نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد

نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی (ره) یا همان اختصارا کمیته امداد، به مانند سایر سازمانها، ادارات، نهادهای مشابه از نظر شکل و گردش صحیح اداری و محتوا نامه نگاری، تابع شیوه و ضوابط کمیته امداد بعنوان یک نهاد حمایتی و سپس به شیوه ارائه و چگونگی چند نمونه متن درخواست وام از کمیته امداد در زمینه های مبتلابه و عمومی تر پرداخته شود، نویسنده امیدوار است که سهمی هر چند ناچیز در زمینه تسهیل بهره مندی مدد جویان و نیازمندان واقعی از کمک ها و حمایت های کمیته امداد امام (ره) داشته و در توشه اعمال خیر ثبت شود .

تاریخچه تشکیل کمیته امداد

تاریخچه تشکیل سازمان و یا کمیته امداد، بر خلاف تصور عمومی حتی به سالهای پیش از انقلاب اسلامی می رسد، فکر و سابقه پی ریزی این نهاد، به سال های حدود 1342 بر می گردد در آن زمان بمنظور حمایت و رسیدگی به خانواده فعالان و زندانیان سیاسی مبارز، توسط عده ای از پیروان امام خمینی (ره) بنا نهاده شده و اداره می شد .

نهاد کمیته امداد پس از پیروزی انقلاب، دومین نهادی بوده که در 14 اسفند ماه 1357به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در جهت حمایت از محرومان و نیازمندان و توانمند سازی و اعطای وام به آنان تاسیس گردید که البته اساسنامه آن بصورت رسمی در سال 1366 به تایید ایشان رسید .

ساختار سازمانی و وظایف کمیته امداد

اداره نهاد انقلابی کمیته امداد از نظر سازمانی پس از مقام رهبری، توسط هیئت مرکزی که در تهران مستقر و با یک نفر رییس مدیریت می شود انجام می گردد، اخیرا سید مرتضی بختیاری به سمت ریاست کمیته امداد امام (ره) منصوب گردیده است .سیاست گذاری کمیته امداد و خدمات و میزان وام های اعطایی به مدد جویان و نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع از تهران به مراکز استان ها و از آنجا به کلیه شهرستان ها و روستا های تابعه هر یک ابلاغ می گردد .                                 

آمار و تنوع خدمات ارائه شده به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

آمار ثابت و دقیقی از میزان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در دسترس نمی باشد، اما حدودا یک میلیون و 700 هزار خانواده ذکر شده، طی 40 سال گذشته شکل و تنوع خدمات ارائه شده به مددجویان تحت پوشش با افزایش زیادی مواجه است، از کمک های مالی و غیر مالی و پرداخت مستمری گرفته تا ارائه کمک های تحصیلی و اشتغالی و زیارتی، در داخل و خارج از کشور را شامل می شود .

البته شاید ابعاد نیازمندی محرومان و درخواست وام از این تعداد هم بیشتر باشد زیرا بعضی از نیازمندان واقعی، بدلایل عقاید مذهبی و اجتماعی حاضر به ثبت نام در اینگونه نهاد های حمایتی نظیر کمیته امداد نیستند .

حال ببینیم برای درخواست وام از کمیته امداد چگونه میتوان اقدام نمود؟، البته سفارش دهنده محترم متن بهتر بود زمینه درخواست وام خویش را تبیین و مشخص می کرد .

نمونه متن های درخواست وام از کمیته امداد

 مانند هر سازمان یا اداره ای برای اقدام به دریافت وام، در کمیته امداد نیز وام گیرنده باید یک سری شرایط عمومی و اختصاصی را احراز و دارا باشد .

بدلیل کمبود در منابع مالی تخیص وام و با توجه به وجود متقاضیان بسیارزیاد درخواست وام در هر یک مراکز کوچک و بزرگ کمیته امداد، امکان دارد دریافت وام هم از نظر زمان دریافت و هم از حیث میزان تسهیلات اعطایی با خواسته وام گیرنده همخوانی نداشته باشد .


