متن درباره بزرگ شدن پسرم

پسر داشتن نعمتی الهی است که خداوند به پدر و مادرها عطا می فرماید. پسرم دنیای امروزی خیلی عجیب و شگفت آور است. باید قدر لحظه لحظه بودنت را بدانی. امروز که می بینم هر روز بزرگ و بزرگ تر می شوی؛ از خداوند منان می خواهم که بهترین ها را پیش روی تو قرار دهد.

******************************

پسرم بزرگ شدنت هر روز نوید روزهایی را به من می دهند که حس تکیه گاه و پشتوانه ای محکم را در دل من تداعی می سازد تا در نبود پدرت تو حامی و پدر خانواده ما باشی.

******************************

پسر گلم همگام با بزرگ شدن و مرد شدنت به مردانگی ات افتخار می کنم. رفته رفته هر چقدر قد می کشی و بزرگ و بزرگتر می شوی؛ بیشتر می توانم به قرص بودن پشتم اطمینان کنم. پشتوانه محکم زندگیم دوستت دارم.

******************************

پسرم تاج سرم با بزرگ شدن تو می توان به همه ثابت کرد که یک بزرگمرد کوچکی در راه است تا راه نرفته پدرش را دنبال کند و به همه خواسته های قلبی اش برسد تا لبخند رضایت پدر را بر لب وی بنشاند.

******************************

پسر رشید و قهرمانم بعد از کدخدایی جدت در روستا و پادشاهی و بزرگ منشی پدرت روی زمین این تو هستی که می توانی جایگزینی برای آن ها باشی و به همگان ثابت کنی که توانایی های تو خیلی فراتر از آن چیزی هستند که حتی خودت هم تصورش نمی کردی.

******************************

پسر زیبا و دوست داشتنی من هر چقدر هر روز بزرگ تر می شوی و به سن بلوغ می رسی؛ احساس مرد بودن را می توان در نگاه های غیورانه ات دید تا پس از پدرت بتوان از زیر سایه غیرت تو زندگی آرامش بخشم را سپری نمایم. مرد غیور من دوستت دارم.

******************************

پسرم هر چند که هنوز پشت لبت سبز نشده است؛ ولی همین که از مرحله کودکی خود پا به مرحله نوجوانی گذاشته ای و انقدر با توانایی بالا بیشتر از حد و توانایی ات ظاهر شده ای؛ خود به من حس آرامش و افتخاری می دهد تا با سر و گردنی رو به جلو و سینه ای سپر کرده به بودنت افتخار کنم.

******************************

پسر که داشته باشی؛ پشتت همیشه به او گرم است که حتی اگر یک روز هم پدر خانواده نباشد؛ کسی هست که پشت و پناه مادر خانواده و کل اعضای خانواده باشد. پسرم هر روزی که بزرگتر می شوی؛ بیشتر می توانم به تو تکیه کنم تا با آرامش خاطر بیشتری خانه و زندگی را به تو بسپارم و به مأموریت بروم.

******************************

هر خانه ای باید یک مرد داشته باشد تا در آشوب بازار این زندگی کسی باشد که بتواند محکم در برابر هر مشکلی بایستد. پسرم بعد از پدرت تو به عنوان کوه و پشت و پناه ما هستی. مبادا غرور و جوانی تو را خام کند. تو باید یک بزرگمرد کوچکی از همین الان برای من باشی تا بتوان به راحتی و با فراغ بال به تو تکیه کرد.

******************************

پسرم وقتی بزرگ شدنت را هر روز می بینم که امروز بیشتر از دیروز بزرگتر شده ای و قد علم کرده ای؛ به یاد زمان نوجوانی و جوانی خودم می افتم که چقدر با درد و مشکلات زیادی بزرگ شدیم و خیلی زود روانه جامعه شدیم. پسرم به یاد داشته باش که وارد مرحله مهمی در زندگیت شده ای؛ سعی کن مردانه از عهده همه کارهایت برآیی.

******************************

پسر داشتن خود یک نعمتی است الهی که خداوند کمتر خانه ای را از این نعمت وجودی بهره مند می سازد. مَرد بودن صفتی است که کمتر کسی لایق شنیدن آن است. پسرم اینک که پا روی مرحله نوجوانی و جوانی گذاشتی؛ کم کم داری صفت مرد بودن را یدک می کشی. مرد بودن شایسته و بایسته توست. قدر این نعمت وجودی خود را بدان.

******************************

هر چند که بزرگ شدن به معنای درآمدن ریش و سبیل نیست و بزرگ شدن در ابتدا باید در عقل و اندیشه صورت گیرد؛ ولی تو ای پسرم همان کسی هستی که عقل و اندیشه ات یک گام جلوتر از سن شناسنامه ای ات در حرکت است و خیلی زود دنیا را در دست خودت خواهی گرفت.

