تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه

درباره ی تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه، عده ای از معبران اظهار نظر کرده اند و تقریباً همه ی آن ها به کیفیت آب اشاره کرده اند و درصورت پاکیزه بودن آب، تعبیر نیکی از آن خواب را بیان کرده اند. ابن سیرین، استاد همدانی، منوچهر مطیعی تهرانی و آنلی بیوتن از این معبران هستند.

درباره ی دیدن رودخانه جلوی خانه معبران بسیاری اظهار نظر کرده اند که به آن ها می پردازیم. اگر شما در خواب دیدید که رودخانه ای جلوی خانه ی شما ظاهر شده است، نشان دهنده ی داشتن نیت پاک و خیر است همچنین بیانگر آرزو داشتن ، حاجات مختلف و اهداف دور دست و تعیین شده نیز می باشد ، خوب است بدانید که این رویا در هر شرایط و مکانی که دیده شود میتواند به شکل چشمگیری شما را به آنچه که میخواهید یا در سر دارید نزدیک کند ، به عنوان مثال شما قلباً دوست دارید با شخصی که مد نظر خودتان است ازدواج کنید یا حداقل موانعی که برای این وصلت موجود است از میان برداشته شود و شاهد خواهید بود در عین ناباوری تمام آن چیزی که خواسته اید در حال وقوع است ، یا بیماری که بطور کلی از آن قطع امید کرده اید و میدانید دیگر بهبود نخواهد یافت در یک اتفاق عجیب و پیچیده سلامتی اش را پیدا میکند و معناهای خوب و مختلف دیگری میتواند از نتایج تعبیر خواب ظاهر شدن یک رودخانه جلوی خانه شما باشد. اگر رودخانه ای که در خواب می بینید، زلال و شفاف باشد، نشانة آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

تعبیر خواب رودخانه جلوی خانه از نظر ابن سیرین

استاد محمد ابن سیرین گفته اند: رودخانه ها در رویاهای ما نشان دهنده ی سد هایی در مقابل بعضی از احساسات و علایق درونی ما هستند، و اگر آن رودخانه را با رنگ های سیاه و یا کثیف دیده باشی خوب نیست و نشان می دهد که در ذهن و در فکر شما نقشه ها و یا مقاصد ناخوشایند و بسیار بدی در مورد دیگران جریان دارد ، که خطرناک و غیرقابل کنترل هستند . حال اگر رودخانه ای زلال در جلوی خانه ی شما ظاهر شود، تعبیر بسیار مثبتی دارد و ممکن است به یکی از آرزو های خود برسید یا مشکلی از مشکلاتتان حل شود.

نظر استاد همدانی درباره ی دیدن خواب رودخانه جلوی خانه

استاد همدانی بیان کرده اند، چنان چه خواب دیدید که رودخانه ای جلوی خانه ی شما قرار دارد و آب رویت شده تمیز و حتی قابل خوردن باشد و درون آن موجودات زنده ای مثل ماهی و یا سایر جانوران را دیده باشید، خبر از مهمان های برجسته ، و یا منفعت های کلان مادی نیز می دهد و در مدت زمان کوتاهی اوضاع شما از چند جهت مختلف رو به بهبود پیش خواهد رفت و خود را در مرتبه و مقامی خواهید یافت که حتی خودتان را لایق آن نمی دانید، و تصور می کنید بیشتر از چیزی که در ذهنتان بوده به شما رسیده و این یک رضایت و شادمانی کامل خواهد بود.

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی خواب رودخانه جلوی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی خواب رودخانه نظرات زیادی دارد. از نظر او تعبیر نهایی رویای رودخانه ی جلوی خانه بستگی به نوع آب رودخانه دارد. بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در رودخانه روان باشد و سنگریزه های کف رودخانه دیده شود. آب رودخانه بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . آب راکد و تاریک، نشانه ی اندوه و غصه است  و آب لجن آلود ابتلا است. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند. پس درنتیجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن رودخانه جلوی خانه در خواب، نیکو است ولی به شرطی که آب آن رودخانه پاکیزه و زلال باشد. 

نظر آنلی بیوتن درباره ی خواب رودخانه ی جلوی خانه

آنلی بیوتن نیز مانند سایر معبرین رویای رودخانه ی مقابل خانه را در صورتیکه آب آن پاک و زلال باشد، نیک تعبیر می کند. از نظر آنلی بیوتن ديدن رودخانه ی جلوی خانه در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاکیزه و تمیز، نشان دهنده ی موفقيت و پيروزى و سرافرازی شما مى ‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. پس در نتیجه تمامی معبران کیفیت آب رودخانه را در کیفیت تعبیر خواب دخیل می دانند. (یعنی هرچه آب رودخانه زلال تر باشد، تعبیر خواب مثبت، و هرچه آب رودخانه کثیف تر باشد، تعبیر خواب منفی خواهد بود.)


دیگر مطالب مرتبط :

تعبیر خواب جمع شدن آب در خانه

تعبیر خواب آب1 نظر

  1. مریممریمsays:

    دیشب خواب دیدم واردخونه ای شدم که میدونستم مال خودمه جای بسیارزیبایی تویک طبیعتی که درختاش انگارفصل بهاربوددرحال سبزشدن وازجلو خونه هم رودخونه ای که صدای جاری شدن اب رومیشنیدم حس خیلی خوبی داشتم میخواستم بدونم تعبیرش چیه