تعبیر خواب، حقیقت یا خرافه؟!

ذهن انسان همیشه درگیر مساله خواب بوده است و حداقل یکبار در طول عمر خود، تجربه خواب دیدن را داشته است. انسانها در گذشته به دلیل اعتقاد به مداخلات نیروهای ماورایی و غیبی در دنیای واقعی، از طریق تعبیر خواب، به دنبال گره گشایی امور خود و پیشگویی آینده بودند. علاوه بر این، از آنجا که رویا و خواب، عالم دیگری را رو به سوی انسان می گشاید و طبق تجربه، حوادثی که در خواب می بیند، برایش معنا و مفهومی دارد که به نظر، آن را در عالم خارج خواهد دید، همواره به تعبیر رویاهای خود اهمیت می دهد.

تعبیر خواب چیست؟

لغت نامه دهخدا در معنای واژه تعبیر به بیان کردن خواب و معنی و مراد آن و یا معنای مافوق الطبیعه خواب ها اشاره کرده است. تعبیر خواب، علمی است که در آن هر کدام از حوادث، اشیاء، موجودات زنده و مرده، اعضاء بدن، اجزاء طبیعت و ... نمادی از امری در عالم واقع محسوب می شوند و معنا و مفهوم خاص خود را دارند؛ به فرآیند معنا دادن به رویاها و خواب ها از طریق این نمادها تعبیر خواب می گویند. از نظر دین اسلام تعبیر خواب علم الهی است که خدا آن را در اختیار منتخبان خود قرار می دهد. در کتاب کشف الظنون، علم تعبیر رویا، علمی است که از طریق آن بتوان مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی را شناخت تا از اولی به دومی انتقال یابند و به وسیله آن بسبب آنچه در خواب دیده شده، بر احوال نفسانی در عالم خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند. به طور خلاصه تعبیر خواب، عملی است که تعبیرکننده همچون مترجم، زبان رؤیا را به زبان عادی و روزمره انسانها بر می گرداند.

آدرس چند مورد از پرتکرار ترین رویاها در سایت توپ تاپ :

تعبیر خواب اگر مرده بیمار باشد

تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

تعبیر خواب موهای رنگ شده

تعبیر خواب دختر مجرد حامله شده

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

در قرآن به موضوع خواب و تعبیر آن اشاراتی شده است از جمله آیه 42 سوره زمر، آیه 60 سوره انعام، آیه 27 سوره فتح و 42 به بعد سوره یوسف. از سوی دیگر، خداوند گاهی دستورات خود به پیامبرانش را در خواب به آنها وحی می کرده است؛ این مطالب نشان می دهد از نظر قرآن این علم معتبر است و خدا آن را در اختیار هر کس که بخواهد می گذارد. در قرآن، خواب و رویا گاهی راهنمای انسان است و مایه آرامش اوست. البته در قرآن به واژه تعبیر اشاره نشده و واژه های تأویل الاحادیث، بشری و منام را به معنای تعبیر خواب، تفسیر کرده اند.

در تعبیر خواب شرایط و عوامل بسیاری در نظر گرفته می شود؛ حالات، شخصیت و شرایط فردی صاحب خواب بسیار مهم است. هم چنین زمان دیدن خواب، در تعبیر خواب نقش دارد؛ برخی از ساعات شبانه روز برای خواب دیدن مناسب نیست و ممکن است احتمال تعبیر شدن خواب، در عالم واقع را متغیر کند. باید به این نکته توجه داشت که زمان تعبیر شدن خوابها نیز متفاوت است گاهی فورا تعبیر می شوند و گاهی روزها و سالها طول می کشد.

تعریف تعبیر خواب

اصلا خواب و رویا چه هستند؟

در فرهنگ عمید رویا و خواب اینگونه تعریف شده است: رؤیا یا تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می‌گذرد. در قرآن خواب نوعی قبض روح و نوعی مرگ به صورتی ضعیف تعریف شده است.

به نظر علم روان شناسی و مکتب روانکاوی خواب ها، نماد یا خلاصه ای از خواسته ها و آرزوهای درونی انسان ها هستند؛ خواسته هایی که سرکوب شده اند و گاهی در مسیر خواب دچار تعارض هایی می شوند که رویا را ناخوشایند جلوه می دهد. این خوابها ممکن است به صورت نمایشی، مفاهیم ذهنی را به تصویر می کشند و یا نماد یا رمزی از درون فرد هستند.

خواب و رویا از نظر علمای اسلام انواعی دارد. طبرسی در این مورد، این تقسیم بندی را ارائه داده است:

 • 1- رویایی که از سوی خداست
 • 2- خواب شیطانی که برگرفته از وسوسه های شیطان است
 • 3- رویایی که به دلیل غلبه اخلاط می بینیم (اخلاط بر اساس طب سنتی و اسلامی همان خون، بلغم، سودا و صفرا است)
 • 4- خوابهای نشأت گرفته از بعضی افکار

رویای نوع اول، مخصوص پیامبران و اولیاء خداست که به این وسیله به آنها بشارت می داده است. اما سه نوع دیگر به نظر طبرسی خوابهای پریشان هستند. به طور کلی در دین اسلام، از خواب هایی که در زمان های خاصی همچون قبل از طلوع آفتاب واقع شده و در عالم واقع تعبیر می شوند یعنی تعبیر آنها حادث می شود، با نام خواب صادق یاد می کنند. رویای نوع اول که طبرسی ذکر کرده است، از جمله همین رویاهای صادقه است.

اما از نظر علامه شعرانی، در کتاب نثر طوبی، خواب و رویا قوه ای است باصره غیر از چشم و آن را حس مشترک می نامد. این قوه در صورتی عمل می کند که قوای ظاهر از کار بایستند مثل زمان خواب یا بیهوشی. خواب، پدید آمدن صورتی در حس مشترک است که منشأ آن یا اندیشه خود فرد است یا عالم غیب؛ دری است از جانب خداوند که بر عالم جسمانی گشوده شده.

معنی خواب ها

شعرانی هم در مورد انواع رویا دیدگاه خاصی دارد؛ از نظر او خوابهای صادق که از جانب انسان نیست، به او کمک می کنند از طریق نیروهای غیبی که از عالم باطن خبر دارند، به آینده آگاه شوند. هم چنین از آنجا که صورت اشیاء در هر عالمی متفاوت است، در عالم واقع، نمادی از مطلبی محسوب می شوند مثل گاو لاغر و فربه در خواب فرعون که از سوی حضرت یوسف، تعبیر به قحطی و فراوانی شد. برخی از رویاها نیز در نتیجه افکار خود فرد و آنچه بیشتر به آن اندیشیده به وجود می آیند و در عالم خواب تجسم پیدا می کنند.

از پر بحث ترین موضوعاتی که در توپ تاپ تا به حال پاسخ داده شده دیدن نمایید:

تعبیر خواب پسری که دوستش دارم

تعبیر خواب النگوی طلای شکسته شده

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان خواب را تجسم اسباب و اصولی در نفس می داند که در خیال ظهور می کنند. از نظر ایشان خواب ها سه نوع هستند که نوع  اول را خواب های راست می دانند و نوع سوم را اضغاث احلام (خواب های پریشان) می نامند:

 • 1- خواب صریح: اگر انسان در خواب و رویا هیچ دخالت و تصرف نداشته باشد، بدون هیچ زحمتی با تعبیر و تفسیر خود منطبق می شوند
 • 2- خواب غیر صریح: زمانی که انسان از جهت حکایت آن دخل و تصرفی کرده است مثل تمثیل خواب مرگ به تعبیر حیات؛ این نوع خواب نیاز به تعبیر و تفسیر توسط متخصص دارد.
 • 3- خوابهایی که از چیزی به چیز دیگری منتقل شده یا به ضدش منتقل شده و تصرف در آن زیاد بوده، به طوری که برگرداندن آن به اصلش دشوار شده، تعبیر آن مشکل و یا غیرممکن است.

در روایات در مورد اهمیت خوابهای صادقه و قابل تعبیر مومنین بسیار سخن گفته اند و تاکید کرده اند که باور به صحت تعبیرها همچون باور به خدا و رسولش است. این خوابها از منابع کشف اسرار، بشارت و آگاهی است که یکی از هفتاد قسمت مقام پیامبری محسوب می شود و کسانی که چنین خوابهایی می بینند نزد ائمه، صاحبان خرد نامیده شده اند. اما خوابهای آشفته، در اثر عواملی به وجود می آیند که موجب آزار و پریشانی فرد می شود از جمله این عوامل پرخوری، پرخوابی، انجام گناهان بزرگ، بیماری ها، نارحتی روحی و خستگی و یا ادا نکردن حقوق واجب است.

آیا تعبیر خواب سابقه علمی و تاریخی دارد؟

از دیرباز، علم تعبیر خواب مورد توجه انسان بوده است و بزرگان دین و دانش در این زمینه دیدگاه ها و معارفی داشته اند که در تعبیر خواب مردم زمان خود از آن استفاده می کردند. استفاده از این علم به زمانهای دوری باز می گردد. بر اساس لوحه های گلی به جامانده، از 4000 سال پیش از میلاد مسیح، همواره در قصر پادشان ایران و تمدن های دیگر افرادی که خوابگزار خوانده می شدند، حضور داشتند تا به تعبیر خواب پادشاهان و نزدیکان پادشاه بپردازند و آنها را از حوادث آینده باخبر سازند. مثل فرعون که حضرت یوسف خواب او را تعبیر کردند و به او از قحطی و رونق مصر در آینده خبر دادند.

از علم تعبیر خواب، به عنوان علمی شریف و بزرگ یاد شده است که در اختیار هر کسی قرار نمی گیرد و همیشه افراد دارای حکمت و کمال از آن بهره مند می شوند. بزرگان دین اسلام معتقدند که این علم از سوی حق تعالی به بزرگان عطا می شود؛ تاریخ و کتب معتبری همچون قرآن صراحتا به این امر اشاره کرده اند؛ از جمله این بزرگان، حضرت یوسف (ع) است که تعبیر خواب از معجزات او محسوب شده است. همچنین در بین امامان معصوم، امام صادق(ع) در این موضوع بیاناتی داشته اند و در مورد خوابها تعبیراتی می فرمودند. برخی از علمای اسلامی همچون ابن سیرین(در کتاب منتخب الکلام فی تفسیر الأحلام) و طبرسی(در مجمع البیان) نیز در این کار دستی داشته اند و در کتب خود به این امر اشاراتی کرده اند. از نظر دین اسلام این عالمان بر اساس برخی قوانین و مقررات، به صورت حدودی، نشانه هایی احتمالی از مفاهیم خواب را بیان کنند. علمای ادیان دیگر نیز در این مورد نظرات و دیدگاه هایی دارند که در کتابهای خود به آن اشاره کرده اند. قابل ذکر است که این اندیشمندان در فرهنگ غربی و خاور دور، خوابها را بیشتر به صورت تمثیلی و نمادین تعبیر می کنند.

در عصر حاضر و بعد از به وجود آمدن علم روانشناسی به شکل امروزی آن، دانشمندان این علم نیز در مورد رویا و تعبیر خواب، دانش و نظریاتی ارائه کرده اند که از آنها برای درمان بیماران خود بهره می بردند. از جمله اندیشمندانی که به این موضوع توجه بسیار داشتند، فروید و یونگ هستند که نظریات ایشان مبنای مکاتب روانشناسی و اصول روان درمانی قرار گرفته است.

علم تعبیر خواب

چگونه می توانیم خواب خود را سریع و به صورت معتبر تعبیر کنیم؟

کتب زیادی درباره تعبیر خواب و معنای نمادین خواب ها توسط روانشناسانی همچون فروید (بنیان گذار مکتب روانکاوی) و دیگرانی که به تعبیر خواب از نظر علمای دین اشاره می کنند، به چاپ رسیده است؛ اما باید در انتخاب آنها دقت بسیار داشت و از موثق بودن منابع این کتب و گفته های نویسندگان آنها اطمینان حاصل کرد. در میان این کتابها نام بسیاری دیده می شود که از کشورهای مختلف جهان در مورد تعبیر خواب نظراتی داده اند از دانیال نبی، یوسف پیامبر، علامه مجلسی، خالد اصفهانی، ابراهیم کرمانی، اسماعیل بن اشعث، جابر مغربی، جاطظ تا علمای غربی همچون برایت، اچ میلر ، هانس کورت و ... . اما به نظر شما کدام یک از این ها معتبرند و به شما در تعبیر خوابهایتان کمک می کنند؟

 در عصر سرعت و تکنولوژی، با رواج استفاده از اینترنت بسیاری از مردم برای تعبیر خوابهای خود سریعا پس از بیدار شدن از خواب، به سایتهای اینترنتی مراجعه می کنند تا تعبیر خواب خود را بدانند و برای حادثه یا اتفاق خوب یا بد آمادگی ذهنی داشته باشند؛ گاهی این تعبیرها نقطه امیدی برای برخی ایجاد می کند تا دل نگران خود را تسکین بدهند و یا بتوانند راه حلی برای مشکل خود پیدا کنند.

برای اینکه به سرعت و در هر مکانی، تعبیر خواب خود را بر طبق کتابها و نظرات متخصصین این فن دریافت کنید، می توانیددر هر ساعتی، به سایت توپ تاپ مراجعه کنید. این سایت به صورت تمام وقت در حال بارگذاری مطالب مفید و مستند در صفحه خود است و این امکان را فراهم کرده است تا در هر ساعتی از شبانه روز سوالات ارسالی مخاطبان خود را دریافت و طی 24 ساعت بعد از آن و پس از انجام تحقیقات کارشناسانه، به صورتی مستند و مستدل، پاسخگوی سوالات مطرح شده به کاربر باشد. با استفاده از این سایت به اعتبار تعبیر خواب خود می توانید اطمینان داشته باشید.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


375 نظر

 1. Nasrin hosseibiNasrin hosseibisays:

  سلام دختر مجرد 20 ساله ای هستم دختر عموی مادرم خواب دیده ک من باردارم و شکمم خیلی بزرگ شده و از من پرسیده ک خانوادت چیزی نگفتن ک منم گفتم از پسره حامله شدم و پسره خیلی وضعش خوبه چن وقت دیگ قراره باهم ازدواج کنیم!تعبیرش چی میشه!؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، فقط قول یک اتفاق مثبت و خوشایند در زندگی خانوادگی تان را میدهد.

 2. مجتبیمجتبیsays:

  سلام استاد خواب دیدم که رفتم معشوقم را ببینم و تنهایی رفته بودم ماشینو تقریبا ۱۰۰متر اونطرف پارک کردمدو خودم پیاده رفتم درشون دیدم‌که با دوستاش اومد تو درشون نشستند منم رفتم پیششون که باهاش بحرفم دیدم به من میخنده و مثلا این که من فک کنم مادرش خونس کلیدو انداخت رو در وقتی که خواست درو باز کنه من ترسیدم فرار کردم چون فک کردم مادرش درو از داخل باز کرد و من افتادم زمین و پاشدم بازم رفتن کنارشون و گفتم خیلی ترسیدم بعدش که نشستم دو تا پسر اومدن پیش من نشسته بودن من به معشوقم گفتم بذار ببوسمت ولی نذاشت یه پسر دیگه  اومد اونو از پیشونیش بوسید و دو بار اینجوری کرد و منم میخاستم دستشو بگیرم یه لحظه پاشد رفت خونه همسایشون اینا منم که دیگه میخاستم برم خونمون رفتم‌کنار ماشین دیدم بابام‌اومده نشسته صندلی جلو و داره سیگار میکشه گفتم تو اینجارو از کجا پیدا کردی و رفت نشست عقب منم گفتم بصب من میام ولی ایندفعه  رفتیم خونشون و من رفتم در اتاقشو باز کردم و حولشو برداشتم چون موهام آب شده بود پاک کردم و دیدم گوشیش اونجاست برداشتم با گوشیش به خودم یه تک زنگ زدم و شمارش افتاد گوشیو گذاشتم سر جاش بعدش که رفتیم خونه و ماشینمون موند در اونجا چون خراب شده بود و خیلی بارون میبارید پددم ماشین گرفت رفت اوتو بیاره منم رفتم و من تنهایی ماشینو اوردم وبه بابام زنگ زدم من ماشینو بردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، سالی که پیش رو دارید سالی پرماجرا برایتان خواهد بود و ممکن است در زمینه ی عاطفی تجربیات جدیدی را کسب کنید

 3. خلیلیخلیلیsays:

  سلام.من متاهلم خواب دیدم پدرم با این که من متاهل هستم مجدد مرا به اقایی دیگه داده بود یعنی ازدواج کرده بودم داشتم تو خواب با پدر و مادرم دعوا می کردم که چرا این کارو کردید منو شوهرمو دوست دارم من همش به شوهرم میگفتم ک دوستش دارم هیچ کسی رو جاش نمیارم چرا اینکارو کردید چرا ذهنیت همسرمو نسبت به من خراب کردید و گریه میکردمو این حرفارو به پدر مادرم میزدم اون اقا هم در واقعیت پسر عموی دختر خاله بنده هستند که مجردن من در خواب نه همسرمو دیدم ن اون اقارو ولی من از خوابم اینو برداشت کردم تو خواب خیلی ناراحت بودم از کار پدرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نشانه آن است که در بعضی از امور عاطفی با مشکلاتی رو به رو می شوید ، ولی در نهایت مشکلات شما حل خواهند شد.

 4. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام ممنون از اینکه هستین تعابیر خوابهای من تا الان کاملا همونی بوده که شما گفتین .دیشب خواب دیدم که برای همسرم تعریف میکنم که توی خواب دیدم که با مادر و خواهرش رفتیم زیارت نمیدونم زیارت چه کسی بود فقط ضریح و دیدم که اونها رفتن زیارت ولی من چون کفش پام باریکی دو نفر بهم گفتن نیا من اصلا حواسم نبود که کفش جامه وقتی متوجه شدم کفشم درآوردم گذاشتم کنار ولی خیلی گریه کردم که چرا تا الان حواسم نبوده و از خجالت تا نزدیک ضریح رفتم ولی جلوتر نرفتم گفتم من روم نمیشه و وقتی مقابل ضریح ایستاده بودم اونجا که از دور خیلی خیلی شلوغ بود و جمعیت زیادی جلوی ما بودن ولی تو لحظه ای که من رسیدم نزدیک کاملا خلوت بود و اطرافم کسی نبود و من جلوتر نمی رفتم و گریه میکردم در ادامه هم تو خوابم حس میکردم با خواهر کوچکتر از خودم دعوا میکنم و میزنمش البته فقط اینطور حس میکردم بعد اون رفت خونه مادربزرگم اهواز و من که با شوهرم جدال لفظی داشتم زنگ زدم ازش راهنمایی گرفتم و دلم میخواست که بیاد پیشم و باعث درگیری لفظی من و همسرم مادر جاریم بود که همسر میخواست یه لطفی بهش کنه و من مخالف بودم و می گفتم پدر من چنین چیزی و ازت نمیخواد چرا اون میخواد .ببخشید طولانی شد خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی این رویا خبر از یک مسافرت خانوادگی و مطلوب میدهد که ممکن است در سال آینده برای شما رقم بخورد ، سایر حاشیه هایی که در رویا توضیح دادید تاثیری در تعبیر ندارد.

 5. ف دف دsays:

  سلام یکی از دوستان به من گفتند که خوابی در مورد من دیده اند زنی ۲۴ ساله و متاهل هستم . ایشون خواب دیدن که خانواده ی من و خانواده ی ایشون با هم رفتیم خرید بعد از اون رفتیم جایی که هیئت بود وانگار فقط جا برای آقایون بود . بعد مادر من و دختر ایشون رفتن داخل هیئت بعد انگار من ناخواسته وارد هییت شدم انگار که من باید در اون هیئت باشم . ممنون میشم که تابیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا خبر از برخی از تصمیم ها و یا برنامه ریزی های جدیدتان در ایام آینده میدهد.

 6. MeryanMeryansays:

  با سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم که باردار است به من چندتا شورت و سوتین نو داده و میگه اینا اندازه ی من نیستن تو بپوششون، منم خیلی خوشحالم و میخوام یکی از سوتین های به رنگ بنفش را بپوشم که ناگهان متوجه حضور شخص نامحرمی میشم و پیش خودم میگم میبرمشون خونه و امتحانشون میکنم، و انگار به طور همزمان من هم سه تا شورت به ایشون داده بودم که یکیش تنش بود و همونطوری با شورت وایسادم بود جلوی همه، که من بهش گفتم این شورت رو من بهت دادم قبلا و انگار یادش نبود که من دادم بهش، آیا خواب من تعبیر دارد؟ در ضمن ما هردو چندسالی است منتظر بچه بودیم که ایشون به امید خدا موفق شدند ولی ما فعلا نه

 7. YasminYasminsays:

  سلام و وقت بخیر خدمت استاد عزیز، راستش چند شب پیش من خواب دیدم ک یه شماره با من تماس گرفته و خودشون رو درواقع ب یک اسم دیگه معرفی کردند اما من ایشون رو شناختم ایشون نامزد سابق من بودند با همسرشون و در مشهد در حرم امام رضا (ع) بودند ایشون گفتن که شارژ گوشیشون داه تموم میشه و از من همش طلب حلالیت میکردن و درخواست کردن ک ببخشمشون و حلالشون کنم اما من تا خواستم با ایشون صحبت کنم شارژ گوشیشون تموم شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا روابط اجتماعی خود را گسترش داده و انگیزه های درونی خود را تقویت کنید.

 8. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام من خیلی ممنونم ازتون پریشب خواب دیدم و در قسمت شنا در رودخانه ارسال کردم و چون اون قسمت زمان میبره برای تعبیر و خوابم هم دوباره به یه شکل دیگه دیشب دریا تو خوابم تکرار شد خیلی نگران شدم و توی این قسمت خواب دیشبم میگم بازم مرسی از شما :دوباره خواب دریا رو دیدم که من و همسرم و فرزندم و مادر همسرم و جاریم و پسرهاش به دریا رفتیم و اول دریا رو از جایی می دیدیم که در اطرافش دیوارهای بلندی بود و بعد من به همسرم میگه دوس دارم دریا رو جوری ببینم که کل دریا دیده بشه بعد می ریم کنار دریا و موج میاد و من و همسرم که فرزندم بغلش بود با هم به حالت شوخی و خنده میدویم عقب و یکی دوبار این کارو ادامه میدیم تا جاریم هم می رسه و بعد بچه رو میبریم پارک که بقیه نمیان و من هم به همسرم گلایه میکنم که به من خوش نمی گذره اینجوری چون باید به خاطر اونا زود برگردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریا در خواب اشاره به قدرت روانی بالای شما برای کسب تجربه و ریسک پذیری دارد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت درونی را دست کم نگیرید.

 9. رها نمایانرها نمایانsays:

  درود و خسته نباشید دیشب خواب دیدم یه آقای ناشناس تو خواب بهم کفت فال ازدواجت نیکو دراومده منظورش چی بوده ؟! من اون اقا رو تاحالا ندیده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز شما برای برنامه ریزی برای آینده اشاره دارد.

 10. مانیا سهروردیمانیا سهروردیsays:

  سلام ممنون از شما من خواب دیدم که یه امتحانی داشتم بعد که اومدم بیرون تو یه فضایی مثل دانشگاه یا شایدم پارک یه رودخونه ای جاری بود و دخترم بغلم بود که کفشش افتاد تو رودخونه و چند نفری که فکر میکنم خانوم بودن و در همون آب با لباس ایستاده بودن میرن دنبال کفش وقتی میارن میبینم یه لنگه از کفش همسرمه بقیه خوابم نمیدونم چی شد کفش دخترمم آوردن یا نه ولی تو خوابم می دیدم که با یه آقایی نامزدم همسر خودم نبود با این مشخصات که که خیلی خوشتیپ ولی بی مسئولیته راستش من واسه قسمت اول خوابم که کفشها و آب رودخونه بود خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

 11. ددددددsays:

  سلام خواب دیدم مدام چاق میشوم و در خواب نگران بودم . اطرافیانم به مقدار زیادی طلا داشتند و من از آنها کم تر داشتم . طلاهای من برق میزدند و روی تمام انها یاقوت و زمرد ریخته بود ولی از اطرافیانم کمتر بودند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را دست کم نگرفته و از این قدرت برای ایجاد ارتباط موثر با انسان های مطلع و مفید استفاده کنید.

 12. مهدیس خرمیمهدیس خرمیsays:

  سلام با تشکر از شما و سایت خوبتون من دیشب می دیدم که تو یه سالنی مشه سینما هستیم و جمعیت خیلی زیادی اونجاست و من فکر میکنم که لباس مشکی تنم بود و خیلی زیبا میرقصیدم چیزی شبیه به مسابقه بود از اونجایی که شنیده بودم رقص در خواب خوب نیست خیلی نگران شدم بیدار شدم و بعد از نماز صبح دوباره خوابیدم که باز هم دیدم با مامانم مهمون خونه مادر شوهرم هستیم و انگار از اونجا جایی شبیه جشن نامزدی یا عروسی یکی از اقوام همسرم دعوتیم و میریم من به پیشنهاد خواهرم روسری قرمز سرم میکنم و اونجا در حال ارایش کردن هستم که یکی از بستگان همسرمو میبینم و دوس نداشتم صورتم و ساده ببینه و در همون لحظه ها متوجه میشم که خواهر های شوهرم دارن میرقصن و من میگم عیبی نداره منم تو دور بعدی باهاشون میرقصم و بعد از اون خواب دیدم دخترم و بردم دکتر و میخوام برم مسافرت خونه پدربزرگم و درست زمانیکه فکر میکنم همه چی خوبه میبینم که دوتا موش کوچک سیاه تو دسترس یه دختری که توی خواب حس میکردم خواهرم یا خواهر شوهرمه هست و میگن میخوایم اینا رو تو خونه نگه داریم و منم خیلی میترسم به شدت مخالفت میکنم و میخوام که یا بودنشون یا بندازنشون بیرون ولی اون دختر اونا رو تو دستش گرفته و خانواده سعی دارن به من بگن که حیوون بی آزاره و نباید بترسم و میخوان که به دمش دست بزنم ولی من خیلی می ترسیدم و اون دختر وقتی پشتم طرفش بود موشو که تو دسترس بود رو به حالت شوخی به من نزدیک میکرد .ببخشید من همه اینا رو اینجا گفتم بازم خیلی خیلی ازتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، احتمال دارد بدلیل بعضی از مسائل شخصی یا خانوادگی ناراحت شوید همچنین زیادتر شدن استرس و یا بعضی ز ترس های واهی نیز معنا می شود

 13. مهنیامهنیاsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم یکی از اقوام به من هدیه ای داد به منظور تولدم،کیسه ای بود پر از جای سرمه(سرمه دان)،تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت درک و همدلی خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای تقویت روابط دوستانه ی خود استفاده کنید.

 14. پروانهپروانهsays:

  سلام.مدیر محترم دیشب خوابی دیدم.من ی آقایی رو دوس دارم ک البته اونم جدیدابمن علاقمند شده ولی فعلا نمیدونه میخواد چکارکنه راجع ب ازدواج.ما هردو ازهمسرمون جدا شدیم.دیشب خواب دیدم ظاهرا پدرشون زنده هست وبا خانواده تو ی روستایی همین نزدیکی،سفره هفت سین انداختن.اما این اقا دوس نداره واومد پیش من وگفت بابام اینا اونجا هفت سین درست کردن ولی من اونجا رو دوس ندارم.منم تندتند ی سفره معمولی پهن کردم ویچیزایی گذاشتم.سیب بود.ی دوسه تا مورد بود.رفتم ازخواهرم سمنو هم گرفتم ولی اوندم بااب قاطیش کردم نمیدونم چرا.وهی میگفتم حیف ماهی وسبزه نخریدم.حیف سبزه ندارم.چندموزد بود ک من فقط سیب وسمنوش یادمه.اینم بگم ک ازلحاظ حروف ابجد اسم منو این آقا ب هم نمیخوره.اما کارخدا رو نمیدونم. حالا مدیر محترم تعبیر خوابمو بفرمایید ممنون میشم.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف خود، ریسک لازم را بپذیرید.

 15. نرگسنرگسsays:

  سلام سلام خواب میدیدم یه جای تاریک وناشناس یه درختو قطع کردن فقط کُندش مونده بود رفتم سمتش دیدم بغل خونمونه (البته در واقعیت درخت هست بغل خونمون) رفتم نشستم کنارش دیدم هنوز شاخ وبرگ کوچیک به کنده هست. بعد کنده شروع کرد رشد کردن وبزرگ شدن هم برگ دادن رفتم کنار دیدم یه چیزی قطره قطره میخوره به من وجلوی خونمون که دیدم انگار یه جای بود نفت استخراج میکردن ازاونجا قطره قطره نفت پرت میشد بیرون نفتش انگارسفید بود بعد من آب میریختم جلوی درخونمونو تا بره نفتا بعد دیدم وسط حیاط مدرسه نشستیم وداریم ناهار میخوریم دوباره ازاونجاهم نفت میریخت قطره قطره منم هی ظرف غذامو قایم میکردم که توش نفت نریزه که بعد زنگ زدیم به یه آقاهه رفت بره درست کنه که نفت بیرون نیاد که بدتر شد که شر شر نفت میومد بیرون از اون برجه که من صداش زدم گفتم بدترشد که اونم زنگ زده به همکاراش که بیان درستش کنن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به پیگیری و تقویت مهارت ها و مطالعاتی بپردازید که در گذشته نیمه کاره رها کرده اید.

 16. احمداحمدsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که روی تخت غسالخونه دراز کشیدم و میخوان منو بشورن از طرفی هم خواب دیدم که در منزلمون مراسم دعای کمیل و روضه خونی برقراره. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شکست ها و فقدان های گذشته، انگیزه ی شما برای پیگیری اهداف و برنامه های جدید را از بین ببرد.

 17. فاطمهفاطمهsays:

  سلام،آیا خواب بعد از اذان صبح صحت و تعبیر داره؟دیشب خواب دیدم در باغ بودیم بعد کلی خرگوش سفید که بنظر وحشی میومدن حمله کرده بودن بما دسترسی نداشتن چون طبقه بالا بودیم و من از پنجره نگاشون میکردم به قدری زیاد بودن که بیشتر نقاط رو سفید میدیدم بعضی مواقع هوا روشن بود بعضی مواقع تیره من در فکر بودم که با یک راه حل نابودشون کنیم و میخواستم همینکار کنم که بابام مانع شد و گفت نه،منم انجامش ندادم،بعد بنظر میومد که تمام این خرگوشا به فرماندهی یه مرد بودن،بعد به یک مکانی داشتن بشدت و تندی حرکت میکردن در حین دویدن بودن که یک مار تقریبا بزرگ و سیاه بیرون اومد،بنظرم از زیره خاک،و یک خرگوش اونو بلعید و خورد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیدگاه و افکار سطحی موجود در جامعه بر شما تاثیر گذاشته و آرامش روانی شما را مختل کند.

 18. فاطیمافاطیماsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم برادرم با دوستش اومدن خانه دوستش لباساش یخورده خاکی بودن بعد خیلی هم ساده پوش بود من فکر میکردم خیلی از این سطح پایین ها هسن من رفتم پتو و بالش از داخل اتاقم جمع کنم که اتاقم مرتب بشه رفتم داخل اتاق برادرم دوسش درو باز کرد من ترسیدم یه جیغ کوتاهی کشیدم بعد اروم تو گوشم زدم گفتم وای خدا به دور آخه از دیدنش شوکه شدم خجالتم کشیده بودم بنده خداهم کاریم نداشت فقط میخواست تو اتاق بره بعدداداشمم روبروش بود گفت این خواهرمه،اون نیسش،بعد معذرت خواهی کرد اومد بیرون بعد داشتن با برادرم پاستور بازی میکردن داداشم باخت در خواب فک کنم هرکی میباخت میبایست پول بده تعجب کردم چون اولین باری بود که دیدم داداشم داره اینجوری پاستور بازی میکنه مثل قمار بود خواب دیدم که خواب رفتم بعد تویه خوابم همش چندتا آیه و سوره قرآن برام اومد که یکی که فقط صداش میومد میگفت این آیه ها و سوره های قرآن رو بخون بعد که از خواب توی خوابم بیدار شدم باداداشم صحبت کردم گفتم اینا سطحشون پایینه با این پسره نگرد گفت نه اینا فلانیا هسن خیلی هم پولدارن. درخواب بعد از اذان صبح دیدم که عمم مجلسی دارن مثل روضه میموند همه لباس مشکی پوش بودن بعد قبل از شروع مراسم چندتا از بازیگرا بودن بعدنیاز به کپی شناسنامم داشتن که دادم بهشون بعد یه کپی شناسنامه دیگ دیدم فک کردم مال یکی از بازیگراس بعد متوجه شدم مال خودمه بعد چندتا مسابقه بود مثل دو که من برنده شدم بعد درون آشپزخانه بودیم که مرغا کف آشپزخانه ریختن من کمک همون بازیگری کردم که همون همش باهام بود،با هم جمع کردیم،بعد یکی از آدمای اونجا که نمیدونم کی بود ولی میگفتن پسره هم دانشگاهی دختر عممه من تحویلش میگرفتم بعد من داشتم داخل اتاق که هیشکی نبودلباسامو‌عوض میکردم مهمونا اومدن داخل اتاق من سریع اتاقمو عوض کردم بعد با بابام دعوام شد خیلیم گریه کردم بعد نمیدونم اتاق من اونجا چکار میکرد خانما میبایست درون اتاق من باشن چندتا بچه بودن با چند تا بسته شکلات مایع مثل اینکه ما وسط گذاشته بودیم،اینا همش ازین شکلاتا میخوردن بعد ریخته میشد روی قالیم منم عصبانی شدم چندتا عروسک دادم بهشون گفتم برین بیرون بازی کنین هرکار کردم پاک نشد لکه کاکائو دوباره برگشتن دیگ من هیچی نگفتم خودمم اومدن کنارشون،مهربون شدم،دوتا لقمه شکلاتم خودم براشون گرفتم به دو نفرشون دادم به همین ترتیب هنوز داشت میریخت که دیگ هیچی نگفتمشون بعد متوجه شدم اینا نیازمندوفقیرن باهاشون حرف زدم گفتم خونتون کجاست،که نزدیک همون خونه عمم بود بعد شوهر عمم دنبال آدرس خونشون بود که کمکشون کنه بعد که دیگ رفتن من با یچیزی اومدم پاک کردم لکه های کاکائو رو بعد تمام لکه ها پاک شدن اینی که من باهاش پاک کردم همونی بود که قبلش پاک کرده بودم ولی پاک نشد البته اون کارت کاغذی بود،این همون کارت بود ولی کاغذی نبود چندتا ازین کارتا برداشتم تا ببرم همرام شایدبعداً بدردم میخوردن دیگ چندتا لکه کوچولو هم روی فرش ریخته بود که هرکار کردم پیداشون نکردم تا بتونم پاکشون کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد می خواهد تا به اهداف و ایده های خود اعتماد داشته و اجازه ندهید ایده ها و نظرات، قضاوت های غیر منطقی و دلسردی دیگران، شما را از پیگیری خواسته هایتان باز دارد.

 19. مریم احمدیمریم احمدیsays:

  باسلام وخسته نباشید من امروز دم صبح خواب دیدم بالای مزار مادرشوهرم نشستم ( ایشون حدود چهارماه پیش فوت کردن ) وپیراهن قرمز قشنگی به تن دارم سنگ قبر مادرشوهرم برداشته شده بود وروی ان پر از قران بود وقرار بود جنازه مردی روی قبر مادرشوهرم دفن بشه( احتمالا برادرزاده خودش یا برادرزاده شوهرش ) من تو خواب میگفتم مادرشوهرم احتمال میداد به این زودی کسی کنارش دفن بشه ودیگه تنها نیست ودوتا از خواهرهای من هم اونجا بودن که از روی قبر پریدن من اونارو دعوا کردم گفتم از رو قبر نپرید خوب نیست یکی از خواهرام پیراهن شبیه پیراهن من ولی سبز رنگ به تن داشت که رفت لباسش رو عوص کرد ومن داشتم بسته شکلاتی که مادرشوهرمرحومم برای عروسی خواهرشوهرم قبلا به من داده بود رو پخش میکردم شکلاتها داخل یک کیسه همراه با زر ورقهای طلایی بودن وبه هرکس یه شکلات میدادم یه شکلات هم به مادربزرگ مرحوم خودم دادم که تو خواب زنده وسرحال بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ این رویا قول آرامش و آمرزش را برای فرد فوت شده میدهد و نیکوست.