******************************

پسرم تو تنها دارایی و سرمایه من در زندگی بعد از پدرت هستی. هر روزی که بزرگ تر می شوی، بهتر و راحت تر می توانم با تو درد و دل کنم و پشتم به تو بیشتر گرم می شود. بزرگ شدنت هر روز به منزله مستحکم تر شدن بنیاد خانه است.

******************************

پسرم همین طور که امروز بزرگ تر شده ای و به بازی های بچگی ات می خندی و کارها و برنامه های قبلی خود را به سخره می گیری که چقدر کوچک بودی و چقدر ساده لوح!!!!! با هر روزی که به عمرت افزوده می شود؛ کارهای امروزت را هم به باد سخره می گیری تا روز به روز بزرگ تر و پخته تر شوی. انسان ها در هر مرحله ای از زندگی خود پخته تر و کامل تر می شوند.

******************************

زندگی دار مکافات است و جایی برای بازگشت مجدد نیست. پسرم تو آبروی پدر و مادرت روی زمین هستی و امروز کم کم داری به مرحله جوانی می رسی. مبادا که لحظه ای پایت بلغزد و با یک اشتباه کوچک و بزرگ آبروی پدر و مادر و خانواده ات را پایمال کنی.

******************************

هر چقدر پسرم بلند قدتر می شود و قد می کشد؛ هر روز دوست دارم قربان صدقه اش شوم و به پاس این نعمت خداوندی به درگاه ایزد منان سجده شکر به جای آورده و سپاس گزار خالق بی همتایی شوم که چنین پسر رشید و نیرومندی را به ما عطا فرموده است.

******************************

هرگز باورم نمی شد که روزی همان نوزاد کوچکی که تازه پا روی پهنه این گیتی گذاشت و در قنداقه بود؛ روزی بیاید و این همه ماشاءالله قد بکشد که بخواهد وارد مدرسه شود. خدایا سپاسگزارم که فرزندی به ما عطا فرمودی که به بودنش هر لحظه افتخار می کنیم.

******************************

لحظات عین برق و باد می گذرند و این فقط خاطراتش هست که برای ما باقی می مانند. پسرم به یاد داشته باش که هر روز و هر دقیقه و ثانیه ای روی این زمین برای شما خاطره می شود. پس سعی کن هر کار و برنامه ای که انجام می دهی؛ با فکر و برنامه باشد.

******************************

پسر گلم تو دیگر همان بچه ای نیستی که هر کجا می رفتی باید دست پدر و مادرت را می گرفتی و با آن ها همراه و همراز می شدی؛ امروز به لطف باری تعالی تو بزرگ شده ای و پا در مرحله ای گذاشتی که می تواند در سرنوشت آینده تو بسیار تأثیرگذار باشد. پس سعی کن که هر تصمیمی که مِن بعد می گیری؛ برگرفته از فکر و اندیشه ای باشد که خیر و صلاح دنیوی و اخروی تو در آن نهفته باشد.

******************************

زندگی سرشار از تلخی و شیرینی های بسیار زیادی است. پسرم اگر روزی در انجام خواسته ات، ناتوان بودی و نتوانستی به خواسته ات برسی؛ نباید ناامیدی سراسر وجودت را فراگیرد. تو باید آنقدر قوی و مستحکم باشی که هیچ چیزی تو را از پای درنیاورد. پس برای رسیدن به خواسته هایت تا آخرین لحظه بجنگ.

******************************

پسرم تو از امروز به بعد که بزرگ تر شده ای، بار مسئولیت بیشتری را باید به دوش بکشی و باید زندگی را خودت در دستان خود بگیری. از این به بعد این تویی که به تنهایی می توانی در برخی از تصمیم های شخصی ات برای خود تصمیم بگیری و آینده خودت را بسازی. باید مراقب اعمال و رفتارهایت باشی تا آینده ی خوبی پیش روی تو باشد.

******************************

پسرم به یاد دارم وقتی کوچک بودی؛ بزرگترین الگوی زندگی ات پدرت بود و می خواستی به مانند پدرت رفتار کنی. مثل یک مرد خانه و خانواده را مدیریت کنی و همه چیز را در دستان خودت به تسخیر درآوری. اینک که اندکی قد کشیده و بزرگتر شده ای؛ رفته رفته باید کارهایی انجام بدهی و مسئولیت هایی را در زندگی خویش متقبل شوی که راه مرد بودن را برای خود هموار سازی و بدان عادت کنی.

******************************

پسرم تو هدیه پدرت هستی که بعد از فوت وی من کسی را ندارم که چشمم به او روشن باشد. تو باید به مانند پدرت کوه غیرت و صلابت باشی و انقدر قوی و محکم باشی که در همین سن و سال به هیچ نامحرمی اجازه تجاوز از حد خود ندهی. پسرم همین که هر روز بزرگتر می شوی؛ شادی عجیبی رنگ رخساره من را تغییر داده است.

