متن درباره کمک خواستن از خدا

وقتی دلت بند خدا باشد، به هیچ جنبنده دیگری روی زمین نیاز نخواهی داشت. او آرام دلت می شود و آرامش را در تمام وجودت استمرار خواهد بخشید. وقتی که خدا را به وجودت راه دهی، او تسلی دل و قلبت خواهد شد و به پاس ورودش به قلبت، تو را در رسیدن به هر آنچه که میخواهی یاری خواهد کرد.

آیا تا به حال به جای مردم، از خدا کمک خواسته ای؟ اگر این کار را نکردی، به تو توصیه میکنم از همین حالا که این متن را میخوانی، تغییر مسیر دهی و به خدایی توکل کنی که بزرگتر از تمام این مردم است. وقتی که این کار را کردی، هر خواسته ای داشته باشی، روا خواهد شد. مهم نیست آن خواسته چیست، مهم این است که تو کار را به کاردان سپرده ای و خدا را در رسیدن به آن خواسته به زندگیت دخیل کرده ای. در این مطلب برایتان جملات زیبایی درباره کمک خواستن از خدا می آوریم که این موضوع را روشن تر میکند و در انتها، متن هایی برای طلب کمک از خدا آورده ایم که با آنها می توانید با او راز و نیاز کنید. همراه ما باشید.

جملات زیبا در مورد کمک از خدا

متن طلب یاری از خداوند

وقتی که همه درها برویت بسته شد، آن موقع خدا را یاد میکنی. این اشتباه است. قبل از همه درها، در خانه خدا را بزن تا درِ خانه او اولین و آخرین دری باشد که برای حاجتت میزنی؛ او سریع تر از همه مردم حاجتت را روا خواهد کرد.

----------------------------------------------

وقتی که گرفتار شدی، دلت پر از آشوب بود و نمیدانستی به کجا پناه ببری، من به تو مامن امن خدا را پیشنهاد میکنم. همان جا که بیش از هر موقع احساس امنیت میکنی و هر حاجتی که داری، روا می شود.

----------------------------------------------

چرا باید از کس دیگری طلب یاری کنی وقتی خدایت در قلبت است و او بهترین شنونده دعا و عالیترین برطرف کننده نیازهاست.

----------------------------------------------

در زندگی یاد بگیر از کسی جز خدا طلب یاری نکنی. درست است که روح این آدمها از خداست، اما دشمنی بد ذات به نام شیطان، گاهی روح شان را از آنها خواهد ستاند. به جای مردمی که تعداد اندکی از آنها روحی پاک دارند تا حاجتت را روا کنند، به سوی خدا برو که او پاک ترین پاکان است و هر آنچه را از او بخواهی به تو خواهد داد.

----------------------------------------------

ما انسان ها دستانی از خدا روی زمین هستیم، فقط همین. چرا برخی از ما فکر میکنند که در برطرف کردن حاجات شان، قدرت انسان ها بیشتر از قدرت خداست؟ انسان هایی که قدرتشان را از قدرت خدا میگیرند، قطعا در برابر اراده و توان خداوند، ریگی در برابر کوه هستند.

----------------------------------------------

بعضی وقت ها، شیطان به قلبت نفوذ میکند. او به تو میگوید نمی شود، نمی توانی، امکان ندارد اما هر گاه این حرف ها را زد، با همان قلبت جوابش را بده. به او بگو من خدا را دارم، خدایی که نیاز مرا بهتر از خودم میفهمد. او درخواست مرا بالاخره در زمان الهی اجابت خواهد کرد و من به آنچه که میخواستم به خواست خدایم خواهم رسید.

----------------------------------------------

خدا تنها بخشنده ایست که در قبال چیزی که میبخشد چیزی نمیخواهد، پس به جای آدم هایی که جای انسانیت، حساب و کتاب را یاد گرفته اند، از خدا بخواه تا به تو بدهد.

----------------------------------------------

برای افرادی که به کسی غیر از خدا رو زده و سرشان را خم میکنند افسوس میخورم. نمی دانم، شاید آنها خدا را در زندگی نیافته اند، شاید آن را ندیده اند، شاید قدرتش را احساس نکرده اند. اگر برایشان این اتفاق می افتاد، یقیناً هیچگاه جلوی بنده ای از خدا که جایگاهش دقیقا مثل جایگاه خودشان در مظهر خداوند است، برای رفع نیازهایشان زانو نمی زدند.

