تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن، صدای پیامبر، سخنان آموزنده امامان و یا اشخاص دانشمند اسلامی به معنای دریافت راهنمایی و مشورت در بیداری است. به طوریکه باعث بازگشت انسان به سمت خداوند شود. 

در واقع اگر شما در رویا ببینید و یا به بیان بهتر بشنوید که آیه ای از قران خوانده می شود، می توان به لحظاتی در زندگی واقعی مرتبط دانست که خدا را یاد خواهید کرد و به در نهایت باورهای قلبی شما به سمت او جذب خواهد شد. شاید جالب باشد که بدانید برعکس اگر رویا کسی شنونده سخنان ناخوشایند مانند غیبت، تهمت و افترا باشد، به معنای آسیبی است که در بیداری به او وارد می شود.

از سوی دیگر تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن به این معنا است که در بیداری خبرهای بسیار خوبی دریافت می کنید. درواقع برخی از معبرین بر این باور هستند افرادی که در رویای خود صدای تلاوت آیه های قرآن را می شنوند جزو خوش شانس ترین افراد در این بازه از زندگی خواهند شد. حال این خوش شانسی چه در کار،چه در زندگی شخصی و چه در بعدهای دیگر زندگی مانند سلامتی باشد. به عنوان مثال اگر منتظر نتیجه کنکور هستید و شب گذشته این رویا را دیده اید، می توان نسبت به نتایج رضایت بخش امیدوارتر بود.

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن از پشت در یا دیوار

اگر در رویا خود را در موقعیتی دیدید که انگار استراق سمع می کنید و یا به بیان ساده تر فال گوش ایستاده اید، نشان می دهد که قصد بدنام کردن شخصی در بیداری را دارید. اما با توجه به اینکه صدایی که از پشت آن در یا دیوار به گوشتان می رسد صدای تلاوت آیه های قرآن است، این هدف منفی ناکام خواهد ماند و در بلند مدت شما نیز احساس پشیمانی عمیقی خواهید داشت. 

اما اگر شما مشغول خواندن قرآن بودید و شخص دیگری به طور مخفیانه به صدای شما گوش میداد به معنای دروغی است که به زودی خواهید شنید. این دروغ احتمالا توسط یکی از نزدیکان شما گفته شده اما ماه پشت ابر نمانده و به زودی حقیقت عیان خواهد شد.

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن در بهشت زهرا

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن در بهشت زهرا به پایان یافتن یک زندگی اشاره دارد. خب طبیعی است که تمامی انسان ها روزی این دنیای فانی را ترک می کنند اما مساله این است که دیدن این رویا و شنیدن صدای قران در بهشت زهرا، مرگی با عزت و پایانی خوش را نوید می دهد. 

حال اگر شما به عنوان بیننده رویا، شخص بیماری در میان عزیزانتان وجود دارد، به این امر امیدوار باشید که اگر مرگی در سرنوشت کوتاه مدت او باشد، این مرگ به دور از فتنه ها و در آرامش کامل رخ خواهد داد.

البته ناگفته نماند که تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن به آیه هایی که تلاوت می شود نیز بستگی دارد و این جنبه از تعبیر خواب به گستردگی یک کتاب است! به عنوان مثال اگر آیه هایی که به گوشتان خورد از سوره بنی اسرائیل بود هشداری است برای توشه آخرت بیننده خواب. در واقع شنیدن آیه های این سوره بدین معناست که بایستی در بیداری با تلاش بیشتری از گناه دوری کرده و برای انجام آنچه درست است پیش قدم شویم.

اگر در رویا شنونده صدای قرآن و یا خواننده آن باشید و سعی کنید در هر دو حالت آیه ها را به حافظه بسپارید، در حالی که در واقعیت هیچ آیه ای را به خاطر نیاورید، به این معنی است که صاحب یک مال و دارایی بزرگ در زندگی واقعی خواهید شد. 

در برخی از منابع غربی تعبیر خواب عنوان شده است که تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن نشان دهنده افزایش قدرت فرد در زندگی واقعی، گرفتن نتایج مطلوب از روند کارهای درجریان، پیروزی در جنگ، عیان شدن واقعیت و پیروزی و مصونیت در برابر حسادت ها است. در نتیجه همانطور که میبینیم شنیدن آیه های قرآن در خواب، در اغلب موارد تعابیر بسیار مثبت و خوبی برای بیننده رویا به همراه دارد.

تعبیر خواب شنیدن صدای قرآن برای افراد بیمار نیز بسیار مطلوب است. اگر فردی بیمار و ناخوش احوال در خواب ببیند که خود قرآن تلاوت کرده و یا آن را از زبان شخص دیگری می شنود، حتی اگر متوجه معنای آن نشده و یا حتی نداند که کدام آیه از کدام سوره است، بازهم نشان دهنده بهبودی و بدست آوردن سلامتی آن شخص در بیداری است. تلاوت آیه های قرآن به اندازه شنیدن آن نیز خوشایند و مطلوب است. تلاوت قرآن کریم در رویا به معنای افزایش اعمال نیک در بیداری و مقرب شدن در پیشگاه خداوند است.

خالی از لطف نخواهد بود اگر بدانید که تعبیر خواب نوشتن آیه قرآن به خصوص بر روی پارچه یا مروارید، به نظر شخصی بیننده رویا بستگی دارد. به بیان ساده تر این شخص می تواند رویای خود را به هر شکلی که دوست دارد تفسیر کند و احتمال رخداد آن در واقعیت بسیار است.


مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب سوره های قرآن همیشه بخشش نیست

تعبیر خواب جن و قران خواندن6 نظر

 1. سمیراسمیراsays:

  در انتهای خوابم خواب دیدم ک صدای صوت قران را میشنونم و همین شنیدن صدا باعث شد از خواب بیدار شم دقیقا ساعت 6صبح از خواب بیدار شدم اول فک میکردم از خونه یکی از همسایه هاس اما متوجه شدم این صوت حتی بعد بیداری ب مدت ی رب در گوشم نجوا میکرد

 2. زهرازهراsays:

  همسرم دوشب هست خواب میبیند که من دارم قرآن میخوانم وقتی بیدار میشود نگاه میکند من خوابیدم

 3. زهرا پروینزهرا پروینsays:

  همسرم دوشب هست خواب میبیند که من دارم قرآن میخوانم وقتی بیدار میشود نگاه میکند من خوابیدم

 4. سسsays:

  در خواب صوت قرآن میشنیدم اما وقتی تلاش کردم که بفهمم چه سوره یا آیه است یا حداقل مضمونش در خاطرم بماند نتوانستم و نمیفهمیدم

 5. لیلا نادیمیلیلا نادیمیsays:

  سلام درخواب دیدم یکی از دوستانم که سادات هست یک قاری قرآن مصری که مردپیر با کمری دولا بود به خانه ما اورده واین آقا با یک صوت بسیار زیبا شروع به خواندن قرآن کرد بقدری زیبا تلاوت میکرد که من احساس بسیا رزیبایی را حس میکردم وبعد دیدم که شنوندگان تعدادی جوان هستند که به شدت تحت تاًثیر شنیدن این آیات قرار گرفته اند.

 6. Soheila.Soheila.says:

  دوست دارم بدونم که کارشناس تعبیر خواب در کدوم سایت،یا چگونه ودر کجا خواب رو تعبیر میکند؟باتشکر