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

 با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 1: نمونه متن درخواست وام ازدواج از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 2: نمونه متن درخواست وام ادامه تحصیل از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیک

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از حدیث نبوی حضرت رسول (ص) " اطلبوا العلم الی المهد الی اللحد " قصد ادامه تحصیل در رشته ............ مقطع ................ در دانشگاه ....................... را دارم، با توجه به هزینه های سنگین و سکونت برای تحصیل و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب ظبه مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

 النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 3: نمونه متن درخواست وام درمانی از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال و نظر به الزام پزشکان معالج در تسریع اقدام برای بستری و عمل جراحی ( به استناد مدارک تقدیمی ) دارم، با توجه به هزینه های سنگین درمانی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

با تقدیم احترامات فائقه

 نام و نام خانوادگی

 امضا و تاریخ


مثال 4: نمونه متن درخواست وام خود اشتغالی از کمیته امداد

حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) استان/ شهرستان / بخش / روستا .............

سلام علیک

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب ......................................... فرزند: ........................ به شماره کدملی: ............................. متولد سال: ....................... صادره از: .......................... که جزو مددجویان مرکز تحت مدیریت جنابعالی به شماره: .................. می باشم، با توکل بر خداوند متعال قصد راه انداختن کسب و کاری حلال را دارم، با توجه به هزینه های سنگین چنین اقدامی، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان .................... ریال وام قرض الحسنه خود اشتغالی با اقساط بلند مدت ....... ساله از آن مرکز محترم را دارم .

علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب ظبه مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند .

 النهایه ضمن اذعان به این نکته که ....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم .

 با تقدیم احترامات فائقه

  نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ


مطالب پیشنهادی :

نمونه متن درخواست وام از شرکت

متن درخواست کمک از کمیته امداد


34 نظر

 1. کاکاییکاکاییsays:

  الان خیلیاهستن کارگر روز مزد بدون هیچ بیمه و درآمدی هستن حمایت کرونایی هم نشدن تحت پوشش هیچ ارگانی هم نیستن وقتی زنگ میزنی به کمیته شهرستان میگه شما تحت پوشش نیستی به شما وام نمیدیم منم که خانواده چهارنفری هستم چکار کنم بنظرتون ؟

 2. سحر بیاتسحر بیاتsays:

  سلام من زنی مطلقه 28 ساله ویتیم هستم ب همراه مادرم ک ب علت نداشتن هزینه درمان ب موقع پای مادرم را قط کردن نیاز شدید ب عمل چشم داره هزینه نداریم سرپرست نداریم تحت هیچ بیمه ای نیستیم درآمد نداریم حتی سرپناه وخونه من تنها کار میکنم پول انسولین نوار قند خون و..نداریم تورو خدا بدادمون برسید ن پدر ن بزرگتر ن سرپرست جز خدا کسی را نداریم

 3. خدابس نیازیصخدابس نیازیصsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم احتراما به احستحضار میرساند اینجانب جهت تحت حمایت این نهاد انقلابی هستم جهت اشتغال زایی برای خودم وپسرم که مجرد هست و پیشم زندگی میکنه نیاز به مبلغ ۵۰ میلبون وام دارم لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم با این بنده همکاری لازم را به عمل اورید ونتیجه را ابلاغ فرماید با تشکر از شما

 4. ریاست محترم کمیتهریاست محترم کمیتهsays:

  جوابیه به خدابس نیازیص: وام اماده هست ونتیجه ی مثبت به شما ابلاغ میگردد .ومن الله توفیق

 5. سمیرا سنجابیانسمیرا سنجابیانsays:

  سلام وقت بخیر ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم به احستحضار میرسانم اینجانب خانمی مطلقه که خانواده ندارم 30ساله نه خونی نه کاری بند بعد فوت برادرم که تنها کسم بود افسرودگی گرفتم وقادر به کار خارج از منزل نیستم بند از شما فقط دارخواست 50 ملیون تومن وام دارم که بتونم منزلی بگیرم و در آن لباس بیارم برای فروش ترو به همون خدا کمکم کنید من اومیدم اول خدا وبد شماهستید خواهش مندم هرچه زودتر نتیجه رو به بنده ابلاغ کنید ممنون وسپاس به اومید حق وچشم انتظار شما خواهر مسلمان شما در سرزمینمون ایران

 6. فرزانه کبیریفرزانه کبیریsays:

  بالام من زنی هستم ۲۸ ساله الان ۶ ساله جدا شدم صد بارم به کمیته مراجع کردم وهم جواب درستی نمیدن من فقط یک وام میخواهم که بتونم یک خونه ویک مغازه بزنم تا روی پای خودم داشتم من بخاطر آینه هیچ سر مایه ای نداشتن جگر گوشه خودم دادم رفت تا تونم مثل من بدبخت نشه تورا به این امام رضا قسمت میرم یک جواب درستی به من بدید

