عاشقانه های ساده به انگلیسی همراه با ترجمه !

شاید زیباترین عاشقانه ها رو بعد زبان فارسی توی انگلیسی داشته باشیم! اگر کمی در شبکه های اجتماعی بچرخیم ، خواهیم دید اینگونه متن ها داراری طرفداران خاص و زیادی هستند.
در ادامه مطلب با ما و این جمله ها راجع به عشق, زندگی و پیروزی همراه باش.


You have my heart, keep it safe

قلب من پیش توئه، مراقبش باش


Live for ourselves for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران


Hope is the only thing stronger than fear

امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است


Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

(مطلب های قشنگ و عاشقانه به انگلیسی با معنی فارسی)


Live each day as if it's your last.

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.


LOVE is like WAR

Easy to start...

Difficult to end...

Impossible to forget...

عشق مانند جنگ است

شروع آن آسانه

خاتمه دادن به آن مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه


Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

(گلچینی از متن های احساسی و زیبای انگلیسی با ترجمه)


You're the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.


The kites always rise with adverse winds.

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند


Just key of love is deference

شاه کلید عشق ، تسلیم است

Every day without you is like a book without pages.

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.


That's Life...

Feel it, Live it & Enjoy it

زندگی این است ..

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر


The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی.....


 Goodness without love is impossible

خوبی بدون عشق غیر ممکن است.....


True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

(پیام های کوتاه و عاشقانه انگلیسی با ترجمه)


We try to hide our feeling but forget our eyes speak.

احساساتمان را مخفی می‌کنیم...

اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.


Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.


love is something silent, but it can be louder than anything when it talks

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود


I watch you when you smile

من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی


Three sentences for getting success

  1. 1. Know more than other
  2. 2. Work more than other
  3. 3. Expect less than other

سه جمله برای کسب موفقیت:

۱-بیشتر از دیگران بدان.

۲-بیشتر از دیگران کار کن.

۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .


Winning doesn't always mean being first

Winning means you're doing better than you're done before.

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی

بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .


Don't compare yourself with anyone in this world.

If you do so, you are insulting yourself

در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن

اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.


…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl

Perhaps the time’s definition of coal is diamond…

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است

شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است.


پیشنهاد میکنیم از مطلب : جملات انگلیسی ناب درباره معجزه عشق ! دیدن بفرمایید.

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...