیادن ولی اخرش استغفار کردم وگفتم خدامنو بخاطر ناراحتیم ببخشه!خیلی ممنون میشم بگید تعبیر خوابم چیه..سپاس..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به واسطه ی کارهایی در زندگیتان دچار ابروریزی در زندگی شوید

 355. سحر غسحر غsays:

  سلام من دخترم ۵۰روزشه امروز صبح ساعت۸ اینا بود فکر کنم خواب دیدم داریم با شوهرم حرف میزنیم یکدفعه دخترم پرید وسط حرفمون گفت اره ۱۰ماه ۱۱ماه میشه و ادامه داد به صحبت کردن منو شوهرمم متعجب و خوشحال داشتیم گوش میدادیم ،فقط موضوع صحبتامون اصلا یادم نیست که چی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر درگیری ذهن است

 356. فرانکفرانکsays:

  سلام من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم برادرم که ایشان هم مجرد هستند دارای نوزاد دختری به اسم رعنا هستند و این نوزاد اصلا گریه نمی کرد و لبخند می زد و شیرین زبانی می کرد و در خواب او را خیلی دوست می داشتم و با او بازی می کردم. ممنون میشم اگر بفرمایید تعبیر این خواب چیست سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احساسات عاطفی و حساسی دارین

 357. سیدمهدی هاشمیسیدمهدی هاشمیsays:

  سلام همسرم امشب خواب دیده فرزنده را که خداوندمدت ۲۲روزاست بهش داده بامن حرم آقاامام رضا رفته بوده آنجا منودیده دست یک سیدبزرگوارقدبلندرا بوسیده ام ومردم زیادپوشت سرآن آقابوده ومنم باسید داخل حرم رفتم وپسرم راباخودم داخل بردم وبعدازبیرون شدن ازحرم پسرم داشته بامادرش بابا ومامان میگفته وبعدیکی ازدوستا پسرم را گرفته وپسرم بخالش که زهرا نام دارد صدامیزند که زهرابیامنوبگیر وخالش توکولش مگیره وآن صورت خالش را چنگ میزنه ودرعین حال همسرم دیده که یکی ازفاملش سوحان اورده وهمسرم انرابمردم پخش کرده وبرادرش شکلات تبرک ازحرم اورده .ازشماتقضی میکنم تعبیرش را . البته کل این جریانات را درهمان یک خاب دیده وطوریکه تذکردادم پسرم ۲۲روزه است که حرف زده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی هاشون بی اساس و همه چیز حل میشه

 358. MMsays:

  سلام من خواب دیدم که پسرخالم با شوهر خواهرش دعوا داشت من داشتم با دختر خالم صحبت میکردم یهو پسر خالم وارد شد دختر دختر خالم ک خیلی کوچیکه و نمیتونه صحبت کنه شروع کرد به حرف زدن و با پسر خالم که چرا از بابام بد میگی و از باباش دفاع میکرد یهو پسر خالم عصبی شد یواش زد رو لپ بچه یهو یکی از دندونای شیری پایینش افتاد تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات هیجان انگیزی ممکن است برایتان رخ دهد

 359. الههالههsays:

  با سلام.خواب دیدم صاحب نوزاد دختری زیبا شده ام که در آغوشم صحبت میکند.تعبیرش چیست؟در صورتی که هم اکنون فرزندی ندارم ، یکبار سقط جنین داشته ام و اکنون و مایل به بچه دار شدن هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزهای خوشایندی را ممکن است تجربه کنید

 360. فاطمهفاطمهsays:

  سلام قبل اذان صبح خواب دیدم توجام عریان هستم شخصی باخانومش از نردبان خانه ما در حال بالا رفتن هستن یه نوزاد دوقلو دارند و من سعی میکنم خودمو بپوشونم وهی غر میزنم  بعد انگاریکم که گذشت بچه هاروبه من سپردن منم یکیشونوبغل کرده بودم درعین اینکه خواب بود بهش غذا میدادم وخیلییی زیبا بود من فک میکردم پسرخودم و به اسم مهدی صداش میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و دغدغه ی فکری دارین

 361. BoLBoLBoLBoLsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دختر داییم بچه دار شده و انگار بچه سه چهار ماهش بود بعد تو بغل من اصلا گریه نمی‌کرد و آروم بود و باهام حرف زدو به من گفت امروز روز دختر و بعد یکی از فامیلا گفت بچرو بده به من منم دادم وقتی دادم بچه تو بغلش گریه کرد من هم گفتم بده به من وقتی اومد تو بغل من گریه قطع شد و آروم شد ممنون میشم تعبیرش رو بگین در ضمن بچه پسر و تپل بود اینو جا گذاشته بودم ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس خبر خوبی بهتون میرسه

 362. FatemehFatemehsays:

  سلام خسته نباشید ،من خواب ی نوزاد تقریبا زیر یکسال دیدم تو خواب ازش پرسیدم کی ازدواج میکنم گفت 5ماه دیگه ازدواجم نکردم مجردم، تعبیرش چی هست میدونین؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس موقعیت ازدواج برایتان پیش می آید

 363. مرضیه ساداتمرضیه ساداتsays:

  سلام،دوسال هست ازدواج کردم،خواب دیدم میرم مکانی تا فرزندم را که نوزاد بود و در آنجا از او نگهداری میکنند بردارم و شیر بدم،توی خواب اینگونه بود که چون من فعلا بلد نیستم بچه نگهدارم،نوزادم را آنها نگهداری میکنند،وقتی آنجا رسیدم دیگر تصمیم داشتم بچه ام را از آنجا ببرم و خودم مسوولیتشو قبول کنم، همین که رسیدم شروع کردم به شیر دادن اما انگار شیرم خشک شده بود،همش بچه رو اجبار میکردم تا مک بزنه تا شیرم بیاد و دردمم می اومد ،و نوزادم که انگار ۵ ماهه بود با من حرف میزد که شیر نمیاد،تا اینکه آنقدر تلاش کردم آخرش شیرم اومد و او شروع به خوردن کرد،من خیلی خوشحال شدم تا اینکه یک دفعه دیدم نمیخوره انگار مرده بود کلی تکون دادم تا دوباره زنده شد و شیرم خورد،و بهم گفتن مریضی داره منم گفتم همه جای دنیا میبرمش تا خوب شه، داشتم جونمو براش میدادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و برکتی براتون پیش میاد

 364. حسینیحسینیsays:

  سلام خدا قوت حدود یک ماهه که خداوند نوه دختر به من عنایت کرده امروز بعد از نماز صبح خوابیدم خواب دیدم نوه ام رو بغل کردم تو راه میرفتم یک دفعه متوجه شدم داره حرف میزنه خوشحال شدم ودر عین حال تعجب کردم و هر سوالی که میپرسیدم جواب میداد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس خبر خوبی میشنوین

 365. گلبهارگلبهارsays:

  سلام.من خواب دیدم بچه نوزادی که پدر ومادرشم اونجا بودن ولی یادم نیس کی بودن و چهرشونم ندیدم فقط حضورشونو یادمه.بچه تو بغل من بود من باهاش بازی میکردم با من صمیمی تر بود انگار مال من بود.بعد بچه به حرف اومد یادم نیس چی گفت یادمه از حرف زدنش تعجب نکزذم از حرفش تعجب کردم صداشم بچگونه نبود ولی تو خواب اصلا عجیب نبود برام فقط حرفش جالب بود که حتی به والدینش گفتم ببینین چی میگه ولی الان حرفشو یادم نمیاد ولی حس خوبی داشتم و دلم تنگ شده برا بچهه انگار.تعبیرش چیه؟من مجردم و بیست و سه سالمه بچه ندارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبری بهتون داده میشه که خوب است

 366. maralhhmaralhhsays:

  سلام زن بابای من ۸ماه است درخواب دیدم ک پسرش را بدنیا اورده و من خیلی دوسش دارم انگشتمو تو دستش گذاشتم ولی دیگ دستمو ول نمیکرد و نگام میکرد که نذاره برم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر افزونی روزی است

 367. معصومهمعصومهsays:

  باسلام من ی دختر مجردم دیشب خواب دیدم که ی نوزاد تو بغلم بود داشتم شیر می دادم یهویی گفت مامان دوست دارم سه بار این جمله رو‌گفت از تعجب مونده بودم دیگه داشت حرف میزد ک از بس هیجان زده بودم تو بغلم گرفته بودم داشتم میبوسیدمش .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی هیجان انگیزی در زندگی برایتان ایجادشود

 368. mohadmohadsays:

  سلام من در دوران عقد هستم و البته دوشیزه..وقت صبح خواب دیدم که باردارم و زایمان ناگهانی برام پیش اومد و من ترس داشتم اما در کمال ناباوری خیلی راحت زایمان کردم و فرزند پسری بدنیا اوردم..در خواب پسر سفید و زیبایی داشتم که چند بار شیرش دادم..و یک مرتبه هم خیلی واضح در حد یک جمله با من حرف زد اما حرفش رو یادم نیست و من از سر ذوق بغلش کردم و بوسیدمش..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین به نگرانی اشاره دارد که انشاالله رفع می شود

 369. وحید میرکیوحید میرکیsays:

  سلام، وقت بخیر، پدرم خواب دیده ما صاحب اولین فرزندمان شدیم که پسر است و راه می رود و شیرین زبانی می کند و از بین گل و لای عبور می کنند و بعد لباس بچه کثیف میشه و پدرم بچه رو بغل میکنه و چند لحظه بعد خانمی از اقوام دور میاد و بچه رو می بینه که گلاب به روتون جیش کرده و نم زده به شلوارش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نگرانی دارین که باید حلش کنید

 370. گلبهارگلبهارsays:

  سلام من باردارهستم و جنین پنج شش ماهه ای در شکم دارم که جنسیتش پسر است...خواب دیدم که بچه م بدنیا اومده وداره گریه میکنه لباس تنش بود و من همش دوس داشتم ناحیه تناسلیش رو ببینم و از بابت پسر بودنش مطمن بشم و دیدم چندتااز دندونای فک پایینش دراومده و یه خط بالای لبش داره حالت شکاف لب اما خیلی کم و سطحی بود و داشت صلوات میفرستاد ومن همش نگرانش بودم که چرا اینجوریه...ممنون میشم اگه جوابم رو بدین خیلی نگرانم که ربطی به بچم داشته باشه..🙏🙏🙏🙏

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

 371. unknownunknownsays:

  سلام .امروز نزدیک ظهر خواب دیدم که دختر خالم که 8یا 9 ماهشه خیلی از الانش دوست داشتنی تر بود و خیلی تپلتر بود در حالیکه خاله م داشت بهش غذا میداد خیلی واضح حرف میزد و دقیق یادم نمیاد میگفت میخواد غذار رو بخوره یا نمیخواد اما در کل در مورد خوردن و نخوردن غذاش بود منم خیلی تعجب میکردم میگفتم چقدر مامانش خوبه انقدر باهاش حرف زده تا بچه به این کوچیکی سر حرف زدن افتاده و خاله م هم میگفت تو الان دیدیش وگرنه از چند وقت قبل داره حرف میزنه

 372. سماسماsays:

  خواب دیدم بچه خواهرم که تو سونو گفتن پسره بدنیا اومده بود و حدودا ۴ ماهه است ولی دختره توی خواب تو بغلم بود خواهرم و شوهرش و من و یکی دو نفر دیگه تو خونه بودیم . نوازد تو بغل من شر ع کرد به حرف زدن زیاد حرف زد ولی من این جمله اشو یادمه که می گفت من گرسنه شدم به من غذا بده به خواهرم گفتم وای چه عجیب بچه به این کوچیکی داره حرف میزنه تعبیرش چیه

 373. مرجانمرجانsays:

  سلام خسته نباشید من شب ساعت 18 خواب دیدم یه بچه نوزاد دارم جنسیتش یادم نیست ولی توی دستشویی بودم درحال شستن خودم که یه دفعه دیدم بچه توی کاسه توالته که با خودم گفتم حتماً کثیف شده و داشتم با شلگ میشستمش همون لحظه شروع کرد با من حرف زدن که من شگفت زده شدم بغلش کردم متاهل هستم

 374. شیواشیواsays:

  سلام خواب دیدم پدرم بچه ای داره که تازه به دنیا اومده و یه شب داده من و خواهرم ازش نگه داری کنیم و بچه تو بغل من حرف میزد و من وحشت کرده بودم و وقتی میذاشتم دور از من تو اتاق خواهرم بخوابه بچه نا پدید میشد تعبیرش چیه؟!

 375. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من ۱۸ سالمه و خواب دیدم یه نوزاد بغلمه و یک نوزاد بغل یکی از بستگانمون که یادم نمیاد دقیقا کی بود و این دو نوزاد و من داشتیم باهم حرف میزدیم و هیچ کس صدای مارو نمیشنید و اینکه توی خواب این دو بچه از اینده هم خبر داشتن چون یه چیزی گفت که من گفتم تو که میدونستی این الان همین حرفو میزنه.....

 376. مبینامبیناsays:

  سلام من خواب بودم بچه پسرخاله ام که ۵ ماهه اس حرف میزنه قبلش خیلی ذهنم مشغول بود و ناراحت بودم در مورد مسئله ای بعد این خواب رو دیدم. معنی خاصی داره ؟

 377. محمدرضاحسینیمحمدرضاحسینیsays:

  سلام من و همسر ۱۰ ماه میشود ک عروسی کردیم و در حال حاضر همسرم باردار نیست من دیشب خواب دیدم که همسرم تازه بچه ای به دنیا آورده است فکر میکنم در خواب بچه پسر بود که مرا بابا صدا میزد از این که پسرم مرا در خواب بابا صدا کرد خیلی خوشحال شدم

 378. سمیه خزاییسمیه خزاییsays:

  سلام من دوتا دختر دارم خواب دیدم دختری به دنیا آورده بودم وخیلی حالش خراب بودوهمه ناراحت بودیم ویک لحظه گفت پس بقیه کجاهستن ومن خیلی گریه کردم

 379. لبیکلبیکsays:

  سلام وقت بخیر پسرم الان ۴ ماهشه.امروز یه ساعت قبل از ظهر خوابیدم و خواب دیدم که پسرم توی خواب چندتا جمله حرف زد.من به شدت تعجب کردم و به بقیه توی خواب گفتم که پسرم حرف زده.ولی برای بقیه زیاد عجیب نبود و عادی باهاش برخورد کردن. تعبیرش چی میتونه باشه؟ با تشکر

 380. زهرازهراsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من دیشب قبل اذان صبح خوابی دیدم که نوزادی در آغوش دارم که میدونم فرزند منه در کنارم مادرم و چند نفر دیگر هم بودن که به یاد ندارمشون به مادرم میگم ایا کسی در گوش بچه اذان گفته گفتن نه بچرو بغل میکنم و در کنار گوشش شروع میکنم به اذان گفتن بعداز گفتن الله اکبر نوزادم همزمان با من شروع میکنه به اذان گفتن و من با تعجب و لبخند به مادرم میگم مامان ببین بچم داره اذان میگه حرف میزنه نمیدونم بچه پسره یا دختر... من خودم ۴سال ازدواج کردم ولی فرزندی ندارم... ولی خیلی دوست دارم مادر بشم...

 381. مینامیناsays:

  باسلام‌. من ی دختر مجرد و شاغل هستم. خواب دیدم که یک نوزاد در بغل دارم که بچه ی خودم بود و صدای پسرونه و فوق العاده زیبایی داشت و باهم خیلی جاها رفتیم و منو تو همه ی کارها راهنمایی میکرد و اسرار هر جیزی رو بهم میگفت...

 382. زهرا علیزادهزهرا علیزادهsays:

  من متاهل هستم و خواب دیدم پسری زیبا به دنیا اوردم و او فقط یک جمله به من گفت که مراقب خودت باش.

 383. مینامیناsays:

  خواب دیدم نامزد برادرم یک نوزاد آورد گذاشت کناری از اتاق .و من حس کردم نوزاد حرف زد برای اطمینان گوشمو گرفت دهانش که برام یک شعر عاشقانه خوند که کلی آرامش گرفتم و بعدش انگار طبیعی بود که اون برام حرف زد و همش تو این فکر بودم که برادرم سه ماهه نامزد کرده پس این بچه از کجاس چرا من حاملگی خانومش رو ندیدم

 384. رادینرادینsays:

  سلام. دیشب خواب دیدم که پرستاری از پسر 5ماهه من مراقبت میکند. پسرم در همان شکل و شمایل 5ماهگی، شروع کرد با من صحبت کردن و درددل کردن و اینکه پرستار او را اذیت میکند و حرفهای نامناسب به او میزند که بابت این قضیه، در خواب دیدم که ناراحت است. ممنون میشوم تعبیرش را بگویید

 385. الههالههsays:

  سلام من خواب دیدم کنار یه نوزاد خوابیدم خیلی کوچولو بود انگار تازه به دنیا اومده بود و تو خواب انگار خیلی باهاش راحت بودم و انگار که دوستم بود و کلی باهم حرف زدم

 386. MahsaMahsasays:

  سلام من خواب دیدم که از یک پسری که میشناسمش ولی رابطه ای ندارم باهاش دختر دار شدم اون خبر نداشت که دوستاش بهش خبر میدن میاد پیش من نوزاد دختر شروع به حرف زدن میکنه حتی ادمو بوس اینا هم میکنه،یهو یه جایی نذری گوشت چرخ کرده میدن و من نمیتونم تو صف وایسم میگم بچه دارم میشه به من زود بدین صاحبه یدونه به من میده بعدش ما سه از چن نفر فرار میکنیم چون واسمون چاقو پرت میکنن وقتی میرسیم به مسجد من به نوزاده شیر میدم راستی کلا من در همشون چادر مشکی سرم کردم.

 387. فاطمه ملکیفاطمه ملکیsays:

  سلام و وقت بخیر پنج ساله ازدواج کردم و قصد بچه دار شدن نداریم. بعد اذان صبح خواب دیدم که پسری به دنیا آوردم که درشته مثل بچه های هفت هشت ماهه. بعد شروع کردن حرف زدن و من خیلی ترسیدم.هی بهش می گفتم حرف نزن از ترسم. اونم خی حرف میزد آخرش یواش زدمش و گفتم مگه نمیگم حرف نزن اونم گفت خدا ببخشدت و گریه کرد. منم خیلی پشیمون شدم و دلم لرزید و گریه کردم گفتم خدایا منو ببخش و پسرم و بوس میکردم که دیگه گریه نکنه خیلی ترسیده بودم.ممنون میشم بکید تعبیرش چیه.

 388. ثریا اسدیثریا اسدیsays:

  سلام من تازه باردارم خواب دیدم بچم بدنیا اومده حرف میزنه ولی راه نمیتونه بره درحالی ک من بغلش کردم دارم پیاده میبرمش کربلا که شفاعت بگیرع از امام حسین تعبیرش چیه بگین لطفا

 389. فریبافریباsays:

  سلام متاهل هستم ۴۵ ساله. خواب دیدم نوزاد پسر به دنیا آوردم خودم بهش شیر میدادم در حال شیر دادن یواشکی باهاش صحبت میکردم کسی متوجه نشه کسی نزدیک میشد ساکت میشدیم ولی خیلی حال خوبی داشتیم . اولین تعبیری که خوندم از امام صادق نوشته بود نوزادی که حرف بزنه نشانه مردن مادر است. به نظرتون قراره بمیرم،؟ 😂

 390. نازینازیsays:

  سلام من یک زن ۳۰ ساله متاهل در آستانه جداییم خواب دیدم یه نوزاد خیلی خواستنی دختر که فک میکردم خواهر زاده ام هست که ۶ سالشه ولی نوزاد شده دوباره داره میگه "دوس دارم حرفایی که میزنم مامان جون (مامان من) متوجه بشه" تو همین حین احساس میکردم حتی خواهر شوهر ۲۰ سالمه که نوزاد شده و من با اینکه نوزادیاشو دوس دارم ولی میگم حیف که خودشو دوس ندارم...

 391. محمد محمدیمحمد محمدیsays:

  سلام خدا قوت خواب دیدم پسر عموم دارای پسر شده تا من پسرش را بغل کردم شروع کرد به حرف زدن. همه فامیل متعجب شده بودیم. ممنون از لطف تون!

