تعبیر خواب رودخانه در کوه

یکی از حالاتی که میتوان گفت در ان انسان ممکن است نسبت به آینده خود باخبر شود خواب است. خواب حالتی است که انسان از حالت طبیعی خارج شده و ما بین مرگ و زندگی قرار می گیرد. در این مواقع انسان رویاهایی می بیند که برگرفته از واقعیت ها ضمیر ناخودآگاه و گاهی دارای پیامی نشان دهنده از آینده خاص می باشد.

تعبیر خواب رودخانه درکوه نیز بیانگر عواطف و احساسلت خاصی میباشد. برای تعبیر خواب و رویاها با توجه به سخنان معبران بزرگ  باید به تمامی جزئیات و نکاتی که در خواب دیده شده دقت شود سپس خواب تعبیر گردد.

تعابیر متفاوت تعبیر خواب رودخانه در کوه

تعبیر خواب رودخانه درکوه برگرفته از هوای رودخانه و حالات متفاوت آن میباشد، اما درست زمانی که این در کنار هم میباشند یعنی کوه در کنار رودخانه باید با توجه به تفاوت ها و گفته ها خواب تعبیر گردد.  دیدن کوه خود تعابیر متفاوت دارد و دیدن رودخانه نیز خود تعابیر متفاوت که شما برای دریافت تعبیر خواب رودخانه در کوه باید به آن استناد کنید.

بیشتر افرادی که تعبیر خواب های معتبری انجام داده اند رودخانه را نشانی از احساسات فرد میدانند که باتوجه به تنوعات فراوانی که در نوع خواب دیدن رودخانه از جمله تعبیرخواب رودخانه در کوه وجود دارد تعبیر میگردد اما همین افراد تعبیر دیدن کوه در خواب را چالش ها و سختی های فراوان تعبیر کردند.

تعبیر خواب رودخانه درکوه بسته به حالت هایی که از رودخانه در خواب میبینید دارد. از آنجا که خواب رودخانه بسته به احساسات ما دارد در این رابطه نیز تعبیر می گردد. اگر شما ببینید رودخانه‌ای که در کوه در جریان دارد صاف و زلال باشد نشانه عزت و بزرگی می باشد، یعنی اینکه شما در آینده با شخصی ملاقات خواهید کرد که برای شما بزرگی احترام و سربلندی دارد یا به شما از عزت و بزرگی و کرامت می‌بخشد.

 حال اگر در تعبیر خواب رودخانه در کوه را به این صورت می بینید که شما احساس میکنید کوه و مکانی که رودخانه در آن در جریان دارد در اختیار شما باشد و مال شما بوده ، در آینده شما عزت و بزرگی علاوه بر آن به آنچه که می‌خواهید خواهید رسید در واقع شما در آینده موفق و پیروز خواهید بود اگر رودخانه‌ای که می‌بینید زلال باشد و به آرامی در جریان باشد حال اگر رودخانه کم کم بزرگ شود نیز این میزان احترام و بزرگی افزایش میابد.

همانطور که تعبیر خواب رودخانه درکوه از زمانی که  آب رودخانه زلال و صاف بخوبی تعبیر می‌شود برعکس آن نیز رخ میدهد و تعبیر عکس میشود در واقع زمانی که آب رودخانه گل آلود میشود و رودخانه طغیان میکند به بدی و اندوه تعبیر میگردد. 

اگر شما ببینید که آب رودخانه کدر و یا گل آلود می باشد به این معنی می باشد که در آینده غم اندوهی شما را در بر خواهد گرفت و شما را ناراحت و غمگین خواهد کرد  و ممکن است شما را با مشکلات زیادی رو در رو کند.

  تعبیر خواب رودخانه در کوه زمانی که رودخانه موجود برای شما نا اشنا باشد و همچنان طغیان کند و گل الود باشد از نطر بعضی معبران اینگونه تعبیر شده است که ممکن است در آینده به بیماری دچار شوید که تا مدت ها شما را اندوهگین کند و برای شما خسران زیادی به بار بیاورد.

البته بعضی از معبران تعبیر خواب رودخانه در کوه و هر مکان دیگری را به این معنی تبیین می‌کند که نشانه مرد و ازدواج می باشد اگر آب رودخانه که شما می‌بینید زلال تر و روشن تر باشد اگر شما بانو باشید نشانه این باشد که مردی  با  شما پیوند مشترک خواهد بست که مردی روشن‌بین  با دیانت  و متعهد  خواهد بود و اگر این رودخانه بزرگ‌تر شود آنچه که از عزت و نعمت به شما می رسد بیشتر خواهد بود. اگر شما نیز مردی باشید که خواب رودخانه را می بینید به همین معنی تغییر می شود.

تمامی حالات تعبیر خواب  به این  مربوط نمی‌شود که شما رودخانه را از دور ببینید اگر رودخانه در کوه را در صورتی  ببینید که قصد دارید از آن عبور کنید و یا در میان آن قرار گرفته اید  نیز تدابیر خاص خود را دارد.

اگر شما ببینید که به درون رودخانه  می روید و یا قصد عبور از آن را دارید نشانه این است که قصد دارید  احساسات و عواطف خود را کنترل کنید از پس کنترل آن برنمی‌آیید. هرچه  عبور پر خطر و صعب العبور تر باشد کنترل احساسات و عواطف شما نیز سخت‌تر خواهد بود.

 حال اگر ببینید که در اواسط رودخانه ایستاده اید و  قصد عبور از رودخانه  را دارید اما در میانه آب از حرکتی ایستاده اید نشانه این می باشد که مشکلات در سر راه شما قرار گرفته است و شما قصد کنترل و عبور از آن‌ها را دارید که  ممکن است مشکلاتی بزرگ و عظیم باشد.

با همه این تفاسیر زمانی شما میتوانید به تعبیر اصلی خواب خود دست یازید که تمامی پازل ها و موارد موجود در خواب را در کنار هم گذاشته و آن ها را تعبیر کنید.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. نیکینیکیsays:

    خواب دیدم خونه دوست پسرم هستم،تو اشپزخونه،در حال شستن ظرفای کثیف او هستم،همشونم شستم.تعبیرش چیه؟