شعر کودکانه در مورد قرآن کریم

شعر کودکانه در مورد قرآن کریم از جمله اشعار معنوی و زیبا می باشد و در قالب شعرهای مختلف از جمله شعر نو ارائه شده است. اشعار سروده شده در ارتباط با قرآن کریم در ادبیات ما جایگاه ویژه ای دارد. بسیاری از اشعار سروده شده در این زمینه به صورت اشعار کودکانه با بیانی ساده و دلنشین می باشد.

شعر نو درباره قرآن کریم

منم قرآن، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ایمان، منم برنامه انسان
سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم
زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم
بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان ، منم برنامه ی انسان
سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم
زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم
منم قرآن، بهار خرم گلهای تابنده
منم سر چشمه فیاض و بی پایان فزاینده
منم قرآن، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ایمان، منم برنامه انسان
بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا
به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ایمان ، منم برنامه انسان

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر در وصف قرآن کریم


مجموعه اشعار کودکانه سروده شده در ارتباط با قرآن کریم، کلام خدا را با بیانی ساده و زیبا برای کودکان بیان می کند و کودکان را با کتاب قرآن کریم و کلام خدا آشنا می کند.

بخوان آیات بس زیبای قرآن
کلام نغز و روح افزای قرآن
سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص
سپس اندیشه در معنای قرآن
بخوان این معجزه وانگر بیاندیش
همین بس شاهد گویای قرآن
شفای آنچه درداست و مصائب
بجوی از مکتب والای قرآن
هدایت آفرین است و سعادت
اطاعت گر کنی فتوای قرآن
همی براهل عصیان و منافق
زیان آرد شگفتیهای قرآن
بلی آثار ذات کبریایی
نمودار است درهرجای قرآن
نگنجد فهم اسرارش به افکار
که بی پایان بود دریای قرآن
بخوان تامی توانی علم تفسیر
ولی کوشش نما اجرای قرآن
خدایا رحمتی فرما به  (ذوقی) 
شود جوینده و دانای قرآن

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر زیبا در مورد قرآن کریم برای بچه ها


یکی از بهترین روش ها برای آشنا کردن کودکان با قرآن کریم، قرار دادن اشعار کودکانه در اختیار آنها است که در ارتباط با قرآن کریم سروده شده است. شعر زیبای زیر داستان سوره فیل را در قالب شعری کودکانه و بسیار زیبا بیان کرده است.

کی بود کی بود ابرهه
چیکار می کرد تو مکه
اون آدم خیلی بد
سوی مکه حمله کرد
یک لشگر فیل داشت
یک سپاه عظیم داشت
می رفت به سوی مکه
تا که بکوبه کعبه
چی شد چی شد یکباره
بارون سنگ می باره
یه عالمه ابابیل
اومد رو لشگر فیل
تو پاهاشون سنگ داره
با دشمنا می جنگه
چی شد چی شد نتیجه
دشمنا نابود شدن
خاکستر و دود شدن
سوره فیل نازل شد
قصه ما کامل شد

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر راجع به قرآن کریم


مجموعه اشعار سروده شده در ارتباط با قرآن کریم در ردیف اشعار مذهبی قرار می گیرد که در قالب شعر نو، اشعار کودکانه و غیره توسط شاعران با احساس و هنرمند ایرانی به صورت اشعار بلند و کوتاه سروده شده است.

هر وقت می خواهم بخوانم

یک آیه از حرف خدا را

در دست من می روید انگار

باغی پر از گل های زیبا

چشمان من چون شاپرک ها

بر روی گل ها می نشیند

انگار می خواهند آن ها

بویی از آن گلها بچینند

در آسمان سبز قرآن

گنجشک قلب م می زند بال

رنگین کمانی می شود باز

از بال گنجشک سبک بال

وقتی که قرآن می شود باز

در پیش روی چشم هایم

من بال های شادیم را

مثل پرستو می گشایم

قرآن برای من همیشه

پر بار تر از هر کتاب است

هر سوره اش خورشیدی از نور

هر آیه اش چون آفتاب است

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعر در مورد انس با قرآن کریم


بسیاری از اشعار سروده شده در ارتباط با قرآن کریم از پند و اندرزهای این کتاب آسمانی سخن می گوید. شعر زیبای زیر از قصه ها و پند و اندرزهای قرآن کریم با کلامی ساده سخن می گوید.

