شعر های زیبا درباره شروع مدرسه

شعر درباره آغاز مدرسه یکی از زیباترین اشعاری است که یادآور خاطرات دوران کودکی می باشد و هر خواننده ای را تحت تاثیر قرار می دهد. این اشعار در قالب های شعر متفاوتی از جمله شعر نو با بیانی لطیف و شاعرانه سروده شده اند.

شعر درباره آغاز مدرسه

باز هم مهـر و شروع مدرسه

باز هم مشق و حساب و هندسه

باز هم صد شوق خواندن دردلم

ریشه علم نشاندن در دلم

باز هم آقا معلم درکلاس

می زند گل خنده ای از جنس یاس

آه ای پیغمبر دل های ما

آب پاک و روشن گِل های ما

ای به لب های تو نون والقلم

ای معلم معدن جود و کرم

از شکوه علم تو دل، جاودان

طفل دل ازشوق تو آمد به جان

باغبان باغ علمی و کلام

بی تعارف ای معلم صد سلام

ناخدای کشتی علم و شعور

ای چراغ روشن ای دریای نور

میدهی توجان به جسم چون کویر

با کلام روشنت آقا مدیـر

بوسه های عشق ما بردست توست 

هستی ما از شکوه هست توست

می دهد بابای خـوب مدرسه

شاخه شاخه گل به ما یک دو وسه

ای همیشه مهربان بابا سلام

صد تشکر ای صمیمی بامرام

آسمان علم امشب روشن است 

وقت رزم علم با اهریمن است

پس لباس علم را برتن کنید

باغ ایران را گل وگلشن کنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر در مورد آغاز مدرسه


مجموعه اشعار سروده شده در ارتباط با آغاز روز اول مدرسه در ادبیات ما جایگاه ویژه ای دارند و به وسیله شاعران خوش ذوق و قریحه ایرانی در قالب اشعار کودکانه، شعر نو و غیره سروده شده اند.

شعر درباره آغاز مدرسه در قالب شعر نو

مهر آمد و 
باز دلم مدرسه خواست 
مهر آمد و 
باز همه مدرسه ها باز شدند 
مهر آمد و 
باز دلم 
کیف و مداد و معلم خواست 
کیفی که دلم خواست 
پر از خاطره بود 
خاطره از قلم و دفتر 
و زندگی بچگی بود 
باز هم شروع مدرسه شد 
و دلم 
تخته سیاه و کچ 
و خط فاصله خواست 
جمله تمام، نقطه خواست 
شعر خوب نیایش 
تو کلاس مدرسه خواست 
باز دلم پاک کن و مداد تراش 
دفتر نوخواست 
باز دلم
لبخند یواشکی ناظم
و شیطنت کودکی خواست
باز دلم
بوی ماه مهر
بوی ماه مدرسه خواست 
باز دلم 
رنگ مداد آبی 
سبز درخت و
زرد قناری خواست
باز دلم 
روی خوش مدیر خوب
معلم نمونه خواست 
باز دلم مهر صد آفرین 
املای فارسی
تفریقای ریاضی خواست
باز دلم 
خدا رو خواست 
خدای بچه ها رو خواست
باز مهر آمد و...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر درباره شروع مدرسه ها


در شعر زیبای زیر شاعر خاطرات دوران مدرسه را در قالب شعر نو با کلامی ساده و زیبا بیان کرده است.

یادش بخیر...
شعر هم آوای مدرسه 
یاد سرود ملی و غوغای مدرسه 

یادش بخیرزنگ شروع کلاس درس
صوت بلند بخش الفبای مدرسه 

یادش بخیر بچه زرنگی که می نوشت
شاگردهای تنبل و بدهای مدرسه 

این روزها بدورم از آن جوامتحان
از گریه های هرشب و املای مدرسه 

یادش بخیرزنگ ریاضی و ترس ولرز
عشق هوای ورزش و بلوای مدرسه 

تاخیرهای عذرموجه و راه دور 
لبخند های خسته ی بابای مدرسه 

یادش بخیر فصل خزان و هوای سرد
تهدیدهای ناظم و دعوای مدرسه 

دیگر گذشت شیطنت وقت امتحان 
آموزگارو نمره و انشای مدرسه 

یادش بخیر شور و هوایی که داشتیم 
دراضطراب بازی فردای مدرسه 

با این که روزها سپری می شود ولی 
جا مانده دل؛ درآن دل دنیای مدرسه 

دیگر گذشت سن من از قیل و قال ها 
شیرین گذشت قصه غم های مدرسه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر کودکانه در مورد شروع مدرسه


اشعار سروده شده که با آغاز روز مدرسه مرتبط می باشند احساسات شیرین دوران کودکی را با بیانی دلنشین از زبان شاعری توانمند بیان می کنند.

