تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

جابر مغربی میگوید اگر ببینی با آلتی مثل چاقو دست راست خود را می بری و از آن خون جاری می شود به این علامت است که به یکی از فرزندان پسرت مصیبت و یا آسیبی خواهد رسید چنان چه صاحب اولاد نباشی این زیان متوجه همسرت می شود و چنان چه صاحب همسر نباشی بلای تعبیر ان خواب به معشوقت باز میگردد و اگر معشوق نداشته باشی یکی از اعضای نزدیکت در خانواده در خطر است ، معبران زیادی در همین باره اظهار نظر داشته اند برخی نوشته تعبیر خواب بریدن دست زیان های روحی مثل شکست عشقی ، از دست دادن معشوق ، مرگ همسر و گریه و غم زیاد است برخی نیز معتقدند این رویا میتواند سبب آسیب های جسمی ناگهانی به کسانی شود که برای ما ارزش بسیار دارند افرادی مثل فرزند پدر مادر برادر و یا خواهر ، مغربی اضافه میکند اگر ببینی دست چپ خود را در اثر غفلت با چاقو می بری به این معناست که دلت را می شکنند و افرادی که از آن ها توقع زیادی داشتی حالا تبدیل به دشمن و بدخواه تو شده اند و در حق تو ظلم زیاد میکنند

تعبیر خواب بریدن دست خود به روایت خالد اصفهانی : به اشخاصی که این رویا را حتی برای یکبار تجربه میکنند حتما توصیه می شود چند مرتبه سوره حمد را زمزمه کنند تا خطرات و بلاهای از سمت آنان دور شود چرا که ممکن است آثار زیان باری را به همراه داشته باشد که جبران ان ها مشکل است ، شخصی به نزد محمد ابن اسحاق رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم که دست خودم را با چاقو می برم و تکه های بریده شده ی دستم را دور میریزم تعبیرش چیست؟ پاسخ شنیدند به خانه برگرد و از شخصی که از تو همینک غمگین و رنجور هست حلالیت بطلب چرا که ممکن است حادثه ی تلخی برای تو پیش آید این مرد به پاسخ معبر هیچ اهمیتی نداند و پیش خود گفتند آخر مگر ممکن است چنین رویای آشفته ای همراه با تعبیر باشد . چند روز بعد مردم آن مرد را بر بالای مزار همسر خویش دیدند که با صدای بلند میگریست و موی از سر خود میکند !!!

تعبیر خواب بریدن دست دیگران چیست: اگر ببینی دست اقوام و خویشان خود مانند پدر مادر خواهر برادر و ... را می بری فقط به این معناست که اطرافیانت با رفتار و کرداری که از خود نشان میدهند سبب رنج و دلشکستگی شما می شوند اما چنان چه این افراد بیگانه باشند این رویا خطری ندارد و فقط به معنای احتیاط است بطور کلی در هر رویایی دیدن خون خوب نیست و چیز قرمز رنگ نیز تعبیر خوبی ندارد

تعبیر خواب بریدن انگشت دست راست : اگر ببینی خودت بصورت عمدی انگشتان دستت را می بری به این معناست که در کارهایت شکست میخوری و مغلوب حسودان و دشمنانت می شوی  و کار به جایی میکشد که بعضی ها شما را به سخره میگیرند و غرورتان می شکند اما چنان چه در اثر اتفاقی و به شکل غیر عمدی یکی از انگشتانت بریده شد به این معناست که راه رهایی و نجات یافتن از مشکلات برای شما پیدا می شود و خداوند لطف بزرگی در حق شما خواهد کرد و از دردسرهای بزرگی رهایی پیدا مینید

تعبیر خواب بریدن انگشت دست چپ: چنان چه ببینی انگشت دیگران بریده می شود به علامت بر باد رفتن اهداف و یا آرزوهای شماست و انجام کارهایی ست که بخاطر آن هیچ رضایتی ندارید و از سر اجبار است و چنان دست خودت باشد به این معناست که زندگی برای شما دشوار می شود و حتی ممکن است ملک دارایی خود را از دست بدهید

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

4 نظر

 1. علیعلیsays:

  سلام، دیشب زن همسایه مون خواب دیده که یک نفر چاقو بزرگی در دست دارد و میخواهد او را بکشد زن همسایه مون از آن شخص پرسیده که تو کیستی که میخواهی مرا بکشی آن شخص هم جواب داده که از اقوام فلانی(اسم مادر من گفته) هستم . تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان میدهد راجب به موضوعی بیهوده ترسیده اید یا حداقل نگران و فکر میکنید

 2. الهالهsays:

  سلام خواب دیدم شوهرم تو یک مجلس چهار نفره ای سر میز نشسته بودیم که به من یک شکلات داد بخورم و من اونو باز کردم و نخ دندون بود توش و انگشتام که مالید به اون شوهرم انگشتامو گذاشت تو دهنش و شروع کرد به مکیدن و من جلو دوستان زن دیگر شرم داشتم و بعد هم رفت دهنشو شست و به من گفت اگر حرف اضافه بزنی بیوه ات میکنم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیز مهمی نیست فقط ممکن است کاری غیرمنطقی (احمقانه) از همسرتان سر بزند که سبب دلخوری تان شود

 3. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم دست با یکی دعوام شد دست برادر کوچکش که نوزاد بود رو با چاقو از مچ قطع کردم البته بعد پشیمون شدم و دوباره دستشو سرجاش گذاشتم و با باند بستم دستشو تکون میداد اما خیلی نگران و ترسیده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی آن است که باید مراقب موقعیت خود باشید.

 4. پریساپریساsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه دختری که توی خواب هم برام ناشناس بود با یه چیزی شبیه چاقو دست چپشو می برید تا مچ و چندین بار هم اینکارو تکرار کرد و بعد یه ورق از دست بریده اش رو به من تعارف کرد و من از دیدنش وحشت کردم و نگرفتم ازش و فرار کردم خونی هم نمیومد از دستش تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حال حاضر بهتر است دست به کارهای ریسکی نزنید .