متن زیبا در مورد سربازی پسرم

پسرت که به سربازی برود، از یک طرف شادی و از طرف دیگر ناراحت. به خاطر این شادی که قرار است پسرت با به سربازی رفتن وارد دنیای مردانه شود و از این بابت ناراحتی که قرار است دو سال نبودنش را در خانه و زندگی ات تحمل کنی. سربازی رفتن فرزند برای هر والدینی می تواند سخت بگذرد و سخت تمام شود.

متن هایی که در زیر برایتان آورده ایم، در رابطه با سربازی رفتن پسر است. اگر والدین پسری هستید که به سربازی رفته، از این متن ها می توانید استفاده کنید و با او به اشتراک بگذارید. همراه ما باشید.

جملات کوتاه و زیبا برای سربازی پسرم

متن برای سربازی پسرم

پسرم رفته تا از مرزهای کشورمان دفاع کند، او به سربازی رفته است. دلتنگش هستم؛ در واقع دلتنگش هستیم! تمام ما اعضای خانواده چشم به راهیم که روزی او مجددا به خانه برگردد و دوباره چراغ خانه مان را روشن کند. نبودنش ما را آزار می دهد، اما او برای هدفی والا یعنی دفاع از کشور رفته و به همین خاطر درد دوریش را تحمل می کنیم.

**********

فرزند عزیزم، پسر جانم، سربازی خدمتی مقدس است و تو رفته ای که این خدمت مقدس را به پایان برسانی. چشم روی هم بگذاری، دو سال تمام شده و تو به خانه و دوباره پیش ما برمیگردی. در این مدت، نبودنت خیلی حس می شود و باور کن که از دوریت همه ی ما غمگین شده ایم. اما این غمگین شدن ها نباید روی تو تاثیر بگذارد. تو باید آن قدر خودت را قوی کنی که بتوانی این دو سال را با قدرت پشت سر بگذاری.

**********

سربازی یعنی عشق، یعنی وظیفه شناسی و یعنی خودشناسی. تو که به سربازی بروی، تمام اینها را درک می کنی و با خودت و وظایفی که در کشورت داری بیشتر آشنا میشوی. پسرم، از غرغرهای فرمانده ات ناراحت نشو، از اینکه شاید به تو توهین شود ناراحت نشو و از اینکه شاید غرورت را بعضی جاها بشکنند، اندوهگین نباش. باور کن که همه ی این ها به تو کمک می کنند که رشد کنی و پیشرفت کنی. کافیست که این را باور داشته باشی.

**********

دوستت دارم، دوستت داریم! پسرم، همه ی ما چشم به راهیم که تو برگردی و دوباره بشوی دلیل خنده هایمان. درست است که اکنون خنده از لبان مادرت پر کشیده و خنده های من هم مصنوعیت، اما این ها همگی تاریخ انقضاء دارند و تاریخ انقضاء آنها زمانی است که تو از سربازی برگردی. همیشه دوستت داریم و دوستت خواهیم داشت. بدان که حتی اگر در لب مرز هم می افتادی، باز هم خانواده ای داشتی و داری که از راه دور مراقبت باشند.

**********

نمی خواهم که نقش بازی کنم و بگویم که از اینکه پیش ما نیستی و در حال خدمت به کشورت هستی خوشحالم، نه! برعکس خیلی هم ناراحتم. تو در تمام طول زندگی ات تا کنون پیش ما بودی و اکنون قرار است که دو سال از ما دور باشی و این قطعا هم برای تو و هم ما سخت است و سخت خواهد بود. اما بیا به روزهای بهتر دل ببندیم، به روزهایی که تو از سربازی برمیگردی و ما دوباره دور هم جمع می شویم.

**********

پسر دلبندم، آن جا به تو خوش می گذرد؟ روزگار خوش است؟ می دانم که هر چقدر هم که خوش بگذرانی، باز هم برایت حال و هوای خانه را ندارد. می خواهم بگویم که تحمل کن. تحمل کردن تو، رازیست که باعث می شود بتوانی راحت تر دوران سربازی را بگذرانی. البته قبول دارم، سربازی هم جای خوشگذرانی نیست که من آن را گفتم، اما میخواهم بگویمت که روزگار را هر چه بگیری، به همان شکل با تو رفتار خواهد کرد. پس به دید خوشگذرانی به آن نگاه کن، تا برای لحظات خوشی را بیافریند.