******************************

پسرم دوران نوجوانی و جوانی یکی از دوران بسیار سرنوشت ساز و حیاتی در زندگی هر کسی به حساب می آید. تو امروز بزرگ و بزرگتر شده ای و دیگر آن کودک و طفل تازه به دنیا رسیده ای نیستی که روی زمین دست و پا می زد. تو امروز به مرحله ای از زندگی رسیدی که باید خیلی مراقب اعمال و رفتارهای خود باشی.

******************************

وجود پدر و مادر به پسر و فرزندشان هست که مایه مباهات و افتخار آن ها باشند. پسرم تو باید روی زمین به گونه ای رفتار کنی که همیشه موجبات افتخار پدر و مادرت را فراهم سازی.

******************************

بزرگ تر شدن فرزند پسر و به مدرسه و دانشگاه رفتن آن همیشه شیرینی هایی به همراه داشته است. یک پسر وقتی به دنیا می آید؛ همگان دوست دارند که هر چقدر سریعتر بزرگ شود و مردی در میان مردان این روزگار باشد که دست هر نامردی از تجاوز به حریم شخصی آنان کوتاه می سازد. پسرم تو در اوج جوانی می توانی مرد و مردانگی را به هم سن و سال های خود بیاموزی تا جوانمردی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

******************************

پسرم تو بزرگ مرد کوچک ما هستی که روز به روز بزرگتر می شوی و قد و قامت ماشاءالله بزرگتر می شود. الهی من به فدای آن قد و قامت رشید و بزرگت شوم که وقتی راه می روی؛ حس می کنم که پدرت از خانه بیرون می رود.

******************************

پسر جان نگران این نباش که امروز کوچکی و نمی توانی به مانند پدرت راه بروی، لباس بپوشی، تصمیم بگیری و برای خودت مردانگی کنی. روزی خواهد آمد که برای خودت مرد خواهی شد و مسئولیت یک زندگی را به تو می سپارند. پس اصلا نگران آینده ات نباش و از امروزت و این دوران کودکی ات تا می توانی لذت ببر.

******************************

هر فردی در طول دوران زندگی خود دوست دارد که مستقل باشد تا خودش به تنهایی برای خویشتن خویش تصمیم بگیرد. پسرم تو هر روز بزرگ تر از دیروز می شوی و می توانی در آینده ای نه چندان دور مدیریت یک زندگی را در دست گیری. بزرگ مرد کوچک ما، دوستت داریم. برای مرد بودن باید مستحکم و با صلابت بود.

******************************

پسرم بزرگی همیشه به زور و بازو یا داشتن ریش و سبیل نیست. بزرگی به منش و کردار آدمی است. تو اگر امروز هنوز سن و سالت به آنجایی نرسیده است که برای خودت مستقل شوی؛ باید به یاد داشته باشی که آینده ای پیش روی توست که می تواند سرنوشت روزهای تلخ و شیرینی برای تو باشد. پس برای نبرد و پیروزی در زندگی ات همیشه آماده باش.

******************************

پسرم بخند که در بهترین و بی دغدغه ترین دوران زندگی ات هستی. هر روز که بزرگتر می شوی و قدت بلند قامت تر می شود؛ با دغدغه ها و مشکلات بیشتری رو به رو می شوی. این دست توست که چقدر قوی و محکم هستی که بتوانی از پس همه این مشکلات برآیی.

******************************

در کودکی باید به بچه ها و به ویژه فرزندان پسر یاد داد که چطور در آینده باید حق خود را هر چند در چنگال شیر بگیرند. پسرم تو الان در سن رشد هستی و هر روز بر قد و قامت افزون تر می شود. کم کم داری وارد جامعه می شوی. پس باید یاد بگیری چطور باید حقت را به هر طریقی بگیری.

******************************

پسر نازنین و کوچک من تو هر روز در آغوش من هستی و هر شب و روزم را من با خنده و گریه تو به سر می کنم. هر روز که بزرگتر می شوی و کم کم مستقل می شوی؛ نمی دانم که چطور می شود دلتنگ تو نشد؟!!!!  چطور می شود که روزی بیدار شد و تو را در کنارم نبینم؟!!!! ولی دنیا همین است یک روز بزرگ می شوی و سربازی می روی یا درس و دانشگاه و خارج از این خانه مستقل زندگی می کنی. ولی هر جا که هستی دعای خیر ما پشت و پناهت هست.

******************************

پسرم لحظه لحظه برای بزرگ تر شدنت من و مادرت تلاش کردیم و سختی های زیادی را کشیدیم تا بتوانیم تو را بزرگ کنیم و روانه جامعه کنیم. زندگی همه ما مالامال سختی و درد و رنج است. قدر دنیای کوچک درونت را بدان.


در ادامه حتما تماشا کنید :

متن درباره بزرگ شدن دخترم

مجموعه متن های زیبا درباره پسرم

متن زیبا درباره داشتن پسر

متن زیبا در مورد سربازی پسرم

متن در مورد دوست داشتن فرزند + عکس نوشتههیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...