متن های فوق العاده زیبا و سنگین فلسفی

گاهی جملاتی فلسفی بخوان چرا که این جملات می توانند نقشه راه تو در زندگی باشند و به تو کمک کنند که با فلسفه زندگی بیشتر آشنا شوی و بهتر بتوانی زندگی را زندگی کنی. خواندن جملات و متن های فلسفی و عمل به آنها می تواند تو را به اوج برساند و قانون زندگی را برایت واضح تر کند.

در این مطلب متن ها و جملات فلسفی سنگین و زیبایی به اشتراک گذاشته ایم که شما را دعوت به خواندن آنها می کنیم. همراه ما باشید.

جملات سنگین و فلسفی زیبا

زندگی از هر کسی چیزی می طلبد، هر کسی بنا به هدفی در این دنیا حضور دارد و هر کسی رسالتی بر عهده دارد که باید آن را انجام دهد. به دنبال معنای زندگی باش، به دنبال رسالتت باش و ببین که هدف زندگی ات چیست. زندگی را زندگی کن و فقط زمانی می توانی زندگی را واقعا زندگی کنی که معنایش را یافته باشی و معنای زندگی زمانی برایت رو می شود که رسالتت را بشناسی و در مسیر آن قرار بگیری.

*****************

زندگی پستی و بلندی های بسیاری سر راهت قرار می دهد و خوب است که بدانی تمام این پستی و بلندی ها را خودت هستی که می سازی. خدا قدرتی به تو داده به نام ذهن و باورها و تو با همین قدرت است که می توانی یا در پستی و یا در بلندی ها قرار بگیری. وقتی ذهنت را با باورهای مثبت پر کنی تو در بلندی ها قرار خواهی گرفت و وقتی هم که در ذهنت چیزی جز باورهای پوسیده، کهنه و منفی و استرس زا وجود نداشته باشد تو چیزی جز پستی را برای خود نخواهی ساخت. مثبت فکر کن تا در بلندای زندگی باشی.

*****************

زندگی مگر چقدر ادامه دارد که حتی برای کوچکترین مسائل هم دائما غصه میخوری، نگرانی، استرس داری و فرصت لذت بردن از همان موقعیتی که در آن هستی را از خود میگیری؟ هر بار که در شرایط تنش زا قرار گرفتی این را با خودت تکرار کن که مگر زندگی چقدر طولانیست؟ این سوالیست که وقتی از خودت میپرسی به فکر فرو می روی و همین افکار تو را کم کم از نگرانی و استرس دور خواهند کرد.

*****************

هیچگاه در زندگی کسی را قضاوت نکن! تو نه در گذشته او بوده ای که بدانی چه بر او گذشته و نه در سر و ذهن او قرار داری که بدانی اکنون چه در سرش می گذرد. ممکن است کاری از نظر تو کاملا اشتباه باشد اما شخصی مبنی بر گذشته و اعمالی که داشته و یا افکاری که در سر دارد آن کار را درست ترین کار ممکن بداند. می گویند سعی کن با کفش طرف مقابلت راه بروی پس همین کار را کن و تا وقتی کفش او را به پا نکرده ای و با کفش او در دنیا قدم نگذاشته ای هیچ وقت راه رفتنش در مسیر دنیا را قضاوت نکن.

*****************

هر کسی گذشته ای دارد، هر کسی اعمال درست و نادرستی دارد، انسان ممکن الخطاست و از هر کسی ممکن است خطاها و اعمال ناپسندی سر زده باشد. هیچکس را به خاطر کار ناشایستی که انجام داده سرزنش نکن، اگر خواستی این کار را کنی به گذشته ات بنگر! آیا واقعا آنقدر پاک است که به تو این اجازه را میدهد که چون دیگران به مانند تو نیستند آنها را سرزنش کنی و گناهکار بدانی؟ در زندگی هر کسی پستی و بلندی هایی وجود دارد پس اگر در بلندای زندگی بودی و کسی را در پستی زندگی دیدی، او را به خاطر آن موقعیت سرزنش نکن چرا که خودت هم روزی به مانند او در پستی ها بوده ای.

*****************

حرف با تکه زبانی گفته می شود که چند گرمی بیشتر وزن ندارد اما چنان می تواند کمر شکن باشد که حتی سنگین ترین وزنه ها هم نمی توانند به مانند آن کمر کسی را بشکنند. مراقب حرف هایی که به زبان می آوری باش، مراقبت صحبت هایی که میکنی باش، شاید این صحبت ها از نظر تو ساده باشند اما ممکن است دنیا را بر سر کسی خراب کنند، ممکن است کمر کسی را چنان بشکنند که دیگر توان ادامه دادن نداشته باشد و ممکن است چنان روی کسی تاثیر بگذارند که او حتی بخواهد از زندگی خود هم دست بکشد.

