تعبیر خواب شکسته شدن پای مرده

لوک اویتنهاو میگوید اگر کسی خواب ببیند پای مرده ای می شکند در واقع تعبیر آن سرخورده شدن و ناکامی در عشق و یا شکست خوردن های سنگین در مدیریت کارهاست اگر مرده ای که پایش شکسته است آشنا باشد و از اقوام نزدیکت باشد به این نشانه می باشد که شما اطرافیانتان را مجبور میکنید تا عقاید شما را بپذیرند و نوعی زورگویی محسوب می شود ابن سیرین می گوید اگر خواب ببینی دو پای پدر فوت شده است شکسته باشد علامت دعوا و آشفتگی های روحی و روانی میان افراد خانواده است اگر ببینی یکی از پاهای مادرت که مرده است می شکند خوب نیست و به ناشنته ی داغدار شدن است همچنین افسردگی غم رنج و کم شدن برکت و نعمت از دیگر معانی همین رویاست

سوال من خواب دیدم پدربزرگ مرحومم بالای درخت انگور رفته بود و داشت برای من و خواهرم خوشه های انگور می چید که ناگهان از بالای درخت به پایین افتاد و قسمت ران پاش شکست و از شدت درد بیهوش شد بعد بردیمش بیمارستان و پاش را گچ کرد تعبیرش چیه ممنون

پاسخ علامت آن است که رقابت های حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد همچنین می بایست شما کمی بیشتر از قبل مراقب خودت و خانواده ات باشی چرا که ممکن است خطری آرامش و آسایش زندگیتان را تهدید نماید

تعبیر خواب شکستن پای دوست صمیمی که مرده باشد خبرهای غم انگیز و پشت سرگذشاتن روزهای کسالت بار است شکستن پای مادربزرگ فوت شده در خواب علامت یک بدشانسی خطرناک است 

پرسش من خواب دیدم که دایی ام که سال پیش شهید شده بود با دوتا عصا اومده بود در خانه ی ما و پای سمت راستش کامل تو گچ بود و لنگ لنگان به طرف من میومد بعد از من خواست تا کمکش کنم از پله های بیاد بالا معنیش چی میشه ممنون

پاسخ نیک است و بدین معنا باشد که یک کار بزرگ و با فرجامی خوش در انتظار شماست و باید از این فرصتی که رو به روی شما قرار خواهد گرفت به خوبی استفاده کنید 

مطالب مرتبط...

4 نظر

 1. صدراصدراsays:

  خواب دیدم پدرم در سالروز فوتش اومده بود خونمون. چشمم به پاهاش افتاد که فکر کنم پای چپش بود. بهم گفت پایم درد میکنه. شلوارشو بالا زدم . دیدم پاهاش زخمی شده و از سمت زانو یه حالت چروک شدن استخون مشاهده کردم که بهش گفتم باید پاتو قطع کنن راحت بشی. ولی خودش از دردش زیاد به خودش نمیاورد که درد داره.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زخمی شدن درد گرفتن و یا شکسته شدن پای پدر مرده در این رویا به این نشانه است که مغفرت و رحمتی الهی نصیب این فرد شده است و به تازگی به آرامش رسیده اند

 2. مهرانمهرانsays:

  خواب ديدم پدرم مرحومم هر دو پايش را گچ گرفته و روحيه خوبي داشت ميخواست هواپيما سوار بشود تعبير ان چگونه است؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ایشان همزمان پاهایش را گچ گرفته و قصد پرواز دارد بیان میدارد موفقیت و رشد قابل توجه در آینده نصیب خودتان می شود

 3. زهرازهراsays:

  خواب دوستم رو که مرده دیدم پای چپش شکسته بود و لنگ میزد ازش چیزی نپرسیدم فقط ازش پرسیدم حالت خوبه گفت معلومه که حالم خوبه جای هم که هستم خوبه. اون پای چپش که شکسته بود نشانه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دلالت بر شنیدن سخن‌های خوش دارد

 4. محمدمحمدsays:

  سلام دوبار در یک شب جمعه خواب دیدیم پدرم با پای شکسته و ناراحت به خانه ای که قبلا داشت در روستا آمده انگار پای تازه شکسته و لخته های خون در پوستش مشاهده می شود و با دو عصا لنگان لنگان راه می رود از او پرسیدم چه شده خیلی ناراحت بود و از ما ناراضی به نظر شما تعبیرش چیست و باید چه کاربرایش بکنیم تا رضایتش جلب شود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست های گذشته، شما را از پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی بیداری بازدارد.