متن دلتنگی سربازی پسر

دلتنگت هستم! از وقتی که رفته ای، انگار که چراغ خانه مان خاموش شده. هیچ کدام از ما آن شور و شوق زمانی که بودی را نداریم. چه می شود که این دو سال زودتر تمام شود؟ چه می شود که این دو سال در عرض یک چشم به هم زدن که می گویند سپری شود و برود؟ آخر دلتنگت هستیم، آخر نبودنت را نمی توانیم تحمل کنیم. پسرم، از خدا می خواهم که سربازی ات خیلی زود تمام شود و تو دوباره به آغوش گرم خانواده ات بازگردی.

**********

سربازی ات را زودتر تمام کن و بیا. من کاری ندارم که چطور و چگونه می خواهی این کار را بکنی، فقط انجامش بده. آخر والدینت نگرانت هستند، ناراحت هستند که پیش شان نیستی و غمگین اند. ما نمی توانیم دور بودن فرزندمان از خودمان را تحمل کنیم. زودتر سربازی ات را به پایان برسان پسرم. ببخش که کمی تند صحبت کردم، آخر این ها حرف هایی هستند که از سر دلتنگی ام می زنم.

**********

همیشه در بین خانواده آرامشی می یابی که به مانند آن آرامش را در هیچ جایی نمی توانی یافت کنی. می دانم که اکنون تشنه ی این آرامشی و می دانم که اکنون داری لحظه شماری میکنی که کی می شود که به این آرامش دوباره دست پیدا کنی و می دانم که لحظه لحظه ی آنجا را فقط به این امید می گذرانی که زودتر به این آرامش برسی. می خواهم بگویم که حال ما هم بهتر از تو نیست. ما هم دقیقا به مانند تو لحظه شماری می کنیم. چرا که این آرامش با بودن همه ی ما کنار هم به وجود می آید. اکنون که تو نیستی، ما هم آرامشی نداریم. پسرم، امیدوارم که سربازی ات خیلی زود تمام شود و تو دوباره پیش ما برگردی.

**********

امیدوارم که زودتر برگردی! آخر دلم پر کشیده است برای خنده هایت و برای شیطنت هایت. پسر عزیزم، اکنون که تو در سربازی هستی، دلم را به این خوش کرده ام که دوباره با من تماس می گیری یا دوباره مرخصی میگیری و به پیش من می آیی. کی می شود که این زمان تمام شود؟ کی می شود که تو سربازی ات را به پایان برسانی؟

**********

عاشقانه و از ته قلبم دوستت دارم و باور کن که با نبودنت، دلتنگت می شوم. اما این دلتنگی ها نباید مانع پیشرفت تو شوند، این دلتنگی ها نباید مانع این شوند که تو راهت را ادامه ندهی و این دلتنگی ها نباید تو را از رفتن به سوی آینده بازدارند. پسرم، به سربازی رفته ای که آینده ات را بسازی و این را من درک می کنم! همین درک کردنم مسکنی شده که نبودنت را بیشتر تحمل کنم.

**********

فرقی نمی کند تو چقدر از من فاصله داشته باشی! حتی روزهایی هم که در خانه بودی و به بیرون می رفتی هم من نگرانت بودم! اکنون تو به سربازی رفته ای و من بیشتر از همیشه نگرانت هستم. پسر عزیزم، این نگرانی ها را هر والدینی برای فرزندشان دارند. طوری نباشد که به خاطر نگرانی های ما بخواهی که از آینده ات دست بکشی. با قدرت سربازی ات را به پایان برسان و آن وقت پیش ما بیا تا یک دل سیر این دلتنگی ها و نگرانی ها را برطرف سازیم و از بین ببریم.

متن سربازی مادر به پسر

پسرم، دلم پر می کشد برای اینکه دوباره تو را در آغوش بگیرم و تو به مأمن امن خود یعنی آغوش مادرت برگردی. عزیزم، بدان که در طول سربازی، مادرت نگرانت است، دلتنگ است و غمگین است از اینکه تو در پیش او نیستی. هربار که توانستی، از من خبر بگیر. باور کن که دلم شاد می شود، باور کن که با شنیدن صدایت انگیزه ای می گیرم برای اینکه دوباره بتوانم نبودنت را تحمل کنم.

**********

مادری، می دانم که آنجا آنقدر هم به تو خوش نمی گذرد و آنقدر هم که باید به تو نمی رسند! نگران نباش، این روزها هم به پایان می رسد. عوضش بدان زمانی که برگردی، مادرت برایت ضیافتی بزرگ به راه خواهد انداخت که تمام آن سختی ها را فراموش کنی. پسرم، دلتنگت هستم. تو در آنجا سختی میکشی و من هم در اینجا! من به خاطر نبودنت سختی می کشم.