 7. فریبا نوریفریبا نوریsays:

  باسلام وخسته نباشید خدمت ریاست محترم کمیته ی امام (ره) اینجانب خانومی هستم بد سرپرست که منزل و ترک نموده(باشواهدومدارک لازمه) تحت پوشش هیچ ارگانی حمایت نشدم احتیاج به وام به مبلغ 70.م. تومن با(( اقساط بلندمدت )) برای راه اندازی کسب و کار و خود اشتغالی دارم ضامن هم دارم به همراه دوفرزندم درحال حاضردرکنارمادرم (شهرستان ورامین )زندگی میکنیم سپاسگزارم از محضرمحترم جنابعالی بروی کمک وهمیاری همیشه سبزتان حساب خواهم کرد باتشکر...

 8. عباس رحیمیعباس رحیمیsays:

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید،احتراما اینجانب دارای زن وفرزند وبهمراه مادر وخواهرم درمنزلی استیجاری زندگی میکنیم،بارها برای تحت حمایت گرفته شدن مراجعه نمودیم اما با توجه به اینکه حتی خود مددکاران کمیته هم میگفتند واقعا مستحق تحت پوشش گیری هستید ولی به خاطر مبلغ سیصد وپنجاه هزارتومانی که ازپدرم به مادرم رسیده سیستم شما راقبول نمیکند،بااین وجود تقاضای وام اشتغال هفتاد تومانی نمودم اما کماکان بعد ازدوسال هنوز خبری نشده،مراجعات مکرر اینجانب هم کاربه جایی نبرد،هرچند درمقابل افرادی باشرایط به مراتب بهتر اقتصادی رامیبینم که بادرخواست وام انها موافقت میشود،خواهشمندم عاجزانه ازجنابتان که مشکل این حقیر رسیدگی فرمایید،باتشکرفراوان ازشما

 9. مهناز رسولیمهناز رسولیsays:

  با سلام خدمت ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره من خانومی هستم ۳۳ ساله مطعلقه با حضانت یک فرزند دختر که بعد طلاقم شوهرم هیچی به من نداده و با قرض و فروش بعضی وسایلم ۱۰ میلیون پول رهن جور کردم و برای پرداخت ۴ میلیون بدهی ک دارم نیازمند وام هستم با کمال تشکر

 10. کریمکریمsays:

  سلام حضور ریاست محترم کمیته امداد بند ساکن سیستان و به بلوچستان هستم بخدا نیازمند خیلی شدید هستم بخاطر خداوند کمکمان کنید 09159393759

 11. محمد رضائیمحمد رضائیsays:

  با سلام من یک جوون ۲۹ ساله و متاهل هستم،لیسانس زیست شناسی دارم اما بیکارام و هرجا برای کار میرم سابقه کار میخوان، به همین خاطر مجبور شدم بی خیال مدرک تحصیلی بشم، و دنبال کار آزاد باشم که بخاطر نداشتن سرمایه هر دفعه یه جا مشغول به کار میشم با حقوق دو میلیون تومن در ماه، در این شرایط اقتصادی و این گرونی با دو تومن زندگی میکنیم و زندگی سختی داریم کمیته امداد هم رفتیم گفتن وام به شما تعلق نمی گیره چون تحت پوشش نیستین، شما بگین من چیکار کنم ؟

 12. میلاد مولویمیلاد مولویsays:

  سلام وقت بخیر وخسته نباشید به ریاسیت محترم بنده میلاد مولوی درخواست وام اشتغال دارم پدر بنده خادم مسجد امام سجاد منطقه ۱۵ هست و خود بندکارت مهارت۴ ساله تاسیسات دارم نیاز به وام دارم ۸۰ میلیون برا ابزار آلات و مغازه....از شما ریاست محترم تقاضه کمک دارم و نتجه رو به بنده ابلاغ کنید ممنون

 13. امید بخشندهامید بخشندهsays:

  باسلام و عرض خسته نباشید و خداقوت بابت زحمات ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه اینجانب با ده سال سابقه کار در خرید و فروش قطعات الکترونیک طرحی را دارم که با کمک و یاری جناب عالی امکان اشتغال بسیاری از عزیزان نیازمند در آن امکان پذیر می‌باشد بنده با ضمانت اجرایی و با صد در صد قبولی طرح از شما درخواست کمک دارم