 392. شقایق رسولیشقایق رسولیsays:

  با سلام، دختر مجرد هستم، البته نامزدم، چند باره خواب میبینم دختری به دنیا میارم که صحبت میکنه، دیشل هم خواب دیدم یه دختر یک ماهه با پوست سبزه و تقریبا پر‌مو دارم که وقتی من داشتم با بقیه اعضای خانواده صحبت میکردم اونم نظر میداد و یا حرفمو تکرار میکرد، و بلند شد نشست ، و انگار یکم میترسیدم که چطور بچه ی یک ماهه حرف میزنه، و با خود گفتم حتما نابغه که قادر به تکلمه

 393. زهرازهراsays:

  سلام من امروز خوابی رو دیدم که وقتی از خواب بیدار شدم کاملا صبح بود خواهرم بچه سه ماهه داره و پسره.. تو خواب دیدم که بچه خواهرم که البته( تو خوابم انگار دقیقاخود بچه خواهرم و ندیدم) ولی بچه خواهرم بود خیلی اتفاقات تو خواب دیدم اما چیزیکه بیشتر یادمه ویکم برام تعجب آوره این بود که خواهرم بچه رو به صورت دمر طوریکه پیشونیش کف زمین بود گذاشته بودش کف حیاط خونمون که زمین خیس بود و نم داشت فکنم بچه ام لخت بود به خواهرم گفتم مگه حمام نبوده! چرا اصلا میذاریش رو زمین نیازی نیس گفت دکترش اینجوری دستور داده گفتم الان بچه خوب شده و دیگه نیاز نیس این کارو بکنی بعد دوباره بچه رو دیدم که بچه دختره پایین تنه بچه رو کامل دیدم و بعد یدفه شروع به صحبت کرد که من ترسیدم و کلی تعجب کردم بعد دیگه انگار که ترسم ریخته باشه و بین خانواده عادی شده باشه بچه حرف میزد. ممنون میشم تعبیر این خواب و بگید

 394. سیده باران میراحمدیسیده باران میراحمدیsays:

  سلام من بچه ندارم..نامزدم..ولی خواب دیدم ک بچه ی دختری ب دنیاآوردم همین ک ب دنیااومدشروع کرد به حرف زدن..من خومو تو خونه ی خالم دیدم بچم حرف میزد..یک لحظه هم راه رفت.. خالم سرطان سینه داره

 395. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم نوزادی که اندازه کف دست بود رو میده به مادرش و به من میگه این بچه این خانمه بعد نوزاده رو به من میگه اون خدای اسمون ها و خدای همه ی چیزا خدای تو هم هست ناراحت نباش ممنون میشم جواب بدین چون الان کنکوریم

 396. الناز زارعیالناز زارعیsays:

  من خواب دیدم که نامزدم که باهاش قهرم باهام اشتی کرده و فرزند پسر به من هدیه داد و پسر بچه باهام حرف زدو گفت که منو دوست داره واز بغلم بیرون نمیومد

 397. مریم سهرابیمریم سهرابیsays:

  سلام،دختری مجرد هستم که خواب دیدم نوزادی تازه متولد شده دارم و بسیار حس خوبی دارم .کلا بغلم بود.بیدار شد و حس میکنم گفت گشنه است و شیر خواست و بهش شیر میدادم و مواظب بودم مادرم که درخانه است نبیند،خجالت میکشیدم. خیلی حس خوبی داشتم و خوشحال بودم

 398. مریم حسنوندمریم حسنوندsays:

  سلام من ساعت هفت صبح خسته بودم خوابم برد خواب دیدم دختر خواهرم که چند روزه که به دنیا اومده در خواب بود و من و خواهرم بالاسرش بودیم یهو شروع کرد به حرف زدن ما میخواستیم صداشو ضبط کنیم که به بقیه بگیم خوشحال بشن اما بیدار شد شروع کرد با همه به حرف زدن انگار این قضیه خیلی عادی بود واسه همه بعد انگار بزرگ شده بود این بچه میخواس بره بیرون

 399. فائزه میریفائزه میریsays:

  سلام ، من دیشب خواب دیدم در حال زایمان هستم و به آسانی دوتا نوزاد زاییدم که ظاهرا پسر بودن.یکیشون درشت تر بود ویکی کمی ریز تر ، نوزاد درشت تر با من حرف میزد ومن قشنگ متوجه میشدم ، عمه و عمویش امدن و نوزادم جلوی انها هم سخن میگفت نمیدانم تعبیرش چیست!من اصلا حامله نیستم واین خواب رو دیدم ولی قصد دارم در اینده باردارشوم و اولین بچه خودمو به دنیا بیارم

 400. NafasNafassays:

  سلام خواب دیدم پسر بچه ای دارم و شیرش میدهم و خیلی هم شیر دارم بعد همینطور که داشت بغلم شیر میخورد شروع کرد به گفتن یا جوادالائمه چند بار تکرار کرد منم از شگفت زده شدن میخواستم قش کنم.بعد نمیدونم چی شد که این بچه یکدفعه خیییلی کوچیک شد که تو دست جا میشد اومدم برش دارم توی دستم یک ادرار کرد و یکدفعه خیلی کوچیک شد و ناپدید شد.

 401. Kh.fKh.fsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم پسری به دنیا آوردم که با دختر بزرگم که ۱۲ سالشه شروع به حرف زدن کرد تعبیرشو میفرمایین

 402. آرام.آرام.says:

  سلام. خواب دیدم مادرم که 68 سالشه یک نوزاد پسر به دنیا آورده. من به جای اینکه ناراحت باشم و... نوزاد رو دوست داشتم و تر و خشکش می کردم. صدای رعد و برقی امد و نوزاد گفت رعد و برق. متوجه شدم حرف میزند و همه چیز را می فهمد. کم کم دیگران هم متوجه می شدند تصمیم گرفتم از او مراقبت کنم و اسپندی برایش دود کنم. هر چه میپرسیدیم درست و کامل جواب میداد.

 403. hamidehhamidehsays:

  سلام من ٢ماه باردارم امروز خواب ديدم بچه بدنيا امده تو بيمارستانم و تمامه فاميل هام براي ديدنش امدن ولي وقتي بچه رو ديدم ريش داشت بد شروع كرد به صحبت كردن كه من دومه دبيرستانم منم كلي تو خواب جيغ ميكشيدم و گريه ميكردم كه من از اين بچه ميترسم و از مادرم همش ميپرسيدم من كي دردم گرفت اوردينم بيمارستان من هيچي يادم نمياد و هيچ دردي ندارم مگفتن نزديكاي اذان صبح بوده.ساعت ١٠ صبح با ترس از خواب پريدم

 404. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم که خواهرم یه پسر بچه تازه به دنیا اورده و بچش توی بغل من بود که صحبت میکرد و قران میخوند میشه برام تعبیرش کنید؟

 405. CelinCelinsays:

  من خواب دیدم که مادرم بچه پسری به دنیا اورده ولی به هیچ کس نگفته بود که حامله بوده و بچه در روز اول تولد خود صحبت میکرد و راه میرفت🙄

 406. سمانه کلوندیسمانه کلوندیsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم 7 ماهه حامله م و بچم پسر بود من داشتم با جنین تو شکمم حرف میزدم اون صدای منو میشنید و منم صدای اونو وباهم حرف میزدیم میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه خیلی تو فکرشم

 407. رضارضاsays:

  باسلام من خواب دیدم یه خواهری داشتم که نوزاد بود و من اونو بغل کردم و بوسیدم و در گوش او یه ایه قرانی و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم خوندم و اون هم تکرار میکرد البته نه دقیق مثل خودم

 408. شکوفهشکوفهsays:

  سلام ....من دیشب خواب دیدم خوار زاده ام که هشت ماهشه و دختر هم هست بغلمه وداره باشیشه شیر میخوره و بعد شیشه رو کنار میزاره و شروع به حرف زدن میکنه ..اینقدر تو خواب شگفت زده شدم تعجب کردم باورم نمیشد

 409. Bairos mardanBairos mardansays:

  خواب دیدم‌ موقع زایمان خانمم پیشش بودم،همین که بچه به دنیا اومد بغلش کردم‌پسر بود، بهش گفتم بگو بابا بگو بابا اونم خیلی راحت گفت بابا جون بابا جون ، البته تازه ازدواج کردم وخیلی هم بچه دوست دارم

 410. گلنازگلنازsays:

  با سلام و وق بخیر من ساعت 3.40 دقیقه شب خواب دیدم که مادرم زایمان کرده و بچه دنیا آورده که بچه نوزاد دختر است اما هیکلی درشت دارد و به نوزاد ها نمیخورد اصلا انگار دوسه ساله بود مادرم میگفت اسمش را چی بگذاریم چند تا اسم گفتم و گفتم که حلما بگذاریم که لقب حضرت زینب هم هست بعد بچه را رفتم داد به من بغل کنم بچه چشمهایش یه جوری همش میچرخیدو درشت می شد طرز نگاه کردنش من را میترساند خیلی ترسناک بود بعد یهو بچه به حرف آمد گفتم مامان این بچه حرف میزنه .یهو بچه گفت میخوام حرف بزنم میخوام حرف بزنم صدایش عین صدای آدم فضایی ها بود تعبیر این خواب چیه ؟؟؟

 411. هستیهستیsays:

  سلام من تو روز خواب دیدم پدر ومادرشوهرم که وضعیت مالی خوبی دارن تو ی خونه که خوب نبود زندگی میکردن ویدونه نوزاد دختر داشتن که من بغلش کردم خوشکل بود وبا من حرف میزد چند کلمه که یکیش گفت عزیزم لطفا تعبیرش بهم بگید نگرانم😔

 412. هستیهستیsays:

  سلام من تو روز خواب دیدم پدر ومادرشوهرم که وضعیت مالی خوبی دارن تو ی خونه که خوب نبود زندگی میکردن ویدونه نوزاد دختر داشتن که من بغلش کردم خوشکل بود وبا من حرف میزد چند کلمه که یکیش گفت عزیزم لطفا تعبیرش بهم بگید نگرانم😔

 413. افروزافروزsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که برای تعبیرش احتیاج به کمک دارم. خواب دیدم که در خانه قدیمی پدر بزرگ و مادر بزرگم که هر دو فوت شده اند بودم و آنجا شلوغ بود من نوزادی با پوست و موی تیره پیدا کردم که معلوم‌ نبود از کجا آمده و هیچکس نوزاد را نمیشناخت من نوزاد رو بغل کردم و متوجه شدم که خودش را کثیف کرده وقتی روی زمین گذاشتم که پوشکش رو باز کردم نوزاد شروع کرد به خواندن سوره حمد و من و دیگران همه متحیر شدیم. من متوجه نشدم که نوزاد پسر است یا دختر. ممنون‌ از لطف شما

 414. ZahrabaraniZahrabaranisays:

  سلام من یه دخترم ک عقد کردم شوهر دارم ولی هنوز ازدواج نکردم .خواب دیدم نوزاد پسری دارم ک سه روزه هستش بعد این پسر حرف میزنه . بردم حمامش دادم اوردم .ولی بهش تو این سه روز شیر ندادم و اونم گرسنه نبود