**********

پسر عزیزم، تو برای دفاع از کشورت حاضر شدی که به خدمت سربازی بروی؛ برای اینکه حرمت خاک کشورت حفظ شود. اشک های مادرت پایانی ندارند، به خاطر اشک های من، مبادا از این وظیفه ی مهمت کنار بکشی. من برای این اشک می ریزم که تو در پیش من نیستی، اما از این غافلم که تو برای امنیت من و کشورت به این خدمت مقدس رفته ای. پسرکم، تا می توانی مقاومت کن و این دوران را به بهترین شکل به پایان برسان.

**********

پسر عزیزم، نمی دانم که چطور دلتنگی ام را برایت ابراز کنم! آخر هرچه بگویم، هر چه که به زبان آورم، نمی تواند غم من را که نسبت به دوری تو به وجود آمده، توصیف کند. تنها حضورت در کنارم می تواند به من آرامش قبلی را بدهد. پسرم، مادرت چشم به راهت است.

**********

آماده شده ام که از سربازی برگردی و برایت آستین بالا بزنم. تا همین الان هم دختران زیادی را برایت در نظر گرفته ام. پسر عزیزم، این آرزوی هر مادریست که لباس دامادی را به تن فرزندش ببیند. کاش بشود که زودتر لباس سربازی را از تن به درآوری و لباس دامادی را به تن کنی. من به خود و خدا قول داده ام که تا آن روز را نبینم، از این دنیا نروم.

**********

مسکن غم های مادر، آرامش بخش وجود مادر، نعمت زندگی مادر، خوبی؟ به تو خوش می گذرد؟ به مادرت که اصلا خوش نمیگذرد. آخر چطور می شود تو از او دور باشی و به او خوش بگذرد؟ پسرم، نبودنت آزارم می دهد. نبودنت برایم تبدیل به دغدغه ای شده که پایانی ندارد. اما می دانم که تو بعد از این دو سال برمیگردی و به خاطر همین است که دم نمی زنم و چنین خود را آرام نشان می دهم. کاش بشود که این دو سال زودتر تمام شود.

**********

لحظه های زندگی خیلی زود میگذرند، زودتر از آنچه که فکرش را بکنی. پسرم، این را مادرت به تو میگوید، کسی که لحظه های خوب و شیرین زیادی را در طول زندگی اش تجربه کرده. پس ناراحت و غمگین نباش. تو خیلی زود این دوران را به پایان می رسانی و به نزد من می آیی.

متن سربازی پدر به پسر

پسر عزیزم، مردانه وار سربازی ات را به پایان برسان. تو مردی و باید به مانند یک مرد زندگی کنی. مبادا به خاطر دوری از ما اشک به چشمانت بیاید! سربازی به تو راه و رسم مرد بودن را یاد می دهد. بایست و سربازی ات را به پایان برسان. آن وقت است که خانواده ات با آغوش باز پذیرایت خواهد بود.

**********

پسرم، پدرت دلتنگت است! اما اینکه این دلتنگی را به زبان نمی آورد و اینکه به مانند مادرت تو را در آغوش نمی کشد، فقط به این خاطر است که به تو نشان دهد حتی در اوج دلتنگی هم یک مرد باید مردانه بایستد و با مشکلات بجنگد. مشکل اکنون من، دوری توست و مشکل تو هم دوری ماست. اما هم ما و هم تو می دانیم که باید با این مشکل بجنگیم و آن را به زانو درآوریم.

**********

تو فرزند من هستی، پسر من! منی که آنقدر مردانه به پای زندگی ام ایستادم. می دانم که تو هم همین کار را می کنی و مردانه وار برای زندگی ات می ایستی و می جنگی. مهم نیست که دو سال می خواهد باشد یا بیست سال، پسر من خون من در رگ هایش جاریست و می دانم که به مانند من می تواند از پس شرایط سخت بر بیاید و بر آن پیروز شود.

**********

پسرم، هر بار که ناراحت شدی، گریه کن. این را پدری به تو می گوید که خود با ناراحتی هایش گریسته. به این حرف های پوچ و بیهوده که می گویند مرد که گریه نمی کند یا مرد که دلتنگ نمی شود، توجه نکن! آری؛ مرد هم گریه می کند و هم دلتنگ می شود. باز هم این را پدری به تو می گوید که تو را به این قد و اندازه رسانیده است. اما با وجود این دلتنگی ها و ناراحتی ها، تو باید در برابر مشکلات بایستی و خسته نشوی. این را هم پدری به تو می گوید که با تمام غم ها و دلتنگی ها، زندگی تو و خانواده اش را ساخت.

