برای مادر مریضم دعا کنید ، متن برای مریضی مادر

دعا کردن بهر مادر؛ این نعمت خداوندی از جمله مسائلی است که می توان به هنگام مریضی مادر و ناتوان شدن آن از خداوند منان خواستار بود. مادران زیباترین آهنگ عشق هستند که بدون این نعمت خداوندی نمی توان هرگز دمی از زندگی را به سر کرد. پس از همه شما می خواهم که برای سلامتی مادرم دعا کنید تا باری دیگر از این گوهر گرانقدر بهره لازم را ببریم.


گویند بهشت زیر پای مادران است؛ ای مادر عزیزتر از جان ای کسی که پروانه شدی، سوختی به پای من تا بتوانم در این روزگار سخت سرافراز و پیروز گردم، اینک که بر تخت بیمارستان آرمیده ای، از خداوند منان از ته دلم آرزوی سلامتی و رو پا ماندن دوباره تو را خواستارم. برگرد و خانه ام را دوباره گلستان کن ای عزیزتر از جان و جهانم .

*******************************

الهی من پروانه بشوم، دورت بگردم؛ نبینم روزی خسته و ملول روی تخت دراز کشیده باشی. ای مادر عزیزم برای شفای عاجل تو با جان و دل از سویدای قلبم أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء می خوانم و می دانم که خداوند هر چه زودتر تو را شفا می دهد و با ورود دوباره ات به خانه بارقه های نور و امید را دوباره با خود خواهی آورد.

*******************************

ای زیباترین آهنگ عشق؛ مادر عزیزتر از جان و دل هنگامی که با نور خویش کلبه درویشی ما را درخشان می نمودی، قدر تو ندانسته و اینک که خانه بی تو سوت و کور شده است؛ قدر گوهری چون تو را دانسته و از خدا خواستارم که باری دیگر این نعمت وجودی اش را به ما بازگرداند.

عکس نوشته مادرم مریضه براش دعا کنید

بی تو روزها و شب ها فکر من این است: اللهم أشف کل مریض تا شاید خداوند به داد دل من رسد و تو را به من بازگرداند.

*******************************

تا وقتی که خدا را دارم، دیگر هیچ غم و غصه ای ندارم و می دانم که خداوند منان دعای این بنده مسکین را اجابت کرده و تو را به من بازخواهد گرداند. خدایا از سویدای دل با جان و دل مصرانه از تو مادر مریضم را می خواهم. مادری از جنس آفتاب پرنور و درخشان.

*******************************

مادر عزیز تو که اینک بر کنج بیمارستان تخت روی تختخواب بیمارستان آرمیده ای؛ آخر نمازهایم با حالتی غرق از معنویت به بزرگی و عظمت خداوند سلامتی و شفای عاجل تو را از خدا خواسته ام و می دانم که روی من را زمین نمی زند.

عکس پروفایل درمورد مریضی مادرم + متن

مطلب پیشنهادی و پربازدید :

متن و عکس برای مادران فوت شده مادرانی که در این دنیا نیستند


خدایا بار پروردگارا نمی دانم چگونه تو را صدا بزنم فقط می دانم که در دل سوزان من خبر داری و از تو می خواهم به من و مادر مریضم آن چیزی را بدهی که سزاوار آن است. شفای عاجل مادرم را فقط و فقط از تو می خواهم. سلامتیش را به تو خواهم سپرد. دست نیاز من را رد نکن.

*******************************

باخدا که باشی به غیر خدا تو را یاوری نیست. از عمق وجودم یقین دارم که تنها آره تنها گوشه چشمی از نگاه خدا بر زندگی من کافیست تا مادر مریض و مظلوم من را از این حالت خارج گردانده و او را به خانه اصلی خویش بازگرداند. خدای من از تو چیزی می خواهم که به بزرگی و جلالت قسمت می دهم او را از من نگیری.

*******************************

بارپروردگارا یا مادر مریض و عزیزتر از جانم را به من بازگردان یا جان من را به جای او بستان.

جملات کوتاه و زیبا درباره مریضی مادر

گاهی نه هیچ پزشک حاذقی نه هیچ هزینه سرسام آوری و نه هیچ تکنولوژی و استفاده از دستگاه های پیشرفته ای نمی تواند کسی را از مرگ حتمی نجات بدهد و او را دوباره به حیات دنیوی خود برگرداند، جز یک دعا از عمق جان. من الان از عمق دل و جانم با تمامی نیرو و توانم دستان خود را به سمت پروردگارم بلند کرده و دعای شفا یافتن مادرم را از او خواستارم و می دانم که معجزه خداوندی به صد طبیب حاذق می ارزد.