 415. Arezo AtayeeArezo Atayeesays:

  سلام و خسته نباشید من امروز قبل از نمازه صبح خواب دیدم که یک بچه دنیا اوردم و در بغل ام وقتی داشتیم می رفتیم خانه دایی ام که ناگهان دیدم یه عالم زن با لباس سیاه داخل کوچه هست فامیل زن دایی مرده بود و من معذرت خواهی کردم که نتوانستم برم تسلیت گوی بعد بچه ام شروع کرد به یک سوریه قولواله احد خواندن بعد من رفتم و به زن دایی ام گفتم بچه ام سوریه قرآن خوانده و زن دایی ام داخل چشمه بچه ام را نگاه کرد که نوشته بود الله و بعد گفت حالا که ما متوجه شدیم دو دقیقه دیگر میمیرد و انقدر خوشگل ناز بود و من و شواهرم به شدت گریه میکردیم لطفا پاسخ بدهد با تشکر

 416. زینب عبدیزینب عبدیsays:

  باسلام داداش من دوتادختر دوقلو تازه براش متولد شده من خواب دیدم بچه هاش سه قلو بودن یه پسر دوتا دختر که سه ماهه بودن دخترا تو دستگاه بودن و میگفتن احتمال داره یکیشون بمیره ولی پسره تو بغل آجیم بود حرف میزد من تعجب کردم که هنوز سه ماهه است اما قشنگ حرف میزد گرسنه اش بود تو بغل آجیم میرفت سمت سینه اش میگفت مگه تو ام ممه نداری مثل مامانم گرسنه امه بهم شیر بده

 417. نیماکمانگرنیماکمانگرsays:

  خواب دیدم دخترم که ۳۵ روزشه شروع کرد به حرف زدن تعبیرش خوبه؟

 418. صبا شیرازیصبا شیرازیsays:

  با سلام.۳۵ ساله هستم قصد باردار شدن دارم شوهرم راضی نمیشه ساعت ۹ صبح خواب دیدم یه دختر یک ماهه دارم که داره باهام خیلی واضح و زیبا حرف میزنه و میگه بابام منو دوست نداره.در حال نظافت و منظم کردنش بودم و او با من حرف میزد و لبخند میزد و بعد خوابید.

 419. صبا شیرازیصبا شیرازیsays:

  با سلام.۳۵ ساله هستم قصد باردار شدن دارم شوهرم راضی نمیشه ساعت ۹ صبح خواب دیدم یه دختر یک ماهه دارم که داره باهام خیلی واضح و زیبا حرف میزنه و میگه بابام منو دوست نداره.در حال نظافت و منظم کردنش بودم و او با من حرف میزد و لبخند میزد و بعد خوابید.

 420. حمیده صادقیحمیده صادقیsays:

  سلام من چند ماهه طلاق گرفتم همسره سابقم نمیذاره پسرموببینم اون سه سالو نیمشه من خواب دیدم تو یه مجلسه شلوغم بعدشوهره سابقم اونجابود من اونجادنباله پسرم میگشتم یکی ی نوزاد داد دستم گفت بگیر این ارسامه لباساش لباسای پسره من بود اما نوزاد شده بود شبیهه پسرم نبود اما من تو خواب باور داشتم پسرمه دیگه بغلش کردمو کلی بوسیدمشو میگفتم که دوسشدارمو گریه میکردم میدونستم زیاد وقت ندارم برا دیدنش اونورم شوهره سابقم نگام میکردو بم میخندید و اشاره میکردبچشو براش ببرن من گریه کردمو از پسرم ‌پرسیدم دوسمداری اون گفت نه داد زدم گفتم چرااا گفت من مامان ندارم مامانم منو نمیخواد تمامه مدت چیزی نمیگفت و صورته نوزاد یه بغض توش بود من از خواب بلند شدم خیلی قلبم درد می‌کرد لطفا تعبیرشو بم بگید خیلی تو فکرشم

 421. زهرا صادقیزهرا صادقیsays:

  سلام.خواب دیدم یه بچه که نمیدونم پسر بود یا دختر ۴تا ۵ماه داشت و بچه من بود خیلی دوستش داشتم و تو بغلم فشارش میدادم و باهاش حرف میزدم و بهش آب دادم و اون هم بامن حرف میزد ولی خیلی کامل نه .و من به مادرم میگفتم ببین چه قدر کوچیکه و با من حرف میزنه و خوشحال بودم . دختر خودم هم تو خواب کنارم بود.

 422. حمیدرضا شاکریحمیدرضا شاکریsays:

  سلام- خواب دیدم عازم سفر مشهد بودیم و پدر مرحومم برای تدارک سفر و خرید احتیاجات اولیه از بازار بر میگشت و به همراه او نوزادی بود و من نوزاد را از پدر مرحومم گرفتم و اون نوزاد با من شروع به صحبت کردن کرد و من نیز با او صحبت کرد م تعبیرش چیست .

 423. زندیزندیsays:

  با سلام دختر مجردی هستم خواب دیدم یک پسر بچه بدنیا آوردم و موقعی که توی بغلم بود مثل یک بچه ی چهار پنج ساله صحبت میکرد از این حرف زدنش خیلی ترسیدم و تعجب کردم ولی انقدر زیبا بود که اصلا زمین نزاشتمش.اولش اطرافیانم حرفمو باور نمیکردن بعدش که دوباره شروع به حرف زدن کرد بقیه باور کردن در آخر هممون از این بابت خوش حال بودیم.

 424. آرشیاآرشیاsays:

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم بچه ی یکی از اقوام که تازه ب دنیا اومده بود هر کلمه و جمله ای رو میگفتم تکرار میکرد و همچنین جواب سوالای من رو به راحتی میداد و درخواب مدام با تعجب نوزاد رو به پدرم که چندساله از دست دادم نشون میدادم

 425. شقایقشقایقsays:

  سلام من دیشب قبل از اینکه برانماز بیداربشم خواب دیدم تا یه نوزاد دختر ظاهرا دارم این نوزاد چندروزه س و همه ش هم خوابه که پیش خودم میگم اگه همه ی بچه‌ها اینجوری باشن که بچه داری خیلی راحته خیلی تو خواب باعث تعجبم بود بعد انگار که براش سی دی صوتی شعروقصه گذاشتم وبااینا میخوابه بعد انگار یه خانم مطالب اون سی دی رو ازش میپرسه و این قشنگ جواب میده پیش خودم میگم این که همه ش خوابه چطور اینارو یاد گرفته بعد میبینم تو بغلمه ومن دارم باهاش بازی میکنم وآغو آغو میکنم اون اولش اشتباه میگه ولی بعداز سه چهاربار تکرار قشنگ میگه آغو منم خوشحال میشم وقربون صدقه ش میرم و اون برام میخنده بعد دوباره میبینم خوابیده بیدارمیشه می رم بالاسرش انگار میگه آب منم میرم که براش آب بیارم که انگار اینجا دیگه ساعتم برانماز زنگ خورد وبیدارشدم..ممنون میشم برام تعبیرش کنید درضمن تو خواب خیلی از ساکتی وارومی بچه واینکه احساس می کردم بچه باهوشیه راضی بودم وباعث تعجبمم بود این بچه

 426. ساراساراsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم خالم صاحب فرزندی دختر شده که بسیار زیبا بود با این که نوزاد بود با من حرف میزد وقربون صدقم میرفت مامانم برای خالم سیسمونی خریده بود اون نوزاد دوست نداشت بره خونه خودشون اتاق خوابش به رنگ سبز بود اما اون دوست نداشت اتاق خوابش این رنگی باشه خونه ما رو بیشتر دوست داشت علاقه داشت پیش ما بمونه همه ی اینارو به زبون میگفت خیلی واسم جای تعجب داشت که حرف میزد وخالم با این که سنش بالاست ۵۰ سالشه بچه دار شده بود

 427. فاطمه کاظمیفاطمه کاظمیsays:

  سلام من دختر 20 ساله مجردم قبل اذان صبح خواب دیدم ک هم من و هم خواهر دوقلوم نوزادی ب دنیا آوردیم ولی جنسیت آنها رو نمیدونم گویا فامیل اومده بودن برای دیدن ما و بچه ها احساس میکنم بچه خواهرم کسالت داشت ولی نوزاد خودم رو ک بقل کردم با من حرف زد و من متعجب نشدم گفت من یکی از دست هام از اون یکی یکم بلند تره و من دلداری میدادم ک خوب میشه و بهتر از اینه ک کوتاه باشه. و اون هم قبول میکرد و دکتر میخواست هم نوزادم و هم من رو جراحی کنه رفته بودم مطب برای معاینه. چهره ی نوزادی درست یادم نیست ولی دستش را هنگام صحبت کردن با او گرفتم بسیار زیبا بود دستش. و در خواب از ب دنیا اومدنشون حس خیلی خوبی داشتم. و یادمه ک در خوابم زن داییم اومد و من با حالت گریه و ناراحتی گفتم دیدین بچم باید عمل بشه و او هم غمگین شد از این بابت. تعبیرش چی هست؟؟ من خیلییی میترسم میشه راهنماییم کنین لطفا😢🙏

 428. عارفهعارفهsays:

  سلام من هفت ماهه حامله هستم خواب دیدم بچه پسر به دنیا اوردم بغلش کردم باهام حرف میزد بهش گفتم مامان تو ک تازه بدنیا اومدی چطور حرف میزنی..؟!؟! شوهرم از بیرون اومد با تعجب میگفت این پسر منه؟!؟! بغلش کرد و کلی بوسش کرد،،، راسته که میگن خواب ببینی پسری تازه بدنیا بیاد صحبت کنه بزودی مادرش از دنیا میره؟

 429. مهنازمهنازsays:

  با سلام من خواب دیدم ک رفتم بیمارستان زایمان کردم بچه ام را میارن بخش میرم دستامو بشورم میام میبینم ک داره گریه می کنه و حرف می زنه دختر عمه ام می‌گه این دختر میمیره میگم تو را خدا اینطوری نگو بچه ام پسره ن دختر.بعدش زن داداش بزرگم بهش شیر میده میگم بذار خودم به پسرم شیر بدم وقتی می خوام شیر بدم احساس کردم یه دونه دندون داره

 430. سمانه حسینیسمانه حسینیsays:

  سلام.وقت بخیر.دختر مجردی هستم تو و خواب دیدم حامله ام زمان زایمانم هست.بلافاصله بعد از زایمان اقوام نزدیکم اومدن به دیدنم.بچم به پسر بچه تپل و سفید و زیبا بود.و همون روز به دنیا اومدن حرف زد.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 431. بابک رنجبربابک رنجبرsays:

  سلام خواب دیدم نوزاد وقتی بیمار میشود میاورند نزد من و نوزاد بهم میگه چیکار باید بکنن تا بیماریش برطرف بشه،لطفا تعبیر خوابم راربفرمایین.