*****************

با زبان می توانی هم به نرمی سخن بگویی و هم با خشونت و هم می توانی با آن عشق بورزی و هم می توانی نفرت بورزی، کدام را انتخاب می کنی؟ زبان ابزار توست، از این ابزار چگونه استفاده می کنی؟ برای دل شکستن یا برای مهربانی کردن؟ برای محبت کردن یا برای ناراحت کردن؟ انتخاب با توست!

*****************

همه غصه آینده را میخورند، ثروتمند شوم تا آینده خوبی داشته باشم، مال اندوزی کنم تا آینده ام تضمین شود، از فلان چیز استفاده نکنم تا در آینده بتوانم از آن استفاده کنم، اما نکته اینجاست که آیا این آینده سر می رسد؟ انسان از لحظه دیگرش خبر ندارد اما برای آن لحظه حاضر است لحظه ای که در آن زندگی میکند را فدا کند. برای زمانی که نمی دانی سر می رسد یا نه زندگ ات را فدا نکن. نمی گویم به فکر آینده نباش اما زندگی اکنونت را هم فدای آینده نکن چرا که شاید این آینده هرگز سر نرسد و همین چند لحظه دیگر نوبت تو باشد که از این جهان پر بکشی.

*****************

دنیا است دیگر، گاهی اتفاقاتی را سر راهت سبز می کند که برایش با تمام وجود خوشحالی میکنی و گاهی اتفاقاتی را وارد زندگی ات می کند که حاضر بودی مرگ را به جان بخری اما آن اتفاقات را تجربه نکنی. تو که نمی توانی در برابر دنیا بایستی و تو که نمی توانی او را جلوی خود به زانو درآوری پس چه خوب که در شرایط مثبت با او همگام شوی و از زندگی لذت ببری و در شرایط بد به جای جنگیدن با دنیا با آن کنار بیایی و سعی کنی دوباره با آن همگام شوی. تو چاره ای جز همگام شدن با دنیا را نداری چرا که اگر کاری غیر از این کنی دنیا نه رحمی دارد و نه مروتی، با هر بار جنگیدنت ضربه هایی بدتر از قبل به تو وارد خواهد کرد.

*****************

برای زندگی ات ارزش قائل باش! انسان هایی که به آن راه می دهی، کارهایی که انجام می دهی، اهدافی که در آن دنبال میکنی و هر چیز دیگری که در زندگی آن را تجربه میکنی اهمیت دارد و نباید به راحتی از کنار تجربه هایت بگذری. همیشه سعی کن بهترین تجربه ها را برای خودت رقم بزنی. اگر شخصی باعث می شود که تجربه های مثبت در زندگی نداشته باشی او را از زندگی ات حذف کن، اگر کاری انجام می دهی که می دانی عاقبت خوبی ندارد و تجربه زیبایی برایت نمی آفریند آن را انجام نده، اگر هدفی داری که می دانی تجربه کردنش به نفع تو نیست از آن دوری کن و هر کاری انجام بده تا در نهایت بتوانی ارزش زندگی ات را به واسطه تجربه هایت بالا ببری.

*****************

هیچگاه در زندگی برای کسی بد نخواه. در این دنیا هر کسی می تواند جایگاه خودش را به دست آورد، خداوند هر کسی را در مسیر خود قرار داده و تو برای اینکه مسیرت را بهتر بپیمایی، برای اینکه مسیرت روشن تر شده و یا زودتر به مقصد برسی هیچگاه لازم نیست دیگران را از رفتن به مسیرشان باز داری یا کاری کنی که آنها به مقصدشان نرسند. گاهی همین توجه ما به دیگران و تلاش برای بازداشتن یا متوقف کردن شان باعث می شود مسیر خود را به فراموشی بسپاریم و زمانی میرسد که می بینیم آنها به مقصد می رسند اما ما همچنین جای خود درجا زده و در حال تلاش برای شکست آنها بوده ایم. روی مسیر خود تمرکز کن آن موقع میبینی که همین تمرکز باعث بهتر پیمودن مسیر و زودتر رسیدنت به مقصد می شود.

*****************

موفقیت تو در دستان کسی غیر از خودت نیست. موفقیت را در کسی به غیر از خودت نیز جستجو نکن. کافیست بخواهی، باورهای هم جهت با خواسته ای که داری در ذهنت تشکیل دهی، اشتیاق و انگیزه فراوان به وجود آوری و سپس حرکت کنی آن موقع میبینی که روز به روز به موفقیت نزدیک و نزدیکتر می شوی. تو لازم نیست موفقیت را در کسی یا چیزی غیر از خودت جستجو کنی، همینکه همت کنی می توانی روز به روز به آن نزدیکتر شوی.