*******************************

اگر دعا کردن در بهر تو اثر سازد؛ سوگند می خورم که تا آخرین نفس به درگاه خداوندی در شفا یافتن تو دعا کنم و از خداوند منان سلامتی و توفیق تو را عاجزانه بخواهم. آری می دانم که دعا کردن من بی اثر نخواهد ماند و بی هیچ شک و شبهه ای آغوش تو را باری دیگر تجربه خواهم نمود. آغوشی از جنس محبت، از دل و جان به مادر عزیز و مهربانم.

*******************************

وجود پر برکت مادرم چنان بر زندگانم اثر نهاده که اینک از دوری او آتش به جانم افتاده ای مادر عزیزتر از جانم ای کسی که با تمامی سختی ها من را در آغوش گرم خود پرورده ای؛ دمی تاب دیدن تو را در تخت بیمارستان ندارم. برگرد و زندگی ما را سر و سامان بده. خوش ندارم که تو را اینگونه می بینم. لباس بیمارستانی اصلا شایسته تو نیست برگرد و همان لباس های همیشگی خودت را بر تن کن.

عکس نوشته و متن در مورد مریض شدن مادرم

هرگز فکر نمی کردم که یک لحظه ندیدنت تا چقدر روح و روانم را درگیر خود کرده باشد. وقتی که نباشی انگار زندگی نیست، روح نشاط و سرزندگی نیست، اصلا بی تو انگار دنیای وجود ندارد. نمی خواهم بی تو دمی زیستن را ای گوهر گرانقدر زندگانی ما برگرد. قول می دهم این بار قدر تو را بیش از پیش بدانم. آره من قدر گوهری ارزشمند چون تو را ندانسته ام و غرق در زندگی خویش بوده ام. اما الان هیچ چیزی را نمی خواهم هیچ چیزی تنها وجود تو و سلامتی تو را از خدا می خواهم.

*******************************

به صداقت قلب پاک خودت خداوند و پروردگار جهانیان را سوگند یاد می کنم که سلامتی را در نهاد تو بازگرداند و ما را به دیدن چهره پرفروغ تو باری دیگر عادت بدهد.

*******************************

گویند گاهی فقط یک دعا آره یک دعا کافیست تا به یکباره همه چیز دگرگون شود و دعای شما مستجاب گردد. بارپروردگارا سلامتی مادر مریضم را از شما عاجزانه می خواهم.

*******************************

ای مادر عزیز تر از جانم بیا و جراغ دل ما را تو با نور وجودت روشن کن. خانه بی تو دیگر صفا و صمیمیتی ندارد. انگار تو که رفتی آتش به آن خانه زده اند. هیچ مهر و محبتی دیگر نیست. تمام مهر و محبت ها در نهاد تو جمع شده است. پس برگرد و با آمدنت باری دیگر صفایی به خانه ما ببخش.

متن دعا کنید برای مریضی مادرم

آغوش مادر یعنی گرم ترین نقطه این کره خاکی؛ امروز من این نقطه را از دست داده ام و او را در تخت های بیمارستان می بینم و از خداوند منان می خواهم که این آغوش گرم را دوباره به من بازگرداند. سخت محتاج آن آغوشی گرم و عاشقانه ای هستم که به من روح و انرژی می دهد. مادر عزیزم وجودت را از خدا خواستارم.

*******************************

گویند دعای مادران زود اجابت می گردد؛ من مادر نیستم ولی به مادری بودن خودت قسم به حس مادرشدن، به مهر و محبت خودت خداوند را سوگند یاد می کنم که تو را از این بیماری نجان دهد تا با سلامتی و تندرستی به خانه خودت بازگردی.

*******************************

تمام معنا و مفهوم خوشبختی در نگاه تو خلاصه می شوم ای مادر عزیزم. ای کاش باری دیگر بتوان آن نگاه زیبا و گهربارت را ببینم. چقدر دلم برای لبخندهای شیرینت تنگ شده است.

*******************************

ای مادر من که نفست پر از انرژی و صدایت تسکین بخش زندگانی، لبخند روح حیات و وجودت نعمتی است خداوندی. به کجا رفته ای چرا دیگر نمی بینم تو را؟ تو که نیستی دیگر زندگی می خواهم چرا؟ بازگرد و بیا باز هم با وجودت و با تمامی محبت هایت به خانه مان صفا و صمیمت ببخش.

*******************************

میم مثل مادر بیراه نیست که گویند بهشت زیر پای مادران است. آری همان کسانی که زندگی خود را جهنم می کنند تا مبادا خاری به دست شما وارد آید. شاید قدرت را ندانستم. نمی دانم شاید هم درگیر کارها و دل مشغولی های خودم بودم نمی دانم. ولی این را خوب می دانم که الان که نیستی چه ضربه ای به جانم افتاده است. الان خوب می فهمم و درک می کنم که بودنت چقدر نعمت بزرگی بوده است و ما نمی دانستیم.