----------------------------------------------

نگو خدا مرا فراموش کرده و دیگر نمی بیند، خدا تو را میبیند اما تو هستی که پشتت را به او کرده ای. وقتی که دوباره رویت را به سمتش برگردانی، دوباره از چشمه مهربانی اش نصیبت خواهد کرد و هر آنچه که میخواستی را به تو خواهد داد.

----------------------------------------------

به جای خلق خدا، از خدا کمک بخواه. ممکن است کمی دیرتر به خواسته ات برسی یا اصلا خواسته ات برآورده نشود اما بدان که در پی همه این ها حکمت هاییست که شاید از خیلی شان بی خبر باشی. از خدا کمک بخواه و برآورده شدن یا نشدنش را به او بسپار. این را بدان که او بهتر از تو می تواند خوب یا بد بودن خواسته ات را تشخیص دهد.

متن درباره توکل به خدا

توکلت را به خدا از دست نده. در سخت ترین روزهای زندگی، باز هم کنار توست و تو را میبیند. اگر از همان اول، از او کمک خواسته بودی، دچار این روزهای سخت نمیشدی. این بار قلباً از او کمک بخواه تا حضورش را در زندگی ات احساس کنی و متوجه شوی که او هم تو را میبیند و تو هم در پناه او هستی.

----------------------------------------------

اگر به خدا توکل کنی، کمترین چیزی که نصیبت میشود، عزتیست که باعث خواهد شد هیچگاه جلوی کسی سر خم نکنی. او قبل از اینکه حتی خواسته ات را به زبان آوری متوجه آن خواهد شد و اگر بر صلاحت باشد، وارد زندگیت خواهد کرد. به پای همین بخشایش، هیچوقت برای غیر از او سر تعظیم فرو نیاور.

----------------------------------------------

اگر به خدا توکل کنی و بر خواسته هایت پافشاری نکنی، به هر آنچه که در دنیا می خواهی خواهی رسید. این قانون دنیاست. تنها وقتی از بند وابستگی به خواسته هایت رها شوی و همه چیز را به خدا بسپاری، آنها وارد زندگی ات می شوند.

----------------------------------------------

خدا تنها کسی است که لیاقت توکل تو را دارد. او آفریننده توست و تو بخشی از آن هستی. حتی پدرت، حتی مادرت و حتی نزدیک ترین افراد زندگیت از خدا تو به تو نزدیک تر نیستند. پس به پای نزدیکی اش، خواسته ات را تنها از او بخواه تا روا شود.

----------------------------------------------

هر وقت خواستی از دیگران کمک بخواهی، به یاد منت هایی بیفت که بعداً قرار است از زبان شان بشنوی. تنها زبان بی منت متعلق به خداست. پس به او توکل کن و خواسته ات را از او بخواه. مطمئن باش که برآورده می شود.

----------------------------------------------

خواسته ات خواست خدا باشد تا او تو را در مسیر زندگی همراهی کند و به آنچه که میخواهی برساندت. باور کن اگر طبق طرح الهی زندگیت پیش بروی و توکلت بر خدا باشد، خوشبخت ترین انسان روی کره خاکی خواهی شد.

----------------------------------------------

اگر ما آدم ها یاد می گرفتیم از همان اول به خدایی که خالق تمام نعمت هاست توکل کنیم و تنها از او مدد جوییم، شاید تاکنون هر آنچه که از زندگی میخواستیم را به دست آورده بودیم.

----------------------------------------------

توکل کردن به خدا هزینه ای ندارد اما اتفاقات مثبت بزرگی در پی خواهد داشت، اتفاقاتی که همگی به زیباترین شکل برایت رخ خواهند داد. همه اینها برای همان توکلیست که به خدا کرده بود.

متن درباره طلب کمک از خدا

تو که دنیای کوچکم را با بودنت بی اندازه بزرگ کرده ای، به تو پناه می برم و از تو یاری میجویم.

----------------------------------------------

خدایا، در روزهایی که سختی ها من و زندگی ام را احاطه کرده اند، تو با نور وجودت حصار آنها را در هم شکن و یاریگر من باش.

----------------------------------------------

پروردگارا، به چه کسی جز تو پناه ببرم که تو بهترین پناهگاه هستی؟ از تو یاری می طلبم که مرا در مشکلم مدد باشی.