 14. اسد دالونداسد دالوندsays:

  خدمت ریاست محترم امداد سلام و خدا قوت احترامااینجانب اسد دالوند از کارکنان امداد بوده ام که در سالجاری بازنشته شده ام و از طرفی دارای 3فرزند 2 دخترو 1پسر که فرزند پسر دارای معلولیت جسمی و مادری پیر و مستاجر هستم که دختر بزرگ دارای مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی است لذا خواشمند است دستور فرمائید با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی اینجانب نسبت به بکارگیری دخترم اقدام نمایند با تقدیم احترام 09166971375

 15. مریم بادسارمریم بادسارsays:

  سلام واقعا این درست نیست من بومهن میشینم در خواست کار از کمیته کردم ولی هر سری امدم منو رد کردید من یه بچه واقعا باید چکار کنم پول پیشم کمه پنج میلیون پول پیش دادم صاحب خونه جوابم کرده من از شما در خواست کمک کردم جوابم کردید چرا واقعا پس ادمهای مثل من باید به کی پناه بیارن حتی به تندی بامن برخورد کردن که گفتن به ما ربطی ندارد

 16. گلاویژجلیلیگلاویژجلیلیsays:

  باعرض سلام خدمت ریاست محترم کمیته امداد ابنجانب گلاویژجلیلی ساکن روستای ابراهیم ابادازتوابع شهرستان دیواندره هستم متاسفانه به بیماری کرونا مبتلا شدم وهزینه زیادی پرداخت کردم ازشمامدیرمحترم تقاضای کمک دارم لطفا باتوجه به اختیارات خودتان اقدامات لازم رامبذول بفرمایید ایشالا دعای خیرمن وامثال من ضامن سلامتی خودتان وخانواده تان باشد .موفق وموید باشید .شماره تماسم ۰۹۱۸۴۴۹۶۹۶۰

 17. اکبرمیرزاییاکبرمیرزاییsays:

  باسلام‌ خدمت ریاست محترم کمیته‌ امام خمینی من یه کارگرم‌ نزدیک دوماهه‌ بیکارم ومتاسفانه خانمم به کرونا مبتلا شدمجبورشدم بخاطربچه هام قرنطینه ی خانگی بشه خودم باهزینه خودم کپسول اکسیژن اجاره کردم روزی ۸۰۰۰۰تومان ازم پول می گرفتن دیگه هزینه دارو وچیزهای دیگه بماند یه مقدارپس اندازداشتم خرج مریضی همسرم کردم بخدا هیچ پولی برام نموند که وسایل عید برای بچه هام بخرم شرمنده بچه هام شدم لذا ازشما تقاضای کمک دارم چون خیلی تحت فشارم لطفادرحدتوانتون بهم کمک کنید دعاگوی شماهستم .اینم شماره تلفنم ۰۹۲۱۴۱۶۱۸۵۳

 18. محمود پویامحمود پویاsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی ره سلام علیکم احتراما به احستحضار میرساند اینجانب جهت تحت حمایت این نهاد انقلابی هستم جهت اشتغال زایی برای کارگاه خیاطی و برای تهیه 30 عدد چرخ خیاطی برای کارگاه و اتو وقیچی برش و نیاز به وام دارم لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم با این بنده همکاری لازم را به عمل اورید ونتیجه را ابلاغ فرماید با تشکر از شما

 19. مهرزادکریمیمهرزادکریمیsays:

  باعرض سلام کریمی هستم۴۰سالمه ۵۰وام کمیته گرفتم ولی بدهکاربودم مجبورشدم بدهیموبدم سال۸۴تصادف کردم۹روزکمابودم دارومصرف میکنم بخاطراینکه تشنج میکنم زنوبچه دارم پولیکه خونه اجاره کنم نداشتم اومدم خونه داداشم زندگی میکنم ازشماتقاضادارم یه وام بهم بدین که مغازه بزارموسرپای خودم وایسمومحتاج کسی نباشم استدعا دارم بررسی وکمکم کنید

 20. پروین شهباز پورپروین شهباز پورsays:

  سلام خدمت ریس کمیته امداد من زن مطلقه و سرپرست خانواده هستم بابت پول پیش خونه واقعا مشگل دارم نمیدونم چیکار باید بکنم یکبار هم وام ۱۰ میلیونی گرفتم هنوز دارم قصد اون رو پرداخت میکنم ولی از شانس بد من دلار گرون شد ارزش پول اومد پایین عاجزانه ازشما تقاضا دارم دوباره بهم وام بدید تا اواره ولی خونه نشیم در پناه حق مستدام باشید ۱۰ ۱

 21. م. آسودهم. آسودهsays:

  باسلام واحترام خدمت رییس کمیته امداد امام منطقه یک من درطی سالها چندین درخواست نوشتم ک بایگانی شد یا توجهی نشد ناامیدم کردن و الان بعداز ده سال درخواست وام کمک معیشتی دادم ک یک ماه گذشته خبری نشده باعرض تاسف کمیته امداد بیرجند فقط ب حاضرین در اداره جواب میدن ب سه تاخواهرام جهیزیه دادن ب من ندادن کمکی غیراز مستمری ماهانه بمن بامعلولیت جسمی نشد آقای رئیس خواهشمندم پاسخگوی زیردستاتون درحدممکن باشید ک مطمئنم خداکمک یارتون هست منم غیرازخدا کسی و ندارم باتشکر معصومه آسوده

 22. سمیراکمری شاه ملکیسمیراکمری شاه ملکیsays:

  باسلام خدمت ریاست محترم کمیته امداد کرمانشاه احتراما به استحضارمیرسانداینجانب سمیراکمری شاه ملکی،فرزندنجف،به ش.ملی۳۲۵۸۷۶۶۸۲۷وش.ش۱۳۲۹۳ مطلقه وسی وسه ساله بوده ودارای دوفرزند دخترهشت وپنج ساله می باشم.تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی هستم.مستاجرم وماهی پونصد هزارکرایه وچهارده میلیون پول پیش داده ام..مدت چندسال است برای امرارمعاش بعنوان نظافتچی درمنازل مردم کار میکنم اما واقعا این شغل سختی زیاد ووقت زیاد(بچه های من کوچک هستن)میخواهد وامنیت چندانی ندارد.درخواست وام اشتغال برای باز کردن مغازه لباس ولوازم آرایش دادم ومادرم هم که تامین اجتماعی هستن ضامن شدن امادرخواست ضامن دیگری دارن ولی من ندارم..جز خدا واین دوبچه نمیتوانم روی کسی حساب کنم..بخدا بااین سنم دست وپام ازکارکردن درمنزل هرکس وناکس درد میکنه..عاجزانه خواهش میکنم پیگیر پرونده وام من باشین..اجرتون باخدا..قول میدم قسطم عقب نیفته..هزینه زندگی وبزرگ کردن بچه هاواقعا دست تنها سخته شمام مدد کنین..پرونده وامم توکمیته امداد نوکان هست..ومن الله توفیق

 23. منصوره حسن زادهمنصوره حسن زادهsays:

  سلام ریاست محترم کمیته امداد اگر پیام منو خوندین لطفا به طریقی اعلام کنید امید من بعد از خدا کمیته ی امداد یه زن ۲۶ ساله ی مطلقه هستم بدون هیچ پشت وانه ای یرای اینو اون کار میکنم تا خرجمو در بیارمو دستم پیش کسی دراز نباشه آرایشگری بلدم میخوام برای خودم آرایشگاه بزنم رفتم کمیته گفتم وام میگن باید جواز بگیری رفتم صنف برای جواز میگن باید آرایشگاه کاملو تمام فول داشته باشم تا جواز بدن با کمک یکی از دوستان تونستم با قرض و هزار بدبختی کارای جوازمو بکنم حالا من نیاز به مبلغ بیشتر از صد میلیون دارم با اقساط خیلی بلند مدت که حداقل ماهی ۷۰۰ بخواد هم بتونم مغازه بگیرم هم وسایل کار... تو رو خدا اگر میتونین کمکم کنین زندگیم خیلی سخت میگذره ...