 20. فاطمهفاطمهsays:

  سلام دیشب خواب دیدم در قسمت پایین شهر بودیم با ماشینه خالم،بعد یه آدم فقیر که خیلی ترسناک بنظر میرسید با گاریش رسید بما و ما در هارو قفل کردیم بعد گاریشو چسبوند به ماشین و اون طرفه ماشینو پر از خش کرد ما رفتیم میخواسیم پیش یه فالگیر بریم رفتیم داخل من مانتو و شلوار قرنز پوشیده بودم و قوم هاس اون فالگیر هم در اتاق بودن بعد فک کنم یکی مُرده بود یا یه اتفاق بدی برای یکی از خانوادشون پیش اومده بود بعد شروع به تعریف داستان غم انگیزشون کردن من بغض کرده بودم مامانم گربه کرد بعد یکی از همونا اومدن برا من قند ریز تعارف کردن من بر نداشتم بخورم بعد پیش فالگیر رفتم گفتم فالو بگیرین اولی فک کردم داره میگ میری نیویورک بعد گفتم یبار دیگ بگین گفت خدا خیلی دوستت داره خیلی زیاد و جزو بهترین بنده هاش هستی و بهمین دلیل به بالاترین مقام موفقیت میرسی من گفتم نه من همیشه فک میکردم اینطوری نیستم و جزو بنده های خوب نیستم گفت نه انسان ها همیشه کار بد میکنن بعدشم ممکنه تکرارش کنن ولی خدا بخشندس و ازین چیا میگف بعد قبل از اینکه این خوابو ببینم خواب دیدم یه قسمت از دندونم خراب شده و یکی دیگ هم این بود که داخل دهنم پلاک دندونام بود و من آدامس میجویدم حواسم نبود که پلاک داخل دهنمه بعد متوجه شدم،و یکی دیگ هم اینکه فک کردم پلاکم شکسته ترسیدم از دهنم درش اوردم ولی دیدم فقط جابجا شده باید تکونش بدم تا سیماش بیان سر جا خودشون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عدم اعتماد به نفس، رفتار های شما را تحت تاثیر قرار داده و آرامش روانی شما را مختل کند.

 21. فاطیمافاطیماsays:

  سلام خسته نباشید،دیشب خواب دیدم که تاسوعا یا عاشورا بود بعد با یکی از دوستام بودم از روسیه برگشته بود میگفت برای زندگی اینجا برگشته من میگفتم چرا،همونجا میبایست بمونی جوابمو نمیداد بعد رفتم کناره داداشم تا با داداشم بریم خونه بعد توو راه بودیم داداشم رفت آرایشگاه تا موهاشو کوتاه کنه بعد من خیلی زیاد منتظر موندم خیلی زیادی طول کشید دیدم نیومد بیرون کنارمون یه مغازه بود بعد دوست داداشمم اونجا بود من فک کردم اونا دزدیدنش بعد رفتم یقه شو گرفتم گفتم داداشم کحاست گفت نمیدونم بعد پرتش کردم رو زمین بعد یه پسره اومد از آرایشگاه بیرون فک کردم داداشمه خیلی تغییر کرده بود فک کردم دوساش تغییرش دادن و از حالت شخصیت مردونه و مغرور در اومده بود من اعصابم خورد شد بعد همش به پسره میگفتم فامیلیتو بگو نمیگف همش ناز و ادا داشت رفتم کناره دوست داداشم گریه شدم گفتم بگو فامیله این پسره چی بود داداشم کجاست بعد تقریبا زیاد دوست داداشمو کتک زدم بعد توهینم کردم بهش بعد از همون اول تا آخری که باهاش بحث کردم نه اخم کرد نه بد جوابمو داد کاملا عادی بود حتی صداشم بالا نیورد حتی زمینم که میخورد هیچی نمیگفت آروم بلند میشد بعد پیاده رو،رو نگاه کردم دیدم مردم یه پارچه مثل حوله انداختن رو سرشون سرشونم پایین بود کمی هم خم بودن یه حالت ناراحتی داشتن و یا گریه میکردن یکیشون دوست داداشم بود از کنارم رد شد و من کاریش نداشتم بعد دیدم داداشم از داخل آرایشگاه بیرون اومد،شرمنده پسره شدم بعد داخل کوچه رفتیم پسره سوار ماشینش شد بعد تعجب کرده بودم که حتی ذره ای هم ناراحت نشده بود و به دل نگرفته بود کاملا عادی بود انگاری هیچ اتفاقی نیوفتاده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با صراحت بیشتری درباره ی احساسات و ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 22. ملیحهملیحهsays:

  سلام ممنون از لطف شما وراهنمایی های عالیتون بنده چندین بارتابه حال به دفعات زیادخواب میبینم همسرم شبیه پدرم شده یا پدرم جای همسرم وهمش تو خواب میگم این که نمیتونه درست باشه ولی اینو میدنم که ایشون شوهرم هستن معنیش چیه اگه شوهرت پدرت باشه یا برعکس باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت مدیریت خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای پیگیری اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

 23. مریمریsays:

  سلام روز خوش چندین بار خواب دیدم مادرم حووی منه وشوهرم دوتا زن داره من ومادرم اوایل توی خواب خیلی ناراحت میشدم ولی تازهگیاکمتر ناراحت میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید برآوردن آرزو ها و خواسته های دیگران، شما را از توجه به اهداف و برنامه های شخصی تان در زندگی باز دارد.

 24. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقت بخیریکبار خواب دیدم دریک باغ سیب بودم همراه دودخترم وهمسرم با ماشین ازمیان درختای سیب که تمام سیبهاش زیردرختهاجمع شده بودوهمش به رنگ سبزوشیرین وابداربود ، میدونستم این باغ متعلق به یکی ازشاگردان مادرشوهرم بودومااجازه داشتیم هر چقدر میخوایم بخوریم وبا خودمون ببریم درهمون حال که داشتیم درباغ گشتوگذارمیکردیم ، همسرم به من گفت بریم جایی که گوشه ای سواازاین باغ بود،چندتایی پله میخورد وبه حالت سکومانندهمه دورواطراف زیباتردیده میشدرفتیم من به دودخترم وهمسرم گفتم زودتر برگردیم این جاخلوته امنیت نداره یه مکان قصابی کناراین محوطه که بایه دربزرگ از باغ جدا شده بودقرار داشت دونفر مردقوی جسه داشتن با چاقوگوشت قصابی میکردن یکی از مردهاباچاقوی دستش امدطرف دخترکوچیکم که کمی ازمن فاصله گرفته بودوگفت این دخترمال منه وبدون هیچ رحم ومروتی درحالی که دخترم سخت ترسیده بودوگریه میکردگوش تاگوش خوابوندزمین مثل گوسفندسرشوازگلو بریدمن دویدم به طرف دربزرگی وبازش کردم واول چشمم خوردبه یه پرچم بزرگ مخمل مشکی روی دیوارباقلم قرمزیاسیدالشهدا نوشته شده بودباشیون و فریادازآدمایی که حضورداشتن درخواست کمک میکردم دختر ارشدمم چندنفرنگهش داشته بودن که نره سمت خواهرش باشیون وگریه فریادمیزداینکارونکن درهمین حال که کسیم جرات نمیکرد بره جلو ومن ناامید شده بودم به دخترم که گرفتار دست قصاب بودوازش فاصله داشتم باخودم میگفتم چراهیچ کاری نکردم مادرش بودم باید کاری براشمیکردم کناراوندربزرگ روبروی پرچم باگریه میگفتم نترس چشماتو ببند دخترکم الان زجر کشیدنت تموم میشه صدای نفس کشیدنشومیشنیدم خیلی نگاه معصومانه ای داشت هنوز به این خواب فکر میکنم دلم میلرزه گریم میگیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 25. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم چیزی شبه کیسه آب بدون درد یا قرمزی از زیر بغلم آویزونه خیلی نگران بودم ولی همه تو خواب می گفتند عادیه ، و وقتی به شکمم نگاه کردم دیدم هیچ اثری از حاملگی نیست و اینکه پشتم و روی شکمم کبود بود .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید و اینکه من مجرد هستم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت هایی که از عهده ی شما خارج است خودداری کنید.

 26. ShShsays:

  سلام . خوابم دیدم که یه عده ای داشتن از مرز خارج میشدن اونم بدستور یه زن که نمیدونم چه نسبتی باهاشون داشت ولی میدونم فامیل بودن یه جایی مثه دامنه ی کوه بود که راه داشت به مرز و سرو صورتشون کثیف بود منم برخلاف جهت اونا وایساده بودم نگاهشون میکردم.بعد صحنه ی خوابم عوض شد و تو یه خونه ی قدیمی بزرگ که یه حیاط داشت اون ادمارو جا داده بودن که روز بعدش برن یه توالت گوشه ی حیاط بود که من رفتم اونجا و دستشویم (مدفوع)خیلی طول کشید چون هرچی میخواستم بیام بیرون باز کار داشتم و به دستشویی کردن خودمم نگاه میکردم بعد کارم تموم شد و یادم افتاد که خیلی طول کشیده و پیش خودم گفتم زشته الان برم بیرون چنتا کاسه بشقاب بود برداشتم توالت رو شستم و جارو کردم و اومدم بیرون تو حیاط چنتا پله بود رفتم بالا که دوتا دختر نشسته بودن و با هم حرف میزدن که داشتن به من نگاه میکردن و میگفتن این دختره یه ساعته تو دسشوییه ...ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را مختل کنند.

 27. ........says:

  خواب دیدم که همراه پسرخالم و دوست دخترش و دوست خودم در مکانی هستیم مثل مسجد که دوست دخترپسرخالم4میلیارد از آن مکان پول میدزددو وقتی همه فکرشان درگیره پیدا کردن آن پول هست من هم از موقعیت استفاده کرده و4میلیارد دیگر پول آنجا بود رو میگیرم و میروم... تعبیرش چیست؟؟متاهل هستم وبتازگی صاحب فرزند شدم وبشدت از همسرم دلخورم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 28. میترا عبدالخانیمیترا عبدالخانیsays:

  سلام من خواب دیدم سر نماز دارم به مامانم که مشغول نماز خوندن بود و در حین نماز پشت به قبله ایستاده بود می خندم و خواهر من اونجا بود و میگه مامان چرا اینجوری ایستادی مامانم میگه دارم صلوات میفرستم و من قبل از اینکه بخندم ذکر رو بلند میگم که مامانم رو متوجه کنم که سر نماز با بچه بازی نکن .خنده نمازم نگرانم کرده خواهش میکنم اگه واستون امکان داره زود تعبیرش رو بگین من به سایت شما اعتماد دارم ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از بی توجهی و دست کم گرفتن برنامه هایی که موجب رسیدن شما به اهدافتان و گسترش منافعتان می شوند خودداری کنید و تمرکز خود را بر مهم ترین اهداف زندگی تان حفظ کنید.

 29. ملیحهملیحهsays:

  سلام خسته نباشید به کرات خواب دیدم داخل منزل خودم از پنجره دارم به بیرون نگاه میکنم یک سیل عظیم به طرف خانه در حال حرکته وگدازه های اتش بعد سیل به سمتمون میادهمه شهروساختمانهاروخراب ووویران میکنه با نگرانی شدیدوعجله واسترس به خانوادم میگم زود باشید کمک کنید چمدان وکیفهای بزرگ ومقاوم پیدا کنید واذوقه برداریدوخودم هم با اضطراب وعجله مشغول جمع اوری لباسای گرم وکارامد برای سفروفرار از خانه ومنطقه بلا نازل شده در کیفهای بزرگ میبینم داعم به همسرم میگم تو سریع برو اول ماشینو از پارگینگ خارج کن تا ساختمان خراب نشده وایشون خیلی کمتر از من استرس داره یا اصلاً نداره من بیشتر نگران اولاد کوچکترم هستم اکثر مواقع باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس و نگرانی شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند آرامش روانی شما را مختل کنند.

 30. م ق فم ق فsays:

  سلام خواب دیدم توی یه پارچه بزرگ یه عالمه آجیل پیدا کردم و دارم میخورم . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که موجب تقویت روحیه و زنده دلی شما می شود.

 31. گلیگلیsays:

  سلام ، خدا قوت، من تازه ازدواج کردم و دیشب برای اولین بار برای نظافت خونه ام با همسرم رفته بود ،وقتی شب خوابیدم خواب دیدم تو بازار هستم و یک کیک تولد خونگی دست پدرمه میخوام شمع بخرم چهار عدد شمع توی پیش دستی بود به پدرم گفتم چرا زود روشن کردی اب میشه بعد خاموش شد مادرم گفت شمع صورتیه اون نخی که باعث روشن شدن شمع میشه خراب شده ویک قطره هم پایین شمع چکیده شده بودولی چیزی که من یادمه شمع ها ظاهری قشنگ و سالم داشتن، بعد پدرم روی کیک شمع عدد۲۸ میزاره که من میگه چرا این عدد رو گذاشتی باید ۲۷‌ بزاری داداشم میگه نه درسته ۲۸ سالته،بعد من ناراحت میشم قهر میکنم میرم خونه ام( این هم بگم من در واقعیت ۲۶ سالمه و سه ماه دیگه تولدمه) وقتی میرم خونه تو ذهنم بود که خونه رو نظافت کنم بعد از خونم میام بیرون در رو میبندم از طبقه پله میام پایین میخوام در خونه ام رو چک کنم میبینم یکی از اون ور در رو مکشه و یه دختر جوون که مقنه و مانتو مشکی پوشیده بود میاد بیرون لبخند میزنم و عذرخواهی میکنم که در واحد اونا رو با خونه ی خودم اشتباه گرفتم اونم لبخند میزنه بعد میام پایین میام بیرون میبینم پدر و مادر و برادر خودم خانواده ی خودم تو ماشین پشت در منتظر من هستن ،(ظاهر جلوی خونه در واقعیت شبیه ی خونه ی خودم نبود یکم بیشه و داشت و آسفالت نبود)داداشم بهم میگه میخواد به عنوان کادوی خونه برام روباه بیاره بعد اونجا سه تا روباه بود میگم اینا روباه به پدرم میگم کمکش کنه بگیره ،یه روباه بود قرمز بود بزرگتر و پشمالو خوابیده بود چشماشو بسته بود خیلی بهش نزدیک بود و کاملا روبه روم بود و نزدیک، یادمه تو خواب یه جایش شوهرم ازم پرسید نمیدونم روباه چیه منم بهش گفتم روباه یه حیونیه ی قرمز دم پشمالو داره سر دمش سفیده، یادم نمیاد داداشم یا شوهرم کودمشون گفت دم روباه رو دوست داره منم گفتم اره دمش قشنگه،(اینم بگم در واقعیت من ارتباطم با برادرم و خانواده اش و خانواده ی خودم خیلی خوبه، ولی همسرم مقداری تنده وخانواده اش خیلی تو زتدگیمون دخالت میکنن شوهرم سمت خانواده اشه ،و درواقع کمی اذیتم میکنن با حرفا و دخالتاشون) خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگید خیلی استرس دارم، راستی یکی از روباها خاکستری بود، ولی اون روباه گنده و پشمالو خوابیده که جلوم بود قرمز بود روباه خاکستری فقط از نگاه گذشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به شادی های احساسی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود.

 32. مریم ستارزادهمریم ستارزادهsays:

  سلام من دیدم که با خواهر شوهرم و دو نفر دیگه که قیافشونو ندیدم سر سفره نشستیم و یه موش اونجاست که دختر کوچیک خودم کمی اونطرف تر از ما داره باهاش بازی میکنه و بعد اونجایی که سر سفره هستن مثل توپ موش رو میندازن واسه همدیگه و من داشتم از ترس سکته میکردم و میگم اینو بکشید خواهر شوهرم گفت نه گناه داره بعد دست و پای موش رو محکم با یه نخی طنابی به هم بست ولی من باز میترسیدم بعد پا شدم که برم تو اتاق و گفت میبرم بندازمش بیرون ولی من میترسیدمو میگفتم نه دوباره میاد بعد من نمیدونم که خلاصه رفتم تو اتاق یا نه ولی خواهر شوهرم و بعدش دیدم که تو یه اتاقی یه لباس سفید رو از تو نایلونی درآورد و بهم داد و گفت اینو پیش همسرت بپوش .مرسی از شما .سال نو رو پیشاپیش تبریک میگم سال خوبی داشته باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با انسان های غیر قابل اعتماد و کینه توز خودداری کنید. سال نو شما هم مبارک.

 33. س.فس.فsays:

  باسلام دیشب خواب دیدم انگارسه عدد سبزه ای راکه برای عید سبزکرده بودم دوتاش رو حلزون کاملا خورده بودند ولی یکی رونصفه خورده بودند ودرحال خوردن سبزه سوم بودند من که خیلی ناراحت شده بودم وقتی خوب نگاه کردم دیدم روی پنجره های اتاقم هم ازحلزون سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب و تنش بر شما غلبه پیدا کند.

 34. ملیحهملیحهsays:

  عرض سلام وتبریک به مناسبت سال نو( بسم الله) خواب دیدم داعی بنده به من وهمسرم میگه من حاضرم شما وخانوادتونو بفرستم خارج از کشور توی اروپا زندگی باتمام امکانات داشته باشید همه ی هزینشم با من(داعیم) فقط بشرطی که تو(بنده) دریچه قلبتو بدی به زن من که (سحر اسمشه زن داعیم) وسعید( که شوهرمه)دریچه قلبشوبده به من (داعیم )منم داشتم به این شرطش تو خواب فکر میکردم که قبول کنم یا نه همش با خودم میگفتم این شرط بزرگ وسختیه لطفًا خیلی واضح به بنده بفرماعید معنی این خواب چیه چون با داعیم می خوادهمسرم وارد انجام کاری بشه ومسئولیت کاری را بپذیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی اهدافی است که برای رسیدن به آن ها لازم است وابستگی های شخصی خود را کنار گذاشته و به طور مستقل به تصمیم گیری بپردازید.

 35. دانشمنددانشمندsays:

  صمن سلام و سپاس فراوان خواب دیدم یک طاووس بزرگ و زیبا به من نزدیک شد و حتی داشت صحبت میکرد. جملاتش یادم نیست. ولی یک دفعه من گردنش را گرفتم و خواباندمش روی زمین و انقدر فشار دادم تا گردنش شکست و مرد. ممنون میشم در تعبیر خوابم کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی احساس افسوس و دلسردی شما از پیگیری برخی اهداف و انگیزه هایی است که از گذشته برای شما از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

 36. مریمریsays:

  سلام روز دوشنبه خواب دیدم ،،خونه ی خودم خواب بودم صدای خواهر ومادرم که درحال صحبت کردن بودن پشت در شنیدم رفتم درو باز کروم در خونمون طوری بود که سرو گردن مهمون از بالای دردیده میشدوباعث تعجب من شده بوددوتا خواهرومادرم امدن داخل چندتا خرید کرده بودن وداخل جعبه بسته بندی بودوسلفون کشی بهشون گفتم بازخرید کردیدچرا برای من نخریدید خواهر کوچیکم جعبه هارو باز کرددور هم نشسته بودیم چیزی مثل خشکباروشیرینی چهار مغز باپسته های درشت بود خواهرم میگفت ببین چقدر خریدامون مرغوب وبا کیفیته یه چندتای هم مادرو خواهرم ازش میخوردن من گفتم خوب یکی از جعبه هاروبده به من حس خوبی نداشتم که ازش میخورن چون گرون بود که گفت باشه وانگار راضی بود پولشم خودم میخواستم حساب کنم در همین حین داشتم مثل یه بازی سر به سردلسا بچه خواهرم میزاشتم که احساس کردم حرفی ازمن به مادرم برخوردیه لفظ تندی بکار بردکه من بهش گفتم اگه حال واعصاب خوبی نداری چرا میای خونه ما بحث ودعوالفظی شروع شدوهرلحظه شدت میگرفت بهش گفتم خودت اخلاق ورفتارت زشته ازاخلاق بابام شکایت میکنی دوتا خواهرامم ساکت به صحبتای ما گوش میدادن که خواهر کوچیکم با وجوداین اوضاع گفت پاشیم بریم دیگه وقت رفتنه داشتن حاضر میشدن که برن وما تا لحظه اخر جروبحث میکردیم مادرم ازالفاض زشتی مثل زر نزن استفاده میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، اعتماد دیگران به شما در گروی صداقتی هست که نسبت به آن ها دارید، این اعتماد را از بین نبرید.

 37. BenyBenysays:

  سلام؛ خسته نباشید. من خواب دیدم که تو خیابون راه می رم و بارون نم نمی هم داره می‌باره یک دفعه به یک جایی می رسم که مراسم عزاداری یک نفری هستش و همه اون هایی که اون جا هستن به دشت در حال گریه کردن هستن، در همین حال یک آقایی یک یونیفرم نظامی به من می ده که من تو گرفتن اون یونیفرم تردید داشتم و همه افرادی که اون جا بودن قصد گرفتن اون یونیفرم رو از اون آقا داشتن ولی اون آقا اون رو به هر طور شده به من داد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، روزهای خوشی در راه است و فقط به کمی پشتکار و تلاش نیاز دارید.

 38. مریمریsays:

  سلام سه شنبه خواب دیدم از کشورهای دیگه به ایران حمله کردن اول یکی دوتا هواپیما بودکه هواپیماهای کوچیک از خودشون توی سطح شهرپخش میکردن وسربازهای دشمن داشتن به طرف خیابان وخونه ی مامیومدن من وهمسرم از دور اونارو دیدیم به طرفمون شلیک میکردن شوهرم به من گفت سریع برو منو بگیرن بهتره یه حسی داشتم انگار خودشو پیش مرگ من کرده بودیه تیربه پای همسرم خوردیه در بودمنو ازدرردکرد وبست که دشمن دسش بهم نرسه منم فکرمیکردم دیگه دروپنجره ای نیست که فرار کنم ولی دیدم یه پنجره بزرگ شدومن ازش فرارکردم بچه هاموجمع کردم دیدم دشمن وقت وزمان تخلیه شهر به همه مردم شهر دادن همه وسایل موردنظرونیاز خودشونوتوی چمدان میذاشتنوبقیه زندگیشونو ول میکردن وبا ماشیناشون با عجله فرار میکردن من همش به فکر همسرم بودم ونگران اینکه جونشو ازدست داده یا نه رفتم دری که بسته بودو باز کردم ودیدم به یکی از پاهاش تیر خورده ولی زندس وخودشو کشون کشون با کمکم اورد داخل خونه گفتم اول باید تیرو از پات درارم تا عفونت نکنه تیرو دراوردم من از یه اقایی که احساس میکردم ازگروه امدادولباس ارتشی پوشیده بود تقاضای کمک کردم وگفتم داروباند ووسایل ضدعفونی برای همسرم میخوام هر لحظه فکر میکردم اگه این دارو ها به دستم نرسه شوهرمو از دست میدم درهمین حین هم خودم ودوتا دوخترام وسایل ضروری رو توی چمدان های بزرگ مسافری جمع میکردیم دیدم اون اقای امداد دیر کرد رفتم از همسایه ها پرسیدم واونا گفتن اون اقا دارو داد به ما توی کمودمونه بردار بقیه باندو گاز استریلو خونه به خونه گشتم تا پیدا کنم از صاحب خونه ها که بعضی هاشون در حال فرار بودن اجازه میگرفتم تا به وسایلشون دست بزنم واونا هم راضی بودن وخیلی از وسایلشونو که نو بودرها کرده بودن حال همسرم هم بدترو بدتر میشد منم انقدر لوازم برای سفر جمع کرده بودم که نگران بودم دارو های همسرم از دستا بیوفته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بطور کلی میتواند نشانه ای از یک زندگی سالم و طولانی در آینده باشد

 39. AAsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی از اشناهامون با خواهر زادش که پسر بچس نشسته بودن و ی سفره پر از غذا و گوشت جلوشون بود و البته او اقای اشنامون پیراهن تنشون نبود تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

 40. سمیرسمیرsays:

  درود بر شما. من شخصه خودم رو در خواب دیدم که در حال قدم زدن و صحبت و گفت و گو هستم باهاش...البته من در یک (بعد) دیگه که به مراتب ظاهری کاملا متفاوت با من بود حضور داشتم...روشنتر بگم که در کالبد یک فرد دیگه با خوده واقعیم در حال ارتباط بودم...بیشتر سوالات رو میپرسیدم و جواب هارو مختصر و مفید و کوتاه شخص روبه رو که کالبد منو داشت بازگو میکرد...!!!! قسمت مبهم ماجرا برای من! خوب یا بد بودنه اینه که از بیرون به شخص خودم نگاه کردم...بابت همکاریتون صمیمانه تشکر میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است.

 41. YasYassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که با خواهر رفتیم بازار که براش کفش بگیریم مامانم چند تا کفش قشنگ به خواهرم نشون داد ولی خواهرم یه کفش که سیاه و طرح گل صورتی و زرد داشت رو می خواست که قشنگ نبود. بالاخره کفشی نخرید بعد از کفش فروشی به یک شیرینی فروشی رفتیم وقتی به فروشنده سفارش شیرینی رو دادیم یک سینی برامون آورد و یک جعبه به من و خواهرم داد و گفت شیرینی ها رو سر جای خودشون تو جعبه بچینیم؛ من و خواهرم با دقت زیاد این شیرینی ها رو تو این جعبه می زاشتیم و خواهرم در همین حال هی می گفت که این شیرینی ها تو جعبه جا نمی شن و از اون طرف مامانم مدام به من زنگ می زد و می گفت که زود بیان خونه که دیر شده(دقیق یادم نیست که چرا این رو می گفت، مثل اینکه برامون مهمون امده بود)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که بر اکثر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 42. EliElisays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که تو خونه پدر بزرگم هستیم که دو تا از پله ها یک روباه خاکستری و یک عقاب کوچیک نشسته بود زمانی که این دو تا نزدیک می شدم روباه بهم دندون نشون می داد کار هاش مثل اخطار دادن به من بود ولی عقاب آروم رو پله نشسته بود خالم رفت عقاب رو اورد و می گفت که این پرنده عقاب نیست ولی من بهش می گفتم که این عقاب هستش بعدش تونستم آروم آروم به روباه نزدیک بشم کمی نوازشش کردم که خالم امد و اون بلند کرد و اون رو به بغل من داد روباه مثل اینکه رام شده بود همش دور دست و پای من می پیچید و من هم با اون بازی می کردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قبل از هرکاری خوب جوانب آن را سنجیده و از ساده لوحی بپرهیزید.

 43. یونس سلیمییونس سلیمیsays:

  سلام من خواب پدرم را دیدم چند سال پیش فوت کرده. بدون شلوار عورت بیرون در حال ریزش منی یا آب شک دارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی را کنار گذاشته و آرامش خودتان را حفظ کنید. اگر می خواهید به اهداف خود برسید باید صبر و شکیبایی داشته باشید.

 44. م فم فsays:

  سلام زنی ۲۴ ساله هستم . صوهر دارم ولی در خواب دیدم که مردی ناشناس به خواستگاری من امده بود و شوهرم به من میگفت که با او ازدواج کنم . تعبیرش چی میشه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است از جانب برخی از افراد پیشنهاد های مزحک و یا پوچی را دریافت کنید.

 45. علی سامعلی سامsays:

  سلام. من خاب دیدم یکی رو کشتم و داشتم کل شب زجر مکشیدم چون میدونستم یا اعدام میشم یا میرم زندان. اصلا نمیدونم چطوری کشتمش. خونشم ندیدم. فک میکنم یه دختر بود کشتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار نادرست و اشتباهی به گوش شما می رسد که نباید آنها را بپذیرید.

 46. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام من ساعت نه و نیم صبح خوابیدم خواب دیدم یه جایی هستم اونجا یه سگ لاغر و گرسنه رو بسته بودن کنارشم یه سگ مرده گذاشته بودن دوتا هیولای سنگی اونجا بودن پدرم که فوت شده اون دوتارو کشت از اونجا منو اوردن بیرون با پدرم سوار اتوبوس شدیم تو پیچ اتوبوس منحرف شد من سریع اومدم بیرون به راننده گفتم کیف و مدارکم چی گفت خودمون میاریم تو یه مدرسه رفتم سراغ مدارکام تو دفتر اونجا یه فرم برای مدارکام پر شده بود میشه تعبیرشو به بگین ممنونم

 47. آریاناآریاناsays:

  سلام من خواب دیدم درخت گردی بود باگردو های که ندازه یه سیب زمینی بزرگ بعد خواستم ازش بچینم اما روی یه لبه بودم به همین خاطر فقط چندتاشو می تونستم بچینم وقتی که خواستم بچینم کسی بهم گفت نچین هنوز کامل نشودن من هم نچیندم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت های خوبی برایتان پیش می آید که باید آن ها را غنیمت شمرده از دست ندهید.

 48. یاسمنیاسمنsays:

  سلام من خواب دیدم که دوستم با پسری که عاشقشه داره عروسی میکنه و خواهرش هم با برادر همون پسره نامزدی میکنه و بعد وسط عروسی یکی از خودم خواستگاری میکنه که منم جواب بله می دم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده نگر و دوراندیش باشید و از عجله کردن در کارها پرهیز کنید. با سختی های زندگی مبارزه کرده و درباره آینده افکار مثبت داشته باشید.

 49. اکرم نوریاکرم نوریsays:

  خواب دیدم پدرم که چندین سال پیش فوت شده در رختخواب خود ادرار کرد واز من خواست تا لباسش را تعویض کنم، ولی من هرچه دنبال لباس می گشتم و پیدا نمی کردم بالاخره هم یادم نیس شلوارش را عوض کردم یانه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ادرارنشانه پول و ثروت است تعبیرخواب هم بستگی به اعتقاد دارد واینکه خیلی ازاتفاقات ادمی درخواب میبیند و هشدارداده میشود

 50. یاسمینیاسمینsays:

  سلام من خواب دیدم یه پسر بود که پیرهن تنش نبود من هم تو بغلش بودم همش می بوسمش اونم میگفت نکن فعلا کار دارم اما من گوش نمی دادم و کار خودمو تکرار کردم بعد عصبی شد و خودش شروع کرد به بوسیدن من تعبیرش چی میشه لطفا بگین

 51. دیبادیباsays:

  سلام من خواب دیدم که مهمون اومده خونمون خودم براشون غذا درست کردم و ازم تشکر کردن شب خواستم بخوابم انگار جن دیدم مات یه چیزی شدم که نمی دیدمش اما حسش می کردم هر چی خواستم جیغ بزنم نتونستم به همین خاطر در اتاق رو به دیوار زدم تا صدا کنه خانوادم اومدن پیشم اما انگار کسی هیچ حسی نداشته مثل یه مرده ی متحرک بودن بعد یه پسر جوون که جن گیر بود اومد پشت سرم وایساد و یه چیزی زمزمه می کرد دوتا حلقه که از سنگ یشم بود توی دست راست دوتا مون بود هر چه بیشتر زمزمه کرد حلقه دوتامون نور سبز رنگ ازشون میزد بیرون بعد انگار رو به رو بود بهم گفت نگران نشی فقط دوستت به خاطر تو زبونشو بریدن من هم گفتم کجاست بهم گفت کجاست بعد انگار توی شهر خارجی لب رود خونه بزرگی بودم و دوستمو اونجا دیدم با گریه ازش معذرت خواستم اونم بهم گفت موردی نیست اشکال نداره لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از افرادی که قید و بندی نداشته و شما را از خدا دور می کنند برحذر باشید.

 52. س.فس.فsays:

  سلام دیشب خواب دیدم ..قراربود به خونه مامهمون بیاد ومامتتظربودیم که ناگهان موبایلم آتش گرفت ومن آتش گرفتنش رومیدیدم ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم ممنونم میشم اگرتعبیرش رابفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای اتش تعابیر زیادی بیان نموده اند که بهترین تعبیری که میتوان برای رویای شما نمود ممکن است فتنه یا جنگی پیش بیاید

 53. بیتاعبیتاعsays:

  سلام من خواب دیدم که انگار ساختمانی بسیاربلندی بودم وتاطبقه دومش پله داشت ولی ازطبقه سوم به بعد پله ای وجودنداشت ومن مجبور بودم برم بالا ومیترسیدم ونگران بالا رفتنش بودم وهمین جوری داشتم فکر میکردم ویک گوشه دنجی نشسته بودم که ناگهان باخودم گفتم وقتی بزرگمردی به من دستورداده من برم بالا پس باید برم ...وانگار دیدم دوروبرساختمان پرازآدمهای قوی هیکل بودند ویکی ازآنها به من گفت نترس ماهستیم بهت کمک میکنیم که بری بالا چون باید دستمالی که بهت داده اند ببری بالا ....ممنونم که تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر خواب بستگی به اعتقاد شمادارد ولی درادیان مختلف تعبیر خواب استفاده میشود .وتعبیر خوابتان خوب است و خبرازموفقیت دراینده را برای شما میدهد

 54. صنمصنمsays:

  من متاهلم و یک پسر ۲۲ ماهه دارم امشب بعد از اذان صبح خواب دیدم شوهرم زن دوم گرفته و با پدر مادر زن دوم هم رفت آمد و دیدار میکنه تو خواب شوهرم انگار ناراحت بود از زن دوم گرفتنش ولی چیزی هم بهش نمیگفت من تو خواب خیلی ناراحت شدم حتی به زن دوم و پدر مادرش خیلی دشنام دادم حتی التماسشونم کردم ولی آخرش دیدم نمیشه و دست بردار نیستن بهشون گفتم باید تمام حق و حقوق منو شوهرم بده مثل مهریه و نفقه پسرم . اونام تو خواب قبول کردن .قیافه زن دوم و پدر شوهر مادر شوهرمو رو نمیشناختم .زن دومش زشت بود. لطفن جواب خواب منو بدین و اگه امکان داره بفرمایین چجوری میتونم با شما ارتباط داشته باشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای کم شدن روابط عاطفی و احساسی است.

 55. TTTTsays:

  خواب دیدم بابام میخواد بره تهران و بره دادگاه و منو مامانم باید تنها زندگی کنیم و مامانم میگه اگه دیدم همینجوری پیش رفت ۴ سال دیگه میریم شوش .... میگن خوابهای بدی که توی ماه رمضان میبینیم تعبیر نمیشن راسته ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای علاقه و محبت پدر و مادرتان نسبت به هم است.

 56. MmmMmmsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم هر کاری که بابام بدش میاد رو انجام میدم بعد حالش بد میشه تو خونه دخل دستش یه دستبند سبزه که دورش چربیه بعد من بهش قول میدم که دکتر بشم اونم میمیره بعد دستبند رو از دستش در میارم و بلند میشم گریه میکنم بدون اینکه اشک از چشمام بیاد و هر چی دور و ورم هست رو میشکونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه افکار ذهنیتان است و تعبیر خاصی ندارد.

 57. علیرضاااعلیرضاااsays:

  سلام راستش یکی از دوستانم خوابی دیده که شاید تعبیرش به منم مریوط باشه اون خواب دیده که یک روز دختری که من دوسش دارم( باهم دوست بودیم ولی دیگه حرف نمیزنیم چون دعوامون شد ولی هنوزم دوسش دارم) در خونشونو میزنه . دوستم درو که باز میکنه این دختره بهش میگه که پشت در گیر کرده اگه میشه بیا در خونمونو باز کن . دوستم وقتی در خونشونو باز میکنه این دختره رفیقمو خیلی کتک میزنه . خواستم بدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای علاقه و محبت شما به شخص مورد نظر است.

 58. NazliNazlisays:

  سلام من دختری مجردم خواب دیدم ک در فاصله زمانای کم بچه ب دنیامیارم و خودمم ب دنیاشون میارم اولیش یه دونه پسربود بعدچهارتادختراین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای اتفاقات خوشایند و خبرهای خوب در آینده است.

 59. AaAasays:

  با سلام راستش من خواب دیدم که با یه لباس سیاه بلند که اتفاقا الانم تنم هست و با یه شلوار خونگی رفته بودم بیرون . بعد وقتی بیرون بودم دیدم دختری که عاشقشم داره از بالکن منو نگا میکنه و ساختمونشون سمت راست من بود پس کلاهی که سرم بود رو به سمت راست صورتم خوابوندم تا صورتمو نتونه کامل ببینه و رفتم سمت در خونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای علاقه و محبت شما نسبت به فردی است که دوستش دارید.

 60. مریمریsays:

  سلام طاعات مورد قبول حق دوروزه خواب مبینم به خونه خانم تقریباً جوان یا میان سنی که میشه گفت همسن وسال خودمه دعوت میشم یا از مقابل منزلشون عبور میکنم که دارن انفاق یا نظری میدن این خانم همراه دختر نوجوانش که حدودای بیست سالشه بسیارمتنعم وثروتمند هستند دیروز منو به خونش دعوت کرد امروز انواع غذاهارونظری میداد هر کس از جلوی خونش ردمیشدیه جورغذایی نصیبش میشدبه بنده نون بزرگی که بیشتر شبیه نون جو بود دادولای نون پر پنیروسبزی گذاشت دیدم اقوامم مثل خاله وزن داعیم هم اومدن من برای خالم تعریف کردم که قسمت من نون وپنیر وسبزی شد دختر داعیم کنارم بود گفت بهم این نشونه ی عمر طولانی برای شماست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با تغیر و تحولاتی روبرو شوید که به گونه ای برایتان خوشایند است.

