تعبير خواب گرفتن ماهي از آب

خواب دیدم ماهی زیبایی را از آب گرفتم و دوباره داخل آب رهاش کردم تعبیرش چیه؟ یک معبر و مفسر روی در این باره گفته است اگر کسی خواب ببیند ماهی از داخل آب میگیرد به علامت این است که خود و خانواده اش در اینده ی نه چندان دور به منفعت خواهند رسید و یک جشن شادی به راه می اندازند هر چقدر ماهی بزرگتر باشد این خوشحالی و این لذت بیشتر است اگر ببینی ماهی را مرده از داخل آب گرفتی این به معنای لذتی است که به غم تبدیل می شود
سوال : خواب دیدم از یک آب گل آلود چند ماهی سفید رنگ صید میکنم و بعد مادرم بهم گفت خوردن گوشت این ها درست نیست چون ممکن آلوده شده باشند تعبیرش چیه؟ خالد اصفهانی در این باره آورده اند گرفتن ماهی از آب و یا رودخانه ی گل آلود به علامت شانس ها و فرصت های بزرگ است که صاحب فرد می شود همچنین شیخ مفید نیز معنی این رویا را اقبال ، سود ، برتری و رسیدن به اهداف میداند
پرسش : خواب دیدم از آب گل آلودی چند تا ماهی سیاه مرده میگیریم و که همه ی انها را دونه به دونه با قلاب شکار کردم ولی کاملا مشخص بود که مرده اند و هیچ تکانی نمیخوردند تعبیرش چیه؟
پاسخ: شکار ماهی مرده از چنین آبی بیانگر خوشی است که به غم بدل می شود و یا در بیشتر موارد رفاه و اسایشی است که از صاحب رویا سلب می شود اگر صاحب ثروت باشد بخشی از مال خود را از دست میدهد
تعبیر خواب گرفتن ماهی قرمز از آب

به روایت احمد طبسی: چنان چه خواب دیدی ماهی ها سرخ رنگی را از میان اب صید میکنی بر چند وجه می باشد اول شانس در روابط عاشقانه دوم دختری که قرار است بزودی وصلت کند سوم رزق و روزی است که با تلاش بدست می آید چهارم رسیدن به یک مقام و پست خوب پنجکسب موفقیت در ازمون های مهم همچنین ابراهیم کرمانی نوشته است اگر زن حامله ای خواب ببیند خودش و یا دیگران در حال صید ماهی های قرمز رنگ و زنده از اب هستند دلالت بر این دارد که صاحب نوزادی پسر خواهد شد و چنان همین ماهی ها بزرگ باشند بیانگر این است که رزق و روزی خود و خانواده اش بواسطه ی به دنیا آمدن ای نوزاد زیاد می شود

نکته : کوچک یا بزرگ بودن ماهی هایی که از آب زلال و یا گل آلود میگیریم تاثیر مستقیم در تعبیر و معنای آن دارد و هر چقدر ماهی بزرگتری صید کنید به این نشانه است که مال و یا شانس بیشتری به شما روی خواهد آورد و هر اندازه کوچکتر باشد به همان مقدار شما صاحب موفقیت می شوید همچنین زنده یا مرده بودن ماهی که شکار شده است در تفسیر آن تاثیر مستقیم دارد و همانطور که در توضیحات بالا آورده شد ماهی های مرده را اکثر معبران دلالت بر ثروت ، به دنیا آمدن نوزاد،خوشبختی ،رفاه و آرامش و ماهی های مرده به علامت رنج عذاب و ناراحتی های طولانی مدت پنداشته اند

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...