تعبیر خواب سرسره بازی روی برف

خواب دیدم به اندازه ی یک کوه داخل حیاط خونمون برف جمع شده بود بعد با خواهرم و دوستم شروع به سرسره بازی روی برف ها کریم خیلی میخندیدم و لذت داشت تعبیرش چیه؟ بنا به فرمایش حضرت امام صادق (ع) برف در خواب به نماد های برکت و رحمت الهی، زیاد شدن رزق و روزی اهل منزل، زیاد شدن ثروت و بهتر شدن اوضاع اقتصادی جامعه و در بعضی موارد میز به معنای بیماری های روحی و جسمی غم رنج و اندوه است حال سرسره بازی کردن روی برف ها به معنی خوشی و شادی است که پس از گذشت یک دوره زمانی کسالت بار و غم انگیز بدست می آید و به نوعی معنای آن تمام شدن ناراحتی ها و غصه هاست ، اگر ببینی خودت به تنهایی در حال سرسره بازی کردن روی برف ها هستی به علامت این است که یکی از اعضای خانواده ات (فامیل) که در بستری بیماری ست بهبود پیدا میکند و خوشحالی دوباره نصیب شما خواهد شد اگر ببینی دیگران در حال سر خوردن روی برف ها هستند به این معناست که در آینده ای نه چندان دور برای شما دوران بسیار خوب و خوش آیندی اتفاق خواهد افتاد ، اگر ببینی پدر یا مادرت در حال سرسره بازی کردن هستند به معنی سعادت کمال و خوشبختی است ،اگر ببینی کسیکه مرده است مشغول بازی کردن با برف است به معنای کسالت ناامیدی رنج و غم بزرگی است که به یکباره وارد زندگی شما خواهد شد و همه چیز را خراب میکند همچنین شیخ مفید در یک مقاله خواندنی و عجیب بیان کردند که سرسره بازی کردن مرده در خواب به علامت اعتیاد یا موتاد شدن یکی از اعضای خانواده ست ،اگر ببینی فرد مرده ای از شما میخواهد تا همراه اون برف بازی کنید به علامت این است که رنج و افسردگی کم کم راه به زندگی شما پیدا میکند و دردسرهای شما آغاز می شود اگر ببینی روی برف با ارتفاع بسیار کم و ناچیز لیز میخوری به نشانه ی گرانی تورم کم شدن نزولات الهی ست

اگر دختر جوان و مجردی خواب ببیند روی برف ها سر میخورد و با صدای بلند میخندد به این علامت است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت های بسیار مواجه خواهد شد اگر زن بارداری چنین خوابی ببینید به این نشانه است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت و روزهای خوشی آغاز خواهد شد

سوال : خواب دیدم با چند نفر از همکلاسی های خودم در مسیر دانشگاه که خیلی لیز شد بود در حال سرسره بازی بودیم که ناگهان به زمین خوردم و دست و سرم شکست و خون زیادی ازش آمد تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: دیدن خون در این رویا به نشانه ی مصیبت و یا غم از دست دادن یکی از عزیزان است که باعث خواهد شد شما عزادار شوید و برای مدت طولانی در انزوا باشید

اگر ببینی در حین سرسره بازی کردن گریه میکنی و یا ناراحت هستی و بغض داری به این نشانه است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نخواهد آورد

تعبیر خواب سرسره بازی با تیوب به روایت علی مدنی : اگر کسی ببیند با وسایلی همچون تیوب پلاستیک گونی و یا ...مشغول به سرسره بازی روی برف هاست به این نشانه است که دلهره ها اضطراب ها استرتس ها و غم ها به یکباره جای خود را به شادمانی می دهند

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. دنیادنیاsays:

    سلام خسته نباشیدوارد حیات شدم‌ و دیدم در حیات برف باریده است و نصف حیات برفش آب شده و نصف دیگرش همان طور مانده است ممنون از لطفتون

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آن ها نتیجه گیری کنید.