 61. مریمریsays:

  سلام چند وقت پیش خواب دیدم توی یه ساختمان بزرگ چند طبقه هستم مثل فروشگاه مانند با قورفه های متعدد دور تادور یک عده سربازهای خارجی با زبان های مختلف در قسمتی که مربوط به کافی شاپ یا رستوران اون محیط بودروی صندلی ها دور میزها گروه گروه نشسته بودن برای تفریح وگپ زدن. بلند بلند صحبت میکردن وعیشو نوش ایرانی ها هم ازاونا پذیرایی وازشون دست مزد وانعام میگرفتن گوشه ای ازفرشگاه انبار دارو بود وانقدر دارو زیاد بود من دراخر که بین این خارجی ها انعام گرفته بودم یه کیسه برداشتم وکلی داروجمع کردم گاهی پدربزرگمو میدیم که اونم داشت از این موقعیت کسب درامد میکرد ویه جورایی یاد حرفاش افتاده بودم که برامون تو بیداری تعریف میکرد از زمان ودورانی که سربازای روسی به ایران امده بودن در عالم خواب کسبو کار ایرانیها خوب وهمه در رفاه بودن کاری به دین ودیانت هم نداشتیم با هوش ایرانی بودنمون ازخریت خاجی ها استفاده میکردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

 62. شهناز حسنينشهناز حسنينsays:

  با سلام وتشكر و حسن و دقت نظر شما در پاسخ به تعبير خواب و نظرات ما امروز بعداز طلوع آفتاب خواب ديدم سوار قطارى هستم كه در حال حركت است ودر داخل كوپه اى كه من بودم صميمى ترين دوستم با يك نفر ديگه حضور داشت كه اسمشو يادم نمياد ودر كوپه مجاور ما هم دو تااز فاميلهاى نزديكم (خواهرزاده و..) بودند به ايستگاه كه رسيديم دوستم طبق معمول گفت رسيديم پياده شو من بجاى پياده شدن خواستم فاميلهايم تو كوپه مجاور البته با كمى شيطونى لطلاع بدهم كه ديدم اونها پياده شده بودند وقتى به كوپه خودم برگشتم پياده شوم بخودم گفتم نكنه در بسته شه و من جا بمونم دوستم پياده شده بود وبرخلاف انتظارم منتظر من نمونده بود وقتى پام به در ورودى قطاررسيد از ترس و استرس كه جا بمونم پاهام قدرت گام برداشتن براى خروج از قطار نداشت هر چند خيلى سعى كردم ولى ناگهان در ابتدا نيمه باز شد كه من خواستم با فشار از داخلش رد بشم كه نتوانستم و در كامل بسته شد و من جاموندم مسافران قطار مثل ربات و بدون هيچ احساس و عكسالعملى بودند، از پنجره قطار دوستانم را ديدم كه بى تفاوت بدون اينكه عدم حضور من را حس كنن به مسيرشون ادامه ميدادن و من هر چى از دور ،درداخل قطار دست تكان دادم كه منو نگاه نكردن ومتوجه من بشوند فايده اى نداشت قطار داشت با سرعت بيشترى از قبل پيش ميرفت و من تصميم گرفتم مسير برگشت را حفظ كنم كه در ايستگاه بعدى پياده شدم برگردم پيش دوستانم ولى قطار درابتدا دريك مسير كمى پيچو خم وبعد دريك جاده مستقيم و پردرخت با سرعت پيش رفت و نايستاد تو اين بين حس كردم كيفم نيست آخه دوستم توى سفرها موقع پياده شدن عادت داشت كيفم را بردارد ببرد تا من خودم بيام و قطاردر حال پشروى با سرعت بدون توقف بود كه از خواب بيدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

 63. ملیحهملیحهsays:

  سلام روزتون بخیر امروز خواب دیدم لباسای نومثل بلوز وشلوار برای دخترام گرفتم بعضی لباسارم ازقبل خریده بودم ونو واستفاده نشده بود بعددیدم چندتا گلدان بزرگ سفالی بالعاب سفیدکه توهرکدوم درختای تزعینی خانگی وگیاهانی بزرگ از جمله دیفنباخیا بود که به عنوان هدیه اورده شده بود منزل بنده بعضی هاشون جاشم مشخص شده بود مکانی که نورومحیط بهتری برای درختا بود وحتی حرص هم شده بود از دختر ارشدم پرسیدم اینارو چه کسی اورده برامون هر کی بوده میدونسته من به گیاهان تنومند علاقه دارم دخترم اول مزاحی کرد ولی بار دوم که پرسیدم گفت دبیر فیزیکم اقای سولوکی اینارو فرستاده منم گفتم شخصی که قصد ازدواج داره اینکارو میکنه هدیه به این بزرگی میاره ولی قبلن گفته بودی این اقا بیماری داره که یکباره از خواب بیدار شدم . تشکر وسپاس ازشما التماس دعا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از روزهایی شاد و خرم خبر میدهند که بیانگر شادی و سعادت است که موفقیت هایی را به دنبال خواهدداشت

 64. آرمیناآرمیناsays:

  سلام من خواب دیدم که خونه یکی از خاله هام هستم بعد یه پسر داشت که با من خیلی بد بود اما برای من غریبه بود فقط مامانشونو می شناختم یه خواهرم داشت که خواهره رو هم نمی شناختم پسره از اون پسر های مذهبی بود یه شب به من گفت که برم کبوتراشو براش بیارم من هم رفتم خونه همسایشون گفتم کبوترا میخوام یهو زنه با خشم گفت ما کبوتر نداریم و در محکم بست من هم دزدکی نگاهی به حیاط کردم کبو ترا دیدم اما همون زنه با یه مرد هم دیدم که داشتن به هم میگفتند ۳ میلیارد گیر خواهر همین پسر میاد باید پولاشو بالا بکشیم و دختره رو هم به عرب ها بفروشیم من سریع کبوترا با یه دفتر چه و چند برگه رو برداشتم و سریع پیش پسره رفتم موضوع بهش گفتم اون هم داشت نوشته هارو میخوند که صدای خواهرشو شنید سریع نوشته ها رو قایم کرد و با هم از اتاق بیرون رفتیم لطفا بگین تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان اشاره به اتفاقات روزمره و وقایعی دارد که روی ذهنتان تاثیر گذاشته.

 65. فاطیمافاطیماsays:

  سلام طاعاتتون قبول من خواب دیدم امشب عروسیمه اما هیچی آماده نیست،حتی خودم و لباس عروسم آماده نبودیم.درحال پختن شیرینی بودیم.مامانمم بخاطر رفتنم ناراحت بود.لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای خبرها و اتفاقات خوش در آینده است.

 66. الهامالهامsays:

  با سلام من نزدیک صبح خواب دیدم ک با مادرم میخواهیم بافتنی ببافیم و من خیلی ذوق دارم ک سری یاد بگیرم و ببافم و دارم بین ۲ نوع بافتنی انتخاب میکنم ک خیلی انواع خوشگلی بودن و میخوام شروع به بافتن کنم و تو خواب به این فک میکنم ک برای پسری ک همو دوست داریمم یه چیزی ببافم ..بافتنی هایی ک نصفه بودن و میخواسم ادامشو ببافم همشون کرم رنگ بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشان از تغیرات و تصمیمات جدیدی است که در زندگیتان میگیرید

 67. فاطیمافاطیماsays:

  سلام وقتتون بخیر یه سوالی داشتم ازتون آیا موردی نداره ک خواب بد رو بیان کنیم؟ بعضیا هستن که میگن نباید اصلا خواب بد رو برای کسی تعریف کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب هر جوری بیان بشه تعبیرمیشه خودتون خوب تعبیر کنید و خیر تعبیرکنید

 68. فریبا سالاریفریبا سالاریsays:

  سلام روز بخیر،من امروز بعداز ظهر خواب دیدم به همراه خواهر شوهرم داریم گوشت گوسفند رو میبریم انگار گوسفند نذری بود و گوشت زیادی داشت جگر گوسفند خیلی بزرگ بود ولی کمی روی آن چروک سفت بود ومن داشتم دنبه گوسفند رو خرد میکردم هنوز گوشت رو پخش نکردیم ولی انگار نذری بود وقرار بود پخش کنیم گوشت رو خرد نکرده بودیم ولی من داشتم دنبه اون رو خرد میکردم ممنون میشم پاسخ بدین این خواب برای حوالی ساعت 6 بعدازظهره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تصمیمات و تغیرات جدیدی است که موجب خوشحالیتان میشود

 69. مینا.نمینا.نsays:

  باسلام. حدودا دو سه ماه بعد از فوت مادرم, در خواب دیدم که شب بود, و گویا خوابم نمیبرد , در خانه بزرگ و پیچ در پیچی بودیم. وسط خانه , حیاط بود, من و با یکی دو دختر دیگه که اصلا نمیدونم کی بودن, بلند شدیم که بریم قدم بزنیم تا شاید خسته بشیم. دور تا دور خونه اومدیم و از کنار پدرم و خواهرهام که خواب بودن رد شدیم, البته اونا جلوتر از من راه میرفتن, به اخرین اتاق که در خروجی خانه انجا بود رسیدیم. اومدم از پله ها برم بالا چون درب خروجی بالا بود, که دیدم مادرم روی تختی جلوی پنجره بسیار بزرگ اتاق دراز کشیده, و ناگهان دیدم انگشتشان یکی از دستانش تکان خورد, سریع دویدم رفتم پیشش, گفتم ماماااااان, مگه تو نمرده بودی ؟ با همون حال خواب الوده و اروم مثل همیشه گفت : ازت تشکر می کنم, خدا بهم اجازه داد تا دوباره برگردم. و کاملا بوی تنش رو رست مثل بوی تنش در اخرین روزها, کاملا حس کردم. به طوریکه پریدم از خواب و آشفته و لرزان و هنوز بوی تنش رو استشمام میکردم. لطف میفرمایید تعبیرخواب بنده رو. باسپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر پایان یافتن روزهای بد در زندگی می باشد .

 70. MiNaMiNasays:

  دم صبحی خواب دیدم مادرم (که فوت شدن) اومد و منو با خودش برد بنگاه املاکی, گفت منتظر شوهرت نباش, بیا بریم, خودم برات خونه پیدا می کنم. و من بیدار شدم. (مادرم با ظاهر حدود ده پانزده سال قبل از فوتش بود.)   چند ساعت بعد که خوابم رو اومدم واسه شوهرم تعریف کنم, او گفت که اتفاقا او هم خواب مادر خودش رو دیده که بهش گفته تو هنوز با این سن و سالت خجالت نمی کشی که خونه نداری! تعبیر خواب هایمان رو لطفا بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است.میتوانید برایش خیرات کنید

 71. BenyBenysays:

  سلام؛ خسته نباشید. من تواب دیدم که دارم با نخ و سوزن زبون خودم رو می دوزم بدون اینکه از خونی بیاد و به خواهرم هم می گم که این کار هیچ دردی ندارم و برام عجیبه. <br> تو اون جایی که هستیم دور و برمون یه چیزایی مثل تار عنکبوت هستش؛ یک مردی اونجا هم بود که شروع کرده بود به آسیب زدن به خواهرم من ادن مرد رو از خواهرم دور کردم ولی خواهرم حالش به شدت بد شده بود یک نفر دیگه هم اونجا بود که می گفت خواهرت زنده نمی مونه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه غیبت کردن و زدن حرف های نادرست و دروغ است

 72. مینامیناsays:

  سلام من خواب دیدم که توی شهرمون جنگ شده انگار مثل جنگ ایران و عراق بوده بعد دشمن برای این که ما رو نابود کنه اومده یه دایناسور از اون گوشت خواراش رو انداخته به جون مردم من هم برای اینکه به مردم آسیبی نرسه سوار یه دوچرخه شودم به سمت جایگاه دشمن رفتم وسط راه دوچرخه مشکلی پیدا میکنه که من همون جا ولش کردم بعد دویدم توی یه کوچه که یه قطعه زمین خالی از خونه داشت پشت دیوار کناریش قایم شود دایناسور از کوچه گذشت آروم بیرون اومدم دیدم بقیه مردم خیلی عادی از کنارش عبور میکردن اون دایناسور هم فقط دایناسور های گیاه خوار رو باشون برخورد میکرد و مینداختشون زمین لطفا بگین تعبیرش چه میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار درماندگی درامور کار بشوید

 73. نسترننسترنsays:

  سلام و خسته نباشید. خواب من مربوط به حدودا ۵سال پیش هست.اون زمان قبل از اینکه بدونم باردار هستم خواب پدرم و پدربزرگم که هردو مرحوم شده بودن رو دیدم.که پدربزرگم دوشاخه گل(یه شاخه نرگس و یه شاخه مریم)بهم داد.گفت این مال باباته برای توئه.هفته بعدش متوجه بارداریم شدم و بچه ی اولم دختر. گل نرگس که تعبیرِ فرزند دخترهست و برام انجام گرفت.اطمینان دارم خوابم صادقه بود میخواستم تعبیر شاخه گل مریم رو هم در کنارش بهم داد رو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، شاخه گل دیگر نیز نوید یک اتفاق جدید و شادمان کننده در زندگی تان بوده که احتمالا تا به الان آن را تجربه کرده باشید

 74. ن.دن.دsays:

  سلام و خسته نباشید. خواب من مربوط به حدودا ۵سال پیش هست.اون زمان قبل از اینکه بدونم باردار هستم خواب پدرم و پدربزرگم که هردو مرحوم شده بودن رو دیدم.که پدربزرگم دوشاخه گل(یه شاخه نرگس و یه شاخه مریم)بهم داد.گفت این مال باباته برای توئه.هفته بعدش متوجه بارداریم شدم و بچه ی اولم دختر. گل نرگس که تعبیرِ فرزند دخترهست و برام انجام گرفت.اطمینان دارم خوابم صادقه بود میخواستم تعبیر شاخه گل مریم رو هم در کنارش بهم داد رو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان میتواند به هیر و برکت و روزی در زندگیتان منجر شود

 75. بارانبارانsays:

  مادر من خواب دیده ک من در حمام بچه ای رو میشورم عروسمون که من باهاش قهرم قرآن میاره میذاره روی زانوی من منم بهش میگم برو بذار روی تلوزیون نعبیر داره؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر خلاصی از گناهان است

 76. فاطمهفاطمهsays:

  زنمو من خواب دیده که مادر بزرگم که فوت کردن ۲تیکه بزرگ گوشت به اون میده و میگه گوشت هارو بده به مادر من و یه گل رز قرمز بهش میده و میگه اون گل رو به من بده این خواب تعبیر داره؟تعبیر گل رز قرمز چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر هدیه و شادی و عشق تعبیر میشود

 77. فائزه موسویفائزه موسویsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم با آشنایان به شهر بازی رفتیم خواهرم در جدا از خواب پرنده عروس هلندی دارد.که در خواب ان را دیدم در فضای باز روی سینه من وایساده .و فامیلا همش میخوان نگهش دارن .بعد رفتم یجایی دیدم روزمین پر از جوجه های طوطی عروس هلندی هست.خواستم یکیشو بردارم نشد.رفتم جلوتر یه تخم پرنده دیدم برداشتم.بعد رفتم پیش مامانم گفتم بیا بهت نشون بدم.بعد یه مرده اومد اونجا گفت منم میام تخم پرندرو ازم گرفت یدونه بدلشو بهم داد منم زدمش تا حد مرگ و تخم رو ازش گرفتم.رفتیم جلو تر تخم پرنده ها اونجا بود ریز و درشت.برداشتم ۷ الی ۹ تایی.و رفتیم پیش خواهر.خواهرم گفت منم پرندمو ازدست دادمو یکی دیگه گرفتم .که یهو از خواب پاشدم.این خوابو ساعت ۱ بعد از ظهر خوابیدم دیدم.۲۹ رمضان.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات جدید است

 78. sarasarasays:

  سلام .من عاشق مرد متاهلی هستم که با هم ارتباط جنسی هم داریم و من مدتیه تصمیم به جدایی گرفتم و اونم یجورایی فهمیده قصدمو دیشب خواب دیدم هر دو برهنه و در حال سکس هستیم بخواست اون و اون در حال گریه کردن هست حین سکس و خواهرای من از دور ما رو در حال سکس میبینن من خیلی ترسیدم تو همین حین مامورا محاصره میکنن مارو و من اونو فراری میدم میخواستم تعبیرشو بدونم ؟؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کاری است که موجب پشیمانی میشود و نشان دهنده فاش شدن رازی است

 79. سهيليسهيليsays:

  سلام خسته نباشيد. من خواب ديدم ك سقف خانه بر اثر اب زياد طبله كرده و از اون ناحيه قطره قطره روي تخت ميچكيد و من اصرار داشتم علت كار را جويا شم اما ديگران اعتنايي نميكردن. تا اينكه كاسه اي اوردم و زير اب قرار دادم. تعبير چيه با سپاس فراوان?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مشکلات و سختی های زندگی است

 80. نینانیناsays:

  سلام من خواب دیدم که با ۳پسر و یه دختر دوستم باهم یه اکیپیم بعد یکی از پسرا انگار دشمن داره یه موشک شلیک میکنه به پسر اما وقتی نزدیکش رسید تغییر مسیر میده و به خانوادش میخوره و خانوادش میمیرن بعد خودش غیب شد انگار چند سال از اون زمان گذشت من با یکی از اون دو پسری کا دوستمون بود و ازش متنفر بود ازدواج کردم ولی بعد عاشم هم شدیم و یه پسر داشتیم اون دختره که دوستم بود هم با اون یکی عقد کرد و ازش باردار بود همون پسر که غیب شد دوباره برگشت همه ازش شکایت کردیم که چرا بی خبر رفتی بعد بهش گفتیم ازدواج کردی گفت نه گفتیم کسی رو دوست داری الکی گفت نه امامن یه نگاه به چشماش کردم گفتم دروغ میگی کی آدرس بده تا خودم برم باهاش صحبت کنم اونم یه لبخند زد گفت چطور فهمیدی شوهر گفت مگه از همون اول نمی دونستی که ذهن آدمارو میخونه بعد همه با هم خندیدم این خوابو صبح بین ۸ تا ۱۰ دیدم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایجاد دوستی و روابط جدید است

 81. بارانبارانsays:

  سلام.من خواب دیدم پدر بزرگم که مدت زیادیه قطع نخاع شده سعی داره از تختش بلندشه و راه بره بدون عصا یک بارم که بلند شد راه برخ از تخت افتاد و من بلندش کردم روی تخت گذاشتم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان شده

 82. شهنازشهنازsays:

  سلام ساعت ٢/٥ بعدازظهر خواب ديدم پدرم كه فوت شده دريك مهمانى خانوادگى از سر سفره عذا بلند ميشه واز درد پشتش ناكهان بخودش ميپيچه و ميگه درد دارم و من از همه نگرانترم وچون در زمان حياتش مشكل قلبى داشت دائما در خوابم ازش سوال مى كنم از قلبشون هست يانه ؟ وبهشون ميگم بيا ببرمت دكتر؟پدرم همانطور كه از درد بخودش ميپيچيد وناله ميكرد امتتناع ميكنه وميگه خيلى وقته درد ميكنه بهتون نگفتم ودكتر هم نميام و بذاريد بميرم راحت شم ومن همچنان دستپاچه و خيلى نگرانم كه مبادا پدرم فوت شود و در اين حين ميبينم شكمش هم بزرگ شده در حاليكه ابراز درد نميكرد كه ازش سوال ميكنم چرا شكمت بزرگ شده ؟ كه جواب درستى نميدهد كلا ديگران خيلى نگران نيستن ولى در إخر ازشون قرص زيرزبونى ميخوام كه مى گوين در خانه تموم شده به برادرم ميگم كه بره بخره كه در همان وقت خواهر بزرگترم كه خيلى مومنه ميگه من آسپرين داشتم بهش دادم كه من يكم خيالم راحت شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید و یا خیرات دهید

 83. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.مدت ها پیش خواب دیدن که داخل حسینیه هستم و خانم های چادری اونجا هستن یکی از خانما ها چادر ب من داد وقتی چادر باز کردم یه بچه داخلش بود من با ترس پرسیدم این کیه گفت حضرت عباسه تعبیر داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست است

 84. ریماریماsays:

  سلام من خواب دیدم که دانشگاه قبول میشم انگار یک یا دو سال بزرگتر هستم بعد یه گوشی گرون قیمت بابا برام میخره بعد از اتوبوس پیاده میشم انگار هوا بارونی بود تو یه شهر طرفای شمال هستم بعد انگار اومد خونمون خش گیر گوشیم میشکنه تو همون موقع زنعموم با عموم دعوا میکنن بعد یه برگه تو دستشون برگه رو میخونم میبینم که اون برگه طلاق هست اما انگار کسی نگران این موضوع نیستن بعد خودم رفتم با گوشیم خودمو سرگرم کردم میشه تعبیر رو برام بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما پریشان بوده و تعبیر درستی ندارد

 85. مهسا امینیمهسا امینیsays:

  سلام.مامانم خواب دیده که عروسیش بوده البته نه لباس عروسی تنش بوده و نه آرایشی داشته و مرد یا همون دامادی هم ندیده در خواب.فقط یه تعداد محدودی مهمان بودند و گویا برای دیدن جهیزیه اومده بودند که بیش از همه تشک و لحاف نوی جهیزیه اش رو از خواب به خاطر داره و مادرش رو چند ساله فوت کرده می بینن که بهشون یه تعداد لوازم آرایش و آیینه کوچک میدن و بهش میگن که خودت رو آرایش کن و مامانم هم از رژ و مداد چشم استفاده میکنندالبته آیینه خیلی خوب نشون نمیداده و ایشون خودشون رو بدون اینکه در آیینه ببینن آرایش میکنن.تعبیر این خواب چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات خوب و خوشایند است

 86. MEHDI.SHMEHDI.SHsays:

  باسلام وخسته نباشید... من تو خواب دیدم که خانومی مجرد که قیافش تقریبا آشنا بود ولی نمیدونم کی بود به من گفته که من میخوام با کشتی شخصیم به انگلیس سفر کنم در حالی که اشک میریخت،من بهش گفتم بمون و نرو گفت نمیتونم...بعد من بعد از چند لحظه که داشت ان مکان رو ترک میکرد من اومدم در گوشش گفتم منم دوست دارم باهات بیام به من وقت بده تا کارهامو ردیف کنم تا بتونم باهات بیام....بعد اون یهو خوشحال شد و اشک شوق میریخت و لبخند میزد... و من دیگه از خواب پریدم...وقتی از خواب پاشدم حال خیلی خوبی داشتم و احساس خوشحالی میکردم.... تعبیر این خواب چیست؟! باتشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن تغییرات در زندگیتان است

 87. علیرضاااعلیرضاااsays:

  سلام من خواب دیدم که همراه با یکی از دوستانم و یک فرد غریبه به همراه دختری که دوسش دارم و دوست او داریم به یک جایی میریم که دقیق یادم نیست فقط یادمه خارج از شهر خودمون بودو منو دوستِ دختری که دوسش دارم پولامونو جا گذاشتیم بعد توی خواب میدیدم که فقط با شخصی که دوسش دارم در حال قدم زدنمو اونم از من دور نمیشد . یه جای دیگه هم دیدم بهترین رفیقم داره باما به مسافرت میاد و من دارم باهاش حرف میزنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقاتی باعث خواهد شد از غم رهایی پیدا کنید

 88. یاسییاسیsays:

  سلام من خواب دیدم که توی مدرسه ام هستم و میخوام کارنامه پایانی ام بگیرم قبل از این که کارنامه ام بگیرم ناراحت بود که یکی از درس هامو تجدید میشم و نمره ام پایین میاد اما وقتی کارنامه ام رو دیدم نمره ام ۱۸/۱۷ شد با دست زدم روی پیشونیم و از خوشحالی نشستم و گریه کردملطفا تعبیرشون بگین این خوابو هم صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد ازمایش قرار بگیرید

 89. رعنا رهارعنا رهاsays:

  سلام .من خواب دیدم بازنداییم رفتیم استخر ‌ودمپایی های من ته استخره ‌.بلاخره تونستیم دمپاییما ازته استخر دربیاریم ‌.وقتی از اب بیرون کشیدیم دمپایی سفیدم خیلی تمیزوخوشگل شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شرایط بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت

 90. نیوشانیوشاsays:

  سلام .من چند شب پیش قبل از اذان صبح خواب دیدم که خواهرم با پدرشوهرم توی ماشین نشستن و خواهرم سعی میکرد با درست کردن صحنه های عشوه گری جلوی دیگران برای پدرشوهرم دردسر درست کنه.بعد تویه صحنه دیگه از همین خواب پدرشوهرم برای انتقام کار خواهرم با مهربانی به من نزدیک شد و یکدفعه دندان نیش من را کند.دندان سالم بود و کف دستم بود اما انگار فقط پوسته دندان بود و زیر آن دندانی که کنده شد یک دندان دیگر بود که آن هم سالم بود.توی خوابم همه میگفتن چرا پدرشوهرم بامن همچین کاری کرده .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 91. بارانبارانsays:

  سلام. من در ایران زندگی نمیکنم و هرگز وارد مسجد جمکران نشده ام اما خواب دیدم که همراه خانواده به سفر میروم و در حالی که قصد سفر به مسجد جمکران را نداشته ایم اما در نهایت به جمکران میرویم. زمانی که من میخواهم وارد مسجد شوم مادرم میگوید تو نمیتوانی وارد شوی و باید دو مرتبه وضو گرفته و بعد وارد شوی. پس از وضو گرفتن و وارد شدن در حال زیارت بودم که دیدم یک کودک با لباس بلند سفید با روبنده سفید تزیین شده به نوار سبز با قرآن و تسبیح در دست به من خیره شده است. به گوشه ای میروم که نماز بخوانم اما ناگهان سه مرد کوتاه قد با ظاهری وحشتناک به من حمله می کنند و یکی از آن ها قصد درآوردن چشمانم را دارد. هرچند که آن سه نفر را دستگیر می کنند اما هنوز برای حمله به من نا آرام هستند و آن کودک سفید پوش همچنان به من خیره مانده بود. در نهایت به من میگویند که بهتر است با چند نفر محافظ آنجا را ترک کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوبی برای شماست

 92. ملیحهملیحهsays:

  سلام شب خوش روز پنج شنبه خواب دیدم لوسرل از سقف خانه خودمان کنده شد وافتاد روی سر منو همسرم ولی اسیبی ندیدیم با دوتا دستمون گرفتیمش واز ترس دوتا بچه هامو دورو ورم جمع کردم انگار منتظر یه تغییرو تحولی در فضای خونه بودیم که یه تکان شدیدباصدای بلند فقط روی سقف منزل احساس کردیم که زود رفع شد وگذشت وکسی اسیبی ندید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سلامتی شما و همسرتان است

 93. BenyBenysays:

  سلام خسته نباشید؛ من خواب دیدم که من تو یک شهری هستیم که جنگ اونجا داره اتفاق می افته. لبه چاهی که دهنه بزرگی داشت بودیم که باید واردش می شدیم همه افراد دور و برم خیلی راه وارد چاه شدند به غیر از من برای وارد شدن ترس برم داشته بود وقتی وارد چاه شدم یک بچه گربه‌ی زردی رو دیدم که بالا و پایین می پرید و هی طرف من می یومد و من هم اون رو از خودم دور می کردم کمی رفتم جلو دیدم بچه گربه آروم شد و به طرف یک قسمتی از فضای چاه رفت و دوباره برگشت و دوباره شروع کرد به بالا و پایین کردن ولی این دفعه کمی کمتر به بالا می پرید من به طرف اون آروم یک مشت سنگ ریزه پرت کردم و یکی از اون سنگ ریزه ها به سرش برخورد کرد و باعث ناراحتی من شد ولی اون گربه به بالا و پایین پریدن خودش ادامه داد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که میتواند موجب نگرانیتان شود

 94. صنمصنمsays:

  سلام. خواب دیدم دوتا عقرب تو خونمونه و من هی تعقیب میکنمشون که بتونم بکشمشون ولی اوناسریع در میرن و قایم میشن یکیشون سفید و کوچیک بود و اونیککی زرد با دم سیاه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از رفتار کسی ناراحت شوید

 95. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خسته نباشید یه آقایی که باهم در ارتباطیم خواب دیده از پشت در خونه صدای ناله میاد درو باز کرده دیده اول من بعدش بقیه خونوادش کلا غرق در خونیم یهو سرمون از تنمون جدا شد و همه جارو خون گرفته اینم خون هارو برمیداره میریزه جایی که خالی شده از سرمون.... تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟؟؟ ما خیلی نگران رابطمون هستیم یه مشکل خیلی بزرگ داریم ازتون میخام دعا کنید ما بهم برسیم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه سلامتی شماست

 96. یاسییاسیsays:

  سلام من صبح خواب دیدم که شب بود انگار یه جایی هستیم خانواده ام هستن داشتیم پنبه بار میزدیم انگار بابا میخواست جایی بره اما نرفت بعد مامانم رفت کانامه ام رو گرفت که نمره ام ۱۵/۳ شد خیلی خودم و مامانم دعوا کردیم دوتا تجدید داشتم و بخاطر همین دعوا کردیم لطفا تعبیرشو بگین دفعه قبل گفتم گفتین شاید مورد آزمایش قرار بگیرم این دفعه چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 97. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقتتون بخیر روز پنجشنبه خواب دیدم از دانشگاه که یه ازمون درسی داشتم همراه دوستان ویکی ازدبیران قد بلند وقوی جسه دارم در مسیری به سمت منزلم برمیگردم انگار از دری گذشتم به پله های سنگی وپهنی رسیدم ودرحالی که پرشهای بلندی از روی همه پله ها داشتم دستامو مثل بال تکان میدادم تا متراژ بیشتری پرش داشته باشم چندین بار این قضیه تکرار شد ودبیر ورزشم که پشت سرم می امددفترچه ای از جیبش دراورد وگفت اسمتوبرای تیمم ثبتنام میکنم توتنها ادمی هستی بین ورزشکاران حرفه ای این رکرد پرشو زدی باید بیایی پیش من تحت نظارت مربی اصول این رشته از ورزشو بهت بگم منم خوشحال از این موضوع با ارامش وانرژی دیدم وارد خانه کوچک دوطبقه ای شدم که میدونستم برای مادر وپدرمه وخودشون درمنزل دیدم چندتا در هر طبقه اتاق بودویک اشپزخانه داشت وتمام اسباب اساسیه بسیار شیک وقیمتی بود ولی از نظر من چیدمان خوبی نداشتن که به خانه جلوه بیشتری بدهبا پدر ومادرم در این مورد صحبت میکردم ومیگفتم اگه نقشه داخلی خانه هم تغییر بدید بهتر میشه در حالی که مادر وپدرم خیلی خوب و بادقت به حرفام گوش میدادن ولی انگار نه تواناعیشو داشتن نه حوصله ووقتشو باتشکر روز خوش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات و اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 98. لعیالعیاsays:

  سلام من خواب دیدم که داخل کلاس درس هستم بعد یه دختر بغل دستم داشتم خیلی دوست داشت با من حرف بزنه اومد و زندگیشو برام گفت من هم گوش دادم اما از اون و هرکسی که توی کلاس بود فاصله میکردم بعد انگار توی یه جای بودم که وسایلشو بردن مثل زندان بود خودم و چندتا زن بود زن ها رو میشناختم و باهم دونبال یکی بودیم بعد توی هر اتاقی که میرفتیم یه چیزی نوشته بود باهمون نوشته میتونستم گذشته رو ببینم که یه دختر بود برای من نشونه میزاشت تا من پیداش کنم نمی دونم کی بود اما برام مهم بود وقتی به گذشته میرفتم انگار توی یه بیمارستان بود فکر کنم دختره پرستار بود لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خوابتان پریشان بوده و تعبیری درست ندارد

 99. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من متاهل هستم.خواب دیدم یه جایی مثا زیارتگاه بودم ۲تا دختر کم سن بودن که هر۲باردار بودن به من گِل دادن گفتن باعث میشه بچه دار شی من گِل رو تو دستم گرفتم بعد گفتم نگه دارید برم کیسه بیارم وقتی برگشتم جایی که نشسته بودن نبودن یه جای دیگه رفته بودن و دیگه ازشون گِل نگرفتم این تعبیر داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور زندگی است

 100. SosoSososays:

  سلام ...من در خواب دیدم که منزل پدر شوهرم هستیم من توی بقچه دنبال چیزی(نمیدونم چی) هستم مادرشوهرم (فوت شده) بهم میگه عزیزم پیدا میکنی پیدا میکنی ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در کارهایتان گشایش حاصل خواهدشد

 101. AliAlisays:

  من خواب دیدم تو یه مکانی هستم بعد کلی مار اونجا وجود داارن که همراهانم در انجا سر مارارو میبریدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مسائلی است که موجب نگرانیتان میشود

 102. آیناز .سآیناز .سsays:

  سلام خسته نباشید .دیشب نزدیکای صبح خواب دیدم با پسری که چند ساله دوستش دارم توی یه قایق چوبی که انگار قدیمیه نشستیم ؛اون انتهای قایق نشسته بود و تکیه داده بود و منم پشتم بهش بود یعنی توی بغلش بودم و بهش تویه داده بودم و توی خواب یادم اومد که پدر و مادرم سالهای پیش دوتایی همینجوری توی همین قایق بودن و اینو واسه دوست پسرم تعریف کردم اونم براش جالب بود این موضوع در واقع توی خواب این توو ذهنم بود که این تشابه یعنی ماهم ازدواج خواهیم کرد در صورتی که در واقعیت امیدی به ازدواج باهاش ندارم یعنی خودش گفته نمیتونه و نمیکنه ...ممنون میشم اگه تعبیر کنید??(ببخشید یادم رفت بگم که با قایق روی یه رودخانه یا دریاچه آروم و صاف خیلی آروم بدون پارو زدن جلو میرفتیم و همه جا ساکت بود )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود اتفاقات و هیجانات زندگی است

 103. رهارهاsays:

  سلام من یه 6 ماهی هست که با پسر اشنا شدم بهم گفت که اولین عشقشم ما خیلی خوب بودیم ولی بعد 6 ماه رفیق یکم رابطمون سرد شد از رفیقش هروقت میپرسیدم میگفت نمیدونم همین رفیقش اشنامون کرد بلاخره بهم گفت که عشق اولش نیستی قبلا یه بار عاشق شده بود دقیقا همون روز عشقم‌فهمید که رفیقش همه چیو بهم گفت باهام حرف زدو خواست یه مدت تنها باشه منم مخالفتی نکردم باید فکر میکرد به هر حال الان 10 روزه هیچ خبری ازش نیس ولی دیشب خواب دیدم که یه بار من بهش زنگ زدم صحبت کردیم یه بارم اون زنگ زد از صحبتامون چیزی یادم نمیاد فقط اخرین بار که خودش زنگ زد بهم گفت مواظب خودت باش تو خوابم انگار هیچ مشکلی باهم نداشتیم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سرد شدن روابط بین شما و پایان این رابطه است

 104. رهارهاsays:

  سلام متاسفانه من دو روزه پشت هم خواب میبینم دیروز اون خواب بالایی که جواب ندادین هنوز و امروز هم خواب دیدم من و دختر خالم تو مدرسه یه خرگوش صورتی پیدا کردیم اولش گرفتیمش بعد فرار کرد دنبالش کردیم و دوباره گرفتیمش با خودمون بردیم اونو کلاس که از زیر در فرار کرد و معلم دیگ اجازه نداد ما بریم بگیریمش بعد چند دقیقه یه خرگوش سبز از زیر در اومد داخل خرگوش سبز خیلی سریع اومد پیشم اهلی و مهربون بود همش سعی داشت یه جوری بفهمونه که من نازش کنم همه منتظر خرگوش صورتی اع بودیم که اونم اومد خرگوش صورتی وحشی بود بر عکس خرگوش سبز منو دختر خالم تصمیم گرفتیم اینا نگهداشته باشیم خرگوش سبز برای من و خرگوش صورتی برای اون توی خونه هم ماجرایی داشتیم که فقط صحنه ای از بغل کردن خرگوشا یادمه چیزی زیادی یادم نمیاد دقیقاا بعد همین خواب مثل خواب بالاییم که ماجراشو هم تعریف کردم خواب دیدم عشقم بهم پیام داده انگار اینده رو دیدم تو خواب چون تو این خوابم مشکل داشتیم باهم دیگ چون بهم پیام داد و گفت اگه منو میخوایی باید منو بخری نمیدونم یه همچین چیزی بود که منم بهش گفتم برا داشتنت هر کاری میکنم اگه لطف کنید داستان بالایی و این رو برام تعبیر کنید ممنون میشم خیلی ذهنمو درگیر کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن خرگوش خوش یمن نیست بهتر است صدقه دهید و نشانه اعمال گمراهانه ایی است که انجام می دهید و از ان کارها لذت میبرید

 105. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من حدودا ساعت ۱۱صبح خواب دیدم که فیلم عروسیمو برای دوستام گذاشتم بین دوستام پسرعموم و داماد عمم بودن که میخواستن فیلم رو ببینن ولی من دعوا میکردم باهاشون که فیلم عروسیمو نبینن تعبیر داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد ازاذان ظهر تعبیری درست ندارد

 106. ملیحهملیحهsays:

  سلام دیشب نزدیکی های صبح بعد از اذان صبح خواب دیدم خانه ای که متعلق به خودمه و(برای سرمایه گذاری خریده شده واصلن دوست ندارم نقل مکان کنم به این منزل کلن تصمیم به فروشش دارم) به یکی از همسایه های طبقه سوم منزلی که در حال حاضر ساکن هستم دارم میفروشم من گفتم مبلغ متری چهارو پانصد میلیون همسایمون گفت چهار میلیون یکی از اقواممون می خواد بخره دارن میان خانه رو ببینن امدن منزلمون که بین همسرو دخترم خردسالم در حین پذیرایی کمی جرو بحث شد من همسرمو کناری کشیدم وگفتم ارام باشیدو ابروداری کنیدوزمینه معاملرو فراهم کن که یکباره از خواب بیدار شدم* ازتون خواهش میکنم تعبیر روشن وشفافی بفرماعید چون بخش بزرگی ازسرمایه زندگیم همین ملکه ولی اصلاً برای اقامت نه محیطشو میپسندم نه خود خونرو دوست دارم شاید اگه سند بیاد وبازسازی بشه وخیابانها اسفالت بشه نظرم درموردش مثبت بشه ولی بیشتر دوست دارم بفروشمش وتبدیل به احسن بشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی است

 107. ف دف دsays:

  سلام . خواب دیدم در مسجد شجره هستم و یک حاج آقای روحانی من را صدا کرد و گفت که پدرت نمیتونه محرم بشه من رفتم و با پدرم کمک کردم تا محرم بشود حتی سنجاق هم به حوله زدم . بعد دم در اتوبوس دیدم که به پدر گفتم پدر جان لبیک بگو تا برویم . بعد به مسجد الحرام رسیدیم بعدبه حجر الاسود رسیدیم حتی بهش دست زدیم شروع به طواف که کردیم بیدار شدم . صبح به پدرم زنگ زدم و گفتم که حالت خوب است؟ گفت که بله من دیشب خواب دیدم در مکه هستم و طواف میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست است

 108. فاطمهفاطمهsays:

  ما امروز میخوایم برم مسافرت خواب دیدم تو همین سفر تصادف کردیم و من خونریزی مغزی کردم ولی خونی ندیدم فقط دیدم تو بیمارستانیم و من سر درد دارم هر کی ازم میپرسه چی شده میگم خونریزی مغزی دارم و منتظر نشسته بودم تا نوبتم بشه برای جراحی ولی یه نفر جلوتو تر از من تو نوبت جراحی بود خیلی طول کشید تا من بتونم برم تو اتاق عمل ولی جراحی خودم و ندیدم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سلامتی شماست

 109. مهسا خوشرومهسا خوشروsays:

  سلام روزتون بخير ديشب خواب ديدم با دوست پسرم رفتيم يه فروشگاه بزرگ لوازم آرايشي من تو فروشگاه وايسادم و اون رفته خريد كنه از فروشگاه ميايم بيرون من با عصبانيت بهش ميگم تو اين مدت تو واسم يه خودكار نخريدي واسه اون ( تو ذهنم كس ديگه اي هست) اينارو خريدي تو دستش يه پكيه كه روش تلقه داخلش يه چندتا وسايل آرايشيه پكو ازش ميگيرم تلقو بر ميدارم و هر چي كه داخلش بوده ميريزم زمين با پام لگد ميكنم بعد چشمم ميفته به مژه مصنوعي خم ميشم از زمين برش ميدارم بازش ميكنم و جفت مژه هارو ميكنم ميريزم زمين دوست پسرم روبروم فقط نگام ميكنه تعبيرش چيه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 110. مهسا خوشرومهسا خوشروsays:

  سلام خواب ديدم كسي بهم يه جعبه ميده و بهم ميگه اينو بهت هديه دادن در جعبه رو باز ميكنه ميبينم چند جلد داخلشه يهو اون ميگه قرآنه ديدم چند جلد تو جعبه است با جلداي سبز رنگ و شبيه جلداي قرآن زيبا من يه جلدو بر ميدارم ضخامتش كمه چندتا با ضخامت باريك يه دونه دقيقا سايز قرآنه داخل جعبه است اون باريكه رو باز ميكنم ميبينم صفحاتش سفيده و چيزي ننوشته تو دلم ميگم چيزي نوشته نيست و دارم فكر ميكنم به اين هديه و صفحات سغيد ضمنا نه اون كسي كه اين جعبه رو داده ميشناسم اصلا چهره اش يادم نيست نه اون كسيكه اين هديه رو بهم داده تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر نارضایتی از احساسات است

 111. ZariZarisays:

  سلام خسته نباشید.خیلی استرس دارم میشه لطفا پیام من رو هم جواب بدید ?من دیشب بعد ازنماز صبح که خوندم خوابیدم خواب دیدم که بین بچه های کلاس هستم واستادمون میاد و پاهاش شکسته بعد من میگم چرا اینطورشده یکس از بچه ها میگه با گلدون زدن تو پاش وپاش شکسته وبراش گریه میکنه و اشک میریزه منم ناراحت میشم کمی گریه ام میگیره ولی بعد یهو میگم کی با گلدون زده و خندم میگیره خیلی میترسم تعبیر بدی داشته باشه لطفا جوابم رو بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما در زندگی خود هدف خاصی تعیین نکرده اید و در حالت بلاتکلیف به سر می برید.

