تعبیر خواب شکسته شدن پای مرده

لوک اویتنهاو میگوید اگر کسی خواب ببیند پای مرده ای می شکند در واقع تعبیر آن سرخورده شدن و ناکامی در عشق و یا شکست خوردن های سنگین در مدیریت کارهاست اگر مرده ای که پایش شکسته است آشنا باشد و از اقوام نزدیکت باشد به این نشانه می باشد که شما اطرافیانتان را مجبور میکنید تا عقاید شما را بپذیرند و نوعی زورگویی محسوب می شود ابن سیرین می گوید اگر خواب ببینی دو پای پدر فوت شده است شکسته باشد علامت دعوا و آشفتگی های روحی و روانی میان افراد خانواده است اگر ببینی یکی از پاهای مادرت که مرده است می شکند خوب نیست و به ناشنته ی داغدار شدن است همچنین افسردگی غم رنج و کم شدن برکت و نعمت از دیگر معانی همین رویاست

سوال من خواب دیدم پدربزرگ مرحومم بالای درخت انگور رفته بود و داشت برای من و خواهرم خوشه های انگور می چید که ناگهان از بالای درخت به پایین افتاد و قسمت ران پاش شکست و از شدت درد بیهوش شد بعد بردیمش بیمارستان و پاش را گچ کرد تعبیرش چیه ممنون

پاسخ علامت آن است که رقابت های حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد همچنین می بایست شما کمی بیشتر از قبل مراقب خودت و خانواده ات باشی چرا که ممکن است خطری آرامش و آسایش زندگیتان را تهدید نماید

تعبیر خواب شکستن پای دوست صمیمی که مرده باشد خبرهای غم انگیز و پشت سرگذشاتن روزهای کسالت بار است شکستن پای مادربزرگ فوت شده در خواب علامت یک بدشانسی خطرناک است 

پرسش من خواب دیدم که دایی ام که سال پیش شهید شده بود با دوتا عصا اومده بود در خانه ی ما و پای سمت راستش کامل تو گچ بود و لنگ لنگان به طرف من میومد بعد از من خواست تا کمکش کنم از پله های بیاد بالا معنیش چی میشه ممنون

پاسخ نیک است و بدین معنا باشد که یک کار بزرگ و با فرجامی خوش در انتظار شماست و باید از این فرصتی که رو به روی شما قرار خواهد گرفت به خوبی استفاده کنید 

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...