----------------------------------------------

زندگی من یک رنگ داشت اما از وقتی خدا را شناختم، رنگین کمانی از همه رنگ ها شد. خدایا، به اندازه تمام رنگ های جهان که بی نهایت زیاد هستن دوستت دارم. اکنون میخواهم به من در مشکلم یاری نمایی و رنگ امید را بر دل ناامیدم بزنی.

----------------------------------------------

خدایا، فقط با حضور توست که خرده های دل شکسته ام دوباره کنار هم جمع میشوند. خدای من، در مشکلم یاریم فرما که جز تو یاریگری نمی خواهم.

----------------------------------------------

پزشک تمام مشکلات من خدایم است. از هیچ کس نمیخواهم دردم را دوا کن چون طبیبی حاذق به اسم خدا دارم. خدایا، مشکلم را دوا و به من یاری رسان. آمین.

----------------------------------------------

خدایا، بین عاشقی و دوست داشتن فاصله بسیار است و تنها کسی که عاشقش هستم تویی چون میدانم از بین تمام کسانی که دوستشان دارم، رسیدنم به تو حتمیست. به پای عشقم هم که شده، کمک کنم.

----------------------------------------------

حتی اگر مرا مجبور کنند که به زبان کافر خدایم باشم، او همیشه در قلبم و نامش در ذهنم ماندگار است. سلطان قلبم، از تو میخواهم که برای مشکلی که دارم مرا تنها نگذاری.

----------------------------------------------

وقتی که تنهایی و هیچ کس دست کمکش را به سویت دراز نمی کند، از خدایی یاری بخواه که حتی بدون کمک خواستن، دستش به سویت دراز است. خدایا، مرا ببخش که تاکنون دستت را ندیدم. از اکنون به بعد دستت را میگیرم و از تو میخواهم که هیچگاه دستم را رها نکنی.

----------------------------------------------

هر آنچه با نام معجزه شناخته میشود، نعمتی از خداست که فراتر از حد تصور آدمیان بوده و هست. خدای من، اکنون که همه حل شدن مشکلم را معجزه می دانند، تو گره گشایم باش.

----------------------------------------------

هیچ گرهی نیست که به دستان خدا باز نشود. خدایا، گرهی که باید با دندان باز کنم را به تو میسپارم چرا که می دانم تو به راحتی آن را از هم می گشایی.

----------------------------------------------

خدای من، هیچگاه در مسیر خواسته ام کوتاه نیامدم و برای رسیدن به خواسته ام بود که جنگیدن را یاد گرفتم. اما هیچکدام از جنگ هایی که شروع میکنم، بدون حضور تو پیروزی نخواهند داشت. اکنون نبرد دیگری برای خواسته هایم دارم، خدای من، روی همراهی ات در این نبرد حساب باز کرده ام.

----------------------------------------------

وقتی که همه دم از ناامید شدن میزنند، من امیدم را به خدایی گره میزنم که در اوج ناامیدی، قلبم را سرشار از نور امید میکند.

----------------------------------------------

مشکل من چیزی نیست که خودم آن را حل کنم یا به انسان دیگری واگذار نمایم، مشکل من فقط به دستان خداست که باز می شود. خدایا، همانطور که خودت تاکنون تمام مشکلاتم را حل کردی، این بار هم رویم را زمین نینداز و حلال مشکلم باش.

----------------------------------------------

خدای من، چشم امیدم را به سوی هر کسی که بردم، دیدم رویش را از من برگرداند. فقط روی توست که اکنون برایم مانده. خدای من، رویم را زمین نزن و مرا در خواسته ای که دارم کمک کن.

----------------------------------------------

این چه حالیست که وقتی نام خدا را میشنوم، از خود بیخود شده و ناخودآگاه حالم بهتر می شود. گویی خدا معجونی از حس خوب است. خدایا، مشکلم تمام وجودم را پر از حس بده کرده، میخواهم معجونت را بنوشم تا تمام وجودم را پر از حس خوب کنی. می دانم که تو هم میخواهی که من به حس خوبی برسم.

----------------------------------------------

خدایا، میدانم که در وقت و زمان الهی به من کمک خواهی کرد اما از تو میخواهم که صبر کردن را به من یاد بدهی.

----------------------------------------------

روی کمک هیچ کسی جز کمک خدا حساب باز نخواهم کرد چرا که در این دنیا همه حسابگران ماهری هستند که چند برابر بدهی ات را از تو طلب میکنند. فقط خداست که می بخشد و در قبالش هیچ نمیخواهد برای همین روی امیدم به اوست.