متن در مورد مريضي مادر

ای کاش خدا ما را با مریضی تو امتحان نمی کرد ای مادر عزیزم. حالا که می بینم تو را در گوشه ای از بیمارستان روی تخت های بیمارستانی تخت خوابیده ای، می فهمم که بودنت چقدر در زندگی ما اثر بخش بود.

*******************************

مادر مهربان من، ای رویای شیرین زندگانی من، تا زمانی که تو را دارم، مرا چه به کعبه! طواف می کنم تو را ای کسی که برای لمس دستانت هم باید وضو گرفت. ای مادر عزیز من این گونه تو را من می پرستم و برای سلامتیت بارها و بارها از خداوند منان طلب شفای عاجل دارم.

*******************************

آنقدر دور تو می گردم ای مادر عزیزتر از جانم تا سرگیجه بگیرم. می دانم که خداوند تو را شفا خواهد داد و با تحت بیمارستانی برای همیشه وداع خواهی نمود و دوباره به خانه ما برخواهی گشت.

*******************************

قسم به سپیدی موهایت، قسم به چروکی دستانت، قسم به نگاه مهربانت، قسم به آن همه مهر و ایثارت ای مادر از جان خویش گذشته من که باز هم تو را خواهم دید و باز هم نگاه مهربان خداوند سایه سار زندگی ما خواهد شد و تو را باری دیگر به این خانه پر از آرامش و محبت باز خواهد گرداند.

*******************************

قول می دهم که این بار آنقدر قربون صدقه تو بروم که دیگر نتواند هیچ بیماری حتی به تو هم نزدیک شود. قول می دهم این بار که از روی تخت بیمارستانی خارج شدی، به گونه ای دیگر با تو رفتار کنم ای مادر عزیزم تا کسی را یاری به زمین افکندنت نباشد.

*******************************

بیماری با همه توانی که دارد تو را زمین گیر کرده است، ولی قویتر از آن دعای دل پاک است. من به دل پاک خودت خدا را قسم می دهم که تو را از چنگال بیماری و درد خارج گردانیده و بر تن تو باری دیگر لباس عافیت بپوشاند.

متن مریضی مادرم

خدا تمام مریضی ها را ریشه کن من را دوباره به مادرم نزدیکتر کن. خدایا بار دیگر به من ارزانی دار من را قربانی نگاه مادرم دار. خدایا اجابت کن دعای مادرم را نگه دار سایه اش بالای سرم را. خدایا شفا بده مادرم را تا شوم من قربانی نگاه مهربانه اش.

*******************************

ای دوستان و عزیزان و همراهان زندگی من تو را من به عزیزترین افراد زندگانیتان قسم یاد می کنم که برای سلامتی و شفای مادرم دعا کنید. گویند دعا کردن دسته جمعی اثربخش تر است و زودتر دعای آنان برآورده به خیر می گردد. پس همه با هم أمن یجیب بخوانیم تا بلکه خداوند متعال مادر مریض من را در تخت بیمارستان با سلامتی کامل خارج ساخته تا باز هم به آغوش گرم زندگانیش بازگردد.

*******************************

انسان ها تا چیزی را از دست ندهند، پی به ارزش والای آن نخواهند برد. اینک که من مادر مریضم را این گونه مریض و ناتوان بر تخت بیمارستانی می بینم، می فهمم که وجودش تا چه اندازه در زندگی ما تأثیرگذار بوده است و نبودش چه آتشی به جان ما انداخته است. آری مادران را تا زنده هستند باید ارج نهاد و در زندگی و زنده بودن آن ها بایستی به آن ها احترام نهاد وگرنه بعد از مریضی و ناتوانی همه می توانند دست به دعا گردند و پشیمان از کارهایی که کردند و نباید می کردند و کارهایی که نکردند و باید می کردند.

*******************************

عزیزتر از مادر در زندگی هیچ کسی نیست. باارزش ترین نعمتی که خداوند به انسان ها بخشده است، وجود مادر است که همواره بایستی برای سلامتی این گوهر ارزشمند دعا کرد. حتما نباید به انتظار نشست تا خدای نکرده کسی مریض شود و برای آن دعا کرد؛ بلکه بهتر آن است که در سلامتی مادران و تندرستی و روزهای عادی آنان خداوند منان را شکرگذار بود که این نعمت را به ما ارزانی داشته است تا بر طول عمر آن بیفزاید و همواره سایه او را بر بالای سرمان نگه دارد.