قرآن و که می خونی

حرف میزنه خداوند

با آیه های خوبش

می ده به ما هزار پند

قصه داره آیه هاش

قصه ی خوب و زیبا

قصه هایی که بوده

قبل از ما توی دنیا

قصه ی پیغمبرا

آدم های خیلی خوب

قصه ی حصرت نوح

که ساخته کشتی از چوب

قصه ی خوب موسی

که روز و شب دعا کرد

که از تو دریا رد شد

عصارو اژدها کرد

قصه ی خوب یوسف

که بیرون اومد از چاه

یوسفی که قشنگ بود

خیلی قشنگ تر از ما

قرآن و یاد گرفتیم

سر کلاس قرآن

با خوندن قصه هاش

پندی بگیریم از آن

~~~~~✦✦✦~~~~~

اشعار نو با موضوع قرآن کریم


بسیاری از اشعار کودکانه سروده شده در ارتباط با قرآن کریم، فواید قرآن خواندن را در قالب اشعار کوتاه با کلامی ساده بیان کرده اند.

فرزند خوب و نازم

کودک دلنوازم

قرآن کتاب خداست

پر از حرفهای زیباست

قصه داره فراوون

دانش های گوناگون

هر کی قرآن بدونه

دانا و خوش زبونه

~~~~~✦✦✦~~~~~

شعرهای قشنگ درباره قران واسه کودکان


شعر زیبای زیر در قالب شعری کودکانه مفهوم سوره حمد را بیان کرده است.

سپاس برای خداست
خدایی که بی همتاست
بخشنده و مهربان
خالق هر دو جهان
ما او را می پرستیم
از او یاری می گیریم
به ما عنایت نما
ما را هدایت فرما
راهی که راه خوبهاست
نه بد راه گمراهان
ما بنده ی او هستیم
وقتی تو غم اسیریم
نشون بده راه راست
نه راه زشت شیطان

~~~~~✦✦✦~~~~~

sher ghoran karim


اشعار سروده شده در ارتباط با قرآن کریم از اعتقادات مذهبی و احساسات درونی شاعران ایرانی سرچشمه می گیرد.

آن روز زنگ آخر

خانم معلم ما

با یک خبر حسابی

خوشحال کرد ما را

توی کلاس آمد

لبخند روی لب داشت

ما را نگاه می کرد

ماژیک را که برداشت

آمد کنار تخته

شکلی کشید زیبا

از یک کتاب و کم کم

کامل نمود آن را

زیرش کشید پایه

مانند ضربدر بود

پرسید تا بگوییم

اسم کتاب را زود

ما هم جواب دادیم

هست این سوال آسان

توی کلاس پیچید

نام قشنگ قرآن

روی لب معلم

لبخند دلنشین بود

گفت آفرین عزیزان

منظور من همین بود

آن هدیه ی خداوند

بر مردم مسلمان

قرآن که آشنایید

با چند سوره از آن

یک مژده دارم امروز

ای بچه های خوش رو

امسال جشن قرآن

ما می رویم به اردو

یک شنبه صبح آغاز

گردید اردوی ما

از مدرسه به سمت

کوه کنار دریا

یک دشت سبز و زیبا

نزدیک کوه دیدیم

روئیده بود آن جا

گلهای رنگ وارنگ

بر شاخه ها شکوفه

با برگهای خوش رنگ

بسیار با صفا بود

آن کوه و دشت و دریا

با حرف های خوب

خانم معلم ما

می گفت ای عزیزان

پروردگار دانا

با لطف و مهربانی

بهر هدایت ما

خیلی کند محبت

کرده عطا فراوان

از بهترین آن ها

باشد کتاب قرآن

این آیه ها که انگار

بر بال یک فرشته

با نام جبرئیل از

سوی خدا نوشته

با دست او به تدریج

بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله

در مدتی حدود

بیست و سه سال آمد

هر آیه که می آمد

می کرد او تلاوت

تا با عمل به آنها

انسان شود هدایت

بر قلب نازنینش

البته کل قرآن

یک بار هم شب قدر

نازل شده عزیزان

با احترام بسیار

خوب است یک مسلمان

اول وضو بگیرد

در وقت خواندن آن

آن وقت رو به قبله

آن را کند قرائت

با صوت و لحن زیبا

آهسته و به دقت

~~~~~✦✦✦~~~~~

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...