آغاز سال نو، با شادی و سرور
هم ‌دوش و هم ‌زبان، حرکت به سوی نور

آغاز مدرسه، فصل شکفتن است
در زنگ مدرسه، بیداری من است


در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌ شاگردی سلام، هم‌ شاگردی سلام

مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید
فصل کلاس و درس، ما را دهد نوید

شد فصل کسب علم، فصل تلاش و کار
دانش به نسل ما، می ‌بخشد اعتبار

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم ‌شاگردی سلام، هم ‌شاگردی سلام

ای در کنار ما، آموزگار ما
چون شمع روشنی، در روزگار ما

روشن ز نور توست، کاشانه دلم
در کار من تویی، حلال مشکلم

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌ شاگردی سلام، هم ‌شاگردی سلام

فردا از آن توست، ای نسل چاره ‌ساز
با یاری خدا، آینده را بساز

فردای روشن است، با وحدت کلام
از ما تو را درود، از ما تو را سلام

در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
هم‌ شاگردی سلام، هم ‌شاگردی سلام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر در مورد آغاز سال تحصیلی


مجموعه اشعار سروده شده که با آغاز دوران مدرسه در ارتباط می باشند را می توان از احساسی ترین و زیباترین اشعار به شمار آورد.

نسیم مهـر آمـد درس آغاز دوباره شد درهر مدرسه باز
بهاری شد کلاس درس خرم معلم باغبــان با مهـر همدم
به صف گلهای خوشبوی معطر زمین مدرسه سبز است سراسر
چقدرخوشبو شده بعد از زمانی کلاس و مدرسه با شادمانی
کلاس و مدرسه شاداب و دلکش زعطر دانش است زیبا و مهوش
یقین، امید راه این گلستان شود از پرتوش گل خاک ایران
ز مهر دانش آمــوزان پر کار فروزان راه مهر ازفکر و کردار
تلاش است کو کندگل باطراوت طراوت بخش ما مهـر ولایت
به کوو کوچه و صف هم خیابان همه سرزندگی بنگر ز احسان
اگرچه برگ ریزان است و پاییز کلاس و درس از مهر است لبریز
مقدم دوست دارد مهر یاران در این مهر و عزاداری شهیدان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر کوتاه درباره بازگشایی مدارس


شعر زیبای زیر خاطرات مشترک آغاز روز اول مدرسه را با کلامی ساده و احساسی بیان می کند و تداعی کننده خاطرات دوران کودکی می باشد.

شعر درباره آغاز مدرسه در قالب شعر نو

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند،

بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها،

بوی نمره های بیست،

بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام،

بوی دوستی و محبت…

پاییز با خود شور می آورد و قاصدک ها خبر بازگشایی مدارس می دهند،

درختان آماده می شوند تا با شوق، برگ های رنگارنگشان را

چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند

و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند،

تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شعر آغاز مدارس


بسیاری از اشعاری که در ارتباط با آغاز روز اول مدرسه سروده شده اند شور و هیجان روز اول مدرسه را در قالب اشعار کودکانه بیان کرده اند.

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

چه شادی و چه شوری، چه جشنی و سروری

چه ماه قرص مهری، چه پرتوی چه نوری

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

کتاب و کیف و دفتر، دست دختر و پسر

همه سوی مدرسه، هم قدم و همسفر

مدرسه سنگر ماست، تفنگ ما قلم هاست

با جهل می ستیزیم، اسلام یاور ماست

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده

با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

اشعار قشنگ راجه به روز اول مدارس

شعر درباره آغاز مدرسه هنگام بازگشایی مدارس طرفداران زیادی دارد. این شعر که با مضامین کودکان و زیبا نیز سروده شده است حاصل ذوق و قریحه شاعر خود می باشد. شعر درباره مدرسه با بیانی لطیف یادآور خاطرات کودکی شاعران مختلف نیز هست که توصیفی دلنشین از مدرسه و شروع سال تحصیلی را ارائه می دهند. 

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...