نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد

نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی (ره) یا همان اختصارا کمیته امداد، به مانند سایر سازمانها، ادارات، نهادهای مشابه از نظر شکل و گردش صحیح اداری و محتوا نامه نگاری، تابع شیوه و ضوابط کمیته امداد بعنوان یک نهاد حمایتی و سپس به شیوه ارائه و چگونگی چند نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد در زمینه های مبتلابه و عمومی تر پرداخته شود، نویسنده امیدوار است که سهمی هر چند ناچیز در زمینه تسهیل بهره مندی مدد جویان و نیازمندان واقعی از کمک ها و حمایت های کمیته امداد امام (ره) داشته و در توشه اعمال خیر ثبت شود .

تاریخچه تشکیل کمیته امداد

تاریخچه تشکیل سازمان و یا کمیته امداد، بر خلاف تصور عمومی حتی به سالهای پیش از انقلاب اسلامی می رسد، فکر و سابقه پی ریزی این نهاد، به سال های حدود 1342 بر می گردد در آن زمان بمنظور حمایت و رسیدگی به خانواده فعالان و زندانیان سیاسی مبارز، توسط عده ای از پیروان امام خمینی (ره) بنا نهاده شده و اداره می شد .

نهاد کمیته امداد پس از پیروزی انقلاب، دومین نهادی بوده که در 14 اسفند ماه 1357به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در جهت حمایت از محرومان و نیازمندان و توانمند سازی و اعطای وام به آنان تاسیس گردید که البته اساسنامه آن بصورت رسمی در سال 1366 به تایید ایشان رسید .

ساختار سازمانی و وظایف کمیته امداد

اداره نهاد انقلابی کمیته امداد از نظر سازمانی پس از مقام رهبری، توسط هیئت مرکزی که در تهران مستقر و با یک نفر رییس مدیریت می شود انجام می گردد، اخیرا سید مرتضی بختیاری به سمت ریاست کمیته امداد امام (ره) منصوب گردیده است .سیاست گذاری کمیته امداد و خدمات و میزان وام های اعطایی به مدد جویان و نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع از تهران به مراکز استان ها و از آنجا به کلیه شهرستان ها و روستا های تابعه هر یک ابلاغ می گردد .                                 

آمار و تنوع خدمات ارائه شده به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

آمار ثابت و دقیقی از میزان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در دسترس نمی باشد، اما حدودا یک میلیون و 700 هزار خانواده ذکر شده، طی 40 سال گذشته شکل و تنوع خدمات ارائه شده به مددجویان تحت پوشش با افزایش زیادی مواجه است، از کمک های مالی و غیر مالی و پرداخت مستمری گرفته تا ارائه کمک های تحصیلی و اشتغالی و زیارتی، در داخل و خارج از کشور را شامل می شود .

البته شاید ابعاد نیازمندی محرومان و درخواست وام از این تعداد هم بیشتر باشد زیرا بعضی از نیازمندان واقعی، بدلایل عقاید مذهبی و اجتماعی حاضر به ثبت نام در اینگونه نهاد های حمایتی نظیر کمیته امداد نیستند .

حال ببینیم برای درخواست وام از کمیته امداد چگونه میتوان اقدام نمود؟، البته سفارش دهنده محترم متن بهتر بود زمینه درخواست وام خویش را تبیین و مشخص می کرد .

نمونه متن های درخواست وام از کمیته امداد

 مانند هر سازمان یا اداره ای برای اقدام به دریافت وام، در کمیته امداد نیز وام گیرنده باید یک سری شرایط عمومی و اختصاصی را احراز و دارا باشد .

بدلیل کمبود در منابع مالی تخیص وام و با توجه به وجود متقاضیان بسیارزیاد درخواست وام در هر یک مراکز کوچک و بزرگ کمیته امداد، امکان دارد دریافت وام هم از نظر زمان دریافت و هم از حیث میزان تسهیلات اعطایی با خواسته وام گیرنده همخوانی نداشته باشد .


