تعبیر خواب چیدن و خوردن توت فرنگی

خواب دیدم در یک باغ بزرگ و زیبا مشغول چیدن توت فرنگی های خیلی بزرگ آبدار و شیرین هستم و در همین حال که میچیدم از آن میخوردم تعبیرش چیست؟ ابراهیم کرمانی نوشته است توت فرنگی های سیاه رنگ در خواب به نشانه ی مال است اگر از درخت چید و میل کرد دلیل بر اینکه از جایی که تصورش را هم نمیکند به او رزق و روزی زیاد برسد و البته حلال اگر آن را دور بریخت و یا اصراف کرد 

تعبیر خواب خوردن توت فرنگی قرمز به روایت محمد ساهونه:خوردن توت فرنگی قرمز به نشانه ی نزاع و درگیری بر سر زن است اگر ببینی دیگران از ان میخورند و تو نظاهره میکنی دلیل بر اینکه در میان اقوام نزدیکت ختلاف بزرگی روی دهد که تو نیز در ان داخل شوی

سوال خواب دیدم همراه با همسرم به یک باغ بزرگ دعوت شده بودیم که در ان پر از درختان توت  فرنگی بود من پا به ماه بودم و همسرم برایم یک سبد بزرگ توت فرنگی سفید اور از ان خوردم و طعم خیلی شیرینی داشت تعبیرش چیه 

پاسخ با توجه به این که شما در این زمان باردار بوده اید به نشانه وارد شدن فرزند به زندگیتان و سرازیر شدن برکت و نعمت برای شماست

سوال خواب دیدم در باغچه ی خونمون درختی روییده است که محصول آن توت فرنگی های قرمز رنگ درشت و شیرین بود همه اعضای خانواده روی بالکن جمع شدیم و به این صحنه ی زیبا نگااه میکردیم معنیش چیه

دانیال پیامبر میفرماید چیدن و میل کردن از توت فرنگی های درشت و آبدار بر چهار وجه استوار است اولی مال یا روزی که از طرق حلال و ثواب بدست اید دوم بهبود پیدا کردن اوضاع کاری سوم دعوا و درگیری پیدا کردن بخاطر زن و چهارم رسیدن به مراد دل 

پاسخ در اینده در رابطه تان به  شما احترام خاصی گذاشته میشود. زماني كه با شما صحبت مي‌كند، از جملاتی استفاده می کند که به شما حس فوق العاده ای میدهد و عزت نفس شما را بالا می برد.

به نقل قول از شیخ طوسی اگر کسی ببیند توت رنگی از بازار میخرد و برای دیگران میبرد تعبیر این است که پیغامی به او فرو رسد اگر ببیند که گندیده بود و بوی بد میداد نشانه ی مال حرام است

پرسش : من خواب دیدم کسی در منزل ما را میزند وقتی رفتم دیدم پدر خدابیامرزم هست که چند سال پیش از دنیا رفت و برای من و همسر و فرزندانم یک سبد توت فرنگی آورده بود با دیدنش خیلی خوشحال شدم و من و اهل خانواده ام از ان توت ها میل کردیم تعبیرش چیه

پاسخ در واقع شما از مرده یک هدیه دریافت کرده اید و معنی ان این است که در روزهای آتی اوقات خوشی را با دوستان سپری خواهید کرد و می تواند تجربه نشاط آور و پر انگیزه ای برایتان باشد و این دقیقا همان چیزی است که نیاز داشتید.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...