 112. سیماسیماsays:

  سلام من خواب دیدم با دونفر دارم جایی میرم اون دونفر هر دقیقه دعوا میکردن بعد به یه جایی سرسبزی رسیدیم مثل شمال بعد بابام رو میبینم داشتم تطراف رو میدیدم که یکی از همون دونفر گفت این جاده به روستاتون میرسه به بابام گفتم بریم گفت نه راه زیادی داره بعد اون دونفر سوار ماشین شدن رفتن خودم بابام رفتیم خواستیم از کوه بالا بریم اما سخت بود یه چند تخته سنگ بود رفتیم پیشش بعد من دیدم چندین لانه مرغ عشق سفید رنگ به لانه هاشون هم سنگ یاقوت قرمز و سبز بود منو بابام شروع به جمع کردن تخم ها و سنگ ها کردیم بعدانگار خونه یکی از فامیل هامون هستیم همه تخم های مرغ عشق داد به پسر بچه تا باهاشون غذا درست کنه وقتی سرخش کرد من رب گوجه ریختم داخلش یکی از تخم ها رو نذاشتم که درست کنه بعد بیدار شود لطفا تعبیرش روبگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می تواند به معنای آن باشد که شما متحمل صرف بالای انرژی شده اید.

 113. مریم آوامریم آواsays:

  سلام من دو بار است که خواب میبینم عکس و اسم یکی از دوستانم روی یک بیلبورد بزرگ توی شهر نصب هست(من با این دختر در حال حاضر قهر هستم) تعبیر خواب مربوطه را بفرمایید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از برنامه هایی که برای آینده دارید خبر می دهد

 114. ملیحهملیحهsays:

  سلام وقت بخیر چند وقت پیش همسرم قصد داشت با داعی بنده در کارو حرفه ای مشارکت داشته باشه ولی به دلایلی امکانش پیش نیومد امروز شوهرم خواب دیده داعیم بهش گفته چرا نیومدی ومشارکت نکردی همسرم در پاسخ گفته اگه ماشین زیر پامو بفروشم صرف وسود داره بیام تو این کاروحرفه فقط سری تکون داده بعدپرسیده داعی کارتون پیشرفت داشته؟ خیلی واضح گفته نه. همسرم گفته در حال حاضرمشغول به چه کاری هستی داعیم جواب داده داریم دستگیره در ماشین میسازیم لطفاً بفرماعیداز چنین خوابی میشه متوجه شدکه اینده همکاری این دونفر چطور میتونسته باشه. ممنون از لطف شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تنش و کشمکشی با خانواده ها دارید و یا ترس از تعهد و از دست دادن استقلال را دارید .

 115. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من خواب دیدم دندونم درد میکنه و با انگشت محکم فشار میدم روش دندون میوفته و ۲نصف میشه تیکه ای ازش دندونم تو لثه میمونه تعبیری داره؟البته دندان دردم دارم از دیشب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سلامتی شماست

 116. فرشتهفرشتهsays:

  باسلام..خسته نباشین آقایی که باهم درارتباطیم میگه خواب دیدم در یک ساختمان بلند از دور رعد و برق های زیادی میزد جوری که هوا خیلی ترسناک شده بود یکی از آشنایان جنس مونث گفت ببینید چه تگرگی داره میاد چه دونه های بزرگی ولی با اینکه هوا زیاد غرش می کرد به کنار پنجره که رفتم دیدم دونه های سفید بزرگ میاد از آسمون ولی چندان سریع نمی باره و آسیبی هم نمیزنه ....و گفت که تو خوابش من خواب بودم نگران بود که سقف خراب بشه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه مسائل و اتفاقاتی است که موجب نگرانیشان میشود

 117. بهاربهارsays:

  سلام بعداز نماز صبح خواب دیدم مادرم میخاد بار سنگینی رو حمل کنه زورش نرسیدی چیزی ازجنس سرامیک انگار قطعه ای از کاسه دستشویی یا توالت بودمن حملش کردم و ب سختی جابجا میکردمش سر راهم موانع زیادی بود بعدش دیدم فقط ی بار سنگینه ک باید حملش کنم درست تشخیص نمیدادم چیه فقط رنگش سفید واز جنس سرامیک بود یهو دیدم دارم با بار ب سمت قبر پدرم میرم هرچه نزدیکتر میشدم خسته ترمیشدم وانرژیم کم میشد وهمش ب خودم میگفتم این ی کار مردونه است من ک پدرم ندارم باید خودم حملش کنم چند قدمی مونده بود ب قبر پدرم ک دیدم خانم ناشناس مومنی باچادر ومقنعه سفیدش مشغول نماز وعبادته سجاده وتسبيح آبی رنگش کاملا واضح بود وقتی منو دید خیلی ناراحت شد وگفت توچرا باید بار ب این سنگینی رو حمل کنی من ک خسته بودم دلم ب حال خودم سوخت وخودم و انداختم روقبر پدر وفاتحه میخوندم براشوانگار بار رو ب مقصد رسوندم مادرو خواهرم هم اونجا بودن اما اسم پدرم ک سید کریم هست توی خوب دیدم روسنگ قبرش اسمش رو جعفر بیگم نوشتن این اسم ادامه هم داشت ک اسم جعفررو خوب بخاطر دارم اما عکس خود پدرم روسنگ قبر بود قبر خودش بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات جدیدی در زندگیتان است

 118. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.جاری من خواب دیده من زایمان کردم بچمو بغلم گرفتم بچم دختره و خیلی مو داره همسرمم مثل فرشته ها بالای سر ما میچرخه و مراقبت میکنه از ما .گوسفند قربونی کردیم و گوشت هارو روی زمین چیدیم تا پخش کنیم.دخترعموی همسرمم که توی خواب باردار بوده و داشته خونه ما میومدن تعبیری داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از اتفاق افتادن و دیدن تغییرات جدید در زندگی‌تان می‌ترسید.

 119. بارانبارانsays:

  سلام.خواب دیدم با مادرم رفتیم مراسمی کع دوستانه مادرم هستن بعد مادرم ب دوستش میگه ببین دخترم حاملست اونم ب من میگ بیا بشین جلوم دست میزنه ب کمرم و میگ حامله ای.تعبیر داره؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشگویی خوبی از رویدادهای مثبت در زندگی شماست

 120. مهدیمهدیsays:

  با سلام و تشکر میخواستم تعبیر یکی از خواب هایی که قبلا دیده بودم رو بدونم.من چند وقت پیش خواب دیدم که ما انگار در جنگیم ولی اصلا ترسناک نبود و پدرم و همه ی فامیل به جز پسر عمم خوشحالند و دارند میرند جنگ بعد یک مدت یک دفعه فهمیدم با پسر عمم تو خیابان تنها هستیم و شهر در آرامش هست و نفهمیدم جنگ دقیقا بود یا نه.بعد من و پسر عمم انگار در خیابان هایی بودیم که نمیشناختیمشان در حالی که من روزی صد بار از جلوی اون کوچه ها رد میشوم و همینطور به دنبال خانه میرویم ولی خب فقطراسم کوچه ها درست بود مگر نه ظاهرا خیلی فرق کرده بود تا اینکه من شوهر خالم را در یکی از این کوچه ها دیدم ولی او مرا نمیشناخت حتی هر چه قدر به دختر خالم میگفتم منم مرو نمیشناخت (البته بگم او هم خیلی بچه بود اون موقع) و به من گفتند از این جا برویم و دیگر یادم نمیاید که کِی بلند شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ناراحتی و غم و نداری تعبیر می شود.

 121. بیتاعبیتاعsays:

  باسلام دیشب خواب دیدم انگار جایی بودم بسیارزیبا بود درهمانحالی که لذت میبردم به کسی که مرد بود وکنارم بود دقیقا نمیدونم کی بود به کوههااشاره کردم وگفتم ببین چقدرزیباهستن انگارخدانشسته نقاشی کرده درهمان لحظه کوه به حرکت درآمد وبه طرف ما رانش کرد ومن که وحشت کرده بودم جیغ میزدم وهمه خانواده ماروصدامیکردم که فرارکنن ولی ماروگرفته بود وتمام بدن ماروتاگردن گل ولای وشن محاصره کرده بود توی خواب اینقدرترسیده بودم ولی تمام شنها روبادستم کنارزدم وهمه باهم فرار میکردیم به یه جایی پناه بردیم خیلی نگران پدرم بودم پدرم انگار درداخل گودالی پرازاب گرفتارشده بود ومن یاددورانی افتادم که راحت روی زمین پامیزاشتیم ولی پدرم هم نجات پیداکردهمیشه نگران این بودیم دوباره زمین متزلزل نشه ومارودرخود فرونبره .ممنون میشم اگرتعبیرش رابفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شرایط زندگی و بهبود زندگیتان است که در مسیر زندگی نیز ممکن است دچار زحمت شوید

 122. فرشته عفرشته عsays:

  سلام دیشب بابای من خواب دید که انگار دختری اوراصدازد که وارد خانه ای شود وقتی پدرم وارد اون خانه شد دید دخترش که سالها پیش وقتی که شش ماهه بود فوت کرده بود اوراصدامیزده واونجا پرازگلهای رنگارنگ بوده وانگار مصنوعی بودن وخیلی زیبا بابام میگفت دختر میگفته بابا بیاتو نترس من دخترت هستم ازش پرسیدکه این همه گل روتودرست میکنی گفت اره .ولی بعدازمدتی همه گل ها ناپدید شد .بابام میگفت اوخودش رومعرفی نکرده بود ولی انگارمن میدونستم اوشهنازمن بوده وه درشش ماهگی فوت کرده بود تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد نیازمند دعا هستند برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 123. فاطمه عفاطمه عsays:

  سلام من دوشب پیش خواب دیدم انگارخواهربزرگم دندان نیشش بسیار بد رشد میکرد وخیلی زشت شده بود وبه صورت افقی همچنان دوشاخه درحال رشد کردن بود بابام خیلی سعی میکرد که دندانش روبکشد ولی فک خواهرم کاملا کنده میشد تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در خانواده مشکلاتی برایتان ایجادشود

 124. عسلعسلsays:

  سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم که شوهر دارم حامله هستم نمی دونم چند ماهم بود اما فکر کنم ماه های آخرم بود توی یه جنگل بودیم با چند پلیس و چند امدادگر انگار از یه خطری داریم فرار میکنیم شوهرم اومد پیشم و گفت که به بچه بگم زودتر به دنیا بیا بعد رفت من هم دست روی شکمم کشیدم و گفتم که مامانی نمیشه زودتر به دنیا بیای همون لحظه دردم گرفتم همه اومدن بالای سرم یکی از امدادگرا گفت باید شکمشو پاره کنیم یه ذره از شکمم رو پاره کردن دیدن خون ریزی دارم همشون تعجب کردن اما دست به کار شدن شکمم رو پاره کردن بعد بچه رو بیرون اوردن یه بچه سفید با مو های خرمایی تیره ای بود لطفا بگین تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر مراقب اعمال و رفتار و روابط خود با دیگران باشید تا دچار ابروریزی نشوید

 125. فاطمه امیریفاطمه امیریsays:

  سلام .خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم میخوام مغز گردو بخرم ی جوان از فامیل ی بسته مغز گردو دستش بودگفت اگه میخوای این ارزونتره بخر.امروز صبح برادر شوهرم پیشنهاد خرید زمین داده بود به همسرم.ظهر امروز خواب بودم دیدم ی کیسه برنج خریدیم بازش کردیم دیدم ی چیزای سیاهی مثل هزارپا یا ی چیزی شبیه کرمای پادار پشمالو به برنج زده بود و چندتا از کیسه بیرون افتادتو خواب گفتم این برنج حتما زیاد مونده باید پسش بدیم از اینکه جواب میدید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 126. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.مادر من خواب دیده که یه بچه دست من بوده که بهش میگم بیا اینو بده به داداشم مامانم میگه بچه داداشته مگه منم میگم اره بعد خودم بچه رو میدم ب داداشم.البته مدت ۱سالی میشه که با برادرم قهرم و باهاش حرف نمیزنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 127. گلیگلیsays:

  سلام و خدا قوت من خواب دیدم با همسرم یه مسیری رو میریم که برم خونه اون مسیر که شبیه کوه بود و دورتا دور کوه پله هایی بود که از اون پله ها کوه رو بالا میرفتی گرگ های سفید ی هم بودند که نگاه می کردند بعد دیدم که با مادرم وارد یه خونه خیلی بزرگ شدم در ورودی رو که باز کردم تا نصفه فرش قرمز شده بود حس عجیبی داشتم وسایل خونه کامل چیده نشده بود بعد با مادرم به سمت اتاق خوابها رفتم سه تا اتاق خواب بزرگ بود ورودی سالن به سمت اتاق خواب یه میز خاطرات بود که عکسهای نامزدی و عقد من بودن که لباس پفی بنفش پوشیده بودم ولی عکس مردی که به عنوان داماد پیش من بود ندیدم ولی عکسهای قشنگی تو خواب به نظرم میومد (من در واقعیت اون اباس و اون عکسها رو ندارم)بعد رفتم تو یکی از اتاق خوابها عکس نامزدی خودم که در واقعیت دارم با یه عکس عروسی از خودم که در واقعیت همچین چیزی ندارم ترکیب شده بود و تو عکس میخندیدم به مادرم گفتم چه عکس قشنگی شده عکسم بعد رفتم به سمت سرویس بهداشتی پشت در موندم متوجه شدم پدرم داره از سرویس بهداشتی استفاده میکنه بعد رفتم به سمت یه اتاق دیگه یه اتاق تک خوابه که تم صورتی بنفش داشت و لوازم های قشنگ و لوکسی هم چیده شده بود ولی به مادرم میگفتم آخه چرا من باید این اتاق رو با دختر داییم شریک بشم. (تو هواب منظورم به دختر دایی بود که مجرد بود و در واقیعیت اواخر این ماه عروسی خواهرش هستش)(من در واقعیت با شوهرم اختلاف دارم و بر خلاف میل باطنی اون من دوست دارم طلاق بگیرم و اون اسرار به زندگی داره و با آزارهایی که بهم رسونده تمام حس من رو در مورد زندگیمون از بین برده و با اینکه میخواد خودشو تغیر بده من بهش هیچ علاقه ای دیگه ندارم) چند شب پیش هم مادرم هواب دیده بود که همه ی فامیل ها و همه مردهامون تو یه جایی هستیم زیر آسمون سخف نداشت و میگفت پدر خودش و پدر پدرم که مردن با پدرم دعوا میکنن که این چه کاری بود کردی (درمورد ازدواج من) و بخاطر من ناراحت و عصبی بودن حتی میگفت عمو پدرمم که فوت شده بود هم بود ولی من پیر شده بودم و پیر بودم و مردهامون بخاطر پیر شدن من ناراحت بودن ممنون میشم تعبیر این دو خواب رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده مسیر و راهی است که در رسیدن به اهدافتان در ان با فراز و نشیب هایی همراه خواهید بود که خالی از دردسر نیست در زندگیتان خداوند را بیشترمدنظر قراردهید

 128. بارانبارانsays:

  سلام.مادر من خواب دیده مادربزرگم(مادرشوهرش)که فوت کرده یهش یک کیسه شکلات میده و میگه بده ب پسرم(پدرم) تعبیری دازه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام منفعتی است که از جانبه میت به شما خواهدرسید

 129. ملیحهملیحهsays:

  سلام روز خوش من متاهل هستم امروز خواب میدیدم لباس عروس سفیدوزیبایی که اقوام ازدیدن اون تو تنم تعریف و تمجید میکردن وداشتم برای مراسم عقد با مرد دیگری به غیر از همسرم اماده میشدم در حال رفتن به ارایشگاه ووقت گرفتن بودم فیلم برداری از ورود وپایکوبی خودم با دامادو دیدم چهره خودمو تو فیلم خندان نمیدیدم وازچهرم راضی نبودم وحتی چین وچروک در مرحله دوم تصویرفیلمبرداری دیده میشد ادب حکم میکرد برای بدرقه داعی بزرگم به سالن کناری مراسم عروسی برم داعیم همراه خانمش داشت میرفت کربلا یا مسافرت باهاش دست خدا حافظی دادم یه غم خاصی تو دلم از ازدواجی که در حال وقوع بود احساس میشد باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی خود دچار پریشانی و ناراحتی شوید که قابل حل است

 130. mhl dlmhl dlsays:

  باسلام من خواب دیدم داشتم در حیاط خونه دوران کودکیم برنامه ریزی تابستان رو برای دوستام شرح میدادم که خیلی قطعی و با اصرار مسافرت رفتن و از مار دیدن کردن رو جز برنامه های تابستان گذاشتم ،یهو تو همون حیاط ماری اومد که یک تنه اصلی داشت و از اون تنه مارهای متنوع از اون تنه بیرون اومدن و روی دیوار شروع به جلو اومدن و شاخه شاخه شدن بیشتر کردن،در نزدیکی دیوار ثابت موندم و فقط جیغ میزدم و تماما‌ نگاهم به این مار بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی در بعضی مواقع، احساس ضعف و عدم توانمندی می کنید

 131. سلامسلامsays:

  سلام اول خواب در تهران محل كار قبلي بودم برأي خريد بيرون رفتيم با همسرم خيابان خيلي شلوغ بود چند مرد كت شلواري كه مست به نظر مي رسيدن جلوي ما بودنند همسرم از اونا رد شد من نتونستم يهو يه صداي خيلي وحشتناكي اومد و بارون خيلي شديدي شروع شد من إز ترس صدا و بارون پناه بردم به يه در كه باز بود و رفتم وانجا إز پنجره مي ديدم كه بارون و باد وحشتناكي بيرون هست يك درخت كنده شده بود توي خيابون افتاده بود مردم به أين خونه پناه مي أوردن من مشغول دلداري دادن به يه دختر مشكي پوش بود كه خيس شده بود و ترسيده بود همسرم رو صدا كردم صدام منعكس شد اونو ديدم كه اومد تو خونه اما زياد توجهي نكرد إز پنجره به أسمون نگاه كردم ديدم ابراي سياه تو اسمون در حال حركتن إز سياهيشون ترسيدم و همش نگران بودم أين إبرها داره مي ره سمت ايران اول خواب ايران بودم اما أينجا بازم فكر مي كردم أين إبرها داره مي ره اونجا انه من إستانبول زندگي مي كنم خيلي ترسيدم راستي تو خواب من إز ته خيابون ديدم داره سيل سرازير ميشه شيلي كه با گل همراه بود?لطفا تعبيرشو بگوان خيلي دلشوره دارم مسافر دارم و خيلي دلشوره دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمالا در بیداری با برخی تهدیدات و مشکلات جزئی مواجه خواهید شد که البته قابل حل می باشند

 132. BenyBenysays:

  سلام. خسته نباشید؛ من خواب دیدم که تو یک دشت باز که جنگی اونجا داره اتفاق می افته هستم و منم تو اون جنگ شرکت می کنم. من جلو تر از همهء یارها حرکت می کنم به سمت دشمن، من از بین افراد دشمن یه صدایی می شنیدم که داشت من رو صدا می زد ولی اسم خودم هم نبود وقتی به فردی که من رو داشت صدا می‌زد رسیدم همش به من می گفت که من رو بکش و در اخر من با حالت گریه سر گلوی اون رو کمی بریدم ولی دیگه ادامه ندادم و اون فرد که هنوز زنده بود با صدای بسیار آروم دوباره گفت من و بکش من گریم بیشتر شد وقتی خواستم دوباره شروع به بریدن گلوش کنم دیدم گلوش هیچ صدمه ای ندیده و من دوباره شروع به بریدن گلوش کردم (همه خوابم از دید خودم بود)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائل و اتفاقاتی موجب نگرانیتان شود

 133. NazaninNazaninsays:

  سلام من خواب دیدم ک تو خواب دختر داییم داره دختر خالم ک نامزدی کرده رو ارایش میکنه و دختر خالم میگه سفید سفید ترم کن لطفا بگین این یعنی چی نگرانم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تغییر در وضعیت زندگی است

 134. مانیامانیاsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم مادرم فوت کرده. و من در حمام. عریان او را میشستم و گریه می کردم و موهای زائد بدن و صورتش را میزدم ک وقتی موهای صورتش میزدم و میشستمش یهو زنده شد و بلند شد و من خیلی خوشحال شدم. و پدرم را صدا زدم ولی بعد ک در اغوش گرفتمش زیر بغلش ک موهای ان را زده بودم پوستی نبود و گوشتش پیدا بود و خونی نمی آمد و درد نداشت. بعد از اون در همان خواب مراسم ختم پدرم توی مسجد برگزار کردیم. ک خیلی شلوغ بود و من خیلی بی تابی میکردم ک خبر دادن پدرم زنده هست و من پیش او رفتم و خیلی خوشحال شدم پدرم از شلوغی مراسم ختم خودش تعریف میکرد و من خوشحال بودم ک زنده هست و کنار من. تو رو خدا تعبیرش زودی بهم بگین دارم دیووونه میشم چند شب هست ک خواب. خواهرم ک. 5 سال فوت شده. و عموی مادرم ک ب تازگی فوت شده. را میبینم احساس میکنم ی خبری هست خواب های اشفته و در همی میبینم ولی این خواب ساعت 7 صبح دیدم خیلی ازارم داد و عین واقعیت دیدمش. ممنون ازتون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر رهایی از ناراحتی و غم و غصه در زندگیتان است برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 135. سلامسلامsays:

  سلام وقت تون بخیر بعد نماز صبح خواب دیدم دیدم خوابم یهو بیدارم میکنن میگن مهمان امده ، چندتا خانم و اقا بودن به نظر یه خانواده بودن انگار اهل اصفهان بودن کااملا غریبه بودن ، و بعد اینکه یه اقای جوونی توی خواب بود که خیلی اشک می ریخت گریه و حق حق نداشت فقط خیلی اشک می ریخت طوری که صورتش خیس شده بود. و بعد یه قسمت دیگه از خوابم انگار خونه تازه ساخت شده بود دوتا سالن بزرگ داشت ، خونه رو تغییر دادن و این شکلی در اوردنش ، تو خواب میگفتم یعنی پدرم خودش خواست خونه رو تغییر بده ممنون از لطف شما خدا خیر تون بده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است به مجلسی شادی بخش دعوت شوید

 136. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من خواب های گنگی دیدم ولی قسمت واضحی که یادمه اینه که مادربزرگم که ب رحمت خدارفته دراز کشیده و من هم کنارش دراز کشیدم و محکم بغل کردیم همو تعبیر داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که شما در معرض استرس و تنش هستید

 137. گلیگلیsays:

  سلام و خداقوت من چند شب پیش خواب دیدم که از دروازه ی خونه ی پدریم بیرون میام و همه جا برف بود از خونه ی ما تا یه مسیری پر از ماهی های بزرگ بود که من به مادرم میگفتم اینها ماهی های شکم پر هستن از خیابون ماشین هم رد میشد منو مادرم یه مسیری رو با هم پیاده رفتیم .اون ماهی ها شبیه ظرفهای خیلی خیلی بزرگی بودند که تو شکمشون پر غذا بود بعد دیدم یه ماشین رد میشد که بچه اش از اون غذاها میخواست ولی سوار ماشین بودند منو مامانم رد میشدیم من گفتم وایستا من بهت میدم رفتم از تو شکم اون ظرف ماهی.یه مشما کخ چندتا ساندویچ فلافل توش بود برداشتم به اون بچه دادم چون خودش ساندویچ میخواس(خیلی غذا ی دیگه هم بود ولی نمیدونم دیگه چی بود ) تو شکم اون ماهی توی مشما دوتا خرگوش مشکی هم بود داشتم به اون بچه ساندویچ ها رو میدیدم دیدم تو یه مشما یه خرگوش سیاه هم هست دارم بهش میدم به دفعه ترسیدم رو به پدرش گفتم وای خرگوشه خودمو یکم عقب کشیدم خرگوش اومده بود از مشما بیرون (مشماها سفید رنگ بودند)مادرمم کنارم بود ولی نمیدیدمش فقط میدونستم همراهمه بعد از خواب پاشدم (توی خواب از مسیر خونه ی پدری تا مسیری که با مادرم بودم چندتا از اون ماهی های بسیار خیلی بزرگ که تو خواب میگفتم ماهی شکم پر بود که مادرم میگفت غذای عروسی دومم هستش چون تو خواب از همسر اولم طلاق گرفته بودم. من در واقعیت با همسرم مشکل دارم قبل از این هم خوابی براتون تعریف کرده بودم تو ی خوابهای من مسیری رو که با مادرم میرم میدونم در واقعیت کجاست قبلا در مجردی اون مسیر جایی بود که کلاس خیاطی پیش یکی از هم محلیامون میرفتم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون رویای شما تعابیر مختلفی دارند و پریشان به نظر میرسد در حالت کلی بر اضافه شدن ثروت و مال به اموالتان در اینده تعبیر میشئود

 138. NimaNimasays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که موهای جلوی سرم کچل شده و بغل ها بلند بود و وقتی که شانه میکردم موهای جلوی سرم را پر پشت تر میشد. تعبیر چی میشه. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر عمر طولانی است

 139. AlirezaAlirezasays:

  سلام . من خواب دیدم که داخل یه عروسیم بعد نمیدونم عروسی کی بود که بعد عروسی میایم خونه بعدش مامانم میگه برا تو هم یه دختر پیدا کردم قراره با اون ازدواج کنی بعد یه قسمت دیگه از خوابم سوار یه کشتی بودم که برم دکتر برای کشیدن بخیه که ناخدای اون کشتی قلابشو پرت کرد سمت کتفم و منو زخمی کرد با این حال خودمو به دکتر رسوندم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب شادیتان میشود

 140. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم تو یه اتوبوسی سوارشدم اتوبوس درحال حرکت بود، پر توش ادم بود بیشتر زن ودختر بودن،بعد من سرپا وایسادم،جا بود ها صندلی خالی زیاد بود،ولی اونجایی که من میخواستم بشینم یه دختر نشسته بود،بعد من بالاسر اون دختر وایسادم سرپا،میله اتوبوس رو گرفتم نیفتم،بعد چن بار گفتم برم بشینم رو اون یکی صندلیا که خالیه،چن بار گفتم برم بشینم کف اتوبوس کنار شیشه بیرونو نگا کنم دوباره پشیمون میشدم،همونجا سرجام سرپا وایسادم،بعد انگار دختر بلند شد رفت رو یه صندلی دیگه نشست،من جاش نشستم،برگشت بهم گف بشین ولی برگشتم باید بلندشی از اینجا ،گفتم وقتی رفتی دیگه حق برگشت نداری،دیگه این صندلی مال خودمه،بعد اون دختر رفت یه جا دیگه نشست منم جای اون نشستم،کنار یه دختر دیگه بودم اون کنار شیشه بود منم صندلی کناریش،احساس راحتی میکردم،بعد دختره که کنارم نشسته بود بهم گف اون دختر که الان جاشو گرفتی قبلا خواستگارت بود نمیدونم چرا اینو گف

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده عوض شدن شرایط زندگیتان است و ممکن است مقدمات سفری برایتان مهیا شود

 141. مریم اباذریمریم اباذریsays:

  سلام. من خواب دیدم طوفان گرفته و وحشت کردم بلند میگم در و پنجره هارو ببندین, خواهرم سریع پنجره رو میبنده اما کمی گردوغبار میاد تو خونه اما بعد از چند لحظه هوا آروم میشه و بارون آرامی شروع به باریدن میکنه و من به مامانم میگم الان همه گرد و غبار رو میشوره و دقیقا تمام گرد و غبار رو میشوره و هوا صاف میشه آسمون خیلی صاف میشه و ابرها رو مثله نقاشی تو آسمون میبینم که همون ابرها هم میرن و آسمون کلا صاف میشه, و آخر خوابمم دیدم یک کرم کوچیک از سرم بین موهام درمیارم و میندازم بیرون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، نمادی از افزایش اضطراب و یا برخی از نگرانی ها در مورد مسائل شخصی و خانوادگی در آینده می باشد

 142. مریممریمsays:

  سلام.خسته نباشید, من خواب دیدم با مادرم درحال برگشت از خانه عموم هستم ولی نصفه شب است و خیلی تاریک حتی چراغای خیابونم خاموشن, کمی ترس دارم داریم از کوچه های نااشنا و تاریکی عبور میکنیم که به یک کوچه روشن میرسیم که صاحب یکی از خونه ها در حال پخش نذری هست ما ازش کمک میخوایم که مارو با ماشینشون به خونه برسونن اونم قبول میکنن و میگن بعد از پخش نذری میبرمتون, و دوتا بشقاب نذری به من و مامانم میدن که فقط کیک رو یادمه و چیزای دیگه که یادم نیست تو بشقاب بود, و من به مادرم میگم حتما این نذری قسمت ما بوده که سر از این کوچه دراوردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که موجب نگرانی و ترستان شود

 143. ققنوسققنوسsays:

  سلام.خواب دیدم رفتم قبرستان میگفتن قبر ادم های خوب هست قبر ادم های بد نیست..مادرم قبر مادربزرگش را نبش قبر کرد ..درحالی او عریان از قبر بیرون امد و مادرم او را با پارچه ای پوشاند..بعد مادربزرگم ما را ب حسینیه برد که در آنحا ب ما میوه دادند وبعد خود ما هم انجا پذیرایی میکردیم..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیتان است

 144. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.خواب دیدم تو شهرستان هستیم و یه عقرب دنبال من کرده من هرچقدر تند تر فرار میکنم اونم تند تر میاد دنبالم.تعبیر داره؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمنی حقیر است

 145. ستایشستایشsays:

  با سلام وقتتون به خیر من چند هفته است که خوابهایی از پدربزرگ و مادربزرگ مرحومم میبینم که موجب نگرانی من شده . هفته گذشته روزش یادم نیس حدود ساعت شش و هفت صبح خواب دیدم ک با خانواده پدری جایی هستیم و دو تا عمه ام با تلفن با مادربزرگ مرحومم بحث میکنن اما تو خواب من ایشون زنده بودن و از چیزی ب شدت ناراحت دقیق یادم نیس اما من در خواب فکر کرده بودم چون بی او ب سفر امدیم ناراحته و زیر لب غر میزدم ناگهان یکی از عموهای من که رابطه چندان خوبی باهاش نداریم خبر فوت مادربزرگ منو ب پدرم داد و من از خواب بیدار شدم. ... امروز صبح دهم ذی الحجه دقیقا قبل از اذان صبح در خواب پدربزرگ مرحومم را دیدم ک ب من نکته ای را گوشزد میکرد و من با گوش دل بهش گوش میدادم اما قیافش خوشحال نبود و بعد با پدرم رفت و من از خواب بیدار شدم . ... مادرم هم در این مدت خوابهایی دیده ک پدر بزرگ و مادربزرگ من ناراحت بودن ... من صدقه دادم و صلوات هم فرستادم اما نگرانم ... ممنون میشم اگه تعبیر خواب من را بفرمایید منتظر پاسخگویی شما هستم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در زندگی به نصایح دیگران گوش دهید و برای ارامش اموات صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 146. محدثمحدثsays:

  سلام من خانم متاهلی هستم ک خواب دیدم تو خونه پدریم با شوهرم خوابیدم.بعد در میزنن.شوهرم میره در را باز کنه منم پشت سرش میرم.میبینم ی فقیره ...شوهرم به من میگه تو اینجا باش این (مرده سینه های بزرگی داشت ) نیاد داخل.من برم پول بیارم.وقتی شوهرم رفت داخل اون مرد درا حل داد و اومد داخل و بهم داشت دست میزد .من داد و بیداد کردم تا شوهرم اومد ولی اون شوهرم را زد و منا با خودش برد ولی وسط راه دیدم اون طرف ی بچه عقب افتاده شده و میگه دوستم داره ولی من از دستش فرار کردم و رفتم خونه همسایه و قضیه را به اونا گفتم ولی باور نمی کردن و اون بچه اومد داخل و من از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 147. مبینامبیناsays:

  سلام.من باردارم خواب دیدم پدربزرگم که یک سال و نیم پیش فوت کرده بچم را بغل کرده و گریه میکند من هم بچه را از او گرفتم و گفتم بچه مشکلی نداره .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خبرهای خوشی به شما برسد

 148. KimiaKimiasays:

  سلام من مادر بزرگم دو هفته پیش فوت شده امروز خواب دیدم که با کل اقوام از کوهی بالا رفتیم که از اونجا غروب خورشید معلوم بود نماز خوندیم سومین ردیف پشت سر من شروع کردن به رقصیدن من رو به سجده خوابم برد ولی کسی منو از خواب بیدار نکرد و من وقتی بلند شدم دیدم که خیلی رفتن پایین منم از کوه پریدم که بهشون برسم، وقتی رفتم جلوتر وارد خونه ای شدم که شبیه خونه ی مادربزرگم بود همون جایی که داشت جلوم جون میداد نشسته بود و لباس سیاه پوشیده بود، وقتی دیدمش میدونستم مرده گریم گرفت وقتی دلیلشو پرسید بهش گفتم که تو مردی مامانی گفت کی اینو گفته من خیلی هم سالمم نمردم و همون لحظه از خواب پاشدم و جالبیش اینجاست این صدا تو ذهنم بود و اون لباشو تکون نمیداد تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم است که هم بر شادمانی و هم بر اندوه تعبیر میشود

 149. علی رضاپورعلی رضاپورsays:

  سلام خسته نباشید من صب دورو بر ساعت 6ونیم تقریبا میشه گفت یا 7 !‌ خواب دیدم که انگار غریبه ای به شدت دنبالم بود منو میخواست بگیره حالا کتک بزنه یا بکشه رو نمیدونم ولی خیلی عصبی بود و منم دیگه از فرار خسته شده بودم و خیلی هم ناراحت بودم که نکنه الان گیر بیفتم بعدش اون غریبه با ماشین یهو جلوم سبز شد و من ی لحظه احساس ناامیدی کردم که الان گرفته شدم تا اینکه دیدم یهو بهترین دوستم اومد و دستمو گرفت و کشید و بُرد و از اون غریبه هم فرار کردیم وو بعدش همون موقع من از خواب پا شدم و دیدم که همه جامم تقریبا میلرزید !‌میشه تعبیر این خوابمو بگید؟ خیلی ممنون ( خودمم پسرم و اون شخص غریبه هم ی اقا بود و بهترین دوستمم هم مذکر و پسر بود)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است مورد حمایت اطرافیانتان قرار بگیرید و جای نگرانی وجود ندارد

 150. افسانه محمدیافسانه محمدیsays:

  سلام و روز ب خیر.پدر بزرگ من و همسرم چند ساله ک فوت شدن و ما روز دوشنبه رفتیم سر مزارشون بعد خاله ی بنده روز پنج شنبه خاب دیده ۲ تا پدر بزرگا ب همراه پدر همسرم ک در قید حیات هستن اومدن خونه ی ما برای دیدن خونمون چون ما تازه ازدواج کردیم.بعد پدرهمسرم برای ما نون محلی آوردن پدر بزرگ ها هم نفری یک کیسه آرد آوردن ک ب همسرم میگن آرد رو بیار داخل خونه ما پیر هستیم زورمون نمیرسه.بعد دست میکنن داخل جیبشون و میوه و شیرینی و شکلات میریزن داخل ظرف های من و همه چیز همین طور زیاد میشه و از ظرفا میریزه بیرون.نون هایی ک پدر همسرم آوردن هم هی زیاد میشه و بعد ک یکم نشستن پا میشن میرن ولی پدر همسرم رو نمیبرن.میخاستم تعبیرش رو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان خیر و نیک است و نشانه اوضاع و احوال خوب ایشان دارد

 151. نغمه ایزدی مطلقنغمه ایزدی مطلقsays:

  سلام روز بخیر مامانم امروز صبح خواب دیده که من یه گردنبند طلای سفید که بالاش سوره اخلاص نوشته شده گردنمه میشه تعبیرش رو بهم بگید ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از جایی به شما خیر و خوبی برسد

 152. سروین ستودهسروین ستودهsays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم تو خونه قدیمی پدر بزرگم هستیم و پدر و مادرم تو اتاق پدر بزرگم نشستن پن حس کردم ب جز اونا ی چیز دیگه تو اتاق هست. رفتم تو گفتم منم میخوام اینجا باشم روح پدر بزرگ مادر بزرگ اینجاست؟ مادر پدرم گفتن در رو ببند بهد من گفتم اگر پدرر بزرگ اینجایی بزن کف دستم. سه بار این گفتم و هر سه بار کف دستم چیزی حس کردم. بعد کم کم از پنجره اتاق نور اومد من گفتم چیه مادرم گفت مژده ازدواجت دارن میدن بعد گفت قشنگ برو زیر نور واستا و بعد نور بیشتر و روشنتر شد. از پنجره به آسمان نگاه کردم. یک مقبره با گنبد سبز بود. بعد بلند بلند آرزوهام رو گفتم آخرش نور قطع شد و من با خوشحالی مادرم بغل کردم. لطفا تفسیر این خواب رو بهم بگید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما حاصل افکار بیینده خواب و اشفته است

 153. ZahraZahrasays:

  با سلام ... چند شب پیش خواب دیدم که عده ای که در خواب برایم آشنا بودند ولی در بیداری هیچ کدام رو نمیشناسم جز چند تاشون مهمان خونه مون بودن اون چند نفر دوستم و خواهرو مادر و شوهرش بودن که خودشو شوهرش که تازه ازدواج کردند و در خواب هم همینطود بود سید هستند و و دوستم تا من رو دید کلی خوشحال شد و مادرشون به من گفتند که انشالله که الان نوبت ازدواج تو هستش ....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با افراد و دوستان جدیدی همنشینی و گفت و گو داشته باشید

 154. شیدا صیادشیدا صیادsays:

  خواب دیدم مراسمی تویه مسجد بزرگ برای شوهر خاله مرحومم گرفتن همه تو اون مسجد هستن ولی من زودترازهمه میرم تواون مسجد میخوابم یه خانومی میاد برام یه بسته میاره که توش نون وپنیرو سبزی وحلواس گفت اینو آوردم برای افطارت بخوری من اون بسته رومیدم به بابام که برام نگه داره بعد که میام بگیرم ازش میگه برادرم خورده فقط نونش مونده توهمین جریان دختر خالم که متاهله بایه پسر دیگه ازدواج کرده که برادر داره میگن توباید بابرادر پسره ازدواج کنی میگم من قصدازدواج ندارم میگن نه توصلاح تو تواینه که باهمین ازدواج کنی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای آرامش روح امواتتان فاتحه ای برای آنها بخوانید

 155. مبینامبیناsays:

  سلام. خواب دیدم که پدربزرگم که یک سال و نیم پیش فوت کرده میگه اومدم دنبال مامانت منم گفتم مامان من جوونه اونم میگفت مامانت دیگه بستشه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای امرزش روحشان فاتجه ای قرائت کنید و صدقه ای بندازید برای دور شدن از بلایا

 156. SoliSolisays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم یکی از اقواممون ک فوت کرده(سید بود و ناراحتی قلبی داش) گف من شفا گرفتم ی لباس سفید کنارش بود هی میگف من شفا گرفتم پس چرا لباس سفیدمو تنم نمیکنید ...خوشحالم بود...تعبیرش ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صلاح کار و نیکویی احوال است

 157. ام البنینام البنینsays:

  سلام خواهرم خواب دیده که پدربزرگم احوال او را میپرسد و بعد بلند میشود خواهرم میپرسد کجا او هم میگوید اومدم دنبال مادرت خواهرم هم به دنبال او میدویده و میگفته که مادرم جوان است او هم گفته دیگر بستشه وانگار در همان خواب از خواب بیدار میشود و برای مادرم تعریف میکند در حالی که هنوز خواب بوده البته ببخشید این سوال دیروز پرسیدم ولی الان با جزعیات بیشتر ممنون میشم جواب بدید ایا واقعا این اتفاق می افتد یا خیر نشانه چیز دیگری است

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید با تاثیر مثبتی روی زندگی شماست

 158. سون احمدیسون احمدیsays:

  سلام خوبید؟ ببخشید خواب من رو تعبیر نکردید؟ موش نشانه چی بود ایا تو خونه هس؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون در سخنان خود با دیگران دقت بیشتری کنید

 159. آرتین رستمیآرتین رستمیsays:

  سلام به مدیر محترم من خواب دیدم : به دنبال رفیقم رفتم (بهترین رفیقم بود ولی مدتی با هم قهر یم ) در حالی که نمی دونستم برای چه دنبالش رفتم کمی گذشت تو یه استخر بزرگ بودیم عینک رفیقم رو دیدم تازه یادم افتاد منم عینک شنا رو جا گذاشتم استخر پر از دخترای بد حجاب بود دیدم از حدث (جای خروج ادرار)خون بود . از خواب بیدار شدم زود خوابیدم در ادامه :با پسر خاله ام و دایی ام بودم توی استخر غریق نجات هی به من و پسر خاله ام گیر می داد می گفت اینجوری نکنید اون جوری نکنید در حالی که ما هیچ کاری نکردیم و ما رو صدا کرد فکر می کردیم که ما رو می زند با شلوغی می گفتیم ما رو نزن ، ما رو نزن و بعد فهمیدیم که ما رو نگاه می کنه و تذکر میده ‌. ممنون فقط اگه میشه خواب من رو تعبیر کنید ممنون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای در هم و اشفته است

 160. سون احمدیسون احمدیsays:

  سلام وقت بخیر، جزئیات دقیق خواب یادم نیس فقط یادمه که با مامانم رفتیم جایی که خونمون بود من گفتم مامان حس می کنم یکی اومده خونه، مامانم رفت تو اتاق منم دم در دراز کشیدم گفتم هر کی باشه نمیزارم بره، بعد سرم و بلند کردم دیدم بابام از اتاق اومد بیرون و بالا سرم داره به من نگا می کنه( البته بابام 5 ساله فوت شده) تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه درازی عمر و شادی و نشاط است

 161. Rezvane kashiRezvane kashisays:

  سلام خواب دیدم تو خونه نشستم برامون نذری میارن اون نذری رو پدرم میگیره و میذاره روی میز دوتا ظرف بود یکیش برنج بود و یه ظرف دیگه دیدم که ازش خون زده بیرون درشو باز کردم دیدم قلوه گوسفند هست داخلش و خونش در اومده . منم با تعجب گفتم چطور کسی برای ما قلوه اورده کبابش کنیم بخوریم !. در حالی که من اصلا دلم قلوه یا کباب نمیخواست و این خوابو دیدم . تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه خیر و برکتی است که به زندگیتان می آید

 162. زهرا مرادیزهرا مرادیsays:

  سلام خدمت شما من خواب دیدم که لای وسایلم یه دستبند طلای قدیمی که اصلا حرفی از گم شدنش نبود رو پیدا کردم تو خواب خیلی خوشحال شدمو به همه نشونش میدادم خواهرام عروسمون ازم میگرفتن دستشون میکردنو پسش میدادن بهم خودمم دستم میکردمو خیلی خوشحال بودم میشه بگید تعبیرشو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه حفظ چیزهای ارزشمند زندگیتان است

 163. زهرازهراsays:

  سلام من چن وقت پیش ماه رمضون بود خواب دیدم با خونوادم بیرون از خونه ایم یهو ی دختر که بدنش شبیه شیشه بود بلوری بود از اسمون اومد پایین یه سگم همراش بود ما چادر زده بودیم اونم اومد زیرچادر نشست من بهش گفتم اسمت چیه اون اسمشو بهم گف(بعدبیداری اسمشو سرچ کردم دیدم واقعیه اسمی که گف واقعا اسم اجنه بوده) خلاصه باهاش حرف میزدم از آیندم پرسیدم گف تو آینده با یه شخصی ازدواج میکنی که ثروت نداره ولی خیلی داناس بخاطر اسمت که زهراس چون امام زمان به اسم زهرا خیلی علاقه داره حتی تاریخ ازدواجو گف البته ماهو روزشو ولی سالشو نگف،۲تا از خواهرام تو چادر بودن که زیرلب ی چیزی گفتن که جن ناراحت شد دستشو برد ب سمت آسمون که نفرینشون کنه اما من نذاشتم بعدم بلند شد که بره ی چیزی بمن داد بازش ک کردم دیدم ی بسته پوله بهم گف هرچی خواسی خرج کن ولی یه مقدارشو برام پس بیار بعدشم رف میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات هیجان انگیزی است که زندگیتان را دستخوش تغیراتی قرار میدهد

 164. امینیامینیsays:

  دیشب خواب میدیدم که یکی از همکارانم که آقا هستند در خانه ما حضور دارند من به حمام رفتم و بعد با لباس راحتی جلوی ایشان راه میرفتم که بیهوش شدم ، ایشان با مالیدن زبانشان به صورتم سعی کردند مرا به هوش اورند و سرم را روی پای خودشان گذاشتند ، بعد از ان خواب دیدم که ایشان بازهم در منزل ما هستند و پدر و مادرم نیز حضور دارند و مادرم نیز حجاب در برابر ایشان ندارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای اشفته است

 165. حدیث قربانیحدیث قربانیsays:

  سلام . خواب دیدم حسینیه ای بزرگ که صاحبش خودم هستم را اداره میکنم و در آن تعذیه به پا کردم ... تعبیرش چیست ؟؟؟ در ضمن هرسال روضه امام حسین میگیرم مدت پنج روز که دهه دوم نیز شروع میشود ربطی به روضه هام دارد ؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر شرایطی است که در ان قرار دارید و نشان دهنده شادی است

 166. AaAasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که منو دوستم مردیم و مارو تو قبرای دونفره من طبقه پایین قبر رفیقم طبقه بالایی خاک کردن که وقتی خاک شدیم دوتا دختری که قبلا باهاشون دوست بودیمو دوسشون داشتیم داشتن گریه میکردن همینطور رفیقامون خیلی ناراحت بودن . تعبیر این خواب برای منو دوستم چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عمرتان طولانی است

 167. FaFasays:

  سلام من ۲۴ ساله متاهل هستم مادرم خواب دید که من با پسری دیگر عروسی کرده ام و او خوشحال است اما بعد از عروسی دوست مادرم به او میگوید که این پسر دختر او را هم عقد کرده و فرار کرده . مادرم در خواب خیلی ناراحت بود تعبیرش چیست ممنون .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است سرگرمی های جدیدی برایتان ایجادشود

 168. FfFfsays:

  سلام خواب دیدم شوهر خواهرم به من گفت که مادرم مقدار زیادی سنگ جمع کرده دیدم سنگ های زیبای رنگی جمع کرده مادرم ۷ سال پیش فوت کرده تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار پریشانی شوید

 169. رضوانرضوانsays:

  سلام پدرم شش ماه پیش فوت شدن.خواهرم چندوقت پیش خواب دیده که پدرم خیلی زیبا تر وجوان وخوشحال تر از قبل که خوابشو دیده بودن هستن ولی توی خواب رنگ صورتش خیلی قرمز قرمز رنگ بوده .علتش و تعبیرش چی میتونه باشه سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای ایشان فاتحه بخوانید و خیرات دهید

 170. MaliheMalihesays:

  سلام دیروز خواب دیدم مادر بزرگم که خیلی وقته فوت شده یه لباس عروس ساده با لکه های سیاه انگار خاکی وکثیف بود می خواست بده برای بچه هام اول به چشمم سایزکوچیک می خورد ولی بعد جمع کردنش فهمیدم سایز بزرگه به درد دختر بزرگم می خوره گفتم میدم خشکشویی تمیز و سفید میشه قدیم خونه مادر بزرگم سوسک داشت یه تخم سوسکم به پشتش چسبیده بود انگار برای جوانیای خودش بود گفت می خواستم بدم برای دختر خواهرت ولی میدمش به تو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان و درهم است

 171. آرتین رستمیآرتین رستمیsays:

  سلام عرض مدیر محترم خواب دیدم : پوست انگشتان دستم به اندازه یه سکه کوچک را می کندم و زیر آن پوستی که می کندم پوستی دیگری بود که ناگهان مادرم کنارم گفت چرا انگشتت خون هست در حالی که خون نبود . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایطی جدیدی در زندگی برایتان ایجادشود

 172. مریممریمsays:

  سلام من یه خواب دیدم که میفرستم میگه بعد تایید مدیران ولی خبری نمیشه دلیلش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابی تایید نشده است

 173. گلیگلیsays:

  سلام و خدا قوت من یه خواب فرستادم سه روز پیش ولی هنوز جوابی دریافت نکردم ممنون میشم یه نگاه بندازید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب ها در 24ساعت تعبیرمیشود حتما ثبت نشده دوباره ارسال کنید

 174. گلیگلیsays:

  سلام دوباره ارسال کردم نوشت انجام شد و بعد از تایید مدیر یا مدیران نمابش داده خواهد شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام پیامی ثبت نشده است

 175. YoonaYoonasays:

  باسلام من خواب دیدم تو یک مجلسی هستم زنانه(مجلس مردانه هم چندصد متر اونورتر در یک ساختمان دیگر)که دقیق نمیدونم چجور مجلسیه و کجاس ولی غذای نذری داشتن و سفره انداخته بودن و من هم داشتم تو پذیرایی کمک میکردم و غذا هم اش بود بعد من خواستم برم بیرون ک با نامزدم تماس بگیرم ک تو ساختمون روبرویی و مجلس مردانه بود دیدم ی اتاق دیگه هم هست ک پر از خانومه و ب اونا هیچی نداده بودن.برگشتم و ب مسئولای پذیرایی درمورد اون خانوما گفتم و باز برگشتم بیرون تا تماس بگیرم و ب نامزدم بگم ک بیاد پیشم و همین کارم انجام دادم و بعدش رفتم بالای ی بلندی تا ببینم میاد یا نه چون فاصله ی ساختمون یکم دور بود.اومدن اونو ک دیدم چشمم ب اینطرف افتاد ک چنتا شیر قهوه ای(حدودا ۱۰ ۲۰ تا میشدن)ک اکثرشون هم ماده بودن و یکی دوتا شیر نر بینشون بود که دارن تو جاده اصلی ب این سمت میان و اولش یکم ترسیدم نه بخاطر خودم بخاطر نامزدم و خونوادم چون پدر و مادر و خواهرمم تو اون مجلس بودن ولی داخل ساختمون بودن.تو دلم با خدا حرف میزدم و دعا میکردم ک شیرها کاری ب منو نامزدم نداشته باشن چون نامزدمم داشت درست تو همون جاده ک شیرها بودن میومد.بعد ی دعا هم کردم ک کاری ب خونوادمم نداشته باشن و بعد با رسیدن شیرها پیش من نامزدمن رسید ولی من اینطرف جاده بودم و باید از بین شیرها رد میشدم و رد هم شدم بدون اینکه بترسم یا اسیبی ببینم انگار شیرها منو نمیدیدن و رسیدم پیش نامزدم بعد دیدیم ک شیرها رفتن ولی دقیق نمیدونم چقدر دور شده بودن ک صدای نعره و غرش هاشون میومد انگار داشتن ب ی سری ادم اسیب میرسوندن اونجا بود ک نگران داداشام شدم ک مونده بودن خونه.بعدش رو نمیدونم دیگه و از خواب بیدار شدم.پیش ماهم کلی ادم بود و خیلیاشون میترسیدن و فرار میکردن جز مادوتا و شیرها هم کلا کاری ب هیچکس نداشتن میشه تعبیرشو بگین؟ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما اشفته و پریشان است ولی در بیان کلی بر به وجود امدن شادکامی در زندگیتان تعبیر میشود و جای نگرانی وجود ندارد

 176. FaFasays:

  سلام من خواب دیدم تنهای تنها خونه مادربزرگم بودم یه دفعه صدای زنگ موبایل اومد یکی شبیه پدربزگم ولی تپل تر ازاون و صورتشم یکم فرق داشت اومد یه دور، دور پذیرایی گشت از در اومد بیرون نگاه من کرد ازش فاصله گرفتم با سرعت اومد طرفم کامل محو شد تو من? ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای اشفته و درهم است

 177. احمد کریمیاحمد کریمیsays:

  من خواب دیدم زنم ک الان پیشم نیست و ولم کرده با یه شلوار رنگی رنگی ک بیشتر آبی رنگ جلوم راه می‌ره و میپرسم این شلوارو کی واسش خریده مادرم بلند میگه من تعبیر چیه تو رو خدا سریع بگین یه بار دیگه ام فرستادم تعبیرش نکردین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقاتی است که این اواخر فکرتان را درگیر کرده

 178. pa98pa98says:

  باسلام / اگر شخصی در فاصله زمانی بعد از نماز صبح تا قبل از ظهر خواب ببیند که خواهرش در یکی از اتاقهای منزل نسشته و در اتاق دیگر با همان شکل و لباس هم زمان از سقف آویزان است تعبیرش چیست؟ باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مسائلی است که در عالم بیداری روی ذهنتان تاثیر گذاشته و موجب شده تا این خواب را ببینید

 179. احمد کریمیاحمد کریمیsays:

  برادرم هم خواب همسر منو دیده که سوار اسب هست و به یک طرف میره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابشان نشانه کسب موفقیت است

 180. مهسامهساsays:

  با سلام. من متاهل هستم ولی بیشتر اوقات خواب میبینم که میخوام ازدواج کنم ولی هیچ چیز آماده نیست مثلا دیشب خواب دیدم که روز عقد حتی به آرایشگاهم نرسیدم و چیزی آماده نیست و خیلی ناراحت بودم تو خواب از این بابت. میخواستم لطفا تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن رزق و روزی در زندگیتان است

 181. یاسیاسsays:

  سلام من 18سالمه من خواب دیدم که یه شخص نااشنا برام یه جعبه کادو اپرد که تو ش یه حشره ساس و یه حشره زنبور بود و من از ساس خیلی ترسیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، نمادی از برخی از سرگرمی های باطل و یا بدون هدف در زندگی بیداری است .

 182. فاطمه امیریفاطمه امیریsays:

  سلام خسته نباشید.همسرم نزدیکای صبح خواب دیده که خونه پسر عمه اش که چند سال پیش فوت کرده، بودن ولی پسر عمش زنده بوده و ی نوزاد داشته در عالم خواب که مرده و کفن پیچش کردن و قبر هم براش کندن و همسرم بچه رو داخل قبر میزاره ولی به محض اینکه داخل قبر گذاشته شروع به تکان خوردن کرده و دمر شده و پشت بچه معلوم شده. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای شادی روحشان صلواتی خیرات کنید

 183. RahaRahasays:

  سلام من چند شبه دارم خواب دوستم رو میبینم یک دفعه سر کلاسیم یک دفعه داریم میریم چیزی بخریم هر دفعه یک چیزی به خدا دارم دیوونه میشم میشه بگید نشونه چیه دوستمم متاهله منم مجردم گفتم شاید ربطی داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جای نگرانی نیست و رویای پریشان است

 184. سجادسجادsays:

  سلام من خواب دیدم میگن چهارتا از دخترای منطقه مون بیماری سرطان گرفتن. و گفتن یکی شون فوت کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عمرشان طولانی است

 185. سجادسجادsays:

  من اول تو خواب دیدم دارم چند تا از وسایل کهنه رو به یه مردی که از راه دور آمده میروشم . بعد دیدم همه میگن چاارتا از دخترای منطقه مون همزمان سرطان گرفتن و بعدش گفتن یکی شون فوت کرده. و بعد گفتن یکیشم فوت کرده اما گفتن نه هنوز زنده است.بعدش من از خواب بیدار شدم نمازمو خوندم و صدقه دادم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است سلامتی خود را چک کنید

 186. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام.خواب دیدم ی خیابونی رو مثه چاله کنده بودند من میخاسم رد بشم نگا ک میکردم توی چاله یا کنارش پر از مار بود ...من بچمو بغل کرده بودم و حواسم ب این بود ک تو چاله نیفتم و روی مار نریم...بعدم خواب دیدم با دو نفر سوره ی قدرو میخونیم ...میشه لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات عجیب است

 187. رها رادرها رادsays:

  سلام ممنون میشم پاسخ بدین من دیشب خواب دیدم دایی پدرم که سال ها پیش جوون بودن و شهید شدن و من فقط عکسشونو دیدم همه میگن که شهید شده و با تمام بستگان نزدیک سوار ماشین هامون شدیم تا برای تشیع بریم سر راه یه جایی توقف کردیم و ناهار خوردیم و حتی بعضی از دوستای خودم هم باهامون بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است محبت نزدیکانتان شامل حالتان شود

 188. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم چاق شدم مچ پاهام اندازه معمولی بود اما خودم خیلی چاق شده بودم و از چاقی بیش از حدم نگران بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است تغیراتی در زندگیتان رخ دهد که چندان خوشایند نباشد

 189. FaFasays:

  مادرم خواب دید که شوهرم گلو درد دارد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه سلامتی همسرتان است

 190. MfMfsays:

  سلام پدربزرگم تازه فوت کردند چند روز دیگه چهلمشون هستش . شوهرم خواب دیدند که ایشون جایی نشستند و خوشحال هستند گفتن که با ما به خانه بیان اما پدربزرگم گفتند که من خانه دارم و باید برم که انار و انگور بخورم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابشان نشانه احوال خوب ایشان است

 191. FaFasays:

  یه بار هم خواب دیده با مامانش رفته خرید یه لباس حریر بنفش میخره با شلوارک در صورتی که هیچ وقت شلوارک نمیپوشه فروشنده هم می‌خواسته مغازه رو جمع کنه میگفته میخوام برم دنبال کار و زندگیم میشه تعبیر اینو هم بگین؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان بیانگر تلاش برای دست یافتن به چیزهای جدید است

 192. عاطفهعاطفهsays:

  با سلام مامانم خواب دیدن که یک قوی سفید اومده و کنارشون نشسته . میشه بدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگرد به وجود امدن روزهای شیرین در زندگیتان است

 193. فاطمه امیریفاطمه امیریsays:

  سلام.خواب دیدم برای دخترم که سیزده سالشه خواستگار اومده و من خیلی بدم اومده بودو نمیدونم جواب رد داده بودم یا میخواستم بدم فک کردم با دخترم مشورت کنم مطمئنا اونم ناراحت میشه ولی تا خواستم در موردش حرف بزنم دیدم دخترم کلی ذوق کرد و ی تاب نشونم داد و میخواست آماده بشه برای خرید نامزدی.خیلی شوکه شدم وبعدشم متوجه شدم که خواستگار شوهر عمه دخترمه به بقیه میگفتم این چجوری ممکنه زنش چی ؟به خواهر شوهرم چی میگه؟.بعدشم نهایتا به خودم گفتم شاید دخترم از حالا ازدواج کنه بهتره مسئولیت پذیرتر میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ایامی که پیش رو دارید سالی پرماجرا برایتان خواهد بود و ممکن است در زمینه ی عاطفی تجربیات جدیدی را کسب کنید

 194. حمیده برزگرحمیده برزگرsays:

  باسلام دوستم خواب دیده با خودش وبرادرش درمحله ای خرابه درتهران راه میرفتیم ومن میافتم توچاه خیلی خیلی عمیق وته چاه رو که نگاه میکنه مار میبینه وناله های منو که ازته چاه میشنوه...خلاصه توخواب میگفته خوبه اون نیافتاده توچاه که بتونه برای من کمک بیاره ورفته بوده خونه داییش که مزیض بوده براشون توضیح میداده سرمن چی اومده...که ازخواب بیدارشده...میشه برام تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام فقط قول یک اتفاق مثبت و خوشایند در زندگی خانوادگی تان را میدهد.

 195. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام خواب دیدم مار تو جیبمه ..تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دشمن در زندگی است

 196. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم دوست پسرم اومده خونمون،مامانم خبر داشت،من اوردمش تو اتاقم و بابامم خونه بود و سعی میکردم ک قایمش کنم ولی انگاری دیدش،بعد دوست پسرم رفت توی دستشویی و سمت درِ دستشویی داشت نماز میخوند!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   علاقه و احساس شما نسبت به ایشان بیشتر میشود

 197. آرتین رستمیآرتین رستمیsays:

  سلام عرض می کنم به مدیر محترم : خواب دیدیم در جایی بودم چند دختر (ناشناس) در حال رقصیدن هستند که دو تا شون مثل همند من هم رفتم پیش یکی شون هم دیگر را بغل کردیم و لب گرفتیم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با اتفاقات و مسائل عجیبی روبرو میشوید

 198. مبینامبیناsays:

  سلام . درحال حاضر خواهر من باردار است و نزدیک زایمان اوست . خاله ام خواب دیده که خواهرم بچه را بغل کرده بوده و گفته من رفتم سر چشمه و بچه به اسانی به دنیا امد . تعبیر ان چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شادمانی و روزی است که در اینده ممکن است برایتان ایجاد شود

 199. ماه گلماه گلsays:

  سلام...سه شب پشت هم دارم خواب تکراری میبینم که خیلی ذهنمو مشغول کرده... شب اول خواب دیدم که جایی هستم که غذای نذری دارم میخورم و از تو غذای نذری طلا درمیارم و خیلی برام عادی بود.یه دستبند طلا یک موردش بود که دقیقا همون دستبند رو تو خواب شب اخرم دیدم....شب دوم انگار خونه خودمون مراسم روضه یا مولودی بود و منتظره خانوما بودیم که بیان اما از ناهار نذری که قرار بود بدیم و قورمه سبزی بود کناره خواهرا و مادرم داشتیم میخوردیم که بوی عطر سبزی قورمه عالی بود و خیلی خوشمزه...شب سوم خونه دوستم یک جمعیتی بود که غذای نذری اونها سبزی پلو با گوشت مرغ بود که باز هم عطر و مزه دلنشینی داشت و من همون دستبند طلا رو باز از بشقاب نذریم دراوردم...و اش نذری هم خوردم....واقعا گیج شدم....چرا من سه شب پشت هم خواب با یک محتوا دارم میبینم...این چند وقت من فقط یه حاجت از خدا داشتم و شدیدا بابت دادن این حاجت خدارو التماس میکردم دقیقا این سه شب خوابم تو سه شبی بود که به ترتیب رحلت پیامبر،شهادت امام حسن و شهادت امام رضا بوده....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام همگی متفق القول بر شادمانی شما را بشارت داده است و بر حاجت روایی تعبیر میشود بهتراست ارتباط خود را با خداوند تقویت کنید زیرا که مورد لطف و رحمت خداوند قرارخواهید گرفت

 200. AalaaAalaasays:

  سلام من خوابایی میبینم که بر خلاف چیزای معمول و واقعیته مثلا اینکه یه خواستگار دارم که اومده بود به خوابم اما تو خوابم به شکل یه دختر دیده میشد یا اینکه پدر بزرگم فوت شده بود اما اطرافیان بی تفاوت بودن و لباسایی که پوشیده بودن رنگای جیغ قرمز نارنجی زرد به چشمم میومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است

 201. ام البنینام البنینsays:

  سلام.من برای دومین بار خواب دیدم که مرا برادرام مجبور کردند و قرار است من را به یک مرد بدهند نه اینکه ازدواج کنم با اون بلکه انگار توی خواب قراره من رو بِکُشه بعد من تمام کتاب های خودم را جمع میکنم و در یک کوله پشتی میگذارم بعد مادرم هم مخالف است ک مرا به ان مرد بدهند و تصمیم میگیریم که از ایران خارج بشم و به تاکسی زنگ میزنم ولی باز هم میترسم و اخر کار معلوم نمیشود ک چه تصمیمی میگیرم . در ضمن در یک جای خوابم دیدم ک ان دو نفر ک برادرنم باشد چهرشان تغییر کرده و ان دو درحال نماز گذاری و قنوت هستند تعبیر این خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و پریشان است و جای نگرانی وجود ندارد و بیشتر بیانگر حالات روحی بیینده رویا میباشد

 202. AlirezaAlirezasays:

  سلام من خواب دیدم در جایی مثل ساحل با یه دختر هم سن خودم که زیبا هم بود داریم حرف میزنیم اون با برادرش بودو منم باهاشون دوست شده بودم که تو حین حرف زدن باهاشون حتی دوستمم دیدم که اونجا بودش به هم سلام دادیمو من باز با دختره راهمو ادامه دادمو شروع کردیم به حرف زدن در مورد اینکه کجا زندگی میکنن که اون تو بالای شهر زندگی میکرد منم جنوب شهر. دوباره خواب دیدم که داداشم میگه بهم مثل خواب تورو دیدم که با یه دختر دوست شدی حتی دوست داداشمم اینو بهم گفت با جزئیات دقیق

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن روزهای خوشایند در زندگیتان است که باعث مسرت و صمیمیت شما در زندگی خواهدشد

 203. عاطفه ميرانيعاطفه ميرانيsays:

  همسرم خواب ديده كه شوهر خاله من كه ادم خيلي خوبي هم هست توي خواب فوت ميكنه بعدش زنده ميشه و بعد از اينكه زنده شد ميره بالاي سر كسي گريه ميكنه و واسش بيقراري و زاري ميكنه، ميخاستم بدونم تعبير اين خواب چيه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب ایشان اشاره به سلامتی و طول عمر او دارد

 204. سعید سرلکسعید سرلکsays:

  با سلام خدمت شما ... من در سال ۱۳۸۰ خواب دیدم که کناری ایستاده ام و در فاصله ۶ متری خودم قطار یا اتوبوسی را دیدم که در جلو آن مردی که کاپشنی پوشیده بود سوار بود من از آنجا رفتم و همان مرد به سراغ من آمد و با من قدم زد و از من حال پدرم را پرسید بعد به من اصل و نسب طایفه سرلک را گفت او به سخنانش ادامه می داد اما من فقط این سه کلمه را شنیدم طایفه سرلک از ......... بعد از اتمام سخنانش طوری به من نگاه کرد که به خودت افتخار بکن بعد یک سنجاق قفلی را به چانه من بست و یک ذره درد احساس کردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقاتی باعث شوند تا مسیر زندگیتان را تغیر دهید

 205. نجمهنجمهsays:

  سلام من باردارم خواب دیدم پلهایی در اسمان هست و من از پله ها بالا رفتم و مُردها انجا بودند و چند جای بدنشان زخم بود گفتم بدنتان چه شده انها هم گفتند هر کس یک جور میمیرد بعد گفتم میخام برگردم گفتن دیگه ک نمیشه برگردی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن روزی در زندگیتان است

 206. امیرامیرsays:

  سلام من خواب دیدم 3 تا از دندان هایم را کشیدن ودکتر میخواد چهارمیشا بکشیه ولی من به دکتر میخوام این دندونا درستش کنم وبعد دکتربه زور میخواد دندونم رابکشه وبعدش من فرار کردم دکترم دنبالم افتاداخرشم دکتر منو پیدا نکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواندنمادی از بهبودی روابط خانوادگی شما باشد

 207. فریحافریحاsays:

  سلام .خواب دیدم که همه جا تا چشم کار میکرد سفید بود سفیده سفید فک کردم داره برف میاد ولی دستمو که زیرش گرفتم دیدم نه برف نیست گندم از اسمون میاد لطفا تعبیرش کنین برام .ممنون از تعبیرای دقیقتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بسیار خوش تعبیر بوده و بر نزول برکت و خوشی برای شما دلالت دارد

 208. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم تمام عموهایم درخانه مادربزرگم در حال پختن غذا به نیت پدرم(که فوت شده اند)میپزند.من هم از خانه خودمان به سمت خانه مادربزرگم میرفتم که بین راه همسایه ها بودم و یکیشون بهم گفت برید کنار عروس خانم(چون مرا برای برادرشان خواستگاری کرده بودند)و آنها هم داشتند به نیت همسایه مان که زنی بودند و فوت شده اند گوسفند میکشتند و غذا درست میکردند.میشه تعبیرش و بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 209. Sam shamsSam shamssays:

  سلام.بنده دوبار پشت سر هم در یک شب خواب خواستگاری رفتن میبینم من یکسال است که با دختری دوست هستم و همدیگه رو خیلی دوست داریم و قصد ازدواج وجود دارد در حدی که دختر رو با خانوادم اشنا کردم من توی خواب دیدم که دارم به خواستگاری این دختر میرم و داخل خونشونیم و با پدرش صحبت میکنیم اما من نه جواب رد و نه جواب تأیید از پدر این دختر شنیدم و تعابیر صورتش رو هم واضح میدیدم که نه عصبانی و نا خوشایند است و نه خوشحال کاملا طبیعی بود و قبل از شنیدن پاسخ از پدر دختر از خواب بیدار شدم و دوباره بعد چند دقیقه خوابیدم و همان خواب را مجددا دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در کار های عاطفی پیش رو ممکن است به مشکل بر بخورید ولی حل میشود

 210. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشین من چندوقته هرخوابی میبینم تبدیل به واقعیت میشه حالایافوری یابعدچندوقت جوری شده که همه میگن کاش بیایم بخوابت ایندمون ببینی. میخواستم ببینم چراتمام خوابام عین حقیقت درمیان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است نگرانی و اضطراب را برای مدتی از خود دور کنید

 211. رامین اعلمیرامین اعلمیsays:

  سلام خوبید من خواب دیدم تو یه مکانی هستم و یه سگ با چهره ی کاملا ترسناک دنبالم بود و هرکاری میکردم نمیشد از دستش در برم تا اینکه یکی که نمیشناختم اومد و این سگ و بست و رفت و نفهمیدم اون ادم کی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از اشخاص ریاکار و نیرنگ باز بهتر است دوری کنید

 212. رضوانهرضوانهsays:

  سلام.چند شب پیش در خواب پدرم که چند ماه پیش فوت شده را دیدم که ازش درمورد جا و مکانش سوال کردم و بهم گفت اونجا مثل صحرای عرفات میمونه و سه مرتبه بهش اصرار کردم که منم بیام گفت نه.تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، نشان دهنده ی ، آمرزش ، رفعت و برکت است ، برای ایشان فاتحه هم قرائت نمایید.

 213. دانیدانیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که میخواستیم به یه مسابقه ی فوتبال بریم بعد مدتی بدون انکه چیزی بگویند من رو بیرون انداختن بعدش کسایی که دوست دارم باهاشون دوست باشم ولی اونا از من خوششون نمیاد تنها کسایی بودن که منرو با خودشون بردن وقتی موضوع رو بهشون گفتم گفتن شاید بخاطر این بوی بد و متعفنی هست که ازت بلند میشه با این که خودم هیچی احساس نمیکردم اما فقط اونا بودن که دنبال یه راه حل برای این مسعله کمکم میکردن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، ممکن است از رفتار یا برخورد برخی از افرادی که انتظارات بیشتری از آن ها دارید دلخور شوید.