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

 با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 2: نمونه متن درخواست وام ادامه تحصیل از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیک

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از حدیث نبوی حضرت رسول (ص) " اطلبوا العلم الی المهد الی اللحد " قصد ادامه تحصیل در رشته ............ مقطع ................ در دانشگاه ....................... را دارم، با توجه به هزینه های سنگین و سکونت برای تحصیل و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب ظبه مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

 النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 3: نمونه متن درخواست وام درمانی از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و نظر به الزام پزشکان معالج در تسریع اقدام برای بستری و عمل جراحی ( به استناد مدارک تقدیمی ) دارم، با توجه به هزینه های سنگین درمانی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 4: نمونه متن درخواست وام خود اشتغالی از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیک

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال قصد راه انداختن کسب و کاری حلال را دارم، با توجه به هزینه های سنگین چنین اقدامی، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه خود اشتغالی با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب ظبه مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

 النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

 با تقدیم احترامات فائقه

  نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ


مطلب پیشنهادی :

نمونه متن درخواست وام از شرکت


15 نظر

 1. کاکاییکاکاییsays:

  الان خیلیاهستن کارگر روز مزد بدون هیچ بیمه و درآمدی هستن حمایت کرونایی هم نشدن تحت پوشش هیچ ارگانی هم نیستن وقتی زنگ میزنی به کمیته شهرستان میگه شما تحت پوشش نیستی به شما وام نمیدیم منم که خانواده چهارنفری هستم چکار کنم بنظرتون ؟

 2. سحر بیاتسحر بیاتsays:

  سلام من زنی مطلقه 28 ساله ویتیم هستم ب همراه مادرم ک ب علت نداشتن هزینه درمان ب موقع پای مادرم را قط کردن نیاز شدید ب عمل چشم داره هزینه نداریم سرپرست نداریم تحت هیچ بیمه ای نیستیم درآمد نداریم حتی سرپناه وخونه من تنها کار میکنم پول انسولین نوار قند خون و..نداریم تورو خدا بدادمون برسید ن پدر ن بزرگتر ن سرپرست جز خدا کسی را نداریم

 3. خدابس نیازیصخدابس نیازیصsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم احتراما به احستحضار میرساند اینجانب جهت تحت حمایت این نهاد انقلابی هستم جهت اشتغال زایی برای خودم وپسرم که مجرد هست و پیشم زندگی میکنه نیاز به مبلغ ۵۰ میلبون وام دارم لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم با این بنده همکاری لازم را به عمل اورید ونتیجه را ابلاغ فرماید با تشکر از شما

 4. خدابس نیازیصخدابس نیازیصsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم احتراما به احستحضار میرساند اینجانب جهت تحت حمایت این نهاد انقلابی هستم جهت اشتغال زایی برای خودم وپسرم که مجرد هست و پیشم زندگی میکنه نیاز به مبلغ ۵۰ میلبون وام دارم لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم با این بنده همکاری لازم را به عمل اورید ونتیجه را ابلاغ فرماید با تشکر از شما

 5. خدابس نیازیصخدابس نیازیصsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم احتراما به احستحضار میرساند اینجانب جهت تحت حمایت این نهاد انقلابی هستم جهت اشتغال زایی برای خودم وپسرم که مجرد هست و پیشم زندگی میکنه نیاز به مبلغ ۵۰ میلبون وام دارم لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم با این بنده همکاری لازم را به عمل اورید ونتیجه را ابلاغ فرماید با تشکر از شما

 6. ریاست محترم کمیتهریاست محترم کمیتهsays:

  جوابیه به خدابس نیازیص: وام اماده هست ونتیجه ی مثبت به شما ابلاغ میگردد .ومن الله توفیق

 7. سمیرا سنجابیانسمیرا سنجابیانsays:

  سلام وقت بخیر ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم به احستحضار میرسانم اینجانب خانمی مطلقه که خانواده ندارم 30ساله نه خونی نه کاری بند بعد فوت برادرم که تنها کسم بود افسرودگی گرفتم وقادر به کار خارج از منزل نیستم بند از شما فقط دارخواست 50 ملیون تومن وام دارم که بتونم منزلی بگیرم و در آن لباس بیارم برای فروش ترو به همون خدا کمکم کنید من اومیدم اول خدا وبد شماهستید خواهش مندم هرچه زودتر نتیجه رو به بنده ابلاغ کنید ممنون وسپاس به اومید حق وچشم انتظار شما خواهر مسلمان شما در سرزمینمون ایران

 8. فرزانه کبیریفرزانه کبیریsays:

  بالام من زنی هستم ۲۸ ساله الان ۶ ساله جدا شدم صد بارم به کمیته مراجع کردم وهم جواب درستی نمیدن من فقط یک وام میخواهم که بتونم یک خونه ویک مغازه بزنم تا روی پای خودم داشتم من بخاطر آینه هیچ سر مایه ای نداشتن جگر گوشه خودم دادم رفت تا تونم مثل من بدبخت نشه تورا به این امام رضا قسمت میرم یک جواب درستی به من بدید

 9. فریبا نوریفریبا نوریsays:

  باسلام وخسته نباشید خدمت ریاست محترم کمیته ی امام (ره) اینجانب خانومی هستم بد سرپرست که منزل و ترک نموده(باشواهدومدارک لازمه) تحت پوشش هیچ ارگانی حمایت نشدم احتیاج به وام به مبلغ 70.م. تومن با(( اقساط بلندمدت )) برای راه اندازی کسب و کار و خود اشتغالی دارم ضامن هم دارم به همراه دوفرزندم درحال حاضردرکنارمادرم (شهرستان ورامین )زندگی میکنیم سپاسگزارم از محضرمحترم جنابعالی بروی کمک وهمیاری همیشه سبزتان حساب خواهم کرد باتشکر...