 432. فافافافاsays:

  باسلام من یه دختر ۶ روزه دارم ک بدنیا اومده امروز صبح بعد از اذان خواب دیدم بغلش کردم گردنش یا گوشش درد گرفته همین ک هی جابجاش میکردم ببینم چشه و کجاش اذیته خودش دست زد به گوشش و گفت اینجا اینجا من و مامانمم تعجب کردیم گفتیم یا خدا حرف زد همین ک هی میگفتم بچم چرا گوشش درده دوباره خود بچه هی ازم سوال میکرد امام رضا هست امام رضا هست؟ لطفا راهنمایی کنید تعبیر خوابم چی هست،ممنونم

 433. طلاطلاsays:

  سلام من خانمی هستم که سه فرزند دارم دیشب خواب دیدم که دارم زایمان طبیعی می کنم و یکم سخت زایمان کردم اما بالاخره بچه به دنیا اومد یک پسر تپل و سالم بلافاصله بچه رو برداشتم و شروع کردم باهاش صحبت کردن وازش به خاطر اذیت شدنش برای سخت دنیا اومدن عذرخواهی کردم اونم شروع کرد با من به صحبت اما یادم نیست چی می گفت اگه ممنونه این خوابم رو تعبیر کنید ممنون

 434. آیگینآیگینsays:

  سلام ، من ۱۵سالمه و خواب دیدم که یه بچه کوچولو تقریبا سه یا چهار ماهه رو از زیر یه تخت سنگ پیدا کردم تو خواب احساس میکردم که بچه یکی از اقوام دورمونه ولی نمیدونم کی بود بچه با من حرف میزد حرفاش درست یادم نمیاد فقط یادمه می‌گفت من از دست مامان و بابام ناراحتم من و ول کردن مثل یه عادم بالغ صحبت میکرد

 435. MitraMitrasays:

  سلام وقت بخیر من خواب مارمولک های ریز وسیاهی رو دیدم که میگزیدن بعد یکی از اقوام به کمکم اومد تا مارمولک روجدا کنیم مارمولک ها شروع به گاز گرفتن اون کردن بعد به یه جنگل رفتم که پلنگ بهمون حمله کرد یه بچه کوچولو تو بغلم بود که وقتی پلنگ داشت ازمون دور میشد شروع به حرف زدن کرد ولی دراخر پلنگ باشلیک گلوله یکی مرد

 436. Mohammad RahimiMohammad Rahimisays:

  سلام و ادب من مجرد هستم و عاشق دختری که امروز خواب دیدم بند ناف جنینی به من متصل است و جنین در آغوش من با من حرف میزد ضمن اینکه اقوام مختلف از جمله پدر دختری که عاشقشم با دیدن این صحنه خوشحال شدند و جنین را بغل میکردند بدون اینکه بند نافش از من جدا بشه و خود دختر هم با تعجب زیاد همراه با خوشحالی اومد بچه رو دید و باهامون حرف زد و من در اغوش گرفتم دختر رو ممنون میشم تحلیلتون رو بفرمایید

 437. محمدمحمدsays:

  مجردم، خواب دیدم صاحب دختری شدم بسیار زیبا با چشمان نک مدادی که با من صحبت میکرد و بسیار من اورا دوست می داشتم.

 438. رضوانرضوانsays:

  سلام من یک پسر دو ماهه دارم و دیشب خواب دیدم همونطور که قنداقش کرده بودم ، داره حرف میزنه ولی دقیقا یادم نیست که چی میگفت ومن خیلی متعجب بودم و به خانوادم میگفتم که بیایید ببینید بچه داره حرف میزنه

 439. روژانروژانsays:

  سلام.خواب دیدم خون ریزی دارم رفتم دکتر گفت تو حامله ای و سر بچه رو به من نشون داد و بعدش دیدم یه نوزاد توی بقلم هست که میدونستم مال خودمه تقریبا 4 ماهه بود نمیدونستم دختره یا پسر..با ترس و لرز دست زدم دیدم دختره و شروع کردم به گریه کردن که چرا بچه ام دختره..بعد ک آروم شدم کش شلوارش رو بلند کردم دیدم نه پسره و شروع کردم خدارو شکر کردن و خوشحال شدم که داداشم گفت اسمش چیه؟گفتم اسمشو میخام بزارم مهدی.و وقتی داشت شیر میخورد بچه گفت نمیخام میخوام برم پیش خواهرم یعنی دختر اولم که الان 9سالشه تعبیر چیست؟

 440. رزرزsays:

  درخواب شب دیدم که فرزند خواهرم که ۲۰روزی است بدنیا آمده داره با من حرف میزنه یه کلمه رو هم همش تکرار میکنه ومن توی خواب تعجب کردم وهمش میگم چه جوری میتونه حرف بزنه

 441. شیواشیواsays:

  خاله ام خواب دیده که من دختر به دنیا آورده ام که دندان دارد و حرف میزند تعبیرش چیه؟

 442. فاطیمافاطیماsays:

  متاهلم و قصد بارداری دارم خواب دیدم بدون اینکه شکمم بزرگ شده باشه و بدون اینکه بدونم باردارم بچه ای ب دنیا اوردم و انگار ۷ماهه حتی کمتر ب دنیا اومده و کاملا سالم بود و درشت و کلمات مثل بابارو راحت میگه.جای ترک های خیلی کوچیک و کم هم در شکمم مونده بود

 443. خدیجه خسروپرویزخدیجه خسروپرویزsays:

  سلام دیشب خواب دیدم نوزاد دختری متولد شده که بسیار شیرین و دلچسب است ولی سه دندان در فک بالا دارد که به دندتنپزشک نشان میدهم و ایشان آن سه دندان را میکشند و میگویند طبیعی است و هیچ درد و خونریزی نداشت و به راحتی خارج شدند . و سپس دیدم نوزاد ذکر لا اله الا الله را بیان کردند . لطفاتعبیرش را بفرمایید.

 444. نرگس گزمهنرگس گزمهsays:

  با سلام من تازه ازدواج کردم وخواب یه دختر بچه رو دیدم توی خواب که صحبت میکنه و میگه ک من از پیش خدا اومدم

 445. آناهیتاآناهیتاsays:

  سلام ، من خواب دیدم نوزادی با چهره خندان حرف میزند و راه میرود.

 446. کیانکیانsays:

  سلام وقتتون بخیر پسر مجردی هستم و خواب دیدم ب بیمارستان مراجعه کردم دختری رو اوردن و گفتن بچه ی تو هستش و این دختر شروع کرد به حرف زدن با من خیلی ممنون میشم اگه تعبیرش رو بفرمایید

 447. Manoto.online.shopManoto.online.shopsays:

  سلام من خواب دیدم که بچه خواهرم پسر بچه است زبون باز کرده فقط با من صحبت میکنه انقدر ذوق زده بودم نمیدونستم چیکار کنم فقط با من صحبت میکرد و هر کسی غیر از من میومد ساکت میشد و نمیخواست کسی متوجه بشه این معنیش یعنی چی

 448. طهورا عبدالهیطهورا عبدالهیsays:

  سلام من نامزد هستم. خواهرم خواب دیده ک خواهره دیگرم بچه منو بنا ب دلایلی ک خودم نمیتونستم بدنیا آورده.بچه پسر بوده و تو بغلم و در حال صحبت کردن بوده و دنبال باباش میگشته ک چرا من بدنیا اومدم بابام نیومده.بسیار بچه باهوشی بوده و همه خوشحال بودن.

 449. Mahtab ebrahimiMahtab ebrahimisays:

  سلام خواب دیدم بچه همسایمون که تازه به دنیا اومده رفتم بالا سرش دیدم حرف میزنه ولی ن به صورت عادی مادرش به من میگفت این یه جن ۶۰ ساله هستش با من از روز قیامت حرف میزدم خیلی ترسیده بودم اخرش که میخواستم برم گفت بوسم نمیکنی منم بوسش کردم گفت بذار منم بوست کنم ولی وقتی میخواست بوسم کنه به جای بوس تو گوشم جیغ زد

 450. فائزه شریفیفائزه شریفیsays:

  سلام من خواب دیدم که نوزادم دنیا اومده شبیه پسراس ولی دختر بود و دنبال اسم براش بودم صحرا میخواستم بزارم بعد تو‌جمع نشسته بودیم یهو شروع کرد به قران خوندن همه تعجب کردیم و گریه میکردم از ترس بعد قران خوندن گف که من قرار بود پسر بشم تا مردم هدایت کنم ولی تو اینقدر دعا کرد که خدا به تو دختر بدهد من دختر شدم میشه بگید تعیبرش چیه؟!

 451. fafafafasays:

  سلام من خواب دیدم که خواهرزاده ام که پسرهست وحدودیکسالشم هست دندون بالادرآورده که اندازه ی دندون آدم بزرگسال بودوزبان بازکردویک جمله گفت وخونمون هم خیلی مهمون بود من هم جلوی دررو آب گرفتم وبه باغچه هم آب دادم .این خواب چه تعبیری داره؟

 452. mohammadmohammadsays:

  سلام.من و همسرم هر دوتامون خواب دیدیم که نوزاد تازه ب دنیا اومده باهامون حرف میزنه و میخنده.. البته ب فاصله چندروز ..اول خانمم و بعدش من این خواب رو دیدیم ..خانمم هم الان تازه ۴ماهه که باردارم هست ..بچه مونم پسره .. تو خواب هم بچه ما پسر بود که حرف میزد و میخندید..و ب مادرش میگفت بیا بیا.. دوست دارم ...و من رو هم ب اسم کوچیکم صدا میزد ..