 214. امیرامیرsays:

  سلام.درخواب دیدم که پدر شوهرم تازه فوت شده اند به خانه ی ما امدن وبا فرزند کوچکترم نیم ساعتی بازی کردن وقتی در مورد اون دنیا پرسیدم گفتن که همیشه چندتا سید دم خونمه ویکی هست که همیشه دم خونه نشسته .تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، نگران وضعیت ایشان نباشید که انشاله در راحتی و آسایش هستند ، با این حال برای ایشان فاتحه بخوانید

 215. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام.من خواب دیدم ب قبرستان رفته بودم دنبال لباسهایم میگشتم..در انجا بعضی از قبرها را دیدم ک از بالای آن سر گوسفند اویزان بعد یعضی ها یک سر و بعضی ها دو و سه سر بودند...(لباس ها را ب کمک برادرم در زیر خاک پیدا کردم ک ب جز لباس من لباس خانواده و چندین برگه ک در ان دعا نوشته شده بود رو پیدا کردم)تعبیرش چیه؟؟??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در روابط خود با افراد بیگانه بهتر است تجدید نظر کنید تا دچار ناراحتی نشوید

 216. FaFasays:

  سلام من از دوسال پیش عاشق یه پسرم یه بار خواب دیدم با خواهر اون توی امامزاده نشسته بودم یه بچه هم که تو خواب میگفتم بچه منه دست خواهرش بود میشه برام تعبیر کنین؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نشان دهنده بینش شما در رابطه با زندگی باشد

 217. مینامیناsays:

  باسلام چند وقت پیش مادرم نصف شب خواب دیدن( نزدیک خونه اشون یه مرکز رسیدگی به نیازمندان به اسم فاطمیه هست) که چسبیده به فاطمیه یه ساختمان دیگه از جنس مرمر سبز ساخته شده که اسم اون هم فاطمیه هست من از در فاطمیه اومدم داخل در حالی که مقنعه سرم از چانه تا پایین مقنعه پاره شده و مانتوی تنم هم پاره و خاکی هست و رنگشون سیاه هست که درواقعیت هم همین رنگی هستن، و روی دستم یه چادر مشکی وجود داره و من نمیدونم که این چادر رو باید سر کنم یا خیر مستاصل هستم و چندتا خانوم با چادر مشکی رو میبینن که به مادرم میگن ما از دخترت راضی هستیم اما اگر این چادرو سر کنه همه این پارگی های لباسهاش رفع میشه( من قبلا چادری بودم) ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا به دیدگاه شما در مورد خودتان و زندگی شخصی که دارید اشاره دارد.

 218. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که یه شیر به سمتم حمله ور شد و من دمشو گرفتم و اون به جای من دم خودشو گاز گرفت و مرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا به غرور از دست رفته اشاره دارد که بدست آوردن دوباره آن مانند اعتماد دشوار است.

 219. Z.bZ.bsays:

  سلام من خواب دیدم پریشونه حالم و انگار که دوباره ازدواج کردم ولی شخص قبلی(همسر الانم)از ذهنم بیرون نمیره و همش به اون فکر میکنم و از ارتباط با فرد دوم بسیار پشیمون هستم.بعد هم خواب دیدم که شوهرم(همسر فعلی)میخواد که دوباره ازدواج کنه و رفته خواستگاری دخترخاله ی من که همسن منم هست و برای اینکه خاله ام اینا راضی بشن اونجا درمورد منم بد حرف زده و گفته که درسته مدت کمیه با من ازدواج کرده ولی اخلاق من بد بود تو اون مدت و خیلی اذیتش کردم بابت همینم دیگه نمیخاد با من باشه.نمیدونم بحث طلاق و اینا نبود فکر کنم میخواست در عین حال دوتا زن داشته باشه.اولش که شنیدم باور نکردم بعد خاله ام بهم زنگ زد و خودش ماجرا رو گفت و اونجوریم که مشخص بود انگار راضی بودن از اون وصلت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای اشفته و درهم است

 220. نیوشانیوشاsays:

  سلام و درود من سه خواب شبیه هم دیدم دو خواب اول رو در یک شب و خواب سوم رو شب بعد دیدم. خواب اول با یکی از دوستانمون که به مکه میرفتن خداحافظی کردیم و من شبی رو در کنار بچه هاشون که اینجا بودن گذروندم. خواب دوم خواهرشوهرم که راهی کربلا بودن برای خداحافظی به منزل مادرم اومده بودن که (در واقعیت و اکنون باهم قهر هستن) و لحظه ای که با من خداحافظی کردن من گریه کردم و گفتم خیلی برام دعا کنین، و توی ذهنم مشکلات و دعواهای اخیر بود. خواب سوم هم به استقبال دایی و زن داییم رفتم که به سفر مکه رفته بودن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. به آرزوی قلبی خود می رسید اما در همین راستا بایستی نسبت به تغییرات کمی ملایم تر رفتار کنید.

 221. آرتین رستمیآرتین رستمیsays:

  سلام عرض می کنم به مدیر محترم مادرم خواب دیده : که در آسمان هواپیمای بسیار زیبا که نزدیک زمین بود و همچنین ماشین های سفید سنگین، پراید در آسمان حرکت می کردند را دید . ممنون از مدیر محترم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. دوست عزیز تعبیر رویای مادرتان نشان می دهد که وی در کنترل کامل زندگی به سمت مقصد در حرکت است.

 222. آرتین رستمیآرتین رستمیsays:

  سلام عرض می کنم به مدیر محترم مادرم خواب دیده : که در آسمان پر نور و زیبا هواپیمای بسیار زیبا که نزدیک زمین بود و همچنین ماشین های سفید سنگین، پراید در آسمان حرکت می کردند را دید . ممنون از مدیر محترم .

 223. فاطمه حیدریفاطمه حیدریsays:

  سلام خواب دیدم بابام مرد گفتیم چندروز بگذره بعد به همه میگیم که بابام مرده بابام کفن کرده و وسط حال گذاشتیم به هیچکس هم نگفتیم یه چندروز گذشت گفتیم الان میگیم فک کنم دلیلش این بود که کمتر خرج و مخارج بشه نمیدونم چرا بعد جیغ زدیم یکی از همسایه ها اومد بعد اونوقت بابامو بردیم بیمارستان گریه میکردیم بخصوص من که چرا قدرشو ندونستم و... و دلگیر از این که چرا خانوادم نذاشتن بفهمن بقیه و دیر اقدام کردن برای خبر دادن ممنونم اگه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر به وجودامدن اتفاقاتی خوشایند و مثبت در زندگیتان باشد

 224. مینا سلطانیمینا سلطانیsays:

  سلام.من با یک آقایی دوست بودم که دو سالی هست رابطمون تموم شده و هیچ خبری ازش ندارم چند روز پیش خواب دیدم این آقا به من پیام داده و یک سری عکس از من فرستاده که تو هیچ کدوم از اون عکسا من متوجه اون آقا نبودم اصلا نمیدونستم که کسی ازم عکس گرفته خیلی تعجب کرده بودم ازش پرسیدم اینارو کی گرفته و از کجا آوردی گفت خودم گرفتم هرجا که تو بودی منم بودم و حواسم بهت بود. این چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید در زندگی و کارتان اسباب اسایش و راحتی خودتان را فراهم کنید و در پی حاشیه ها نباشید

 225. فرح. ففرح. فsays:

  سلام .پدرم ۳ ماه است که فوت کرده . خواب دیدم که از کنار خیابانی عبور میکنم و پدرم مرا صدا میکند و میگوید من را نگاه کن . برگشتم و دیدم که قبر پدرم باز است و سنگ ندارد و داخلش مشخص است . با ناراحتی گفتم چی شده و دیدم که پدرم داخل قبر است و کفنش دور سرش پیچیده شده مثل مومیایی ها .یک مرد غریبه من را به عقب هول داد و گفت که برو عقب اینجا نمان .و من همچنان ناراحت بودم . از ناراحتی بیدار شدم و دیدم ساعت ۴ صبح است . لطفا تابیرش را بگویید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای پدرتان صلوات یا فاتحه خیرات کنید

 226. مریم.ممریم.مsays:

  باسلام وخسته نباشید من اکثر اوقات خواب میبینم که بیشترشان رویای صادقانه هستند چون با تمام جزییات در ذهنم میمانند و به هیچ عنوان یادم نمیروند کاش میشد که تعبیر همه ی انها را کسی برای انجام میداد. چند مدت پیش خواب دیدم به منزل پدرم میرویم وقتی به انجا رسیدم دو تا بلدوزر خیلی بزرگ دارند انجا را خراب میکنند انقدر بزرگ هستند که ماشین ما راحت زیر بلدوزرها رفت و بیرون امدیم و من حیران مانده بودم که خانواده ام کجان؟ و یک خواب دیگه که لطف کنید برام تعبیرش کنید البته اینو من ندیدم همسرم خواب دیدن که توسط مادربزرگشان که فوت کرده حمام داده میشوند در واقع لیف برایش میزدند تعبیر این دو خواب چیست باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر هایی از الودگی ها و گناهان در زندگیتان باشد وبرای اموات صلواتی خیرات دهید

 227. علی رضاپورعلی رضاپورsays:

  سلام خسته نباشید من یک خوابی دیدم که سوار یک تاکسی شده بودم که دیدم اون دختری که قبلا دوستش داشتم (ولی الان در حال حاضر در حقیقی با هم میشه گفت دشمنیم و الان کسی دیگر رو دوست دارم) یهو دیدم که اون دختر قبلیه سرمو تو ماشین که نشستیم داره نوازش میکنه و بهم میگه که : جانم نگران نباش گذشته ها دیگه گذشته اونا رو ولش کن.! میشه بگید تعبیر خواب من چیه؟ ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی سازنده و مثبت در زندگی برای شما در زندگی رخ دهد

 228. الیاس ملایریالیاس ملایریsays:

  سلام خواب یک ماشین مشکی اخرین مدل دیدم ولی سوارش نشدم و کلی ماشین های مشکی بود و یه خانه بسیار بزرگ با چند نفر هم سن و سال خودم اگر میشه بگید تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند بیانگر انگیزه و توانایی شما برای پیشرفت در زندگیتان باشد

 229. امیرامیرsays:

  سلام.یکی از اقوام خواب دیده پدر مرحومم را که زنده شده است واز وی پرسیده که شما که فوت کرده اید اینجا چه می کنید و او بهش گفته که در قبر خود معذب بوده و خواسته که جای قبرش را دوسه ردیف جابجا کنند و وقتی داشتن نبش قبر میکردن دیدن که او علایم حیاتی دارد و او را برده اند بیمارستان واحیا کرده اند و در دستش قلم وکاغذ بوده وگفته که چندتا کار عقب افتاده دارد که باید انجام دهد . تعبیرش چی میشود سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیر این رویا در خواب نیز امده است اگر ان مرحورم دینی بر گردن دارد یا کار عقب افتاده ای دارد آن هاراادا کنید و برای ایشان فاتحه خیرات کنید

 230. زهرازهراsays:

  سلام همش خواب میبینم امتحان دارم دیرم شده یا امتحان دارم هیچی بلد نیستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقاتی در زندگیتان پیش بیاید که موجب تعجب شما شود

 231. سمیراشاکرسمیراشاکرsays:

  سلام من یه خانوم ۲۱ساله هستم یک کارخیلی بد کردمو توبه کردم ولی زندگیم درخطره شب نیت کردمو نزدیک اذان صبح خواب دیدم تو خونه ی مادرشوهرم هستیمو همه نشستن من سر پام و مشغول کارم که یه دخترغریبه توی خونه یک مار و یک طاووس باخودش آورده که هرکدوم یه طرف خونه خودنمایی میکنن طاووس روی تلویزیون پرهاشو بازکرده بود و مار یک طرف دیگر خانه صدای بد درمیاوردو منم خیلی میترسیدم توخواب بم گفتن که این مار حاصل امیزش مار و طاووسه بعدشم یهو دیدم رفتن ینی حییونارو جم کردن تویه کیسه بعدمادرشوهرم بم گفت برو جاهاشونو تمیزکن منم خیلی میترسیدم توی خونه هم همه اونموقه داشتن از دختربرادرشوهرم که خیلی ارایش میکنه حرف میزدن و به حیوونا توجهی نداشتن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن شما قصد داشته باشین از راه نا درستی برای حل مشکلتون اقدام کنین اما باید حواستون رو جمع کنین و از خدا کمک بخواین و دوباره قصد برگشت به اشتباهتون رو نکنین

 232. آفرینآفرینsays:

  سلام.خواهرشوهر من یه نوزاد دختر حدودا ۳ هفته ای داره..خواب دیدم که پوشک بچه رو باز کردن و دیدم بچه علاوه بر آلت تناسلیه دخترانه یه آلت تناسلی پسرانه هم داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 233. FatemeFatemesays:

  سلام خواب دیدم رفتم نشستم مطب دکتر اما یهو متوجه میشم مطب رو اشتباه اومدم ومیخوام بیام از مطب بیرون که پله های مارپیچ داره،جلوی در مطب یه خانواده نیازمند میبینم میخوام بهشون کمک کنم دست میکنم تو کیفم میبینم فقط پول خرد تو کیفمه و کمه پولم(دلم میخواد یه کمک درست بکنم بهشون)،ناراحت میشم میخوام برم که یه خانمه کنارم میگه چرا کمک نکردی که میگم فقط پول خرد همراهمه یه جا میبینم باکسی که همو دوست داریم(که شبیه یک بازیگره و چهارشونه و قوی هیکله) یواشکی میریم پشت ساختمون و بغلم میکنه و عاشقانه همو میبوسیم و حس آرامش و شعف وصف ناپذیری بهم میده و دوست نداریم این لحظات تموم شه و استرسم داریم کسی نبینتمون و راجع به ازدواج باهم چشم تو چشم حرف میزنیم،بعدکه ازهم جدا میشیم و میرم خونه انگار از مامانمینا دلخورم میبینم حولم خیسه میگم کی اینو خیس کرده که خواهرکوچکم میگه من ازش استفاده کردم ،باناراحتی میگم مگه این وسیله شخصی نیست میبینم یه بچه کوچک خیلی ناز خونمونه انگار بچه خالمه میگم بزار من بخوابونمش اما تا منو میبینه خوابش میپره و شیطنتو بازیش میگیره انگار از چیزی ناراحتم میکنن و میرم خونه پدربزرگم سرظهره و هی در میزنم خیلی دیر در باز میشه،خدابیامرز پدربزرگم درو برام باز میکنه و مثل همیشه با لبخند نگاهم میکنه و از دیدنم خوشحال شده، متوجه میشم که داشت نماز میخوند و لباس روشن تنشه فقط چشمش اشک داره بعد احوال پرسی میگم شما نماز میخوندین بقیه چی،که میبینم مامانبزرگمم چادر رنگ روشن پوشیده و اونم داشته نماز میخونده،میبینم یه نفر دیگه هم سمت راستت خونه داره نماز میخونه که اونم لباسش رنگ روشنه نمیدونم زنه یا مرد فقط بیدار که شدم متوجه شدم عکس قبله وایسادن و نماز خوندن اما همون سمت قبله خونه خودمونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن یه مسیر اشتباهی رو برین هر چند اتفاقات اون خوب باشه اما فی نفسه اون مسیر از خدا دور

 234. ففsays:

  سلام خواب دیدم با یه ادم فضایی که کاملا شبیه انسانهای خودمان اما هوشمند تر است ازدواج کردم ووقتی کارم روی زمین تموم شد ب اسمان رفتم و گفتم بیا دنبالم و با یک سفینه دنبال من امد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در زندگیتان کمی واقع نگر تر باشید

 235. شادیشادیsays:

  سلام چند شب پیش خواب یکی از دوستام دیدم که به خاطر توهین هایی که چند وقت پیش بهم کرده بود باهاش دیگه ارتباطی ندارم. خواب دیدم امده خونمون دزدی.دراتاق من به حیاط خلوت باز میشه و شیشه ای، دیدم داره از روی دیوار توی اتاق منو نگاه میکنه.ایشون خانم هستن ولی خب چون یکم حاالتهای روانی طور دارن من یکم ازشون میترسم و توی خواب هم همین حس داشتم. صبح اون روز از دوستام شنیدم پدرش فوت کرده.شوکه شدم امروز خواب دیدم با برادرم کنار ی رودخونه خیلی برزگ و اب زلال و پر ماهی هستیم که البته سرعت اب بالا بود که داداشم پرید توی اب، هوا سرد بود.برگشتم بیارمش بیرون خودش امد بیاد بالا توی اب غرق شد و من هی توی خواب جیغ می کشیدم. ممنون میشم تعبیرش کنین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دوستتون نیاز دارن از لحاظ روحی به آرامش برسن در خصوص خواب دومتون هم برادر شما کار اشتباهی می کنه باعث ناراحتی خودش میشه

 236. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام و خسته نباشید.من تازه دارم نظامی میشم و دوره ی آموزشی هستم و خواب دیدم رفتم بالای تابلو نشستم و دوستان نزدیکم که میددن منو میگفتم میوفتی و اینچیز و به صورت اتفاقی یه دختر محجبه در حال رد شدن بود که گفت نمیوفتی در حال امدن به پایین بودم که همان دختر یقه ی پیراهن منو درست کرد و کیفشو داد دست من گفتم کجا میری گفت با کفش نمیتونم بیام که داخل اسایشگاه .بعد رفتن من داخل دقیقا عینا همون دختر داخل بود با مادرش بعد بعد مدتی مادرش بهم گفت مگه قرار نبود خونتون باشید ما قرار بود بیاییم خونتون بعد منو که میبرد بیرد صحبت کنیم از خواب بیدار شدم .منتظر جوابتون هستم موفق و سربلند باشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده درست پیش رفتن کارها است که باید به زندگی و کارهایتان نظم درستی درزندگیتان بدهید

 237. Nima 0101001010101010011001Nima 0101001010101010011001says:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با پدرم به کشوری سفر کردیم کشورشا یادم نمیاد ولی مثل روسیه بود . سوار اتوبوس شدیم اتوبوس یکجا ایستاد من و پدرم پیاده شدیم یک مغازه مثل پلاسکو فروشی بود واردش شدیم اجناسی در اونجا بود ما یکیشا برداشیم فروشنده میگفت این را یک ادم معروف ساخته برش داشتیم. امدیم حساب کنیم قیمتش به یک واحد پولی دیگ بود ما چند تا ۵۰ هزار تومانی داشتیم ولی دیگ از خواب پریدم من چه جوری چیزی که نوشتما و جوابش اومد ببینم اینم بهم بگین ممنون می شم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در جایی وارد می شوید که احساس غریبگی می کنید

 238. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم خاله ام من را نوازش میکند ومیگوید از روی ناراحتی نوازشت میکنم هنگامی که سرم رانوازش میکند من سرم را پایین می آورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خالتون یه ناراحتی دارن

 239. مینامیناsays:

  خواب دیدم مادرم به زور از یک سر پایینی بالا می آید حین بالا امدن او پدرم که چند ماهی است فوت شده نشسته و گریه میکند و ما هم با او گریه میکنیم و یهویی خواهرم میخندد. اما مادرم بالاخره بالا میاد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در حال حاضر زندگی برای مادرتون کمی سخت شده و روحیشون شکنندس بهتره بیشتر هوای مادرتون رو داشته باشین

 240. علیرضااعلیرضااsays:

  سلام من خواب دیدم که رفیقم به کلیه احتیاج داره منم زیاد دیگه زنده نمیتونم بمونم پس دو تا کلیمو بهش اهدا کردم بعد دیدم تو خونمونم که دو طرف پهلوم بخیه خورده منم جفت کلیمو اهدا کردم بهش بعد میدونستم تا چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم پس قضیه رو به پدر مادرم گفتم که مادرم گفت چرا جفتشو اهدا کردی منم گفتم دادم دیگه که گفت این چه رفیقیه که جفت کلیتو ازت گرفت لااقل یکیشو نمیگرفت بعدش ازشون حلالیت گرفتمو رفتم بیرون پیش داداش کوچیکم از اونم خداحافظی کردم بعدش چشمم سیاهی رفت انگار که مردم بعدم از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در یک امر پیش رو مشکلی براتون اتفاق می افته

 241. FaFasays:

  سلام پدر و مادر من فوت کرده اند . خواب دیدم که مادرم خیلی مریض است و در بیمارستان است . و میگوید که به فریادم برس فرزند من . و پدرم هم میگوید امشب را پیش من بمان اما خواهرم نگذاشت که پیشش بمانم . از اتاقی به اتاق دیگر رفتم و دیدم که پدرم بسیار مریض است و سرطان دارد و در حال شیر دادن به نوزادی است از سینه خودش . و من به خواهرم گفتم که نگذار که به بچه شیر بدهد چون مریض است ‌. خکاهرم هم خواب دید که مادرم با ناراحتی به او گفت که خانه اش را آب گرفته است . نگرانم تعبیر خوابمان چه معنی میدهد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به پدر و مادرتون سر بزنین و براشون خیرات کنید همچنین زیاد براشون قرآن بخونین تا مشکلات خودتون هم حل شه منتها چیز دیگ ای که این خواب میگ نارضایتی پدر و مادرتون هست سعی کنین با هم دیگ خوب باشین و صله رحم داشته باشین

 242. نیوشانیوشاsays:

  با عرض سلام و احترام من و همسرم در یک شب این دو خواب رو دیدیم همسرم خواب دید که دندان کرسی اش افتاده من هم خواب دیدم دوباره عروسی گرفتیم تعبیری داره آیا؟ 🙈

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای یکی از عزیزانتون مشکلی پیش میاد

 243. مهدیمهدیsays:

  سلام من اهل مشهدم. خواب دیدم که بالای ضریح امام رضا چهار زانو زدم نشستم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین. و یک سوال، صلوات فرستادن تو خواب چه تعبیری داره.؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آرزوی شما برآورده می شود

 244. سارا فیروزسارا فیروزsays:

  سلام دیشب خواب دیدم باد شدید می وزد و من به سمت پشت بام خانه پدریم می روم و به سمت طناب لباسها میروم که لباسها را باد نبد و لباسها رو سریع جمع میکنم بعد دیدم پدرم که فوت شده خیلی عصبانی هست و به من میگه مگه به شما نمیگم که با خواهرت برو سفر اصرار داشت که سریعتر بریم خلاصه من به خواهرم گفتم وسایل اولیه رو جمع کن که بریم خلاصه رفتم ولی من رسیدم دیدم تنها وارد یه استراحگاهی شدم که میگفتن هتله تنها بودم خواهرام با من نبودن وقتی وارد شدم دیدم عموی بزرگم اونجا نشسته تمام درضمن من تاریخ 98-10-26 به ادرس ایمیل شما خوابی فرستادم ولی تعبیرش برای من ارسال نشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام وضعیت فکری و روحی تون رو تغییر بدین

 245. الهه_بالهه_بsays:

  سلام و وقت بخیر. امروز خواب دیدم تو کوچه ایی مقابل مغازه هستم ظاهرا میخواستم برم نماز جمعه در صورتی که مذهبی نیستم.ناخودآگاه مقام رهبری رو دیدم که بغچه پارچه ایی سفید به من دادن و گفتن من دارم میرم نماز جمعه برگزار کنم این بسته رو موقع شروع نماز بهم بده من هم قبول کردم.داخل پارچه رو نگاه کردم و دیدم مهر و تسبیح و عطر و انگشتری مردانه هست.هرچی تلاش کردم به نماز جمعه برسم و امانت رو بهشون برسونم نشد به خاطر نبودن ماشین و ترافیک .به ساعت نگاه کردم و دیدم 11 و نیمه و گفتم دیگه امیدی نیست به رسیدن نماز جمعه.دلواپس بودم که دوباره همونجا رهبری رو دوباره دیدم و عذرخواهی کردم.ایشون هم گفتن مشکلی پیش نیومد و نماز برگزار شد.بغچه رو به ایشون دادم و ظاهرا انگشتری رو بهم برگردوندند و رفتند.باید بگم من تهران سکونت ندارم و شمال هستم.میتونم خواهش کنم بپرسم خوابم تعبیر داره یا نه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما شخصی با فطرت پاک و سالم هستین مراقب این ویژگی تون باشه خداوند به شما لطف داره و شما توفیق بودن در مسیر حق رو دارین پشت نکنین که به نفعتون نیست همت کنین و ارتباط بیشتری با خدا داشته باشین و مطالعه در این زمینه هم داشته باشین همیشه این فرصت ها پیش نخواهند آمد

 246. فاطمه حیدریفاطمه حیدریsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه عقرب زرد هی نیشش بیرون میاره به سمت من ومنم بادمپایی اونو میکشم چندبار میزنم تا بمیره میشه بگین یعنی چی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دشمنانی حقیر است

 247. مینامیناsays:

  پدرم چهار ماه است رحمت خدا رفته ، خواب دیدم مادرم آمده سر کار من و میگوید پدرت اومده اشتباه شده او زنده است و من در خواب از خوشحالی جیغ کشیدم و افتادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خبر خوبی بهتون داده میشه برای پدرتون قرآن بخونین

 248. لیلیلیلیsays:

  با سلام و خسته نباشین چند تا خواب هست که میخوام تعبیرشو برام بگین خواب دیدم که من و شوهرم و دخترم و خواهرم و مردم زیادی از چیزی فرار میکردیم به یه دریای رسیدیم ولی من و خواهرم و مردم شنا بلد نبودیم فقط شوهرم بلد بود دریا هم خیلی خروشان بود شوهرم بدون اینکه به منو و خواهرم محل بده پرید تو اب و همش زیر ابی میرفت تا از دریا خودشو به خشکی رسوند منو وخواهرم ترسیده بودیم نمیدونستیم چیکار کنیم تا اینکه من فکری به ذهنم رسید یه پل بزرگ درست کردم و خودم و خواهرم و همه مردمو از پل رد کردم و نجاتشون دادم . خواب دومم این بود که دیدم تو باغ انگوری قدم میزدم که سبز و زیبا بود اونقد وسعت داشت که تا چشم کار میکرد درخت انگور بود خاک مزرعه اینقد حاصلخیز بود که من توی خاک فرو میرفتم .خواب سومم این بود که توی خونه مامانم بودم یه درخت انگور داشتن که بزرگ بود شکوفه هایی خیلی بزرگی داشت که خیلی قشنگ بودن شبیه گل گلایل بود و از درختایی که تو باغچشون بود مثل رودخونه صمغ جاری بود و من همش میخوردم. و خواب اخرم این بود که با دوستم تو راه خونه به یه درخت انبه رسیدیم که اونقد انبه داشت که شاخه هاش خوابیده بودن رو زمین منم انبه میچیدمو میریختم تو پلاستیک هر انبه ای که میچیدم جاش انبه دیگه ای در میومد رنگ انبه ها زدر بود ولی هنوز کامل نرسیده بودن یه مقدار مونده بود تا برسن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس خواب اولتون اشاره داره به مشکلی که حل میشه خواب دومتون به معنای رسیدن خیری بزرگ در زندگیتون و خواب سومتون غمی گذرا

 249. FatemehFatemehsays:

  سلام من مادربزرگم تازه ۲الی ۳ هفته هست فوت کردند. لازم بذکر است مادربزرگم مریض شدند و فوت کردند . و اینکه نزدیک چهلم ایشون هست و من ۷ تا خاله دارم و سر اینکه مراسم براش توی تالار بگیرند یا توی خونش بحث می کنند دیشب خواب دیدم مادربزرگم توی بیمارستان هستن و اشک توی چشماش هست و بی حال و با غم و غصه ایی دراز کشیده و داره به یه خانوم میگه که :من دیدم بچه هام دور هم جمع شدند و شاد هستند دیگه به دکتر نگفتم چه درد هایی دارم و کجام درد میکنه بعدم اینکه توی اتاقی که بود همه چیز سفید بود حتی لباس هایی که تنش بود . منم رفتم بالا سرش و گفتم مامانی حلالم کنم و ببخشم اگه جایی اذیتت کردم (چون قبلا بهش قول داذه بود وقت هایی که میتونم برم شبا پیشش بمون که خدایی نتونستم و اونم همیشه میگفت بیا) که گفت یه شرط داره اونم این که برام نمک و برنج بدی .بعدم چندتا شرط دیگه هم داره که برو به همه بگو منم یه خودکار برداشتم و روی دستم نوشتم ۱. اینکه توی قابلمه های خودم باشه . ۲.قابلمه هامم خراب نشه سومین شرط هم یادم نمیاد این شرط ها رو که گفت بعدش از دنیا رفت و من از خواب پریدم و دیدم که دستم خودکاریه و اون شرط ها روی دستم هست ، دویدم و رفتم پیش مامانم و بهش نشون دادم تا اون دید من از خواب واقعی پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ایشون نیاز به مراسم آنچنانی ندارن اگه براشون خیرات بشه و مالی به فقرا داده شه برای مغفرت ایشان تاثیر بیشتری داره

 250. محمدمحمدsays:

  سلام.خواب دیدم که برای مصاحبه کاری دارم آماده میشم یه دفع خواهرم آمد گفت موهات بلنده با ماشین تراش می خواست کوتاه کنه خیلی کم کرد ومن ناراحت شدم یه دفعه تو یه مکان دیگه داخل کوچه که کلا مغازه تعمیرگاهی بود جلو مغازه ها خودم دست بکار شدم که موهام درست کنم در حین کوتاه کردن دیدم که سرم عفونت کرده و قسمتی از موهام به کلی کنده شد و از سرم چرک عفونت کرده و خودم محل عفونت فشار دادم و چرک بیرون آمد،دو خواهر و پسر عموم که پیشم بودن از ترس داشتن میلرزیدن ولی خودم بدون هیچ ترسی مشغول مرتب کردن وسایل بودم و دو بیست لیتری که پر آب بود داخل ماشین گذاشتم تا سریع برم مسئله رو با آرایشگاه در میان بذارم و بعد برم به دنبال دوستم که منتظر بود باهم بریم مصاحبه رو سوارکنم که از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تشویش های درونی و اشفتگی های ذهنی برای شما در زندگیتان است

 251. آذر یوسفیآذر یوسفیsays:

  سلام. من مدتیه که با کسی که دوسش دارم قطع رابطه کردم و دلیلش هم این بود که اون فرد مشکلی داشت توی زندگیش که‌هیچوقت به من نگفت و فقط میگفت با وجود مشکلم بهت آسیب میزنم. شب گذشته دوست صمیمیم خواب دیده که من نگران کسی که دوسش دارم بودم و به اون میگم و اون میره خونه ی اون فرد. وارد خونش که میشه اون فرد خودش رو پشت پرده قایم میکنه و میگه تو نباید صورتمو ببینی. اما وقتی دوستم از خونه بیرون میزنه کسی که دوسش دارم همراهش میره و دوستم می بینه که طرف راست صورتش سوخته. به من زنگ میزنه و من میام اما اصلا از این موضوع ناراحت نمیشم و خیلی عادی برخورد میکنم و حتی توی خواب خیلیم رابطه ی خوبی با هم داریم و اصلا مشکلی نداریم با هم دیگه. می خواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به واسطه کارهای اشتباه به دردسر بیوفتید دقت کنید

 252. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام ..خواب دیدم فضله ی موش تو دهانم بود و من هی تف میکردم بیرون😐😐😐 تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب سخنان خود باشید

 253. صبا اسماعیلیصبا اسماعیلیsays:

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تعبیر خواب مرگ خود آدم چی هستش؟؟ که به دست چند نفر کشته بشی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام طولانی بودن عمر دلالت دارد

 254. شهناز اسلامیشهناز اسلامیsays:

  با سلام من خواب دیدم داخل خونه یه مرغ و یه خروس دارم .یه دفعه در بالکن باز شد و این دو تا رفتن بیرون و از تو بهار خواب افتادن حیاط همسایه، یه دفعه دیدم اونجا یه پرنده بزرگتر که نفهمیدم چی بود اونا رو خفه کرد و کشت من تو خواب از ناراحتی نگاهشون نکردم. خونه خودمم تو خواب واقعی نبود و من این خوابو ده صبح امروز دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بخاطر سهل انگاری و تنبلی تون فرصت هارو از دست میدین

 255. Fatemeh hozoriFatemeh hozorisays:

  سلام حاج آقا مادرم خواب دیده که یه بچه ای در بغلش بوده که یه مرده که مادرم اونو میشناسه از همشهریامونه بچه رو بزور از بغل مادرم میگیره تا ببوسه و بزور از مادرم بچه رو میگیره بعد مادرم بچه رو نمیتونه از اون مرده بگیره مادربزرگمم که به تازگی مرده یه بچه ای هم بغل اون بوده که دستش شکسته بوده مادرم علتش رو میپرسه مادربزرگم میگه نمیدونم شاید از بغلم افتاده شکسته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به مادرتون بگین از حرف های دیگران تاثیر نگیرن و از داشته هاشون سپاس گذار باشن با چنین نحوی خیر ها و برکات زیادی بهشون میرسه

 256. Mary bsMary bssays:

  سلام خواب همون فرد مرده ای قبلا هم خوابش رو دیده بودم و گفتین بیانگر نیازمند بودن به خیرات است را دوباره دیدم ایندفعه خواب دیدم دوباره در خواب فوت شده و خواهرش هم که او نیز‌فوت شده زنده بود و برایش عزاداری میکرد چه تعبیری میتواند داشته باشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به بدین معنی است که تاثیرات خیرات شما به اون شخص رسیده و آرامش دارد

 257. مسعودمشتاقیمسعودمشتاقیsays:

  باسلام من خواب دیدام که با دوستی که در واقعیت قهر هستم اشتی کردم و این خواب را بیشتر از پنج بار دیدام که اشتی کردم .... ممنون تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده کینه ای قدیمی است

 258. مریم اصغرنژادمریم اصغرنژادsays:

  سلام و درود فراوان.من حدودا ساعت هشت صبح خواب دیدم که مادرم کلی پول نقد اورده و به من میگه بیا باهم بشماریم ما جایی نشسته بودم ک به خیابون مغازه ها و ادمها دید داشتیم حتی سلام علیک هم میکردیم باد شدیدی هم میوزید جوری که مجبور بودم از پول ها محافظت کنم اصلا دراین ساعت خواب تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناخواسته موجب رنجش خود شوید

 259. فرشته سارانیفرشته سارانیsays:

  با سلام من خواب دیدم ی گوشه اتاق گلی ک کاشته بودم رو دست زدم گل شروع ب رشد کردن کرد و و برگ وگل کرد باز ک دست میزدم غنچه هاش باز میشدن و منم خوشحال بودم از این جریان.درواقع اون گل نیاز داشت ب اینکه دستی بهش بخوره تا آزاد بشه وبرگ‌وگلاش رشد کنن ممنون میشم تعبیرش بگین.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده محبت و صمیمیت در زندگیتان است

 260. ابتسامابتسامsays:

  سلام خواب دیدم از یه مغازه ای برگ انگور سبز خریدم ممنون میشم تعبیرش بهم بگیر ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام کمی احاس بیحالی میکنین

 261. ام البنینام البنینsays:

  سلام.من خواب دیدم ک عقدم بود توی خونمون و مهمونا بودن خودمم خیلی خوشحال از عروس شدنم بودم و شیرینی هم پخش میشد و من لباس عروس پوشیده بودم ولی انگار داماد قبلا با ابجیم ازمایش خون رفته بود و حالا قرار بود با من عقد کنه من اونو ندیده بودم ولی ابجیم و خانواده دیده بودن و مدام میگفتن ک داماد توی راه هست و داره میاد منم با خودم فکر میکردم چرا خرید عقد نرفتم ک مادرم گفت بعد عقد میری خرید.بعد طی ی اتفاق ک یادم نمیاد عروسی بهم خورد و موکول ب اینده شد ولی داماد هم نرسیده بود هنوز فقط میگفتن داماد اهل داراب هست .بعد انگار فرداش رفتیم با دوستام یجایی ک سینه زنی بود و خیلی هم سر سبز بود و هنوز اونجا درباره عقد حرف میزدیم انگار شهر خانواده داماد بود و خانواده او را دیدیم خواهرم به انها گفت چ زندگی ارومی دارید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان و درهم است

 262. FatemeFatemesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم دارم میرم خونه میخوام برم سوار آسانسور شم دوتا مرد از ماشین پیاده شدن بعد سوار شدن اول نمیخوام سوار شم بعد سوار میشم میزنم طبقه 3 (اما طبقه دومه خونمون تو واقعیت) اون دوتا مرد پیاده میشن و آخرین نفری که میخواد پیاده شه آدم فقیریه با یه پسربچه کنارش داشت اشتباه پیاده میشد که راهنماییش میکنم وکلی دعام میکنم،من دستم پر میوه هست که وقتی میخوام پیاده شم میریزه زمین که شامل انگور قرمز،شلیل،کرفس،سیب قرمز و... هست میبینم که پسربچه چشمش افتاده بهش میگم چی دوست داری بدم میبینم انگار چشمش رو انگوره یه خوشه بهش میدم و بهش میگم حتما خوب بشور بعد بخور که باسرتایید میکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مرحله ای سخت از زندگیتون رو پشت سر میذارین و به موفقیت و سعادت میرسین