 24. شیرمردیشیرمردیsays:

  سلام وعکیلم مسیولین کمیته امداد اگر این پیامو خوندید خواهشا پیگیری کنید. اینجانه دختری یتیم هستم که مادرم سرپرست ما ۳دختر یتیم هست این نزدیک ۱۳ ساله درخانه ای از برادرم زندگی میکردیم( الان برادرم خانه اش را میخواهد خودوخانواده اش از اجاره نشینی وبار کردن خسته شدن وپا رو گلوی نا گذاشته که از این جا بلد شوید) منم دارم کار میکنم وبه خرج مادر وخواهرام نمیرسم توانایی خرید یارهن واجاره ی هیچ خونه ای رو نداریم خواهش مندیم به داد من وخانواده ام برسید.چون ما یتیم هاکه نداریم هیچ گناهی نکردیم که یتیم شدیم وخانواده پول داری نداشتیم ونداریم که لابد یک چهاردیواری از خودمان که شب راسرکنیم داشته باشیم. منتظر پیگیری هرچه سریع تر شما عزیزان هستم. باتشکر

 25. فاطمه قاسم زادهفاطمه قاسم زادهsays:

  باسلام من زنی با شوهر مریض طی نامه به تهران و شرح حال زندگی گفتن حدود دوماه من و بردن اورذن تو پله های کمیته امداد کارت امداد ولایت صادر کردن من یارانه ما جدا میاد ولی خبری از مستمری نیست نیاید مگه تو کارت امداد بیاد راهنمایی نکرذن زحمت کشیدن مددکارم ولی نکفتن بما واقعا نیازدارم به خقوق و وام ولی اقدامی نشده واقعا مستاجرم خسته شدیم بخدا پناه اوردم به این سازمان با یه دختر بزرگ لطفا التفاتی داشته باشین 09054362144

 26. مریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرممریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرمsays:

  با سلام جناب آقا رعیس کمیته امداد امام خمینی خودم سر پرست خانواده هستم تحت پوشش کمیته امداد هستم از شما تقاضا وام خود اشتغالی هستم بتونم لبلس بگیرم بفروشم ده میلیون پول پیش دارم برجی یک میلیون کرایه خانه میدم به خدا قسم ندارم الان سه برج کرایه عقب افتاده صاحب خونه جواب کرده پولی ندارم باشماره شناسنامه و کارت ملی تهران۸ ۰۰۱۶۴۳۰۴۶حکم آبادی هستم از تهران شکم بچه هام نمیتوانم سیر کنم شما قسم میدهم کمکم کنید ۰۹۹۴۵۴۹۷۸۱۳

 27. مریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرممریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرمsays:

  باسلام جناب اقا ریاست کمیته امداد امام خمینی با کد ملی ۰۰۱۶۴۳۰۴۶۸ منطقه ۱۵ از شما درخواست وام دارم خود اشتغالی خودم سر پرست خانوار هستم دارای ۲ فرزند که خودم مغازه بگیرم برای خرج خانه کرایه خانه شکم بچه هام کار کنم شما قسم میدهم بهم وام بدید

 28. مریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرممریم حکم آبادی هستم از تهران متولد سال ۱۳۷۲ازتون درخواست کمک دارم شوهرمsays:

  باسلام جناب اقا ریاست کمیته امداد امام خمینی با کد ملی ۰۰۱۶۴۳۰۴۶۸ منطقه ۱۵ از شما درخواست وام دارم خود اشتغالی خودم سر پرست خانوار هستم دارای ۲ فرزند که خودم مغازه بگیرم برای خرج خانه کرایه خانه شکم بچه هام کار کنم شما قسم میدهم بهم وام بدید

 29. پوریاصارمی رادپوریاصارمی رادsays:

  به نام خداوند بخشندهء مهربان ریاست محترم کمیته امداد امام (ره) سلامُ علیکم احتراما به استحضار میرسانم اینجانب پوریا صارمی راد جوانی 27ساله که دانشجو بودم وبخاطر وضعیت بسیااار بد مالی نتونستم ادامه تحصیل بدم و روز به روز وضعیت مالی بدوبدتر شده وبه خدا داد میارم راهی بگشا ای پروردگارجهانیان وقسم بخودش که جانم دردست اوست روزانه باچشمانی اشک بار که نمیدونم چیکار کنم مادرم سنش بالاس برادری دارم که ازلحاظ کاری ناتوان وخواهرم که خرجشونو نمیدونم ازکجا بیارم وپیش هر اوستاکاری میرم کارگری میکنم پول بهم نمیدن ومستاجر هستیم که چندین ماهه کرایه خونمون عقب افتاده توروبه الله قسمتون میدم توروبحضرت محمد وحضرت علی قسمتون میدم 50میلیون وام قرض الحسنه بااقساط بلندمدت بهم بدید که باهاش موادغذایی بیارم بفروشم میخوام کارکنم تورو بقرآن کلام خدا قسمتون میدم این وام قرض الحسنه روبهم بدید که بتونم خرج خانوادمُ بدم از آن مقام عالی رئیس محترم خواهشمندم جواب این بنده حقیر را بدید که به درگاه خدای متعال دعاگوی شما هستم ان شاءالله که تمام مومنان ومومنات از امتحان های الهی سربلند بیرون آیند باتشکر وقدردانی ازهمه ی خدمتگزاران صدیق وسلامتی وتندرستی را ازخداوندمتعال برای انها خواستارم پوریاصارمی راد 0936106 خداوندیارو یاورتان باشد واورا درنظربگیرید