 453. فروزان76فروزان76says:

  سلام من دیشب خواب دیدم ی بچه بغلمه ولی نمیدونم ازکی وخیلی گرسنشه دنبال کسی بودم ک بهش شیربده اول پیش زن داییم رفتم قبول نکرد بعدپیش دخترخالم رفتم قبول کرد بچشو ک پسربود ازش گرفتم واون بچه دادم دستش ک بهش شیربده درهمون لحظه پسرش ک بغلم بود مدام اسممو صدامیزدفقط همه تعجب کردیم من هم بچه رو گذاشتم فرارکردم ولی دوباره برگشتم

 454. نفسنفسsays:

  سلام من خواب دیدم باکسی که چندساله دوسش دارم ازدواج کردم و بچه دار شدیم بچمون یه دختر ۳روزه خیلی ناز بود هرچی از زیبایی و آرامشش بگم کم گفتم و حرف میزد و مدام تو بغلم بود از بغلم جداش نمیکردم فقط همش ذوق بچه رو میکردم و خداروشکر میکردم اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم

 455. LbiraLbirasays:

  سلام خواب دیدم خواهر دار شدم(در واقعیت خواهری ندارم)و حس حسادتی بهش داشتم ولی وقتی دیدمش صورت زیبایی داشت و خیلی مهربون بود و با اینکه چند ماهش بود و من برای اولین بار میدیدمش خیلی راحت و روان حرف میزد و بغلش کردم و حس خیلی خوبی بهش داشتم.تعبیرش چی میشه خیلی ممنون میشم بگید

 456. LbiraLbirasays:

  سلام خواب دیدم خواهر دار شدم(در واقعیت خواهری ندارم)و حس حسادتی بهش داشتم ولی وقتی دیدمش صورت زیبایی داشت و خیلی مهربون بود و با اینکه چند ماهش بود و من برای اولین بار میدیدمش خیلی راحت و روان حرف میزد و بغلش کردم و حس خیلی خوبی بهش داشتم.تعبیرش چی میشه خیلی ممنون میشم بگید

 457. LbiraLbirasays:

  سلام خواب دیدم خواهر دار شدم(در واقعیت خواهری ندارم)و حس حسادتی بهش داشتم ولی وقتی دیدمش صورت زیبایی داشت و خیلی مهربون بود و با اینکه چند ماهش بود و من برای اولین بار میدیدمش خیلی راحت و روان حرف میزد و بغلش کردم و حس خیلی خوبی بهش داشتم.تعبیرش چی میشه خیلی ممنون میشم بگید

 458. آتناآتناsays:

  من خواب دیدم که من و خواهرم هر دو در بیمارستانیم و هردو بچه به دنیا آورده ایم . بچه خواهرم پسر است و من با او بازی کردم و خواهرم با بچش از بیمارستان رفت. سپس قنداق سفید بچه خودم را بداشتم که دختر بود و خیلی کوچک بود اول ترسیدم خفه شده باشه زیر پارچه و بعد دیدم زنده هست و چشمان و موهای روشن دارد اما مثل نوزادان هنوز پوستش چروک است و با من حرف زد که من را دوست نداری چون اول با پسر خواهرم بازی کرده بودم. ولی من حتی از شنیدن این جمله هم بسیار لذت بردم و او را در آغوش گرفتم و گفتم خیلی دوست دارم. و مادرم هم آنجا بود

 459. شیرین حمیدزادهشیرین حمیدزادهsays:

  سلام ، من دختری مجرد هستم ، دیشب خواب دیدم که نوزاد دختری تو بغلم هست که غریبه بود و آواز میخوند خیلی هم قشنگ میخوند اصلا تا حلا همچین اهنگی من نشنیده بودم

 460. فاطمه فتح الهیفاطمه فتح الهیsays:

  سلام من خانمی متاهل هستم که بچه ندارم خواب دیدم که یه فرزند پسر دارم سبزه و بانمکه رو تخت پیش شوهرمه میرم پیشش بچه برمی دارم میگم سوره والعصر بخونم آروم بشه اون بچه انگار میتونست تکرار کنه و من سوره کوثر خوندم اونم خوند و من با با خوشحالی دیدم که میتونه تکرار کنه قرآن از خواب بلند شدم

 461. خالده ساداتخالده ساداتsays:

  سلام من خواب دیدم یک نوزاد دختر که برادرزاده ام هست در بغلم هست و یک دفعه ای شروع به حرف زدن میکنه هر چی بگی تکرار میکنه گفتم بگو الله گفت الله گفتم بگو بسم الله باز هم تکرار کرد همه خانواده هیجان زده شده بود برادرم قرار شد با کسی شریکی یک گوساله نزر کنه و یک الم بسازه و گوساله را قربانی کنه منم صورتم خیلی زیبا شده بود قرار بود عروس بشم میخواستم آرایش گاه برم نمیدانم چه تعبیری دارد در حالیکه من متحل هستم

 462. ناهیدناهیدsays:

  سلام روز بخیر من دوماهه باردار هستم خواب دیدم با خواهرم تو مسجد هستیم خواهرمم ی نوزاد داره منم همینطور. خواهرم رفت تو صف واسته ک داشت نماز شروع میشد نوزاد من شروع کرده بود به حرف زدن دقیق یادم نیست احتمالا نوزاد پسر بود و و نوزاد خواهرم م ک میخواستیم پوشکش ببندیم ادرار کرد و مجبورشدیم پتوهایی ک انداخته بودن رو فرش جمع کنیم نوزاد من داشت حرف میزد و آب خواست منم دقیقا چسبیده بودم به محراب ولی چون دهنی ی خانم بود من گفتم ی اب دیگه میدم بهت نوزادم اصلا شبیه هیچکی نبود ان شاءالله خیره من قبلا خواب نوزاد پسر دیده بودم ک اونم حرف میزد ک اون بارداریم سقط کردم

 463. علیعلیsays:

  سلام ۲۲ سالم هست امروز خواب دیدم که صاحب نوزاد دختری شدم و اون بلافاصله شروع به حرف زدن کرد خیلی خیلی زیبا و شیرین زبون بود

 464. ریحانهریحانهsays:

  سلام من یک پسر دارم و هرچند وقت خواب میبینم نوزاد دوم دیگه ای دارم که پسره و دارم بهش شیر میدم، درحالی که تو خواب آگاه هستم که من فرزند دومی نداشتم. و یک بار هم تو خواب بامن حرف زد و از من پرسید من دختر تو هستم؟ و من گفتم نه عزیزم تو پسر خوشگل منی و پسرمو نشونش دادم گفتم داداش علی هستی

 465. حیدریانحیدریانsays:

  من خانه ی خواهرم بدم خواب دیدم نوزاد دختری دارم که حرف می زند ومن به مادرم گفتم که فرزندم داره صحبت می کند مادرم گفت به کسی نگویی که او حرف می زند این یک معجزه است

 466. سلیسلیsays:

  بعدازاذان صبح خواب دیدم دختری بچه ی درشت اندامی به دنیااوردم ،که توخونمون بغلش کردم که بخوابونم بچه شروع به حرف زدن کردومن ازشدت تعجب حالت بی حالی بهم دست دادهمه جای خونه هم پرازگلای طبیعی بودیه گلدون بودکه ترکیبی ازچندگل بود

 467. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشین! من دیشب خواب دیدم ی جایی هستم ک ناآشناست ولی اعضا خانواده ام اونجا بودن بابام اومد بهم گفت جمع کنید تا بریم،من سریع پاشدم خواستم اول برم دستشویی وقتی خواستم بشینم یهو پای نوزاد دیدم انگار ک من اونو رو گذاشته بودم روشکم خودم وکش شلوارمم اونو نگه داشته بود که نیوفته ولی من صورتشو ندیدم تا رفتم تو ی اتاق دیدم ی نوازا پسر اونجاست ک داره حرف میزنه مادرمو رفتم صدا کردم گفتم نگاه کن من حامله نبودم این بچه کیه بهم گفت کش شلوارتو بلند کن تا بچه رو ببینی منم همین کارو کردم یهو با اون یکی نوزاد که تو اتاق بودن هر دوتاشون شروع کردن حرف زدن، من متاهلم دوتا فرزند پسرم دارم میشه تعبیر خوابم بگین ممنون

 468. AssalAssalsays:

  سلام. مادر دوستم باردار هست و من خواب دیدم که ایشون بچه در آغوش برمی گردند خونه و اون بچه اگر درست به یادم باشه با اسم دوستم خودشو معرفی کرد منتها به زبان خارجی و بعد از اون هم شروع کرد توضیح دادن یه سری مسائل دینی و اعتقادی و حل کردنشون . یک بخش از خوابم رو هم به یاد دارم که انگار از اون خواب توی خوابم بیدار شده بودم و داشتم به دوستم می گفتم که آره من خواب دیدم اون بچه به دنیا آمده بود آهان اینم بهش گفتم که 3 و 4 ماه اول بارداری مادرش خیلی اذیتش میکنه و سخته اما بچه سالم به دنیا میاد

 469. سمیه اکبریسمیه اکبریsays:

  سلام من خواب دیدم نوزادی دارم وانگار حرف میزد نه به طور واضح ولی حرف زدن بچه دوسه ساله را دارد وبا من قهر است شیر نمیخورد وقتی میخام به اوشیر دهم مرا گاز گرفت ودوباره وقتی خابید شیر قشنگ خورد

 470. میثم میرزاییمیثم میرزاییsays:

  با سلام بنده خواب دیدم بچه چهارماهه ام راحت حرف میزند و راه میرود و میدود بطوریکه تو خواب من به خودم می گفتم که پس کی این چهار دست و پا رفت که اینقدر زود هم راه میره و صحبت میکنه ممنون میشم اگه تعبیر کنید با سپاس

 471. موناموناsays:

  سلام وقت بخیر من دختری مجرد هستم .یکی از اشناهامون یه نوزاد پسر بدنیا اورده دمن خابشودیدم که داره بامن حرف میزنه خیلیم خوشکل بود خاستم برم مادرش صدا بزنم ک دیدم نوزاد دوروز سرپا شده و افتاد رفتم بغلش کردم ک دیدم خیس کرده و مادرش اومد تعبیرش چی میتونه باشه .وقتی بیدار شدم دچار استرس شدم.ممنون

 472. نازنیننازنینsays:

  سه تا بچه دارم و دیگه علاقه مند ب بچه دار شدن نیستم اما خواب دیدم که پسری داشتم ک شاید دو سه ماه بود و در خواب حرف میزد خیلی ناراحت بودم باقی بچه هام بی تفاوت رد میشدن تعبیرش چیه؟

 473. موناموناsays:

  سلام وقت بخیر من دختری مجرد هستم .یکی از اشناهامون یه نوزاد پسر بدنیا اورده دمن خابشودیدم که داره بامن حرف میزنه خیلیم خوشکل بود خاستم برم مادرش صدا بزنم ک دیدم نوزاد دوروز سرپا شده و افتاد رفتم بغلش کردم ک دیدم خیس کرده و مادرش اومد تعبیرش چی میتونه باشه .وقتی بیدار شدم دچار استرس شدم.ممنون

 474. رویارویاsays:

  سلام من طلاق گرفتم و خودم یه پسر دارم ،خواب دیدم یه پسر دیگه هم به دنیا آوردم که شبیه بچه های یکساله هس راه میره و راحت حرف میزنه همه اومدن ببیننش ،منم تو خواب میخوام براش صدقه بدم تا از بلای چشم دیگران امن بمونه