*****************

موفقیت این نیست که به خواسته ای برسی، موفقیت این است که برای خواسته ات تلاش کرده ای، برای خواسته ات مهارت های جدید یاد گرفته ای و برای خواسته ات توانسته ای پله های ترقی و پیشرفت را بیشتر بالا بروی. موفقیت رسیدن به نتیجه نیست بلکه دست یافتن به ویژگی هاییست که در طی مسیر رسیدن به نتیجه به دست آورده ای. اگر در کاری شکست خوردی خودِ اکنونت را با زمانی که تازه میخواستی قدم در مسیر خواسته ات بگذاری مقایسه کن آن موقع میبینی که نسبت به آن زمان تعالی و پیشرفت بسیاری داشته ای و با وجود اینکه شکست خورده اما علم و آگاهی تو بیشتر شده و همین است که موفقیت نام دارد.

*****************

زندگی را برای خودت زندگی کن. فقط اموات از دست حرف مردم در امانند که بعضی اوقات حتی برای اموات هم صحبت میکنند و نظر می دهند. پس توقع داری که باب میل مردمی که حتی از مردگان نمی گذرند شوی و کاری کنی که دیگر برای تو حرف و سخنی نباشد؟ این امکان پذیر نیست! تا زمانی که مردم و فرهنگ اشتباه شان باشد صحبت هایشان در مورد دیگران هم خواهد بود. به جای اینکه باب میل آنها شوی ببین که چه دوست داری، زندگی ات با چه معنا می شود و هدفت چیست و در مسیر خواسته ات قدم بگذار تا اینگونه وقتی در انتهای مسیر به عقب نگاه میکنی به جای افسوس به خودت افتخار کنی، افتخار برای اینکه به جای توجه به نظر دیگران طبق نظر خودت پیش رفتی و زندگی ات را ساختی.

*****************

اگر طبق نظر دیگران پیش بروی زندگی تو طبق خواسته آنها بنا خواهد شد و خواسته آنها ممکن است هیچ وقت آن چیزی که تو می خواستی نباشد و هیچگاه لبخند رضایت را برایت به ارمغان نیاورد. ممکن است چیزی که برای دیگران بسیار خوشایند باشد از نظر تو حتی ناپسند باشد پس به جای اینکه در زندگی به نظر آنها بها دهی و زندگی ات را طبق چیزی که آنها میخواهند بسازی ببین که خودت چه میخواهی! خواسته تو ملاک اصلی برای موفقیت در زندگی ات است پس آن را به نظر دیگران اولویت ده.

*****************

به دیگران احترام بگذار، با آنها مهربان باش، به آنها عشق بورز و هیچگاه با عصبانیت و نفرت با آنها سخن نگو اما همیشه دور زندگی ات خط قرمزی بکش که هیچوقت به هیچ کسی اجازه ندهی وارد زندگی ات شود و بخواهد در تصمیماتی که برای آن میگیری دخالت کن. با دیگران خوب و مهربان باش منتهی فقط تا وقتی که از خط قرمز تو عبور نکرده اند، عبور کردند بهتر است آنها را از زندگی ات حذف کنی در غیر اینصورت طولی نمیکشد که به جای تو در زندگی تصمیم میگیرند و افسار زندگی ات را به جای خودت در دست خواهند گرفت.

*****************

ما انسان ها گویی عادت کرده ایم که زندگی خود را فراموش کنیم و در مورد زندگی دیگران صحبت کنیم، ما مردم گویی عادت مان شده در زندگی دیگران سرک کشیده و در موردشان قضاوت کنیم، ما گاهی گناهان خود را فراموش میکنیم و گناهان دیگران را مد نظر می آوریم. یادمان باشد، در دنیایی که خود زندگی ای داریم که هر لحظه چالشی در آن خلق می شود، توجه به غیر از زندگی خود یعنی از دست دادن زمانی که دیگر باز نمی گردد.

*****************

از اینکه متفاوت باشی نترس! همیشه متفاوت ها مورد قضاوت قرار گرفته اند. اگر به مسیری که در آن قدم گذاشته ای ایمان داری و می دانی که خیر و صلاح تو در آن است پس با جدیت در آن مسیر به سوی مقصد حرکت کن و از تفاوتت با دیگران نترس. همان دیگرانی که امروز برای تفاوتت تو را بهم نشان داده و مسخره میکنند روزی می رسد که به عنوان الگو تو را به هم نشان خواهند داد و هر کدام شما دوست خواهند داشت که جای تو باشند. برای این اتفاق کافیست به پای تفاوت هایت بایستی و کوتاه نیایی تا به مقصد برسی.


در ادامه حتما تماشا کنید :

جملات فلسفی درباره طبیعت

جملات فلسفی ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

دلنوشته های لاکچری درباره تولد خودم

متن فلسفی تولد خودم در فصل بهار

جملات زیبا در مورد شخصیت انسان

متن در مورد خندیدن و شاد بودن


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...