تعبیر خواب توت سفید خوردن را بدانید !

امروز یک بحث متفاوت و البته کامل را درباره تعبیر خواب خوردن توت سفید در این مطلب از توپ تاپ داریم که در این مرحله فقط قصد داریم راجب معانی یا تفاسیر خوردن توت با رنگ سفید صحبت کنیم و سایر بخش ها و موضوعات آن را بطور جداگانه در مطالب دیگر خواهیم نوشت، ابراهیم کرمانی میگویند خوردن توت سفید و شیرین برای زنان باردار بیانگر به دنیا آمدن نوزاد سالم و با جنسیت دختر است که فرزند شیرین که با آمدنش باعث تغییرات زیادی در خلق و خوی و روابط زن و شوهر می شود یک قدمی که خیر و برکت را به همراه دارد و در اغلب مژدگانی چنین خبری بصورت رویایی توت سفید به سراغ خانم های حامله می آید ، اگر ببینی از آن میخوری و طعم شیرینش را احساس میکنی گره از مشکلاتت برداشته می شود روزهای خرم و خوشی در انتظار توست ، اگر ببینی تعداد بسیاری زیادی از توت های سفید در یکجا جمع شده است و تو آن را نظاره میکنی به نشانه ی زیاد شدن مال ثروت و راحتی است ،اگر ببینی آن را بالا می آوری و یا بر اثر خوردنش حالت بهم میخورد نشانگر یک اتفاق تلخ و ناخوشایندی است که میان تو و همسرت شکل میگیرد و باعث کدورت و ناراحتی میشود چنان چه ببینی توت سفید رنگ از دست مرده میگیری بیانگر این است که با تلاش و زحمت خودت به جایگاه مهمی خواهی رسید و در مرتبه ای قرار میگیری که به دیگران کمک میکنی و بخشی از مالت را صرف امور خیر خواهی کرد
سوال : خواب دیدم همراه با شوهرم به یک باغ خیلی زیبا و بزرگ رفته بودیم که توت های سفید بزرگ و درخشانی داشت و انقدر درشت و جالب بودند که هوس کردیم تامقداری از آن ها بچینیم بعد زیر چند تا از درختان چادر پهن کردیم و شروع به تکاندن و چیدن توت کردیم تعبیرش چیه؟
پاسخ: از آنجایی که شما و همسرتان تعداد کثیری از این توت ها را در یکجا و روی چادر دیده اید بیانگر افزایش رفاه مال و روزی برای شماست و در پس آن معناهای خوبی نهفته است
پرسش: خواب دیدم در یک محله ای با چند نفر از دوستانم نشسته بودیم بعد پیرمردی مهربان به طرف ما امد که در دستش سبدی پر از توت های سفید بود و به ما اصرار کرد تا برداریم ما هم یک مشت توت برداشتیم و خوردیم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ: این رویا به علامت شیرین شدن کامشما بواسطه شنیدن اخباری خوشحال کننده از سوی اقوامتان است

نکته ی مهم : متاسفانه در برخی از کتب و منابع با دادن اطلاعاتی غلط و بدون منبع موثق خوردن توت سفید در خواب را به علامت حرن نومیدی  یا رنج پنداشته اند در جایی که اینچنین نیست و فقط در بعضی موارد این رویا میتواند نحس باشد که البته به آن ها در سایر مطالب اشاره نیز خواهیم داشت

حسن مدنی آورده اند چنان چه دختر مجردی خواب ببیند به تنهایی مشغول جمع کردن و خوردن توت سفید باشد این یک رویای خوب است و بیانگر این است که در اینده ی نزدیک خواستگاری برای او پیدا می شود که دارای اخلاقی حسنه و رفتاری نیک است و با وصلت با چنین مردی به خوشبختی خواهد رسید در واقع میتواند علامت یک ازدواج موفق باشد

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...