 475. لیلا کاوهلیلا کاوهsays:

  سلام.من متاهل هستم و بسیار علاقمند به داشتن دختر،دیشب خواب دیدم دختری شیر خوار دارم بسیار زیبا و مودب .صحبت میکرد و به تمام حرفهام گوش میکرد.تعبیرش چیه؟؟ تصمیم دارم برای بارداری اقدام کنم

 476. ریحانهریحانهsays:

  سلام . من امروز خواب دیدم ک توی بیمارستان فرزندم به دنیا اومد و هیچ دردی نداشتم.بعد اینکا رفتم دیدمش مث یه بچه ۷ ماهه بود و اومدم پیشش برام شروع کرد به حرف زدن و حرفای سنگین سنگین میزد. حتی یه حرفی بهم زد که گفتم تو اینو چجوری یادته گفت فلانی وقتی دستش رو شکمت بود اینو گفت.یعنی وقتی اونو بار دار بودم. و همون اولم به این فکر کردم ک من شیر نداشتم تو این چند ماه چجوری حالا بهش شیر بدم یهو خودش به زبون اومد و گفت من شیر دارم و چون میدونس من مجردم و حالا اونو به دنیا اوردم تو این فکر بود ک چکارش کنم

 477. رز سعیدارز سعیداsays:

  سلام .بنده متاهل و بدون فرزندم.خواب پسر نوزادی رو دیدم که برای من بود ولی بشددت بزرگ و باهوش بود طوری که با وجود نوزادبش حرف میزد یا بلند میشد،تو خوا بشدت نگران بودم تعبیرش چیه

 478. فاطمه گفاطمه گsays:

  سلام دیشب خواب دیدم زنداداشم نوزاد بدنیا آورده بود من ازش نگهداری می کردم اول توبیمارستان بودیم بعد اومدیم خونه ولی جای زندگی نمی کردیم بچه رو به من سپرده بود خودشون مجلس عزا بودند نوزاد ازمن مامانش را پرسید خیلی تعجب کردم ولی بهش جواب دادم چند روز پشت سرهم حرف زد پیش مامانش بردم خواستم کسی نفهمه که حرف می زنه اما پیش همه حرف زد چند نفر فهمیدن که نوزاد حرف زد مامانش هم ۵۳ سالشه ۴ بچه بزرگتر داره ازدواج کردن یه پسر مجرد مونده از خوابم نگرانم ممنون از شما

 479. وحیدوحیدsays:

  سلام من پسرم تاخیر در گفتار داره یعنی الان ک ۳ سال و نیمه کلمات رو درست و پا شکسته میگه. دیشب خواب دیدم با من و مادرش کاملا صحبت می‌کرد. همه حروف کلمه رو کامل میگفت و ما کلی خوشحال بودیم

 480. ماریاماریاsays:

  سلام.خواب دیدم نوه من که تازه یک ماهه شده ودختره توبغلمه با یه نوزاد دیگه که ازاون کوچیکتربود. نوم شروع به حرف زدن کرد سلام کرد وبهم لبخندمیزد کلی ذوق کردم وخوشحال شدم از طرفی هم ناراحت بودم چرا بچه جلو بقیه حرف زد واز چشم خوردنش میترسیدم تواین فکربودم که اسفنددود کنم

 481. پارساپارساsays:

  سلام من حدودا ساعت ۸صبح خواب دیدم مادرم بچه ای ب دنیا آورده دکتر ها میگویند عقب مانده است و باید از جایی پرت شود و کشته شود مادرم راضی نمیشد داخل اورا ب مکانی بردیم ک همه بچه های عقد افتاده را پرت می‌کردند بچه را ب آنها تحویل دادیم وقتی بچه را پرت کردند میگفتند باید با ماشین از روی آنها رد شوید ما رد نشدیم و در آخر ما و چه نفر دیگر رفتیم دنبال بچه هایمان مادرم بچه اش را پیدا کرد و با خود آورد و ب بقل من داد بچه با من حرف زد و گفت ب مادرم بگو خداوند خیلی بزرگ و توانست هرچه بخواهد ب او میدهد من ب مادرم گفتم مادرم هم ب حرف های بچه گوش داد و ما اورا ب خانه آوردیم لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید ممنون

 482. بهاربهارsays:

  خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم با موهای مشکی و چشم های مشکی. با دیدنش به همسرم گفتن پسرمون چقدر شبیه تو هست. نوزاد تو بغلم بهم نگاه کردو گفت مامان من خیلی دوستتدارم. جالب اینجاست من یه فرزند دختر دارم که اونم توی خواب کنارم بود

 483. مبینا ممبینا مsays:

  سلام. دختری ۱۷ ساله و مجردم. نزدیک ظهر خواب دیدم دختری رو به دنیا اوردم و به اون شیر میدم. اون نوزاد بسیااار زیبا و خوش چهره بود و وقتی که شیر خوردنش تموم شد شروع به حرف زدن کرد و با صدای شبیه به صدای گریه نوزاد میگفت : "امام زمان" و مدام تکرار میکرد... تعبیرش چیه؟

 484. RahaRahasays:

  سلام من خواب دیدم خواهرم بچه دار شده(پسر) البته خودش بچه داره،و این نوزاد مثل بچه یک ساله راه میره و کمی میتونه صحبت کنه و من هم خوشحال بودم و هم متعجب .

 485. جانانجانانsays:

  سلام من خواب دیدم که برادر سه ماهه ام اول مامان بعد بابا و بعد اسم قبلی من رو گفت ، من خیلی قبل از به دنیا اومدن برادرم اسمم رو عوض کرده بودم و اون تو خواب اسم قبلی من رو گفت تعبیر این خواب چیه؟؟؟

 486. amenamensays:

  سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم که باردارم و بعد در خواب زایمان کردم و یک دختری سالم به دنیا آورده ام که بعد از زایمان راحت از سینه ام شیر خورد و کمی بعد با من صحبت میکرد، دقیق به خاطر ندارم که چی گفت ولی خیلی راحت و واضح صحبت می کرد و من در خواب از اینکه بچه دار شده بودم خیلی خوشحال بودم و اسمش رو لیا گذاشتم. و اوضاع جوری بود که مثلا خانواده میدانستند کخ من ازدواج کردم و باردار شدم ولی هیچ کس از فامیل خبری نداشت و تمام دغدغه ام این بود چطور به فامیل بگم

 487. پریساپریساsays:

  سلام خسته نباشید طاعاتتون قبول ببخشید من خواب دیدم خالم بچه دار شده بچه پسره و رفتیم خونه ی بابابزرگم و فامیل اونجا بودن بچه همش تو بغل من بود بااینکه نوزاد بود بهش میگفتم اسم مامانم رو صدا کنه و اونم گفت خاله الهه همه تعجب کردن گفتن زود نیست برای حرف زدن؟ حرف زد؟ ولی من اصلا تعجب نکردم و از اینکه توی بغلم بود حس خیلی خوبی داشتم نمیخواستم از خودم جداش کنم یه پسر بچه ی ناز و زیبا و چشمای رنگی داشت و اصلا گریه نمیکرد همینجوری که خوابیده تو بغلم به چشمام نگاه میکرد میشه لطفا تعبیرش رو بگین ممنون میشم🌹

 488. ناشناسناشناسsays:

  سلام یه خواب از یه خانومی هستش این خانوم الان حامله هستش و پزشک هم رفته و دکتر گفته بچه تون پسر هستش چند شب پیش خواب میبینه که بچه زود تر به دنیا میاد و انگار داشته خفه میشده و بنده ناف دور گردن بچه بوده و بچش رو به سختی باز کرده و نجات داده و میگیرتش بغل و بین پاهاشو که میبینه میبینه دختر هست بچه و با خودش میگه اع من که رفتم دکتر پسر بود چرا الان دختره و گف بچش رو بلند کرده و بزرگ تر هست تازه و نگاه موهاش کرده و دیده تا زیر باسنش بود و یه ساعت بعد شروع به راه رفتن کرده و شروع به حرف زدن تعبیر این خاب چیه خیلی ترسناکه

 489. لیلالیلاsays:

  با سلام امروز صبح بعد اذان خواب دیدم بچه به دنیا آوردم که خیلی خوشگل بود و پسر بود همین طور که داشتم بااو حرف میزدم وبه صورتش نگاه میکردم یک دفعه چشمهاشو باز کرد وگفت من اسمم نسیم هست چون پسرم خیلی دوست داره که آبجی داشته باشه من خیلی خوشحال شدم که بچم دختره در ضمن من تازه برای بارداری اقدام کردم ممنون میشم که تعبیر این خوابو بگید

 490. ناشناسناشناسsays:

  سلام متاهلم . دیشب خواب دیدم که دختر عموی شوهرم یه پسر به دتیا آورده در صورتی که در واقعیت شوهرش فوت شده توی خواب همش میپرسیدم از خودم چجوری باردار شده؟ نوزادش رو بغل گرفتم و بعد شروع به حرف زدن کرد که کی میریم پس. سوالایی میکرد که من متوجه میشدم چی میگه . توی خواب خالمم که یه پسر و یه دختر داره اونم پسر دار شده بودمنم در واقعیت دو تا پسر دارم ولی به خالم گفتم تو هم الان مثل من دوتا مسر و یه دختر داری یعنی توی خواب من یه دخترم داشتم که نمی دیدمش فقط میدونستم که دارم . لطف میکنید تعبیرش رو بگید ؟ متشکرم.

 491. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم برادر زاده ام ک 15روزه اس دارد صحبت میکند و ما ازین موضوع تعجب نمیکنیم

 492. پریساپریساsays:

  خواب دیدم که جنین ۱ ماهه که قلب ندارد را سقط کردم وقتی سقط شد پوستی روی بدنش بود بازش کردم دیدم یهو رشد کرد و بزرگ‌تر شد اندازه یک بچه ۳ ماهه شد خیلی زیبا بود چهرش و با من شروع کرد ب حرف زدن من مات و مبهوت زیباییش لال مونده بودم دختر یا پسر بودنشو متوجه نشدم

 493. مهدیس عزیزیمهدیس عزیزیsays:

  سلام، من دختر مجردی هستم بعداز اذان صبح نمازمو خوندم خوابیدم خواب دیدم یه قنداقه بغلم بود انگار خواهر زاده بود رفته بودیم حرم امام رضا علیه السلام روبه ضریح وایسادم نوزاد دختر زبان باز کرد گفت ای امام رضا علیه السلام هر حاجتی دل خاله م هست مستجاب کن من متعجب نگاهش میکردم بعدکه ازضریح دور شدم گفتم خدایا یعنی دعای من دیگه مستجاب میشه دیدم نوزاده دوباره حرف زد وگفت تو باید ختم قرآن هم بگیری تا دعات مستجاب بشه مثل زینب دختر عموت که اومد حرم امام رضا بعدش رفت ختم قرآن گرفت گفتم چطور ختم بگیرم گفت برو ازش بپرس اون چطور گرفته.