----------------------------------------------

خدایا، دستم را بگیر و کمکم کن. شاید برای این حرف دیر باشد، شاید دیر در خانه ات را زده ام و شاید بهتر بود همان اول این کار را میکردم اما تو علاوه بر یاری رسان بودن، بخشنده ای مهربان هم هستی. پس به پای بخششت مرا عفو کن و در مشکلی که دارم رهایم نکن.

----------------------------------------------

همه انسان ها در زندگی شان جان اضافه ای دارند که خیلی کم روی آن حساب باز میکنند. آن جان اضافه خداست. خدای من، تازه فهمیده ام که جانی اضافه داشته ام و از آن غافل بوده ام. به پای غفلتم مرا ببخش و یاریگرم باش.

----------------------------------------------

اگر از من بپرسی میگویم همه انسان ها دست هایی از دستان خداوند بر روی زمین هستند. خدایا، من هم دستی از دستان تو هستم و گره ای به دستم افتاده که فقط با یاری توست که باز می شود. این دستت را مدد رسان.

----------------------------------------------

خدای من، حتی اگر مشکلم را حل نمیکنی، حتی اگر راه نجاتش را نشانم نمی دهی، حتی اگر در مسیر آن یاریم هم نمیکنی، نور ایمان را از دل من نگیر. کافیست در قلبم به تو ایمان داشته باشم تا خودم به تنهایی مشکلم را رفع کنم. اگر در قلبم ایمان به تو وجود داشته باشد، من خود راه نجات را می یابم.

----------------------------------------------

خدای من، کمکم کنم که جز سایه رحمت تو، سایه دیگری وجود ندارد که به آن پناه برم.

----------------------------------------------

خدایا، به پاس تمام صفات خوبت از تو خواسته ای دارم. خواسته ام این است که تنهایم نگذاری و کمکم کنی. اگر بخشنده ای، اگر مهربانی، اگر یاریگری، اکنون زمانش رسیده تا حضورت را در زندگی با تمام وجود احساس کنم.

----------------------------------------------

خدایا، گویی تمام جهان را ظلمت فرا گرفته و در راهم گمراه شده ام. مشعل راهم شو و تنهایم نگذار. با توست که می توانم به انتهای راه برسم.

----------------------------------------------

وقتی دست یاری خدا به سویت دراز است، دیگر چه نیازی به هر چه جنبنده روی زمین است؟ خدایا، امیدم را از هر جنبنده ای میگیرم و فقط به تو وابسته اش میکنم. امیدم را ناامید نکن.

----------------------------------------------

وقتی خدایی به بزرگی تمام تمام آسمان و تمام اقیانوس ها دارم، دیگر وابسته به هیچکس نخواهم شد. خدایا، وجودم وصل است به وجود تو و وابسته ام به عطر حضورت در زندگی ام. کمکم کن که با کمک توست که هیچگاه طعم تلخ وابستگی به غیر را تجربه نخواهم کرد.


در ادامه حتما تماشا کنید :

جملات زیبا درباره راز و نیاز با خدا

عکس و متن زیبا از خدا (18 تصویر با کیفیت بالا)

جملات عاشقانه کوتاه درباره خدا

جملات زیبا در مورد حکمت خدا + عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته های فانتزی و زیبا در مورد خدا (2)2 نظر

  1. سبحانسبحانsays:

    إِيّاكَ نَعبُدُ وَإِيّاكَ نَستَعينُ ترجمه:(پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستیم؛ و تنها از تو یاری می‌جوییم. امام سجاد ع:فَإِنِّی لَا أَجْعَلُ لَک ضِدّاً، وَ لَا أَدْعُو مَعَک نِدّاً. من برایت همتا قرار نمی‌دهم، و با وجود تو به سویی دست حاجت نمیبرم. امام سجاد ع:اللَّهُمَّ لَا أَشْكُو إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ، وَ لَا أَسْتَعِينُ بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ، حَاشَاكَ.خدایا! به كسى جز تو شکایت نمي كنم، و از کسی جز تو يارى نمي طلبم حاشا كه چنين كنم فقط الله و دیگر هیچ فقط از خدا مدد و کمک بخواهیم همانطور که سید عبادت کنندگان حضرت امام سجاد با دعایش به ما یاد داده الهی مدد/ یا الله مدد

  2. مصطفی رییسیمصطفی رییسیsays:

    خیلی عالی