 263. FatemeFatemesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با یکی از معلمای دوره ابتداییم که چادر مشکی سرشه نمیدونم دارم حرف میزنم یا جایی میریم که تو راه با یک پسری که پزشک هست آشنا میشم و بهم میگه میشه باهم قدم بزنیم و حرف بزنیم تو این باغ که من قبول میکنم و انگار دست تو دست هم داریم میریم که کنار باغ پسری رو که سالهاست ادعا میکنه دوسم داره اما فقط تو حرفه رو میبینم که لاغر شده و با عصبانیت و ناراحتی نگام میکنه(انگار یه دختر هم کنارشه) و من به راهم ادامه میدم،تو راه برگشت جلوی در خروجی یک نفرو میبینم که شبیه معلم دوست داشتنی و مشوق سال سوم دبیرستانمه که یه بچه هم بغلشه،میگم شما خانوم فلانی نیستین میگه نه که میبینم بیرون در خود معلممه صداش میکنم بغلم میکنه و شروع میکنیم به حرف زدن و حال خانواده و کسایی که برام عزیزن میپرسه که میگم خداروشکر خوبن میگم همسرتون که خیلی دوسش دارین چطوره که شروع میکنه به گریه کردن که دوباره بغلش میکنم و انگار خودمم گریه میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخص ضعیف و بدون اراده ای است

 264. SaeediSaeedisays:

  با عرض سلام و وقت بخیر . بنده دیشب خواب دیدم که یکی از پسرای اقواممون به من گفت من چیزایی دارم که میخوام برای امانت پیش تو بذارم من هم قبول کردم . وسایل امانتی اون مقداری پول . چند ورق قرص و چند عدد سیگار بود و بعدش رفت بعد از چند دقیقه مادرم اومد و به من گفت ببینم چی گذاشته پبشت . و از خواب بیدارشدم والان از این خواب کمی ترسیدم که ایشون چرا من را برا امانت گذاشتن انتخاب کرده .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شخصی رازی را به شما خواهد گفت

 265. نازنین رفعتنازنین رفعتsays:

  درود، من خواب دیدم می خوان یه عده مامور کلا خانوادم رو و من رو برای کاری که اصلا نمیدونم ببرن زندان من و خاله م و خواهرم رو سوار یه ماشین میکنن و میبرن به زندان بانوان (خانم هستم) زندان داخل یه محله ی قدیمی بود و یه پسرکی هم فکر میکنم داخل محله بود داخل ماشین که بودم متوجه میشم باید از در که وارد زندان میشیم کلا حجاب نداشته باشیم و چادر و شال رو در بیاریم ولی شال میتونه روی سرمون باشه اگر میخوایم خیلی عجیب بود برام این قانون توی خواب چون ما توی ایران زندگی میکنیم و حجاب آزاده خواهرم زودتر از من رفت و از دم در همون محله چادر و شالش رو درآورد و رفت داخل زندان که من تعجب کردم چون مرد بود دم در و بعضی از کارکنان اونجا هم مرد بودن من از ماشین پیاده شدم و رفتم دم زندان و داد زدم من یه همچین غلطی نمیکنم و خجالت بکشین مدیر زندان اومد(یه خانم بود) اومد و به من گفت چی شده؟ گفتم از خدا بترسین این چه کاریه؟ این گناهه امر الهی اینه که باید ما حجاب داشته باشیم اون خانم هم انگار چادر داشت ولی به حرف های من پوزخند زد و گفت لباساشو در بیارین منم گفتم اخه کارکن های اینجا مردن یه طور بیخیالی گفت فقط چند تاشون مردن بابا دربیار منم باز داد زدم غلط کردی ولی انگار چند نفر بهم حمله کردن و من چادرم رو درآوردم و بهشون دادم انگار یه جاکفشی بود گذاشتم داخل اونجا و بهشون گفتم شالم رو درنمیارم گفتن هرجور راحتی و من رفتم نشستم اونجا (خیلی شلوغ بود) یه مرد اومد کنارم نشست و گفت تو مگه نمیخوای با حجابت جلب توجه نکنی؟ گفت خب که چی؟ یه لبخند زد و گفت خب اینطوری که توجه من بیشتر جلب شد و من از اونجا بلند شدم و سراغ خواهرم رو گرفتم و اونا گفتن که توی حمومه هموم نبود مثل اتاق پرو بود ولی اب داشت و من یکی از اون اتاق هارو شانسی باز کردم و دیدم خواهرم اونجاست و لخته و در هم باز بود و قفلش نکرده بود (بدنش انگار مال یه مرد بود ولی ظاهرش شبیه خواهرم بود) و من گریم گرفت و بغلش کردم اونم آرومم کرد و من بهش گفتم همیشه دوست داشتم لخت بغلت کنم توی حموم و اونم خندید و لباس پوشید و اومدیم بیرون و به من گفت گریه کردی و هیچی نخوردی و خیلی هم داد زدی برو یه چیزی بیار بخور اونجا انگار مرغ زیاد بود توی یه جایی مثل جا کفشی و من یکیشونو برداشتم و داشتم میخوردم که معاون مدرسمون اومد(نمیدونم اونجا چیکاره بود) و بهم گفت چه عجب اروم شدی منم دیدم دارم یه کبوتر آبی که پاهاش به سمت منه رو گاز میزنم و مرغ نیست منم حالم به هم خورد و انداختمش زمین و عوق زدم و معاونه گفت فکرشو میکردم و یه کسی که نمیدونم کی بود از اونطرف گفتش کاش کسایی که جدید میان اینجا رو کثیف نکنن منم رومو برگردوندم و رفتم یه جایی شبیه حموم بود و دور تا دورش مانکن بود و خیلی تنگ بود و اب هم نداشت فکر کردم حمومه لباسم رو درآوردم تا حموم کنم و هی هم غر میزدم که چرا اینجا انقدر تنگه که رییس زندان اومد و گفت اینجا چیکار میکنی؟ مگه این لباسا رو نمیبینی؟ اینجا لباس درست میکنن و منم خجالت کشیدم و زود لباسمو پوشیدم و شالم رو وقت نشد سرم کنم و بیرون دویدم و دنبال حموم گشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در خونتون برای حل شدن مشکلات و دور شدن بلا ها سوره ی انعام بخونین

 266. مینامیناsays:

  خواب دیدم خواهرم خشتک شلوارش کاملا پاره شده و من شلوار را از او گرفتم و داشتم نگاهش میکردم و قسمت پارگی رو بستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نصیحتش کنید

 267. ابتسامابتسامsays:

  سلام همسایمون خواب دیده که پدرم ماهی آورده و من قسمتی از ماهی ها رو بردم براش و گفتمش بآمون ماهی رو تمیز کنه و ازم برده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر افزونی روزی در زندگیتان است

 268. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام . من خواب دیدم زن عموم ک فوت کرده زنده شده و وقتی میخاس برگرده تو قبر مامانم ی تیکه پارچه بهش داد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر نیازمند بودن میت است

 269. وحید امیریوحید امیریsays:

  سلام خدمت مدیر محترم من خوابی دیدم با مضمون این که با فردی ازدواج کردم که مرد هست ینی من میبینم مرد هست و اون مرد از آشنا ها هست ولی واسه همه عادیه و پذیرفتن و فکر میکنن زن هست اون فرد دایی پسر عمومه که پسر عموم تو خواب بهم میگفت شوهر خاله خواب خیلی طبیعی و راز آلود بود منو خیلی درگیر کرده ممنون از لطف بی دریغ که به همه‌ی مردم دارید ⁦❤️⁩

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای اشفته و درهم است

 270. الی.فالی.فsays:

  سلام خسته نباش برای مادرم که فوت کردن از درخت هلو چیدم دادم ‌ایشون هم خوردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامششان خیرات دهید

 271. مریم سلیمانیمریم سلیمانیsays:

  سلام وقتتون بخیر.خواب دیدم با همه ی اقوام مادری به شهرستان خونه پدربزرگم رفتیم و یکی از برادرای پدربزرگم که مریض هستش به اونجا اومد که همه رو ببینه ولی چون بیمار بود نزدیکمون نمیومد بعد کمی بعد مادربزرگشون اومد کنار پسر بیمارش نشست و به ما گف نزدیک نیاید حالش خوب نیس خیلی میترسم اتفاقی بیافته.بنررتون تعبیرش چیه!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از سفر کردن پرهیز کنید

 272. خسروی سخسروی سsays:

  سلام. پدرم خواب دید که در روستایی که زمان بچگی در اون زندگی میکرده حضور داشته و مادرش (که فوت کرده اند) در روستا حضور داشته...یه ابر خیلی سیاه همراه با تگرگ از آسمون میگذره ولی خیلی خیلی سریع عبور میکنه بعد از اون آسمون صاف میشه .‌ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار استرس و نگرانی هایی در زندگی شوید

 273. سپیده تبارسپیده تبارsays:

  سلام مادرم با طرفات پدری ام حرف نمیزند.عمه ام خواب دیده بود که مادرم و من و خواهرم به خانه مادربزرگم رفته بودیم همه مبا انجا بودند و با انها حرف میزدیم و مادرم دستکش پوشیده بود و به چند نفر هم دست داده بود و بعد گفته بود یادم رفته که نباید در این موقع دست ندهم.طرفات پدری ام هم خوشحال بودند که ما رفته بودیم انجا.مادرم هم برای مادر بزرگم انگشتر عقیق سیاه بسیار زیبایی هم خریده بود.تعبیر ان چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر این اختلافات حل شود خیر زیادی در آن خواهد بود

 274. نسترننسترنsays:

  سلام وقت بخیر، من 16 سالمه و با پسر عمم که 7 سال از خودم بزرگتره نامزد کردم، دیشب خواب دیدم که میخواست از خونه مون بره و طبق معمول من واسه ی راهی کردنش رفتم اما فقط تا در راهرو، صدای روشن کردن موتورش رو نشنیدم از بالای دیوارخونه به پایین نگاه کردم کسی رو موتور نبود ولی فرمون موتور تکون میخورد و انگار کسی هم صدا در میاورد فکر کردم دزده شاید تو تاریکی نمیبینم. دویدم و رفتم دم در و دیدم یه حیوون سیاه که نمیدونم سگ بود یا گربه از کنار موتور به کوچه بغلی که تاریک بود رفت من هم انگار جن زده شده بودم به زور دویدم و سعی میکردم داد بزنم کمک جن رفته توی بدنم ولی خیلی کند میرفتم آخرش رسیدم به داخل سالن که پدر و مادرم نشسته بودند روی پای پدرم نشستم و تقریبا حالت یه حیوون وحشی رو داشتم پدرم ازم پرسید چی شده و من به زور گفتم جن (و جیغ زدنم هم از ترس بود ) و بعد از خواب پریدم. خیلی تعبیر این خواب برای من مهمه. ممنونم🌹

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شب ها قبل از خواب چهار قل بخونین و قران بالای سرتون بذارین و سعی کنین شربت سکنجبین بخورین

 275. ......says:

  با سلام، خوابی که ساعت 9 صبح باشه هم تعبیر داره ، خواب دیدم که یک مار خیلی بزگ و وحشتناک دست یک دختر کوچک که نمیشناختمش و ظاهرا هندی بود رو قطع کرد و میخواست اون رو بخوره.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به دغدغه و نگرانی هایی که وجود داره اشاره داره

 276. ساداتساداتsays:

  سلام و خسته نباشید...بابام خواب دید من(دخترش) و خودش در حال فرار کردن از دست یه عده نظامی باتوم به دست هستیم که قصد کشتن ما دونفر رو داشتن...در خواب مسیرمون یه کوه خیلی بلند و شیب دار بوده که باید ازش بالا میرفتیم و در خوابش من تنبلی میکردم و غر میزدم که از کوه بالا نمیام و پدرم مدام میگفته که بجنب الان میگیرنمون و بالاخره با هزار زحمت از کوه بالا رفتیم و باید از اونور کوه ک شیب تندی داشته پایین میومدیم که یه تخته سنگ بزرگ مانع بود و بابام یه مسیر جدید پیدا میکنه و ما نجات پیدا میکنیم...ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس به نگرانی ایشون بابت خانوادشون اشاره داره

 277. فیضیفیضیsays:

  سلام...دختری هستم نزدیک ۱۸ سال و مجرد...خواب دیدم که مجرد هستم و با هیچکس ارتباطی نداشتم اما آزمایش حاملگی مثبت بود..‌‌.خیلی در تعجب و شگفت و حس عجیبی بودم...به بابام ک موضوع رو گفتم و ترس هم داشتم، خیلی راحت پذیرفت و به من باور داشت...ولی وقتی به مامانم گفتم دچار نگرانی و تشویش شده بود و به فکر سقط بچه بود...خودم دلم میخواست بچه رو نگه دارم چون وقتی با خودم فکر میکردم و از خدا سوال میپرسیدم یاد داستان حضرت مریم افتادم(درخواب) .‌‌..تعبیرشو بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به افکار و مشغولیت های ذهنیتون اشاره داره سعی کنین ذهنتون رو آرام نگه دارین

 278. مریم زاهدیمریم زاهدیsays:

  سلام.. خواب دیدم ی پرنده ی خیییلی زیبا ک زیباییش قابل وصف نبود در اتاق بود وقتی من اونو گرفتم مثه ی بچه با دو تا بال شد .من نمیدونستم اون بچه رو چیکارش کنم... واینکه سوره ی طلاق و میخوندم و چون دستی وبا خودکار نوشته شده بود خیلی روان نمیتونستم بخونمش تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام امکان داره در رسیدن به موفقیت موانعی سر راهتون باشه

 279. زهرا مروتیزهرا مروتیsays:

  خواب دیدم رو صندلی نشستم روی زمین موشهای زیادی هست و پاهای من میان موشهاست ، میترسم و نگرانم ک پاهام رو گاز بگیرن یا بخورن ،میخوام پاهام رو ب سمت بالا بیارم ک پای راستم ب جایی گیر کرده فکر میکنم ک با کمی سختی بالاخره پاهام رو درمیارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای پریشان است

 280. وحید امیریوحید امیریsays:

  با سلام و تبریک سال نو استاد من چندسالی خاتمی را دوست داشتم و مدتی با هم در رابطه بودیم اما مدتیست جدا شدیم در خواب دیدم که از پدر او اجازه خواستگاری خواستم و جواب رد شنیدم و به تلاش دریافت جواب بله ام خواب به صورت خلاصه ممنون از زحمات بی دریغ شما⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است

 281. ArezooArezoosays:

  سلام ، ببخشيد هر چه تلاش كردم خوابم در صفحه هاي مربوطه ارسال نشد و سايت همش اعلام خطا كرد . خوابي كه ديدم كمي گنگ بود انگار هم فيلمشو در خواب داشتم ميديم هم از نزديك اون اتفاق رو ميديم . خواب ديدم در صفحه اينستاگرام نامزدم يه پستي رو انگار نديده بودم كه مال قبل بوده يه عكسي بود كه نامزدم با يه خانمي گرفته بود و گذاشته بود اون خانم موهاي مشكي داشت و عينك آفتابي روي صورتش و لباس سفيد يادمه تنش بود و نامزد من دستشو دور گردن اون خانم انداخته بود من اين عكس رو انگار نديده بودم و ازديدنش ناراحت شدم بعد انگار اين صحنه رو مثل يه فيلم داشتم از نزديك ميديم اينكه نامزد من لبهاي اون خانم رو بوسيد . در واقعيت نامزدم مدتي ست كه كمي رفتارش با من سرد شده ! ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به فکر و خیال شما راجب رفتار نامزدتون اشاره داره

 282. FatemeFatemesays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم داییم که فوت کرد میاد جایی که من نشستم و با لبخند زیباش یه سینی پر میوه های سبز و تازه وتمیز و خوشگل دستشه و میاره میده به من(نمیدونم اون میوه چیه ولی سبزیش بخاطر نرسیده بودنش نیست،مثل آووکادووه)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دعا کردن است

 283. Sam shamsSam shamssays:

  با سلام ممنونم واقعا بابت تمام کار های عالی شما..بنده ۲۴ سالمه دیشب خواب دیدم که انگار بینیم کجه و انگاری پره ی سمت راست بینیم غضروفش لبه ی ناقصه داره و با ترس خاصی که توی دلم هنگام خواب انگار به دنبال راه حلی برای مشکل بودم لازم به ذکره که من یکسال و نیم پیش بینیمو عمل کردم و خداروشکر کاملا جوریه که من میپسندم و عالیه اما تو خواب این موضوع منو کاملا بهم ریخت و خواستم ببینیم تعبیر این خواب چیه؟ ممنونم🌹

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس شب ها غذای سرد نخورین و هنگام خواب بوی گلاب استشمام کنین

 284. MobiMobisays:

  خواب دیدم رفتم ی کشور دیگه (کشوری ک دوس دارم برم) یه دختری اونجا بود که همش بهم کمک میکرد انگار اشنا بود ولی قیافشو اصلا یادم نیست منو برد بیرون چند جارو نشونم داد باهم توی خونه ی اون بودیم ی سری با دوستای اون رفتیم بیرون و جاهایی که من دوست داشتم خانوادم هی زنگ میزدن انگار نمیدونستن که من رفتم اونجا هم خوشحال بودم که اونجام و هم عذاب وجدان داشتم ک ب کسی نگفتم و بی خبر رفتم همش اون دختر رو بغل میکردم و گریه میکردم و یا کلی باهاش میخندیدم تقریبا مثل یه زوج بودیم و خیلی چیزا روهم یادم نمیاد (وقتی بیدار شدم حالم خوب بود ولی ع چن ساعت بعد ی حس دلتنگیه گنگی دارم) میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نسبت به تعلقاتتان آزادی بیشتری داشته باشین و سعی کنین وابسته ی چیزی نشین

 285. وحید امیریوحید امیریsays:

  سلام استاد خسته نباشید در خوابی دیدم که عروسی کردم و به خانه پدر برگشتیم عروس با من نیست و من سعی در رفتن خانه دارم تا این که میفهمم عقد بوده عروسی نبوده بد هم شب عروس جواب تلفن نمی‌داد (شماره دوست دخترم را مگرفتم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تشویش های ذهنی است

 286. الهام شادیالهام شادیsays:

  با سلام.من خواب دیدم جاریم که الان دو پسر دارند در خواب باردار بودن و جلوی چشم من خیلی آسون یک پسر به دنیا آوردن که خیلی شبیه پسر اولشون بود و حتی حرف میزد و صداش و مدل حرف زدنش هم شبیه به پسر اول جاریم بود که برای من و همسرم در خواب خیلی با مزه و شیرین بود و اسم کوچیک من رو هم صدا میزد که من گفتم نوزاد چطوری اسم من رو بلده و اینکه دیدم وقتی به دنیا اومد مادر من نوزاد رو داخل ظرفشویی خونه خودش شست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به اتفاقی اشاره دارد

 287. زهرازهراsays:

  سلام. پیشاپیش ممنونم از تعبیر خواب. در خواب دیدم دارم به مجلس عروسی میرم و مادرم بهم گفت که انگشترهای او را میتونم دست کنم. منم یه انگشتر طلا به دست راست کردم و یک انگشتر فیروزه هم به دست چپم. البته قبلش طلاهای خودم به گردنم و گوشم انداختم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناراحتی هایی در زندگی برایتان ایجادشود

 288. آتوسا شاکریآتوسا شاکریsays:

  سلام، من یه دختر مجردم البته سنم بالای ۳۰ سال است، خواب دیدم مادر یک نوزاد که فقط پوشک دارد را در بغل دارد بعد نوزاد را به من داد و گفت که این نوزاد به گرمای وجود مادرش یعنی من احتیاج داره، نمی دونم نوزاد خوب بود یا مرده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است روزی زندگیتان افزون شود

 289. رهارهاsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم میخواستم برم سرویس بهداشتی دیدم اب قطعه اومدم برم تو اتاق دیدم سمت حموم صدای اب میاد در باز کردم دیدم دوش حموم بازه و اب میره انگار دوش شکسته گفتم به بابام که اب به این خاطر قطعه خواهرمم گفت میخواسته بره حموم ناراحت شد بعد من رفتم تو اتاقم درو بستم و لخت شدم رو شکم دراز کشیدم انگار لذت میبردم از لخت بودنم خوشم بیاد بعد ادرارم گرفت با لباسام یه کم جلوش رو گرفتم تو حال خودم بودم که بیدار شدم )من چندوقته از دوست پسرم که قرار بود ازدواج کنیم جدا شدم و حتی یه مدت افسرده بودم به خاطر همین ماجرا و الانم خیلی نگرانم با کس دیگه ای باشه بهش فکر میکنم خیلی و همش از خدا میخوام برگرده نمیدونم گفتم شاید به اون هم مربوط باشه خوابم )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نیاز به تغییراتی در زندگیتان دارید

 290. سپیده تبارسپیده تبارsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم به یجای فقیر اونجا خونه و وسایلاشون فقیر بودن و چندتا ادم فقیر هم بودن من یکم اونجا بودم بعد از خواب پاشدم.تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی به کمک شما نیاز پیدا می کند

 291. MobiMobisays:

  سلام من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم رفتیم بیرون(اون نمیدونه دوسش دارم) خیلی جاها رفتیم دور زدیم زیاد چیزی یادم نیس همش دستای همو میگرفتیم بعد من بهش گفتم که واقعا عاشقشم اما اون بهم گفت که عاشقم نیست ولی باهام بود من با اینکه میدیدم دوسم نداره ولی بازم باهاش موندم و اصلا اخلاق و رفتارش جوری نبود ک انگار منو دوس ندارع بعد باهم برگشتیم خونه ی ما و اون داشت با مامانمینا صحبت میکرد و چیز دیگه ای یادم نمیاد تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احساسات زیادی نسبت به این شخص داره اما ممکن در ابراز و درمیان گذاشتن با این شخص برخورد خوبی نبینین

 292. سپیده تبارسپیده تبارsays:

  سلام مادر من خواب دید رفته خونه‌ی مادرشوهرش (البته همونطور که گفتم اختلافاتی بینشونه و با هم ارتباط ندارن)یکم اونجا مونده با دلخوری چونکه خواهر شوهراش بهش محل نمیزاشتن و وقتی خواسته از خونشون بره یکیشون یک اسکاج نو بهش داده و اصرار داشته که ببرتش اما نبرده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شانسی براشون پیش میاد

 293. MahdishmilyMahdishmilysays:

  سلام با عرض خسته نباشید من دیدم ک با ۳ نفر در حال مست کردنیم ولی من نمیخوردم و بلند شدم و دوباره خوابیدم دیدم توی مسجد بزرگ با پسر هایی هم سن خودم ک اکثرا میشناختمشون در حال شادی کردن هستیم وهمه جا نورانی و چراغونی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به شادی اشاره دارد

 294. فقط خدافقط خداsays:

  سلام..من خواب دیدم که من و مادرم منزل یه نفر به مهمونی رفتیم و اونجا ناهار موندیم و همونجا منو مادرم هر کدوم چادر های مشکیمونو شستیم و روی طناب پهن کردیم که خشک شه..لطف میکنید تعبیرشو بفرمایید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که در زندگی در حال پوشاندن مسائلی هستید

 295. بهمنبهمنsays:

  سلام وقت شما بخير و عرض خسته نباشيد به تيم زحمتكش و عوامل محترم. من ديروز بعد از نماز صبح بود كه حالت خواب و بيدار داشتم كه در روياي خودم ديدم نوري از دري بزرگ به سمتم تابش كرد كه داخل اون نور چيزي ميديدم كه واضح نبود اما شبيه به دست بود كه بعد صداي خيلي خيلي ناواضح در نهايت آرامش بهم گفت بيا تو دستاي من،من خدام.و وقتي بسمت اون دستها رفتم به آرامش وصف ناشدني رسيدم.طوري كه انگار تازه از مادر متولد شده باشم. ضمن اينكه ناگفته نمونه شب قبل بهنگام نماز مغرب كه در حال راز و نياز با خدا بودم به مدتي گريه كردم. ممنونم از تعبيرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که در زندگی به دنبال اسایش هستید و جایی برای نگرانی نیست

 296. MahdishmilyMahdishmilysays:

  با عرض سلام و خسته نباشید من در خواب دیدم تشتی بزرگ ک پر از شیر کاکائو هست و بچگی های پسرم ک در ان شاشیده است ان را نخوردیم و به دور انداختیم و یک تشت بزرگ از شیر کاکو است ک پاک است انرا خوردین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به ناراحتی اشاره دارد

 297. سونسونsays:

  سلام وقت بخیر خوب دیدم که مادربزرگم که الان نمی تونه زیاد راه بره با آژانس اومده خونه مامانم تو ماشین هم کلی وسایل آورده چند کیلو موز، یه دونه به، قابلمه، نون و چند تا چیز دیگه که من و داداشام وسایلا رو بردیم تو حیاط و مامان بزرگم با اون حالش با عصا و گفتن وای خدا اینجا درد گرفت فلان داخل حیاط شد ما هم می گفتیم یکم تحمل کن دیگه رسیدی؟ تعبیرشو ممنون میشم به ایمیلم بفرستید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس هواشو داشته باشین و شادی براشون فراهم کنید

 298. سین خسین خsays:

  سلام...خواب دیدم که پدر اون شخصی که در دنیای واقعی بهش علاقه دارم (ولی اون علاقه نداره فکر کنم) بهمون زنگ زده و گفته که باهم بریم مسافرت اصفهان و گفت که زن و بچه هاش زودتر رفتن اونجا و ما هم بریم پیششون (خود اون شخص نرفته بود و میخواست با ما بیاد) مامانمم میگفت دو ماشینی نریم یا ما بریم تو ماشین اونا یا اون بیاد تو ماشین ما بشینه و اخرش هم نتیجه بر این شد هرکس با ماشین خودش بره اینجوری راحت تریم توی خواب از اینکه داشتم با اون خانواده مسافرت میرفتم خیلی خوشحال و هیجان زده و کمی نگران بودم آیا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره دارد به حال و هوای فکری شما

 299. هلیاهلیاsays:

  درود و خسته نباشید...خواب دیدم به منزل یکی از اقوام رفتم (پدربزرگ شخصی که در دنیای واقعی دوستش دارم) و اون شخصی ک بهش علاقه دارم به همراه پدر مادرش هم اومده بودن...من دلم میخواست اونجا بمونم اما منطقم میگفت باید خداحافظی کنم و برگردم خونه...بعد تصمیم گرفتم یه لیوان آب بخورم و بعد بلافاصله خدافظی کنم...(توی خواب میگفتم که باید حتما این آب رو بنوشم بعد برم) وقتی داشتم لیوان رو پر میکردم همش میگفتم خدایا یه چیزی بشه یه معجزه ای بشه که من بمونم پیششون و بعد وقتی لیوان رو بردم سمت دهنم و میخواستم بنوشمش و برم سمت در خروجی یهو پدر اون شخصی که دوسش دارم با دست به لیوانم اشاره کرد و گفت اون آب حرومه نخوریش و درواقع با این حرفش مانع رفتنم شد (من اصلا از لیوان آب نخوردم) میشه تعبیرشو بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سپاس اتفاقی براتون میافته که باعث تغییر عقید و فکر در شما میشه

 300. رها رحیمیرها رحیمیsays:

  سلام خسته نباشید.. من یه خوابی دیدم که خواستم خواهش کنم برام تعبیر کنید.من مدتیه که رابطم با طرف مقابلم تموم شده ولی همچنان همکار هستیم و ارتباط دورادور داریم دیشب خواب دیدم که پیش ایشون هستم در محل کار ولی مدام با بی اعتنایی، بد اخلاقی با من رفتار میکردن، از کارم ایراد میگرفتن، و مدام نادیده میگرفتنم و یا حرفایی با بداخلاقی میزدن بهم. من یه کتاب ازشون قرض گرفته بودم انگار ک بهشون پس دادم. کتاب رو گرفتن ولی رفتارشون همون بود. من تو خواب داشتم میگفتم ک این ادم خودش نیست و برام عجیب بود رفتارش. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 301. رها رحیمیرها رحیمیsays:

  سلام خسته نباشید.. من یه خوابی دیدم که خواستم خواهش کنم برام تعبیر کنید.من مدتیه که رابطم با طرف مقابلم تموم شده ولی همچنان همکار هستیم و ارتباط دورادور داریم دیشب خواب دیدم که پیش ایشون هستم در محل کار ولی مدام با بی اعتنایی، بد اخلاقی با من رفتار میکردن، از کارم ایراد میگرفتن، و مدام نادیده میگرفتنم و یا حرفایی با بداخلاقی میزدن بهم. من یه کتاب ازشون قرض گرفته بودم انگار ک بهشون پس دادم. کتاب رو گرفتن ولی رفتارشون همون بود. من تو خواب داشتم میگفتم ک این ادم خودش نیست و برام عجیب بود رفتارش. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 302. فاطمه امیری کیافاطمه امیری کیاsays:

  سلام خواب دیدم همراه مادر و مادر بزرگم که هر دو فوت شدنددر منزل پدریم حمام رفتیم و بعدشم بیرون اومدیم لباس پوشیدم

 303. خسروی سخسروی سsays:

  درود و خسته نباشید...خواب دیدم درحال دعوای شدیدی با یه مرد هستم در حد اینکه میخواست منو بکشه و من از خودم دفاع میکردم و خیلی درگیری عجیبی بود...بعد که دعوا تقریبا تموم شد (خواب را به وضوح به یاد ندارم) انگار متوجه شدم پدر و مادرم میخوان طلاق بگیرن و من وسایلمو از توی خونه جمع کردم و گفتم میرم ...با هر وسیله ای که جمع میکردم مدام در حال گریه کردن بودم به شدت..بعد که میخواستم برم از خونه که دیدم یه ماشین آمبولانس جلوی دره که برای خونه ی ما نبود اما رانندش یه دختر جوون بود گفتم شاید بتونم با اون برم و بعد گفتم نه بابا مسیرم دوره منو نمیرسونه (خودمم دخترم) بعد نتیجه این شد با اون آمبولانس نرم آخرشم نمیدونم طلاق گرفتن یا نه تعبیرشو بگید ممنون میشم...و یه سوال داشتم در صورتی که تعبیر خواب هامون بد باشه برای رفع بلا و ناراحتی باید چیکار کنیم؟

 304. خسروی سخسروی سsays:

  ببخشید این بخششو یادم رفت راجب خوابم (همون طلاق) که توی خواب به همون مرده که خیلی دعوای شدیدی داشتیم در حد مرگ،، گفتم اگه من فلان کارو نمیکردم و دخالت نمیکردم (کارمم خیلی بی معنی و کوچیک بود اما توی خوابم انگار خیلی کار عجیب و بدی بود که باعث تصمیم طلاق پدر مادرم شد) اگه اون کارو انجام نمیدادم اونا هم طلاق نمیگرفتن و به شدت ناراحت بودم از طلاقشون و اینکه خودم باعثش بودم خیلی بیشتر عذابم میداد و خیلی پشیمون بودم

 305. M.AM.Asays:

  سلام ببخشید من دیشب بابام خواب دیده که یه خانمی اومده مغازش و ازش خرید کرده ،بهش گفته بود ک هیچکسی رو نداره و از پدرم خواسته بود یه جورایی حسابدارش باشه و کاراشو انجام بده ،پدرم قبول کرده بود، اون خانم بهش کلی پول داده بود و پدرم کارهایی که دوس داره انجام بده رو انجام داده بود مثلا به چند تفر کمک کرده بود خونه ی بزرگ و ماشین جدید گرفته بود ،منو برده بود خارج از کشور کتسرت خواننده مورد علاقم و .... تعبیرش چیه؟

 306. شین سینشین سینsays:

  سلام بر شما...بابام دیشب خواب دید که یه دسته پرنده به سمتش پرواز میکنن و بابام ۳ تاشونو گیر میندازه و اون سه تا پرنده یکیشون اول شکل یاکریم بوده بعد همش تغییر میکنن ...این سه تا قصد فرار داشتن و بابام گفته فایده نداره و همونطور توی بغلش سرشونو میبره ممنون میشم تعبیرشو بگید

 307. ساراساراsays:

  با سلام خانمی که در بیداری با من دشمنی می کنه رو در خواب دیدم. همسرم سمت چپم بود و خانم سمت راستم با حالت شوخی دستی رو روی کمر و باسن (زیر لباس) حس کردم که یهو فهمیدن دست خانومه اس دستشو گرفتم و آوردم جلو به سمت خودم و رها کردم اما بهم نگاه کرد و صمیمی لبخند زد و دستشو تو دستم نگه داشت از هون اول تعجب کرده بودم که چی شده یعنی می خواد دوستم باشه و بعد حس خوشحالی داشتم از لبخند صمیمیش تو این مدت هم چندنفر خواب دیدن برام که یه نوزاد زیبای پسر خیلی زیبا داشتم و بعد یه نفر هم یه نوزاد دختر خیلی زیبا برام خواب دیده (کلا در بیداری روزهای سختی رو بخاطر دشمنی اون زن طی می کنم و مدام دعا می کنم از شرش در امان باشم هر طور که خدا صلاح می دونه . ممکنه به این دلیل خوابم تعبیر نداشته باشه؟ چون اکثرا بهش فکر می کنم خوابشم ببینم)

 308. FatemeFatemesays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم وقت زایمانمه و رو تخت بیمارستانم و همسرم کنارمه و داره هی قربون صدقم میره و لبامو میبوسه،معلومه که نگرانمه(من مجردم)

 309. EliElisays:

  امروز دوستم به من خبر داد مادرش خوابی درباره ی من دیده ... من ۱۲ سالمه و هفتم هستم . مادر دوستم یه مدت معلم من و دوستم شده بود و کاملا منو می شناخت....... از زبان مادر دوستم تعریف میکنم : الینا (من ) جوان زیبایی شده ام .... و در رودخانه غرق میشوم ، رودخانه ای پر فشار و همراه کوسه . کوسه ای به الینا (من ) حمله میکند و شروع به خوردن من میکند در حالی که جیغ هایش(جیغ های من) فضا را پر کرده قسمتی از دریا خونی میشود ....... همینطور قبل از افتادن الینا (من) به رودخانه ، رودخانه تمیز و گوارا بوده من قبل از این خواب ، خواب های زیادیدرباره ی پیامبران هم دیده ام

 310. EliElisays:

  خواب دیدم در مشهد هستم و زلزله ای وحشتناک زمین و حرم را لرزاند ...... از سجده بلند شدم و سر برگرداندم تا شاید پدر و مادرم را ببینم ...اما خبری از آنها نبود ... در همان لحظه حضرت مهدی (عج) را دیدم ولی کسی به جز من قادر به دیدن ایشان نبود .. از خوشحالی سریعا خود را به او رساندم .... و با هم قدم میزدیم از ایشان سوال می پرسیدم و او هم تمام و کمال جواب من را با خوشرویی میداد ناگهان گفت ( ( دخترم به قولی که به خداوند دادی عمل کن ))...../ یکسال قبل با لرزیدن کرمانشاه ، تبریز هم لرزید ساعت ۱۰ شب بود و من به طرز فجیعی ترسیده بودم مادرم ذکر میگفت و دعا میکرد ...، زلزله خیلی بزرگ بود ... من هم که آنطور دیدم به خدا گفتم ( خدایا این زلزله تموم شه ، قول میدم نمازامو بخونم ) رابطه م با خدا خوب است و با او درد و دل میکنم مثل یک همدم و مهیار برای خودم میدانم ش / یادم افتاد از کدام قولم حرف میزد سریعا از او سوالی را که خیلی ذهنم را مشغول کرده بود را پرسیدم و او هم جواب را گفت و .... از خواب بیدار شدم

 311. ایلنازایلنازsays:

  من خواب دیدم که یک آقا داره به همه مانتو میده .من هم گفتم از اون مانتوها به من هم بده و اون آقا به من یک مانتو طوسی رنگ داد که قسمتی از روی سینه مانتو پاره شده بود و مرد با کمی خنده بهم گفت ((میخواستم بپوشم ولی چون من چاق هستم و مانتو سایز ش برام کوچیک بود پاره شد )) و مانتو را به من داد من هم با کمی نارضایتی مانتو را گرفتم و پارگی رو دوختم و اون را پوشیدم و به مادرم اینها نشون دادم

 312. سپیده تبارسپیده تبارsays:

  سلام ببخشید من بتز مزاحمتون شدم،چون بهتون اعتماد دارم فقط تعبیر خواب هام رو از شما میپرسم.همونطور که گفتم پدر و مادر من باهم والبته با خانواده های هم مشکل دارن.من دیشب خواب دیدم که همینجوری باز با هم مشکل دارن بعدش بابام قصد داشت که مامانم رو زجرکش کنه برای همین فک کنم میخواست یکی از داییام رو بکشه،تو همون خواب من دیدم یکی از خاله هام که مجرده یه بچه کوچیک داشت.تو اون تواب من از بابام خواهش میکردم جلوش گریه میکردم که این کار رو نکنه بعدش انگار تو اون خواب زیاد بهم زنگ میزدن و من جواب نمیدادم.انگار بابام او قصد هاش رو تو چند ورقه نوشته من هم وقتی جلوش گریه میکردم اون ورقه ها دستم بود.میشه بگید تعبیرش چیه؟

 313. زهرا پزهرا پsays:

  سلام خواب دیدم من و شوهرم و دو تا از خواهرام رفتیم توی یه پاساژ، یکی از فروشنده ها با یه پیشگو که قبلا ما پیشش رفته بودیم ، در ارتباط بود و تلفنی صحبت کرد و گفت پیشگو جوابگو نیست، من که دقت کردم دیدم داره دروغ میگه و گفتم داشتی باهاش صحبت میکردی چی میگفت، گفت نمیخواستم بهتون بگم ولی پیشگو میگه خواهرت( خواهرم در حال حاصر باردار هست) داره به شوهرش خیانت میکنه، میخواستن تعبیرشو بدونم

 314. SomeoneSomeonesays:

  سلام و عرض خسته نباشید ...من همیشه خواب هامو اینجا مینویسم و شما همیشه خیلی دقیق و با حوصله جواد داده اید...مدتی هست که نیستید امیدوارم تنتون سالم باشه و مشکلی پیش نیومده باشه .... شمارو به خداوند بزرگ میسپارم و سپاس از زحمات بی دریغتون

 315. تبسمتبسمsays:

  سلام .من باردارم به خاطر یه کاری که خیلی ذهنمو مشغول کرده شب قبل خواب از پدرم خواستم که بیاد تو خوابم و راهنماییم کنه پدرن فوت کرده شب خوابیدم و پدرمو دیدم که مادرم داره از من و پدرم عکس میگیره ما دو تایی روبرویی دوربین مادرم نشستیم و مادرم داره از ما دو تا عکس میگیره بعد من دوربینو از مادرم گرفتن خودم یه عکس از در و دیوار گرفتم و بعدش پدرم دوربین رو گرفت ولی یه عکس از خودش گرفت تعبیرش چیه ممنون

 316. NastaranNastaransays:

  با سلام من یک سال و خورده ای هست که نامزد کردم و قبل از اون با یکی دیگه بودم ،خواب دیدم که نامزدم چشم تو چشم من به من میگفت تو هنوز اون رو دوست داری بهش فکر میکنی و همش سوال از اون میپرسید و من بهت زده به اون خیره شده بودم و حرفی نمیزدم ،لطف کنید خوابم رو تعبیر کنید.با سپاس فراوان🌹🌹

 317. مینامیناsays:

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم که دو کبوتر یا کریم وارد اتاقم شدند و من هر دو تا رو تو دستم گرفتم و رفتم تو یه اتاق دیگه و اونجا از دستم رها شدن و پرواز کردن اما من دستمو دراز کردم و هر دوتا یاکریم برگشتند و روی دستم نشستند . ممنون نیشم تعبیرش رو بدونم

 318. ممsays:

  سلام. وقت بخیر. من دو شب پیش قبل از خواب یه مارمولک وارد خونه شده بود و دنبالش میگشتیم شبش خواب دیدم که تو خونه دنبال مارمولک میگردیم و یکی دوتا موش دیدیم که از جلومون رد شدن و نتونستیم بگیریمشون ولی دنبال مارمولک بودیم و دقیقا یادم نمیاد مارمولکی دیدم یا نه وچون شنیده بودم خواب این دوتا موجود خوب نیست خواستم لطف کنید و تعبیرش رو بگید.با تشکر.