 494. سودابه مرادیسودابه مرادیsays:

  من خواب دیدم خانم برادرم که دودختر دارد صاحب یک پسر شده که این نوزاد پسر بامن حرف زد واولش باورم نشد دوباره تکرار کرد

 495. سمیراانشائیسمیراانشائیsays:

  با سلام من دیروز قبل اذان صبح خواب دیدم یک نوزاد یک ماهه لخت لای قنداق که نمیشناختم بغلم بود باهاش باژی میکرذم که یکدفعه باهام حرف زد و میخندید منم بچه رو بردم بغل مادرش دادم و متحیر بوذم از دیدن این صحنه . تعبیر خوابم میشه بگید چیه🙏🌹

 496. مریم کلهرمریم کلهرsays:

  سلام وقت بخیر دختر مجردی هستم نزدیک ظهر خواب دیدم که یک فرزند نوزاد پسر دارم و در خواب میدانستم که بسیار اذیت شده ام با طرف های پدر فرزندم ولی آنها دیگر رفته بودند و پسرم پیش من بود و تمام خانواده و فامیل نزدیکانم میخواستند که حال من خوب باشد به من رسیدگی میکردند پسرم را که بغل کردم خیلییی دوستش داشتم و او به من دوبار گفت من پیامبر هستم و من در خواب به این فکر کردم که نمی تواند پیامبر باشد چرا که دیگر پیامبری نخواهد آمد و فکر کردم اشتباه سخن بچه را برداشت میکنم ودر کل بخاطر داشتن پسرم در خوابم حالم خیلی خوب بود و مهر زیادی از پسرم در خواب داشتم

 497. پريسا نعمتيپريسا نعمتيsays:

  سلام من خواب ديدم خدا بهم نوزاد پسري داده و بعد از تولد نوزادم صحبت كرد رفتم بهش شير بدم كه نشد بعد هم گفتن نوازدت مرده

 498. لالهلالهsays:

  سلام و ادب شما بسته به تعابیر معتبر اول کار فرمودید که حرف زدن نوزاد بسیار خوب هست و خوشایند مگر اینکه نوزاد مرده باشه...بعد تعابیری که واسه ملت کردین همش بد و جدایی و تشنج و این ببخشید چرت و پرتهاس.مجبور نیستید تعبیر کنینااااا

 499. فاطمه جمشیدیفاطمه جمشیدیsays:

  سلام وقت شما بخیر ببخشید من دیشب خواب دیدم ک فرزندی به دنیا آوردم که نمیدونم جنسیتش چی بود. مادر همسرم فوت شده . خواب دیدم همسرم با مادر و خواهر هایش و جاریهایم و پدر شوهرم و مادر و پدر من در یک خانه ای هستن با فرزندم ک وقتی من آمدم همسرم با من خیلی سرد برخورد کرد فرزندم رو نمیداد بغل کنم ولی خودم بغلش کردم و یکی از خوهررشوهرام به من با لبخند تبریک گفت وقتی نوزادم رو بغل کردم دیدم حرف میزنه و خیلی جالب بود دستش و گرفتم و قشنگ راه میرفت همه می گفتن اِ مگه راه میره.. مادر شوهرمم داشت با مهموناش صحبت میکرد .. خلاصه ک من دو فرزند دختر و پسر دارم این نوزاد هر جا میرفتم با من بودو بهش شیرم دادم و قشنگ حرف میزد ولی یادم نیست دختر بود یا پسر .. تعبیرش رو میشه بفرمائید چیه .. ممنونم از صبر و حوصله شما .. خداوند به شما سلامتی بده 🙏

 500. مهشید یزدیمهشید یزدیsays:

  در خواب دیدم دختری بدنیا اوردم که حرف میزد و مادرم قابله م بود ..

 501. مهشید یزدیمهشید یزدیsays:

  در خواب دیدم دختری بدنیا اوردم که حرف میزد و مادرم قابله م بود ..

 502. زهرازهراsays:

  سلام.من صاحب دو فرزند پسر هستم. در خواب دیدم که دختری به دنیا آوردم و بهش شیر دادم و اون هم زیبا بود و هم اندازه ی بچه ی 8 ماهه بود و کمی صحبت کرد من داشتم بخاطر بچه به دنیا آمده به مهمونام غذا آبگوشت میدادم و خیلی خوشحال بودیم و دنبال اسم میگشتم براش.این خوابم خیلی واقعی بود

 503. AmirAmirsays:

  سلام، خسته نباشید. من یه دختر عمه دارم که الان حدود 1.5 سالشه و هنوز هم نمیتونه صحبت کنه به جز چند کلمه. اما از موقع تولدش تا الان چندین بار به شکل های مختلف خواب دیدم که شبیه یه فرد بالغ به طور کامل صحبت میکنه و جملات مختلفی رو میگه. توی این 1.5 سال شاید حدود 10 بار این خوابو دیدم. لطفا بگید که تعبیرش چیه؟!

 504. مصطفی غلامیمصطفی غلامیsays:

  سلام من خواب دیدم فرزند ۴ ماهه من با لبخند و خیلی شیرین و بانمک به من میگوید بابا بعدش میگوید بابایی من با تعجب به خانمم گفتم بچه داره حرف میزنه خانمم هم تعجب کرد تعبیر این خواب چیست با تشکر

 505. هادی عربهادی عربsays:

  باسلام وعرض ادب بنده دیشب در خواب دیدم بچه یه خانم که نمیشناسمش سه چهار روزه به دنیا اومده وخیلی خوش چهره و زیبا بود فکر کنم پسربود مادرش که نبود پیشمون بهم لبخند میزد و صحبت میکرد ووقتی به مادرش گفتم میگفت بچم سه چهار روزشه مگه میشه حرف بزنه میخوام بدونم تعبیر خوابم چیه

 506. محمد امجدمحمد امجدsays:

  سلام من خواب دیدم که یه بچه تقریبا زیر یک سال اوردن وگفتن این بچه تو منم بغلش کردم و بچه یک دفعه به حرف اومد هی بهم میگفتم بابا خواستم ببینم تعبیرش چی میتونه باشه

 507. مریممریمsays:

  سلام من چندین ماهه برای بچه دار شدن اقدام میکنم.اما خب نشد.امروز خواب دیدم دچار درد زایمان شدم بیمارستان رفتم(این چیزارو توی خواب ندیدم اما وقتی با یه نوزاد خونه اومدم فهمیدم)یه نوزاد سفید و خوشگل،بعد منو و همسرم میخواسیم ماشین بگیرم که این بچه توجه یه سری افراد رو جلب کرد همه سمتش اومدن و نازش میدادن.به همه سلام گرم میداد.همه هم تعجب کرده بودن حرف میزنه اما خوشجالیشون بیشتر بود(توی خوابدیکم نگران شده بودم که چرا به همه دارم نشونش میدم)اومدیم خونه،یه بچه فوق العاده اروم،مخصوصا در کنار خودم،من حیلی خوشحال بودم از اینکه تموم این ماه ها بدون اینکخ بدونم باردارم ،باردار بودم که حداقل از استرس جلوگیری کرده بودم و خوشحال بودم قبل از این ماه اقدام برای بارداری ،خدا بچمو بهم داده بود.من خیلییی خوشحال بودم،فرزندمو خیلی دوستدداشتم یه علاقه فوق العاده،به نطرم فرزند فرزنو خاصی می اومد. حتی توی خواب گفتم حالا که حرف میزنی هر وقت کار خرابی کردی باید بهم بگی.و اونم قبول کرد. صبح واقعا با حس خوبی پا شدم.ممنون میشم تعبیرشو بگین.

 508. ElaheElahesays:

  سلام خسته نباشید من یه زن 20 متاهل هستم دیشب خواب دیدم هم من هم زنداییم زایمان کردیم بچه من دختر بود بچه زنداییم پسر البته اینم بگم زنداییم حامله هستش بچه من حرف می‌زد و هم دندون داشت

 509. رومینارومیناsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم پسر عمم که 10 ماهشه وقتی عمم به بغلم داد تو بغلم من حرف زد

 510. شیدام فاطیشیدام فاطیsays:

  سلام.من دخترمجردهستم۲۲سالمه.یه شب خواب دیدم پیش دوستم هستم بچه ۴ماهش بامن حرف میزنه هو بازی میکنع تعبیرش چی میتونه باشه؟

 511. ر.در.دsays:

  سلام،من مجرد هستم و مدتهاست یک حاجت دارم و شب قبل اینکه بخوابم باز مثل همیشه حاجتمو از خدا خواستم،شب خواب دیدم بچه داداشم که تقریبا دوسالشه کامل جمله بندی میکنه حرف میزنه و خودمم تو خواب تعجب کردم،در حالی که تو واقعیت اینجوری نیست شاید کلمه کلمه میتونه حرف بزنه و مفهومشو برسونه

 512. شیواشیواsays:

  سلام. خواب دیدم نوزادی رو تو بغلم گرفتم و نوزاد خوابه همینجوری محو زیباییش بودم که یهو نوزاد بیدار شد با چشمای آبی خیلی خوشگل لبخند زد به من و گفت خاله جون. من خیلیییی تعجب کردم که حرف زد ولی اطرافیان براشون عادی بود یه چیز دیگه هم گفت ولی یادم نمیاد درضمن من چندتا خواهر دارم و نمیدونم بچه کدوم خواهرم بود.

 513. مهسامهساsays:

  سلام ساعت ۸ونیم صبح خواب دیدم که یکی دوستان که درواقعیت مجرده توخواب صاحب نوزادی تازه متولدشده میشه وبامن حرف زدوبهم سبزی ریحون دادگفت توریحون دوست داری واسه تو معنیش چی میتونه باشه ممنونم پیشاپیش ازتون

 514. افسانهافسانهsays:

  در خواب دیدم خواهر همسر صیغه ایم در حال زایمان به روش سزارین هست و من هم به نوعی جراح بودم در اتاق عمل و وقتی بچه به دنیا اومد مرتب میگفت من یک سال و نیمم هست.لطفا تعبیر