 30. یدالله سهرابییدالله سهرابیsays:

  با سلام خدمت مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی استان قم بنده خدا شاهده من خودم سرطان خون دارم و هزینه های درمانی ام نتونستم درمان رو ادامه بدم و هیچ نهادی هم کمکم نکرده و خانواده ام با مشکلات زیادی مواجه هستن بخدا حدود ۶ماه یخچال منزل خراب شده بود وکمیته اومدن وضعیت مان را دیدن الان دیگه با قرض یخچال تهیه کردم وچون دوخانوار هستیم و خواهرانم که شعورشان فوت شده مطلقه هستند پیش ما که درمنزلی مستاجرهستیم زندگی میکنند که بخاطراینکه کرایه خونه عقب افتاده ۶ماهه و باده میلیون که ۶میلیونوبابت کرایه خونه کم میشه عبدالباقی کجا میتونیم خونه اجاره کنیم خواهشمندم دراین راستا چون ضامن نداریم سفته می دهیم که وام ۳۰میلیون تومان بگیریم باتقاضای بنده موافقت بعمل اورید

 31. داریوش یونس پور عیسی لوداریوش یونس پور عیسی لوsays:

  ریاست محترم کمیته امداد امام ره............. سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند: اینجانب .داریوش یونس پور عیسی لو........................................ فرزند: ........علی................ به شماره کدملی: ............................1672675596. متولد سال:1364هستم با توکل بر خداوند متعال و به تأسی و پیروی از سنت حسنه حضرت رسول (ص) قصد ازدواج دارم، با توجه به هزینه های سنگین جهت شروع زندگی و عدم تکاپوی درآمد خویش، لذا بمنظور تحقق خواسته مذکور، نیاز مبرم به دریافت وام به میزان ...............۲۰۰ملیون..... ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت ...۳.... ساله از آن مرکز محترم را دارم . علیهذا از آن مقام عالی، مستدعی است به مصداق آیه شریفه" تعاونوا علی البر و التقوا " در صورت امکان، اوامر مقتضی پیرامون بررسی و اقدام برای تخصیص وام درخواستی اینجانب را به مبادی ذیربط صادر و نتیجه را به اطلاع این حقیر برسانند . النهایه ضمن اذعان به این نکته که اولین....... بار هست که درخواست وام از کمیته امداد نموده ام، از تصدیع اوقات گرانبهایتان پوزش طلبیده و توفیقات همه خدمتگذاران صدیق را از درگاه باریتعالی مسئلت می نمایم . با تقدیم احترامات فائقه نام و نام خانوادگی داریوش یونس پور عیسی لو

 32. علی براتیعلی براتیsays:

  سلام حضور ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام (ره) اینجانب علی براتی با شماره کد ملی0370662490 فرزندمراد علی براتی من شغل اصلیم کولرسازی وتعمیرات پنکه،شوفاژ،و سیم پیچ هستم متاسفانه چون سرمایه کافی ندارم نمیتونم شغل مورد علاقم را بزنم بیش از ۱۵سال سابقه کاری دارم با توکل به خدای بزرگ میخوام این شغل را راه اندازی کنم درخواست وام بلند مدت۲۰۰میلیون تومانی دارم ممنون از بزرگواری ریاست محترم کمیته امداد...

 33. منصوره کیانیمنصوره کیانیsays:

  مددجو سرپرست جامانده سهام دهک اول درخواست وام کارگشایی یا بلاعوض دارم

 34. منصوره کیانیمنصوره کیانیsays:

  مددجو سرپرست جامانده سهام دهک اول درخواست وام کارگشایی یا بلاعوض دارم