 10. فریبا نوریفریبا نوریsays:

  باسلام وخسته نباشید خدمت ریاست محترم کمیته ی امام (ره) اینجانب خانومی هستم بد سرپرست که منزل و ترک نموده(باشواهدومدارک لازمه) تحت پوشش هیچ ارگانی حمایت نشدم احتیاج به وام به مبلغ 70.م. تومن با(( اقساط بلندمدت )) برای راه اندازی کسب و کار و خود اشتغالی دارم ضامن هم دارم به همراه دوفرزندم درحال حاضردرکنارمادرم (شهرستان ورامین )زندگی میکنیم سپاسگزارم از محضرمحترم جنابعالی بروی کمک وهمیاری همیشه سبزتان حساب خواهم کرد باتشکر...

 11. فریبا نوریفریبا نوریsays:

  باسلام وخسته نباشید خدمت ریاست محترم کمیته ی امام (ره) اینجانب خانومی هستم بد سرپرست که منزل و ترک نموده(باشواهدومدارک لازمه) تحت پوشش هیچ ارگانی حمایت نشدم احتیاج به وام به مبلغ 70.م. تومن با(( اقساط بلندمدت )) برای راه اندازی کسب و کار و خود اشتغالی دارم ضامن هم دارم به همراه دوفرزندم درحال حاضردرکنارمادرم (شهرستان ورامین )زندگی میکنیم سپاسگزارم از محضرمحترم جنابعالی بروی کمک وهمیاری همیشه سبزتان حساب خواهم کرد باتشکر...

 12. فریبا نوریفریبا نوریsays:

  باسلام وخسته نباشید خدمت ریاست محترم کمیته ی امام (ره) اینجانب خانومی هستم بد سرپرست که منزل و ترک نموده(باشواهدومدارک لازمه) تحت پوشش هیچ ارگانی حمایت نشدم احتیاج به وام به مبلغ 70.م. تومن با(( اقساط بلندمدت )) برای راه اندازی کسب و کار و خود اشتغالی دارم ضامن هم دارم به همراه دوفرزندم درحال حاضردرکنارمادرم (شهرستان ورامین )زندگی میکنیم سپاسگزارم از محضرمحترم جنابعالی بروی کمک وهمیاری همیشه سبزتان حساب خواهم کرد باتشکر...

 13. عباس رحیمیعباس رحیمیsays:

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید،احتراما اینجانب دارای زن وفرزند وبهمراه مادر وخواهرم درمنزلی استیجاری زندگی میکنیم،بارها برای تحت حمایت گرفته شدن مراجعه نمودیم اما با توجه به اینکه حتی خود مددکاران کمیته هم میگفتند واقعا مستحق تحت پوشش گیری هستید ولی به خاطر مبلغ سیصد وپنجاه هزارتومانی که ازپدرم به مادرم رسیده سیستم شما راقبول نمیکند،بااین وجود تقاضای وام اشتغال هفتاد تومانی نمودم اما کماکان بعد ازدوسال هنوز خبری نشده،مراجعات مکرر اینجانب هم کاربه جایی نبرد،هرچند درمقابل افرادی باشرایط به مراتب بهتر اقتصادی رامیبینم که بادرخواست وام انها موافقت میشود،خواهشمندم عاجزانه ازجنابتان که مشکل این حقیر رسیدگی فرمایید،باتشکرفراوان ازشما

 14. مهناز رسولیمهناز رسولیsays:

  با سلام خدمت ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره من خانومی هستم ۳۳ ساله مطعلقه با حضانت یک فرزند دختر که بعد طلاقم شوهرم هیچی به من نداده و با قرض و فروش بعضی وسایلم ۱۰ میلیون پول رهن جور کردم و برای پرداخت ۴ میلیون بدهی ک دارم نیازمند وام هستم با کمال تشکر

 15. کریمکریمsays:

  سلام حضور ریاست محترم کمیته امداد بند ساکن سیستان و به بلوچستان هستم بخدا نیازمند خیلی شدید هستم بخاطر خداوند کمکمان کنید 09159393759