تعبیر خواب کتری آب جوش

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب کتری آب جوش بدانید.

شاید دیدن کتری آب جوش در خواب تا حدودی برایتان جالب و دیدنی باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با خود فکر کنید که هیچ تعبیر و تفسیری برای چنین خوابی وجود ندارد. واقعیت این است که برخلاف تصور عموم، کتری آب جوش در خواب تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد.

از این رو ما امروز در این بخش از دانستنی های خود تصمیم گرفتیم که مطالب سودمند و شنیدنی از معبران و خواب گزاران شناخته شده را در رابطه با تعبیر خواب کتری آب جوش در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

تعبیر خواب کتری آب جوش چیست؟

محمد بن سیرین می گوید دیدن کتری در خواب به معنای پذیرفتن مسئولیتی بزرگ است. همچنین وی دیدن آب جوش در خواب را بر فتنه و آشوب تعبیر نموده است. به روایت ایشان اگر کسی کتری پر از آب را در خواب خود بیند که در حال جوشیدن است معنی اش آن است که در راه قدم گذاشتن به موقعیتی جدید، آشوب های بسیاری در انتظار شخص خواب بین است.

ابراهیم کرمانی چنین روایت می کند: چنانچه در خواب خود کتری پر از آب جوش را دیدید که قصد بلند کردن آن را داشتید تعبیرش آن است که با افرادی بد خلق و آشوب گر وارد معامله ای می شوید. به روایت ابراهیم کرمانی چنانچه بیننده خواب دختر جوان و مجردی باشد معنی اش آن است که با مردی خشن و بد خلق ازدواج می کند.

تعبیر خواب کتری آب جوش به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون چنین می گوید اگر در خواب دیدید که کتری پر از آب را برای جوشاندن بر روی آتش قرار دادید نشانه آن است نسبت به موقعیت جدیدی که در آن قرار می گیرید هیجانات شدیدی دارید.

لوک اوینتهاو خواب گزار و تفسیر گر شناخته شده غربی می گوید اگر در خواب خود دیدید که شخصی آشنا به خانه شما آمد و با خود کتری پر از آب جوش را برایتان آورد نشانه آن است که آن شخص در دنیای واقعی با شما دعوا و دشمنی دارد. در واقع این خوابتان یادآور این موضوع است که از چنین شخصی در زندگیتان دوری کنید.

تعبیر خواب ریختن آب جوش داخل کتری

شاید به مراتب از مادربزرگ ها و بزرگ ترهای فامیل این جمله به گوشتان خورده باشد که آب جوش داخل کتری را روی زمین نریزید. با این اوصاف باز هم ممکن است ندانید که چنین جمله ای چه معنا و مفهومی دارد. حال اگر در خواب خود بینید که آب جوش و داغ داخل کتری را روی زمین ریخته اید می دانید چه تعبیری دارد؟ 

یکی از معبران بزرگ اسلامی به نام خالد اصفهانی دراین باره می گوید چنین خوابی بی شک بر بدهکاری بزرگ، شکست عشقی و خراب شده رابطه عاشقانه و یا حتی برهم خوردن اعصاب و روان شخص خواب بین دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی نیز می گوید ریختن آب جوش داخل کتری در خواب به معنای واقعی شکست می باشد. اگر کسی خواب بیند که کتری پر از آب جوش در دست گرفته است چنانچه به یکباره آب داخل کتری بر روی،زمین ریخت و دستان وی نیز سوخت تعبیرش آن خواهد بود که فرد خواب بین به وام و بدهکاری شدیدی گرفتار می شود. در تعبیر دیگری از ایشان اگر کسی خواب بیند که کتری پر از آب جوش را به عمد داخل خانه ریخت معنی اش آن است که با یکی از اعضای خانواده اش وارد جدال و نزاع می شود.

تعبیر خواب ریختن آب جوش داخل کتری به روایت دانیال نبی

دانیال نبی(ع) درباره ریختن آب داخل کتری بر روی زمین چنین می فرماید:اگر در خواب خود بینید که آب جوش و پر حرارتی را از داخل کتری بر روی زمین ریختید چنانچه کارتان تنها از روی حواس پرتی و غیر عمد باشد بدانید و آگاه باشید که تعبیر چنین خوابتان نیکو است و این نشانه را دارد که شما از بسیاری بلاها و خطرات احتمالی در امان خواهید بود.

تعبیر خواب ریختن آب جوش داخل کتری به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی روایت شد اگر کسی در خواب خود بیند که آب جوش داخل کتری را بر گوشه های مختلف خانه اش ریخت چنانچه بیننده این خواب زن متأهل یا باردار باشد و این کار را از روی عمد انجام دهد تفسیر خوابش این است که در آینده نزدیک صاحب فرزندی می شود که خداوند باری تعالی بر وی عمر کوتاهی عنایت می کند. در واقع دیدن چنین خوابی برای یک خانم باردار به معنی آن است که غمی جان گداز در انتظارش است.

تعبیر خواب دادن کتری آب جوش به دست دیگران

از اسماعیل بن اشعث اینگونه روایت گشته که اگر کسی در خواب خود بیند که کتری پر از آب جوش را بر دست دیگری داده نشانه آن خواهد بود که آن شخص در بر بستر بیماری می رود.

محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب خود دیدید که مقدار زیادی آب داخل کتری جوشانیدید و سپس آن را به خانه شخص دیگری بردید تعبیر چنین خوابی این است که قصد دارید در منزل شخص دیگری فتنه انگیزی کنید. 

در تعبیر دیگری از ایشان چنانچه یک شخص خواب بیند که کتری پر از آب را در مکانی دور افتاده و بر روی شعله های آتش قرار داده است چنانچه آب داخل کتری به جوش آمد و وی آن را به مصرف خود رساند نتیجه خواب این است که شخص خواب بین در آینده ای نزدیک مزد تمامی زحمات و تلاش هایش را برای رسیدن به اهدافش خواهد گرفت.

تعبیر خواب کتری سیاه آب جوش

آنلی بیتون و برخی معبران غربی دیگر نیز دیدن کتری سیاه پر از آب جوش را بر یاس و ناامیدی تعبیر کرده اند. روایت آن ها درباره چنین خوابی این است که اگر کسی خواب بیند کتری بزرگ سیاه رنگی در منزل دارد که آب داخل آن در حال جوشیدن است معنی اش آن خواهد بود که در رابطه عاطفی خود دچار یاس و ناامیدی می شود.

لوک اوینتهاو نیز می گوید اگر کسی کتری سیاه و سوخته را در خواب خود بیند که آب داخل آن در حال جوشیدن است چنانچه بیننده خواب مجرد و در شرف ازدواج باشد معنی خواب این است که امورات مربوط به ازدواج وی به شکست  می انجامد

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. ساراساراsays:

    سلام من دیشب خواب دیدم تو یه بیمارستان هستم و خواهر کوچیکم هم داره اونجا بین بیمارا بازی میکنه و راه میره منم از کنار هر بیماری رد میشم یا یه جایی از بدش سوخته و باند پیچی شده یا کل بدنش باند پیچی شده معنی خوابم چیه