**********

پسر جانم، طولی نمی کشد که تو به نزد ما خواهی آمد. دوباره خانواده ی گرم و صمیمی ما دور هم جمع خواهند شد. می دانم که این روزگار سخت است، اینها را پدرت هم گذرانده! اما باور کن که هر چقدر که آسان بگیری، به همان اندازه برایت آسان خواهد گذشت. سربازی را به شکل یک تجربه در زندگی ات ببین؛ به شکل چالشی که در زندگی ات به وجود آمده و تو باید آن را حل کنی تا از قبل قوی تر شوی.

**********

مردها غروری دارند که سربازی شکستن آن را خوب بلد است. من هم غرور تو را داشتم و این غرور مانع خوشبختی ام در زندگی میشد؛ اما با رفتن به سربازی، توانستم که این غرور را از بین ببرم و بر آن پیروز شوم. تو هم سربازی ات را ادامه بده؛ آن وقت می بینی که زمانی که این غرور را از بین بردی، چقدر خوشبخت می شوی و چقدر طعم خوشبختی را می چشی.

**********

پدرت نگرانت است؛ هر از گاهی توانستی از او خبر بگیر. پسرم، سربازی رفتن تو به مرد شدنت کمک می کند، اما باعث می شود که دو سال از من دور شوی و دو سال نبودنت را تحمل کنم. حتما در این بین از من خبر بگیر! حتی با شنیدن صدایت هم آرامشی وصف ناپذیر می گیرم.

متن انگیزشی درباره سربازی پسرم

پسرم، تو رفته ای تا از مرزهای کشورت دفاع کنی. تو برای ناموست رفتی، برای حرمتش و برای عزتش. پسر عزیزم، تک تک ما در قبال کشورمان وظایفی داریم و تو اکنون رفته ای تا به نوبه ی خودت وظیفه ات را عملی کنی. به هیچ وجه ناراحت و غمگین مباش. مگر انسان از انجام دادن وظیفه ای مقدس هم ناراحت می شود؟

**********

می دانم که غمگینی و می دانم که درد دوری از خانواده برایت سخت است؛ اما باور کن که کشورت به تو نیاز دارد. خودت را بی اهمیت ندان و فکر نکن که در آینده ی کشورت بی تاثیری. تو یک مهره ی کاربردی برای کشورت هستی و باید نقش خود را به خوبی بازی کنی. پسرم، با قدرت نقشت را بازی کن تا مبادا دشمن از ضعف تو خشنود شود.

**********

پسر عزیزم، تو به سربازی رفته ای تا مرد شوی. به حرف های پوچ مردم نگاه نکن و گوش نده که می گویند دو سال از عمرت هدر می رود و ...؛ تو در سربازی چیزهایی می آموزی که شاید در زندگی معمولی هیچ وقت به آنها نرسی. تو در سربازی ات یاد میگیری که چطور زندگی کنی و چه کار کنی که موجب پیشرفت کشورت شوی.

**********

اکنون که به سربازی رفته ای، فکر نکن که تنها هستی. همه ی ما پشتت هستیم و همواره به تو انگیزه می دهیم. تو بعد از این دو سال قرار است که یک زندگی زیبا برای خودت شروع کنی. یک زندگی فوق العاده و یک زندگی سرشار از آرامش. تو برای اینکه این زندگی را بسازی و این زندگی را شروع کنی، نیاز است که خدمت سربازی ات را انجام دهی. این خدمت آیین و روش ساختن یک زندگی زیبا را به تو آموزش خواهد داد.

**********

مرد و زن نداریم! هر دوی آنها با هم برابر هستند. وقتی که به تو می گویم که قرار است به سربازی بروی که مرد شوی، منظورم این نیست که مقام زن را پایین بیاورم؛ منظور من از مرد شدن این است که تو یاد میگیری چطور با سختی ها بجنگی و یاد میگیری که چطور خودت را برای سختی های آینده آماده کنی. منظور من از مرد شدن، همین هاست.


سایر مطالب پیشنهادی :

متن زیبا در مورد پایان خدمت سربازی

متن های زیبا درباره سربازی رفتن برادر

متن زیبا در مورد سرباز وطن

عکس پروفایل سربازیهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...