متن درباره مریضی مادر + عکس نوشته

مهم نیست که الان در چه سن و سالی هستم، در هر برهه زمانی از زندگانی خویش که باشم، باز هم برای مادرم همان فرزند کوچک بازیگوشی هستم که با دستان مهربان و گرم و صمیمی خویش من را پرورده است. ای مادر عزیز من ای کسی که با مهر و محبت و عشق درونی خویش من را آنگونه تربیت نمودی که اینک سر خویش را با افتخار بالا می گیرم و یاد تو را در دل زمزمه می کنم؛ ای کاش باز من چشمان من لایق دیدن روی ناز تو باشند. وجود نازنینت را از ما نگیر.

*******************************

وجود نازنین برخی از مادران به قدری در زندگانی ما اثر نهاده اند که حتی لحظه ای دوری و مرضی آنان جگر ما را می سوزانند.

*******************************

چشمان پر از اشک و دیدگان تر خود را با دعاهای پرفتوحی همراه می سازم تا خداوند باز هم بر من لطف و مرحمتی دارد و مادر مریض و ناتوان من را به من بازستاند.

*******************************

نمی دانم چه بگویم؛ اصلا نمی دانم چگونه بگویم؛ مگر می شود بی وجود مادر زندگی را سر کرد؟ حتی تصور نبود موقتی آن روی تخت های بیمارستان هم در وصف ها نگنجد. هرگز چنین لحظه ای را برای هیچ مسلمانی حتی بدترین و شرورترین انسان ها در سراسر این جهان نباید از خدا خواست. مریضی مادر چنان دردی است که درمانی برای آن نیست.

*******************************

وقت نماز است. پاشو مادر پاشو چادر سفیدت را بر تن کن. برخیز و باری دیگر خداوند را صدا کن. برخیز و نور و بارقه های امید را در دل ما روشن ساز. برخیز و با دعاهایت امیدبخش زندگانی ما شو. اینک که تو بر تخت بیمارستانی آرمیده ای، من به جای تو نماز بر می خوانم و از خداوند متعال در قنوت و پایان نمازم تنها سلامتی و شفای عاجل تو را خواستارم.

متن راجب مریضی مادر + برای مادرم دعا کنید

خدایا به حق همین شب های عزیزت، به حق همین روزها و دقایق و ثانیه های معنوی ات تو را سوگند یاد می کنم که مادرم را شفا بخشی.

*******************************

دیگر تاب و توانی ندارم، دستانم سست شده است، پاهایم دیگر توان رفتن ندارند، نمی دانم حتی شاید زبانم نیز آنگونه که باید تاب و توانی ندارد. آنقدر مریضی مادرم من را سست و ضعیف کرده است، که هرگز فکر نمی کردم روزی مرد قوی هیکلی چون من از تاب و توان افتاده و اشک بر دیدگانش جاری سازد. اصلا چنین تصوراتی در وجود و شخصیت من را شاید هیچ فردی در خواب هم تصور نمی کرد. آری مادر آنقدر عزیز است که حتی حاضری تمام غرور مردانه ات را لگدمال کنی ولی لحظه ای بی مادر را سر نکنی.

*******************************

مادر بودن حسی است که خداوند فقط آن را به دختران بخشیده است تا این حس را در نهایت تجربه کنند. مادر که مریض می شود، انگار زمین و زمان نیست و نابود شده است. انگار دیگر زندگی را صفایی نیست.

*******************************

نمی دانم به چه کسی تمسک جویم که برای مادر مریضم دعا کند؟ همه چیز را به خداوند متعال می سپارم و از او می خواهم که شفای عاجل مادر مریضم را ارزانی ما دارد.

*******************************

خداوندا بارپروردگارا وجود خسته من را با شفای عاجل مادرم و دیدن لبخند او باری دیگر شاد گردان.

متن غمگین درباره مریض شدن مادرا

بوسه بر دستان مادرم و آغوش گرم او چنان لذتی دارد که هیچ لذتی در دنیا را نمی توان با آن قابل قیاس دانست. مادر عزیزتر از جانم از روی تخت بیمارستانی خود برخیز و بگو که سالم و تندرستی برخیز و بگو که لبخندت را از من دریغ نکرده ای.

*******************************

یکی از نعمت هایی که خداوند متعال به ما انسان ها ارزانی داشته است و همیشه بایستی شکرگذار این نعمت خداوندی بود، وجود نعمت ارزشمندی چون مادر است که با نبودش و مریضی اش انگار خدا این نعمت را از زندگی ما دریغ فرموده است. خدایا به بزرگی ات قسمت می دهم که این نعمت را هیچ گاه از ما نگیر حتی مریض شدن معمولی مادرم هم چنان داغی بر دل بی تاب من می گذارد که دوست دارم همین لحظه جان بر کف بر زمین فرو افتم و نیست و نابود گردم.

گردآورنده : توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...