 319. احمد نیازیاحمد نیازیsays:

  سلام خواب دیدم که یک زمین خاکی بود که چهار طرفش تیر آهن بود که یک شخص آمد سه چهار زمین رو خاک ریخت و گفت این سه هکتار زمین تو تفکیک شده. ممنون می شم اگه تعبیرش رو بگید با تشکر

 320. دنیا راددنیا رادsays:

  سلام خواب دیدم خونه خودمون هستم ولی خونمون فرق داشت یکم به الان یه خانم کولی بود انگار به زور در زد میخواست وارد شه میگفت باید هزار و پونصد تومن که دستته بدی بهم منم پونصد دادم بهش یه پسر بچه بور همراهش بود دو تا پونصدیم دادم به اون ولی بعد که رفتن دوباره برگشت و ایندفعه به زور وارد خونمون شد و بیرون نمیرفت روی دستم خط انداخت ولی فکر کنم خون نیومد توی خواب داداش و مامان و بابامم میومدن مامانم یه بار بیرونش کرد ولی هی به زور میخواست بیاد اخرین بار داداشم بیرون بود خواست بیاد تو اونم پشت در بود با زنه درگیر شدم انگار انگشتش لای در پاره شد پوستش رو در موند صورتش لبخند بود کلا خیلی سیاه بود تعبیرش چیه؟؟ نزدیک صبح دیدم ساعت هشت اینا بود

 321. ميناميناsays:

  تاپ توپ جان كجايى؟🥺🥺

 322. کیا سبحانیکیا سبحانیsays:

  سلام وقتتون بخیر تقریبا دوسال پیش اول ذیقعدهخواب دیدم که بادوستم توی اتاقم هستیم یک دفه صدای پرزدن و نشستن تعداد زیادی پرنده از بالکن میاد جوری که تمااام کوشم و وجودم اون صدارو میشنید رفتیم سمت بالکن تعداد زیادی یاکریم نشستن اول ناراحت شدم چون از یا کریم خوشم نمیاد بعد یهود دیدم اون وسط چندین کبوتر خوشرنگ و همه رنگی هستن حال دلم خوب شد گفتم اشکالی نداره رفتم پنجره ی سمت راست خونه رو باز کردم گفتم باید برم سوالمو ازون کبوتر که از همه خوشرنگ تر بود بپرسم وگرنه دیگه معلوم نیس که پیداش کنم ازش بپرسم رفتم و اون کبوتر تبدبل شد به صورت یه شهید ازش پرسیدم که آیا فلانی که عاشقشم باتوجه به همه ی اتفاقاتی که افتاده بهم برمیگرده؟گفت آره برمیگرده از درون شعف داشتم رفتم و دوستم سوالشو پرسید باز وسط سوالش برگشتم گفتم میشه بگی کی لبخندی زد و گفت چیزی نمونده تعبیرش رو خداپسندانه و کامل و حقیقی بهم بگید برام خیلی مهمه

 323. ماهروماهروsays:

  سلام پدر جاری من یک ماهه فوت کرده در خواب دیدم که تازه مرده و اسمش واسه رفتن به مکه در اومده و دخترش به جای اون داره میره فقط منتظره که پدرش رو تشییع کنن بعد بره جاریم تو دهن باباش آب میریزه و پدرش رو تشییع میکنن

 324. شيرين نظريشيرين نظريsays:

  سلام من باردارم بچم پسره اسم صدرا رو انتخاب كرديم شوهرم در خواب ديده فرشته ميكائيل بهش گفته اسم پسر تو ميكائيل بذار تعبير اين خواب چيه ؟

 325. شيرين نظريشيرين نظريsays:

  سلام من باردارم بچم پسره اسم صدرا رو انتخاب كرديم شوهرم در خواب ديده فرشته ميكائيل بهش گفته اسم پسر تو ميكائيل بذار تعبير اين خواب چيه ؟

 326. ف دف دsays:

  سلام زنی ۲۵ ساله هستم ازدواج کردم . خواب دیدم خانه ی مادر و پدر خود هستم وبه دندان پزشکی رفتم و دندان هایم رو سفید کردم اما وقتی در آینه نگاه کردم یکی از دندان هایم پوسیده شده بود و با دست درش آوردم . مادرم گفت که پیاز رو زیرش بگذار دوباره میچسبه دوباره که در آیینه نگاه کردم دیدم جایش پر شده و دیگه خالی نیست . مادرم گفت خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری تعبیرش رو میشه بهم بگید

 327. فاطمه صادقیفاطمه صادقیsays:

  سلام .وقتتون بخیر من حدود سه شب پیش خواب دیدم ک مردی ک قبلا دیده بودم ینی ب خواستگاری من امده بود جهت اشنایی ولی بعد از ان دیگر نیامدند با دسته گل قرمز و متمایل ب صورتی ک در دست دارد ب ملاقت من میآید با مادرش و دسته گل را بمن میدهد .میخواستم تعبیرش رو بدونم.ممنون

 328. Sam shamsSam shamssays:

  با سلام من مدت چند ماهی میشه از عشق زندگیم جدا شدم چ یه کارجدید رو هم چندروزه شروع کردم....دیشب خواب دیدم که توی یه کافه عشقمو دیدم که اومده سمتم و میگه که میخواد با من باشه و باهم برگردیم چ دیدم کخ از کم بارداره و شکمش تقریبا شکم ماه چهارم بارداری باشه....و گفت که از من بارداره چ من تصمیم گرفتن با پدرش صحبت کنم و اونجا بود با درد فجیعی سمت کمرم بیدار شم..

 329. حسین دودانگهحسین دودانگهsays:

  با سلام من در هفته ی پیش که ایام کرونا هست خوابی دیدم که در حیاط حرم امام رضا هستم با گریه به سمت حرم میروم و یکدفعه ای از خواب بیدار شدم تعبیرشو میخواستم بدونم. با تشکر

 330. zahrazahrasays:

  سلام.من دختری 22 ساله هستم دیشب خوابای عجیب زیادی دیدم که بیشتر مربوط ب پرنده ها بود یکطرف لونهه کبوتر خوش رنگی را دیدم ک چند تخم داشت با خوشحالی ب اونا دست زدم و رفتم ودر جای دیگر پرنده ای شبیه بوقلمون یا کرکس دیدم روی تپه با پاها و بالهایی ک با بند بسته شده بودند دلم براش سوخت و بند را از پاهاش باز کردم و بغلش کردم بردم ی جای خلوت پروازش دادم ولی انگار چندسال اسیر بود وپرواز بلد نبود چندین بار ب آسمون پرتش کردم تا پرواز کنه تا اینک بالاخره خودش از روی زمین بلند شد رفت توی اسمون یه چرخی زد و برگشت توی بغلم و مثل یه انسان بامحبت بغلم کرد... همچنین خاب دیدم ظرفی از میوه رو برای خیرات سر مزار برده بودیم رو ب خونه برگردوندیم وقتی روشو باز کردم علاوه بر میوه چند تیکه النگوی طلاهم توی ظرف بود ک مامانم میگفت مال منه دستش نزنید.... ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید البته این خلاصه ای از خوابم بود..

 331. الاالاsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از هنرمندا اومده شهر ما بعد تو مراسم اون شخصیو میبینم که میشناسمش و قبلا دوسش داشتم بعدش اون فرد منو دعوت کافه کرد و من قبول نمیکردم اما اصرار کرد و باهم رفتیم یه کافه و اصرار داست کنارش بشینم اما من مخالفت کردم روبه روش نشستم و صحبت که میکردیم خونوادم اومدن و خیلی عادی بودن . دیدم با برادرم به راحتی حرف میزنن و میبینم که انگاری تو خواب قبلا نامزد شده و باز هم به من فکر میکنه و بعد ازینکه ازکافه اومدم بیرون از دوستم پرسیدم این نامزدیشون جدی هست ؟ و چرا هنوز دنبال منه ؟ دوستمم میگه اره جدیه قضیه تعبیرش چی هست ؟! نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

 332. sarinsarinsays:

  سلام وقتتون بخیر،ببخشید من خواب دیدم که یه دختر ۱۵.۱۶سالع داره ازدواج میکنه نمیدونم خودم بودم یا شخص دیگه، یه لباس مانتو سفید هم پوشیده بود، میخواست بره اتاقی برای عقد،که ناراحت هم بود و نمیخواست،توی خواب دیدمش اما اصلا یادم نیست که کی بود یا خودم بودم،دیدم که رفت سمت اتاق و یهو بابام رادیو رو خاموش کرد و من همش گفتم اخرش چی شد ادامش چی شد،خیلی مبهم بود خوابم ،تعبیرش بده؟من صدقه دادم و ایت الکرسی خوندم اما میترسم ،ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

 333. زهره سهیلیزهره سهیلیsays:

  سلام روز بخیر خواب دیدم زمین رو با تی خیس تمیز میکردم به نظرم اومد خونه مادرشوهرم بود و روبروم نشسته بود و داشت بستنی میخورد و بی اعتنا و خواهرشوهرم با من احوالپرسی میکرد

 334. مرضیهمرضیهsays:

  سلام خسته نباشید. من دوروز قبل از کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم جدا شدم. مامانم دیشب خواب دیده ی پرنده پر پری رو هی میگیره میده به من، من انگار میترسم ولش میکنم میره باز مامان میگیره میاره دعوام میکنه که ترس نداره نگهش دار باز من پرش میدم تعبیرش چیه؟؟ یعنی دوست پسرم رفت برای همیشه؟؟

 335. زهرهزهرهsays:

  سلام. من خواب دیدم که با چادری مشکی در حال قدم زدن در حیاط مسجد یا حرم با شخصی ناآشنا (دختر) که اونم چادری سیاه به سر داشت هستم. آرام قدم میزدیم و لبخند میزدیم. تعبیر این خوای چیه؟ (در ضمن من چادری نیستم)

 336. دلویندلوینsays:

  سلام من الان سه هفته هست که پنج روز وسط هفته یعنی از یکشنبه تا پنج شنبه خواب یک نفر که از اقوام نزدیک مان است را میبنم یعنی به صورت اینکه با او ازدواج کردم در ضمن من متاهلم و یک فرزند دارم و اصلا به ایشان فکر نمیکنم و در زندگی ام در شرف طلاق هستم تعبیر خوابم چیست تو رو خدا زود جوابپ را بدهید

 337. javad ehsanijavad ehsanisays:

  باسلام من خواب مادرم را دیدم که الان زنده هستن ولی در خواب دیدم که مردن و من هم به شدت گریه می کردم و کمی بعد دیدم که مادرم زنده شدن و منم خوشحال شدم بی زحمت تعبیر این خواب رو لطف می کنید

 338. فاطمه7500فاطمه7500says:

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم من داخل اتاق بودم،یهو زنگ خونه زدن ،یه صدای دعوای کوچولو اومد و چراغ ها خاموش شد و یه نفر بلند گفت آخخخخ،رفتم تو حیاط دیدم همسرم افتاده رو زمین ،و پاش اندازه بند انگشت بریده شده ،ولی خون نمیومد،به همسرم گفتم چی شد،گفت دو الی سه تا زن با چادر مشکی و یه مرد اومدن داخل ،و بهم گفتن تو نباید ازدواج میکردی ، و ما نمیزاریم آب خوش از گلوت بره پایین و بهم چاقو زدن و رفتن ،چاقو هم از نوع جیبی ها بود و یه کوچولو خونی بود،

 339. هدیههدیهsays:

  باسلام من پریشب خواب دیدم تو یه مسیر داشتم با یه پسر بچه میرفتم یه پیرمرد کوتاه با قیافه ای عجیب و چشمانی گرد و بیرون زده از روبرو میامد.به من که رسید بهم اشاره کرد و گفت "تو دختر امسال سال آخرته برو استغفار کن"اینو که گفت خیلی وحشت کردم برگشتم که ببینم واقعیه یا روحه پسر بچه ای که باهام بود منو با خودش میکشید فقط دستم به یه تیکه لباسش خورد واقعی بود. میخوام ببینم باید به گفته این پیرمرد در خواب اعتنا کنم یا نه؟آیا به زودی میخوام بمیرم؟

 340. حیدریحیدریsays:

  سلام خواب دیدم بابام براثر مصرف قرص های دکترهای تيمارستان هواهوسش زیاد شده و نمیتونه خودشو کنترل کنه حتی مثلا وسط خوابیده بود بین برادرم و زن داداشم مادرم میگفت شبا که ما خوابیم فيلم هاي ماهواره میبینه و حتی پدرم جلوهمه مادرم رو بوسید خودش هم ناراحت بود از این که نمیتونه خودشو کنترل کنه من میترسیدم به منم تجاوز کنه ویه سری چیزای دیگه که یادم نمیاد.

 341. ايسانايسانsays:

  سلام . من خواهر ندارم و فرزند اولم ،و يه برادر هشت ساله . خواب ديدم كه چهار خواهر ديگر از خودم كوچكتر با تفاوت سني كم دارم و اصلا رابطه خوبي با خواهر هايم هم نداشتم ، پدر و مادرمم انگار تمام علاقه و توجهشون به اونا بود فقط، دو تا از خواهر هام و با پسر ديدم و به پدر و مادر گفتم واكنش بدي نشان ندادند! آخر هم بخاطر رفتارشان از خونه گذاشتم و رفتم ولي يادمه كه خيلي دلتنگ بودم

 342. سونسونsays:

  سلام وقت بخیر قبل توضیح دادن خواب ( ما سه تا جاری هستیم که تقریبا با خونواده شوهرم زندگی می کنیم یعنی صبح میریم اونجا و کاراشون رو می کنیم و ناهار رو که خوردیم میریم خونمون تا شب که باز میریم اونجا و بعد شام میان خونمون البته الان 8 ماه هست که من جدا شدم و گاهی میرم اما اونا مثل قبل میرن ). جاری بزرگم خواب دیده بود که همه ما *عروسا با شوهرشون، خونواده مادر شوهرم* رفتیم زیارت کربلا و مکان های مقدس رو زیارت کردیم بعد جایی بود که آقایون و خانم ها جدا از هم می رفتن که آقایون نتونستن بیان ما خانم ها رفتیم زیارت کردیم بعد دیده بود عربها زنها رو می برن بهشون تجاوز کنن که از ترس ماها قاطی زنهایی شدیم که برای کنیزی می بردن و با اونا رفتیم و نتوسته بودن کاری با ما داشته باشن اونجا بود که از خواب بیدار شده بود تعبیرش چیه؟

 343. رضوانرضوانsays:

  سلام پدرم دوساله فوت شده من خواب دیدم که یه جای تاریک مثل پاگرد پله ها دوتا جنازه اوردن که هردو جنازه پدرم بود که کفن شده بود وقتی بند یکی از کفن هارو باز کردم بوی عطر خوشی مثل گل محمدی میداد که قشنگ میشد استشمام کرد ولی بعد خودم توی منزل دیدم داشتم نماز چهاررکعتی میخوندم که چهاررکعت اول رو تموم کردم و بعدش چهاررکعت دیگه داشتم میخوندم ولی وقتی رکعت اول رو خوندم یهو نماز رو شکستم و گفتم لازم نیست باقیشو بخونم.تعبیر این دو خواب چی میشه ممنون

 344. موسویموسویsays:

  پدر بزرگم و پدرشون که هر دو روحانی بودند ، با همان لباس روحانیت ولی خیلی شیک و نو و تمام لباسها مشکی بود ، با کلی خوراکی تیره ، حتی موزهای پوست کنده قهوه ای امده بودند ، یکی از خانمها سینی اورد و پدر بزرگم سینی رو پر از خوراکی کرد و به مادرم داد . بیننده خواب مادرم بودند

 345. رها صفرزادرها صفرزادsays:

  در خواب دیدم که سر موضوعی با پدرم بحث جزیی کردم و از او ناراحت شدم، شوهرم کنارم نشسته بود و غذا میخورد، خواهرم هم اون طرف تر ما دراز کشیده بود و سرلخت بود و حرف میزد و دستش رو بالا میبرد و حرف میزد یکدفعه دیدم که شوهرم دست خواهرم رو گرفت و شروع کرد به مالیدن و نوازش کردن ساق دست اون به صورتش. من خیلی عصبانی شدم و به خواهرم گفتم بلند شو چرا این کارو می‌کنی با شوهرم هم دعوا کردم. مادر و پدرم قبول نمی‌کردند که این کار شوهرم زشت هست و گناه دارد. من واقعاً توی خواب از این کار شوهرم و بی تفاوتی خواهرم نسبت به ناراحتی خودم عصبانی بودم و اصلا قبول نمیکردن که حرف من درسته و اون نباید این کار رو میکرد. تعبیرش چیست؟ممنون

 346. آشوریآشوریsays:

  سلام خسته نباشید...من مدام خواب تکراری دیدم ۳ ۲ بار شایدم بیشتر خواب هایی تو خونه قدیمی پدریم... خونه ای که اکثرا تو خواب برام نشونه بزرگیه... دوبار اول خواب دیدم یه سری مهمون اومده برامم یه بار اول یه سری دوستانم بودن... رفتیم تو اتاقی که شبیه اون خونه نبود و یه دیوار نداشت و بعد ناراحت بودم بردمشون تو یه اتاق دیگه و اون جا اتاق کارم بود و خیلی زیبا بود... سری بعدی خواب دیدم یکیشو نبا همسرش اومده خونه پدریم... اتاق خوابی برای خواب بهشون دادیم که زیبا بود و من تاحالا ندیده بودم...اما همسرش راضی نبود. این سری که تا جایی که یادمه خواب خونه پدریم و دیدم که تو اتاق خوابم بودم و داشتم به جمع کردن میز اتو فکر میکردم... خیلی عجیب و شلوغ بود خواب فقط بزرگی خونه و میزاتو یادمه دیگه هیچی ازش یادم نیست... حس میکنم تکرارش پیامی داره برام.

 347. مبینامبیناsays:

  سلام من خواب دیدم که با دو نفر که نمیشناسمشون ولی فکر میکردم دوست صمیمی هستیم از مسیری داشتیم میگذشتیم که تقریبا بیابانی بود و کنارش جاده ی تمیز و آسفالت شده قرار داشت که ماشین هم از اونجا میگذشت.مدام به دوستام میگفتم سریع حرکت کنید ولی اونا بی اعتنا بودند و بهم میگفتن خیلی سخت میگیری .اخر از دور دیدم تعداد زیادی سنگ سرخ یا صورتی رنگ که نسبتا درشت و سخت مثل موج دریا دارن به سمت ما سرازیر میشن.دو سه بار به دوستام گفتم بجنبید الان این سنگا بهمون میرسن ولی باز گوش ندادن.من خودم سرعتم را زیاد کردم ولی ندویدم .تا اینکه سنگها بهمون رسیدند و دوستام که عقب تر از من بودن زیر سنگ ها موندن و من مدام سرزنش و غرغر میزدم و سرعتم رو بالا بردم تا به جاده ی اسفالت شده رسیدم و به راهم ادامه دادم و پیش خودم میگفتم چرا سنگ ها صورتی بودن.خوشحال میشم اگه بگین تعبیرش چیه.

 348. رها صفرزادرها صفرزادsays:

  با سلام، البته باید بگویم که چند وقتی بود که مدام به سرم میزد که اگه من فوت کنم و نباشم تکلیف بچم چی میشه دست کی میفته، حتما همسر می‌ره و ازدواج مجدد میکنه، با خودم فکر میکردم که شاید خواهرم بتونه از بچم مراقبت کنه اون می‌تونه دلسوزی بچم رو کنه . بعدها این خواب رو دیدم و مشوش شدم. 😭😭😭

 349. فاطمهفاطمهsays:

  سلام ، مادرم خواب دیده که رفته خونه مادر شوهرم و سراغ من رو گرفته و مادرشوهر من هم گفته که دادیمش شوهر ، مادر من هم گفته ما دخترمونو به شما دادیم و با پسر شما ازدواج کرده چطور الان به کسی دیگه ای دادینش؟ به کی دادینش ؟ مادر شوهرمم میگه به همین همسایه بعد مادرم میره در خونه همسایه شونو میزنه میبینه من درو باز میکنم و پشت سرمم یه مرد جونی سر ویلچر نشسته بعد میگه چرا اینجوری شده ؟ منم میگم اونا این بلا رو سرم آوردن بعد در حالی که داشتیم حرف میزدیم سر اون مرده میخوره به لبه صندلی بعد خواهرش میاد موهای منو می کشه بعد در این حالت مامانم چشم میخوره به دستم که شکل دستهای نوزاد نحیف شده بعد مادرم میگه چه بلایی سرم اومده؟ من یه دفعه میدوم و در اتاقو میبندم و بعدشم که مادرم با اذان صبح از خواب بلند میشه ، ممنون میشم که تعبیرشو بگید

 350. زهرهزهرهsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم که خواهرم موهاش رنگ کرده و یه قسمتی ازذموهایذسرش زرد و یه قسمتی قرمز و یه قسمتی قهوه‌ای شده بود و موهاش کم پشت بود و جلو موهاش کوتاه شده بود وظاهر خواهرمو عوض کرده بود اون تیکه ای که کوتاه بود رنگش بلوند بود من خیلی خوشم اومد و منم موهام رنگ کردم ولی مثل او نشد رنگی بین دودی زیتونی قهوه‌ای و زرد و موهام پرپشت و بلندیش متوسط بود که من تعجب کردم گفتم چقدر موهام پرشده ولی از رنگش راضی نبودم میگفتم چرا موهام مثله خواهرم نشده و عصبانی بودم و تو خونه ی قدیمی پدربزرگم که کاه گلی بوده رنگ کردیم بعد از رنگ کردن من رفتم زیر پتوو موهام اونقدر پرشت بود که رو بالشت پخش بود ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 351. زهرهزهرهsays:

  ببخشید رنگ بلوند بود اشتباهی زرد اومد تقریباً بین استخوانی و زرد برای خودم

 352. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام خسته نباشید.تعبیر دیدن اینکه با خواهر شوهرت در مراسم عروسی کسی شرکت کنی که در حال طلاق از خواهرشوهرم هست و تو همون مراسم اول طلاق میگیرن و بعد مراسمشان شروع میشود و من به دفاع از او با او رفته ام بعد طلاقش از انجا خارج میشویم چیست؟

 353. چچچچچچچچsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم با پسرم در روستا میریم سمت مزار که برای مادرم فاتحه بخونیم در حالی که مادرم در واقعیت در بهشت رضا مشهد دفن هستند دوتا از دخترانم هم با من میان اما آرامتر و بچه هاشون هم سوار بر شتر هستند ممنون میشم تعبیر فرمایید 🙏

 354. JavanehJavanehsays:

  سلام...من خواب دیدم که طلاهامو تو آب رودخانه گم کردم و دنبالشون گشتم که یه کمشونو پیدا کردم و بقیه گم شد و اومدم خونه دیدم که همه شونو پیدا نکردم و گفتم فردا میرم و بقیه رو پیدا میکنم و تو خواب غصه میخوردم که چرا طلاهامو زودتر نفروختم که الان گم نشن..چون واقعا قصد دارم بفروشم و همین فکر تو خوابمم بود..اگه میشه لطف کنید تعبیرش کنید..ممنون

 355. تینا هنرفرتینا هنرفرsays:

  سلام من ۲۳سالمه و حدودا ۲ روز شب پیش خواب دیدم یک سگ ژرمن دست چپمو گاز گرفت دستمو نگه کردم بالا تر از انگشتام و یکم زیره مچم یک سوراخ بود که رد نیش دندون سگ بود بعد از چند دقیقه رویه دستم تمام دوره اون سوراخ ، به صورت دایره یه عالمه سوراخ دیگه بود و کرم رنگ خیلی چندشو بد بود انگار چرک کرده باشه البته باید اینم بگم که من تقریبا ۱ ماهو نیم پیش یه سگ سرابی گازم گرفت و از اون موقع فوبیا دارم و تا یه مدت کابوس میدیدم اما الان این خیلی عجیب بود واسم

 356. آرزو تامدارآرزو تامدارsays:

  سلام🌷چند وقتی هست که خواب تشک و رخت خواب،سبزه زار،وخیلی خوابای دیگه که وقتی به تعبیرش رجوع میکنم تعبیر اون به زن گرفتن هست،اما من دخترم و میخواستم بدونم تعبیر دقیقش برای من چیه؟

 357. صبا اسماعیلیصبا اسماعیلیsays:

  سلام وقتتون بخیر مادر من خواب دیدن که یک فردی از طرف عمو من برای خواستگاری آمدن ولی ایشون از بین خواهر و دخترعموم من را انتخاب کردن میخواستم تعبیر این خواب رو بدونم

 358. زهره مقدمزهره مقدمsays:

  سلام من باردارم و اتفاقا دیروز انحیر خشک خوردم و سردرد شدیدی داشتم اما دیشب خواب دیدم ک تو حیاط مادربزرگم ک فوت شده دو درخت گوحه سبز و انجیرش مبوه دارن و من تعجب کردم چون فصلش نیس از گوجه سبز نخوردم و گفتم تابستون بخورم اما با دخترداییم و داییم از انجیر چیدیم و یه من ی انجیر سیاه بزرگ چیدم و خوردم تعبیرش چیه خیلی نگرانم چون باردارم و این روزا همش تو فکر از دست دادن بچم یا سقطش هستم

 359. مینا سلطانیمینا سلطانیsays:

  سلام ممنونم از تعابیر خوبتون من خواب دیدم همسرم از اکنون جوانتر شده و موهای سفیدش سیاه شده وقتی به نافش نگاه کردم باز و مثل یک سوراخ شده بود و میشد داخل شکمش رو دید من ترسیدم و بهش گفتم صبر کن برات پماد بزنم تا خوب بشه ولی انگار براش مهم نبود

 360. زهرا قاسمی حسین آبادزهرا قاسمی حسین آبادsays:

  سلام خسته نباشید من دو بار دارم خواب مبینم که در عقد هستم و میرم خونه همسرمشون که تو خونه با یک خانوم مواجعه میشم و از هر کسی میپرسم این خانوم کیه هیچ کسی جواب نمیده و درهمین هین همسرم میاد و میگه دیگه هیچ علاقه و حسی به من ندارع دوستم نداره دست اون خانوم میگیرع میره

 361. مژگانمژگانsays:

  سلام،اگر حتی باداشتن ماشین لباسشویی خوب،باز خواب ببینی رفتی داخل آشپزخانه ویک ماشین لباسشویی نو کنار ماشین قبلیت هست،ومطمئنی مال خودته،وداری از خودت سوال میکنی من که ماشینم خوبه،پس این یکی ازکجا اومده،تعبیرش چیه؟

 362. کوثر جابریکوثر جابریsays:

  سلام خواهرم خواب دیده که یه مرد روحانی دنبالمون میکنه و ازمن خوشش اومده ولی من ازش فرار میکردم بعدیه نامه انداخت توکیفم خواهرم میخواست نامه رو بخونه ولی من نزاشتم گفتم بزار مامانم هم باشه بعد میخونیم؟

 363. NahidAmirnejadNahidAmirnejadsays:

  سلام من دخترمجردی هستم که خیلی زیرفشاربودم والتماس به حضرت فاطمه میکردم یه شب خواب دیدم حضرت فاطمه با لباسای مشکی همراه بادختری وایستادن رفتم پیشش چهرشون پوشیده بود فقط بازویی اورابشدت فشاردادم وگریه کردم گفتم پس چی شد بهم ثول داده بودین بهم گفتم حضرت علی مراد توراداده به اون ور خیابون اشاره کرد مردی بود دوان دوان دویدم پیشش حضرت علی بود ۱۰سکه طلا گذاشت کف دستم وبعدازاون رفت حالا میخواستم بدونم تعبیرش چیه خیلی وقت ازاون خواب میگذره ولی تاحالا اتفاقی نیفتاده

 364. مریم اسلامیمریم اسلامیsays:

  سلام وقتتون بخیر..من دیشب خواب دیدم.یکی از دوستانم اومده پیشم و میگ تو بورس500میلیون ضرر کردم منم بهش گفتم تواینو میگی من چی بگم ک زندگیموباختم خونه ام توبورس رفتع پولش(توواقعیت هم همینطوره درمورد خودم)بعد کلی ‌گزیه کرده دوستمم گریش گرفته بود میگفت بلند گریع نکن مامانت اینا میشنون فک میکنن اتفاقی افتاده اروم اشک میریختم صورتم خیس اشک بود وسط گریه هم یه دفع من خندم گرفت گفتم پولم تا500هم رسید شد100میلیون وسط اشک وخنده اینو میگفتم(توواقعیتم همینطوره)دوستمم هی خندش میگرفت میگفت نخند ولی یکم خندش میگرفت خودم بیشتر میخندیدم....اگر راهنمایی کنید خواهشا ممنون میشم ..من90درصد خوابام تعبیر میشن چه خوب چ بد تعبیر اینو هرچی سرچ کردم نفهمیدم چیع ا‌گر راهنمابی کنید ممنون میشم ذهنم خیلی درگیر شدع

 365. خ پهلوانیخ پهلوانیsays:

  سلام شخصی در خواب دیده است که برادر مرده اش با اینکه حالش خوب بوده ولی از او خواسته که از فرد زنده بخواهد برایش دعا کند منظورش از اینکار چیست؟

 366. پرستوپرستوsays:

  سلام خسته نباشین مادر من خواب دیده پدر بزرگم دوتا بلیط گرفته یکی برا من یکی برا خودش میگه به پرستو بگین بیاد بیریم سفر سفر معلوم نبود کجاست

 367. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم با یکی که اصلا نمیشناسم و میگفتن ک همسرمه رفتم خرید عروسی و مادره اقا برام یه سرویس طلا انتخاب کرد و خرید ک اصلا من نپسندیدم و فقط یه زنجیر بود اما گرون قیمت ولی سرویس کامل نبود و اقا برام یه گوشواره هم خرید با سلیقه خودم فرداش ک مثلا تو خواب عروسیم بود من تو عروسی نبودم و اصلا خودمو ندیدم انگار فقط دو تا چشم من تو مجلس بود حتی خودمم نمیتونستم ببینم ولی شاهد مراسم بودم پدر داماد برای زیرلفظی برام یه دسبند پهن خریده بود خیلی زیبا بود و به همه مهمونا داشت نشون میداد اما من حضور نداشتم تو عروسی (تو دنیای واقعی من به یه نفر علاقه دارم ک قصدمونم ازدواجه اما بنا به شرایطی فعلا تاخیر افتاده و از هم خیلی وقته خبر نداریم) گفتم شاید خواب ب ایشونم ربط داشته باشه

 368. کبریکبریsays:

  سلام.من خیلی به خواب اهمیت نمیدم و همیشه میگم ان شاالله خیره.ولی خوابم خاص بود. خواب دیدم حضرت زینب یک پارچه سبز رنگ به من دادند و گفتند تبرک حرم امام حسین (ع)هست.قبل از دادن به من روی صورتشون پارچه رو کشیدند و تبرک کردند.

 369. پروانه عليزادهپروانه عليزادهsays:

  سلام خواب ديدم ديوارخانه ام ترك برداشته وازآن گازنشت ميكنه چندجاازديوارترك برداشته بودگازبي بونشت ميكرد

 370. HosseinHosseinsays:

  سلام خسته نباشید همسر من پدرش ۱۰ سال پیش فوت کردند. چند روز پیش بعد از طلوع افتاب خواب دیدن توی یک خانه حیاط دار هستن گویی در عالم خواب ساعت 10 شب اینطورا بوده است. توی حیاط بودن و چشمشون به درخت پسته که تازه و پوست داره میفته و چندتا میخورن اما دستشون به اون رسیده هاش نمی رسیده. میبینن داییشون زیر درخت دارز کشیده شاخه را میاره سمتش اونم میچینه یک مشت که بعضایش رسیده و بعضیاش نرسیده بود. بعد چشمش میفته به درخت کناری که یک درخت تمشک بوده و شروع میکنه به خوردن تمشکهایی به رنگ قرمز پررنگ و شیرین که تنه اون درخت پدرشه و پاها قطع شده و در خاک و صورتش خون آلود و چشماها و دستاهاش باندپیچی شده، شاخه ها از سرش رشد کردن و میوه تمشک دادن و درحالی که این صحنه را میدیده باز هم به خوردن ادامه میداده است. لطفا به صورت جزئی و دقیق تعبیر کنید با تشکر

 371. مریممریمsays:

  سلام من خواب می‌دیدم که توی ی مجلس عروسی منو شوهرم داریم باهم میرقصیم و مادرشوهرم ی عالمه ده هزار تومنی میریخت روی سرمون میخاستم بدونم تعبیرش چیه

 372. زهرا چزهرا چsays:

  سلامم خدمت شما من دیشب خواب دیدم عموم که فوت کرده تو حیاط پدری نشسته خیلی خوشحال بود من میرفتمم پیشش مینشستم نگاش میکردم دستش میگرفتم مامانم دعوام میکرد میگف نزدیکش نشین .عموم لباسای سفید تنش بود میگف ازین ببعد جمعه ها میام خونه شما چون فقط شما منتظر من هستین و از دیدن من خوشحال میشین منظورش این بود مرده ها جمعه میان دیدن نزدیکاشون ازینک کنار من بود خیلی خوشحال بود نمیدونم چی بهم داد بعد از پیش من رفت ..تعبیرش میگین ممنون

 373. الهام رنجورالهام رنجورsays:

  سلام. خدمت شما. من خواب دیدم یه جایی گلخونه مانند بود یه دفعه یک مار که مثل هیولا بزرگ بود و سبز رنگ اومد. من بسیار ترسیدم . از کنار من گذشت و به چند تا گاو رسید.‌یکی از گاوهارو درستی خورد. من شروع کردم به فرار کردن. ولی پاهام سست بود. به سختی میرفتم. ممنون میشم تعبیر کنید.

 374. محمدرضا آرمانمحمدرضا آرمانsays:

  با سلام و خسته نباشید ، من مهر ماه 1400 لاتاری 2023 ثبت نام کردم و ۲ ماه بعدش یعنی قبل از اعلام نتایج لاتاری خواب دیدم در مکانی هستم و با لبخند به دست چپم که در آن گرین کارت بود نگاه کردم و هیجان و شوق زیادی داشتم. تعبیر این خواب چه چگونه می تواند باشد؟ البته نتایج لاتاری17 اردیبهشت 1401 شنبه مشخص خواهد شد، آیا می شود گفت برنده لاتاری 2023 هستم یا خیر ؟ ممنونم از پاسخ و راهنمایی شما🌹❤️🙏

 375. متین فیضیمتین فیضیsays:

  سلام من یه خوابی دیدم که تا حالا انقدر نترسیده بودم بعد از خوردن سحری در ماه مبارک خوابیدم اول انگار سوزن به انگشتم زدن که از خواب پریدم یک بار دیگر هم بی دلیل پریدم بار سوم در رویا بودم که یکه چشم باز کردم همجا میلرزید خیلی واقعی بود فک کردم زلزلس واقعا که یکهو تمام شد من نشستم و متوجه شدم خواب میدیدم تعبیرش چیه